0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Metody a techniky dramatické výchovy

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
327  294 
Ihned ke stažení
i: 24302 n: 24769752r: 4399
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4399
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Získejte spolu s námi přehled o divadelních konvencích a postupech použitelných ve výchově a při plánování i řízení práce v dramatické výchově. Díky knize doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., porozumíte principům aplikace divadelnosti a dramatičnosti do procesů výchovy a vzdělávání. Budete vědět, kam se obrátit pro konkrétní praktickou oporu. Renomovaný český autor definuje obor, popisuje jeho kořeny v divadle i v dramatu, nahlíží na "hru v rolii" z pedagogického pohledu. Publikace je určena zejména pedagogům, studentům pedagogických oborů a divadelních akademií. Podává komplexní přehled důležitých témat oboru.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Metody a techniky dramatické výchovy

1. Ukázky různých typů dramatické výchovy a výchovných dramat aneb Co se děje v hodinách dramatické výchovy?
1.1 "Úvodníí" úvodní poznámky
1.2 Ukázky rozsáhlejších herních celků, tzv. dramat (("vícesituačníchh" dramatických struktur)
1.2.1 Ztracené údolí
1.2.2 O třech prasátkách
1.2.3 Piknik medvídků (hraček)
1.2.4 Fronta v zázemí
1.2.5 Abraham Lincoln
1.2.6 Macbeth
1.2.7 Sdružení pro obranu kulturních hodnot
1.2.8 Post-moderní doba
1.2.9 Maturitní tablo
1.3 Ukázky jednotlivých samostatných dramatických her (obvykle "jednosituačníchh")
1.3.1 Theatre games - zobrazovací hry
1.4 "Závěrečnéé" úvodní poznámky
2. Základní východiska pro výklad o metodách dramatické - divadelní výchovy aneb Cesta k cestám
2.1 Co je dramatická, respektive divadelní výchova?
2.2 Drama, divadlo a dramatická výchova - shody a rozdíly (s dodatkem "o životěě")
3. Hra v roli jako hlavní metoda dramatické výchovy aneb Základní kámen
3.1 "Co je metoda??" poprvé
3.2 "Co je metoda??" podruhé
3.3 Co je technika?
3.4 Co je cvičení?
3.5 Co je konvence?
3.6 V čem tkví specifika metod dramatické výchovy?
3.7 Hra v roli jako základní, pro dramatickou výchovu specifický metodický princip
3.8 Typologie rolí tvořících obecný základ metod dramatické výchovy
3.8.1 Rovina simulace
3.8.2 Rovina alterace
3.8.3 Rovina charakterizace
3.8.4 Rovina autentických sociálních rolí v rámci dramatu
4. Metoda jako součást systému prvků tvořících výchovnou akci aneb "Síťť"
4.1 Vztah metody k základním činitelům edukačního procesu, totiž žáku a učiteli
4.1.1 Metoda a žák
4.1.2 Metoda a učitel
4.1.3 Metoda a učitel a žák
4.2 Hledání vztahů metody a jiných prvků didaktického systému (cílů, obsahu, forem, principů atd.)
4.2.1 Metoda a cíl
4.2.2 Metoda a učivo
4.2.3 Metoda a organizační forma
4.2.4 Metoda a materiální pomůcky a prostředky
4.2.5 Metoda a pedagogické principy
4.2.6 Postavení metod mezi systémotvornými prvky
5. Požadavky kladené dramatickou výchovou na její vlastní metody aneb Co musí umět metoda
5.1 Edukační potenciál divadelnosti a dramatičnosti jako zdrojů metod dramatické/divadelní výchovy (("čímm" učí D+D?)
5.2 Metoda jako prostředek naplňování výchovných a vzdělávacích cílů
5.3 Metoda jako spojnice mezi životní zkušeností minulou, žákem již osvojenou, a životní zkušeností nově získanou v podobě učiva
5.4 Metoda jako prostředek zajišťující fungování principů dramatu a divadla v dramatické výchově
5.5 Metoda jako prostředek uskutečnění a naplnění různých etap (kroků, sekvencí) dramatické struktury, respektive modelovaných situací
6. Obecná typologie - typy dramatické výchovy a základní typy metod aneb Cesty pro cesty
6.1 A. - Typy dramatické výchovy
6.1.1 Větší hrové celky
6.1.2 Typologie různých etap (kroků, sekvencí) dramatické struktury, respektive modelovaných situací se zřetelem k metodám
6.1.3 Menší hrové celky
6.1.4 Cvičení a trénink
6.1.5 Další klasifikace jednotlivých dramatických her a cvičení (respektive hraní rolí)
6.1.6 Fixování tvaru a představení
6.2 B. - Obecná typologie metod užívaných v různých typech dramatické výchovy
6.2.1 Vztah metod a výše uvedených typů dramatické výchovy
6.2.2 Vztah hry a metod dramatické výchovy
6.2.3 Obecné třídění metod užívaných v dramatické výchově
7. Metody a techniky dramatické výchovy (metody a techniky navozující učení žáků) aneb Cesty
7.1 Obecné charakteristiky skupin metod
7.2 A/I - Metoda plné (úplné) hry
7.3 B/II - Metody pantomimicko-pohybové
7.4 B/III - Metody verbálně zvukové
7.5 C/IV - Metody graficko-písemné
7.6 C/V - Metody materiálově-věcné
8. Principy, organizační rámce a širší formy užití jednotlivých metod/technik aneb Mantinely
8.1 Princip užití různých typů hraní v roli
8.2 Princip improvizované/připravené hry
8.3 Princip "obsazeníí" role
8.4 Princip diskontinuity/kontinuity hry
8.5 Princip jednorázové/opakované hry, respektive princip jednorázového/opakovaného užití metody/techniky
8.6 Princip sériového/paralelního hraní
8.7 Princip iluzivnosti/stylizace (či z jiného úhlu: realismu/symbolismu a podobně)
8.8 Princip žánru hry
8.9 Princip vyčlenění hráče/postavy ze hry - včlenění hráče/postavy do hry
8.10 Princip přítomné nepřítomnosti/nepřítomné přítomnosti
8.11 Princip formy interakce osob
Hra jednotlivce (A)
Hra dvojic (B)
Hra skupin (C)
Hra celé třídy (D)
8.12 Princip vztahu mezi obsahem a formou hry, respektive obsahem a použitými metodami/technikami
8.13 Princip časoprostorový
Časové okolnosti užití metody/techniky
Prostorové okolnosti užití metody/techniky
9. Metody a techniky řízení vyučování v dramatické výchově - třídní management (metody a techniky organizující učení žáků) aneb Páky (a páčky)
9.1 Instrukce
9.1.1 Vztah instrukce a cílů
9.1.2 Typologie instrukcí
9.1.3 Taxonomie instrukcí podle typu učebních úloh v dramatické výchově
9.2 Reflexe (včetně hodnocení)
9.2.1 Součásti reflexe
9.2.2 Obsahy reflexí
9.2.3 Reflexe a cíl vyučování dramatu
9.2.4 Základní formy reflexe
9.2.5 Několik metodických poznámek na okraj
9.3 Otázky
9.3.1 Základní východiska přístupu k otázce jako technice
9.3.2 Klasifikace otázek
9.4 Souběžné vedení (boční vedení, sidecoaching)
Různé klasifikace SC
9.5 Učitel v roli
Podstata, funkce a cíle techniky
Sebeřízení učitele v roli
Typy rolí pro "učitele v rolii"
Specifické typy techniky učitel v roli
9.6 Podávání informací
9.7 Vypravování
9.8 Shrnování
9.9 Pravidla
9.10 Signály
9.11 Odpočítávání
9.12 Předvádění
9.13 Mlčení
9.14 Pozice a pohyb učitele v prostoru
9.15 Fyzická manipulace
9.16 Řízení materiálem
Doslovní úvody aneb V podstatě 10. kapitola
Úvodní poznámka k 1. vydání
Úvodní poznámky ke 2. vydání (část)
Úvodní poznámky ke 3. vydání (část)
Použitá a doporučená literatura
Příloha - přehled strukturních prvků výchovného dramatu

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.81MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Metody a techniky dramatické výchovy
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.81 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Metody a techniky dramatické výchovy

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
327  294 
Ihned ke stažení
i: 24302 n: 24769752r: 4399
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4399
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Získejte spolu s námi přehled o divadelních konvencích a postupech použitelných ve výchově a při plánování i řízení práce v dramatické výchově. Díky knize doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc., porozumíte principům aplikace divadelnosti a dramatičnosti do procesů výchovy a vzdělávání. Budete vědět, kam se obrátit pro konkrétní praktickou oporu. Renomovaný český autor definuje obor, popisuje jeho kořeny v divadle i v dramatu, nahlíží na "hru v rolii" z pedagogického pohledu. Publikace je určena zejména pedagogům, studentům pedagogických oborů a divadelních akademií. Podává komplexní přehled důležitých témat oboru.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Metody a techniky dramatické výchovy

1. Ukázky různých typů dramatické výchovy a výchovných dramat aneb Co se děje v hodinách dramatické výchovy?
1.1 "Úvodníí" úvodní poznámky
1.2 Ukázky rozsáhlejších herních celků, tzv. dramat (("vícesituačníchh" dramatických struktur)
1.2.1 Ztracené údolí
1.2.2 O třech prasátkách
1.2.3 Piknik medvídků (hraček)
1.2.4 Fronta v zázemí
1.2.5 Abraham Lincoln
1.2.6 Macbeth
1.2.7 Sdružení pro obranu kulturních hodnot
1.2.8 Post-moderní doba
1.2.9 Maturitní tablo
1.3 Ukázky jednotlivých samostatných dramatických her (obvykle "jednosituačníchh")
1.3.1 Theatre games - zobrazovací hry
1.4 "Závěrečnéé" úvodní poznámky
2. Základní východiska pro výklad o metodách dramatické - divadelní výchovy aneb Cesta k cestám
2.1 Co je dramatická, respektive divadelní výchova?
2.2 Drama, divadlo a dramatická výchova - shody a rozdíly (s dodatkem "o životěě")
3. Hra v roli jako hlavní metoda dramatické výchovy aneb Základní kámen
3.1 "Co je metoda??" poprvé
3.2 "Co je metoda??" podruhé
3.3 Co je technika?
3.4 Co je cvičení?
3.5 Co je konvence?
3.6 V čem tkví specifika metod dramatické výchovy?
3.7 Hra v roli jako základní, pro dramatickou výchovu specifický metodický princip
3.8 Typologie rolí tvořících obecný základ metod dramatické výchovy
3.8.1 Rovina simulace
3.8.2 Rovina alterace
3.8.3 Rovina charakterizace
3.8.4 Rovina autentických sociálních rolí v rámci dramatu
4. Metoda jako součást systému prvků tvořících výchovnou akci aneb "Síťť"
4.1 Vztah metody k základním činitelům edukačního procesu, totiž žáku a učiteli
4.1.1 Metoda a žák
4.1.2 Metoda a učitel
4.1.3 Metoda a učitel a žák
4.2 Hledání vztahů metody a jiných prvků didaktického systému (cílů, obsahu, forem, principů atd.)
4.2.1 Metoda a cíl
4.2.2 Metoda a učivo
4.2.3 Metoda a organizační forma
4.2.4 Metoda a materiální pomůcky a prostředky
4.2.5 Metoda a pedagogické principy
4.2.6 Postavení metod mezi systémotvornými prvky
5. Požadavky kladené dramatickou výchovou na její vlastní metody aneb Co musí umět metoda
5.1 Edukační potenciál divadelnosti a dramatičnosti jako zdrojů metod dramatické/divadelní výchovy (("čímm" učí D+D?)
5.2 Metoda jako prostředek naplňování výchovných a vzdělávacích cílů
5.3 Metoda jako spojnice mezi životní zkušeností minulou, žákem již osvojenou, a životní zkušeností nově získanou v podobě učiva
5.4 Metoda jako prostředek zajišťující fungování principů dramatu a divadla v dramatické výchově
5.5 Metoda jako prostředek uskutečnění a naplnění různých etap (kroků, sekvencí) dramatické struktury, respektive modelovaných situací
6. Obecná typologie - typy dramatické výchovy a základní typy metod aneb Cesty pro cesty
6.1 A. - Typy dramatické výchovy
6.1.1 Větší hrové celky
6.1.2 Typologie různých etap (kroků, sekvencí) dramatické struktury, respektive modelovaných situací se zřetelem k metodám
6.1.3 Menší hrové celky
6.1.4 Cvičení a trénink
6.1.5 Další klasifikace jednotlivých dramatických her a cvičení (respektive hraní rolí)
6.1.6 Fixování tvaru a představení
6.2 B. - Obecná typologie metod užívaných v různých typech dramatické výchovy
6.2.1 Vztah metod a výše uvedených typů dramatické výchovy
6.2.2 Vztah hry a metod dramatické výchovy
6.2.3 Obecné třídění metod užívaných v dramatické výchově
7. Metody a techniky dramatické výchovy (metody a techniky navozující učení žáků) aneb Cesty
7.1 Obecné charakteristiky skupin metod
7.2 A/I - Metoda plné (úplné) hry
7.3 B/II - Metody pantomimicko-pohybové
7.4 B/III - Metody verbálně zvukové
7.5 C/IV - Metody graficko-písemné
7.6 C/V - Metody materiálově-věcné
8. Principy, organizační rámce a širší formy užití jednotlivých metod/technik aneb Mantinely
8.1 Princip užití různých typů hraní v roli
8.2 Princip improvizované/připravené hry
8.3 Princip "obsazeníí" role
8.4 Princip diskontinuity/kontinuity hry
8.5 Princip jednorázové/opakované hry, respektive princip jednorázového/opakovaného užití metody/techniky
8.6 Princip sériového/paralelního hraní
8.7 Princip iluzivnosti/stylizace (či z jiného úhlu: realismu/symbolismu a podobně)
8.8 Princip žánru hry
8.9 Princip vyčlenění hráče/postavy ze hry - včlenění hráče/postavy do hry
8.10 Princip přítomné nepřítomnosti/nepřítomné přítomnosti
8.11 Princip formy interakce osob
Hra jednotlivce (A)
Hra dvojic (B)
Hra skupin (C)
Hra celé třídy (D)
8.12 Princip vztahu mezi obsahem a formou hry, respektive obsahem a použitými metodami/technikami
8.13 Princip časoprostorový
Časové okolnosti užití metody/techniky
Prostorové okolnosti užití metody/techniky
9. Metody a techniky řízení vyučování v dramatické výchově - třídní management (metody a techniky organizující učení žáků) aneb Páky (a páčky)
9.1 Instrukce
9.1.1 Vztah instrukce a cílů
9.1.2 Typologie instrukcí
9.1.3 Taxonomie instrukcí podle typu učebních úloh v dramatické výchově
9.2 Reflexe (včetně hodnocení)
9.2.1 Součásti reflexe
9.2.2 Obsahy reflexí
9.2.3 Reflexe a cíl vyučování dramatu
9.2.4 Základní formy reflexe
9.2.5 Několik metodických poznámek na okraj
9.3 Otázky
9.3.1 Základní východiska přístupu k otázce jako technice
9.3.2 Klasifikace otázek
9.4 Souběžné vedení (boční vedení, sidecoaching)
Různé klasifikace SC
9.5 Učitel v roli
Podstata, funkce a cíle techniky
Sebeřízení učitele v roli
Typy rolí pro "učitele v rolii"
Specifické typy techniky učitel v roli
9.6 Podávání informací
9.7 Vypravování
9.8 Shrnování
9.9 Pravidla
9.10 Signály
9.11 Odpočítávání
9.12 Předvádění
9.13 Mlčení
9.14 Pozice a pohyb učitele v prostoru
9.15 Fyzická manipulace
9.16 Řízení materiálem
Doslovní úvody aneb V podstatě 10. kapitola
Úvodní poznámka k 1. vydání
Úvodní poznámky ke 2. vydání (část)
Úvodní poznámky ke 3. vydání (část)
Použitá a doporučená literatura
Příloha - přehled strukturních prvků výchovného dramatu

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 49 
E-kniha 229 
E-kniha 122 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 280 
E-kniha 252 
Tištěná 390 
E-kniha 351 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.