0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Human design

Jak porozumět sobě i druhým

- 25 % z DMOC
Human design
-25 %
Sleva končí za
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
382  287  -25 %
Ihned ke stažení
i: 47310 n: 27173228r: 13909
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
449  337  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 17. 07. 2024 15:56
i: 47019 n: 27151745r: 13909
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Chcete lépe porozumět sobě i druhým? Toužíte po naplněném životě? A znáte už Human design?

Human design je holistický systém sebepoznání, který kombinuje astrologii, I-ťing, kabalu a védskou filozofii. Dokáže nejen podrobně popsat naše vnitřní nastavení a naše dary a talenty, ale každému člověku také ukazuje pro něj ideální způsob vztahování se ke světu a ostatním bytostem v souladu s jeho autentičností. Nabízí rovněž pokyny a rady, jak se lze vypořádat s životními výzvami, ať už jde o práci, nebo o vztahy a osobní život.
Karen Curry Parker je jednou z předních světových odbornic na Human design a jeho systém předkládá čtenáři srozumitelně, a to přístupným a zajímavým způsobem.
V knize se můžete mimo jiné dozvědět:
 • jak si vytvořit svou vlastní mapu Human designu,
 • jaké jsou vaše jedinečné dary a talenty,
 • co je vaším životním posláním,
 • jak se správně rozhodovat,
 • jak pracovat se svou energií, abyste jednali efektivně a zachovali si vitalitu,
 • co energeticky ovlivňuje vaše vztahy,
 • jak vychovávat děti souladu s jejich typem,
 • ve kterých oblastech se toho můžete nejvíce naučit.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Human design

Předmluva ............................................................................................................... 13
Poděkování ............................................................................................................. 15
Úvod ........................................................................................................................... 17
Část první
Základy Human designu ................................................................................ 23
1. Jak se zorientovat ve své mapě ........................................................ 25
Úvod do tématu ..................................................................................................... 25
Jak se zorientovat ve své mapě ...................................................................... 28
Mapa ........................................................................................................................... 31
Devět center ................................................................................................... 31
Dráhy ............................................................................................................... 34
Brány ............................................................................................................... 35
Definice ........................................................................................................... 36
Seznam aktivovaných bran ............................................................................. 38
Vaše nevědomá osobnost .......................................................................... 38
Vaše vědomá osobnost ............................................................................... 39
Čísla bran ...................................................................................................... 39
Linky bran ..................................................................................................... 39
Profily ............................................................................................................. 40
Symboly planet ............................................................................................. 42
Inkarnační kříž ............................................................................................. 42
Klíčová témata ....................................................................................................... 44
Váš typ ............................................................................................................ 44
Autorita .......................................................................................................... 45
Emocionální téma ....................................................................................... 46
Souhrn ....................................................................................................................... 47
Část druhá
Typy, centra a profily ...................................................................................... 49
2. Pět typů osobnosti .................................................................................... 51
Manifestor ............................................................................................................... 52
Manifestorova mapa ................................................................................... 53
Manifestorova strategie: informovat druhé ......................................... 55
Zvláštní rysy: mocenské boje ................................................................... 55
Manifestorovo zdraví .................................................................................. 56
Být rodičem dítěte manifestora ............................................................... 56
Afirmace pro manifestora .......................................................................... 57
Generátor ................................................................................................................. 58
Generátorova mapa ..................................................................................... 58
Generátorovy strategie: počkat si na reakci a poznat sám sebe ... 60
Zvláštní rysy: frustrace .............................................................................. 63
Generátorovo zdraví .................................................................................. 63
Sakrální odpověď ........................................................................................ 64
Být rodičem dítěte generátora ................................................................. 68
Afirmace pro generátora ........................................................................... 68
Manifestující generátor .................................................................................... 69
Strategie manifestujícího generátora: vizualizovat si
a informovat druhé ................................................................................. 70
Zvláštní rysy: aktivní multitasking ........................................................ 73
Zdraví manifestujícího generátora ......................................................... 73
Být rodičem dítěte manifestujícího generátora .................................. 73
Afirmace ......................................................................................................... 74
Projektor .................................................................................................................. 75
Projektorova strategie: počkat si na pozvání ..................................... 76
Zvláštní rysy: vyhoření .............................................................................. 78
Projektorovo zdraví .................................................................................... 79
Být rodičem dítěte projektora .................................................................. 80
Afirmace pro projektora ............................................................................. 81
Reflektor ................................................................................................................... 81
Reflektorova mapa ....................................................................................... 83
Reflektorova strategie: vyčkat dvacet osm dní .................................. 83
Zvláštní znaky: nestálost a citlivost ...................................................... 85
Reflektorovo zdraví .................................................................................... 85
Být rodičem dítěte reflektora ................................................................... 86
Afirmace pro reflektora .............................................................................. 86
Autorita ..................................................................................................................... 87
Sakrální (generovaná) autorita ............................................................... 88
Slezinová autorita ....................................................................................... 89
Emocionální autorita ................................................................................. 90
Autorita z ega ................................................................................................ 91
Sebeprojektující autorita ........................................................................... 91
Myšlenková autorita (mentální autorita, autorita z prostředí) ..... 93
3. Devět center ................................................................................................... 97
První centrum: hlava .......................................................................................... 97
Druhé centrum: ádžňá ..................................................................................... 100
Třetí centrum: krk ............................................................................................. 103
Čtvrté centrum: identita ................................................................................. 105
Páté centrum: vůle ............................................................................................. 109
Šesté centrum: emocionální solar plexus .............................................. 114
Sedmé centrum: kořen .................................................................................... 118
Osmé centrum: slezina .................................................................................... 122
Deváté centrum: sakrál ................................................................................... 127
4. Linky a profily .............................................................................................. 135
Význam linek ........................................................................................................ 136
Dolní trigram: intrapersonální energie ................................................... 141
1. linka: zkoumající .................................................................................... 141
2. linka: poustevník .................................................................................. 142
3. linka: mučedník ...................................................................................... 143
Horní trigram: transpersonální energie ................................................. 144
4. linka: oportunista .................................................................................. 144
5. linka: kacíř (heretik) ............................................................................. 145
6. linka: vzor ................................................................................................ 147
Dvanáct profilů .................................................................................................... 149
Část třetí
Brány, okruhy a dráhy ................................................................................... 151
5. Brány ................................................................................................................. 153
Brána 1: Sebevyjádření .................................................................................. 154
Brána 2: Držitel klíčů ...................................................................................... 155
Brána 3: Uspořádání ......................................................................................... 156
Brána 4: Odpovědi ............................................................................................. 157
Brána 5: Stálé rytmy ......................................................................................... 158
Brána 6: Tření ...................................................................................................... 159
Brána 7: Role v interakci ............................................................................... 161
Brána 8: Přínos .................................................................................................... 162
Brána 9: Zaměření ............................................................................................ 163
Brána 10: Láska k sobě ................................................................................... 164
Brána 11: Představy ........................................................................................... 166
Brána 12: Obezřetnost ..................................................................................... 167
Brána 13: Posluchač .......................................................................................... 169
Brána 14: Silové dovednosti .......................................................................... 170
Brána 15: Krajnosti (Extrémy) ..................................................................... 172
Brána 16: Dovednosti ....................................................................................... 173
Brána 17: Názory ................................................................................................ 174
Brána 18: Náprava ............................................................................................. 176
Brána 19: Chtění ................................................................................................ 177
Brána 20: Metamorfóza .................................................................................. 179
Brána 21: Pokladník ......................................................................................... 181
Brána 22: Otevřenost ........................................................................................ 182
Brána 23: Připodobnění se ............................................................................ 184
Brána 24: Rozumové odůvodnění ............................................................... 185
Brána 25: Láska k Duchu ............................................................................... 186
Brána 26: Podvodník ........................................................................................ 188
Brána 27: Odpovědnost ................................................................................... 189
Brána 28: Boj ........................................................................................................ 191
Brána 29: Vytrvalost ........................................................................................ 192
Brána 30: Touha ................................................................................................. 193
Brána 31: Demokracie .................................................................................... 195
Brána 32: Nepřetržitost ................................................................................... 196
Brána 33: Soukromí .......................................................................................... 197
Brána 34: Síla ....................................................................................................... 198
Brána 35: Změna ................................................................................................ 200
Brána 36: Krize .................................................................................................... 201
Brána 37: Přátelství ......................................................................................... 203
Brána 38: Bojovník ............................................................................................ 204
Brána 39: Provokace ....................................................................................... 205
Brána 40: Samota ............................................................................................... 207
Brána 41: Fantazie ............................................................................................. 209
Brána 42: Dokončování ................................................................................... 210
Brána 43: Vhled ................................................................................................... 211
Brána 44: Energie ............................................................................................... 213
Brána 45: Král či Královna ............................................................................ 214
Brána 46: Láska k tělu ..................................................................................... 216
Brána 47: Uvědomování si ............................................................................ 217
Brána 48: Hloubka ............................................................................................ 219
Brána 49: Zásady ................................................................................................ 220
Brána 50: Hodnoty ............................................................................................ 221
Brána 51: Šok ....................................................................................................... 223
Brána 52: Nečinnost ......................................................................................... 224
Brána 53: Začátky .............................................................................................. 226
Brána 54: Ambice ............................................................................................... 227
Brána 55: Duch .................................................................................................... 228
Brána 56: Vypravěč ........................................................................................... 230
Brána 57: Intuitivní vhled .............................................................................. 231
Brána 58: Radost ................................................................................................ 233
Brána 59: Sexualita ........................................................................................... 234
Brána 60: Přijetí ................................................................................................. 235
Brána 61: Záhada (Tajemství) ...................................................................... 237
Brána 62: Detaily ................................................................................................ 238
Brána 63: Pochybnost ...................................................................................... 239
Brána 64: Zmatení ............................................................................................. 241
6. Hlavní okruhové skupiny ....................................................................... 245
Individuální okruhová skupina .................................................................. 247
Afirmace pro individuální okruhovou skupinu ................................ 248
Kmenová okruhová skupina ......................................................................... 249
Afirmace pro kmenovou okruhovou skupinu ................................... 250
Kolektivní okruhová skupina ....................................................................... 250
Afirmace pro kolektivní okruhovou skupinu .................................... 252
7. Individuální okruhy ................................................................................... 253
Integrační okruh (integrační pole) ............................................................ 253
Dráha 34/57: Síla ........................................................................................ 255
Dráha 57/10: Zdokonalená forma ........................................................ 255
Dráha 34/20: Charizma ............................................................................ 257
Dráha 20/10: Probuzení ........................................................................... 258
Okruh vystředění ............................................................................................... 259
Dráha 34/10: Zkoumání ........................................................................... 261
Dráha 25/51: Započetí (Zasvěcení) ....................................................... 262
Okruh vědění ........................................................................................................ 263
Dráha 61/24: Uvědomění ......................................................................... 265
Dráha 43/23: Strukturování ................................................................... 266
Dráha 28/38: Zápas (Usilovné prosazování) ..................................... 268
Dráha 57/20: Mozkové vlny .................................................................... 269
Dráha 3/60: Změna (Mutace) ................................................................. 270
Dráha 14/2: Tep ........................................................................................... 271
Dráha 1/8: Inspirace .................................................................................. 272
Dráha 55/39: Okázalé emoce .................................................................. 273
Dráha 12/22: Otevřenost .......................................................................... 275
8. Kmenové okruhy ........................................................................................ 277
Okruh obrany ....................................................................................................... 277
Dráha 59/6: Rozmnožování .................................................................... 279
Dráha 50/27: Zachování ........................................................................... 280
Okruh ega .............................................................................................................. 281
Dráha 54/32: Transformace (Proměna) ............................................... 282
Dráha 44/26: Odevzdání .......................................................................... 283
Dráha 19/49: Láska a manželství .......................................................... 284
Dráha 40/37: Uzavření obchodu ............................................................ 285
Dráha 45/21: Peníze ................................................................................... 286
9. Kolektivní okruhy ....................................................................................... 289
Okruh logiky ......................................................................................................... 289
Dráha 63/4: Logika .................................................................................... 292
Dráha 17/62: Přijetí .................................................................................... 292
Dráha 16/48: Talent ................................................................................... 293
Dráha 18/58: Soud ..................................................................................... 294
Dráha 9/52: Soustředění ......................................................................... 296
Dráha 15/5: Rytmus ................................................................................... 296
Dráha 7/31: Alfa .......................................................................................... 298
Okruh pocitů ........................................................................................................ 299
Dráha 64/47: Abstrakce ........................................................................... 300
Dráha 11/56: Zvědavost .......................................................................... 301
Dráha 53/42: Zrání ..................................................................................... 302
Dráha 29/46: Objev .................................................................................... 303
Dráha 13/33: Marnotratný syn ............................................................. 304
Dráha 41/30: Fantazie a touha ............................................................... 305
Dráha 35/36: Pomíjivost (Přechodnost) ............................................... 306
Část čtvrtá
Jak to poskládat dohromady ................................................................... 309
10. Úhrn vašich součástí ............................................................................ 311
Nahlédnutí do budoucnosti ........................................................................ 313
Zdroje ....................................................................................................................... 315
O autorce ............................................................................................................... 316

Tištěná kniha

Datum vydání: 26.04.2024
Katalogové číslo: 75086
ISBN: 978-80-271-5174-5
Formát / stran: 144×207, 320 stran
Nakladatel: Alferia

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 18.62MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Alferia

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Human design
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 26.04.2024
Katalogové číslo: 75086
ISBN: 978-80-271-5174-5
Formát / stran: 144×207, 320 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Alferia

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 18.62 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Alferia

Human design

Jak porozumět sobě i druhým

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
382  287  -25 %
Ihned ke stažení
i: 47310 n: 27173228r: 13909
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
449  337  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 17. 07. 2024 15:56
i: 47019 n: 27151745r: 13909
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Chcete lépe porozumět sobě i druhým? Toužíte po naplněném životě? A znáte už Human design?

Human design je holistický systém sebepoznání, který kombinuje astrologii, I-ťing, kabalu a védskou filozofii. Dokáže nejen podrobně popsat naše vnitřní nastavení a naše dary a talenty, ale každému člověku také ukazuje pro něj ideální způsob vztahování se ke světu a ostatním bytostem v souladu s jeho autentičností. Nabízí rovněž pokyny a rady, jak se lze vypořádat s životními výzvami, ať už jde o práci, nebo o vztahy a osobní život.
Karen Curry Parker je jednou z předních světových odbornic na Human design a jeho systém předkládá čtenáři srozumitelně, a to přístupným a zajímavým způsobem.
V knize se můžete mimo jiné dozvědět:
 • jak si vytvořit svou vlastní mapu Human designu,
 • jaké jsou vaše jedinečné dary a talenty,
 • co je vaším životním posláním,
 • jak se správně rozhodovat,
 • jak pracovat se svou energií, abyste jednali efektivně a zachovali si vitalitu,
 • co energeticky ovlivňuje vaše vztahy,
 • jak vychovávat děti souladu s jejich typem,
 • ve kterých oblastech se toho můžete nejvíce naučit.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Human design

Předmluva ............................................................................................................... 13
Poděkování ............................................................................................................. 15
Úvod ........................................................................................................................... 17
Část první
Základy Human designu ................................................................................ 23
1. Jak se zorientovat ve své mapě ........................................................ 25
Úvod do tématu ..................................................................................................... 25
Jak se zorientovat ve své mapě ...................................................................... 28
Mapa ........................................................................................................................... 31
Devět center ................................................................................................... 31
Dráhy ............................................................................................................... 34
Brány ............................................................................................................... 35
Definice ........................................................................................................... 36
Seznam aktivovaných bran ............................................................................. 38
Vaše nevědomá osobnost .......................................................................... 38
Vaše vědomá osobnost ............................................................................... 39
Čísla bran ...................................................................................................... 39
Linky bran ..................................................................................................... 39
Profily ............................................................................................................. 40
Symboly planet ............................................................................................. 42
Inkarnační kříž ............................................................................................. 42
Klíčová témata ....................................................................................................... 44
Váš typ ............................................................................................................ 44
Autorita .......................................................................................................... 45
Emocionální téma ....................................................................................... 46
Souhrn ....................................................................................................................... 47
Část druhá
Typy, centra a profily ...................................................................................... 49
2. Pět typů osobnosti .................................................................................... 51
Manifestor ............................................................................................................... 52
Manifestorova mapa ................................................................................... 53
Manifestorova strategie: informovat druhé ......................................... 55
Zvláštní rysy: mocenské boje ................................................................... 55
Manifestorovo zdraví .................................................................................. 56
Být rodičem dítěte manifestora ............................................................... 56
Afirmace pro manifestora .......................................................................... 57
Generátor ................................................................................................................. 58
Generátorova mapa ..................................................................................... 58
Generátorovy strategie: počkat si na reakci a poznat sám sebe ... 60
Zvláštní rysy: frustrace .............................................................................. 63
Generátorovo zdraví .................................................................................. 63
Sakrální odpověď ........................................................................................ 64
Být rodičem dítěte generátora ................................................................. 68
Afirmace pro generátora ........................................................................... 68
Manifestující generátor .................................................................................... 69
Strategie manifestujícího generátora: vizualizovat si
a informovat druhé ................................................................................. 70
Zvláštní rysy: aktivní multitasking ........................................................ 73
Zdraví manifestujícího generátora ......................................................... 73
Být rodičem dítěte manifestujícího generátora .................................. 73
Afirmace ......................................................................................................... 74
Projektor .................................................................................................................. 75
Projektorova strategie: počkat si na pozvání ..................................... 76
Zvláštní rysy: vyhoření .............................................................................. 78
Projektorovo zdraví .................................................................................... 79
Být rodičem dítěte projektora .................................................................. 80
Afirmace pro projektora ............................................................................. 81
Reflektor ................................................................................................................... 81
Reflektorova mapa ....................................................................................... 83
Reflektorova strategie: vyčkat dvacet osm dní .................................. 83
Zvláštní znaky: nestálost a citlivost ...................................................... 85
Reflektorovo zdraví .................................................................................... 85
Být rodičem dítěte reflektora ................................................................... 86
Afirmace pro reflektora .............................................................................. 86
Autorita ..................................................................................................................... 87
Sakrální (generovaná) autorita ............................................................... 88
Slezinová autorita ....................................................................................... 89
Emocionální autorita ................................................................................. 90
Autorita z ega ................................................................................................ 91
Sebeprojektující autorita ........................................................................... 91
Myšlenková autorita (mentální autorita, autorita z prostředí) ..... 93
3. Devět center ................................................................................................... 97
První centrum: hlava .......................................................................................... 97
Druhé centrum: ádžňá ..................................................................................... 100
Třetí centrum: krk ............................................................................................. 103
Čtvrté centrum: identita ................................................................................. 105
Páté centrum: vůle ............................................................................................. 109
Šesté centrum: emocionální solar plexus .............................................. 114
Sedmé centrum: kořen .................................................................................... 118
Osmé centrum: slezina .................................................................................... 122
Deváté centrum: sakrál ................................................................................... 127
4. Linky a profily .............................................................................................. 135
Význam linek ........................................................................................................ 136
Dolní trigram: intrapersonální energie ................................................... 141
1. linka: zkoumající .................................................................................... 141
2. linka: poustevník .................................................................................. 142
3. linka: mučedník ...................................................................................... 143
Horní trigram: transpersonální energie ................................................. 144
4. linka: oportunista .................................................................................. 144
5. linka: kacíř (heretik) ............................................................................. 145
6. linka: vzor ................................................................................................ 147
Dvanáct profilů .................................................................................................... 149
Část třetí
Brány, okruhy a dráhy ................................................................................... 151
5. Brány ................................................................................................................. 153
Brána 1: Sebevyjádření .................................................................................. 154
Brána 2: Držitel klíčů ...................................................................................... 155
Brána 3: Uspořádání ......................................................................................... 156
Brána 4: Odpovědi ............................................................................................. 157
Brána 5: Stálé rytmy ......................................................................................... 158
Brána 6: Tření ...................................................................................................... 159
Brána 7: Role v interakci ............................................................................... 161
Brána 8: Přínos .................................................................................................... 162
Brána 9: Zaměření ............................................................................................ 163
Brána 10: Láska k sobě ................................................................................... 164
Brána 11: Představy ........................................................................................... 166
Brána 12: Obezřetnost ..................................................................................... 167
Brána 13: Posluchač .......................................................................................... 169
Brána 14: Silové dovednosti .......................................................................... 170
Brána 15: Krajnosti (Extrémy) ..................................................................... 172
Brána 16: Dovednosti ....................................................................................... 173
Brána 17: Názory ................................................................................................ 174
Brána 18: Náprava ............................................................................................. 176
Brána 19: Chtění ................................................................................................ 177
Brána 20: Metamorfóza .................................................................................. 179
Brána 21: Pokladník ......................................................................................... 181
Brána 22: Otevřenost ........................................................................................ 182
Brána 23: Připodobnění se ............................................................................ 184
Brána 24: Rozumové odůvodnění ............................................................... 185
Brána 25: Láska k Duchu ............................................................................... 186
Brána 26: Podvodník ........................................................................................ 188
Brána 27: Odpovědnost ................................................................................... 189
Brána 28: Boj ........................................................................................................ 191
Brána 29: Vytrvalost ........................................................................................ 192
Brána 30: Touha ................................................................................................. 193
Brána 31: Demokracie .................................................................................... 195
Brána 32: Nepřetržitost ................................................................................... 196
Brána 33: Soukromí .......................................................................................... 197
Brána 34: Síla ....................................................................................................... 198
Brána 35: Změna ................................................................................................ 200
Brána 36: Krize .................................................................................................... 201
Brána 37: Přátelství ......................................................................................... 203
Brána 38: Bojovník ............................................................................................ 204
Brána 39: Provokace ....................................................................................... 205
Brána 40: Samota ............................................................................................... 207
Brána 41: Fantazie ............................................................................................. 209
Brána 42: Dokončování ................................................................................... 210
Brána 43: Vhled ................................................................................................... 211
Brána 44: Energie ............................................................................................... 213
Brána 45: Král či Královna ............................................................................ 214
Brána 46: Láska k tělu ..................................................................................... 216
Brána 47: Uvědomování si ............................................................................ 217
Brána 48: Hloubka ............................................................................................ 219
Brána 49: Zásady ................................................................................................ 220
Brána 50: Hodnoty ............................................................................................ 221
Brána 51: Šok ....................................................................................................... 223
Brána 52: Nečinnost ......................................................................................... 224
Brána 53: Začátky .............................................................................................. 226
Brána 54: Ambice ............................................................................................... 227
Brána 55: Duch .................................................................................................... 228
Brána 56: Vypravěč ........................................................................................... 230
Brána 57: Intuitivní vhled .............................................................................. 231
Brána 58: Radost ................................................................................................ 233
Brána 59: Sexualita ........................................................................................... 234
Brána 60: Přijetí ................................................................................................. 235
Brána 61: Záhada (Tajemství) ...................................................................... 237
Brána 62: Detaily ................................................................................................ 238
Brána 63: Pochybnost ...................................................................................... 239
Brána 64: Zmatení ............................................................................................. 241
6. Hlavní okruhové skupiny ....................................................................... 245
Individuální okruhová skupina .................................................................. 247
Afirmace pro individuální okruhovou skupinu ................................ 248
Kmenová okruhová skupina ......................................................................... 249
Afirmace pro kmenovou okruhovou skupinu ................................... 250
Kolektivní okruhová skupina ....................................................................... 250
Afirmace pro kolektivní okruhovou skupinu .................................... 252
7. Individuální okruhy ................................................................................... 253
Integrační okruh (integrační pole) ............................................................ 253
Dráha 34/57: Síla ........................................................................................ 255
Dráha 57/10: Zdokonalená forma ........................................................ 255
Dráha 34/20: Charizma ............................................................................ 257
Dráha 20/10: Probuzení ........................................................................... 258
Okruh vystředění ............................................................................................... 259
Dráha 34/10: Zkoumání ........................................................................... 261
Dráha 25/51: Započetí (Zasvěcení) ....................................................... 262
Okruh vědění ........................................................................................................ 263
Dráha 61/24: Uvědomění ......................................................................... 265
Dráha 43/23: Strukturování ................................................................... 266
Dráha 28/38: Zápas (Usilovné prosazování) ..................................... 268
Dráha 57/20: Mozkové vlny .................................................................... 269
Dráha 3/60: Změna (Mutace) ................................................................. 270
Dráha 14/2: Tep ........................................................................................... 271
Dráha 1/8: Inspirace .................................................................................. 272
Dráha 55/39: Okázalé emoce .................................................................. 273
Dráha 12/22: Otevřenost .......................................................................... 275
8. Kmenové okruhy ........................................................................................ 277
Okruh obrany ....................................................................................................... 277
Dráha 59/6: Rozmnožování .................................................................... 279
Dráha 50/27: Zachování ........................................................................... 280
Okruh ega .............................................................................................................. 281
Dráha 54/32: Transformace (Proměna) ............................................... 282
Dráha 44/26: Odevzdání .......................................................................... 283
Dráha 19/49: Láska a manželství .......................................................... 284
Dráha 40/37: Uzavření obchodu ............................................................ 285
Dráha 45/21: Peníze ................................................................................... 286
9. Kolektivní okruhy ....................................................................................... 289
Okruh logiky ......................................................................................................... 289
Dráha 63/4: Logika .................................................................................... 292
Dráha 17/62: Přijetí .................................................................................... 292
Dráha 16/48: Talent ................................................................................... 293
Dráha 18/58: Soud ..................................................................................... 294
Dráha 9/52: Soustředění ......................................................................... 296
Dráha 15/5: Rytmus ................................................................................... 296
Dráha 7/31: Alfa .......................................................................................... 298
Okruh pocitů ........................................................................................................ 299
Dráha 64/47: Abstrakce ........................................................................... 300
Dráha 11/56: Zvědavost .......................................................................... 301
Dráha 53/42: Zrání ..................................................................................... 302
Dráha 29/46: Objev .................................................................................... 303
Dráha 13/33: Marnotratný syn ............................................................. 304
Dráha 41/30: Fantazie a touha ............................................................... 305
Dráha 35/36: Pomíjivost (Přechodnost) ............................................... 306
Část čtvrtá
Jak to poskládat dohromady ................................................................... 309
10. Úhrn vašich součástí ............................................................................ 311
Nahlédnutí do budoucnosti ........................................................................ 313
Zdroje ....................................................................................................................... 315
O autorce ............................................................................................................... 316

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 224  -25 %
E-kniha 191  -25 %
Tištěná 299  -25 %
E-kniha 254  -25 %
Tištěná 224  -25 %
E-kniha 191  -25 %
Tištěná 337  -25 %
E-kniha 287  -25 %
Tištěná 149 
E-kniha 242  -25 %
Tištěná 299  -25 %
E-kniha 254  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.