0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Komíny

3., přepracované vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
169
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.1.2018 13:18
i: 16609 n: 24728230r: 5603
E-kniha
PDF
144
Ihned ke stažení
i: 24658 n: 24765273r: 5603
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována závadám jednotlivých typů komínů, způsobu jejich odstraňování, kontrole a čištění komínů. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví.

Z obsahu knihy Komíny

OBSAH

Úvodem ke třetímu vydání ................................................................. 9

1 Komíny ................................................................................... 11
1.1 Normy a právní předpisy .................................................................. 11

2 Spotřebiče paliv ........................................................................13
2.1 Dělení spotřebičů podle použitého paliva, přívodu vzduchu
pro spalování a tlaku spalin na kouřovém hrdle spotřebiče ...........13
2.2 Dělení spotřebičů podle teploty spalin v kouřovém hrdle ............. 16

3 Rozdělení komínů...................................................................... 17
3.1 Třídění komínů podle normy ČSN EN 1443 .................................. 17
3.2 Třídění komínů podle způsobu výroby a montáže .........................19
3.3 Třídění komínů podle počtu připojovaných spotřebičů paliv ........19
3.4 Třídění podle uspořádání komínových průduchů ...........................20
3.5 Třídění komínů podle konstrukčního uspořádání .......................... 21
3.6 Třídění komínů podle způsobu odvětrání komínových vložek ......22

4 Obecné zásady pro navrhování komínů a kouřovodů ..........................23
4.1 Názvosloví ..........................................................................................23
4.2 Zásady navrhování komínů a kouřovodů s přirozeným tahem ......27
4.2.1 Základní požadavky .............................................................27
4.2.2 Materiál komínů a kouřovodů .............................................27
4.2.3 Komínové průduchy .............................................................28
4.2.4 Komínový plášť ....................................................................30
4.2.5 Vyústění komínu ................................................................... 31
4.2.6 Otvory v komíně ...................................................................32
4.2.7 Jímání kondenzátů spalin ....................................................33
4.2.8 Přístup k ústí komínového průduchu ..................................34
4.2.9 Hořlavé konstrukce v okolí komínu ....................................35

4.3 Kouřovody ..........................................................................................36
4.3.1 Kouřovody s připojením do komínu ...................................36
4.3.2 Kouřovody s funkcí komínu ................................................37
4.4 Zařízení na regulaci nebo omezování tahu .....................................39
4.4.1 Přerušovač tahu ....................................................................39
4.4.2 Regulátor (omezovač) tahu .................................................39
4.4.3 Spalinové klapky ...................................................................40
4.4.4 Kombinace regulační a spalinové klapky ...........................40
4.5 Spalinové ventilátory ......................................................................... 41
4.6 Přetlakové komíny a kouřovody ........................................................42
4.6.1 Všeobecné zásady .................................................................43
4.6.2 Komínový průduch a kouřovod...........................................43
4.6.3 Vzduchový průduch .............................................................43
4.6.4 Vyústění komínu ...................................................................43
4.6.5 Kontrolní otvory ...................................................................44
4.7 Společné komíny ................................................................................45
4.7.1 Společné komíny pro spotřebiče s uzavřeným spalovacím
prostorem (v provedení C), připojené do společného
podtlakového komína pro více podlaží
v tlakové třídě N1, N2 ..........................................................45

5 Přívod vzduchu ke spotřebičům paliv .............................................46

6 Výpočty komínů ........................................................................48
6.1 Výpočet komínů .................................................................................48
6.1.1 Výpočet komínového tahu ...................................................49
6.1.2 Tlakové ztráty v sopouchu ...................................................52
6.1.3 Teploty v komínovém průduchu..........................................52
6.2 Diagramy dimenzování komínů s přirozeným tahem ....................53

7 Konstrukce komínů ...................................................................62
7.1 Jednovrstvé komíny ...........................................................................63
7.1.1 Komíny zděné z cihel ...........................................................63
7.1.2 Komín s ochranným pouzdrem ..........................................65
7.1.3 Jednovrstvé systémové komíny ...........................................65
7.2 Vícevrstvé komíny .............................................................................66
7.2.1 Komíny s keramickými komínovými vložkami ..................66
7.2.2 Komíny s kovovými komínovými vložkami .......................72
7.3 Přetlakové komíny .............................................................................79
7.3.1 Přetlakové komíny kovové.................................................... 81
7.3.2 Přetlakové komíny s keramickou komínovou vložkou ...... 81
7.3.3 Přetlakové komíny s komínovou vložkou z plastů .............83
7.4 Společné komíny pro více podlaží ...................................................83
7.4.1 Společné komíny s keramickou komínovou vložkou.........84
7.4.2 Společné komíny kovové ......................................................86
7.5 Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší ............................87

8 Opravy a rekonstrukce komínů ........................................................90
8.1 Jednoduché opravy komínů ...............................................................90
8.1.1 Oprava komínu nad střechou ......................................................90
8.1.2 Opravy komínu uvnitř budovy ................................................... 91
8.2 Rekonstrukce komínů vyvložkováním průduchů ............................92
8.2.1 Pevné komínové vložky ..............................................................93
8.2.2 Ohebné komínové vložky ............................................................96
8.2.3 Pružné komínovévložky z nekorodující oceli ............................. 99
8.2.4 Ohebné komínové vložky z plastů ..............................................100
8.2.5 Rekonstrukce komínu nafukovací komínovou vložkou
FURANFLEX ................................................................................... 101
8.3 Další způsoby rekonstrukce komínů ................................................102
8.3.1 Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva ....................102
8.3.2 Rekonstrukce částečným vybouráním komínového pláště .........102
8.3.3 Přepojení kouřovodu do nového komína ...................................103

9 Závady komínů a jejich příčiny .................................................... 104
9.1 Závady jednovrstvých komínů ........................................................104
9.1.1 Závady od spotřebičů na kapalná a plynná paliva ....................104
9.1.2 Závady od spotřebičů na tuhá paliva .........................................106
9.1.3 Závady dřevěných konstrukcí u komína ...................................107
9.1.4 Závady komínového zdiva .........................................................107
9.2 Závady vícevrstvých komínů ...........................................................108
9.2.1 Závady keramických vícevrstvých komínů ................................108
9.2.2 Závady komínů s kovovou komínovou vložkou ...................-....109
9.2.3 Závady nedostatečnou kontrolou spalinových cest ......... .........112
9.3 Závady při připojování spotřebičů paliv ........................................ 114

10 Kontrola, zkoušení a čištění komínů ............................................ 118
10.1 Označování komínů a komínových průduchů ............................... 119
10.2 Výchozí kontrola spalinové cesty ................................................... 119
10.3 Zkoušení komínů .............................................................................120
10.4 Kontrola spotřebičů paliv ...............................................................122
10.5 Uvádění komínů do provozu ..........................................................123
10.6 Čištění komínů .................................................................................124
Literatura .................................................................................. 125
Rejstřík ..................................................................................... 127

Tištěná kniha

Datum vydání: 29. 05. 2009
Katalogové číslo: 6650
ISBN: 978-80-247-2823-0
Formát / stran: 144×207, 128 stran

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Komíny
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 29. 05. 2009
Katalogové číslo: 6650
ISBN: 978-80-247-2823-0
Formát / stran: 144×207, 128 stran

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Komíny

3., přepracované vydání
Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována závadám jednotlivých typů komínů, způsobu jejich odstraňování, kontrole a čištění komínů. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
169
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.1.2018 13:18
i: 16609 n: 24728230r: 5603
E-kniha
PDF
144
Ihned ke stažení
i: 24658 n: 24765273r: 5603

Z obsahu knihy Komíny

OBSAH

Úvodem ke třetímu vydání ................................................................. 9

1 Komíny ................................................................................... 11
1.1 Normy a právní předpisy .................................................................. 11

2 Spotřebiče paliv ........................................................................13
2.1 Dělení spotřebičů podle použitého paliva, přívodu vzduchu
pro spalování a tlaku spalin na kouřovém hrdle spotřebiče ...........13
2.2 Dělení spotřebičů podle teploty spalin v kouřovém hrdle ............. 16

3 Rozdělení komínů...................................................................... 17
3.1 Třídění komínů podle normy ČSN EN 1443 .................................. 17
3.2 Třídění komínů podle způsobu výroby a montáže .........................19
3.3 Třídění komínů podle počtu připojovaných spotřebičů paliv ........19
3.4 Třídění podle uspořádání komínových průduchů ...........................20
3.5 Třídění komínů podle konstrukčního uspořádání .......................... 21
3.6 Třídění komínů podle způsobu odvětrání komínových vložek ......22

4 Obecné zásady pro navrhování komínů a kouřovodů ..........................23
4.1 Názvosloví ..........................................................................................23
4.2 Zásady navrhování komínů a kouřovodů s přirozeným tahem ......27
4.2.1 Základní požadavky .............................................................27
4.2.2 Materiál komínů a kouřovodů .............................................27
4.2.3 Komínové průduchy .............................................................28
4.2.4 Komínový plášť ....................................................................30
4.2.5 Vyústění komínu ................................................................... 31
4.2.6 Otvory v komíně ...................................................................32
4.2.7 Jímání kondenzátů spalin ....................................................33
4.2.8 Přístup k ústí komínového průduchu ..................................34
4.2.9 Hořlavé konstrukce v okolí komínu ....................................35

4.3 Kouřovody ..........................................................................................36
4.3.1 Kouřovody s připojením do komínu ...................................36
4.3.2 Kouřovody s funkcí komínu ................................................37
4.4 Zařízení na regulaci nebo omezování tahu .....................................39
4.4.1 Přerušovač tahu ....................................................................39
4.4.2 Regulátor (omezovač) tahu .................................................39
4.4.3 Spalinové klapky ...................................................................40
4.4.4 Kombinace regulační a spalinové klapky ...........................40
4.5 Spalinové ventilátory ......................................................................... 41
4.6 Přetlakové komíny a kouřovody ........................................................42
4.6.1 Všeobecné zásady .................................................................43
4.6.2 Komínový průduch a kouřovod...........................................43
4.6.3 Vzduchový průduch .............................................................43
4.6.4 Vyústění komínu ...................................................................43
4.6.5 Kontrolní otvory ...................................................................44
4.7 Společné komíny ................................................................................45
4.7.1 Společné komíny pro spotřebiče s uzavřeným spalovacím
prostorem (v provedení C), připojené do společného
podtlakového komína pro více podlaží
v tlakové třídě N1, N2 ..........................................................45

5 Přívod vzduchu ke spotřebičům paliv .............................................46

6 Výpočty komínů ........................................................................48
6.1 Výpočet komínů .................................................................................48
6.1.1 Výpočet komínového tahu ...................................................49
6.1.2 Tlakové ztráty v sopouchu ...................................................52
6.1.3 Teploty v komínovém průduchu..........................................52
6.2 Diagramy dimenzování komínů s přirozeným tahem ....................53

7 Konstrukce komínů ...................................................................62
7.1 Jednovrstvé komíny ...........................................................................63
7.1.1 Komíny zděné z cihel ...........................................................63
7.1.2 Komín s ochranným pouzdrem ..........................................65
7.1.3 Jednovrstvé systémové komíny ...........................................65
7.2 Vícevrstvé komíny .............................................................................66
7.2.1 Komíny s keramickými komínovými vložkami ..................66
7.2.2 Komíny s kovovými komínovými vložkami .......................72
7.3 Přetlakové komíny .............................................................................79
7.3.1 Přetlakové komíny kovové.................................................... 81
7.3.2 Přetlakové komíny s keramickou komínovou vložkou ...... 81
7.3.3 Přetlakové komíny s komínovou vložkou z plastů .............83
7.4 Společné komíny pro více podlaží ...................................................83
7.4.1 Společné komíny s keramickou komínovou vložkou.........84
7.4.2 Společné komíny kovové ......................................................86
7.5 Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší ............................87

8 Opravy a rekonstrukce komínů ........................................................90
8.1 Jednoduché opravy komínů ...............................................................90
8.1.1 Oprava komínu nad střechou ......................................................90
8.1.2 Opravy komínu uvnitř budovy ................................................... 91
8.2 Rekonstrukce komínů vyvložkováním průduchů ............................92
8.2.1 Pevné komínové vložky ..............................................................93
8.2.2 Ohebné komínové vložky ............................................................96
8.2.3 Pružné komínovévložky z nekorodující oceli ............................. 99
8.2.4 Ohebné komínové vložky z plastů ..............................................100
8.2.5 Rekonstrukce komínu nafukovací komínovou vložkou
FURANFLEX ................................................................................... 101
8.3 Další způsoby rekonstrukce komínů ................................................102
8.3.1 Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva ....................102
8.3.2 Rekonstrukce částečným vybouráním komínového pláště .........102
8.3.3 Přepojení kouřovodu do nového komína ...................................103

9 Závady komínů a jejich příčiny .................................................... 104
9.1 Závady jednovrstvých komínů ........................................................104
9.1.1 Závady od spotřebičů na kapalná a plynná paliva ....................104
9.1.2 Závady od spotřebičů na tuhá paliva .........................................106
9.1.3 Závady dřevěných konstrukcí u komína ...................................107
9.1.4 Závady komínového zdiva .........................................................107
9.2 Závady vícevrstvých komínů ...........................................................108
9.2.1 Závady keramických vícevrstvých komínů ................................108
9.2.2 Závady komínů s kovovou komínovou vložkou ...................-....109
9.2.3 Závady nedostatečnou kontrolou spalinových cest ......... .........112
9.3 Závady při připojování spotřebičů paliv ........................................ 114

10 Kontrola, zkoušení a čištění komínů ............................................ 118
10.1 Označování komínů a komínových průduchů ............................... 119
10.2 Výchozí kontrola spalinové cesty ................................................... 119
10.3 Zkoušení komínů .............................................................................120
10.4 Kontrola spotřebičů paliv ...............................................................122
10.5 Uvádění komínů do provozu ..........................................................123
10.6 Čištění komínů .................................................................................124
Literatura .................................................................................. 125
Rejstřík ..................................................................................... 127

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 279
E-kniha 237
Tištěná 199
E-kniha 169
Tištěná 169
E-kniha 144
Tištěná 199
E-kniha 212
Tištěná 179
E-kniha 152
Tištěná 89
E-kniha 144

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace