0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Metodologie v sociální práci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
389  331 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 04. 2024 18:35
i: 45025 n: 27136360r: 13091
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
331  281 
Ihned ke stažení
i: 45388 n: 24741048r: 13091
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje metodologii v oboru sociální práce. Čtenář zde získá informace o výzkumných strategiích kvalitativního i kvantitativního charakteru, dílčích metodách a technikách, výběru výzkumného souboru, výzkumné etice i o nejrůznějších aspektech zpracování a analýzy výzkumných dat. Své využití text najde jako souhrnný zdroj informací o metodách a technikách sociálněvědního výzkumu, ale i jako snadno srozumitelný návod pro realizaci výzkumu i práci s daty.

Kniha představuje celý proces výzkumu v sociální práci, věnuje se jeho účelu i specifikům oproti jiným oborům. Zaměřuje se na stanovení výzkumného problému, cíle a výzkumných otázek, dále popisuje specifika výzkumných postupů, a to především s využitím praktických ukázek z četných realizovaných výzkumů a obhájených studentských prací v sociální práci, které autoři vedli či jim oponovali.

Zároveň zmiňuje nejčastější chyby při vymezení a formulaci. Samostatná kapitola se věnuje formulování hypotéz. Značný prostor je rovněž věnován výzkumné strategii, jednotlivým metodám, technikám sběru dat a jejich následnému zpracování, využití i možnému zkreslení výsledků.

Přínosná bude publikace zejména pro studenty a akademiky oboru sociální práce, nicméně jistě poslouží i sociálním pracovníkům, kteří s výzkumem pracují v rámci své profese, ale i dalším zájemcům o danou problematiku. Tím spíše, že ucelenější text tohoto typu nebyl doposud v českém prostředí zpracován.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Metodologie v sociální práci

Úvod
1. Výzkum v sociální práci
2. Výzkumný problém, cíl a výzkumné otázky v sociální práci
2.1 Výzkumný problém
2.2 Výzkumný cíl a výzkumné otázky
3. Od tématu k hypotézám
3.1 O hypotézách
3.2 Proměnné
3.3 Jak správně formulovat hypotézu
3.4 Operacionalizace hypotézy
3.5 Druhy hypotéz
4. Výzkumné strategie, metody a techniky sběru dat
4.1 Výzkumné strategie
4.2 Metody a techniky sběru dat
4.2.1 Rozhovor
4.2.2 Pozorování
4.2.3 Analýza dokumentů
4.2.4 Dotazník
4.2.5 Anketa
4.2.6 Experiment a kvaziexperiment
4.2.7 Kvalifikovaný odhad
4.3 Typy výzkumného designu s ohledem na časový rámec
5. Vybrané výzkumné plány používané v sociální práci v kvalitativním výzkumu
5.1 Případová studie
5.2 Terénní výzkum
5.3 Autoetnografie
5.4 Participativní akční výzkum
5.5 Evaluační výzkum
6. Výzkumný soubor a jeho výběr
6.1 Kvantitativní výzkum a výběr výzkumného vzorku
6.2 Způsob získávání kvantitativních dat
6.3 Velikost výzkumného souboru v kvantitativním výzkumu
6.4 Kvalitativní výzkum a výběr výzkumného souboru
6.5 Velikost výzkumného souboru v kvalitativním výzkumu
7. Etika výzkumu
7.1 Etika a etické otázky spojené s přípravou a realizací vlastního výzkumného šetření – kvalitativní výzkum
7.2 Etika a etické otázky spojené s přípravou a realizací vlastního výzkumného šetření – kvantitativní výzkum
7.3 Etika a etické otázky spojené s prezentací výsledků výzkumu
8. Realizace výzkumného šetření
9. Analýza kvantitativních dat
9.1 Popisná statistika
9.1.1 Tabulky
9.1.2 Grafy
9.1.3 Ukazatele míry centrální tendence a statistická variabilita
9.2 Testování hypotéz
9.2.1 Normalita a testy normality
9.2.2 Hladina významnosti
9.2.3 Korelace
9.2.4 Test dobré shody, chí-kvadrát test
9.2.5 Studentův t-test
9.2.6 ANOVA
10. Analýza kvalitativních dat
10.1 Kódování a kategorizace dat
10.2 Metody analýzy kvalitativních dat
10.2.1 Tematická analýza
10.2.2 Grounded theory (zakotvená teorie)
10.2.3 Fenomenologická interpretativní analýza (IPA)
10.2.4 Diskurzivní analýza
10.2.5 Kontrastování a srovnávání
10.2.6 Narativní analýza
11. Reliabilita, validita a zkreslení dat ve výzkumu
11.1 Reliabilita v kvantitativním výzkumu
11.2 Validita v kvantitativním výzkumu
11.3 Validita a reliabilita v kvalitativním výzkumu
11.4 Zkreslení v kvalitativním a kvantitativním výzkumu
11.5 Subjektivita a reflexivita ve výzkumné práci
11.5.1 Subjektivita a reflexivita během analýzy dat
12. Efekt a účinky výzkumu v sociální práci
12.1 Nové teorie, metody a přístupy v sociální práci
12.2 Aplikační výstupy podle Metodiky RIV
12.3 Praxe založená na důkazech v sociál ní práci (evidence-based practice in social work)
12.4 Studentské kvalifikační práce a jejich dopad do praxe
13. Komunikace výsledků výzkumu v sociální práci
13.1 Struktura zprávy o kvalitativním výzkumu
13.2 Struktura zprávy o kvantitativním výzkumu
13.3 Prezentace dat prostřednictvím odborných článků a publikací
13.4 Komunikace výsledků studentské kvalifikační práce
Závěr
Literatura
Příloha
O autorech

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.07.2023
Katalogové číslo: 24050
ISBN: 978-80-271-3636-0
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.04MB | 2.72MB | 1.37MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Metodologie v sociální práci

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.07.2023
Katalogové číslo: 24050
ISBN: 978-80-271-3636-0
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.04 MB | 2.72 MB | 1.37 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Metodologie v sociální práci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
389  331 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 04. 2024 18:35
i: 45025 n: 27136360r: 13091
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
331  281 
Ihned ke stažení
i: 45388 n: 24741048r: 13091
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje metodologii v oboru sociální práce. Čtenář zde získá informace o výzkumných strategiích kvalitativního i kvantitativního charakteru, dílčích metodách a technikách, výběru výzkumného souboru, výzkumné etice i o nejrůznějších aspektech zpracování a analýzy výzkumných dat. Své využití text najde jako souhrnný zdroj informací o metodách a technikách sociálněvědního výzkumu, ale i jako snadno srozumitelný návod pro realizaci výzkumu i práci s daty.

Kniha představuje celý proces výzkumu v sociální práci, věnuje se jeho účelu i specifikům oproti jiným oborům. Zaměřuje se na stanovení výzkumného problému, cíle a výzkumných otázek, dále popisuje specifika výzkumných postupů, a to především s využitím praktických ukázek z četných realizovaných výzkumů a obhájených studentských prací v sociální práci, které autoři vedli či jim oponovali.

Zároveň zmiňuje nejčastější chyby při vymezení a formulaci. Samostatná kapitola se věnuje formulování hypotéz. Značný prostor je rovněž věnován výzkumné strategii, jednotlivým metodám, technikám sběru dat a jejich následnému zpracování, využití i možnému zkreslení výsledků.

Přínosná bude publikace zejména pro studenty a akademiky oboru sociální práce, nicméně jistě poslouží i sociálním pracovníkům, kteří s výzkumem pracují v rámci své profese, ale i dalším zájemcům o danou problematiku. Tím spíše, že ucelenější text tohoto typu nebyl doposud v českém prostředí zpracován.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Metodologie v sociální práci

Úvod
1. Výzkum v sociální práci
2. Výzkumný problém, cíl a výzkumné otázky v sociální práci
2.1 Výzkumný problém
2.2 Výzkumný cíl a výzkumné otázky
3. Od tématu k hypotézám
3.1 O hypotézách
3.2 Proměnné
3.3 Jak správně formulovat hypotézu
3.4 Operacionalizace hypotézy
3.5 Druhy hypotéz
4. Výzkumné strategie, metody a techniky sběru dat
4.1 Výzkumné strategie
4.2 Metody a techniky sběru dat
4.2.1 Rozhovor
4.2.2 Pozorování
4.2.3 Analýza dokumentů
4.2.4 Dotazník
4.2.5 Anketa
4.2.6 Experiment a kvaziexperiment
4.2.7 Kvalifikovaný odhad
4.3 Typy výzkumného designu s ohledem na časový rámec
5. Vybrané výzkumné plány používané v sociální práci v kvalitativním výzkumu
5.1 Případová studie
5.2 Terénní výzkum
5.3 Autoetnografie
5.4 Participativní akční výzkum
5.5 Evaluační výzkum
6. Výzkumný soubor a jeho výběr
6.1 Kvantitativní výzkum a výběr výzkumného vzorku
6.2 Způsob získávání kvantitativních dat
6.3 Velikost výzkumného souboru v kvantitativním výzkumu
6.4 Kvalitativní výzkum a výběr výzkumného souboru
6.5 Velikost výzkumného souboru v kvalitativním výzkumu
7. Etika výzkumu
7.1 Etika a etické otázky spojené s přípravou a realizací vlastního výzkumného šetření – kvalitativní výzkum
7.2 Etika a etické otázky spojené s přípravou a realizací vlastního výzkumného šetření – kvantitativní výzkum
7.3 Etika a etické otázky spojené s prezentací výsledků výzkumu
8. Realizace výzkumného šetření
9. Analýza kvantitativních dat
9.1 Popisná statistika
9.1.1 Tabulky
9.1.2 Grafy
9.1.3 Ukazatele míry centrální tendence a statistická variabilita
9.2 Testování hypotéz
9.2.1 Normalita a testy normality
9.2.2 Hladina významnosti
9.2.3 Korelace
9.2.4 Test dobré shody, chí-kvadrát test
9.2.5 Studentův t-test
9.2.6 ANOVA
10. Analýza kvalitativních dat
10.1 Kódování a kategorizace dat
10.2 Metody analýzy kvalitativních dat
10.2.1 Tematická analýza
10.2.2 Grounded theory (zakotvená teorie)
10.2.3 Fenomenologická interpretativní analýza (IPA)
10.2.4 Diskurzivní analýza
10.2.5 Kontrastování a srovnávání
10.2.6 Narativní analýza
11. Reliabilita, validita a zkreslení dat ve výzkumu
11.1 Reliabilita v kvantitativním výzkumu
11.2 Validita v kvantitativním výzkumu
11.3 Validita a reliabilita v kvalitativním výzkumu
11.4 Zkreslení v kvalitativním a kvantitativním výzkumu
11.5 Subjektivita a reflexivita ve výzkumné práci
11.5.1 Subjektivita a reflexivita během analýzy dat
12. Efekt a účinky výzkumu v sociální práci
12.1 Nové teorie, metody a přístupy v sociální práci
12.2 Aplikační výstupy podle Metodiky RIV
12.3 Praxe založená na důkazech v sociál ní práci (evidence-based practice in social work)
12.4 Studentské kvalifikační práce a jejich dopad do praxe
13. Komunikace výsledků výzkumu v sociální práci
13.1 Struktura zprávy o kvalitativním výzkumu
13.2 Struktura zprávy o kvantitativním výzkumu
13.3 Prezentace dat prostřednictvím odborných článků a publikací
13.4 Komunikace výsledků studentské kvalifikační práce
Závěr
Literatura
Příloha
O autorech

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 212 
E-kniha 180 
Tištěná 195 
E-kniha 166 
Tištěná 424 
E-kniha 360 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.