0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Knihy autora a kolektiv

Klinická nefrologie

Tato rozsáhlá monografie pokrývá širokou problematiku od renální fyziologie přes vyšetřovací metody u nemocí ledvin a hlavní skupiny nemocí ledvin až po akutní a chronické selhání ledvin a metody náhrady funkce ledvin (dialyzační metody i transplantaci ledvin). Vedle tradičních témat klinické nefrologie je velká pozornost věnována geneticky podmíněným nemocem ledvin a diabetickému, hypertenznímu a aterosklerotickému poškození ledvin. Samostatná kapitola je věnována i nemocem ledvin v těhotenství a důležitému tématu poruch vnitřního prostředí. Publikace je dílem kolektivu našich předních odborníků.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 2455

Rizikové a patologické těhotenství

Hájek Zdeněk a kolektiv
Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, interna, diabetologie a další. Jedná se o oblast, která je v popředí zájmu gynekologů- porodníků, pediatrů, ale i praktických lékařů a gynekologů v terénu.
E-kniha 849 
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 2557
E-kniha
PDF
849 
Ihned ke stažení
i: 14803 n: 24779225r: 2557
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Krvácení

Dlouho očekávaná publikace, která v tomto rozsahu a podobě v naší literatuře dosud neexistuje! Kniha nabízí komplexní klinicko-patofyziologický pohled a podrobně informuje o problematice krvácení ve všech medicínských oborech. Ocení ji lékaři všech klinických oborů – chirurgických i nechirurgických.
Tištěná 199  -72 %
E-kniha 594 
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
699  199  -72 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 14837 n: 24706894r: 3066
E-kniha
PDF
594 
Ihned ke stažení
i: 14838 n: 24794860r: 3066
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Obecná psychoterapie

2., rozšířené a přepracované vydání
Vymětal Jan a kolektiv
Učební text je věnován především studentům 1. LF UK, dále studentům postgraduálního studia v psychoterapii, psychologům. Kniha je členěna do dvou hlavních částí. V první je vymezena psychoterapie jako samostatný obor užívající speciální metody. Zvláštní pozornost je věnována indikaci pacientů, otázce změny navozované psychologickými prostředky, formám a metodám psychoterapie. Velký význam autoři přikládají psychoterapeutickému průběhu a výsledku psychologického zásahu. V druhé části práce jsou prezentovány jednotlivé psychoterapeutické směry.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3104

Svalové funkční testy

Janda Vladimír a kolektiv
Velmi úspěšná kniha, která se stala již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačních lékařů, tak fyzioterapeutů. Vznikla ve snaze objektivizovat svalovou sílu a její změny způsobené poruchami hybnosti. Svalový test jako analytická metoda, zaměřená k určení síly jednotlivých svalových skupin, umožňuje vyvozovat hodnotné klinické závěry. Dílo je vyčerpávající, přitom přehledné a srozumitelné, proto je kniha stále žádána.
Tištěná 459 
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
459 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 14865 n: 24707228r: 3178
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a kresbami.Nedílnou součástí publikace je i DVD s dalšími více než 1100 obrázky a 2 videosekvencemi.
E-kniha 587 
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 3195
E-kniha
PDF
587 
Ihned ke stažení
i: 14870 n: 24793146r: 3195
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Porodnické operace

Doležal Antonín a kolektiv
Kniha Porodnické operace navazuje na publikaci Technika porodnických operací, která byla vydána v roce 1998. Kolektiv autorů pod vedením prof. MUDr. A. Doležala, DrSc., rozšířil, doplnil a aktualizoval danou tematiku. Monografie reflektuje na vývoj poznatků v oboru a zahrnuje nově např. kapitolu týkající se porodnictví v podmínkách rozvojových zemí, současné indikace k operacím a mnohé další. Kniha s více než stovkou dále členěných názorných obrázků je navíc psána velmi čtivým jazykem. Kniha je podrobným návodem ke klinické praxi, a proto je i nezbytným pomocníkem všech českých porodníků.
Tištěná 319  -36 %
E-kniha 319 
Tištěná kniha
Šitá vazba
495  319  -36 %
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 14897 n: 24708812r: 3323
E-kniha
PDF
319 
Ihned ke stažení
i: 14898 n: 24767352r: 3323
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Florbal

Florbal je v současnosti jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sportů u nás. Hrají ho již tři desítky tisíc registrovaných hráčů a tisíce a tisíce školou povinných kluků i holek a dalších zájemců. Všem zájemcům o tento krásný sport s lehkou hokejkou a plastovým míčkem je určena kniha, ve které naleznou popis základního vybavení, pravidel i techniky. Autoři, přední florbaloví trenéři a specialisté, posbírali na základě svých zkušeností mnoho zajímavých rad, cvičení a her pro nácvik techniky hráčů v poli i brankáře a pro zvládnutí herních kombinací i systémů, velkou část knihy věnovali základnímu tréninku mládeže a neopomněli ani možnost zranění a důležitost výživy a pitného režimu.
E-kniha 118 
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3369
E-kniha
PDF
118 
Ihned ke stažení
i: 14905 n: 24764658r: 3369
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Chirurgie v kostce

2., doplněné a přepracované vydání
Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky.
Tištěná 749 
E-kniha 637 
Tištěná kniha
Šitá vazba
749 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 14916 n: 24710051r: 3404
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
637 
Ihned ke stažení
i: 14917 n: 24790428r: 3404
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Předoperační vyšetření

Návody pro praxi
Skalická Hana a kolektiv
Publikace se zabývá problematikou předoperačního vyšetření, vznikla z potřeby vyjasnit rozdílné pohledy na předoperační vyšetření u akutních a plánovaných operací i invazivních výkonů. Souhrnně zpracovaná rizika v nosných oborech budou přínosem při zvyšujícím se počtu polymorbidních pacientů a jejich zvyšující se věk.Mohou z ní těžit jak všeobecní lékaři, tak i ambulantní specialisté. Kniha je určena dále lékařům na lůžkových i příjmových odděleních nemocnic, důležité informace zde najdou lékaři chirurgických oborů, oddělení vyšetřovacích metod a samozřejmě anesteziologové.Publikace si dala za cíl být užitečná svou praktičností a shrnuje poslední odborné názory z různých úhlů pohledu. Proto se na jejím sepsání se podíleli odborníci z několika oborů.
E-kniha 310 
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3563
E-kniha
PDF
310 
Ihned ke stažení
i: 14943 n: 24769691r: 3563
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně

Teplan Vladimír a kolektiv
Multioborová publikace, která na našem trhu v současné době chybí, se týká aktuálního tématu řady lékařských oborů, a je proto mimořádně přitažlivá nejen pro nefrology, ale také pro všeobecné internisty, praktické lékaře, pediatry, anesteziology, urology, onkology, intenzivisty a další lékaře vybraných chirurgických oborů. Publikace je psána pro klinickou praxi, ale je potřebná i pro pre- a postgraduální přípravu.
Tištěná 639 
E-kniha 543 
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
639 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 14970 n: 24711218r: 3621
E-kniha
PDF
543 
Ihned ke stažení
i: 14971 n: 24770239r: 3621
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Praktická nefrologie

2., zcela přepracované a doplněné vydání
Teplan Vladimír a kolektiv
Jen málo medicínských oborů zaznamenalo v posledním údobí tak dynamický rozvoj klinické nefrologie. Díky novým technologiím se úplně pokryla potřeba vysoce kvalifikované léčby chronického selhání ledvin dialyzačními technikami a významně se zvýšil počet transplantovaných nemocných. Současně však rychle narůstá počet nemocných s diabetickou a s ischemickou nefropatií. Stále více se rozvíjí výzkum v oblasti molekulárně–genetické analýzy renálních chorob a mění se algoritmy léčby renální hypertenze, anémie, kostní choroby atd. Kolektiv 35 autorů z 22 předních pracovišť celé České republiky přehledným způsobem zpracoval nejnovější poznatky z klinické nefrologie včetně diagnostiky. Kniha je určena pro nefrology, internisty pediatry, urology a praktické lékaře. (Zcela přepracované a doplněné vydání publikace, jejíž první vydání v našem nakladatelství z roku 1998 získalo několik ocenění – kromě jiného i Cenu České nefrologické společnosti.)
E-kniha 849 
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 3622
E-kniha
PDF
849 
Ihned ke stažení
i: 14974 n: 24767741r: 3622
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Medicínská biofyzika

Rozvoj moderní medicíny nejen v diagnostice, ale rovněž v indikaci léčby a v léčbě samotné je dnes závislý na rozvoji fyziky a biofyziky. Zobrazovací metody (ultrazvukové, dopplerovské, počítačová tomografie, magnetická rezonance) prodělaly nesmírný vývoj, a tak se musí dnešní lékař stále vzdělávat, aby tyto vývojové trendy včas zachytil a mohl pomoci posunout hranice našeho medicínského vědění do dalších oblastí. Jedním z informačních zdrojů je jistě i tato publikace.
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 3633

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná barevná publikace obsahuje část obecnou, tak speciální. Je bohatě vybavena obrazovou dokumentací (na 400 vyobrazení), perfektní profesionální schémata operací a operačních postupů byla vytvořena jedním z autorů - docentem Šebestou.Tato základní učebnice oboru by měla oslovit co nejširší okruh čtenářů - od studujících medicíny se zájmem o tento obor až po lékaře připravující se na atestaci z cévní chirurgie či intervenční radiologie a ostatní specialisty.
Tištěná 490  -59 %
E-kniha 1 189 
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
1 190  490  -59 %
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 14985 n: 24706078r: 3662
E-kniha
PDF
1 189 
Ihned ke stažení
i: 14986 n: 24767772r: 3662
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Vnitřní prostředí

vloženo CD "Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi"
Jabor Antonín a kolektiv
Rozsáhlá monografie našich předních odborníků se zabývá metabolizmem vody a iontů, acidobazickou rovnováhou a regulačními mechanizmy za fyziologické situace i při různých onemocněních. Takto obsáhlé dílo věnující se problematice vnitřního prostředí se čtenářům dostává do rukou po více než 20 letech od vydání monografií Nejedlého a Kazdy. Publikace je určena zejména intenzivistům, klinickým biochemikům a nefrologům, ale je určena rovněž pro internisty, perfuziology, metabolicky zaměřené chirurgy, endokrinology a praktické lékaře.Publikace je doplněna unikátním CD ROMem - "Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - speciál 20088".
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 3711

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry

Lukáš Karel a kolektiv
Tato ojedinělá učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru gastroenterologie a hepatologie, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s poruchami a onemocněním zažívacího ústrojí. Zdravotní sestry i studenti získají poznatky o nejčastějších funkčních poruchách a nemocech zažívacího ústrojí, naučí se rozpoznávat jednotlivé příznaky. Kniha jim pomůže lépe rozpoznat potřeby nemocných a plánovat ošetřovatelskou péči nejen v léčebném procesu, ale i při diagnostických výkonech a dietoterapii. Renomovaní autoři mají dlouholeté zkušenosti klinické i pedagogické, při tvorbě knihy vycházeli také ze svých zkušeností, které získali při výuce v dalším vzdělávání sester.
E-kniha 254 
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3776
E-kniha
PDF
254 
Ihned ke stažení
i: 15047 n: 24766942r: 3776
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Speciální psychoterapie

2., přepracované a doplněné vydání
Vymětal Jan a kolektiv
Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci. V lidském životě mají nezastupitelnou a pozitivní úlohu, avšak vedle toho mohou způsobovat, případně doprovázet, poruchy zdraví a přispívat tak k lidskému utrpení. Jejich mírnění a odstraňování psychologickou intervencí představuje jednu z možností zvládání těchto emocí a lze tímto způsobem přispět k příznivějšímu rozvoji osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života. Kolektiv renomovaných autorů v čele s prof. PhDr. Janem Vymětalem se proto rozhodli seznámit čtenáře se současnými psychologickými a psychoterapeutickými pohledy na úzkost, strach a ukázat, jak je možné psychologickou cestou léčebně ovlivňovat. Kniha je především učebním textem určeným především studentům lékařských fakult a postgraduálního studia psychoterapie, psychopatologie a lékařské psychologie.
E-kniha 312  -20 %
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3809
E-kniha
PDF
390  312  -20 %
Ihned ke stažení
i: 15062 n: 24769974r: 3809
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Farmakologie

pro studenty zdravotnických oborů
Martínková Jiřina a kolektiv
Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z praxe. Kniha obsahuje velké množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta.
Tištěná 429 
E-kniha 365 
Tištěná kniha
Lepená vazba
429 
Do 30 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 30 dnů)
Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 15084 n: 24713564r: 3864
E-kniha
PDF
365 
Ihned ke stažení
i: 15085 n: 24769936r: 3864
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Farmakokinetika

Dostálek Miroslav a kolektiv
Po více než 20 letech vychází nová ucelená monografie, zabývající se problematikou farmakokinetiky. Autoři zachytili poslední poznatky v oboru a podařilo se jim je spojit do jednotného celku, který zahrnuje více možných pohledů na danou problematiku.Struktura knihy je poněkud odlišná od obvyklého členění látky u obdobných prací a byla zvolena tak, aby kniha obsahovala co možná nejpřehlednější komplexní informace.Kniha je určena především vysokoškolským posluchačům základní a klinické farmakologie humánního či veterinárního lékařství a farmacie. Je vhodná jak pro pregraduální, tak postgraduální studium.
E-kniha 229 
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3986
E-kniha
PDF
229 
Ihned ke stažení
i: 15127 n: 24766621r: 3986
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Psychologie a sociologie ekonomického chování

Hubinková Zuzana a kolektiv
Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým vodítkem k zhodnocení společensko-ekonomické situace v širších souvislostech, ale i literaturou, která pomůže při uchopení interdisciplinárních témat. Autoři se zaměřili nejen na ekonomické chování lidí, ale také na jejich prožívání v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn. Knihu jistě ocení studenti i odborníci, kteří tak získají dokonalý přehled o řadě ekonomických témat z hlediska psychologie a sociologie.
Tištěná 149  -58 %
E-kniha 102  -20 %
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
359  149  -58 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 07.12.2019 4:41
i: 15164 n: 24715933r: 4115
E-kniha
PDF
127  102  -20 %
Ihned ke stažení
i: 15165 n: 24769769r: 4115
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.