0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
149
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 21.1.2018 4:26
i: 15717 n: 24722238r: 4869
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
119 -20 %
Ihned ke stažení
i: 15718 n: 24771557r: 4869
Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti. Taková léčba předpokládá užití poznatků z psychologie a na lékaře klade zvýšené nároky. Vztah lékaře a pacienta se v posledních letech změnil, což souvisí i s nárůstem chronických a civilizačních chorob. V zájmu úspěšnosti jejich léčby proto lékař více usiluje o aktivní zapojení pacienta do celého procesu. Z autoritativní osobnosti (experta, který vydává instrukce) se v rámci biopsychosociálního pojetí léčby mění v koordinátora činnosti jednotlivých členů lékařského týmu.Kniha je určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživotním vzdělávání. Vhodná je i pro další členy týmu, kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě: klinické psychology, psychiatry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a duchovní.

Z obsahu knihy Lékařská psychologie ve zdravotnictví

O AUTORKÁCH
ÚVOD
OBECNÁ ČÁST
1. CELOSTNÍ PÉČE O PACIENTA (J. Raudenská, A. Javůrková)
1.1 Základní pojmy
1.1.1 Psychosomatická medicína
1.1.2 Psychologie zdraví
1.1.3 Klinická psychologie
1.1.4 Lékařská psychologie
1.2 Tělo, nemoc a bolest
1.2.1 Tělo a bolest
1.2.2 Tělo a nemoc
1.3 Biopsychosociální přístup u chronických nemocí
1.3.1 Biomedicínský model
1.3.2 Psychosociální model
1.3.3 Biopsychosociální model
1.4 Psychické poruchy u chronicky somaticky nemocných
1.4.1 Modely prevalence
1.4.2 Potíže s diagnostikou deprese
2. CHOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEHO ZMĚNY (J. Raudenská)
2.1 Chování
2.1.1 Změny chování
2.1.2 Behaviorismus
2.1.3 Chování a kognitivně-behaviorální terapie
2.1.4 Kognitivní revoluce
2.2 Kognitivní faktory, chování a nemoc
2.2.1 Kognice a kognitivismus
2.2.2 Kognitivní faktory a chování pacienta
2.2.3 Kognitivní faktory a chování lékaře
2.2.4 Vztah mezi kognitivními faktory lékaře a pacienta
2.3 Chování v nemoci
2.3.1 Choroba versus nemoc
2.3.2 Model chronické nemoci
2.3.3 Problémy související s chronickou nemocí
2.3.4 S chorobou a nemocí spojené chování
3. PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU (J. Raudenská)
3.1 Psychologický přístup v lékařské psychologii
3.1.1 Terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem
3.1.2 Modely vztahu lékař a pacient
3.1.3 Podpůrná psychoterapie
3.2 Komunikace
3.2.1 Rozhovor lékaře a pacienta
3.2.2 Vzdělávání lékaře v komunikaci a praktických klinických dovednostech
3.2.3 Hodnocení komunikačních a lékařských dovedností
3.3 Podíl pacienta na léčbě
3.3.1 Ideální a běžný pacient
3.3.2 Aktivní a pasivní přístup
3.3.3 Spolupráce a dodržování léčby
4. ETICKÉ ASPEKTY LÉKAŘSKÉ PROFESE (A. Javůrková, J. Raudenská)
4.1 Biopsychosociálněspirituální pojetí etiky
4.1.1 Vývoj etiky
4.1.2 Etika, vztah k sobě a ke světu
4.1.3 Etika v povolání lékaře
4.1.4 Aplikace etiky v některých oborech medicíny
4.2 Syndrom vyhoření
4.2.1 Teoretické zázemí syndromu vyhoření
4.2.2 Stadia vývoje vyhoření a rizikové faktory
4.2.3 Prevence, psychoterapie, zvládání stresu
SPECIÁLNÍ ČÁST ? APLIKACE LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE VE VYBRANÝCH OBLASTECH KLINICKÉ MEDICÍNY
5. BOLEST (J. Raudenská)
5.1 Popis
5.1.1 Dělení bolesti
5.1.2 Typický pacient s chronickou nenádorovou bolestí
5.2 Biopsychosociální model chronické bolesti
5.2.1 Biopsychosociální faktory
5.2.2 Psychologické faktory
5.2.3 Behaviorální faktory
5.2.4 Kognitivní faktory
5.2.5 Sociální faktory
5.3 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními
5.4 Psychosociální intervence u chronické bolesti
5.4.1 Podpůrná psychoterapie
5.4.2 Dynamická psychoterapie
5.4.3 Manželská a rodinná psychoterapie
5.4.4 Skupinová psychoterapie
5.4.5 Kognitivně-behaviorální model terapie
6. ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ (J. Raudenská, A. Javůrková)
6.1 Popis onemocnění
6.1.1 Stadia onemocnění
6.1.2 Specifika terminálního stavu
6.2 Biopsychosociální model
6.3 Psychologické aspekty
6.3.1 Komorbidita
6.3.2 Komorbidita v terminálním stadiu
6.3.3 Reakce na hrozící smrt
6.4 Psychosociální intervence u nevyhnutelné smrti
6.4.1 Psychoterapie
6.4.2 Spirituální pomoc
6.4.3 Zvládání tabuizace smrti
6.4.4 Komunikace s umírajícím
6.4.5 Respitní péče
6.4.6 Techniky konfrontace ze smrtí
6.4.7 Truchlení nemocného a pozůstalých
7. DERMATOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ (J. Raudenská, A. Javůrková)
7.1 Úvod
7.2 Popis onemocnění
7.3 Biopsychosociální model
7.4 Psychologické aspekty
7.4.1 Psychologické důsledky onemocnění kůže
7.4.2 Vztah mezi duší a tělem
7.4.3 Vliv stresových událostí na kůži
7.4.4 Vliv sociální podpory
7.4.5 Pravděpodobné fyziologické mediátory
7.4.6 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními
7.5 Psychosociální intervence
7.5.1 Akné
7.5.2 Ekzém
7.5.3 Psoriáza
7.5.4 Kazuistiky
APLIKACE LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE V MULTIDISCIPLINÁRNÍM POJETÍ LÉČBY
8. ZDRAVOTNICKÝ TÝM (J. Raudenská)
8.1 Klinický psycholog
8.1.1 Psychologická diagnostika
8.1.2 Psychoterapie
8.2 Logoped
8.3 Fyzioterapeut
8.4 Ergoterapeut
8.5 Sociální pracovník
8.6 Psychiatr
9. MULTIDISCIPLINÁRNÍ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ (J. Raudenská)
9.1 Celostní programy léčby chronických nemocí
9.2 Celostní programy zvládání chronické bolesti
9.2.1 Popis
9.2.2 Zařízení
9.2.3 Léčebné strategie
9.2.4 Role členů týmu
9.2.5 Léčebné principy
9.2.6 Schůzky týmu
9.2.7 Výsledky multidisciplinární léčby a kritéria úspěchu
SEZNAM ZKRATEK
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

Tištěná kniha

Datum vydání: 06. 10. 2011
Katalogové číslo: 2001
ISBN: 978-80-247-2223-8
Formát / stran: 167×240, 304 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.2MB | 6.9MB | 3.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Tištěná kniha

