0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo

- 25 % z DMOC
Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5816
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
319  239  -25 %
Ihned ke stažení
i: 16987 n: 24777788r: 5816
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Autorka se zabývá komplexně problematikou kapitálových společností – vklady, příjmy plynoucími z držby podílů na kapitálových společnostech, převody obchodních podílů, vypořádáním z titulu majetkové účasti na kapitálových společnostech, prodejem a nájmem podniku nebo jeho části, společným systémem zdanění při převodu podniku, výměně podílů, při fúzi a rozdělení. Zpracování je ze všech možných úhlů pohledu, z pohledu právního, účetního a daňového, ve vztahu k podvojnému účetnictví, ale i pro případy vedení daňové evidence a případy, kdy účetnictví ani daňová evidence vedeny nejsou. Text je doplněn řadou praktických příkladů a zahrnuje novou aktuální úpravu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.Publikace je praktickou pomůckou pro podnikatele, účetní, daňové poradce, právníky, pracovníky státní správy i studenty.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo

1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností
1.1. Právní pohled
1.1.1. Základní pojmy
1.1.2. Vklad jako podíl na základním kapitálu
1.1.3. Vklad jako majetková hodnota
1.1.4. Výklad ostatních pojmů
1.1.5. Předmět vkladu
1.1.6. Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu
1.1.7. Založení a vznik společnosti
1.1.8. Splácení vkladů před vznikem společnosti, nabytí vlastnictví ke vkladům společností
1.1.9. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti
1.2 Účetní a daňový pohled
1.2.1. Pohled vkladatele, který vede podvojné účetnictví
1.2.2. Pohled vkladatele, který nevede účetnictví
1.2.3. Daňové ocenění finanční investice u vkladatele
1.2.4. Pohled nabyvatele
1.2.5. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
1.2.5.1. Daň z přidané hodnoty
1.2.5.2. Spotřební daně
1.2.5.3. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
1.2.5.4. Daň silniční
1.2.5.5. Daň z nemovitostí
1.2.5.6. Souhrnné příklady na problematiku kapitoly 1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností
2. Podíl na kapitálových společnostech
2.1. Právní pohled
2.1.1. Převod obchodního podílu
2.1.2. Ostatní právní skutečnosti mimo převody obchodních podílů
2.1.3. Vypořádací podíl
2.2. Účetní a daňový pohled
2.2.1. Převod obchodního podílu
2.2.1.1. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
2.2.1.1.1. Daň z přidané hodnoty
2.2.1.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
2.2.1.1.3. Ostatní daně
2.2.1.1.4. Souhrnné příklady
2.2.1.1.5. Účetní a daňové povinnosti nabyvatele
2.2.1.1.6. Účetní a daňové povinnosti společnosti, ve které došlo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ke změně společníka
2.2.2. Vypořádací podíl
2.2.2.1. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
2.2.1.1. Daň z přidané hodnoty
2.2.2.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
2.2.2.1.3. Daň silniční
2.2.2.1.4. Daň z nemovitostí
2.2.2.1.5. Souhrnný příklad účtování vypořádání
2.2.3. Podíl na likvidačním zůstatku
2.2.3.1. Právní pohled
2.2.3.2. Účetní a daňový pohled
2.2.3.3. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
2.2.3.3.1. Daň z přidané hodnoty
2.2.3.3.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
2.2.3.3.3. Daň silniční
2.2.3.3.4. Daň z nemovitostí
2.2.3.4. Souhrnný přehled ustanovení daně z příjmů
3. Příjmy plynoucí z držby podílu na kapitálových společnostech
3.1. Dividendové příjmy
3.2. Podíly na zisku
3.3. Mateřské a dceřiné společnosti
3.4. Další příjmy přicházející v úvahu v souvislosti s držbou podílů na společnostech
3.5. Přehled příjmů plynoucích z držby podílů na společnostech
4. Společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a rozdělení společností
4. 1. Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost
4.2. Výměna podílů
4.3. Fúze a rozdělení společností
4.4. Společná problematika týkající se převodu podniku, výměny podílů, fúzí a rozdělení společností
4.5. Shrnutí
4.6. Příklady
5. Další možné daňové dopady v souvislosti s držbou podílu
5.1. Vliv ocenění nepeněžního vkladu
5.2. Vliv doplatku na dorovnání
5.3. Vliv příjmů z převodu jmění na společníka a z vypořádání
5.4. Vliv příjmů při snížení základního kapitálu
5.5. Vliv ocenění dlouhodobého finančního majetku
6. Prodej podniku
6.1. Právní pohled
6.2. Účetní a daňový pohled
6.2.1. Prodej podniku ve vazbě na daň z příjmů
6.2.1.1. Prodej podniku z pohledu účetních jednotek
6.2.1.2. Kupující účtující v soustavě podvojného účetnictví
6.2.1.3. Prodej podniku nebo jeho části poplatníkem, který nevede účetnictví
6.2.2. Daňové dopady prodeje z pohledu ostatních daní
6.2.2.1. Daň z přidané hodnoty
6.2.2.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
6.2.2.3. Daň silniční
6.2.2.4. Daň z nemovitostí
6.3. Souhrnný příklad prodeje podniku
7. Nájem podniku
7.1. Právní pohled
7.2. Účetní a daňový pohled
7.2.1. Nájem podniku – podvojné účetnictví
7.2.1.1. Pohled pronajímatele
7.2.1.2. Pohled nájemce
7.2.1.3. Příklad na pronájem podniku v podvojném účetnictví
7.2.2. Nájem podniku – v případě nevedení účetnictví
7.2.2.1. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci
7.2.2.2. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby, která neuplatňuje skutečné výdaje, ale výdaje stanovené procentní sazbou z příjmů
7.2.2.3. Nájem podniku z pohledu nájemce fyzické osoby
7.2.2.4. Nájem podniku z pohledu daně z příjmů
8. Použité předpisy (ve znění předpisů platných k 1. 1. 2009)
8.1. Přehled použitých zkratek
8.2. Použité pojmy

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.73MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.73 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5816
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
319  239  -25 %
Ihned ke stažení
i: 16987 n: 24777788r: 5816
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Autorka se zabývá komplexně problematikou kapitálových společností – vklady, příjmy plynoucími z držby podílů na kapitálových společnostech, převody obchodních podílů, vypořádáním z titulu majetkové účasti na kapitálových společnostech, prodejem a nájmem podniku nebo jeho části, společným systémem zdanění při převodu podniku, výměně podílů, při fúzi a rozdělení. Zpracování je ze všech možných úhlů pohledu, z pohledu právního, účetního a daňového, ve vztahu k podvojnému účetnictví, ale i pro případy vedení daňové evidence a případy, kdy účetnictví ani daňová evidence vedeny nejsou. Text je doplněn řadou praktických příkladů a zahrnuje novou aktuální úpravu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.Publikace je praktickou pomůckou pro podnikatele, účetní, daňové poradce, právníky, pracovníky státní správy i studenty.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo

1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností
1.1. Právní pohled
1.1.1. Základní pojmy
1.1.2. Vklad jako podíl na základním kapitálu
1.1.3. Vklad jako majetková hodnota
1.1.4. Výklad ostatních pojmů
1.1.5. Předmět vkladu
1.1.6. Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu
1.1.7. Založení a vznik společnosti
1.1.8. Splácení vkladů před vznikem společnosti, nabytí vlastnictví ke vkladům společností
1.1.9. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti
1.2 Účetní a daňový pohled
1.2.1. Pohled vkladatele, který vede podvojné účetnictví
1.2.2. Pohled vkladatele, který nevede účetnictví
1.2.3. Daňové ocenění finanční investice u vkladatele
1.2.4. Pohled nabyvatele
1.2.5. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
1.2.5.1. Daň z přidané hodnoty
1.2.5.2. Spotřební daně
1.2.5.3. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
1.2.5.4. Daň silniční
1.2.5.5. Daň z nemovitostí
1.2.5.6. Souhrnné příklady na problematiku kapitoly 1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností
2. Podíl na kapitálových společnostech
2.1. Právní pohled
2.1.1. Převod obchodního podílu
2.1.2. Ostatní právní skutečnosti mimo převody obchodních podílů
2.1.3. Vypořádací podíl
2.2. Účetní a daňový pohled
2.2.1. Převod obchodního podílu
2.2.1.1. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
2.2.1.1.1. Daň z přidané hodnoty
2.2.1.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
2.2.1.1.3. Ostatní daně
2.2.1.1.4. Souhrnné příklady
2.2.1.1.5. Účetní a daňové povinnosti nabyvatele
2.2.1.1.6. Účetní a daňové povinnosti společnosti, ve které došlo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ke změně společníka
2.2.2. Vypořádací podíl
2.2.2.1. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
2.2.1.1. Daň z přidané hodnoty
2.2.2.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
2.2.2.1.3. Daň silniční
2.2.2.1.4. Daň z nemovitostí
2.2.2.1.5. Souhrnný příklad účtování vypořádání
2.2.3. Podíl na likvidačním zůstatku
2.2.3.1. Právní pohled
2.2.3.2. Účetní a daňový pohled
2.2.3.3. Daňové dopady z pohledu ostatních daní
2.2.3.3.1. Daň z přidané hodnoty
2.2.3.3.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
2.2.3.3.3. Daň silniční
2.2.3.3.4. Daň z nemovitostí
2.2.3.4. Souhrnný přehled ustanovení daně z příjmů
3. Příjmy plynoucí z držby podílu na kapitálových společnostech
3.1. Dividendové příjmy
3.2. Podíly na zisku
3.3. Mateřské a dceřiné společnosti
3.4. Další příjmy přicházející v úvahu v souvislosti s držbou podílů na společnostech
3.5. Přehled příjmů plynoucích z držby podílů na společnostech
4. Společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a rozdělení společností
4. 1. Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost
4.2. Výměna podílů
4.3. Fúze a rozdělení společností
4.4. Společná problematika týkající se převodu podniku, výměny podílů, fúzí a rozdělení společností
4.5. Shrnutí
4.6. Příklady
5. Další možné daňové dopady v souvislosti s držbou podílu
5.1. Vliv ocenění nepeněžního vkladu
5.2. Vliv doplatku na dorovnání
5.3. Vliv příjmů z převodu jmění na společníka a z vypořádání
5.4. Vliv příjmů při snížení základního kapitálu
5.5. Vliv ocenění dlouhodobého finančního majetku
6. Prodej podniku
6.1. Právní pohled
6.2. Účetní a daňový pohled
6.2.1. Prodej podniku ve vazbě na daň z příjmů
6.2.1.1. Prodej podniku z pohledu účetních jednotek
6.2.1.2. Kupující účtující v soustavě podvojného účetnictví
6.2.1.3. Prodej podniku nebo jeho části poplatníkem, který nevede účetnictví
6.2.2. Daňové dopady prodeje z pohledu ostatních daní
6.2.2.1. Daň z přidané hodnoty
6.2.2.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
6.2.2.3. Daň silniční
6.2.2.4. Daň z nemovitostí
6.3. Souhrnný příklad prodeje podniku
7. Nájem podniku
7.1. Právní pohled
7.2. Účetní a daňový pohled
7.2.1. Nájem podniku – podvojné účetnictví
7.2.1.1. Pohled pronajímatele
7.2.1.2. Pohled nájemce
7.2.1.3. Příklad na pronájem podniku v podvojném účetnictví
7.2.2. Nájem podniku – v případě nevedení účetnictví
7.2.2.1. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci
7.2.2.2. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby, která neuplatňuje skutečné výdaje, ale výdaje stanovené procentní sazbou z příjmů
7.2.2.3. Nájem podniku z pohledu nájemce fyzické osoby
7.2.2.4. Nájem podniku z pohledu daně z příjmů
8. Použité předpisy (ve znění předpisů platných k 1. 1. 2009)
8.1. Přehled použitých zkratek
8.2. Použité pojmy

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 248  -25 %
Tištěná 202  -25 %
E-kniha 172  -25 %
Tištěná 149  -48 %
E-kniha 185  -25 %
E-kniha 172  -25 %
Tištěná 224  -25 %
E-kniha 191  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.