0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě

Dunovský Jiří a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3687
E-kniha
PDF
212
Ihned ke stažení
i: 24052 n: 24763163r: 3687
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti. Ojedinělá publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě se snaží postihnout právě fenomén týrání dítěte a porušování jeho základních práv a svobod. Srovnává stav této problematiky na území České republiky i v zahraničí, mapuje stávající situaci a přináší možné řešení.

Z obsahu knihy Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě

1. Úvod (J. Dunovský)

2. Vývoj poznávání a současná situace komerčního sexuálního zneužívání dětí ve světě a u nás (J. Dunovský)
2.1 Vývoj právního vztahu rodičů a dětí
2.2 Dítě a jeho práva v základních mezinárodních dohodách
2.2.1 První dohody o právech dítěte
2.2.2 Úmluva o právech dítěte z roku 1998
2.2.3 Ubližování dítěti
2.2.4 Vývoj, identifikace a formy úmyslného ubližování dětem
2.2.5 Komerční sexuální zneužívání dětí
2.2.6 Závěr

3. Analýza a komparace mezinárodních dokumentů v oblasti boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (K. Hejč)

4. Analýza vnitrostátní legislativy ve vztahu k syndromu zneužívaného a zanedbávaného dítěte a komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (M. Mitlöhner)
4.1 Teoretická východiska a výklad základních pojmů
4.2 Platná právní úprava

5. Péče o děti ve zvlášť obtížných situacích ve Francii a ve Švédsku (J. Dunovský, K. Hejč)
5.1 Francie (J. Dunovský)
5.1.1 Vývoj péče o děti a rodinu ve Francii
5.1.2 Současná situace péče o rodinu a děti ve Francii a její uspořádání
5.1.3 Generální rada a její činnost
5.1.4 Francouzská legislativa ve prospěch dítěte a jeho ochrany
5.1.5 Ohlašovací povinnost syndromu CAN a CSA
5.1.6 Ministerstvo vnitra Francouzské republiky jako ochránce dětských práv
5.1.7 Návštěva Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky
5.1.8 Násilí v rodině a dětská prostituce pohledem Ministerstva rodiny, zdraví, mládeže a postižených Francouzské republiky
5.1.9 Veřejný obhájce dětských práv ve Francii a jeho činnost
5.1.10 Psychoterapeutické centrum pro děti s CAN
5.1.11 Celkový postoj k syndromu CSA a CSEC ve Francii a jinde
5.1.12 Základní přístupy a principy boje proti CSA a CSEC
5.1.13 Komplexní péče o dítě s CSA
5.1.14 Sociální práce s oběťmi CSEC v České republice
5.1.15 Monitoring syndromu CSA a CSEC a jeho problémy
5.1.16 Srovnání péče o děti ve Francii a v České republice
5.1.17 Doporučení pro péči o dítě v České republice
5.1.18 Závěr
5.2 Švédsko (K. Hejč)
5.2.1 Vývoj a stav švédské legislativy
5.2.2. Legislativa Švédska a České republiky

6. Péče o komerčně sexuálně zneužívané děti ve vztahu k mezinárodním a národním dokumentům, úmluvám, dohodám a setkáním (J.Dunovský)
6.1 Úmluva o právech dítěte ve vztahu k CSA a CSEC
6.1.1 Přímé zasažení dítěte CSA podle Úmluvy
6.1.2 Nepřímé zasažení CSA podle Úmluvy
6.1.3 Úmluva o právech dítěte jako vstup pro poznávání a řešení syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, zvláště pak sexuálně zneužívaného
6.2 Vznik mezinárodního hnutí ECPAT
6.3 Zvláštní zpravodajka pro obchod s dětmi, dětskou prostitucí a pornografií
6.4 Tři nejdůležitější katalyzátory boje proti CSEC
6.4.1 Doporučení Zvláštní zpravodajky pro boj proti CSEC na národní a komunitní úrovni
6.5 První Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí ve Stockholmu v srpnu 1996
6.5.1 Deklarace stockholmského kongresu
6.5.2 Agenda či Plán akcí proti CSEC
6.6 Světový kongres ve Stockholmu – zásadní obrat boje proti CSEC
6.6.1 Metodologické problémy v komplexní péči o dítě, zvláště ve vztahu k CSEC
6.6.2 Kriminalizace CSEC a některé „aféry“ v péči o děti s CSEC
6.7 Příprava Národního plánu boje proti CSEC
6.7.1 Národní plán proti CSEC v České republice
6.7.2 První Národní plán boje proti CSEC
6.7.3 „Vlastní“ 2. Plán boje proti CSEC
6.7.4 Poradní komise Ministerstva vnitra ČR k řešení problematiky obchodu se ženami a CSEC
6.7.5 Plnění Národního plánu boje proti CSEC a jeho aktualizace na další období
6.8 Druhý Světový kongres proti obchodu s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii v Jokohamě v roce 2001
6.8.1 K některým právním a organizačním požadavkům a problémům pro jurisdikci České republiky ve vztahu k boji proti CSEC
6.8.2 Internet a dětská pornografie
6.8.3 Jokohamský globální závazek 2001
6.9 Závěr

7. Syndrom CSEC ve vztahu k 2. Opčnímu protokolu OSN o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii (J. Dunovský)
7.1 Mezinárodní spolupráce v boji proti CSEC
7.2 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii (dále 2. OP)
7.2.1 Obsah 2. OP
7.2.2 Přijetí, nebo nepřijetí 2. OP Českou republikou
7.3 Závěr

8. Monitoring komerčního sexuálního zneužívání dětí v České republice (J. Hanušová–Tlačilová)
8.1 Úvod
8.2 Komerční sexuální zneužívání dětí (CSEC) a jeho vývoj
8.3 Pornografie
8.3.1 Obecné poznatky
8.3.2 Dětská pornografie
8.4 Prostituce
8.4.1 Obecné poznatky k prostituci
8.4.2 Rizika prostituce
8.4.3 Dětská prostituce
8.4.4 Dětská prostituce v České republice
8.5 Sexuální turistika
8.6 Terapie dětí zasažených syndromem CSEC
8.7 Specifické rysy sy CSEC
8.8 Trestně právní úprava sy CSEC
8.9 Prevence
8.10 Praktická část
8.11 Závěr

9. Závěrečná doporučení (kolektiv autorů)

10. Jokohamský globální závazek 2001

Podkladové a doplňující texty řešitelů výzkumného projektu MZv ČR č. RB 3/30/02, 50 – 02
Úvod
1. Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
1.1 Dunovský, J.: Dítě a jeho pojetí podle definice obsažené v 1. Článku Úmluvy o právech dítěte z roku 1989
1.2 Dunovský, J.: Plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR podle hodnocení Výboru OSN pro dětská práva
1.3 Dunovský, J.: Péče o dítě a rodinu v tísni – systémové řešení problému
1.4 Dunovský, J.: Ochrana dětí v České republice a Úmluva o právech dítěte
1.5 Dunovský, J.: Návrh na zřízení Dětského krizového centra pro péči o děti a rodiny v tísni v Jihočeském kraji
1.6 Dunovský, J.: Základní principy a postupy při zřizování a činnosti Dětského krizového centra v Českých Budějovicích
2. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
2.1 Mitlöhner, M.: Právní aspekty pohlavního zneužívání
2.2 Mitlöhner, M.: Svádění k pohlavnímu styku podle § 217a tr. zákona
2.3 Mitlöhner, M.: Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí jako součást sexuální výchovy
3. Mgr. Karel Hejč
3.1 Hejč, K.: Švédský trestní zákoník (výtah týkající se sexuálního zneužívání dětí)
4. Jaroslava Hanušová–Tlačilová
4.1 Sexuální zneužívání dětí – oběti a pachatelé

Seznam užívaných zkratek a jejich význam

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě

Dunovský Jiří a kolektiv
Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti. Ojedinělá publikace Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě se snaží postihnout právě fenomén týrání dítěte a porušování jeho základních práv a svobod. Srovnává stav této problematiky na území České republiky i v zahraničí, mapuje stávající situaci a přináší možné řešení.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3687
E-kniha
PDF
212
Ihned ke stažení
i: 24052 n: 24763163r: 3687

Z obsahu knihy Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě

1. Úvod (J. Dunovský)

2. Vývoj poznávání a současná situace komerčního sexuálního zneužívání dětí ve světě a u nás (J. Dunovský)
2.1 Vývoj právního vztahu rodičů a dětí
2.2 Dítě a jeho práva v základních mezinárodních dohodách
2.2.1 První dohody o právech dítěte
2.2.2 Úmluva o právech dítěte z roku 1998
2.2.3 Ubližování dítěti
2.2.4 Vývoj, identifikace a formy úmyslného ubližování dětem
2.2.5 Komerční sexuální zneužívání dětí
2.2.6 Závěr

3. Analýza a komparace mezinárodních dokumentů v oblasti boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (K. Hejč)

4. Analýza vnitrostátní legislativy ve vztahu k syndromu zneužívaného a zanedbávaného dítěte a komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (M. Mitlöhner)
4.1 Teoretická východiska a výklad základních pojmů
4.2 Platná právní úprava

5. Péče o děti ve zvlášť obtížných situacích ve Francii a ve Švédsku (J. Dunovský, K. Hejč)
5.1 Francie (J. Dunovský)
5.1.1 Vývoj péče o děti a rodinu ve Francii
5.1.2 Současná situace péče o rodinu a děti ve Francii a její uspořádání
5.1.3 Generální rada a její činnost
5.1.4 Francouzská legislativa ve prospěch dítěte a jeho ochrany
5.1.5 Ohlašovací povinnost syndromu CAN a CSA
5.1.6 Ministerstvo vnitra Francouzské republiky jako ochránce dětských práv
5.1.7 Návštěva Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky
5.1.8 Násilí v rodině a dětská prostituce pohledem Ministerstva rodiny, zdraví, mládeže a postižených Francouzské republiky
5.1.9 Veřejný obhájce dětských práv ve Francii a jeho činnost
5.1.10 Psychoterapeutické centrum pro děti s CAN
5.1.11 Celkový postoj k syndromu CSA a CSEC ve Francii a jinde
5.1.12 Základní přístupy a principy boje proti CSA a CSEC
5.1.13 Komplexní péče o dítě s CSA
5.1.14 Sociální práce s oběťmi CSEC v České republice
5.1.15 Monitoring syndromu CSA a CSEC a jeho problémy
5.1.16 Srovnání péče o děti ve Francii a v České republice
5.1.17 Doporučení pro péči o dítě v České republice
5.1.18 Závěr
5.2 Švédsko (K. Hejč)
5.2.1 Vývoj a stav švédské legislativy
5.2.2. Legislativa Švédska a České republiky

6. Péče o komerčně sexuálně zneužívané děti ve vztahu k mezinárodním a národním dokumentům, úmluvám, dohodám a setkáním (J.Dunovský)
6.1 Úmluva o právech dítěte ve vztahu k CSA a CSEC
6.1.1 Přímé zasažení dítěte CSA podle Úmluvy
6.1.2 Nepřímé zasažení CSA podle Úmluvy
6.1.3 Úmluva o právech dítěte jako vstup pro poznávání a řešení syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, zvláště pak sexuálně zneužívaného
6.2 Vznik mezinárodního hnutí ECPAT
6.3 Zvláštní zpravodajka pro obchod s dětmi, dětskou prostitucí a pornografií
6.4 Tři nejdůležitější katalyzátory boje proti CSEC
6.4.1 Doporučení Zvláštní zpravodajky pro boj proti CSEC na národní a komunitní úrovni
6.5 První Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí ve Stockholmu v srpnu 1996
6.5.1 Deklarace stockholmského kongresu
6.5.2 Agenda či Plán akcí proti CSEC
6.6 Světový kongres ve Stockholmu – zásadní obrat boje proti CSEC
6.6.1 Metodologické problémy v komplexní péči o dítě, zvláště ve vztahu k CSEC
6.6.2 Kriminalizace CSEC a některé „aféry“ v péči o děti s CSEC
6.7 Příprava Národního plánu boje proti CSEC
6.7.1 Národní plán proti CSEC v České republice
6.7.2 První Národní plán boje proti CSEC
6.7.3 „Vlastní“ 2. Plán boje proti CSEC
6.7.4 Poradní komise Ministerstva vnitra ČR k řešení problematiky obchodu se ženami a CSEC
6.7.5 Plnění Národního plánu boje proti CSEC a jeho aktualizace na další období
6.8 Druhý Světový kongres proti obchodu s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii v Jokohamě v roce 2001
6.8.1 K některým právním a organizačním požadavkům a problémům pro jurisdikci České republiky ve vztahu k boji proti CSEC
6.8.2 Internet a dětská pornografie
6.8.3 Jokohamský globální závazek 2001
6.9 Závěr

7. Syndrom CSEC ve vztahu k 2. Opčnímu protokolu OSN o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii (J. Dunovský)
7.1 Mezinárodní spolupráce v boji proti CSEC
7.2 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii (dále 2. OP)
7.2.1 Obsah 2. OP
7.2.2 Přijetí, nebo nepřijetí 2. OP Českou republikou
7.3 Závěr

8. Monitoring komerčního sexuálního zneužívání dětí v České republice (J. Hanušová–Tlačilová)
8.1 Úvod
8.2 Komerční sexuální zneužívání dětí (CSEC) a jeho vývoj
8.3 Pornografie
8.3.1 Obecné poznatky
8.3.2 Dětská pornografie
8.4 Prostituce
8.4.1 Obecné poznatky k prostituci
8.4.2 Rizika prostituce
8.4.3 Dětská prostituce
8.4.4 Dětská prostituce v České republice
8.5 Sexuální turistika
8.6 Terapie dětí zasažených syndromem CSEC
8.7 Specifické rysy sy CSEC
8.8 Trestně právní úprava sy CSEC
8.9 Prevence
8.10 Praktická část
8.11 Závěr

9. Závěrečná doporučení (kolektiv autorů)

10. Jokohamský globální závazek 2001

Podkladové a doplňující texty řešitelů výzkumného projektu MZv ČR č. RB 3/30/02, 50 – 02
Úvod
1. Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
1.1 Dunovský, J.: Dítě a jeho pojetí podle definice obsažené v 1. Článku Úmluvy o právech dítěte z roku 1989
1.2 Dunovský, J.: Plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR podle hodnocení Výboru OSN pro dětská práva
1.3 Dunovský, J.: Péče o dítě a rodinu v tísni – systémové řešení problému
1.4 Dunovský, J.: Ochrana dětí v České republice a Úmluva o právech dítěte
1.5 Dunovský, J.: Návrh na zřízení Dětského krizového centra pro péči o děti a rodiny v tísni v Jihočeském kraji
1.6 Dunovský, J.: Základní principy a postupy při zřizování a činnosti Dětského krizového centra v Českých Budějovicích
2. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
2.1 Mitlöhner, M.: Právní aspekty pohlavního zneužívání
2.2 Mitlöhner, M.: Svádění k pohlavnímu styku podle § 217a tr. zákona
2.3 Mitlöhner, M.: Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí jako součást sexuální výchovy
3. Mgr. Karel Hejč
3.1 Hejč, K.: Švédský trestní zákoník (výtah týkající se sexuálního zneužívání dětí)
4. Jaroslava Hanušová–Tlačilová
4.1 Sexuální zneužívání dětí – oběti a pachatelé

Seznam užívaných zkratek a jejich význam

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 355
E-kniha 302
Tištěná 159
E-kniha 159
Tištěná 269
Tištěná 99

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace