0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Psychopatologie

Nauka o nemocech duše, 2., aktualizované a doplněné vydání
Orel Miroslav a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
399
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 22.1.2018 6:40
i: 24999 n: 24755168r: 8627
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
339
Ihned ke stažení
i: 25226 n: 27194247r: 8627
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Druhé vydání hojně využívané publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru. Přístupnou a čtivou formou přináší základní informace o široké oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních povinností, nebo kvůli potřebám své profese, nebo třeba jen ze zájmu. Znalost základů psychopatologie patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích, tj. u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů a dalších.

Od doby prvního vydání se objevily nové vědecké poznatky a přibyly nové okolnosti, mimo jiné došlo ke změnám legislativy (občanského zákoníku) a byla vydána pátá verze Diagnostického a statistického manuálu DSM-5. Celý text knihy byl proto revidován, doplněn a zpřesněn. Rozšířeny byly některé poznatky neurověd týkající se stavby a fungování mozku, zcela nová je kapitola o hraničních stavech psychiatrie, které za určitých okolností mohou být funkční a poruchovými se stávají jen někdy. Objevují se tu také témata krize, truchlení, agrese a stresové reakce, s nimiž se dnes v pomáhajících profesích setkáváme zcela běžně. Přibylo i rámcové seznámení s modelem genderu.
Tato moderní a přehledná publikace, doplněná řadou ilustrací, vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.

