0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Praktické účetní případy 2014

příklady účtování na všech účtech

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8099
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 21528 n: 24789675r: 8099
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Sedmé, aktualizované vydání odráží veškeré změny v účetních a daňových předpisech souvisejících s novým občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací. Hlavní předností knihy je zpracování jak jednoduchých, tak složitých účetních případů, které jsou seřazeny podle účtových tříd a jsou znázorněny v obchodních korporacích (např. v akciové společnosti a ve společnosti s r. o.). Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v podobě přehledných tabulek i "téčekk". Vhodná je i jako doplňující cvičebnice pro studenty.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Praktické účetní případy 2014

Předmluva 9
1. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 11
1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 11
1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 13
1.3 Dlouhodobý finanční majetek 17
1.4 Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 18
1.5 Účetní operace s odpisy 24
1.6 Opravné položky 26
1.7 Oceňovací rozdíl a goodwill 26
1.8 Opakovací příklady 27
2. Účtová třída 1 – Zásoby 29
2.1 Účtování zásob 29
2.2 Účtování materiálu 29
2.3 Reklamace materiálu 31
2.4 Inventarizační rozdíly 32
2.5 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky 32
2.6 Materiál vlastní výroby 34
2.7 Pořízení materiálu ze zahraničí 35
2.8 Prodej materiálu 36
2.9 Opravné položky k materiálu 36
2.10 Poskytnuté zálohy na zásoby 38
2.11 Opravné položky k zásobám 42
2.12 Zásoby vlastní výroby 43
2.13 Aktivace zboží 49
2.14 Zboží na cestě 50
2.15 Nevyfakturované dodávky zboží 50
2.16 Pořízení zboží ze zahraničí 50
3. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 52
3.1 Účtování pokladny 52
3.2 Ceniny 54
3.3 Krátkodobý bankovní úvěr 55
3.4 Valutová pokladna 56
3.5 Eskontní úvěry 57
3.6 Krátkodobé cenné papíry a podíly 58
3.7 Opakovací příklady 62
4. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 64
4.1 Účtování o pohledávkách 64
4.2 Pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům 65
4.3 Pohledávky spojené s použitím směnek 65
4.4 Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky 69
4.5 Účtování dluhů 70
4.6 Zúčtovací vztahy z obchodního styku se zahraničím 71
4.7 Účtování k zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 72
4.8 Účtování o DPH 76
4.9 Neregistrovaný plátce DPH 78
4.10 Ostatní daně 78
5. Účtová třída 4 – Kapitálové účty 83
5.1 Rezervy 84
5.2 Rezervy na opravu majetku 84
5.3 Dlouhodobé bankovní úvěry 85
5.4 Dlouhodobé dluhy 86
5.5 Individuální podnikatel 86
5.6 Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) 86
5.7 Zvýšení základního kapitálu – úpis nových akcií 88
5.8 Snížení základního kapitálu nákupem vlastních akcií za nominální hodnotu 91
5.9 Souhrnné opakování účtové třídy 94
6. Účtová třída 5 – Náklady 95
6.1 Přehled účetních případů 95
6.2 Spotřebované nákupy 96
6.3 Spotřeba energie 98
6.4 Prodané zboží 98
6.5 Opravy a udržování 100
6.6 Cestovné 101
6.7 Náklady na reprezentaci 102
6.8 Ostatní služby 104
6.9 Mzdové náklady 105
6.10 Zákonné sociální náklady 106
6.11 Daň silniční 106
6.12 Daň z nemovitostí 106
6.13 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 107
6.14 Prodaný materiál 107
6.15 Dary 108
6.16 Manka a škody 108
6.17 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 109
6.18 Zúčtování komplexních nákladů příštích období 109
6.19 Finanční náklady 110
6.20 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná 110
6.21 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená 111
6.22 Dodatečné odvody daně z příjmů 112
6.23 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 112
6.24 Souhrnné příklady 112
7. Účtová třída 6 – Výnosy 116
7.1 Tržby za vlastní výkony a zboží 116
7.2 Tržby z prodeje služeb 117
7.3 Tržby z prodeje zboží 117
7.4 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 118
7.5 Tržby z prodeje materiálu 118
7.6 Ostatní provozní výnosy 118
7.7 Finanční výnosy 120
7.8 Úroky 121
7.9 Kurzové zisky 122
7.10 Ostatní finanční výnosy 123
7.11 Ostatní mimořádné výnosy 124
7.12 Převodové účty 124
7.13 Souhrnné opakovací příklady 125
8. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 126
8.1 Účetní uzávěrka a uzavírání účetních knih 126
9. Řešené příklady ve společnosti s ručením omezeným 138
10. Řešené příklady v akciové společnosti 141
Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele 144
Přílohy 153
Literatura 165

