0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6868
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 19091 n: 24770574r: 6868
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha se věnuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního řízení a vysvětluje podstatu a podmínky formování koncepce lidského kapitálu a koncepce řízení lidských zdrojů. Je určena manažerům a personalistům firem a jiných organizací, studentům a odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů působících na vysokých školách, v personálních agenturách a poradenských firmách. Čtenář se v knize dozví, proč lidské zdroje v dnešním světě získávají strategický význam, proč je důležité investovat do lidí, nejen do technologií, a proč nejefektivnější formou investic do lidských zdrojů jsou investice do vzdělávání a rozvoje. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji pracovníků by měly uplatňovat firmy, jakou politiku má provádět stát v oblasti výchovy, vzdělávání, rozvoje vědy, a jak by se měli chovat lidé při výběru povolání a během vzdělávání. Kniha je ojedinělá tím, že se těmito otázkami zabývá, protož
e tyto a podobné otázky nebývají obvykle předmětem vědeckého zkoumání, odborné diskuse a obsahem odborných publikací.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů

O autorovi 8
Úvod 9
1 Technokratická koncepce personálního řízení 13
1.1 Vznik personálního řízení v podmínkách průmyslové revoluce 14
Průmyslová revoluce a její dopad na hospodářský rozvoj 14
Technická revoluce v energetice - průmyslové využití elektřiny 15
Rozvoj chemického průmyslu 15
Rozvoj průmyslové infrastruktury a vznik automobilového průmyslu 16
Vliv průmyslové revoluce na rozvoj zemědělství 18
Nová průmyslově-agrární struktura ekonomiky 18
Změny v organizaci práce a postavení pracovníků 19
Průmyslová revoluce a sociální změny ve společnosti 20
Formování sociální funkce státu 22
Vznik personálního řízení v organizacích 23
1.2 Principy "vědeckého managementuu" v řízení zaměstnanců 24
Psychologické předpoklady vědeckého managementu 24
Pionýr "vědeckého managementuu" - Frederic Taylor 24
Principy vědeckého managementu a funkční řízení podle Henri Fayola 27
Názory na podstatu člověka a jeho místo v strojové výrobě 31
1.3 Technokratická koncepce personálního řízení 32
Pásová výroba jako organizační vynález 32
Změny v organizační struktuře, v postavení a úkolech pracovníků 35
Technokratický přístup k zaměstnávání lidí 36
Praxe řízení zaměstnaneckých vztahů na přelomu 19. a 20. století 37
Vznik potřeby řízení zaměstnaneckých vztahů 39
2 Formování sociálního přístupu v personálním řízení 45
2.1 Světová hospodářská krize a nová fi lozofi e hospodářského rozvoje 46
Ekonomicky rozvoj USA a jeho dopad na světové hospodářství 46
Ekonomická situace v západoevropských zemích před velkou hospodářskou krizí 46
Světová hospodářská krize a zvláštnosti jejího projevu v evropských zemích 48
"Nový úděll" jako program protikrizových opatření 49
2.2 Státní a podniková sociální politika a rozvoj personálního řízení 51
Technologický pokrok a rozvoj vzdělávání 51
"Kodexy poctivé konkurencee" jako základ podnikové sociální politiky 51
Prvky státní sociální politiky 52
Podniková a státní sociální politika v praxi 53
2.3 Škola lidských vztahů v rozvoji personálního řízení 55
Mezilidské vztahy jako důležitý organizační prvek 55
Hawthornské pokusy a škola lidských vztahů Eltona Mayo 57
2.4 Podstata sociální koncepce personálního řízení 62
Odbory a stát jako subjekty zaměstnaneckých vztahů 62
Základní výcvik jako součást personálních činností 64
Podniková sociální politika jako součást personálního řízení 64
Lidské vztahy v personálním řízení 66
3 Personální řízení v podmínkách vědecko-technického pokroku 69
3.1 Hospodářský rozvoj v podmínkách vědecko-technického pokroku 70
Věda jako odvětví hospodářské výroby 70
Věda a automatizace výrobních procesů 72
Proces transferu vědeckých poznatků do hospodářské výroby 72
Změny v hospodářské výrobě a struktuře zaměstnanosti 73
3.2 Změny sociálních podmínek práce a zaměstnaneckých vztahů 76
Idea neoliberalizmu a sociální rozvoj v poválečném období 76
Rozvoj vzdělání, vědy a změny v kvalifikaci pracujících 78
Státní regulace zaměstnaneckých vztahů 81
3.3 Nové trendy v managementu a jejich vliv na personální řízení 82
Behaviorální přístup v managementu a rozvoj koncepce personálního řízení 82
Rozvoj managementu a jeho vliv na personální řízení 86
3.4 Fáze rozvoje koncepce personálního řízení 91
Nové organizační uspořádání personálních činností 91
Nové postavení odborů v zaměstnaneckých vztazích 94
Souhrnná charakteristika fáze rozvoje koncepce personálního řízení 95
4 Fáze dospělosti koncepce personálního řízení 97
4.1 Hospodářsky vývoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické revoluce 98
Strukturální změny v hospodářství 98
Integrační procesy ve světovém hospodářství 100
Diskontinuita v hospodářském rozvoji v 60. a 70. letech 20. století 101
4.2 Nová sociální architektura společnosti a její vliv na rozvoj personálního řízení 102
Změny v postavení zaměstnanců ve výrobě 102
Formování střední sociální vrstvy společnosti 103
Společnost blahobytu a vztah k práci 107
4.3 Systémový přístup v managementu a fáze dospělosti v personálním řízení 109
Podstata systémového přístupu v managementu 109
Kontingenční přístup v řízení výroby a personálních činností 110
Specifika japonského managementu a řízení personálních činností 113
Souhrnná charakteristika změn v podnikovém managementu 115
4.4 Podstata fáze dospělosti koncepce personálního řízení 116
Potřeba nových přístupů v řízení zaměstnaneckých vztahů 116
Zavedení nových forem organizace práce 118
Rozvoj vnitropodnikové demokracie 119
Plánování a rozvoj kariéry v personálním řízení 120
5 Koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky 125
5.1 Nová paradigmata hospodářského rozvoje koncem 20. století 126
Hospodářský rozvoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické revoluce 126
Globální trendy v hospodářském rozvoji 128
Strukturálně-technologické změny v ekonomice 129
5.2 Význam znalostní ekonomiky pro hospodářský a sociální pokrok 131
Formování trhu inovací 131
Nové trendy na trhu práce a v zaměstnávání pod vlivem znalostní ekonomiky 133
Podstata nové znalostní ekonomiky 135
5.3 Koncepce lidského kapitálu v nové ekonomice 137
Podstata lidského kapitálu v nové ekonomice 137
Hodnota a vlastnosti lidského kapitálu 139
Analýza a měření lidského kapitálu 140
Postavení a úloha člověka ve znalostní ekonomice 143
6 Vznik a formování koncepce řízení lidských zdrojů 145
6.1 Změny v úkolech managementu ve znalostní ekonomice 146
Inovační přístupy v řízení lidí 146
Trendy v rozvoji vzdělání a kvalifi kace pracovníků 148
Změny v přístupech a metodách personální práce 151
6.2 Formovaní koncepce řízení lidských zdrojů 152
Teoretická východiska koncepce řízení lidských zdrojů 152
Lidský kapitál jako objekt řízení lidských zdrojů 153
Inovace jako nástroj řízení lidských zdrojů 155
Strategický přístup v řízení lidských zdrojů 158
6.3 Řízení lidských zdrojů jako koncepce výrobního managementu 159
Teoretické modely koncepce řízení lidských zdrojů 159
Charakteristické rysy koncepce řízení lidských zdrojů 162
Podstata koncepce řízení lidských zdrojů a personálního řízení 163
6.4 Praktické uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů 165
Kritické názory praktického uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů 165
Odlišnosti koncepcí řízení lidských zdrojů a personálního řízení 167
Závěr 172
Literatura 175
Shrnutí/Summary 183
Rejstřík 184

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.56MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.56 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6868
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 19091 n: 24770574r: 6868
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha se věnuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního řízení a vysvětluje podstatu a podmínky formování koncepce lidského kapitálu a koncepce řízení lidských zdrojů. Je určena manažerům a personalistům firem a jiných organizací, studentům a odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů působících na vysokých školách, v personálních agenturách a poradenských firmách. Čtenář se v knize dozví, proč lidské zdroje v dnešním světě získávají strategický význam, proč je důležité investovat do lidí, nejen do technologií, a proč nejefektivnější formou investic do lidských zdrojů jsou investice do vzdělávání a rozvoje. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji pracovníků by měly uplatňovat firmy, jakou politiku má provádět stát v oblasti výchovy, vzdělávání, rozvoje vědy, a jak by se měli chovat lidé při výběru povolání a během vzdělávání. Kniha je ojedinělá tím, že se těmito otázkami zabývá, protož
e tyto a podobné otázky nebývají obvykle předmětem vědeckého zkoumání, odborné diskuse a obsahem odborných publikací.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů

O autorovi 8
Úvod 9
1 Technokratická koncepce personálního řízení 13
1.1 Vznik personálního řízení v podmínkách průmyslové revoluce 14
Průmyslová revoluce a její dopad na hospodářský rozvoj 14
Technická revoluce v energetice - průmyslové využití elektřiny 15
Rozvoj chemického průmyslu 15
Rozvoj průmyslové infrastruktury a vznik automobilového průmyslu 16
Vliv průmyslové revoluce na rozvoj zemědělství 18
Nová průmyslově-agrární struktura ekonomiky 18
Změny v organizaci práce a postavení pracovníků 19
Průmyslová revoluce a sociální změny ve společnosti 20
Formování sociální funkce státu 22
Vznik personálního řízení v organizacích 23
1.2 Principy "vědeckého managementuu" v řízení zaměstnanců 24
Psychologické předpoklady vědeckého managementu 24
Pionýr "vědeckého managementuu" - Frederic Taylor 24
Principy vědeckého managementu a funkční řízení podle Henri Fayola 27
Názory na podstatu člověka a jeho místo v strojové výrobě 31
1.3 Technokratická koncepce personálního řízení 32
Pásová výroba jako organizační vynález 32
Změny v organizační struktuře, v postavení a úkolech pracovníků 35
Technokratický přístup k zaměstnávání lidí 36
Praxe řízení zaměstnaneckých vztahů na přelomu 19. a 20. století 37
Vznik potřeby řízení zaměstnaneckých vztahů 39
2 Formování sociálního přístupu v personálním řízení 45
2.1 Světová hospodářská krize a nová fi lozofi e hospodářského rozvoje 46
Ekonomicky rozvoj USA a jeho dopad na světové hospodářství 46
Ekonomická situace v západoevropských zemích před velkou hospodářskou krizí 46
Světová hospodářská krize a zvláštnosti jejího projevu v evropských zemích 48
"Nový úděll" jako program protikrizových opatření 49
2.2 Státní a podniková sociální politika a rozvoj personálního řízení 51
Technologický pokrok a rozvoj vzdělávání 51
"Kodexy poctivé konkurencee" jako základ podnikové sociální politiky 51
Prvky státní sociální politiky 52
Podniková a státní sociální politika v praxi 53
2.3 Škola lidských vztahů v rozvoji personálního řízení 55
Mezilidské vztahy jako důležitý organizační prvek 55
Hawthornské pokusy a škola lidských vztahů Eltona Mayo 57
2.4 Podstata sociální koncepce personálního řízení 62
Odbory a stát jako subjekty zaměstnaneckých vztahů 62
Základní výcvik jako součást personálních činností 64
Podniková sociální politika jako součást personálního řízení 64
Lidské vztahy v personálním řízení 66
3 Personální řízení v podmínkách vědecko-technického pokroku 69
3.1 Hospodářský rozvoj v podmínkách vědecko-technického pokroku 70
Věda jako odvětví hospodářské výroby 70
Věda a automatizace výrobních procesů 72
Proces transferu vědeckých poznatků do hospodářské výroby 72
Změny v hospodářské výrobě a struktuře zaměstnanosti 73
3.2 Změny sociálních podmínek práce a zaměstnaneckých vztahů 76
Idea neoliberalizmu a sociální rozvoj v poválečném období 76
Rozvoj vzdělání, vědy a změny v kvalifikaci pracujících 78
Státní regulace zaměstnaneckých vztahů 81
3.3 Nové trendy v managementu a jejich vliv na personální řízení 82
Behaviorální přístup v managementu a rozvoj koncepce personálního řízení 82
Rozvoj managementu a jeho vliv na personální řízení 86
3.4 Fáze rozvoje koncepce personálního řízení 91
Nové organizační uspořádání personálních činností 91
Nové postavení odborů v zaměstnaneckých vztazích 94
Souhrnná charakteristika fáze rozvoje koncepce personálního řízení 95
4 Fáze dospělosti koncepce personálního řízení 97
4.1 Hospodářsky vývoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické revoluce 98
Strukturální změny v hospodářství 98
Integrační procesy ve světovém hospodářství 100
Diskontinuita v hospodářském rozvoji v 60. a 70. letech 20. století 101
4.2 Nová sociální architektura společnosti a její vliv na rozvoj personálního řízení 102
Změny v postavení zaměstnanců ve výrobě 102
Formování střední sociální vrstvy společnosti 103
Společnost blahobytu a vztah k práci 107
4.3 Systémový přístup v managementu a fáze dospělosti v personálním řízení 109
Podstata systémového přístupu v managementu 109
Kontingenční přístup v řízení výroby a personálních činností 110
Specifika japonského managementu a řízení personálních činností 113
Souhrnná charakteristika změn v podnikovém managementu 115
4.4 Podstata fáze dospělosti koncepce personálního řízení 116
Potřeba nových přístupů v řízení zaměstnaneckých vztahů 116
Zavedení nových forem organizace práce 118
Rozvoj vnitropodnikové demokracie 119
Plánování a rozvoj kariéry v personálním řízení 120
5 Koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky 125
5.1 Nová paradigmata hospodářského rozvoje koncem 20. století 126
Hospodářský rozvoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické revoluce 126
Globální trendy v hospodářském rozvoji 128
Strukturálně-technologické změny v ekonomice 129
5.2 Význam znalostní ekonomiky pro hospodářský a sociální pokrok 131
Formování trhu inovací 131
Nové trendy na trhu práce a v zaměstnávání pod vlivem znalostní ekonomiky 133
Podstata nové znalostní ekonomiky 135
5.3 Koncepce lidského kapitálu v nové ekonomice 137
Podstata lidského kapitálu v nové ekonomice 137
Hodnota a vlastnosti lidského kapitálu 139
Analýza a měření lidského kapitálu 140
Postavení a úloha člověka ve znalostní ekonomice 143
6 Vznik a formování koncepce řízení lidských zdrojů 145
6.1 Změny v úkolech managementu ve znalostní ekonomice 146
Inovační přístupy v řízení lidí 146
Trendy v rozvoji vzdělání a kvalifi kace pracovníků 148
Změny v přístupech a metodách personální práce 151
6.2 Formovaní koncepce řízení lidských zdrojů 152
Teoretická východiska koncepce řízení lidských zdrojů 152
Lidský kapitál jako objekt řízení lidských zdrojů 153
Inovace jako nástroj řízení lidských zdrojů 155
Strategický přístup v řízení lidských zdrojů 158
6.3 Řízení lidských zdrojů jako koncepce výrobního managementu 159
Teoretické modely koncepce řízení lidských zdrojů 159
Charakteristické rysy koncepce řízení lidských zdrojů 162
Podstata koncepce řízení lidských zdrojů a personálního řízení 163
6.4 Praktické uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů 165
Kritické názory praktického uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů 165
Odlišnosti koncepcí řízení lidských zdrojů a personálního řízení 167
Závěr 172
Literatura 175
Shrnutí/Summary 183
Rejstřík 184

O Autorovi

Vojtovič Sergej
Dlouhodobě působil ve vědecko-výzkumném ústavu jako výzkumný pracovník. V letech 2000 až 2002 absolvoval vědecko-výzkumné pobyty na Ekonomické fakultě Fachhochschule Anhalt v Bernburgu a na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Drážďanech. Dále pracoval v marketingové agentuře, kde se zabýval marketingovými průzkumy mj. pro světoznámé společnosti jako Shell, Minolta nebo Jacobs Suchard. Od roku 1996 působil v pozici vědeckého pracovníka a docenta na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Košicích, od roku 2002 zastával pozici vedoucího katedry personálního řízení a proděkana pro výzkum a zahraniční vztahy Fakulty sociálně-ekonomických vztahů Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. V současné době tuto fakultu řídí a věnuje se přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti personálního řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 99 
E-kniha 176 
Tištěná 509 
E-kniha 458 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.