Z obsahu knihy Psychopatologie

Předmluva k druhému vydání
Krátké slovo na úvod
1. Úvod do psychopatologie (Miroslav Orel, Věra Facová)
1.1 Normy a duševní zdraví a duševní nemoc (Miroslav Orel)
1.2 Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné (Miroslav Orel, Věra Facová)
1.3 Čtyři historické mezníky psychiatrie (Miroslav Orel)
1.4 Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie (Miroslav Orel)
1.5 Organizace psychiatrické péče u nás (Miroslav Orel)
2. Příčiny vzniku duševních poruch (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek)
2.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch (Miroslav Orel)
2.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie
2.2 Psychosociální aspekty vzniku duševních poruch (Miroslav Orel, Věra Facová)
2.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam) (Miroslav Orel, Jiří Šimonek)
3. Vyšetření v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
3.1 Základní psychiatrické vyšetření (Miroslav Orel)
3.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
3.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
3.3.1 Laboratorní vyšetření (Miroslav Orel)
3.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
4. Hraniční zóna psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
4.1 Krize
4.2 Truchlení jako přirozený proces
4.3 Agrese v nás a z nás
4.3.1 Agrese biologická – společná lidem i zvířatům
4.3.2 Agrese výhradně lidská
4.3.3 Agrese zaměřená proti sobě
4.3.4 Nástin příčin a řešení agrese
4.4 Stresory a stres
5. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
5.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy
5.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí
5.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí
5.2 Orientace a její poruchy
5.3 Vnímání a jeho poruchy
5.3.1 Iluze
5.3.2 Halucinace
5.3.3 Poruchy gnostické
5.3.4 Poruchy psychosenzorické
5.4 Emoce a jejich poruchy
5.4.1 Poruchy afektu
5.4.2 Poruchy nálady
5.4.3 Poruchy vyšších citů
5.4.4 Poruchy struktury emocí
5.5 Pozornost a její poruchy
5.6 Paměť a její poruchy
5.6.1 Kvantitativní poruchy paměti
5.6.2 Kvalitativní poruchy paměti
5.7 Myšlení a jeho poruchy
5.7.1 Poruchy formy myšlení
5.7.2 Poruchy obsahu myšlení
5.8 Inteligence, intelekt a jeho poruchy
5.9 Pudy a jejich poruchy
5.10 Vůle, jednání a jejich poruchy
5.11 Osobnost a její poruchy
6. Soudobé klasifikační systémy duševních poruch (Miroslav Orel)
6.1 Přehled kategorií Mezinárodní klasifikace nemocí
6.2 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí
7. Vybrané kapitoly speciální psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek)
7.1 Organické a symptomatické duševní poruchy (Miroslav Orel)
7.1.1 Demence
7.1.2 Deliria
7.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch
7.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (Miroslav Orel, Jiří Šimonek)
7.2.1 Psychoaktivní látky a mozkový systém odměny (Miroslav Orel)
7.2.2 Akutní intoxikace (Miroslav Orel)
7.2.3 Škodlivé užívání (Miroslav Orel)
7.2.4 Syndrom závislosti (Miroslav Orel)
7.2.5 Odvykací stav (Miroslav Orel)
7.2.6 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami (Miroslav Orel)
7.2.7 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními látkami (Miroslav Orel)
7.3 Schizofrenie, schizoformní poruchy a poruchy s bludy
7.3.1 Schizofrenie
7.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy
7.3.3 Schizoafektivní porucha
7.3.4 Poruchy s bludy
7.3.5 Schizotypní porucha a jiné psychotické poruchy
7.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy) (Miroslav Orel)
7.4.1 Mánie
7.4.2 Deprese
7.4.3 Mánie i deprese – bipolární průběh
7.4.4 Trvalé poruchy nálady
7.4.5 Jiné a neurčené poruchy nálad
7.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (Miroslav Orel)
7.5.1 Úzkostné poruchy
7.5.2 Obsedantně-kompulzivní porucha
7.5.3 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
7.5.4 Disociativní poruchy
7.5.5 Somatoformní poruchy
7.5.6 Jiné neurotické poruchy
7.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (Miroslav Orel)
7.6.1 Poruchy příjmu potravy
7.6.2 Neorganické poruchy spánku
7.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
7.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých (Miroslav Orel)
7.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti
7.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti
7.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy
7.8 Poruchy v oblasti sexuality (Miroslav Orel)
7.8.1 Sexuální dysfunkce
7.8.2 Poruchy pohlavní identity
7.8.3 Poruchy sexuální preference
7.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace
7.9 Mentální retardace (Miroslav Orel, Věra Facová)
7.10 Dětská a dorostová psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
7.10.1 Poruchy psychického vývoje
7.10.2 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci
7.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha (Miroslav Orel)
8. Terapie v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
8.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii (Miroslav Orel)
8.1.1 Farmakologická léčba současnosti
8.1.2 Nefarmakologická biologická léčba
8.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
8.2.1 Psychoterapie
8.3 Celostní léčba v psychiatrii (Miroslav Orel)
8.4 Rehabilitace v psychiatrii (Miroslav Orel)
9. Další vybrané aspekty psychopatologie
9.1 Prevence v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
9.2 Vybrané právní aspekty psychiatrie (Miroslav Orel, Lenka Volková Palátová)
9.2.1 Fyzické omezení osobní svobody a volnosti pohybu v psychiatrii
9.2.2 Pracovní neschopnost a invalidita v psychiatrii
9.3 Psychiatrie a jiné obory medicíny (Miroslav Orel)
9.4 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení (Miroslav Orel)
Krátké slovo na závěr
Shrnutí
Summary
Seznam zkratek
Literatura
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 10. 2016
Katalogové číslo: 27518
ISBN: 978-80-247-5516-8
Formát / stran: 167×240, 344 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | -
Druh ochrany: Adobe DRM
Psychopatologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 07. 10. 2016
Katalogové číslo: 27518
ISBN: 978-80-247-5516-8
Formát / stran: 167×240, 344 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: - | -
Druh ochrany: Adobe DRM

Psychopatologie

Nauka o nemocech duše, 2., aktualizované a doplněné vydání
Orel Miroslav a kolektiv
Druhé vydání hojně využívané publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru. Přístupnou a čtivou formou přináší základní informace o široké oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních povinností, nebo kvůli potřebám své profese, nebo třeba jen ze zájmu. Znalost základů psychopatologie patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích, tj. u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů a dalších.

