0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Štěrbová Ludmila a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 20805 n: 24787961r: 7703
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  365 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 07. 2024 1:16
i: 20804 n: 24746944r: 7703
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, obchodníkům, pracovníkům státní správy, studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Autoři, kterými jsou odborníci z VŠE v Praze, se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního obchodu v současné světové krizi, a to ve vývojových a teoreticko-politických souvislostech a v souvislostech aktuálního vývoje v globalizovaném podnikatelském prostředí.
V první části knihy se seznámíte s pojetím mezinárodního obchodu, jeho funkcemi a hlavními aktéry, s aktuálními trendy i prognózami vývoje mezinárodních ekonomických vztahů, a také s přehledem teorií mezinárodního obchodu v jejich moderním pojetí a s jejich důkazy v praxi.
Další část knihy se věnuje obchodní a investiční politice jako oblastem s největším vlivem na mezinárodní obchod a na utváření podnikatelského prostředí globálně i v jednotlivých zemích. Uvedené politiky jsou analyzovány z hlediska jejich pojetí, nástrojů a mezinárodních pravidel a smluvního ukotvení.
Zvláštní kapitola knihy je zaměřena na obchodní aspekty evropské integrace a politiky EU, které ovlivňují zapojení evropských subjektů do mezinárodního obchodu i do procesů mezinárodního investování.
Knihu uzavírá část zabývající se mezinárodní konkurenceschopností včetně světového srovnání. K doplnění souvislostí mezinárodního obchodu je zahrnut mezinárodní měnový systém a uveden přehled mezinárodní institucí s činností v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.
V relevantních částech publikace je analýza konkretizována na příkladu České republiky.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

O autorech 9
Úvod 11
1. Mezinárodní obchod 13
1.1 Vymezení pojmu "mezinárodní obchodd" 13
1.2 Úloha mezinárodního obchodu v národní a světové ekonomice 20
1.2.1 Úloha zahraničního obchodu v národní ekonomice 20
1.2.2 Úloha mezinárodního obchodu ve světové ekonomice 25
1.2.3 Počátky a historický vývoj mezinárodního obchodu 25
2. Teorie mezinárodního obchodu 31
2.1 O teoriích mezinárodního obchodu 31
2.2 Nástroje analýzy základního modelu 31
2.3 Rovnováha základního modelu ekonomiky 35
2.4 Klasický model mezinárodního obchodu 37
2.4.1 Teorie absolutních výhod 37
2.4.2 Teorie komparativních výhod 41
2.4.3 Mezinárodní směnný poměr 45
2.4.4 Závěry klasického modelu 45
2.5 Neoklasické modely mezinárodního obchodu 46
2.5.1 Heckscherův-Ohlinův model 46
2.5.2 Teorémy navazující na H-O model 49
2.6 Testy klasických a neoklasických modelů 52
2.6.1 MacDougallův test klasického modelu 52
2.6.2 Leontiefův test H-O teorému 53
2.6.3 Projevené komparativní výhody 54
2.7 Moderní teorie obchodu 55
2.7.1 Teorie kvalifikace práce 55
2.7.2 Teorie životního cyklu výrobku 56
2.7.3 Teorie shodnosti preferencí a vnitroodvětvový obchod 57
2.7.4 Rostoucí výnosy z rozsahu a nedokonalá konkurence 58
2.7.5 Gravitační model obchodu 61
2.8 Mezinárodní obchod jako součást vnější ekonomické rovnováhy 62
3. Vývojové trendy mezinárodního obchodu 67
3.1 Vývoj mezinárodního obchodu se zbožím a službami ve 20. a 21. století 71
3.1.1 Vysoká dynamika mezinárodního obchodu 71
3.1.2 Rostoucí podíl služeb v mezinárodním obchodě 73
3.1.3 Systémové změny v mezinárodním obchodě 73
3.2 Světová krize, její dopad na mezinárodní obchod a odhad budoucího
vývoje 76
3.2.1 Příčiny a průběh světové krize 76
3.2.2 Dopad světové krize na mezinárodní obchod 79
3.2.3 Odhad budoucího vývoje mezinárodního obchodu 82
3.3 Teritoriální a komoditní struktura mezinárodního obchodu 84
3.3.1 Teritoriální struktura mezinárodního obchodu 84
3.3.2 Komoditní struktura mezinárodního obchodu 87
3.3.3 Případové studie na zahraniční obchod 91
4. Obchodní politika 99
4.1 Pojem a pojetí obchodní politiky 99
4.1.1 Definice pojmů 99
4.1.2 Obchodní politika jako systém 100
4.1.3 Další politiky ovlivňující obchod 101
4.1.4 Liberalismus a protekcionismus 104
4.2 Nástroje obchodní politiky 107
4.2.1 Nástroje na ochranu trhu a podporu vývozu 107
4.2.2 Tarifní a netarifní nástroje 110
4.2.3 Autonomní a smluvní nástroje 120
4.3 Mnohostranný obchodní systém 123
4.3.1 Principy mnohostranného obchodního systému 124
4.3.2 Pravidla pro obchodování a obchodní závazky 125
4.3.3 Řešení a urovnání sporů 130
4.3.4 Přezkoumání obchodních politik 131
4.3.5 Současné kolo mnohostranných liberalizačních jednání 133
4.4 Regionální integrační dohody 136
4.5 Globalizace, multilateralismus a regionalismus 138
4.6 Dopad krize na obchodní politiku 141
5. Investiční politika 145
5.1 Význam investic v národní ekonomice 145
5.2 Mezinárodní investiční politika 148
5.2.1 Mezinárodní investiční režim 149
5.2.2 Investiční pobídky 159
5.3 Přímé zahraniční investice 170
5.3.1 Typologie přímých zahraničních investic a determinanty jejich přílivu do země 170
5.3.2 Mezinárodní pohyb přímých zahraničních investic 20. a 21. století 173
5.3.3 Dopad krize na toky, skladbu a zaměření přímých zahraničních investic, budoucí vývoj 180
5.3.4 Přímé zahraniční investice v EU a ČR 182
6. Evropská integrace - obchodní aspekty 197
6.1 Vývoj měnové integrace v rámci Evropských společenství 197
6.1.1 Počátky hospodářské a měnové integrace v Evropě 197
6.1.2 Vývoj na konci osmdesátých let 202
6.1.3 První fáze formování hospodářské a měnové unie 204
6.1.4 Druhá fáze formování hospodářské a měnové unie 207
6.1.5 Třetí fáze 208
6.1.6 Vliv dluhové krize na proces hospodářské a měnové integrace 209
6.1.7 Budoucnost eurozóny 217
6.2 Společné politiky Evropské unie 220
6.2.1 Společná obchodní politika 221
6.2.2 Společná zemědělská politika 241
6.2.3 Další společné a koordinované politiky ovlivňující obchod 248
6.3 Rozvojová politika 255
6.3.1 Vztah rozvojové pomoci a obchodu 255
6.3.2 Rozvojová pomoc EU a ČR 257
7. Mezinárodní konkurenceschopnost 259
7.1 Podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost 259
7.1.1 Podnikatelské prostředí a jeho složky 259
7.1.2 Vazby a souvislosti 260
7.1.3 Vybrané ukazatele kvality podnikatelského prostředí
a mezinárodní ročenky konkurenceschopnosti 261
7.2 Konkurenceschopnost České republiky 265
7.2.1 Podnikatelská základna 266
7.2.2 Komparativní postavení ČR v rámci ročenek konkurenceschopnosti 269
7.2.3 Vybrané ekonomické ukazatele a jejich vliv na konkurenceschopnost ČR271
7.3 Podpora podnikání279
7.3.1 Nástroje podpory podnikání 279
7.3.2 Podpora podnikání v ČR 284
8. Souvislosti mezinárodního obchodu 295
8.1 Mezinárodní měnový systém 295
8.1.1 Období zlatého standardu 295
8.1.2 Brettonwoodský měnový systém 297
8.1.3 Systém plovoucích měnových kurzů 300
8.1.4 Typy kurzových režimů 300
8.1.5 Finanční krize a role Mezinárodního měnového fondu302
8.2 Mezinárodní instituce v mezinárodním obchodě 308
8.2.1 Mezivládní organizace 309
8.2.2 Nevládní organizace 329
Závěr 331
Summary 332
Seznam zkratek 333
Seznam citovaných zdrojů340
Rejstřík 362

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.09.2013
Katalogové číslo: 3590
ISBN: 978-80-247-4694-4
Formát / stran: 167×240, 368 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.06MB | 4.06MB | 16.22MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.09.2013
Katalogové číslo: 3590
ISBN: 978-80-247-4694-4
Formát / stran: 167×240, 368 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.06 MB | 4.06 MB | 16.22 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Štěrbová Ludmila a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 20805 n: 24787961r: 7703
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  365 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 07. 2024 1:16
i: 20804 n: 24746944r: 7703
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, obchodníkům, pracovníkům státní správy, studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku. Autoři, kterými jsou odborníci z VŠE v Praze, se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního obchodu v současné světové krizi, a to ve vývojových a teoreticko-politických souvislostech a v souvislostech aktuálního vývoje v globalizovaném podnikatelském prostředí.
V první části knihy se seznámíte s pojetím mezinárodního obchodu, jeho funkcemi a hlavními aktéry, s aktuálními trendy i prognózami vývoje mezinárodních ekonomických vztahů, a také s přehledem teorií mezinárodního obchodu v jejich moderním pojetí a s jejich důkazy v praxi.
Další část knihy se věnuje obchodní a investiční politice jako oblastem s největším vlivem na mezinárodní obchod a na utváření podnikatelského prostředí globálně i v jednotlivých zemích. Uvedené politiky jsou analyzovány z hlediska jejich pojetí, nástrojů a mezinárodních pravidel a smluvního ukotvení.
Zvláštní kapitola knihy je zaměřena na obchodní aspekty evropské integrace a politiky EU, které ovlivňují zapojení evropských subjektů do mezinárodního obchodu i do procesů mezinárodního investování.
Knihu uzavírá část zabývající se mezinárodní konkurenceschopností včetně světového srovnání. K doplnění souvislostí mezinárodního obchodu je zahrnut mezinárodní měnový systém a uveden přehled mezinárodní institucí s činností v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.
V relevantních částech publikace je analýza konkretizována na příkladu České republiky.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

O autorech 9
Úvod 11
1. Mezinárodní obchod 13
1.1 Vymezení pojmu "mezinárodní obchodd" 13
1.2 Úloha mezinárodního obchodu v národní a světové ekonomice 20
1.2.1 Úloha zahraničního obchodu v národní ekonomice 20
1.2.2 Úloha mezinárodního obchodu ve světové ekonomice 25
1.2.3 Počátky a historický vývoj mezinárodního obchodu 25
2. Teorie mezinárodního obchodu 31
2.1 O teoriích mezinárodního obchodu 31
2.2 Nástroje analýzy základního modelu 31
2.3 Rovnováha základního modelu ekonomiky 35
2.4 Klasický model mezinárodního obchodu 37
2.4.1 Teorie absolutních výhod 37
2.4.2 Teorie komparativních výhod 41
2.4.3 Mezinárodní směnný poměr 45
2.4.4 Závěry klasického modelu 45
2.5 Neoklasické modely mezinárodního obchodu 46
2.5.1 Heckscherův-Ohlinův model 46
2.5.2 Teorémy navazující na H-O model 49
2.6 Testy klasických a neoklasických modelů 52
2.6.1 MacDougallův test klasického modelu 52
2.6.2 Leontiefův test H-O teorému 53
2.6.3 Projevené komparativní výhody 54
2.7 Moderní teorie obchodu 55
2.7.1 Teorie kvalifikace práce 55
2.7.2 Teorie životního cyklu výrobku 56
2.7.3 Teorie shodnosti preferencí a vnitroodvětvový obchod 57
2.7.4 Rostoucí výnosy z rozsahu a nedokonalá konkurence 58
2.7.5 Gravitační model obchodu 61
2.8 Mezinárodní obchod jako součást vnější ekonomické rovnováhy 62
3. Vývojové trendy mezinárodního obchodu 67
3.1 Vývoj mezinárodního obchodu se zbožím a službami ve 20. a 21. století 71
3.1.1 Vysoká dynamika mezinárodního obchodu 71
3.1.2 Rostoucí podíl služeb v mezinárodním obchodě 73
3.1.3 Systémové změny v mezinárodním obchodě 73
3.2 Světová krize, její dopad na mezinárodní obchod a odhad budoucího
vývoje 76
3.2.1 Příčiny a průběh světové krize 76
3.2.2 Dopad světové krize na mezinárodní obchod 79
3.2.3 Odhad budoucího vývoje mezinárodního obchodu 82
3.3 Teritoriální a komoditní struktura mezinárodního obchodu 84
3.3.1 Teritoriální struktura mezinárodního obchodu 84
3.3.2 Komoditní struktura mezinárodního obchodu 87
3.3.3 Případové studie na zahraniční obchod 91
4. Obchodní politika 99
4.1 Pojem a pojetí obchodní politiky 99
4.1.1 Definice pojmů 99
4.1.2 Obchodní politika jako systém 100
4.1.3 Další politiky ovlivňující obchod 101
4.1.4 Liberalismus a protekcionismus 104
4.2 Nástroje obchodní politiky 107
4.2.1 Nástroje na ochranu trhu a podporu vývozu 107
4.2.2 Tarifní a netarifní nástroje 110
4.2.3 Autonomní a smluvní nástroje 120
4.3 Mnohostranný obchodní systém 123
4.3.1 Principy mnohostranného obchodního systému 124
4.3.2 Pravidla pro obchodování a obchodní závazky 125
4.3.3 Řešení a urovnání sporů 130
4.3.4 Přezkoumání obchodních politik 131
4.3.5 Současné kolo mnohostranných liberalizačních jednání 133
4.4 Regionální integrační dohody 136
4.5 Globalizace, multilateralismus a regionalismus 138
4.6 Dopad krize na obchodní politiku 141
5. Investiční politika 145
5.1 Význam investic v národní ekonomice 145
5.2 Mezinárodní investiční politika 148
5.2.1 Mezinárodní investiční režim 149
5.2.2 Investiční pobídky 159
5.3 Přímé zahraniční investice 170
5.3.1 Typologie přímých zahraničních investic a determinanty jejich přílivu do země 170
5.3.2 Mezinárodní pohyb přímých zahraničních investic 20. a 21. století 173
5.3.3 Dopad krize na toky, skladbu a zaměření přímých zahraničních investic, budoucí vývoj 180
5.3.4 Přímé zahraniční investice v EU a ČR 182
6. Evropská integrace - obchodní aspekty 197
6.1 Vývoj měnové integrace v rámci Evropských společenství 197
6.1.1 Počátky hospodářské a měnové integrace v Evropě 197
6.1.2 Vývoj na konci osmdesátých let 202
6.1.3 První fáze formování hospodářské a měnové unie 204
6.1.4 Druhá fáze formování hospodářské a měnové unie 207
6.1.5 Třetí fáze 208
6.1.6 Vliv dluhové krize na proces hospodářské a měnové integrace 209
6.1.7 Budoucnost eurozóny 217
6.2 Společné politiky Evropské unie 220
6.2.1 Společná obchodní politika 221
6.2.2 Společná zemědělská politika 241
6.2.3 Další společné a koordinované politiky ovlivňující obchod 248
6.3 Rozvojová politika 255
6.3.1 Vztah rozvojové pomoci a obchodu 255
6.3.2 Rozvojová pomoc EU a ČR 257
7. Mezinárodní konkurenceschopnost 259
7.1 Podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost 259
7.1.1 Podnikatelské prostředí a jeho složky 259
7.1.2 Vazby a souvislosti 260
7.1.3 Vybrané ukazatele kvality podnikatelského prostředí
a mezinárodní ročenky konkurenceschopnosti 261
7.2 Konkurenceschopnost České republiky 265
7.2.1 Podnikatelská základna 266
7.2.2 Komparativní postavení ČR v rámci ročenek konkurenceschopnosti 269
7.2.3 Vybrané ekonomické ukazatele a jejich vliv na konkurenceschopnost ČR271
7.3 Podpora podnikání279
7.3.1 Nástroje podpory podnikání 279
7.3.2 Podpora podnikání v ČR 284
8. Souvislosti mezinárodního obchodu 295
8.1 Mezinárodní měnový systém 295
8.1.1 Období zlatého standardu 295
8.1.2 Brettonwoodský měnový systém 297
8.1.3 Systém plovoucích měnových kurzů 300
8.1.4 Typy kurzových režimů 300
8.1.5 Finanční krize a role Mezinárodního měnového fondu302
8.2 Mezinárodní instituce v mezinárodním obchodě 308
8.2.1 Mezivládní organizace 309
8.2.2 Nevládní organizace 329
Závěr 331
Summary 332
Seznam zkratek 333
Seznam citovaných zdrojů340
Rejstřík 362

O Autorovi

Štěrbová Ludmila
Vyučuje na katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Je proděkankou Fakulty a zároveň akademickou ředitelkou bakalářského programu International Business a magisterského programu International Business– Central European Business Realities. Přednáší v angličtině na univerzitách v Lyonu, Moskvě, Mohuči, Innsbrucku a Jekatěrinburgu, spolupracuje s Evropskou hospodářskou komisí OSN jako členka týmu specialistů na práva k duševnímu vlastnictví, je externí lektorkou Úřadu průmyslového vlastnictví. V letech 1984–2006 zastávala různé pozice na Ministerstvu průmyslu a obchodu a jako diplomatka pracovala na Stálé misi ČR pro mezinárodní organizace v Ženevě, kde zastupovala Českou republiku ve Světové obchodní organizaci, koordinovala regionální skupinu států střední Evropy a Pobaltí, předsedala Lisabonské unii a zastávala funkci místopředsedkyně a výkonné předsedkyně Rozpočtového a programového výboru ve Světové organizaci duševního vlastnictví. Věnuje se problematice mezinárodního obchodu, zejména mnohostrannému obchodnímu systému, obchodní politice, mezinárodním organizacím a obchodním aspektům práv k duševnímu vlastnictví.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 756 
Tištěná 399 
E-kniha 359 
Tištěná 203 
E-kniha 183 
Tištěná 302 
E-kniha 272 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 271 
E-kniha 244 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.