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 11.53MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Praktické účetní případy 2014
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 11.53 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Praktické účetní případy 2014

příklady účtování na všech účtech

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8099
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 21528 n: 24789675r: 8099
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Sedmé, aktualizované vydání odráží veškeré změny v účetních a daňových předpisech souvisejících s novým občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých účetních operací. Hlavní předností knihy je zpracování jak jednoduchých, tak složitých účetních případů, které jsou seřazeny podle účtových tříd a jsou znázorněny v obchodních korporacích (např. v akciové společnosti a ve společnosti s r. o.). Zaúčtování jednotlivých účetních případů je znázorněno v podobě přehledných tabulek i "téčekk". Vhodná je i jako doplňující cvičebnice pro studenty.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Praktické účetní případy 2014

Předmluva 9
1. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 11
1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 11
1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 13
1.3 Dlouhodobý finanční majetek 17
1.4 Oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 18
1.5 Účetní operace s odpisy 24
1.6 Opravné položky 26
1.7 Oceňovací rozdíl a goodwill 26
1.8 Opakovací příklady 27
2. Účtová třída 1 – Zásoby 29
2.1 Účtování zásob 29
2.2 Účtování materiálu 29
2.3 Reklamace materiálu 31
2.4 Inventarizační rozdíly 32
2.5 Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky 32
2.6 Materiál vlastní výroby 34
2.7 Pořízení materiálu ze zahraničí 35
2.8 Prodej materiálu 36
2.9 Opravné položky k materiálu 36
2.10 Poskytnuté zálohy na zásoby 38
2.11 Opravné položky k zásobám 42
2.12 Zásoby vlastní výroby 43
2.13 Aktivace zboží 49
2.14 Zboží na cestě 50
2.15 Nevyfakturované dodávky zboží 50
2.16 Pořízení zboží ze zahraničí 50
3. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 52
3.1 Účtování pokladny 52
3.2 Ceniny 54
3.3 Krátkodobý bankovní úvěr 55
3.4 Valutová pokladna 56
3.5 Eskontní úvěry 57
3.6 Krátkodobé cenné papíry a podíly 58
3.7 Opakovací příklady 62
4. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 64
4.1 Účtování o pohledávkách 64
4.2 Pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům 65
4.3 Pohledávky spojené s použitím směnek 65
4.4 Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky 69
4.5 Účtování dluhů 70
4.6 Zúčtovací vztahy z obchodního styku se zahraničím 71
4.7 Účtování k zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 72
4.8 Účtování o DPH 76
4.9 Neregistrovaný plátce DPH 78
4.10 Ostatní daně 78
5. Účtová třída 4 – Kapitálové účty 83
5.1 Rezervy 84
5.2 Rezervy na opravu majetku 84
5.3 Dlouhodobé bankovní úvěry 85
5.4 Dlouhodobé dluhy 86
5.5 Individuální podnikatel 86
5.6 Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) 86
5.7 Zvýšení základního kapitálu – úpis nových akcií 88
5.8 Snížení základního kapitálu nákupem vlastních akcií za nominální hodnotu 91
5.9 Souhrnné opakování účtové třídy 94
6. Účtová třída 5 – Náklady 95
6.1 Přehled účetních případů 95
6.2 Spotřebované nákupy 96
6.3 Spotřeba energie 98
6.4 Prodané zboží 98
6.5 Opravy a udržování 100
6.6 Cestovné 101
6.7 Náklady na reprezentaci 102
6.8 Ostatní služby 104
6.9 Mzdové náklady 105
6.10 Zákonné sociální náklady 106
6.11 Daň silniční 106
6.12 Daň z nemovitostí 106
6.13 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 107
6.14 Prodaný materiál 107
6.15 Dary 108
6.16 Manka a škody 108
6.17 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 109
6.18 Zúčtování komplexních nákladů příštích období 109
6.19 Finanční náklady 110
6.20 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná 110
6.21 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená 111
6.22 Dodatečné odvody daně z příjmů 112
6.23 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 112
6.24 Souhrnné příklady 112
7. Účtová třída 6 – Výnosy 116
7.1 Tržby za vlastní výkony a zboží 116
7.2 Tržby z prodeje služeb 117
7.3 Tržby z prodeje zboží 117
7.4 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 118
7.5 Tržby z prodeje materiálu 118
7.6 Ostatní provozní výnosy 118
7.7 Finanční výnosy 120
7.8 Úroky 121
7.9 Kurzové zisky 122
7.10 Ostatní finanční výnosy 123
7.11 Ostatní mimořádné výnosy 124
7.12 Převodové účty 124
7.13 Souhrnné opakovací příklady 125
8. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 126
8.1 Účetní uzávěrka a uzavírání účetních knih 126
9. Řešené příklady ve společnosti s ručením omezeným 138
10. Řešené příklady v akciové společnosti 141
Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele 144
Přílohy 153
Literatura 165

O Autorovi

Rubáková Věra
Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru účetnictví a financování. Své teoretické a praktické zkušenosti dnes uplatňuje jak v lektorské, tak v publikační činnosti, kterou zahájila v roce 2007. Od roku 1995- 2013 působila ve školství.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.