0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Krize a krizová intervence

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 26800 n: 27199518r: 8367
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  365 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 22. 07. 2024 12:57
i: 26598 n: 24753270r: 8367
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Renomovaní čeští autoři hledají odpovědi na otázky, co je to krize, co lidé v krizi prožívají, a zejména kdo a jak jim může pomoci. Charakterizují jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat a které vám pomohou provázet klienta jeho krizí.

Publikace se zaměřuje zejména na krizi pramenící ze ztráty (něčeho nebo někoho) a na další krize s tím související. Text čerpá z bohatých praktických zkušeností autorů a prezentuje velké množství příkladů, příběhů a kazuistik. Publikace zohledňuje i četné legislativní změny (nový občanský zákoník, systémové změny týkající se péče o osoby ohrožené domácím násilím, zcela novou legislativu upravující práva obětí trestných činů atd.) a dotýká se aktuálních a často i nových témat – etiky, první psychologické pomoci, psychiatrické léčby, náhlých ozbrojených útoků apod.

Kniha je určena pracovníkům v profesích, kteří se při výkonu svého povolání setkávají s lidmi v krizové situaci – psychologům, psychiatrům a dalším lékařům, zdravotnickému personálu, duchovním, pracovníkům v sociálních službách, pedagogům, personálním manažerům, pracovníkům integrovaného záchranného systému, linek důvěry a různých dobrovolných organizací, ale také lidem, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo prochází krizí a komu by rádi pomohli.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Krize a krizová intervence

Úvod

1. Krize (Naděžda Špatenková)
1.1 Průběh krize
1.2 Překonání krize

2. Neformální pomoc v krizi
2.1 Svépomoc (Naděžda Špatenková)
2.2 Vzájemná pomoc (Naděžda Špatenková)
2.3 Psychologická první pomoc (David Dohnal, Simona Dohnalová)
2.3.1 Psychologická první pomoc v systému Critical Incident Stress Management podle Everlyho a Parkerové
2.3.2 Psychologická první pomoc podle National Child Traumatic Stres Network (NCTSN) a National Centre for PTSD (NCPTSD)
2.3.3 Psychologická první pomoc podle Světové zdravotnické organizace (WHO)

3. Krizová intervence (Naděžda Špatenková)
3.1 Znaky krizové intervence
3.2 Etapy krizové intervence
3.2.1 Zahájení krizové intervence
3.2.2 Realizace krizové intervence
3.2.3 Ukončení krizové intervence

4. Formy krizové intervence (Naděžda Špatenková)
4.1 Prezenční pomoc
4.2 Distanční forma pomoci
4.3 Krizová intervence tváří v tvář
4.3.1 Aktivní navázání kontaktu
4.3.2 Behavior (chování interventa a klienta)
4.3.3 Coping (zvládání)
4.4 Telefonická krizová intervence
4.4.1 Podmínky telefonické krizové intervence
4.4.2 Průběh telefonické krizové intervence
4.5 Využití internetu (Pavel Veselský)
4.5.1 Komunikace přes webové stránky
4.5.2 E-mailová korespondence
4.5.3 Chatová komunikace
4.5.4 Internetová telefonie
4.6 Terénní krizová intervence (Štěpán Klen)

5. Nároční klienti v krizové intervenci (Naděžda Špatenková)
5.1 Agresivní klienti
5.2 „Kartotékoví“ klienti
5.3 Sexuálně obtěžující klienti
5.4 Osoby s duševním onemocněním (Petr Pastucha)
5.4.1 Základní pojmy a příznaky v psychopatologii

6. Pracovník krizové intervence (Naděžda Špatenková)
6.1 Krize krizového interventa
6.2 Etika krizového interventa
6.2.1 Etická dilemata v krizové intervenci (Pavel Veselský)

7. Právní rámec poskytování krizové intervence (Simona Dohnalová)
7.1 Povinnosti interventa ke klientovi
7.2 Povinnosti interventa ke společnosti
7.3 Ochrana krizového interventa

8. Ztráta jako krize a krize jako ztráta
8.1 Materiální ztráta (Naděžda Špatenková)
8.2 Funkcionální ztráta (Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková)
8.3 Vztahová ztráta (Naděžda Špatenková)
8.3.1 Smrt blízkého člověka
8.3.2 Krizová intervence u pozůstalých
8.4 Intrapsychická ztráta (Irena Sobotková)
8.4.1 Ztráta očekávání
8.4.2 Narození dítěte s postižením
8.5 Rolová ztráta (Naděžda Špatenková)
8.5.1 Ztráta zaměstnání
8.5.2 Odchod do důchodu
8.6 Systémová ztráta (Naděžda Špatenková)

9. Násilí
9.1 Domácí násilí (Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková)
9.1.1 Znaky a formy domácího násilí
9.1.2 Možnosti řešení případů domácího násilí
9.1.3 Krizová intervence v případech domácího násilí
9.2 Děti jako oběti násilí v rodinách (Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková)
9.2.1 Krizová intervence v případě násilí páchaného na dětech
9.3 Senioři jako oběti násilí (Naděžda Špatenková)
9.3.1 Senioři jako osoby ohrožené domácím násilím
9.4 Muži jako oběti násilí (Kristýna Pešáková)
9.4.1 Možnosti pomoci mužským obětem partnerského násilí
9.5 Násilí v LGBT vztazích (Alžběta Možíšová)
9.5.1 Specifika násilí v LGBT vztazích
9.6 Oběti trestné činnosti (Naděžda Špatenková, Drahomír Ševčík)
9.6.1 Znásilnění

10. Sebevražda (Naděžda Špatenková)
10.1 Varovné signály a diagnostika suicidiálního ohrožení
10.1.1 Specifika suicidiálního jednání u dětí a dospívajících
10.2 Krizová intervence v případě suicidiálního jednání
10.2.1 Krizová intervence v situaci ohrožení sebevraždou
10.2.2 Krizová intervence po nezdařeném pokusu o sebevraždu
10.2.3 Krizová intervence po dokonaném suicidiu (pomoc pozůstalým)

Místo závěru…

O autorech
Literatura
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 21.09.2017
Katalogové číslo: 2370
ISBN: 978-80-247-5327-0
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 5.37MB | 5.37MB | 2.22MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

Duševní krizi známe každý důvěrně - z vlastní zkušenosti, neboť s krizemi se  setkáváme u sebe i v okruhu našich nejbližších. Duševní krize k člověku neodmyslitelně patří. Její pozitivní význam spočívá v tom, že přispívá k osobnostnímu růstu a zrání za předpokladu, že je včas rozpoznána a vyřešena. V opačném případě, pokud sama neodezní, ústí v psychickou labilitu, případně i v poruchu zdraví (např. posttraumatickou stresovou poruchu), což se může stát problémem pro nás, ale i pro naše pacienty. 

Krize v psychologickém významu je něco jiného, než krize v lékařském smyslu, společné snad mají jen to, že znamenají rozhodující chvíli obratu. Duševní krize nastává, střetneme-li se s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, eventuelně za pomoci nám blízkých osob zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem. Psychické krize dělíme na krize akutní, traumatické, jež přicházejí jako „blesk z čistého nebe,“ krize déletrvající, nejčastěji vztahové, či doprovázející závažnou, případně chronickou chorobu. Jako normální, tedy zcela běžné, hodnotíme krize vývojové (např. v čase dospívání, klimakteriu, při přechodu do důchodu). 

Hlavní autorkou a editorkou recenzované knihy je psycholožka a socioložka Naděžda Špatenková, jež si ke spolupráci přizvala deset moravských kolegyň a kolegů, převážně psychologů. Cílem knihy je seznámit čtenáře (nejlépe působících v pomáhajících profesích) s významným psychologickým pojmem krize, jež v tomto pojetí pramení ze ztráty nebo ohrožení něčeho nebo někoho, na čem člověku velmi záleží. Dozvíme se, jak jedinci v situaci krize poskytnout psychologickou první pomoc a účinně intervenovat, a to v širokém rozsahu dle typu ohrožení a dalších okolností.

Editorka publikaci rozdělila do deseti kapitol a řady podkapitol. Závěrem nalezneme informace o autorkách a autorech, na třinácti stranách seznam použité a doporučené literatury, včetně internetových odkazů. Převládají tituly v českém jazyce. Zcela závěrem je pak zařazen věcný rejstřík, jmenný rejsřík není v knize uveden.
Pro přiblížení celé monografie uvedu její členění na hlavní kapitoly, v závorce  čtenáři naleznou podkapitoly, jednotlivé autorky a autory neuvádím.

 1. Krize (průběh krize, překonání krize),
 2. Neformální pomoc v krizi (svépomoc, vzájemná pomoc, psychologická první pomoc),
 3. Krizová intervence (znaky krizové intervence, etapy krizové intervence),
 4. Formy krizové intervence (prezenční pomoc, distanční forma pomoci, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, využití internetu, terénní krizová intervence),
 5. Nároční klienti v krizové intervenci (agresivní klienti, „kartotékoví“ klienti, sexuálně obtěžující klienti, osoby s duševním onemocněním),
 6. Pracovník krizové intervence (krize krizového interventa, etika krizového interventa),
 7. Právní rámec poskytování krizové intervence (povinnosti interventa ke klientovi, povinnosti interventa ke společnosti, ochrana krizového interventa),
 8. Ztráta jako krize a krize jako ztráta (materiální ztráta, funkcionální ztráta, vztahová ztráta, intrapsychická ztráta, rolová ztráta, systémová ztráta),
 9. Násilí (domácí násilí, děti jako oběti násilí v rodinách, senioři jako oběti násilí, muži jako oběti násilí, násilí v LGBT vztazích, oběti trestné činnosti,
 10. Sebevražda (varovné signály a diagnostika suicidiálního ohrožení, krizová intervence v případě suicidiálního jednání).

  Na recenzované monografii si cením, že je prací vysoce odbornou, současně srozumitelnou a prakticky použitelnou. Seznamuje nás se současnými názory a zkušenostmi o poskytování této formy pomoci u nás, ale i (zejména) v anglosaském světě. Názornost, čtivost a didaktické kvality jsou umocněny kazuistickými zlomky a příklady z klinické praxe.  Pro lékaře v praxi je kniha důležitá zejména tím, že obsahuje názorné postupy až návody o poskytování psychologické první pomoci a krizové intervence. Pro praktiky jsou také velmi užitečné informace o sebevražednosti a psychopatologii, jejichž včasné rozeznání je předpokladem adekvátní péče, včetně dalších léčebných opatření. Je zřejmé, že editorka je zkušenou autorkou.

V recenzované knize mne zvláště zaujaly zmínky, týkající se syndromu vyhoření. Je zde upozorněno na to, že se nejedná o pouhou únavu z přepracování pracovníků pomáhajících profesí. Víme, že zde musí být přítomné i jejich určité osobnostní charakteristiky (např. vyšší nároky na sebe, silný altruismus).  O lékařích je ostatně známo, že dokážou (a často musí) pracovat dlouhodobě ve stresu a při značném pracovním nasazení. Důležité je i upozornění na tzv. stres ze soucitu či indukované trauma, jež se mohou také u profesionálů vyskytovat, přičemž indukované trauma může vést až k postraumatické stresové poruše. Z toho plyne, že lékaři musí dbát na duševní hygienu a vědomě udržovat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. S prací (jako s ničím jiným) se to nemá dlouhodobě přehánět.

 Pokud jde o situaci v České republice, tak možnosti odborné pomoci (linky důvěry, specializovaná centra apod.) lidem ohrožených duševní krizí a jejími následky – ať se jedná o krize akutní či dlouhodobé, jsou bohaté, různorodé a poskytované týmy rozličného zaměření. Potřební lidé mají z čeho vybírat – pokud jsou ovšem výběru schopni. Rád bych upozornil, že tyto možnosti (a zařízení) navazují kontinuálně na stav ještě z doby nesvobody, kdy odborná pomoc a příprava pracovníků (včetně supervize) byly provozovány výhradně v rámci zdravotnictví. Jako příklad tehdejší dobré praxe bych vzpomněl Linku důvěry Středočeského KÚNZ v Kosmonosích, jež byla zřízena a provozována od r. 1975 při tamnější psychiatrické léčebně. Poskytovala nejen telefonickou pomoc 24 hodin denně v rozsahu 365 dnů v roce, ale i pomoc ambulantní, kdy potřební lidé se mohli na linku osobně dostavit a případně využít i jejího lůžkového zázemí. De facto slouží jako předobraz dnešních krizových center. Za zmínku stojí, že v rámci průběžného vzdělávání personálu zde vycházela i mimořádně kvalitní Edice linky důvěry, kdy v letech 1975-1983 vyšlo 32 (!) svazků původní české i překladové literatury. V r. 1984 musela být zdejší publikační aktivita z ideologických důvodů zastavena. Po převratu se kosmonoská linka transformovala a dodnes působí jako Linka důvěry SOS Mladá Boleslav.

 Recenzovaná monografie Krize a krizová intervence je pro lékaře čtením užitečným a rozhodně hodným doporučení. S pacienty v duševní krizi (různé hloubky a závažnosti) se v praxi běžně setkávají. Předpokládám, že při jednání s nimi se chovají většinou a na základě předchozích odborných vědomostí a zkušeností intuitivně správně, ovšem odborné rozšíření znalostí účinnost jejich počínání rozhodně zvýší.  Nelze opominout ani to, že publikace patří mezi knihy, jež přispívají i k prohloubení lékařova sebepoznání – porozumění sobě. A to je vlastnost pro lékaře v klinické praxi mimořádně důležitá.


prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. lékařská fakulta UK
Karlovo nám. 40
128 00  Praha 2
    

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Krize a krizová intervence

Tištěná kniha

Datum vydání: 21.09.2017
Katalogové číslo: 2370
ISBN: 978-80-247-5327-0
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 5.37 MB | 5.37 MB | 2.22 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Krize a krizová intervence

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 26800 n: 27199518r: 8367
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  365 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 22. 07. 2024 12:57
i: 26598 n: 24753270r: 8367
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Renomovaní čeští autoři hledají odpovědi na otázky, co je to krize, co lidé v krizi prožívají, a zejména kdo a jak jim může pomoci. Charakterizují jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat a které vám pomohou provázet klienta jeho krizí.

Publikace se zaměřuje zejména na krizi pramenící ze ztráty (něčeho nebo někoho) a na další krize s tím související. Text čerpá z bohatých praktických zkušeností autorů a prezentuje velké množství příkladů, příběhů a kazuistik. Publikace zohledňuje i četné legislativní změny (nový občanský zákoník, systémové změny týkající se péče o osoby ohrožené domácím násilím, zcela novou legislativu upravující práva obětí trestných činů atd.) a dotýká se aktuálních a často i nových témat – etiky, první psychologické pomoci, psychiatrické léčby, náhlých ozbrojených útoků apod.

Kniha je určena pracovníkům v profesích, kteří se při výkonu svého povolání setkávají s lidmi v krizové situaci – psychologům, psychiatrům a dalším lékařům, zdravotnickému personálu, duchovním, pracovníkům v sociálních službách, pedagogům, personálním manažerům, pracovníkům integrovaného záchranného systému, linek důvěry a různých dobrovolných organizací, ale také lidem, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo prochází krizí a komu by rádi pomohli.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Krize a krizová intervence

Úvod

1. Krize (Naděžda Špatenková)
1.1 Průběh krize
1.2 Překonání krize

2. Neformální pomoc v krizi
2.1 Svépomoc (Naděžda Špatenková)
2.2 Vzájemná pomoc (Naděžda Špatenková)
2.3 Psychologická první pomoc (David Dohnal, Simona Dohnalová)
2.3.1 Psychologická první pomoc v systému Critical Incident Stress Management podle Everlyho a Parkerové
2.3.2 Psychologická první pomoc podle National Child Traumatic Stres Network (NCTSN) a National Centre for PTSD (NCPTSD)
2.3.3 Psychologická první pomoc podle Světové zdravotnické organizace (WHO)

3. Krizová intervence (Naděžda Špatenková)
3.1 Znaky krizové intervence
3.2 Etapy krizové intervence
3.2.1 Zahájení krizové intervence
3.2.2 Realizace krizové intervence
3.2.3 Ukončení krizové intervence

4. Formy krizové intervence (Naděžda Špatenková)
4.1 Prezenční pomoc
4.2 Distanční forma pomoci
4.3 Krizová intervence tváří v tvář
4.3.1 Aktivní navázání kontaktu
4.3.2 Behavior (chování interventa a klienta)
4.3.3 Coping (zvládání)
4.4 Telefonická krizová intervence
4.4.1 Podmínky telefonické krizové intervence
4.4.2 Průběh telefonické krizové intervence
4.5 Využití internetu (Pavel Veselský)
4.5.1 Komunikace přes webové stránky
4.5.2 E-mailová korespondence
4.5.3 Chatová komunikace
4.5.4 Internetová telefonie
4.6 Terénní krizová intervence (Štěpán Klen)

5. Nároční klienti v krizové intervenci (Naděžda Špatenková)
5.1 Agresivní klienti
5.2 „Kartotékoví“ klienti
5.3 Sexuálně obtěžující klienti
5.4 Osoby s duševním onemocněním (Petr Pastucha)
5.4.1 Základní pojmy a příznaky v psychopatologii

6. Pracovník krizové intervence (Naděžda Špatenková)
6.1 Krize krizového interventa
6.2 Etika krizového interventa
6.2.1 Etická dilemata v krizové intervenci (Pavel Veselský)

7. Právní rámec poskytování krizové intervence (Simona Dohnalová)
7.1 Povinnosti interventa ke klientovi
7.2 Povinnosti interventa ke společnosti
7.3 Ochrana krizového interventa

8. Ztráta jako krize a krize jako ztráta
8.1 Materiální ztráta (Naděžda Špatenková)
8.2 Funkcionální ztráta (Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková)
8.3 Vztahová ztráta (Naděžda Špatenková)
8.3.1 Smrt blízkého člověka
8.3.2 Krizová intervence u pozůstalých
8.4 Intrapsychická ztráta (Irena Sobotková)
8.4.1 Ztráta očekávání
8.4.2 Narození dítěte s postižením
8.5 Rolová ztráta (Naděžda Špatenková)
8.5.1 Ztráta zaměstnání
8.5.2 Odchod do důchodu
8.6 Systémová ztráta (Naděžda Špatenková)

9. Násilí
9.1 Domácí násilí (Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková)
9.1.1 Znaky a formy domácího násilí
9.1.2 Možnosti řešení případů domácího násilí
9.1.3 Krizová intervence v případech domácího násilí
9.2 Děti jako oběti násilí v rodinách (Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková)
9.2.1 Krizová intervence v případě násilí páchaného na dětech
9.3 Senioři jako oběti násilí (Naděžda Špatenková)
9.3.1 Senioři jako osoby ohrožené domácím násilím
9.4 Muži jako oběti násilí (Kristýna Pešáková)
9.4.1 Možnosti pomoci mužským obětem partnerského násilí
9.5 Násilí v LGBT vztazích (Alžběta Možíšová)
9.5.1 Specifika násilí v LGBT vztazích
9.6 Oběti trestné činnosti (Naděžda Špatenková, Drahomír Ševčík)
9.6.1 Znásilnění

10. Sebevražda (Naděžda Špatenková)
10.1 Varovné signály a diagnostika suicidiálního ohrožení
10.1.1 Specifika suicidiálního jednání u dětí a dospívajících
10.2 Krizová intervence v případě suicidiálního jednání
10.2.1 Krizová intervence v situaci ohrožení sebevraždou
10.2.2 Krizová intervence po nezdařeném pokusu o sebevraždu
10.2.3 Krizová intervence po dokonaném suicidiu (pomoc pozůstalým)

Místo závěru…

O autorech
Literatura
Rejstřík

Recenze

Duševní krizi známe každý důvěrně - z vlastní zkušenosti, neboť s krizemi se  setkáváme u sebe i v okruhu našich nejbližších. Duševní krize k člověku neodmyslitelně patří. Její pozitivní význam spočívá v tom, že přispívá k osobnostnímu růstu a zrání za předpokladu, že je včas rozpoznána a vyřešena. V opačném případě, pokud sama neodezní, ústí v psychickou labilitu, případně i v poruchu zdraví (např. posttraumatickou stresovou poruchu), což se může stát problémem pro nás, ale i pro naše pacienty. 

Krize v psychologickém významu je něco jiného, než krize v lékařském smyslu, společné snad mají jen to, že znamenají rozhodující chvíli obratu. Duševní krize nastává, střetneme-li se s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, eventuelně za pomoci nám blízkých osob zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem. Psychické krize dělíme na krize akutní, traumatické, jež přicházejí jako „blesk z čistého nebe,“ krize déletrvající, nejčastěji vztahové, či doprovázející závažnou, případně chronickou chorobu. Jako normální, tedy zcela běžné, hodnotíme krize vývojové (např. v čase dospívání, klimakteriu, při přechodu do důchodu). 

Hlavní autorkou a editorkou recenzované knihy je psycholožka a socioložka Naděžda Špatenková, jež si ke spolupráci přizvala deset moravských kolegyň a kolegů, převážně psychologů. Cílem knihy je seznámit čtenáře (nejlépe působících v pomáhajících profesích) s významným psychologickým pojmem krize, jež v tomto pojetí pramení ze ztráty nebo ohrožení něčeho nebo někoho, na čem člověku velmi záleží. Dozvíme se, jak jedinci v situaci krize poskytnout psychologickou první pomoc a účinně intervenovat, a to v širokém rozsahu dle typu ohrožení a dalších okolností.

Editorka publikaci rozdělila do deseti kapitol a řady podkapitol. Závěrem nalezneme informace o autorkách a autorech, na třinácti stranách seznam použité a doporučené literatury, včetně internetových odkazů. Převládají tituly v českém jazyce. Zcela závěrem je pak zařazen věcný rejstřík, jmenný rejsřík není v knize uveden.
Pro přiblížení celé monografie uvedu její členění na hlavní kapitoly, v závorce  čtenáři naleznou podkapitoly, jednotlivé autorky a autory neuvádím.

 1. Krize (průběh krize, překonání krize),
 2. Neformální pomoc v krizi (svépomoc, vzájemná pomoc, psychologická první pomoc),
 3. Krizová intervence (znaky krizové intervence, etapy krizové intervence),
 4. Formy krizové intervence (prezenční pomoc, distanční forma pomoci, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, využití internetu, terénní krizová intervence),
 5. Nároční klienti v krizové intervenci (agresivní klienti, „kartotékoví“ klienti, sexuálně obtěžující klienti, osoby s duševním onemocněním),
 6. Pracovník krizové intervence (krize krizového interventa, etika krizového interventa),
 7. Právní rámec poskytování krizové intervence (povinnosti interventa ke klientovi, povinnosti interventa ke společnosti, ochrana krizového interventa),
 8. Ztráta jako krize a krize jako ztráta (materiální ztráta, funkcionální ztráta, vztahová ztráta, intrapsychická ztráta, rolová ztráta, systémová ztráta),
 9. Násilí (domácí násilí, děti jako oběti násilí v rodinách, senioři jako oběti násilí, muži jako oběti násilí, násilí v LGBT vztazích, oběti trestné činnosti,
 10. Sebevražda (varovné signály a diagnostika suicidiálního ohrožení, krizová intervence v případě suicidiálního jednání).

  Na recenzované monografii si cením, že je prací vysoce odbornou, současně srozumitelnou a prakticky použitelnou. Seznamuje nás se současnými názory a zkušenostmi o poskytování této formy pomoci u nás, ale i (zejména) v anglosaském světě. Názornost, čtivost a didaktické kvality jsou umocněny kazuistickými zlomky a příklady z klinické praxe.  Pro lékaře v praxi je kniha důležitá zejména tím, že obsahuje názorné postupy až návody o poskytování psychologické první pomoci a krizové intervence. Pro praktiky jsou také velmi užitečné informace o sebevražednosti a psychopatologii, jejichž včasné rozeznání je předpokladem adekvátní péče, včetně dalších léčebných opatření. Je zřejmé, že editorka je zkušenou autorkou.

V recenzované knize mne zvláště zaujaly zmínky, týkající se syndromu vyhoření. Je zde upozorněno na to, že se nejedná o pouhou únavu z přepracování pracovníků pomáhajících profesí. Víme, že zde musí být přítomné i jejich určité osobnostní charakteristiky (např. vyšší nároky na sebe, silný altruismus).  O lékařích je ostatně známo, že dokážou (a často musí) pracovat dlouhodobě ve stresu a při značném pracovním nasazení. Důležité je i upozornění na tzv. stres ze soucitu či indukované trauma, jež se mohou také u profesionálů vyskytovat, přičemž indukované trauma může vést až k postraumatické stresové poruše. Z toho plyne, že lékaři musí dbát na duševní hygienu a vědomě udržovat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. S prací (jako s ničím jiným) se to nemá dlouhodobě přehánět.

 Pokud jde o situaci v České republice, tak možnosti odborné pomoci (linky důvěry, specializovaná centra apod.) lidem ohrožených duševní krizí a jejími následky – ať se jedná o krize akutní či dlouhodobé, jsou bohaté, různorodé a poskytované týmy rozličného zaměření. Potřební lidé mají z čeho vybírat – pokud jsou ovšem výběru schopni. Rád bych upozornil, že tyto možnosti (a zařízení) navazují kontinuálně na stav ještě z doby nesvobody, kdy odborná pomoc a příprava pracovníků (včetně supervize) byly provozovány výhradně v rámci zdravotnictví. Jako příklad tehdejší dobré praxe bych vzpomněl Linku důvěry Středočeského KÚNZ v Kosmonosích, jež byla zřízena a provozována od r. 1975 při tamnější psychiatrické léčebně. Poskytovala nejen telefonickou pomoc 24 hodin denně v rozsahu 365 dnů v roce, ale i pomoc ambulantní, kdy potřební lidé se mohli na linku osobně dostavit a případně využít i jejího lůžkového zázemí. De facto slouží jako předobraz dnešních krizových center. Za zmínku stojí, že v rámci průběžného vzdělávání personálu zde vycházela i mimořádně kvalitní Edice linky důvěry, kdy v letech 1975-1983 vyšlo 32 (!) svazků původní české i překladové literatury. V r. 1984 musela být zdejší publikační aktivita z ideologických důvodů zastavena. Po převratu se kosmonoská linka transformovala a dodnes působí jako Linka důvěry SOS Mladá Boleslav.

 Recenzovaná monografie Krize a krizová intervence je pro lékaře čtením užitečným a rozhodně hodným doporučení. S pacienty v duševní krizi (různé hloubky a závažnosti) se v praxi běžně setkávají. Předpokládám, že při jednání s nimi se chovají většinou a na základě předchozích odborných vědomostí a zkušeností intuitivně správně, ovšem odborné rozšíření znalostí účinnost jejich počínání rozhodně zvýší.  Nelze opominout ani to, že publikace patří mezi knihy, jež přispívají i k prohloubení lékařova sebepoznání – porozumění sobě. A to je vlastnost pro lékaře v klinické praxi mimořádně důležitá.


prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. lékařská fakulta UK
Karlovo nám. 40
128 00  Praha 2
    

O Autorovi

Špatenková Naděžda
Naděžda Špatenková, roz. Kubíčková vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii -andragogiku v profilaci na sociální práci. Působila jako sociální pracovnice v rodinné poradně, externí pracovník a odborný garant linky SOS ve Zlíně, středoškolská učitelka, ale také např. jako specialista personalistiky v eBance. V současné době je odborným asistentem na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také vede Univerzitu třetího věku. Věnuje se lektorské činnosti a spolupracuje s řadou institucí, např. Hospicovým hnutím-Vysočina, občanským sdružením InternetPoradna.cz apod.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 424 
E-kniha 382 
E-kniha 305 
E-kniha 305 
E-kniha 287 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.