Datum vydání: 06. 10. 2011
Katalogové číslo: 2001
ISBN: 978-80-247-2223-8
Formát / stran: 167×240, 304 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.2MB | 6.9MB | 3.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti. Taková léčba předpokládá užití poznatků z psychologie a na lékaře klade zvýšené nároky. Vztah lékaře a pacienta se v posledních letech změnil, což souvisí i s nárůstem chronických a civilizačních chorob. V zájmu úspěšnosti jejich léčby proto lékař více usiluje o aktivní zapojení pacienta do celého procesu. Z autoritativní osobnosti (experta, který vydává instrukce) se v rámci biopsychosociálního pojetí léčby mění v koordinátora činnosti jednotlivých členů lékařského týmu.Kniha je určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživotním vzdělávání. Vhodná je i pro další členy týmu, kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě: klinické psychology, psychiatry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a duchovní.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
149
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 21.1.2018 4:26
i: 15717 n: 24722238r: 4869
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
119 -20 %
Ihned ke stažení
i: 15718 n: 24771557r: 4869

Z obsahu knihy Lékařská psychologie ve zdravotnictví

O AUTORKÁCH
ÚVOD
OBECNÁ ČÁST
1. CELOSTNÍ PÉČE O PACIENTA (J. Raudenská, A. Javůrková)
1.1 Základní pojmy
1.1.1 Psychosomatická medicína
1.1.2 Psychologie zdraví
1.1.3 Klinická psychologie
1.1.4 Lékařská psychologie
1.2 Tělo, nemoc a bolest
1.2.1 Tělo a bolest
1.2.2 Tělo a nemoc
1.3 Biopsychosociální přístup u chronických nemocí
1.3.1 Biomedicínský model
1.3.2 Psychosociální model
1.3.3 Biopsychosociální model
1.4 Psychické poruchy u chronicky somaticky nemocných
1.4.1 Modely prevalence
1.4.2 Potíže s diagnostikou deprese
2. CHOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEHO ZMĚNY (J. Raudenská)
2.1 Chování
2.1.1 Změny chování
2.1.2 Behaviorismus
2.1.3 Chování a kognitivně-behaviorální terapie
2.1.4 Kognitivní revoluce
2.2 Kognitivní faktory, chování a nemoc
2.2.1 Kognice a kognitivismus
2.2.2 Kognitivní faktory a chování pacienta
2.2.3 Kognitivní faktory a chování lékaře
2.2.4 Vztah mezi kognitivními faktory lékaře a pacienta
2.3 Chování v nemoci
2.3.1 Choroba versus nemoc
2.3.2 Model chronické nemoci
2.3.3 Problémy související s chronickou nemocí
2.3.4 S chorobou a nemocí spojené chování
3. PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU (J. Raudenská)
3.1 Psychologický přístup v lékařské psychologii
3.1.1 Terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem
3.1.2 Modely vztahu lékař a pacient
3.1.3 Podpůrná psychoterapie
3.2 Komunikace
3.2.1 Rozhovor lékaře a pacienta
3.2.2 Vzdělávání lékaře v komunikaci a praktických klinických dovednostech
3.2.3 Hodnocení komunikačních a lékařských dovedností
3.3 Podíl pacienta na léčbě
3.3.1 Ideální a běžný pacient
3.3.2 Aktivní a pasivní přístup
3.3.3 Spolupráce a dodržování léčby
4. ETICKÉ ASPEKTY LÉKAŘSKÉ PROFESE (A. Javůrková, J. Raudenská)
4.1 Biopsychosociálněspirituální pojetí etiky
4.1.1 Vývoj etiky
4.1.2 Etika, vztah k sobě a ke světu
4.1.3 Etika v povolání lékaře
4.1.4 Aplikace etiky v některých oborech medicíny
4.2 Syndrom vyhoření
4.2.1 Teoretické zázemí syndromu vyhoření
4.2.2 Stadia vývoje vyhoření a rizikové faktory
4.2.3 Prevence, psychoterapie, zvládání stresu
SPECIÁLNÍ ČÁST ? APLIKACE LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE VE VYBRANÝCH OBLASTECH KLINICKÉ MEDICÍNY
5. BOLEST (J. Raudenská)
5.1 Popis
5.1.1 Dělení bolesti
5.1.2 Typický pacient s chronickou nenádorovou bolestí
5.2 Biopsychosociální model chronické bolesti
5.2.1 Biopsychosociální faktory
5.2.2 Psychologické faktory
5.2.3 Behaviorální faktory
5.2.4 Kognitivní faktory
5.2.5 Sociální faktory
5.3 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními
5.4 Psychosociální intervence u chronické bolesti
5.4.1 Podpůrná psychoterapie
5.4.2 Dynamická psychoterapie
5.4.3 Manželská a rodinná psychoterapie
5.4.4 Skupinová psychoterapie
5.4.5 Kognitivně-behaviorální model terapie
6. ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ (J. Raudenská, A. Javůrková)
6.1 Popis onemocnění
6.1.1 Stadia onemocnění
6.1.2 Specifika terminálního stavu
6.2 Biopsychosociální model
6.3 Psychologické aspekty
6.3.1 Komorbidita
6.3.2 Komorbidita v terminálním stadiu
6.3.3 Reakce na hrozící smrt
6.4 Psychosociální intervence u nevyhnutelné smrti
6.4.1 Psychoterapie
6.4.2 Spirituální pomoc
6.4.3 Zvládání tabuizace smrti
6.4.4 Komunikace s umírajícím
6.4.5 Respitní péče
6.4.6 Techniky konfrontace ze smrtí
6.4.7 Truchlení nemocného a pozůstalých
7. DERMATOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ (J. Raudenská, A. Javůrková)
7.1 Úvod
7.2 Popis onemocnění
7.3 Biopsychosociální model
7.4 Psychologické aspekty
7.4.1 Psychologické důsledky onemocnění kůže
7.4.2 Vztah mezi duší a tělem
7.4.3 Vliv stresových událostí na kůži
7.4.4 Vliv sociální podpory
7.4.5 Pravděpodobné fyziologické mediátory
7.4.6 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními
7.5 Psychosociální intervence
7.5.1 Akné
7.5.2 Ekzém
7.5.3 Psoriáza
7.5.4 Kazuistiky
APLIKACE LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE V MULTIDISCIPLINÁRNÍM POJETÍ LÉČBY
8. ZDRAVOTNICKÝ TÝM (J. Raudenská)
8.1 Klinický psycholog
8.1.1 Psychologická diagnostika
8.1.2 Psychoterapie
8.2 Logoped
8.3 Fyzioterapeut
8.4 Ergoterapeut
8.5 Sociální pracovník
8.6 Psychiatr
9. MULTIDISCIPLINÁRNÍ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ (J. Raudenská)
9.1 Celostní programy léčby chronických nemocí
9.2 Celostní programy zvládání chronické bolesti
9.2.1 Popis
9.2.2 Zařízení
9.2.3 Léčebné strategie
9.2.4 Role členů týmu
9.2.5 Léčebné principy
9.2.6 Schůzky týmu
9.2.7 Výsledky multidisciplinární léčby a kritéria úspěchu
SEZNAM ZKRATEK
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

O Autorovi

Raudenská Jaroslava

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je klinická psycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka, pracuje jako vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Zabývá se psychologickou diagnostikou a psychoterapií u pacientů s chronickou nádorovou i nenádorovou bolestí. Přednáší lékařskou psychologii a psychologii bolesti na 2. LF UK Praha a v postgraduálním vzdělávání lékařů - algeziologů.

Javůrková Alena

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je klinická neuropsycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka. Pracuje jako vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Specializuje se na neuropsychologické testování kognitivních funkcí. Ve spolupráci s FN Motol provádí u pacientů s epilepsií předoperační vyšetření kognitivních schopností včetně Wada testu. V psychoterapii se specializuje na zvládání chronické nemoci. Přednáší neuropsychologii v postgraduálním vzdělávání klinických psychologů a lékařů.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 399
E-kniha 271 -20 %
Tištěná 249
E-kniha 170 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace