0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Dětská mozková obrna

Kraus Josef a kolektiv
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 3547
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
416  374 
Ihned ke stažení
i: 24002 n: 24767505r: 3547
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Ukázky z E-knihy

PDF
Tato moderní podrobná monografie s aktuálními poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace svým zaměřením uspokojí nejen lékaře první linie – obvodní pediatry, neurology – dětské i dospělé, ortopedy a rehabilitační lékaře, ale i rehabilitační pracovníky, logopedy, speciální pedagogy, sociální pracovníky a další, včetně rodičů postižených dětí.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Dětská mozková obrna

Obsah
Použité zkratky
Poděkování
Předmluva
1 Úvod (Josef Kraus)
1.1 Péče o pacienty s DMO
1.2 Struktura péče o dítě s DMO
1.3 Léčba
1.3.1 Léčebné pohybové prostředky rehabilitace
1.3.2 Ortopedická léčba
1.3.3 Nové postupy
1.3.4 Komplementární a alternativní způsoby léčby
1.3.5 Léčiva
1.4 Komunikace
1.5 Problémy s příjmem stravy
1.6 Poruchy učení
1.7 Problémy s chováním
1.8 Adolescence a dospělost
1.9 Edukace dětí s DMO
2 Etiopatogeneze a patofyziologie (Josef Kraus)
2.1 Neurologické léze během fetálního života
2.1.1 Hypotrofie plodu
2.1.2 Hypertenze v těhotenství (preeklampsie)
2.1.3 Mnohočetná těhotenství
2.1.4 Kongenitální infekce
2.1.5 Nutriční deficit
2.1.6 Toxiny
2.2 Předčasný porod
2.2.1 Prevence předčasných porodů
2.2.2 Předčasné porody
2.3 Postnatální mozkové léze
2.3.1 Nezralí novorozenci
2.3.2 Porodní asfyxie dětí narozených v termínu
2.3.3 Hyperbilirubiemie
2.3.4 Infekce
2.3.5 Závěr
2.4 Patofyziologie vzniku mozkové léze
2.4.1 Hemodynamické faktory
2.4.2 Zánětlivé faktory
2.4.3 Excitotoxicita
2.4.4 Hypokapnie
2.5 Kontrola hybnosti
2.6 Percepční poruchy
2.7 Zobrazovací charakteristika léze mozku novorozenců
2.8 Mozková poranění při prematuritě
2.9 Neuropatologie
2.10 Klinické poruchy plasticity mozku
3 Dětská mozková obrna a perinatální péče (Petr Zoban)
3.1 Úvod
3.2 Poškození mozku plodu a novorozence
3.2.1 Doba vzniku cerebrálního poškození
3.2.2 Rizikové faktory vzniku mozkových lézí
3.2.3 Patofyziologické mechanismy poškození mozku
3.3 Klinické aspekty dětské mozkové obrny
3.3.1 Predisponující faktory vzniku
3.3.2 Klinický obraz a diagnostika
3.3.3 Prevence a léčba
4 Formy DMO (Josef Kraus)
4.1 Úvod
4.2 Hemiparetická forma DMO
4.2.1 Kongenitální hemiparéza
4.2.2 Získaná hemiparéza
4.3 Bilaterální spastické formy DMO
4.3.1 Diparetická forma DMO
4.3.2 Ataktická diparéza
4.3.3 Triparetická forma
4.3.4 Kvadruparéza
4.4 Dyskinetická forma DMO
4.5 Cerebelární forma DMO
4.6 Smíšené formy DMO
4.7 Neobvyklé obrazy DMO
5 Problematika dětské mozkové obrny v dospělém věku (Jana Süssová)
5.1 Zdravotní problémy
5.1.1 Hemiparetická forma
5.1.2 Diparetická forma
5.1.3 Kvadruparetická forma na bázi diparetické
5.1.4 Dyskinetické formy
5.2 Vzdělání a pracovní zařazení
5.3 Sociální problematika
5.4 Závěr
6 Vývojová kineziologie (Pavel Kolář)
A) Kineziologické aspekty posturálního vývoje
6.1 Posturální aktivita
6.1.1 Novorozenecké stadium vývoje
6.1.3 Konec 1. trimenonu a začátek 2. trimenonu
6.1.4 Motorický vývoj – polovina 2. trimenonu
6.1.5 Motorický vývoj v 5. a 6. měsíci
6.1.6 Motorický vývoj od druhé poloviny třetího trimenonu
6.1.7 Motorický vývoj od 4. trimenonu
6.2 Posturální reaktivita
Polohové reakce
6.2.1 Vojtova reakce
6.2.2 Trakční zkouška
6.2.3 Reakce podle Peipera a Isberta
6.2.4 Vertikální vis podle Collisové
6.2.5 Horizontální závěs podle Collisové
6.2.6 Landauova reakce
6.3 Primitivní reflexy
6.4 Funkční vztah mezi posturální aktivitou, posturální reaktivitou a „primitivní reflexologií“

B) Hodnocení stavu patologického motorického vývoje
7 Diagnostika a diferenciální diagnóza (Josef Kraus)
7.1 Časná diagnostika
7.2 Percepční poruchy
7.3 MRI diagnostika
7.4 Sonografická klasifikace periventrikulárního – intraventrikulárního krvácení
7.5 Diferenciální diagnóza jednotlivých forem DMO
7.6 Definice spasticity, dystonie a rigidity
8 Zobrazovací metody u dětské mozkové obrny (Zdeněk Seidl)
8.1 Úvod
8.2 Výpočetní tomografie
8.3 Zobrazení magnetickou rezonancí
9 Diagnostika magnetickou rezonancí (Tomáš Belšan)
10 Epilepsie u DMO (Josef Kraus)
10.1 Epidemiologie
10.1.1 Genetické predispoziční faktory
10.1.2 Prenatální predispoziční faktory
10.1.3 Perinatální predispoziční faktory
10.1.4 Postnatální predispoziční faktory
10.2 Diagnóza
10.2.1 Typy záchvatů u jednotlivých forem DMO
10.3 Diferenciální diagnóza
10.4 Vyšetření
10.4.1 Elektroencefalografie
10.4.2 Zobrazovací metody
10.5 Léčba
10.6 Prognóza
10.7 Důsledky výskytu epilepsie při DMO
10.8 Závěr
11 Farmakoterapie DMO (Josef Kraus)
11.1 Léčba spasticity při DMO
11.1.1 Lokální léčba
11.1.2 Celková a regionální léčba
11.1.3 Léčiva ovlivňující iontové kanály
11.1.4 Léčiva působící na monoaminy
11.1.5 Další adrenergní blokátory
11.1.6 Léčiva působící na excitační aminokyseliny
11.1.7 Inhibiční neuromediátory: glycin a prekursory
11.1.8 Další léčiva
11.1.9 Intrathekální aplikace antispastických léčiv
11.2 Léčba dyskinezí při DMO
11.3 Perspektivy léčby
11.4 Závěr
12 Léčba spasticity způsobené dětskou mozkovou obrnou botulotoxinem (Petr Kaňovský, Josef Kraus)
13 Ortopedická terapie dětské mozkové obrny (Alena Schejbalová)
13.1 Úvod
13.2 Operace na dolních končetinách
13.2.1 Operace v oblasti kyčelního kloubu
13.2.2 Operace v oblasti kolenního kloubu
13.2.3 Operace v oblasti hlezna a nohy
13.3 Operace v oblasti páteře
13.4 Operace na horních končetinách
13.4.1 Operace v oblasti ramenního kloubu
13.4.2 Operace v oblasti loketního kloubu
13.4.3 Operace v oblasti zápěstí a ruky
13.5 Pooperační doléčení
14 Pomocné prostředky u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (Alena Schejbalová)
14.1 Úvod
14.2 Ortézy
14.2.1 Ortézy končetin
14.2.2 Ortézy páteře
14.2.3 Ortopedické vložky
14.3 Adjuvatika
14.4 Kalceotika
14.5 Závěr
15 Selektivní zadní rhizotomie (Michal Tichý, Josef Kraus, Irena Zounková)
15.1 Úvod
15.2 Historie selektivní zadní rhizotomie
15.3 Metoda selektivní zadní rhizotomie
15.4 Hodnocení SDR
15.4.1 Hodnocení vlivu SDR na rozsah kloubních pohybů na dolních končetinách
15.4.2 Hodnocení vlivu SDR na rozsah kloubní pohyblivosti horních končetin
15.4.3 Hodnocení vlivu SDR ke snížení spasticity na dolních končetinách
15.4.4 Vliv SDR na funkční motoriku – posouzení změn hrubé motoriky
15.5 Pooperační fyzioterapie
15.6 Závěry pro měření účinku SDR a pro fyzioterapii
15.6.1 Časové rozvržení předoperační a pooperační péče
15.6.2 Hodnocení spasticity a funkčních změn v hrubé a jemné motorice
15.6.3 Fyzioterapeutické postupy
15.7 Rozprava o selektivní zadní rhizotomii
15.8 Závěr
16 Vojtova metoda reflexní lokomoce (Irena Zounková)
16.1 Terapeutický systém
16.1.1 Aktivace centrální nervové soustavy
16.1.2 Reflexní lokomoce, kineziologická charakteristika
16.1.3 Analogie vzorů reflexní lokomoce a vzorů motorické ontogeneze
16.1.4 Reflexní plazení
16.1.5 Reflexní otáčení
16.2 Edukace rodičů a dítěte
16.2.1 Připomínky k vyšetření
16.2.2 Připomínky k metodickému postupu
16.3 Závěr
17 Bobath koncept a DMO (Irina Chmelová)
17.1 Úvod
17.1.1 Historický vývoj konceptu
17.1.2 Teoretická východiska konceptu
17.1.3 Vývoj zdravého dítěte pohledem Bobathových
17.1.4 Aplikace motorického vývoje do terapie dětí s DMO
17.1.5 Vyšetření dítěte s DMO
17.2 Terapie
17.2.1 Inhibice a facilitace
17.2.2 Techniky proprioceptivní a taktilní stimulace
17.3 Bobath klasifikace DMO
17.3.1 Principy terapie spastické formy DMO
17.3.2 Principy terapie odiní formy DMO
17.4 Týmový přístup
17.5 Závěr
18 Komplemetární metody léčebné rehabilitace (Radek Brauner)
18.1 Synergetická reflexní terapie
18.2 Fyzikální terapie
18.3 Akupunktura
18.4 Cvičení na míči
18.5 Nácvik vertikalizace a lokomoce
18.6 Vodoléčebné procedury
18.7 Plavání dětí s DMO
18.8 Lázeňská léčba
18.9 Ergoterapie
18.9.1 Arteteterapie
18.9.2 Muzikoterapie
18.10 Metodika profesora Tardieu
18.11 Hipoterapie
18.12 Canisterapie
18.13 Obecné principy rehabilitační léčby u dětí s DMO
19 Psychologická problematika dětí s DMO (Kateřina Chamoutová)
19.1 Neuropsychologický pohled na děti s DMO
19.2 R. S. Paine
19.3 Změny reaktivity
19.3.1 Zvýšená aktivita
19.3.2 Hypoaktivita
19.3.3 Hyperexcitabilní syndrom
19.3.4 Aktivní útlum
19.3.5 Poruchy analýzy a syntézy tvarů
19.3.6 Perseverace
19.4 O. N. Usanova
19.5 Rodina a vývoj rodičovských postojů k dítěti s DMO
19.6 Základní dovednosti dětí v předškolním věku a jejich reedukace u dětí s DMO
19.6.1 Oblast hmatového vnímání
19.6.2 Hodnocení polohy vlastního těla a orientace v tělovém schématu
19.6.3 Orientace v prostoru, hodnocení vzdáleností, polohy a pořadí předmětů
19.6.4 Plánování přiměřeného pohybu
19.6.5 Schopnost získávat informace zrakovým pozorováním
19.6.6 Poruchy zrakového vnímání v důsledku motorické poruchy
19.6.7 Poruchy sledování pohybujících se předmětů
19.6.8 Poruchy zrakové analýzy složitějších podnětů
19.6.9 Poruchy doplňování a anticipace tvarů
19.6.10 Selektivní zraková pozornost
20 Narušená komunikační schopnost u dětí s DMO a logopedická péče (Irena Šáchová)
20.1 Řeč u dětí s DMO
20.1.1 Vývoj řeči u dětí s DMO
20.1.2 Hlavové nervy
20.2 Charakteristika poruch řeči u dětí s DMO – rozdělení typů vývojové dysartrie
20.2.1 Spastická dysartrie (pyramidová)
20.2.2 Atetoidní dysartrie (extrapyramidová)
20.2.3 Ataktická dysartrie (cerebelární)
20.2.4 Kortikální dysartrie (korová)
20.2.5 Smíšená dysartrie
20.3 Logopedická diagnostika vývojové dysartrie
20.3.1 Komplexní logopedické vyšetření dítěte s vývojovou dysartrií
20.3.2 Metodiky logopedické péče u dětí s DMO užívané v logopedii
20.4 Logopedická péče u dětí s DMO
20.5 Alternativní a augmentativní metody komunikace (AAK)
20.5.1 Komunikační systém Makaton
20.5.2 Komunikační systém Bliss
20.6 Specifika logopedické péče o děti s DMO
20.7 Prognóza
20.8 Závěr
21 Komplexní léčebný postup u pacientů trpících DMO (Petr Kaňovský, Josef Kraus)
Příloha 1
22 Sociální a právní otázky (František Schneiberg)
22.1 Sociální otázky
22.1.1 Socializace dítěte
22.1.2 Handicap a jeho sociální dosah
22.1.3 Ohrožení dítěte handicapem
22.2 Rodina
22.2.1 Vliv postižení na rodinu
22.2.2 Informování rodičů dítěte s postižením
22.2.3 Coping-proces
22.3 Právní otázky
22.3.1 Práva osob s postižením
22.3.2 Pomoc rodinám s postiženými dětmi ze strany společnosti
23 Ekonomické aspekty výskytu a léčby DMO (Igor Ulč)
23.1 Ekonomické stránky zdravotní péče
23.2 Ekonomické parametry DMO
23.3 Ekonomika léčby DMO
24 DMO a související právní otázky (Hana Ulčová)
24.1 Úvod
24.2 Okruhy právních otázek
24.3 Právně významná specifika DMO
24.4 Základní občanská a lidská práva
24.5 Občanské, pracovní a trestní právo
25 Kazuistiky DMO (Josef Kraus, Tomáš Belšan, Lukáš Paulas, Irena Šáchová)
26 Přílohy
Hodnoticí škály
I. Škály pro hodnocení svalového tonu
II. Tonus a frekvence spazmů
III. Globální škály postižení hybnosti
IV. Hodnocení dextrity a síly horní končetiny
V. Elektrofyziologické a biomechanické laboratorní metody
VI. Globální škály disability
Testy hodnotící motorický vývoj funkční schopnosti dětí
VII. Screeningové testy
VIII. Všeobecné hodnocení vývoje
IX. Testy pro děti s disabilitou
X. Další používané testy
Literatura
Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.46MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Dětská mozková obrna

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.46 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Dětská mozková obrna

Kraus Josef a kolektiv
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 3547
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
416  374 
Ihned ke stažení
i: 24002 n: 24767505r: 3547
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Tato moderní podrobná monografie s aktuálními poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace svým zaměřením uspokojí nejen lékaře první linie – obvodní pediatry, neurology – dětské i dospělé, ortopedy a rehabilitační lékaře, ale i rehabilitační pracovníky, logopedy, speciální pedagogy, sociální pracovníky a další, včetně rodičů postižených dětí.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Dětská mozková obrna

Obsah
Použité zkratky
Poděkování
Předmluva
1 Úvod (Josef Kraus)
1.1 Péče o pacienty s DMO
1.2 Struktura péče o dítě s DMO
1.3 Léčba
1.3.1 Léčebné pohybové prostředky rehabilitace
1.3.2 Ortopedická léčba
1.3.3 Nové postupy
1.3.4 Komplementární a alternativní způsoby léčby
1.3.5 Léčiva
1.4 Komunikace
1.5 Problémy s příjmem stravy
1.6 Poruchy učení
1.7 Problémy s chováním
1.8 Adolescence a dospělost
1.9 Edukace dětí s DMO
2 Etiopatogeneze a patofyziologie (Josef Kraus)
2.1 Neurologické léze během fetálního života
2.1.1 Hypotrofie plodu
2.1.2 Hypertenze v těhotenství (preeklampsie)
2.1.3 Mnohočetná těhotenství
2.1.4 Kongenitální infekce
2.1.5 Nutriční deficit
2.1.6 Toxiny
2.2 Předčasný porod
2.2.1 Prevence předčasných porodů
2.2.2 Předčasné porody
2.3 Postnatální mozkové léze
2.3.1 Nezralí novorozenci
2.3.2 Porodní asfyxie dětí narozených v termínu
2.3.3 Hyperbilirubiemie
2.3.4 Infekce
2.3.5 Závěr
2.4 Patofyziologie vzniku mozkové léze
2.4.1 Hemodynamické faktory
2.4.2 Zánětlivé faktory
2.4.3 Excitotoxicita
2.4.4 Hypokapnie
2.5 Kontrola hybnosti
2.6 Percepční poruchy
2.7 Zobrazovací charakteristika léze mozku novorozenců
2.8 Mozková poranění při prematuritě
2.9 Neuropatologie
2.10 Klinické poruchy plasticity mozku
3 Dětská mozková obrna a perinatální péče (Petr Zoban)
3.1 Úvod
3.2 Poškození mozku plodu a novorozence
3.2.1 Doba vzniku cerebrálního poškození
3.2.2 Rizikové faktory vzniku mozkových lézí
3.2.3 Patofyziologické mechanismy poškození mozku
3.3 Klinické aspekty dětské mozkové obrny
3.3.1 Predisponující faktory vzniku
3.3.2 Klinický obraz a diagnostika
3.3.3 Prevence a léčba
4 Formy DMO (Josef Kraus)
4.1 Úvod
4.2 Hemiparetická forma DMO
4.2.1 Kongenitální hemiparéza
4.2.2 Získaná hemiparéza
4.3 Bilaterální spastické formy DMO
4.3.1 Diparetická forma DMO
4.3.2 Ataktická diparéza
4.3.3 Triparetická forma
4.3.4 Kvadruparéza
4.4 Dyskinetická forma DMO
4.5 Cerebelární forma DMO
4.6 Smíšené formy DMO
4.7 Neobvyklé obrazy DMO
5 Problematika dětské mozkové obrny v dospělém věku (Jana Süssová)
5.1 Zdravotní problémy
5.1.1 Hemiparetická forma
5.1.2 Diparetická forma
5.1.3 Kvadruparetická forma na bázi diparetické
5.1.4 Dyskinetické formy
5.2 Vzdělání a pracovní zařazení
5.3 Sociální problematika
5.4 Závěr
6 Vývojová kineziologie (Pavel Kolář)
A) Kineziologické aspekty posturálního vývoje
6.1 Posturální aktivita
6.1.1 Novorozenecké stadium vývoje
6.1.3 Konec 1. trimenonu a začátek 2. trimenonu
6.1.4 Motorický vývoj – polovina 2. trimenonu
6.1.5 Motorický vývoj v 5. a 6. měsíci
6.1.6 Motorický vývoj od druhé poloviny třetího trimenonu
6.1.7 Motorický vývoj od 4. trimenonu
6.2 Posturální reaktivita
Polohové reakce
6.2.1 Vojtova reakce
6.2.2 Trakční zkouška
6.2.3 Reakce podle Peipera a Isberta
6.2.4 Vertikální vis podle Collisové
6.2.5 Horizontální závěs podle Collisové
6.2.6 Landauova reakce
6.3 Primitivní reflexy
6.4 Funkční vztah mezi posturální aktivitou, posturální reaktivitou a „primitivní reflexologií“

B) Hodnocení stavu patologického motorického vývoje
7 Diagnostika a diferenciální diagnóza (Josef Kraus)
7.1 Časná diagnostika
7.2 Percepční poruchy
7.3 MRI diagnostika
7.4 Sonografická klasifikace periventrikulárního – intraventrikulárního krvácení
7.5 Diferenciální diagnóza jednotlivých forem DMO
7.6 Definice spasticity, dystonie a rigidity
8 Zobrazovací metody u dětské mozkové obrny (Zdeněk Seidl)
8.1 Úvod
8.2 Výpočetní tomografie
8.3 Zobrazení magnetickou rezonancí
9 Diagnostika magnetickou rezonancí (Tomáš Belšan)
10 Epilepsie u DMO (Josef Kraus)
10.1 Epidemiologie
10.1.1 Genetické predispoziční faktory
10.1.2 Prenatální predispoziční faktory
10.1.3 Perinatální predispoziční faktory
10.1.4 Postnatální predispoziční faktory
10.2 Diagnóza
10.2.1 Typy záchvatů u jednotlivých forem DMO
10.3 Diferenciální diagnóza
10.4 Vyšetření
10.4.1 Elektroencefalografie
10.4.2 Zobrazovací metody
10.5 Léčba
10.6 Prognóza
10.7 Důsledky výskytu epilepsie při DMO
10.8 Závěr
11 Farmakoterapie DMO (Josef Kraus)
11.1 Léčba spasticity při DMO
11.1.1 Lokální léčba
11.1.2 Celková a regionální léčba
11.1.3 Léčiva ovlivňující iontové kanály
11.1.4 Léčiva působící na monoaminy
11.1.5 Další adrenergní blokátory
11.1.6 Léčiva působící na excitační aminokyseliny
11.1.7 Inhibiční neuromediátory: glycin a prekursory
11.1.8 Další léčiva
11.1.9 Intrathekální aplikace antispastických léčiv
11.2 Léčba dyskinezí při DMO
11.3 Perspektivy léčby
11.4 Závěr
12 Léčba spasticity způsobené dětskou mozkovou obrnou botulotoxinem (Petr Kaňovský, Josef Kraus)
13 Ortopedická terapie dětské mozkové obrny (Alena Schejbalová)
13.1 Úvod
13.2 Operace na dolních končetinách
13.2.1 Operace v oblasti kyčelního kloubu
13.2.2 Operace v oblasti kolenního kloubu
13.2.3 Operace v oblasti hlezna a nohy
13.3 Operace v oblasti páteře
13.4 Operace na horních končetinách
13.4.1 Operace v oblasti ramenního kloubu
13.4.2 Operace v oblasti loketního kloubu
13.4.3 Operace v oblasti zápěstí a ruky
13.5 Pooperační doléčení
14 Pomocné prostředky u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (Alena Schejbalová)
14.1 Úvod
14.2 Ortézy
14.2.1 Ortézy končetin
14.2.2 Ortézy páteře
14.2.3 Ortopedické vložky
14.3 Adjuvatika
14.4 Kalceotika
14.5 Závěr
15 Selektivní zadní rhizotomie (Michal Tichý, Josef Kraus, Irena Zounková)
15.1 Úvod
15.2 Historie selektivní zadní rhizotomie
15.3 Metoda selektivní zadní rhizotomie
15.4 Hodnocení SDR
15.4.1 Hodnocení vlivu SDR na rozsah kloubních pohybů na dolních končetinách
15.4.2 Hodnocení vlivu SDR na rozsah kloubní pohyblivosti horních končetin
15.4.3 Hodnocení vlivu SDR ke snížení spasticity na dolních končetinách
15.4.4 Vliv SDR na funkční motoriku – posouzení změn hrubé motoriky
15.5 Pooperační fyzioterapie
15.6 Závěry pro měření účinku SDR a pro fyzioterapii
15.6.1 Časové rozvržení předoperační a pooperační péče
15.6.2 Hodnocení spasticity a funkčních změn v hrubé a jemné motorice
15.6.3 Fyzioterapeutické postupy
15.7 Rozprava o selektivní zadní rhizotomii
15.8 Závěr
16 Vojtova metoda reflexní lokomoce (Irena Zounková)
16.1 Terapeutický systém
16.1.1 Aktivace centrální nervové soustavy
16.1.2 Reflexní lokomoce, kineziologická charakteristika
16.1.3 Analogie vzorů reflexní lokomoce a vzorů motorické ontogeneze
16.1.4 Reflexní plazení
16.1.5 Reflexní otáčení
16.2 Edukace rodičů a dítěte
16.2.1 Připomínky k vyšetření
16.2.2 Připomínky k metodickému postupu
16.3 Závěr
17 Bobath koncept a DMO (Irina Chmelová)
17.1 Úvod
17.1.1 Historický vývoj konceptu
17.1.2 Teoretická východiska konceptu
17.1.3 Vývoj zdravého dítěte pohledem Bobathových
17.1.4 Aplikace motorického vývoje do terapie dětí s DMO
17.1.5 Vyšetření dítěte s DMO
17.2 Terapie
17.2.1 Inhibice a facilitace
17.2.2 Techniky proprioceptivní a taktilní stimulace
17.3 Bobath klasifikace DMO
17.3.1 Principy terapie spastické formy DMO
17.3.2 Principy terapie odiní formy DMO
17.4 Týmový přístup
17.5 Závěr
18 Komplemetární metody léčebné rehabilitace (Radek Brauner)
18.1 Synergetická reflexní terapie
18.2 Fyzikální terapie
18.3 Akupunktura
18.4 Cvičení na míči
18.5 Nácvik vertikalizace a lokomoce
18.6 Vodoléčebné procedury
18.7 Plavání dětí s DMO
18.8 Lázeňská léčba
18.9 Ergoterapie
18.9.1 Arteteterapie
18.9.2 Muzikoterapie
18.10 Metodika profesora Tardieu
18.11 Hipoterapie
18.12 Canisterapie
18.13 Obecné principy rehabilitační léčby u dětí s DMO
19 Psychologická problematika dětí s DMO (Kateřina Chamoutová)
19.1 Neuropsychologický pohled na děti s DMO
19.2 R. S. Paine
19.3 Změny reaktivity
19.3.1 Zvýšená aktivita
19.3.2 Hypoaktivita
19.3.3 Hyperexcitabilní syndrom
19.3.4 Aktivní útlum
19.3.5 Poruchy analýzy a syntézy tvarů
19.3.6 Perseverace
19.4 O. N. Usanova
19.5 Rodina a vývoj rodičovských postojů k dítěti s DMO
19.6 Základní dovednosti dětí v předškolním věku a jejich reedukace u dětí s DMO
19.6.1 Oblast hmatového vnímání
19.6.2 Hodnocení polohy vlastního těla a orientace v tělovém schématu
19.6.3 Orientace v prostoru, hodnocení vzdáleností, polohy a pořadí předmětů
19.6.4 Plánování přiměřeného pohybu
19.6.5 Schopnost získávat informace zrakovým pozorováním
19.6.6 Poruchy zrakového vnímání v důsledku motorické poruchy
19.6.7 Poruchy sledování pohybujících se předmětů
19.6.8 Poruchy zrakové analýzy složitějších podnětů
19.6.9 Poruchy doplňování a anticipace tvarů
19.6.10 Selektivní zraková pozornost
20 Narušená komunikační schopnost u dětí s DMO a logopedická péče (Irena Šáchová)
20.1 Řeč u dětí s DMO
20.1.1 Vývoj řeči u dětí s DMO
20.1.2 Hlavové nervy
20.2 Charakteristika poruch řeči u dětí s DMO – rozdělení typů vývojové dysartrie
20.2.1 Spastická dysartrie (pyramidová)
20.2.2 Atetoidní dysartrie (extrapyramidová)
20.2.3 Ataktická dysartrie (cerebelární)
20.2.4 Kortikální dysartrie (korová)
20.2.5 Smíšená dysartrie
20.3 Logopedická diagnostika vývojové dysartrie
20.3.1 Komplexní logopedické vyšetření dítěte s vývojovou dysartrií
20.3.2 Metodiky logopedické péče u dětí s DMO užívané v logopedii
20.4 Logopedická péče u dětí s DMO
20.5 Alternativní a augmentativní metody komunikace (AAK)
20.5.1 Komunikační systém Makaton
20.5.2 Komunikační systém Bliss
20.6 Specifika logopedické péče o děti s DMO
20.7 Prognóza
20.8 Závěr
21 Komplexní léčebný postup u pacientů trpících DMO (Petr Kaňovský, Josef Kraus)
Příloha 1
22 Sociální a právní otázky (František Schneiberg)
22.1 Sociální otázky
22.1.1 Socializace dítěte
22.1.2 Handicap a jeho sociální dosah
22.1.3 Ohrožení dítěte handicapem
22.2 Rodina
22.2.1 Vliv postižení na rodinu
22.2.2 Informování rodičů dítěte s postižením
22.2.3 Coping-proces
22.3 Právní otázky
22.3.1 Práva osob s postižením
22.3.2 Pomoc rodinám s postiženými dětmi ze strany společnosti
23 Ekonomické aspekty výskytu a léčby DMO (Igor Ulč)
23.1 Ekonomické stránky zdravotní péče
23.2 Ekonomické parametry DMO
23.3 Ekonomika léčby DMO
24 DMO a související právní otázky (Hana Ulčová)
24.1 Úvod
24.2 Okruhy právních otázek
24.3 Právně významná specifika DMO
24.4 Základní občanská a lidská práva
24.5 Občanské, pracovní a trestní právo
25 Kazuistiky DMO (Josef Kraus, Tomáš Belšan, Lukáš Paulas, Irena Šáchová)
26 Přílohy
Hodnoticí škály
I. Škály pro hodnocení svalového tonu
II. Tonus a frekvence spazmů
III. Globální škály postižení hybnosti
IV. Hodnocení dextrity a síly horní končetiny
V. Elektrofyziologické a biomechanické laboratorní metody
VI. Globální škály disability
Testy hodnotící motorický vývoj funkční schopnosti dětí
VII. Screeningové testy
VIII. Všeobecné hodnocení vývoje
IX. Testy pro děti s disabilitou
X. Další používané testy
Literatura
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 1 012 
E-kniha 911 
Tištěná 1 614 
E-kniha 1 453 
Tištěná 1 104 
Tištěná 757 
E-kniha 681 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.