Od doby prvního vydání se objevily nové vědecké poznatky a přibyly nové okolnosti, mimo jiné došlo ke změnám legislativy (občanského zákoníku) a byla vydána pátá verze Diagnostického a statistického manuálu DSM-5. Celý text knihy byl proto revidován, doplněn a zpřesněn. Rozšířeny byly některé poznatky neurověd týkající se stavby a fungování mozku, zcela nová je kapitola o hraničních stavech psychiatrie, které za určitých okolností mohou být funkční a poruchovými se stávají jen někdy. Objevují se tu také témata krize, truchlení, agrese a stresové reakce, s nimiž se dnes v pomáhajících profesích setkáváme zcela běžně. Přibylo i rámcové seznámení s modelem genderu.
Tato moderní a přehledná publikace, doplněná řadou ilustrací, vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
399
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 22.1.2018 6:40
i: 24999 n: 24755168r: 8627
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
339
Ihned ke stažení
i: 25226 n: 27194247r: 8627

Z obsahu knihy Psychopatologie

Předmluva k druhému vydání
Krátké slovo na úvod
1. Úvod do psychopatologie (Miroslav Orel, Věra Facová)
1.1 Normy a duševní zdraví a duševní nemoc (Miroslav Orel)
1.2 Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné (Miroslav Orel, Věra Facová)
1.3 Čtyři historické mezníky psychiatrie (Miroslav Orel)
1.4 Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie (Miroslav Orel)
1.5 Organizace psychiatrické péče u nás (Miroslav Orel)
2. Příčiny vzniku duševních poruch (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek)
2.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch (Miroslav Orel)
2.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie
2.2 Psychosociální aspekty vzniku duševních poruch (Miroslav Orel, Věra Facová)
2.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam) (Miroslav Orel, Jiří Šimonek)
3. Vyšetření v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
3.1 Základní psychiatrické vyšetření (Miroslav Orel)
3.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
3.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
3.3.1 Laboratorní vyšetření (Miroslav Orel)
3.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda)
4. Hraniční zóna psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
4.1 Krize
4.2 Truchlení jako přirozený proces
4.3 Agrese v nás a z nás
4.3.1 Agrese biologická – společná lidem i zvířatům
4.3.2 Agrese výhradně lidská
4.3.3 Agrese zaměřená proti sobě
4.3.4 Nástin příčin a řešení agrese
4.4 Stresory a stres
5. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
5.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy
5.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí
5.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí
5.2 Orientace a její poruchy
5.3 Vnímání a jeho poruchy
5.3.1 Iluze
5.3.2 Halucinace
5.3.3 Poruchy gnostické
5.3.4 Poruchy psychosenzorické
5.4 Emoce a jejich poruchy
5.4.1 Poruchy afektu
5.4.2 Poruchy nálady
5.4.3 Poruchy vyšších citů
5.4.4 Poruchy struktury emocí
5.5 Pozornost a její poruchy
5.6 Paměť a její poruchy
5.6.1 Kvantitativní poruchy paměti
5.6.2 Kvalitativní poruchy paměti
5.7 Myšlení a jeho poruchy
5.7.1 Poruchy formy myšlení
5.7.2 Poruchy obsahu myšlení
5.8 Inteligence, intelekt a jeho poruchy
5.9 Pudy a jejich poruchy
5.10 Vůle, jednání a jejich poruchy
5.11 Osobnost a její poruchy
6. Soudobé klasifikační systémy duševních poruch (Miroslav Orel)
6.1 Přehled kategorií Mezinárodní klasifikace nemocí
6.2 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí
7. Vybrané kapitoly speciální psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek)
7.1 Organické a symptomatické duševní poruchy (Miroslav Orel)
7.1.1 Demence
7.1.2 Deliria
7.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch
7.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (Miroslav Orel, Jiří Šimonek)
7.2.1 Psychoaktivní látky a mozkový systém odměny (Miroslav Orel)
7.2.2 Akutní intoxikace (Miroslav Orel)
7.2.3 Škodlivé užívání (Miroslav Orel)
7.2.4 Syndrom závislosti (Miroslav Orel)
7.2.5 Odvykací stav (Miroslav Orel)
7.2.6 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami (Miroslav Orel)
7.2.7 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními látkami (Miroslav Orel)
7.3 Schizofrenie, schizoformní poruchy a poruchy s bludy
7.3.1 Schizofrenie
7.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy
7.3.3 Schizoafektivní porucha
7.3.4 Poruchy s bludy
7.3.5 Schizotypní porucha a jiné psychotické poruchy
7.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy) (Miroslav Orel)
7.4.1 Mánie
7.4.2 Deprese
7.4.3 Mánie i deprese – bipolární průběh
7.4.4 Trvalé poruchy nálady
7.4.5 Jiné a neurčené poruchy nálad
7.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (Miroslav Orel)
7.5.1 Úzkostné poruchy
7.5.2 Obsedantně-kompulzivní porucha
7.5.3 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
7.5.4 Disociativní poruchy
7.5.5 Somatoformní poruchy
7.5.6 Jiné neurotické poruchy
7.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (Miroslav Orel)
7.6.1 Poruchy příjmu potravy
7.6.2 Neorganické poruchy spánku
7.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
7.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých (Miroslav Orel)
7.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti
7.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti
7.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy
7.8 Poruchy v oblasti sexuality (Miroslav Orel)
7.8.1 Sexuální dysfunkce
7.8.2 Poruchy pohlavní identity
7.8.3 Poruchy sexuální preference
7.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace
7.9 Mentální retardace (Miroslav Orel, Věra Facová)
7.10 Dětská a dorostová psychiatrie (Miroslav Orel, Věra Facová)
7.10.1 Poruchy psychického vývoje
7.10.2 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci
7.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha (Miroslav Orel)
8. Terapie v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
8.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii (Miroslav Orel)
8.1.1 Farmakologická léčba současnosti
8.1.2 Nefarmakologická biologická léčba
8.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
8.2.1 Psychoterapie
8.3 Celostní léčba v psychiatrii (Miroslav Orel)
8.4 Rehabilitace v psychiatrii (Miroslav Orel)
9. Další vybrané aspekty psychopatologie
9.1 Prevence v psychiatrii (Miroslav Orel, Věra Facová)
9.2 Vybrané právní aspekty psychiatrie (Miroslav Orel, Lenka Volková Palátová)
9.2.1 Fyzické omezení osobní svobody a volnosti pohybu v psychiatrii
9.2.2 Pracovní neschopnost a invalidita v psychiatrii
9.3 Psychiatrie a jiné obory medicíny (Miroslav Orel)
9.4 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení (Miroslav Orel)
Krátké slovo na závěr
Shrnutí
Summary
Seznam zkratek
Literatura
Rejstřík

O Autorovi

Orel Miroslav

Vystudoval lékařskou fakultu (obor všeobecné lékařství) a posléze jednooborovou psychologii. Pracoval jako odborný asistent Ústavu lékařské fyziologie Univerzity Palackého v Olomouci, psychiatr a vyučující na Psychiatrické klinice FN Olomouc. Dlouhodobě působí na katedře psychologie FF UP – kde přednáší základy anatomie a fyziologie, neurofyziologii a psychopatologii obecnou a speciální a v rámci UP vyučuje také psychopatologii, otázky zdraví a nemoci, psychosociální výcviky a studenty Univerzity třetího věku. Věnuje se psychologickému poradenství a lektorské činnosti. Profesně se zajímá o psychoterapii, psychosomatiku, psychologickou práci se sny apod.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 299
E-kniha 254
Tištěná 399
E-kniha 339
E-kniha 1 274
Tištěná 399
E-kniha 339
Tištěná 199
E-kniha 424
Tištěná 389
E-kniha 331

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace