0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Management a organizační chování

2., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6090
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
407  366 
Ihned ke stažení
i: 17463 n: 24770000r: 6090
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Moderní publikace určená pro manažery, podnikatele, trenéry, personalisty a studenty se komplexně zabývá chováním jednotlivců a týmů ve firmách a jiných organizacích a prakticky a srozumitelně vysvětluje, jak chování jednotlivců a skupin ovlivňuje výkonnost a úspěšnost firmy a jejích pracovníků. Druhé vydání titulu je rozšířeno o nové směry činností vedoucího pracovníka, problematiku organizačního chování manažerů expatriantů v zahraničí či vliv ceremoniálů a historek na organizaci. Zcela nová je kapitola o virtuálních týmech a organizacích, nastíněna je problematika manažerských klíčových kompetencí, výrazně aktualizována je tematika zvyšování organizačního výkonu nebo problematika moci, vlivu a statusu a také přístupů k vedení. Autoři přibližují různé typy manažerů, jejich role při vedení a řízení týmů, jejich vlastnosti, postoje, styly řízení a vedení a způsoby řešení organizačních konfliktů. Ukazují cesty ke zvyšování výkonu organizace a způsoby rozvoje manažers
ké a organizační efektivity, věnují se organizačnímu systému podniku a organizačním strukturám. Kniha, která je jedinou komplexní publikací na dané téma na českém trhu, podporuje rozvoj manažerských znalostí a dovedností.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Management a organizační chování

O autorech 13
Předmluva 15
1. Management a organizační chování 17
1.1 Integrální role managementu 17
1.2 Management a organizace 19
1.3 Cíle manažerů a organizací 19
1.4 Efektivita organizace a produktivita 20
1.5 Přístupy k organizačnímu chování a řízení 21
2. Podstata organizačního chování 23
2.1 Organizace jako soubor příbuzných disciplín 23
2.2 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín
(organizační design) 24
2.3 Teoretické disciplíny 24
Organizační chování 24
Organizační teorie 25
2.4 Disciplíny aplikované 26
Podniková personalistika 26
Systémy podnikového řízení 26
2.5 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín
(organizační design) 26
2.6 Organizační architektura jako pojem na zobecňující úrovni,
zachycující moment změny 27
3. Role manažera, podstata řízení a vedení lidí 31
3.1 Vlastnosti a přednosti manažera 31
Přednosti úspěšného manažera 32
3.2 Práce manažera 33
Uspořádání prostředí 33
3.3 Manažerské role 34
Mezilidské role 34
Informační role 34
Rozhodovací role 35
Libovolné dělení aktivit 35
3.4 Proč organizace potřebují manažery 36
Model chování generálních manažerů 36
Co dělá opravdový manažer 37
Četnost aktivit 37
3.5 Modely manažerské práce a manažerského chování 37
Požadavky, omezení a volby 37
Flexibilita manažerské práce 37
Jak se manažeři skutečně chovají 38
Manažeři budoucnosti 38
Deset klíčových strategií 38
3.6 Manažerské způsobilosti 39
3.7 Vývojové trendy v organizačním chování vedoucích pracovníků 41
Síly formující odvětví 41
Organizační schopnosti manažera 42
Organizační chování a diagnostický přístup 43
Individuální chování 44
Proces přiřazování 47
Proces učení 48
Diverzifikovaná pracovní síla 49
Osobnost, hodnoty a postoje 50
Atributy a charakteristické rysy osobnosti 50
Plánování kariéry a rozvoje 52
Skupiny a týmy v organizacích 54
Typy rozhodnutí 56
Vlivy na rozhodování 58
Efektivní týmy a pracovní skupiny 62
Vznik týmu 63
4. Manažerské chování a efektivita 65
4.1 Manažerské chování 65
4.2 Postoje manažerů k lidem 65
Předpoklady teorie X o lidské povaze 65
Předpoklady teorie Y o lidské povaze 66
Manažerské strategie 66
Požadavky vyplývající ze situace 67
Použití přístupu teorie X 67
4.3 Prostředí pro japonskou teorii Z 67
4.4 Manažerská/vůdcovská mřížka 68
Pět základních kombinací 68
Dva dodatečné styly 70
Rámec pro model chování 71
Převažující manažerský styl 71
4.5 Manažerské systémy 72
Profil organizačních charakteristik 72
Účinky jednotlivých systémů 73
Management podle systému 4 73
4.6 Management by objectives (MBO) 75
Použití MBO 77
Hodnocení MBO 77
Kritika a omezení 78
Hodnotící schémata opírající se o MBO 78
4.7 Kultura managementu 79
4.8 Základní manažerské filozofie 80
Ohledy, respekt a důvěra 80
Uznání a zásluhy 80
Zapojení a dostupnost 80
Slušné a poctivé jednání 81
Pozitivní jednání na individuálním základě 81
Důraz na konečný výsledek 81
Uspokojení zaměstnanců a zákazníků 81
4.9 Výběr manažerského stylu 82
Zlatá pravidla managementu 82
4.10 Manažerské schopnosti 82
Důležitost efektivního managementu 82
Efektivita a schopnosti 82
Schopní a úspěšní manažeři 83
Měřítka efektivity 83
Ostatní kritéria efektivity 84
4.11 Management času 84
Efektivita a aktivita 85
Potřeba rovnováhy 85
Kontrolní seznam manažera 85
3-D model manažerského chování 86
4.12 Osm stylů manažerského chování 87
Vhodný styl chování 88
Všeobecná kritéria manažerské efektivity 88
Přístup Americké manažerské asociace (AMA) 90
5. Podstata vedení 93
5.1 Smysl vedení 93
Důležitost vedení 93
Vedení a management 94
Rozdíly v postojích a vztazích s druhými 94
Organizační rámec 7S 95
5.2 Manažerské vedení 95
Symbolické vůdcovství 95
Rozumná autorita nebo charisma 96
Dynamická forma chování 96
5.3 Moc a vliv 96
Vnímání vlivu podřízenými 99
Vodítko pro vybudování a užití moci 100
5.4 Moc a angažovanost 101
5.5 Moc, statut a vedení 102
5.6 Manažer a vliv 103
5.7 Přístupy k vedení 104
Přístup podle vlastností a zvláštních rysů 104
Hledání společných rysů vedení 105
Teorie velkého muže 105
Řídit potichu 106
Omezení přístupu podle zvláštních rysů 107
5.8 Funkční nebo skupinový přístup 108
Funkce a odpovědnost vedení 108
5.9 Vedení zaměřené na jednání 109
Výcvik k vedení 110
5.10 Vedení jako kategorie chování 111
Ohledy a struktura 111
Supervizoři zaměření na zaměstnance a na produkci 112
Hlavní rozměry manažerského vedení 112
5.11 Styly vedení 112
Širší klasifikace stylů vedení 113
Sólový vedoucí a týmový vedoucí 113
Pozornost stylu vedení 113
5.12 Kontinuum chování vedoucího 114
Čtyři hlavní styly vedení 115
Tři hlavní síly při rozhodování o typu vedení 115
5.13 Situační přístup 116
Uposlechnutí zákona situace 116
Omezení 116
5.14 Náhodné teorie vedení 116
Fiedlerův náhodný model 117
Vroomův a Yettonův náhodný model 118
Vroomův a Jagův přepracovaný rozhodovací model 119
Teorie cesta/cíl 120
5.15 Transformační vedení 123
Části transformačního vedení 124
Vliv na ostatní 125
Transformační autokraté 125
Renesanční vedoucí 125
5.16 Forma vedení "nikdo není nejlepšíí" 126
5.17 Různé styly na různých úrovních 126
5.18 Správný vedoucí pro správnou situaci 127
5.19 Národní kulturní rozměry vedení 127
Stereotypizace chování vedoucích 127
Bariéry v legislativě 128
5.20 Proměnné ovlivňující efektivitu vedení 128
5.21 Měkké dovednosti (soft skills) 129
Součásti emoční inteligence 129
Shrnutí 130
6. Jednotlivec a řízení jednotlivců 135
6.1 Chování jednotlivců v organizaci 135
Základní stadia socializačního procesu 135
Osobnost člověka v organizaci 138
Motivy a potřeby 142
Postoje 143
Hodnoty 143
6.2 Chování lidí v organizační struktuře 144
Neformální organizace a reálná moc 144
Formální organizace 144
7. Řízení skupin 151
7.1 Význam a důležitost skupin 151
Definice skupiny 151
7.2 Vlivy na pracovní chování 151
Skupinové hodnoty a normy 151
Důležitost týmové práce 151
Formální a neformální skupiny 152
Soudržnost skupiny a její výkon 153
Rozvoj skupiny a její zralost 154
7.3 Charakteristiky efektivní pracovní skupiny 154
Pochopení chování skupiny 155
7.4 Vztahy v rolích 155
Soubor rolí 155
Nesouběžnost rolí 155
Očekávání od rolí 156
7.5 Konflikt rolí 156
Neslučitelnost role 156
Nejednoznačnost role 156
Přetížení role 157
Nevytížení role 157
Konflikt rolí a maticové organizace 158
7.6 Stres v roli 158
Snížení počtu konfliktů a stresu v roli 158
Další vlivy na chování 158
7.7 Členství v úspěšném týmu 159
Osm klíčových rolí v týmu 159
Podpora týmových a funkčních rolí 160
Revidovaný seznam týmových rolí 160
Hodnota a využití Belbinových týmových rolí 161
8. Virtuální týmy 163
8.1 Virtuální týmy a elektronická komunikace 163
Virtuální identita 164
Virtuální tým 165
Tradiční versus virtuální týmy 167
Geografická vzdálenost a virtualita 168
Komunikační model virtuální organizace 170
Souhrn názorů na rozměry virtuality 172
Zvláštnosti elektronické komunikace 173
8.2 Vícerozměrný model týmové virtuality 175
8.3 Dynamika a výkon virtuálního týmu 177
Faktory ovlivňující výkon virtuálních týmů 179
8.4 Důvěra v týmech a organizacích 180
9. Faktory ovlivňující organizační systém podniku 183
9.1 Prostředí a organizační systém podniku 183
9.2 Strategie a organizační systém podniku 184
Obránce 184
Výzkumník (inovátor) 185
Analyzátor 185
Zpátečník 185
9.3 Velikost podniku a organizační systém podniku 187
9.4 Technologie a organizační systém podniku 188
9.5 Vliv globální konkurence na řízení a na organizační strukturu podniku 189
Důsledky nedostatečné organizační struktury 189
9.6 Význam firemních organigramů 190
9.7 Jak velký tým můžeme efektivně řídit? 191
Velikost skupiny 191
Co je to skalární řetězec 193
9.8 Budování efektivních organizací 193
Omyly v utváření strategií 194
Organizační kultura 194
Organizační fitness 195
Projektové cíle při zdokonalování organizací 195
Silent killers 197
Nezdravá organizace 197
Vhodné organizační nástroje 198
9.9 Digitální řízení 199
10. Typy organizačních struktur a jejich členění 203
10.1 Liniové (lineární) organizační struktury 204
10.2 Štábní organizační struktury 204
Růst štábu 205
10.3 Kombinované organizační struktury 205
Liniově štábní organizační struktury 205
Hospodářská střediska v liniově štábních strukturách 209
Cílově programové struktury 211
Projektové organizační týmy 211
Maticové organizační struktury 211
10.4 Funkční organizační struktury 214
10.5 Výrobkové organizační struktury 217
10.6 Ostatní účelové organizační struktury 218
Divizní organizační struktury 218
Výrobkové divizní organizační struktury 219
Územní (geografické) divizní struktury 220
Divizní organizační struktura podle zákazníků 220
Kombinování divizí a změny v divizích 221
10.7 Strategické podnikatelské jednotky 222
Požadavky SBU na obsahovou náplň podnikatelských plánů v GE 224
11. Zvyšování organizačního výkonu 237
11.1 Efektivní organizace 237
Účinnost a efektivita 237
Petersova a Watermanova studie 237
Hellerova studie 238
Charakteristiky "učící see" organizace 238
Parkinsonův zákon 239
Peterův princip 240
11.2 Bojové hry jako nástroj strategického plánování 241
Reálné podmínky 241
Mintzberg a strategické plánování 242
Historie bojových her 242
Kdy je možné bojové hry efektivně použít? 242
Proč bojové hry fungují? 243
11.3 Jak hledat schopné vůdce aneb o řízení 244
Vítězství emoční inteligence 244
Jak poznat toho správného 245
Úloha intuice 245
11.4 Teorie her ve strategickém řízení 246
O teorii her 246
Rovnováha v případě nekooperativních her 247
Rovnováha kooperativních her 248
11.5 Příklady použití teorie her 249
Duel a truel 249
11.6 Racionální volba a řízení 250
12. Organizační rozvoj (změna, konflikt, kultura) 253
12.1 Témata související s OR 253
12.2 Podniková kultura 254
Úrovně kultury 254
Typy podnikové kultury 254
12.3 Kulturní síť 256
12.4 Ceremoniály, rituály a podnikové historky 257
Ceremoniály v organizacích 257
Rituály přechodu 258
Stabilizační funkce ceremoniálů 259
Organizační historky 259
12.5 Význam kultury 262
Podnikové organizační klima 262
Charakteristické znaky zdravého podnikového prostředí 262
Jak zvyšovat angažovanost pracovníků 263
12.6 Konfliktní situace v organizacích 264
Několik přístupů k řešení konfliktů 265
Vlastnosti konfliktů 266
Zdroje konfliktu 267
12.7 Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí 267
Francie 267
Německo 269
Itálie 270
Velká Británie 272
USA 273
Japonsko 274
12.8 Organizační chování manažerů expatriantů v zahraničí 277
Nové prostředí a jeho vliv na organizační chování manažerů 277
Organizační chování manažerů v mezinárodních a globálních
organizacích 277
Rozdělení zaměstnanců v zahraničí 277
Definice pojmu expatriace 278
Role expatriantů 279
Výhody a úspěšná expatriace 280
Nejčastější problémy a neúspěšná expatriace 280
Příprava před expatriací 280
Kulturní šok 281
Anglosaská kultura 282
Výzkum expatriantů ve Velké Británii 282
13. Rozvoj manažerské a organizační efektivity 293
13.1 Organizační transformace jako funkce vývojové fáze vrcholového
vedení 293
13.2 Manažer pro transformační období 299
13.3 Model navržený a používaný NASA (Spojené státy) 305
Nejvyšší kontrolní úřad Spojených států a kritické faktory úspěchu 308
Rysy osobnosti 309
Emoční propojení 310
Bezúhonnost 310
Dualita 310
Schopnost řídit nejistotu 310
Unikátní schopnost vyrovnávat tlaky 311
Znalosti 311
Obchodní znalosti 311
Organizační znalosti 311
13.4 Vývoj globálních vedoucích 311
Odhad talentu 311
Proces vývoje 312
Výcvik 312
Transfery 312
13.5 Schopnost globálního vedení 313
13.6 Závěry z manažerských výzkumů 315
Specifický profil top manažerů pro IT business 315
14. Technologie a organizace 319
14.1 Teoretické aspekty technologie 320
Nové technologie a organizace 320
Měření výkonu výrobních technologií 320
Co je nová technologie? 321
14.2 Organizační změny, rozvoj a inovace 323
Shrnutí/Summary 325
Literatura 327
Rejstřík 341

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.76MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Management a organizační chování
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.76 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Management a organizační chování

2., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6090
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
407  366 
Ihned ke stažení
i: 17463 n: 24770000r: 6090
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Moderní publikace určená pro manažery, podnikatele, trenéry, personalisty a studenty se komplexně zabývá chováním jednotlivců a týmů ve firmách a jiných organizacích a prakticky a srozumitelně vysvětluje, jak chování jednotlivců a skupin ovlivňuje výkonnost a úspěšnost firmy a jejích pracovníků. Druhé vydání titulu je rozšířeno o nové směry činností vedoucího pracovníka, problematiku organizačního chování manažerů expatriantů v zahraničí či vliv ceremoniálů a historek na organizaci. Zcela nová je kapitola o virtuálních týmech a organizacích, nastíněna je problematika manažerských klíčových kompetencí, výrazně aktualizována je tematika zvyšování organizačního výkonu nebo problematika moci, vlivu a statusu a také přístupů k vedení. Autoři přibližují různé typy manažerů, jejich role při vedení a řízení týmů, jejich vlastnosti, postoje, styly řízení a vedení a způsoby řešení organizačních konfliktů. Ukazují cesty ke zvyšování výkonu organizace a způsoby rozvoje manažers
ké a organizační efektivity, věnují se organizačnímu systému podniku a organizačním strukturám. Kniha, která je jedinou komplexní publikací na dané téma na českém trhu, podporuje rozvoj manažerských znalostí a dovedností.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Management a organizační chování

O autorech 13
Předmluva 15
1. Management a organizační chování 17
1.1 Integrální role managementu 17
1.2 Management a organizace 19
1.3 Cíle manažerů a organizací 19
1.4 Efektivita organizace a produktivita 20
1.5 Přístupy k organizačnímu chování a řízení 21
2. Podstata organizačního chování 23
2.1 Organizace jako soubor příbuzných disciplín 23
2.2 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín
(organizační design) 24
2.3 Teoretické disciplíny 24
Organizační chování 24
Organizační teorie 25
2.4 Disciplíny aplikované 26
Podniková personalistika 26
Systémy podnikového řízení 26
2.5 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín
(organizační design) 26
2.6 Organizační architektura jako pojem na zobecňující úrovni,
zachycující moment změny 27
3. Role manažera, podstata řízení a vedení lidí 31
3.1 Vlastnosti a přednosti manažera 31
Přednosti úspěšného manažera 32
3.2 Práce manažera 33
Uspořádání prostředí 33
3.3 Manažerské role 34
Mezilidské role 34
Informační role 34
Rozhodovací role 35
Libovolné dělení aktivit 35
3.4 Proč organizace potřebují manažery 36
Model chování generálních manažerů 36
Co dělá opravdový manažer 37
Četnost aktivit 37
3.5 Modely manažerské práce a manažerského chování 37
Požadavky, omezení a volby 37
Flexibilita manažerské práce 37
Jak se manažeři skutečně chovají 38
Manažeři budoucnosti 38
Deset klíčových strategií 38
3.6 Manažerské způsobilosti 39
3.7 Vývojové trendy v organizačním chování vedoucích pracovníků 41
Síly formující odvětví 41
Organizační schopnosti manažera 42
Organizační chování a diagnostický přístup 43
Individuální chování 44
Proces přiřazování 47
Proces učení 48
Diverzifikovaná pracovní síla 49
Osobnost, hodnoty a postoje 50
Atributy a charakteristické rysy osobnosti 50
Plánování kariéry a rozvoje 52
Skupiny a týmy v organizacích 54
Typy rozhodnutí 56
Vlivy na rozhodování 58
Efektivní týmy a pracovní skupiny 62
Vznik týmu 63
4. Manažerské chování a efektivita 65
4.1 Manažerské chování 65
4.2 Postoje manažerů k lidem 65
Předpoklady teorie X o lidské povaze 65
Předpoklady teorie Y o lidské povaze 66
Manažerské strategie 66
Požadavky vyplývající ze situace 67
Použití přístupu teorie X 67
4.3 Prostředí pro japonskou teorii Z 67
4.4 Manažerská/vůdcovská mřížka 68
Pět základních kombinací 68
Dva dodatečné styly 70
Rámec pro model chování 71
Převažující manažerský styl 71
4.5 Manažerské systémy 72
Profil organizačních charakteristik 72
Účinky jednotlivých systémů 73
Management podle systému 4 73
4.6 Management by objectives (MBO) 75
Použití MBO 77
Hodnocení MBO 77
Kritika a omezení 78
Hodnotící schémata opírající se o MBO 78
4.7 Kultura managementu 79
4.8 Základní manažerské filozofie 80
Ohledy, respekt a důvěra 80
Uznání a zásluhy 80
Zapojení a dostupnost 80
Slušné a poctivé jednání 81
Pozitivní jednání na individuálním základě 81
Důraz na konečný výsledek 81
Uspokojení zaměstnanců a zákazníků 81
4.9 Výběr manažerského stylu 82
Zlatá pravidla managementu 82
4.10 Manažerské schopnosti 82
Důležitost efektivního managementu 82
Efektivita a schopnosti 82
Schopní a úspěšní manažeři 83
Měřítka efektivity 83
Ostatní kritéria efektivity 84
4.11 Management času 84
Efektivita a aktivita 85
Potřeba rovnováhy 85
Kontrolní seznam manažera 85
3-D model manažerského chování 86
4.12 Osm stylů manažerského chování 87
Vhodný styl chování 88
Všeobecná kritéria manažerské efektivity 88
Přístup Americké manažerské asociace (AMA) 90
5. Podstata vedení 93
5.1 Smysl vedení 93
Důležitost vedení 93
Vedení a management 94
Rozdíly v postojích a vztazích s druhými 94
Organizační rámec 7S 95
5.2 Manažerské vedení 95
Symbolické vůdcovství 95
Rozumná autorita nebo charisma 96
Dynamická forma chování 96
5.3 Moc a vliv 96
Vnímání vlivu podřízenými 99
Vodítko pro vybudování a užití moci 100
5.4 Moc a angažovanost 101
5.5 Moc, statut a vedení 102
5.6 Manažer a vliv 103
5.7 Přístupy k vedení 104
Přístup podle vlastností a zvláštních rysů 104
Hledání společných rysů vedení 105
Teorie velkého muže 105
Řídit potichu 106
Omezení přístupu podle zvláštních rysů 107
5.8 Funkční nebo skupinový přístup 108
Funkce a odpovědnost vedení 108
5.9 Vedení zaměřené na jednání 109
Výcvik k vedení 110
5.10 Vedení jako kategorie chování 111
Ohledy a struktura 111
Supervizoři zaměření na zaměstnance a na produkci 112
Hlavní rozměry manažerského vedení 112
5.11 Styly vedení 112
Širší klasifikace stylů vedení 113
Sólový vedoucí a týmový vedoucí 113
Pozornost stylu vedení 113
5.12 Kontinuum chování vedoucího 114
Čtyři hlavní styly vedení 115
Tři hlavní síly při rozhodování o typu vedení 115
5.13 Situační přístup 116
Uposlechnutí zákona situace 116
Omezení 116
5.14 Náhodné teorie vedení 116
Fiedlerův náhodný model 117
Vroomův a Yettonův náhodný model 118
Vroomův a Jagův přepracovaný rozhodovací model 119
Teorie cesta/cíl 120
5.15 Transformační vedení 123
Části transformačního vedení 124
Vliv na ostatní 125
Transformační autokraté 125
Renesanční vedoucí 125
5.16 Forma vedení "nikdo není nejlepšíí" 126
5.17 Různé styly na různých úrovních 126
5.18 Správný vedoucí pro správnou situaci 127
5.19 Národní kulturní rozměry vedení 127
Stereotypizace chování vedoucích 127
Bariéry v legislativě 128
5.20 Proměnné ovlivňující efektivitu vedení 128
5.21 Měkké dovednosti (soft skills) 129
Součásti emoční inteligence 129
Shrnutí 130
6. Jednotlivec a řízení jednotlivců 135
6.1 Chování jednotlivců v organizaci 135
Základní stadia socializačního procesu 135
Osobnost člověka v organizaci 138
Motivy a potřeby 142
Postoje 143
Hodnoty 143
6.2 Chování lidí v organizační struktuře 144
Neformální organizace a reálná moc 144
Formální organizace 144
7. Řízení skupin 151
7.1 Význam a důležitost skupin 151
Definice skupiny 151
7.2 Vlivy na pracovní chování 151
Skupinové hodnoty a normy 151
Důležitost týmové práce 151
Formální a neformální skupiny 152
Soudržnost skupiny a její výkon 153
Rozvoj skupiny a její zralost 154
7.3 Charakteristiky efektivní pracovní skupiny 154
Pochopení chování skupiny 155
7.4 Vztahy v rolích 155
Soubor rolí 155
Nesouběžnost rolí 155
Očekávání od rolí 156
7.5 Konflikt rolí 156
Neslučitelnost role 156
Nejednoznačnost role 156
Přetížení role 157
Nevytížení role 157
Konflikt rolí a maticové organizace 158
7.6 Stres v roli 158
Snížení počtu konfliktů a stresu v roli 158
Další vlivy na chování 158
7.7 Členství v úspěšném týmu 159
Osm klíčových rolí v týmu 159
Podpora týmových a funkčních rolí 160
Revidovaný seznam týmových rolí 160
Hodnota a využití Belbinových týmových rolí 161
8. Virtuální týmy 163
8.1 Virtuální týmy a elektronická komunikace 163
Virtuální identita 164
Virtuální tým 165
Tradiční versus virtuální týmy 167
Geografická vzdálenost a virtualita 168
Komunikační model virtuální organizace 170
Souhrn názorů na rozměry virtuality 172
Zvláštnosti elektronické komunikace 173
8.2 Vícerozměrný model týmové virtuality 175
8.3 Dynamika a výkon virtuálního týmu 177
Faktory ovlivňující výkon virtuálních týmů 179
8.4 Důvěra v týmech a organizacích 180
9. Faktory ovlivňující organizační systém podniku 183
9.1 Prostředí a organizační systém podniku 183
9.2 Strategie a organizační systém podniku 184
Obránce 184
Výzkumník (inovátor) 185
Analyzátor 185
Zpátečník 185
9.3 Velikost podniku a organizační systém podniku 187
9.4 Technologie a organizační systém podniku 188
9.5 Vliv globální konkurence na řízení a na organizační strukturu podniku 189
Důsledky nedostatečné organizační struktury 189
9.6 Význam firemních organigramů 190
9.7 Jak velký tým můžeme efektivně řídit? 191
Velikost skupiny 191
Co je to skalární řetězec 193
9.8 Budování efektivních organizací 193
Omyly v utváření strategií 194
Organizační kultura 194
Organizační fitness 195
Projektové cíle při zdokonalování organizací 195
Silent killers 197
Nezdravá organizace 197
Vhodné organizační nástroje 198
9.9 Digitální řízení 199
10. Typy organizačních struktur a jejich členění 203
10.1 Liniové (lineární) organizační struktury 204
10.2 Štábní organizační struktury 204
Růst štábu 205
10.3 Kombinované organizační struktury 205
Liniově štábní organizační struktury 205
Hospodářská střediska v liniově štábních strukturách 209
Cílově programové struktury 211
Projektové organizační týmy 211
Maticové organizační struktury 211
10.4 Funkční organizační struktury 214
10.5 Výrobkové organizační struktury 217
10.6 Ostatní účelové organizační struktury 218
Divizní organizační struktury 218
Výrobkové divizní organizační struktury 219
Územní (geografické) divizní struktury 220
Divizní organizační struktura podle zákazníků 220
Kombinování divizí a změny v divizích 221
10.7 Strategické podnikatelské jednotky 222
Požadavky SBU na obsahovou náplň podnikatelských plánů v GE 224
11. Zvyšování organizačního výkonu 237
11.1 Efektivní organizace 237
Účinnost a efektivita 237
Petersova a Watermanova studie 237
Hellerova studie 238
Charakteristiky "učící see" organizace 238
Parkinsonův zákon 239
Peterův princip 240
11.2 Bojové hry jako nástroj strategického plánování 241
Reálné podmínky 241
Mintzberg a strategické plánování 242
Historie bojových her 242
Kdy je možné bojové hry efektivně použít? 242
Proč bojové hry fungují? 243
11.3 Jak hledat schopné vůdce aneb o řízení 244
Vítězství emoční inteligence 244
Jak poznat toho správného 245
Úloha intuice 245
11.4 Teorie her ve strategickém řízení 246
O teorii her 246
Rovnováha v případě nekooperativních her 247
Rovnováha kooperativních her 248
11.5 Příklady použití teorie her 249
Duel a truel 249
11.6 Racionální volba a řízení 250
12. Organizační rozvoj (změna, konflikt, kultura) 253
12.1 Témata související s OR 253
12.2 Podniková kultura 254
Úrovně kultury 254
Typy podnikové kultury 254
12.3 Kulturní síť 256
12.4 Ceremoniály, rituály a podnikové historky 257
Ceremoniály v organizacích 257
Rituály přechodu 258
Stabilizační funkce ceremoniálů 259
Organizační historky 259
12.5 Význam kultury 262
Podnikové organizační klima 262
Charakteristické znaky zdravého podnikového prostředí 262
Jak zvyšovat angažovanost pracovníků 263
12.6 Konfliktní situace v organizacích 264
Několik přístupů k řešení konfliktů 265
Vlastnosti konfliktů 266
Zdroje konfliktu 267
12.7 Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí 267
Francie 267
Německo 269
Itálie 270
Velká Británie 272
USA 273
Japonsko 274
12.8 Organizační chování manažerů expatriantů v zahraničí 277
Nové prostředí a jeho vliv na organizační chování manažerů 277
Organizační chování manažerů v mezinárodních a globálních
organizacích 277
Rozdělení zaměstnanců v zahraničí 277
Definice pojmu expatriace 278
Role expatriantů 279
Výhody a úspěšná expatriace 280
Nejčastější problémy a neúspěšná expatriace 280
Příprava před expatriací 280
Kulturní šok 281
Anglosaská kultura 282
Výzkum expatriantů ve Velké Británii 282
13. Rozvoj manažerské a organizační efektivity 293
13.1 Organizační transformace jako funkce vývojové fáze vrcholového
vedení 293
13.2 Manažer pro transformační období 299
13.3 Model navržený a používaný NASA (Spojené státy) 305
Nejvyšší kontrolní úřad Spojených států a kritické faktory úspěchu 308
Rysy osobnosti 309
Emoční propojení 310
Bezúhonnost 310
Dualita 310
Schopnost řídit nejistotu 310
Unikátní schopnost vyrovnávat tlaky 311
Znalosti 311
Obchodní znalosti 311
Organizační znalosti 311
13.4 Vývoj globálních vedoucích 311
Odhad talentu 311
Proces vývoje 312
Výcvik 312
Transfery 312
13.5 Schopnost globálního vedení 313
13.6 Závěry z manažerských výzkumů 315
Specifický profil top manažerů pro IT business 315
14. Technologie a organizace 319
14.1 Teoretické aspekty technologie 320
Nové technologie a organizace 320
Měření výkonu výrobních technologií 320
Co je nová technologie? 321
14.2 Organizační změny, rozvoj a inovace 323
Shrnutí/Summary 325
Literatura 327
Rejstřík 341

O Autorovi

Cejthamr Václav
Působí na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze jako docent v oboru podnikové hospodářství a management. Odborně se zaměřuje na management a organizační chování, organizační architekturu a organizování podniku, manažerské rozhodování. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, například Podnikové organizační struktury, teorie a praxe, Organizační architektura, Management a organizování podniku v podmínkách globalizace, Manažerské rozhodování, Management-základy, prosperita, globalizace, Moderní organizační architektura, řady vysokoškolských skript, Projektování organi začních struktur, více než sta odborných statí. Poznatky k předkládané publikaci čerpal na studijním pobytu na Arizona State University ve Phoenixu v roce 2003. Působí v programech MBA a DBA.
Dědina Jiří
Působí na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze jako docent v oboru podnikové hospodářství. Odborně se zaměřuje na organizační architekturu firmy, organizační teorii a organizační chování. V těchto oborech vede na VŠE řadu doktorských prací a garantuje předmět Organizování ve firmě pro prezenční a distanční studium. Je spoluautorem řady fakultních výzkumných úkolů. V letech 2001 až 2002 vedl výzkumný projekt na téma organizačního chování amerických manažerů. V letech 2006 a 2007 vede projekt na téma organizačního chování evropských manažerů. Výsledky tohoto výzkumu jsou zahrnuty i v této publikaci. V roce 1994 se zúčastnil stáže na universitě v Manchesteru. V roce 2002 absolvoval výzkumný pobyt v USA na Arizona State University ve Phoenixu, v roce 2006 pak výzkumný pobyt na Wirtschaftsuniversität Wien. Působí v programech MBA a DBA. Je autorem a spoluautorem desítek odborných statí u nás i v zahraničí, vysokoškolských učebnic a slovníků.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 552 
E-kniha 497 
Tištěná 305 
E-kniha 275 
Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 849 
E-kniha 565 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.