0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Diferencované řízení vztahů se zákazníky

Moderní strategie růstu výkonnosti podniku

Lošťáková Hana a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5993
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Vzrůstající dynamika změn v tržním prostředí vyžaduje flexibilní a vysoce kvalitní dodávky takových výrobků a služeb, které jsou stále častěji přizpůsobeny každému zákazníkovi na míru. Publikace v ucelené formě ukazuje, co je podstatou této diferencované strategie a jaké jsou její základní pilíře - hodnota pro zákazníka a hodnota zákazníků pro podnik - jaká je jejich podstata, způsoby stanovení a zvyšování. Pozornost je tak věnována hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik. Jsou rozebírány klíčové fáze hodnotového managementu a možnosti uplatnění moderních systémů péče o trh (Quality Management System, Quick Response atd.). V neposlední řadě jsou navrženy a rozebrány způsoby měření a dalšího zvyšování výkonnosti podniku při uplatnění strategie diferencovaného CRM na principu Balanced Scorecard. Kniha tak představuje ucelený výklad
základních pilířů a způsobů implementace moderního řízení vztahů se zákazníky diferencovaně podle hodnoty zákazníků pro podnik rozvinutím integrovaného a diferencovaného hodnotového managementu. Je navíc obohacena o konkrétní výsledky výzkumů praxe průmyslových podniků v ČR. Procesní přístup k řízení vztahů se zákazníky na bázi diferencovaného hodnotového managementu dosud v české odborné literatuře nebyl publikován.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Diferencované řízení vztahů se zákazníky

O autorce 9
Úvod 11
1 Podstata strategie diferencovaného CRM podle hodnoty zákazníků pro
podnik 13
1.1 Vývoj koncepcí marketingové strategie 14
1.1.1 Strategie cílení na masový trh 15
1.1.2 Strategie cílení na vybrané segmenty trhu 15
1.1.3 Strategie CRM a její typy 18
1.2 Volba strategie CRM v závislosti na hodnotě zákazníka pro podnik 19
1.3 Charakteristika novodobé koncepce CRM a její význam 20
1.4 Uplatnění strategie diferencovaného CRM v českých podnicích na B2C
a B2B trzích 23
1.4.1 Uplatnění strategie diferencovaného CRM v českých podnicích
na B2C trzích 24
1.4.2 Uplatnění strategie diferencovaného CRM v českých podnicích
na B2B trzích 32
Závěrečné shrnutí 38
2 Hodnota pro zákazníka jako základ strategie CRM a její měření 41
2.1 Podstata hodnoty pro zákazníka a její struktura 42
2.1.1 Vymezení pojmu hodnota pro zákazníka 42
2.1.2 Atributy hodnoty pro zákazníka 46
2.1.3 Modely hodnoty pro zákazníka 50
2.2 Atributy hodnoty pro zákazníka na B2C trzích v ČR 52
2.2.1 Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti maloobchodního trhu 53
2.2.2 Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti výrobních firem
na B2C trzích 67
2.3 Atributy hodnoty pro zákazníka na B2B trzích 73
2.3.1 Přínosy (užitek, kvalita) vnímané zákazníky 74
2.3.2 Náklady (cena, ztráty, oběti) vnímané zákazníky 77
2.3.3 Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti výrobních firem v ČR působících na B2B trzích 78
2.3.4 Zvyšování hodnoty pro zákazníky a vytváření její jedinečnosti
na B2B trzích 79
2.4 Stanovení úrovně hodnoty pro zákazníka 83
2.4.1 Stanovení úrovně hodnoty pro zákazníka u rychloobrátkového
zboží 83
2.4.2 Diagnostická metoda stanovení úrovně hodnoty pro zákazníka 86
2.5 Spokojenost, setrvání a loajalita zákazníků jako pozitivní důsledky
vyšší hodnoty pro zákazníka 93
2.5.1 Spokojenost zákazníků a její vliv na ziskovost podniku 94
2.5.2 Setrvání zákazníků a jeho vliv na ziskovost podniku 98
2.5.3 Loajalita zákazníků a její vliv na ziskovost podniku 99
2.5.4 Vztah mezi spokojeností zákazníků, mírou jejich setrvání u podniku a jejich loajalitou 102
Závěrečné shrnutí 103
3 Hodnota zákazníka pro podnik jako nástroj diferencovaného CRM a její stanovení 105
3.1 Podstata celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik a její význam v rámci strategie diferencovaného CRM 106
3.1.1 Hodnota zákazníka pro podnik 107
3.1.2 Využití hodnoty zákazníka pro podnik v rámci strategie diferencovaného CRM 110
3.2 Atributy celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik a její stanovení 112
3.2.1 Hrubé příjmy 112
3.2.2 Náklady 114
3.2.3 Míra setrvání zákazníka 115
3.3 Problémy spojené se stanovením celoživotní hodnoty zákazníka 115
3.3.1 Problematika stanovení hrubého příjmu ze zákazníka 116
3.3.2 Problematika stanovení nákladů na zákazníka 118
3.3.3 Požadavky na efektivní alokaci relevantních nákladů 122
3.4 Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik v podnicích v ČR a možnosti jejího zdokonalení 126
3.4.1 Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik v podnicích v ČR operujících na B2C trzích 126
3.4.2 Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik ve firmách v ČR operujících na B2B trzích 133
3.4.3 Doporučení ke zvýšení efektivnosti procesu stanovení celoživotní hodnoty zákazníka 140
Závěrečné shrnutí 145
4 Hodnotový management a jeho fáze při uplatnění strategie diferencovaného CRM 147
4.1 Podstata hodnotového managementu 148
4.2 Fáze hodnotového managementu 149
4.2.1 Fáze 1: Odhalit - porozumět zákazníkovi 149
4.2.2 Fáze 2: Přizpůsobit - přizpůsobit se zákazníkovi 153
4.2.3 Fáze 3: Vytvořit - vytvořit hodnotu pro zákazníka 156
4.2.4 Fáze 4: Zhodnotit - získat zákaznickou odezvu 159
4.2.5 Fáze 5: Zdokonalit - změřit a zlepšit hodnotu pro zákazníka 162
Závěrečné shrnutí 164
5 Strategie diferencovaného CRM a klíčové podnikové procesy 167
5.1 Identifikace a porozumění zákazníkům jako klíčový proces CRM 168
5.1.1 Identifikace zákazníků 170
5.1.2 Analýza nákupu a užití výrobků u zákazníků 170
5.1.3 Analýza očekávaných požadavků a preferencí zákazníků 172
5.1.4 Analýza dosavadního nákupu zákazníků, jejich vnímání hodnoty nabídek a spokojenosti 174
5.1.5 Analýza rozhodovacího procesu zákazníků 176
5.2 Výzkum a vývoj nových výrobků při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 177
5.2.1 Proces výzkumu a vývoje nových výrobků 177
5.2.2 Hlavní výhody uplatnění strategie diferencovaného CRM v procesu výzkumu a vývoje nových výrobků 181
5.2.3 Vazby mezi oddělením marketingu a oddělením výzkumu a vývoje při uplatňování strategie CRM 182
5.3 Řízení dodavatelských řetězců při uplatnění strategie diferencovaného
CRM a vybrané metody jeho zdokonalení 183
5.3.1 Vliv diferencovaného CRM na hodnototvorný proces, resp. na Supply Chain Management 183
5.3.2 Modifikace činností v Supply Chain při strategii
diferencovaného CRM 186
5.3.3 Konsignační skladování jako forma urychlování
dodavatelsko-odběratelských procesů 189
5.3.4 Quick Response a CPFR - metody pro urychlování poskytování hodnoty pro zákazníka 190
5.3.5 QR a CPFR a jejich vztah ke Quality Management
System (QMS) 204
5.4 Využití moderních metod řízení dodavatelských řetězců při strategii diferencovaného CRM v podnicích v ČR 206
5.4.1 Kde existují největší příležitosti pro aplikaci metod QR a CPFR a v jakých případech je aplikace mimořádně obtížná 206
5.4.2 Proces realizace dodávky na bázi QR a CPFR při jejich úspěšné
aplikaci 207
5.4.3 Společná předpověď poptávky v systémech CPFR v českých
podnicích 210
5.4.4 Co je třeba v podniku modifikovat pro úspěšnou aplikaci QR na bázi CPFR? 212
5.4.5 Bariéry implementace CPFR na bázi QR 215
5.4.6 Přínosy implementace metody CPFR na bázi QR 217
5.5 Využití informačních technologií při uplatnění strategie diferencovaného
CRM 219
5.5.1 CRM a podnikové informační systémy 219
5.5.2 Informační systémy pro CRM v praxi 221
Závěrečné shrnutí 224
6 Řízení lidských zdrojů při uplatnění strategie diferencovaného CRM 225
6.1 Rozvoj pracovníků při uplatnění strategie diferencovaného CRM 226
6.2 Charakteristiky pracovní síly při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 228
6.3 Odpor zaměstnanců ke změnám při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 231
6.4 Stabilizace zaměstnanců při uplatnění strategie CRM v podnicích v ČR 233
Závěrečné shrnutí 236
7 Hodnocení výkonnosti podniku při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 237
7.1 Tradiční hodnocení výkonnosti podniku 238
7.2 Balanced Scorecard a jeho modifikace při uplatnění strategie CRM 240
7.2.1 Integrovaný systém ukazatelů výkonnosti podniku na bázi BSC při strategii CRM 241
7.2.2 Procesně orientované ukazatele výkonnosti podniku versus ukazatele orientované na konečné výsledky při strategii CRM 246
7.2.3 Principy při vytváření strategického systému měření a hodnocení výkonnosti podniku při strategii CRM 247
Závěrečné shrnutí 249
Použitá literatura 251

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Diferencované řízení vztahů se zákazníky byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Svatoš Miroslav a kolektiv
Tištěná 319 
E-kniha 287 
Tištěná 212 
E-kniha 191 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 365 
E-kniha 329 

Diferencované řízení vztahů se zákazníky

Moderní strategie růstu výkonnosti podniku

Lošťáková Hana a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5993
Vzrůstající dynamika změn v tržním prostředí vyžaduje flexibilní a vysoce kvalitní dodávky takových výrobků a služeb, které jsou stále častěji přizpůsobeny každému zákazníkovi na míru. Publikace v ucelené formě ukazuje, co je podstatou této diferencované strategie a jaké jsou její základní pilíře - hodnota pro zákazníka a hodnota zákazníků pro podnik - jaká je jejich podstata, způsoby stanovení a zvyšování. Pozornost je tak věnována hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik. Jsou rozebírány klíčové fáze hodnotového managementu a možnosti uplatnění moderních systémů péče o trh (Quality Management System, Quick Response atd.). V neposlední řadě jsou navrženy a rozebrány způsoby měření a dalšího zvyšování výkonnosti podniku při uplatnění strategie diferencovaného CRM na principu Balanced Scorecard. Kniha tak představuje ucelený výklad
základních pilířů a způsobů implementace moderního řízení vztahů se zákazníky diferencovaně podle hodnoty zákazníků pro podnik rozvinutím integrovaného a diferencovaného hodnotového managementu. Je navíc obohacena o konkrétní výsledky výzkumů praxe průmyslových podniků v ČR. Procesní přístup k řízení vztahů se zákazníky na bázi diferencovaného hodnotového managementu dosud v české odborné literatuře nebyl publikován.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Diferencované řízení vztahů se zákazníky

O autorce 9
Úvod 11
1 Podstata strategie diferencovaného CRM podle hodnoty zákazníků pro
podnik 13
1.1 Vývoj koncepcí marketingové strategie 14
1.1.1 Strategie cílení na masový trh 15
1.1.2 Strategie cílení na vybrané segmenty trhu 15
1.1.3 Strategie CRM a její typy 18
1.2 Volba strategie CRM v závislosti na hodnotě zákazníka pro podnik 19
1.3 Charakteristika novodobé koncepce CRM a její význam 20
1.4 Uplatnění strategie diferencovaného CRM v českých podnicích na B2C
a B2B trzích 23
1.4.1 Uplatnění strategie diferencovaného CRM v českých podnicích
na B2C trzích 24
1.4.2 Uplatnění strategie diferencovaného CRM v českých podnicích
na B2B trzích 32
Závěrečné shrnutí 38
2 Hodnota pro zákazníka jako základ strategie CRM a její měření 41
2.1 Podstata hodnoty pro zákazníka a její struktura 42
2.1.1 Vymezení pojmu hodnota pro zákazníka 42
2.1.2 Atributy hodnoty pro zákazníka 46
2.1.3 Modely hodnoty pro zákazníka 50
2.2 Atributy hodnoty pro zákazníka na B2C trzích v ČR 52
2.2.1 Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti maloobchodního trhu 53
2.2.2 Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti výrobních firem
na B2C trzích 67
2.3 Atributy hodnoty pro zákazníka na B2B trzích 73
2.3.1 Přínosy (užitek, kvalita) vnímané zákazníky 74
2.3.2 Náklady (cena, ztráty, oběti) vnímané zákazníky 77
2.3.3 Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti výrobních firem v ČR působících na B2B trzích 78
2.3.4 Zvyšování hodnoty pro zákazníky a vytváření její jedinečnosti
na B2B trzích 79
2.4 Stanovení úrovně hodnoty pro zákazníka 83
2.4.1 Stanovení úrovně hodnoty pro zákazníka u rychloobrátkového
zboží 83
2.4.2 Diagnostická metoda stanovení úrovně hodnoty pro zákazníka 86
2.5 Spokojenost, setrvání a loajalita zákazníků jako pozitivní důsledky
vyšší hodnoty pro zákazníka 93
2.5.1 Spokojenost zákazníků a její vliv na ziskovost podniku 94
2.5.2 Setrvání zákazníků a jeho vliv na ziskovost podniku 98
2.5.3 Loajalita zákazníků a její vliv na ziskovost podniku 99
2.5.4 Vztah mezi spokojeností zákazníků, mírou jejich setrvání u podniku a jejich loajalitou 102
Závěrečné shrnutí 103
3 Hodnota zákazníka pro podnik jako nástroj diferencovaného CRM a její stanovení 105
3.1 Podstata celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik a její význam v rámci strategie diferencovaného CRM 106
3.1.1 Hodnota zákazníka pro podnik 107
3.1.2 Využití hodnoty zákazníka pro podnik v rámci strategie diferencovaného CRM 110
3.2 Atributy celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik a její stanovení 112
3.2.1 Hrubé příjmy 112
3.2.2 Náklady 114
3.2.3 Míra setrvání zákazníka 115
3.3 Problémy spojené se stanovením celoživotní hodnoty zákazníka 115
3.3.1 Problematika stanovení hrubého příjmu ze zákazníka 116
3.3.2 Problematika stanovení nákladů na zákazníka 118
3.3.3 Požadavky na efektivní alokaci relevantních nákladů 122
3.4 Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik v podnicích v ČR a možnosti jejího zdokonalení 126
3.4.1 Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik v podnicích v ČR operujících na B2C trzích 126
3.4.2 Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik ve firmách v ČR operujících na B2B trzích 133
3.4.3 Doporučení ke zvýšení efektivnosti procesu stanovení celoživotní hodnoty zákazníka 140
Závěrečné shrnutí 145
4 Hodnotový management a jeho fáze při uplatnění strategie diferencovaného CRM 147
4.1 Podstata hodnotového managementu 148
4.2 Fáze hodnotového managementu 149
4.2.1 Fáze 1: Odhalit - porozumět zákazníkovi 149
4.2.2 Fáze 2: Přizpůsobit - přizpůsobit se zákazníkovi 153
4.2.3 Fáze 3: Vytvořit - vytvořit hodnotu pro zákazníka 156
4.2.4 Fáze 4: Zhodnotit - získat zákaznickou odezvu 159
4.2.5 Fáze 5: Zdokonalit - změřit a zlepšit hodnotu pro zákazníka 162
Závěrečné shrnutí 164
5 Strategie diferencovaného CRM a klíčové podnikové procesy 167
5.1 Identifikace a porozumění zákazníkům jako klíčový proces CRM 168
5.1.1 Identifikace zákazníků 170
5.1.2 Analýza nákupu a užití výrobků u zákazníků 170
5.1.3 Analýza očekávaných požadavků a preferencí zákazníků 172
5.1.4 Analýza dosavadního nákupu zákazníků, jejich vnímání hodnoty nabídek a spokojenosti 174
5.1.5 Analýza rozhodovacího procesu zákazníků 176
5.2 Výzkum a vývoj nových výrobků při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 177
5.2.1 Proces výzkumu a vývoje nových výrobků 177
5.2.2 Hlavní výhody uplatnění strategie diferencovaného CRM v procesu výzkumu a vývoje nových výrobků 181
5.2.3 Vazby mezi oddělením marketingu a oddělením výzkumu a vývoje při uplatňování strategie CRM 182
5.3 Řízení dodavatelských řetězců při uplatnění strategie diferencovaného
CRM a vybrané metody jeho zdokonalení 183
5.3.1 Vliv diferencovaného CRM na hodnototvorný proces, resp. na Supply Chain Management 183
5.3.2 Modifikace činností v Supply Chain při strategii
diferencovaného CRM 186
5.3.3 Konsignační skladování jako forma urychlování
dodavatelsko-odběratelských procesů 189
5.3.4 Quick Response a CPFR - metody pro urychlování poskytování hodnoty pro zákazníka 190
5.3.5 QR a CPFR a jejich vztah ke Quality Management
System (QMS) 204
5.4 Využití moderních metod řízení dodavatelských řetězců při strategii diferencovaného CRM v podnicích v ČR 206
5.4.1 Kde existují největší příležitosti pro aplikaci metod QR a CPFR a v jakých případech je aplikace mimořádně obtížná 206
5.4.2 Proces realizace dodávky na bázi QR a CPFR při jejich úspěšné
aplikaci 207
5.4.3 Společná předpověď poptávky v systémech CPFR v českých
podnicích 210
5.4.4 Co je třeba v podniku modifikovat pro úspěšnou aplikaci QR na bázi CPFR? 212
5.4.5 Bariéry implementace CPFR na bázi QR 215
5.4.6 Přínosy implementace metody CPFR na bázi QR 217
5.5 Využití informačních technologií při uplatnění strategie diferencovaného
CRM 219
5.5.1 CRM a podnikové informační systémy 219
5.5.2 Informační systémy pro CRM v praxi 221
Závěrečné shrnutí 224
6 Řízení lidských zdrojů při uplatnění strategie diferencovaného CRM 225
6.1 Rozvoj pracovníků při uplatnění strategie diferencovaného CRM 226
6.2 Charakteristiky pracovní síly při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 228
6.3 Odpor zaměstnanců ke změnám při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 231
6.4 Stabilizace zaměstnanců při uplatnění strategie CRM v podnicích v ČR 233
Závěrečné shrnutí 236
7 Hodnocení výkonnosti podniku při uplatnění strategie
diferencovaného CRM 237
7.1 Tradiční hodnocení výkonnosti podniku 238
7.2 Balanced Scorecard a jeho modifikace při uplatnění strategie CRM 240
7.2.1 Integrovaný systém ukazatelů výkonnosti podniku na bázi BSC při strategii CRM 241
7.2.2 Procesně orientované ukazatele výkonnosti podniku versus ukazatele orientované na konečné výsledky při strategii CRM 246
7.2.3 Principy při vytváření strategického systému měření a hodnocení výkonnosti podniku při strategii CRM 247
Závěrečné shrnutí 249
Použitá literatura 251

O Autorovi

Lošťáková Hana
Působí na katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde od roku 1977 významně přispívá k rozvoji vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti. Dlouhodobě se orientuje na strategický marketingový management podniků zejména chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu v turbulentním tržním prostředí. Při vedení Sekce učitelů marketingu při České marketingové společnosti, spolupráci s Českým institutem pro marketing, o. z. (CIMA), kde nově koncipovala výuku v kurzech CIMA B, a intenzivní spolupráci s podnikovou praxí se zasloužila o rozvoj teorie i praxe moderně pojatého marketingu ve středoevropském prostoru.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 267 
Poškozená 221 
E-kniha 283 
E-kniha 379 
E-kniha 244 
E-kniha 191 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.