0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Řízení lidí v organizacích

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 07. 2024 21:38
i: 43768 n: 27138234r: 13338
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 44116 n: 27167517r: 13338
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  299 
Skladem
i: 46921 n: 27138234_Dr: 13338
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se zaměřuje na problematiku řízení lidí v silně nelineárním prostředí organizací, vyvolaném chaotickým působením geopolitických, demografických, sociálních, migračních, technických a dalších faktorů.

Řízení lidských zdrojů autor pojímá jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího zdroje organizace, tedy zaměstnanců, kteří poskytováním svých znalostí a dovedností přispívají větší či menší měrou k dosahování jejích cílů. Toto řízení se uskutečňuje prostřednictvím firemní ideologie, politiky a kultury ve vazbě na firemní a personální strategii. Efektivní prací s lidmi lze posilovat jejich oddanost, angažovanost a energetizaci, a tudíž i jejich hodnotu pro organizaci, její konkurenceschopnost a vlastní seberealizaci.

Publikace popisuje, jak toho docílit zásadní změnou firemní filosofie a přístupu k pojetí pracovní síly od chápání zaměstnance jako pasivního vykonavatele zadaných činností k aktivnímu účastníkovi ve firemních aktivitách a zlepšovateli, v ideálním případě se spolupodnikatelskými postoji a aktivním přístupem ke svěřené práci. Cesta vede přes postupný přechod od dosud převažujících funkčních modelů řízení, jež jsou založeny na autoritativním přístupu, k modelům participativním, k demokratickému vedení, které umožňuje plně využívat způsobilostí motivovaných pracovníků k vzájemnému prospěchu.

Předložená publikace je adresována manažerům, zejména personálním, referentům personálních činností, především náboru, výběru, přijímání zaměstnanců, jejich adaptaci, hodnocení, odměňování, povyšování, a neméně dobře poslouží studentům personalistiky, andragogiky, vzdělávání dospělých a pomáhajících profesí.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Řízení lidí v organizacích

1. Úvodem
2. Atributy řízení lidí v organizacích
3. Firemní kultura a styly řízení
3.1 Faktory ovlivňující kulturu organizace
3.2 Typy firemní kultury
3.3 Styly řízení/vedení zaměstnanců
3.4 Teorie GRID
3.5 Sdílení firemní kultury zaměstnanci
3.6 Hodnototvorné poslání firemní kultury
3.7 Význam firemní kultury z hlediska výkonnosti organizace
3.8 Význam firemní kultury z hlediska participace zaměstnanců na dosahování cílů organizace
3.9 Příklady z praxe
4. Nové směry v řízení organizací a lidí
4.1 Změny v řízení organizace a lidí
4.2 Současnost a budoucnost HR řízení
5. Orientace personálního managementu na rozvíjení inovativních schopností zaměstnanců
5.1 Vnější faktory ovlivňující firemní změny
5.2 Vnitřní faktory ovlivňující firemní změny
5.3 Strategie řešení problémů
5.3.1 Možnosti uplatnění tvořivého myšlení
5.3.2 Metody tvůrčího řešení problémů
5.3.3 Jak lépe využívat tvůrčího myšlení
5.3.4 Řešení problémů s využitím konvergentního a divergentního myšlení
5.3.5 Podmínky úspěšného zvládání problémů
5.4 Mentální modely v řízení
5.4.1 Řízení rozvoje znalostí
5.4.2 Poznámky z praxe
5.5 Zdroje – procesy – hodnoty
5.6 Sdílení firemních záměrů se zaměstnanci
5.7 Kultura myšlení
6. Řízení kompetencí a rozvoj talentů
6.1 Východiska řízení dle kompetencí/způsobilostí
6.2 Kompetence manažera
6.3 Řízení talentů
6.3.1 Diagnostika talentů
6.3.2 Hlavní kritéria výběru
6.3.3 Výběr, rozvoj, rozmísťování a stabilizace talentů
6.3.4 Příklady z praxe
6.4 Rozvíjení sociálních způsobilostí zaměstnanců
6.4.1 Příklady z praxe
6.5 Rozvíjení emoční inteligence zaměstnanců
6.5.1 Co rozumíme emoční inteligencí?
6.5.2 Příklady z praxe
7. Strategický přístup k řízení lidí
7.1 Strategie řízení lidí v organizaci
7.2 Podnikatelské funkce personálního řízení
7.3 Cesta k „byznys partnerství“
8. Řízení intelektuálního kapitálu firmy
8.1 Lidský kapitál
8.2 Zákaznický kapitál
8.3 Organizační kapitál
8.4 Srovnání lidského, organizačního a zákaznického kapitálu
9. Učící se organizace v podmínkách změn
9.1 Příklady z praxe
10. Řízení rozvoje učící se společnosti v prostředí změn
10.1 Jistota změn
10.2 Sdílení firemní kultury
10.3 Řízení změn
10.3.1 Charakteristika change managementu
10.3.2 Rozvíjení lidského potenciálu
10.3.3 Všechno začíná „od hlavy“
10.3.4 Identifikace způsobilostí ke změně
10.3.5 Připravenost zaměstnanců na změny
10.3.6 Cíle a očekávání spjaté s procesem změny
10.3.7 Kreativní přístup ke změnám
10.3.8 Řízení znalostí
10.3.9 Projekt a plán změny
10.3.10 Věcná připravenost firmy na změnu
10.3.11 Efektivní využívání nástrojů k řízení změn
10.3.12 Výsledky změn
10.3.13 Management znalostí jako trvalá součást řízení lidí
10.3.14 Systematické využívání inovativních schopností učící se organizace
10.3.15 Shrnutí
11. Personální řízení
11.1 Funkce personálního řízení
11.2 Role personálního řízení
11.3 Způsobilosti personálních manažerů
12. Plánování personálních procesů
12.1 Východiska personálního plánování
12.2 Druhy personálního plánování
12.3 Faktory personálního plánování
12.4 Komplexní a specifické personální plánování
12.5 Příklad plánování vyhledávání a výběru pracovníků
13. Personální procesy
13.1 Personální audit
13.1.1 Význam personálního auditu
13.1.2 Východiska personálního auditu
13.1.3 Audit pracovní způsobilosti zaměstnance
13.1.4 Procesní řízení personálního auditu
13.1.5 Posouzení disponibilních zdrojů z hlediska budoucích potřeb
13.1.6 Shrnutí
13.2 Analýza a popis pracovního místa
13.3 Analýza a profil pracovní role
13.4 Od popisu ke specifikaci pracovního místa
13.5 Metody získávání informací k popisu a specifikaci pracovního místa
13.5.1 Empirické metody
13.5.2 Standardizované metody
13.6 Metody analýzy rolí
13.7 Metody analýzy schopností a způsobilostí
13.7.1 Osobnostní, sociální a odborné způsobilosti
13.7.2 Metody analýzy schopností
13.8 Vyhledávání, získávání, výběr a rozmisťování nových zaměstnanců
13.8.1 Vyhledávání zaměstnanců
13.8.2 Výběr zaměstnanců
13.8.3 Vnitřní a vnější zdroje pracovních sil
13.8.4 Postupy při výběru vhodných uchazečů
13.8.5 Rozmisťování nových pracovníků
13.9 Přijímací proces nových pracovníků
13.10 Adaptace nového zaměstnance
13.10.1 Adaptační program
13.10.2 Role patrona
13.11 Rozvíjení potenciálu zaměstnanců
13.11.1 Stimulace a motivace zaměstnanců
13.11.2 Systém stimulace a motivace zaměstnanců
13.11.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
13.11.4 Utváření týmové spolupráce
13.12 Personální marketing
13.13 Péče o stabilizaci zaměstnanců
13.14 Hodnocení pracovníků a pracovního výkonu
13.14.1 Význam hodnocení
13.14.2 Základní funkce hodnocení
13.14.3 Metody hodnocení
13.14.4 Formy hodnocení
13.14.5 Neformální hodnocení
13.14.6 Formální hodnocení
13.14.7 Kritéria hodnocení
13.14.8 Postup při hodnocení pracovníků
13.15 Odměňování
13.15.1 Systémy odměňování
13.15.2 Finanční a nefinanční odměňování pracovníků
13.16 Personální controlling
13.17 Outplacing
13.18 Uvolňování pracovníků
13.19 Vedení personální administrativy
13.20 Péče o dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků a správa firemní legislativy
13.21 Personální procesy ‒ shrnutí
14. Význam firemní komunikace v personálním řízení
14.1 Aktivní naslouchání
14.2 Jak vést rozhovor
14.3 Prezentace
14.3.1 Cíle prezentace
14.3.2 Respektování výchozích podmínek
14.3.3 Příprava na prezentaci
14.3.4 Vlastní prezentace
14.3.5 Navázání a upevňování vztahu mluvčího s účastníky
14.3.6 Analýza bariér v komunikaci
14.3.7 Zvládání obtíží při komunikaci
14.3.8 Zpětná vazba ‒ vyhodnocení prezentace
14.4 Řízení komunikace znalostí
14.4.1 Co ovlivňuje komunikaci znalostí?
14.4.2 Hodnoty znalostí
14.4.3 Působení znalostí
14.4.4 Vysvětlování a přesvědčování
14.5 Účinnost řízení komunikace znalostí
15. Perspektivy personálního řízení
16. Závěrem
Přílohy
Sebehodnocení
Hodnocení
Hodnocení ‒ pozorovatel
Uspokojování Vašich informačních potřeb
Dotazník motivace
Hádanka s čísly a písmeny
Test kariérových kotev
Situační analýzy
Poznej sám sebe!
Hodnocení strukturovaného pohovoru
Seznam literatury
O autorovi

Tištěná kniha

Datum vydání: 17.01.2023
Katalogové číslo: 27599
ISBN: 978-80-271-3823-4
Formát / stran: 167×240, 280 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.51MB | 1.51MB | 0.84MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Řízení lidí v organizacích

Tištěná kniha

Datum vydání: 17.01.2023
Katalogové číslo: 27599
ISBN: 978-80-271-3823-4
Formát / stran: 167×240, 280 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.51 MB | 1.51 MB | 0.84 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Řízení lidí v organizacích

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 07. 2024 21:38
i: 43768 n: 27138234r: 13338
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 44116 n: 27167517r: 13338
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  299 
Skladem
i: 46921 n: 27138234_Dr: 13338
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se zaměřuje na problematiku řízení lidí v silně nelineárním prostředí organizací, vyvolaném chaotickým působením geopolitických, demografických, sociálních, migračních, technických a dalších faktorů.

Řízení lidských zdrojů autor pojímá jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího zdroje organizace, tedy zaměstnanců, kteří poskytováním svých znalostí a dovedností přispívají větší či menší měrou k dosahování jejích cílů. Toto řízení se uskutečňuje prostřednictvím firemní ideologie, politiky a kultury ve vazbě na firemní a personální strategii. Efektivní prací s lidmi lze posilovat jejich oddanost, angažovanost a energetizaci, a tudíž i jejich hodnotu pro organizaci, její konkurenceschopnost a vlastní seberealizaci.

Publikace popisuje, jak toho docílit zásadní změnou firemní filosofie a přístupu k pojetí pracovní síly od chápání zaměstnance jako pasivního vykonavatele zadaných činností k aktivnímu účastníkovi ve firemních aktivitách a zlepšovateli, v ideálním případě se spolupodnikatelskými postoji a aktivním přístupem ke svěřené práci. Cesta vede přes postupný přechod od dosud převažujících funkčních modelů řízení, jež jsou založeny na autoritativním přístupu, k modelům participativním, k demokratickému vedení, které umožňuje plně využívat způsobilostí motivovaných pracovníků k vzájemnému prospěchu.

Předložená publikace je adresována manažerům, zejména personálním, referentům personálních činností, především náboru, výběru, přijímání zaměstnanců, jejich adaptaci, hodnocení, odměňování, povyšování, a neméně dobře poslouží studentům personalistiky, andragogiky, vzdělávání dospělých a pomáhajících profesí.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Řízení lidí v organizacích

1. Úvodem
2. Atributy řízení lidí v organizacích
3. Firemní kultura a styly řízení
3.1 Faktory ovlivňující kulturu organizace
3.2 Typy firemní kultury
3.3 Styly řízení/vedení zaměstnanců
3.4 Teorie GRID
3.5 Sdílení firemní kultury zaměstnanci
3.6 Hodnototvorné poslání firemní kultury
3.7 Význam firemní kultury z hlediska výkonnosti organizace
3.8 Význam firemní kultury z hlediska participace zaměstnanců na dosahování cílů organizace
3.9 Příklady z praxe
4. Nové směry v řízení organizací a lidí
4.1 Změny v řízení organizace a lidí
4.2 Současnost a budoucnost HR řízení
5. Orientace personálního managementu na rozvíjení inovativních schopností zaměstnanců
5.1 Vnější faktory ovlivňující firemní změny
5.2 Vnitřní faktory ovlivňující firemní změny
5.3 Strategie řešení problémů
5.3.1 Možnosti uplatnění tvořivého myšlení
5.3.2 Metody tvůrčího řešení problémů
5.3.3 Jak lépe využívat tvůrčího myšlení
5.3.4 Řešení problémů s využitím konvergentního a divergentního myšlení
5.3.5 Podmínky úspěšného zvládání problémů
5.4 Mentální modely v řízení
5.4.1 Řízení rozvoje znalostí
5.4.2 Poznámky z praxe
5.5 Zdroje – procesy – hodnoty
5.6 Sdílení firemních záměrů se zaměstnanci
5.7 Kultura myšlení
6. Řízení kompetencí a rozvoj talentů
6.1 Východiska řízení dle kompetencí/způsobilostí
6.2 Kompetence manažera
6.3 Řízení talentů
6.3.1 Diagnostika talentů
6.3.2 Hlavní kritéria výběru
6.3.3 Výběr, rozvoj, rozmísťování a stabilizace talentů
6.3.4 Příklady z praxe
6.4 Rozvíjení sociálních způsobilostí zaměstnanců
6.4.1 Příklady z praxe
6.5 Rozvíjení emoční inteligence zaměstnanců
6.5.1 Co rozumíme emoční inteligencí?
6.5.2 Příklady z praxe
7. Strategický přístup k řízení lidí
7.1 Strategie řízení lidí v organizaci
7.2 Podnikatelské funkce personálního řízení
7.3 Cesta k „byznys partnerství“
8. Řízení intelektuálního kapitálu firmy
8.1 Lidský kapitál
8.2 Zákaznický kapitál
8.3 Organizační kapitál
8.4 Srovnání lidského, organizačního a zákaznického kapitálu
9. Učící se organizace v podmínkách změn
9.1 Příklady z praxe
10. Řízení rozvoje učící se společnosti v prostředí změn
10.1 Jistota změn
10.2 Sdílení firemní kultury
10.3 Řízení změn
10.3.1 Charakteristika change managementu
10.3.2 Rozvíjení lidského potenciálu
10.3.3 Všechno začíná „od hlavy“
10.3.4 Identifikace způsobilostí ke změně
10.3.5 Připravenost zaměstnanců na změny
10.3.6 Cíle a očekávání spjaté s procesem změny
10.3.7 Kreativní přístup ke změnám
10.3.8 Řízení znalostí
10.3.9 Projekt a plán změny
10.3.10 Věcná připravenost firmy na změnu
10.3.11 Efektivní využívání nástrojů k řízení změn
10.3.12 Výsledky změn
10.3.13 Management znalostí jako trvalá součást řízení lidí
10.3.14 Systematické využívání inovativních schopností učící se organizace
10.3.15 Shrnutí
11. Personální řízení
11.1 Funkce personálního řízení
11.2 Role personálního řízení
11.3 Způsobilosti personálních manažerů
12. Plánování personálních procesů
12.1 Východiska personálního plánování
12.2 Druhy personálního plánování
12.3 Faktory personálního plánování
12.4 Komplexní a specifické personální plánování
12.5 Příklad plánování vyhledávání a výběru pracovníků
13. Personální procesy
13.1 Personální audit
13.1.1 Význam personálního auditu
13.1.2 Východiska personálního auditu
13.1.3 Audit pracovní způsobilosti zaměstnance
13.1.4 Procesní řízení personálního auditu
13.1.5 Posouzení disponibilních zdrojů z hlediska budoucích potřeb
13.1.6 Shrnutí
13.2 Analýza a popis pracovního místa
13.3 Analýza a profil pracovní role
13.4 Od popisu ke specifikaci pracovního místa
13.5 Metody získávání informací k popisu a specifikaci pracovního místa
13.5.1 Empirické metody
13.5.2 Standardizované metody
13.6 Metody analýzy rolí
13.7 Metody analýzy schopností a způsobilostí
13.7.1 Osobnostní, sociální a odborné způsobilosti
13.7.2 Metody analýzy schopností
13.8 Vyhledávání, získávání, výběr a rozmisťování nových zaměstnanců
13.8.1 Vyhledávání zaměstnanců
13.8.2 Výběr zaměstnanců
13.8.3 Vnitřní a vnější zdroje pracovních sil
13.8.4 Postupy při výběru vhodných uchazečů
13.8.5 Rozmisťování nových pracovníků
13.9 Přijímací proces nových pracovníků
13.10 Adaptace nového zaměstnance
13.10.1 Adaptační program
13.10.2 Role patrona
13.11 Rozvíjení potenciálu zaměstnanců
13.11.1 Stimulace a motivace zaměstnanců
13.11.2 Systém stimulace a motivace zaměstnanců
13.11.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
13.11.4 Utváření týmové spolupráce
13.12 Personální marketing
13.13 Péče o stabilizaci zaměstnanců
13.14 Hodnocení pracovníků a pracovního výkonu
13.14.1 Význam hodnocení
13.14.2 Základní funkce hodnocení
13.14.3 Metody hodnocení
13.14.4 Formy hodnocení
13.14.5 Neformální hodnocení
13.14.6 Formální hodnocení
13.14.7 Kritéria hodnocení
13.14.8 Postup při hodnocení pracovníků
13.15 Odměňování
13.15.1 Systémy odměňování
13.15.2 Finanční a nefinanční odměňování pracovníků
13.16 Personální controlling
13.17 Outplacing
13.18 Uvolňování pracovníků
13.19 Vedení personální administrativy
13.20 Péče o dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků a správa firemní legislativy
13.21 Personální procesy ‒ shrnutí
14. Význam firemní komunikace v personálním řízení
14.1 Aktivní naslouchání
14.2 Jak vést rozhovor
14.3 Prezentace
14.3.1 Cíle prezentace
14.3.2 Respektování výchozích podmínek
14.3.3 Příprava na prezentaci
14.3.4 Vlastní prezentace
14.3.5 Navázání a upevňování vztahu mluvčího s účastníky
14.3.6 Analýza bariér v komunikaci
14.3.7 Zvládání obtíží při komunikaci
14.3.8 Zpětná vazba ‒ vyhodnocení prezentace
14.4 Řízení komunikace znalostí
14.4.1 Co ovlivňuje komunikaci znalostí?
14.4.2 Hodnoty znalostí
14.4.3 Působení znalostí
14.4.4 Vysvětlování a přesvědčování
14.5 Účinnost řízení komunikace znalostí
15. Perspektivy personálního řízení
16. Závěrem
Přílohy
Sebehodnocení
Hodnocení
Hodnocení ‒ pozorovatel
Uspokojování Vašich informačních potřeb
Dotazník motivace
Hádanka s čísly a písmeny
Test kariérových kotev
Situační analýzy
Poznej sám sebe!
Hodnocení strukturovaného pohovoru
Seznam literatury
O autorovi

O Autorovi

Barták Jan
Prof. PhDr. Jan Barták, DrSc. je odborník v oblasti pedagogiky dospělých, personálního managementu a sociální a masové komunikace. Vystudoval Filosofickou fakultu, posléze Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Po tři funkční období byl jejím proděkanem. Je doktorem pedagogických věd, doktorem filosofie a univerzitním profesorem andragogiky.

Jan Barták se narodil v Praze v roce 1938. Po ukončení základního vzdělání studoval Školu důstojnického dorostu letectva v Kremnici, dále Vyšší průmyslovou školu leteckou, obor letecké spalovací motory. Po maturitě byl přijat na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština a novinářství (obor prošel řadou organizačních změn jako Institut osvěty a novinářství, fakulta žurnalistiky, posléze Fakulta sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy), který ukončil s vyznamenáním.

Po několikaleté praxi redaktora Mladé fronty byl jmenován odborným pracovníkem nově založeného Ústavu teorie a praxe žurnalistiky při Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy (FSVP UK). Čtvrt století pracoval na zmíněné fakultě jako asistent, posléze odb. asistent, kandidát pedagogických věd (CSc.), habilitovaný docent a po obhajobě doktorské disertace z oboru pedagogiky dospělých doktor pedagogických věd (DrSc.) na Pedagogickém ústavu ČSAV byl jmenován univerzitním profesorem na Univerzitě Karlově. Po tři funkční období působil na FSVP UK jako proděkan pro rozvoj fakulty.

Mimo pedagogických a akademických funkcí na FSVP UK působil též na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT (bakalářská a inženýrská studia a kurzy MBA), hostující profesor na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, na Paneurópske univerzitě v Bratislavě, Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, École normale supérieure v Paříži a na dalších zahraničních univerzitách. Od vzniku první soukromé vysoké školy v devadesátých létech 20. století působí na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

Během půlstoletí vědecko-pedagogické činnosti se věnoval či dosud věnuje teorii managementu (zejména se zaměřením na řízení změn v organizacích, knowledge management a time management), personálnímu managementu, metodologii andragogiky, sociální andragogice, teorii sociální a mediální komunikace (zejména sémiotickým aspektům sociální komunikace). Za dlouholetou vědecko-pedagogickou a popularizační činnost obdržel řadu ocenění (např. diplomy MŠMT, Pamětní medaile Univerzity Karlovy či ČS VTS).

Jako OSVČ vlastní firmu zaměřenou na poradenství a lektorskou činnost zejména v oblasti personalistiky a profesního vzdělávání.
Je ženatý, má tři děti a šest vnoučat. Zajímá se, kromě svého oboru, o létání, motorismus a cyklistiku.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 99 
E-kniha 290 
Tištěná 509 
E-kniha 458 
Tištěná 199  -45 %
E-kniha 275 
Tištěná 199 
E-kniha 305 
Tištěná 679 
E-kniha 611 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.