0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rizikové a patologické těhotenství

Hájek Zdeněk a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 2557
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
849  764 
Ihned ke stažení
i: 14803 n: 24779225r: 2557
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Ukázky z E-knihy

PDF
Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, interna, diabetologie a další. Jedná se o oblast, která je v popředí zájmu gynekologů- porodníků, pediatrů, ale i praktických lékařů a gynekologů v terénu.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Rizikové a patologické těhotenství

Seznam zkratek
Předmluva
Úvod
1 Rizikový a patologický průběh těhotenství a prenatální péče (Z. Hájek)
1.1 Definice rizikové a patologické gravidity
1.2 Stanovení rizikových faktorů (RF). Metody screeningu u rizikové a patologické gravidity
1.2.1 Všeobecný screening rizikové a patologické gravidity
1.2.2 Specifický screening
1.3 Prenatální péče u některých vysoce rizikových gravidit
1.3.1 Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH), preeklampsie
1.3.1.1 Všeobecný screening
1.3.1.2 Specifický screening na podkladě laboratorních testů
1.3.1.3 Screening preeklampsie na podkladě UZ flowmetrie
1.3.1.4 Další specifické testy screeningu preeklampsie
1.3.2 Diabetes mellitus, gestační diabetes
1.3.2.1 Všeobecný screening, RF pro gestační diabetes
1.3.2.2 Specifický screening (OGTT se zátěží 75 g glukózy)
1.3.3 Krvácení v časné graviditě
1.3.3.1 Všeobecný screening
1.3.3.2 Specifický screening
1.3.4 Krvácení v pozdním těhotenství
1.3.4.1 Všeobecný screening na podkladě anamnézy
1.3.4.2 Specifický screening
1.3.4.3 Zásady péče o těhotnou s pozdním krvácením
1.3.5 Prenatální péče a prevence tromboembolických stavů v těhotenství
1.3.5.1 Všeobecný screening a vymezení rizikových skupin tromboembolické komplikace
1.3.5.2 Prevence žilní trombózy v těhotenství podle ACCP 2000 (Americké asociace antitrombotické léčby)
2 Screeningové metody v perinatologii (M. Mára)
2.1 Obecná pravidla screeningu
2.2 Přehled screeningových vyšetření v těhotenství
2.3 Markery a rizikové faktory
2.4 Screening předčasného porodu
2.5 Screening streptokoků skupiny B (GBS)
2.6 Screening preeklampsie
2.7 Screening intrauterinní růstové retardace plodu (IUGR)
2.8 Screening nitroděložní tísně plodu
3 Screening vrozených vývojových vad (P. Calda)
3.1 Metodika screeningu
3.1.1 Parametry screeningu
3.1.2 Podmínky pro provádění prenatálního screeningu
3.2 Vrozené vývojové vady
3.2.1 Defekty neurální trubice (NTD)
3.2.2 Chromozomální aberace
3.2.3 Minor markery chromozomálních aberací a tzv. call signs
3.3 Porodnické komplikace a další vrozené vývojové vady při abnormálních hodnotách screeningových markerů
3.3.1 Riziko komplikací a VVV při abnormálních výsledcích screeningu v 1. - 2. trimestru
3.3.2 Riziko komplikací ve 3. trimestru
3.3.3 Perinatální mortalita
3.3.4 Nízká porodní hmotnost obecně
3.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR)
3.3.6 Nespecifické vrozené vady
3.3.7 Další komplikace gravidity
4 Invazivní metody prenatální diagnostiky (P. Calda)
4.1 Amniocentéza (AMC)
4.1.1 Indikace k amniocentéze
4.1.2 Metoda provedení amniocentézy
4.1.3 Komplikace amniocentézy
4.2 Biopsie choria (CVS – Chorionic Villus Sampling)
4.2.1 Pozdní CVS (odběr vzorku placenty)
4.2.2 Indikace CVS
4.2.3 Kontraindikace CVS
4.2.4 Metoda provedení CVS
4.2.5 Komplikace CVS
4.2.6 Laboratorní hlediska metody CVS
4.3 Kordocentéza (KDC)
4.3.1 Metoda kordocentézy
4.3.2 Indikace kordocentézy
4.3.3 Komplikace kordocentézy
5 Intrauterinní růstová retardace plodu (IUGR) (Z. Hájek)
5.1 Růst plodu
5.1.1 Regulační faktory růstu
5.1.2 Hormonální regulace růstu
5.1.3 Fetální hormony
5.1.4 Placentární hormony
5.1.5 Vliv pohlavních hormonů
5.1.6 Vliv prostředí na růst plodu
5.2 Definice intrauterinní růstové retardace (IUGR)
5.2.1 Klasifikace IUGR
5.2.2 Příčiny vzniku IUGR
5.3 Diagnostika intrauterinní růstové retardace
5.4 Terapie IUGR
5.4.1 Možnosti farmakologické léčby v budoucnosti
5.5 Ukončení těhotenství při IUGR
5.5.1 Pokus o indukci porodu před 36. týdnem těhotenství
5.5.2 Primární císařský řez při IUGR
6 Rh izoimunizace (Z. Žižka)
6.1 Sledování senzibilizovaného těhotenství
6.3 Invazivní diagnostické postupy
6.4 Terapie anemického plodu
6.5 Poporodní neonatologická péče
7 Preeklampsie (A. Měchurová)
7.1 Definice
7.2 Etiologie
7.3 Patofyziologie
7.4 Rizikové faktory
7.5 Klasifikace
7.6 Diagnostická kritéria
7.7 Laboratorní ukazatele
7.8 Klinické příznaky a jejich závažnost
7.9 Vyšetřovací algoritmus preeklampsie v těhotenství
7.10 Profylaxe
7.11 Terapie preeklampsie v těhotenství
7.12 Ukončení těhotenství
7.13 Terapie preeklampsie za porodu
7.14 Terapie preeklampsie v šestinedělí
7.15 Komplikace preeklampsie
7.16 Chyby a omyly v diagnostice a léčbě preeklampsie
7.17 Eklampsie
7.18 HELLP syndrom
8 Kardiovaskulární a plicní onemocnění v těhotenství (T. Binder)
8.1 Změny systémové hemodynamiky
8.2 Anamnéza a vyšetření
8.3 Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění
8.4 Vrozené srdeční vady
8.4.1 Defekt síňového septa
8.4.2 Defekt komorového septa
8.4.3 Otevřená tepenná dučej
8.4.4 Koarktace aorty
8.4.5 Valvulární stenóza plicnice
8.4.6 Bikuspidální aortální chlopeň
8.5 Komplexní a cyanotické vrozené srdeční vady
8.5.1 Fallotova tetralogie
8.5.2 Eisenmengerův syndrom
8.5.3 Ebsteinova vada
8.5.4 Marfanův syndrom
8.5.5 Primární plicní hypertenze
8.6 Získané srdeční vady
8.6.l Mitrální stenóza
8.6.2 Aortální stenóza
8.6.3 Aortální regurgitace
8.6.4 Mitrální regurgitace
8.7 Náhrady srdečních chlopní
8.7.l Biologické chlopenní náhrady
8.7.2 Mechanické chlopenní náhrady
8.8 Poruchy srdečního rytmu
8.8.l Paroxyzmální tachykardie
8.8.2 Flutter síní s komorovou arytmií
8.8.3 Síňokomorový blok (A-V blok)
8.9 Arteriální hypertenze
8.9.l Preexistující arteriální hypertenze
8.9.2 Gestační arteriální hypertenze
8.9.3 Terapie
8.10 Kardiomyopatie
8.10.1 Hypertrofická kardiomyopatie
8.10.2 Primární dilatovaná kardiomyopatie
8.10.3 Těhotenská kardiomyopatie
8.11 Ischemická choroba srdeční
8.12 Onemocnění plic v těhotenství
8.12.l Těhotenské změny
8.12.2 Astmoidní bronchitida
8.12.3 Cystická fibróza plic
8.12.4 Sarkoidóza
8.12.5 Tuberkulóza
8.12.6 Lymfangioleiomyomatóza
8.12.7 Těhotenství po transplantaci plic
9 Onemocnění gastrointestinálního traktu v těhotenství (Z. Hájek)
9.1 Onemocnění gastrointestinálního traktu související s těhotenstvím
9.1.1 Pyróza
9.1.2 Ptyalismus
9.1.3 Nauzea a zvracení
9.1.4 Hyperemesis gravidarum
9.1.5 Obstipace
9.2 Onemocnění gastrointestinálního traktu přímo nesouvisející s těhotenstvím
9.2.1 Gastroenteritida
9.2.2 Žaludeční vřed
9.2.3 Hemoroidy
9.2.4 Ulcerózní kolitida
9.2.5 Morbus Crohn
9.2.6 Pankreatitida v těhotenství
9.2.7 Apendicitida v těhotenství
9.2.8 Ileus
9.2.9 Ruptury břišních orgánů v graviditě
10 Nefropatie v těhotenství (Z. Hájek)
10.1 Změny uropoetického systému v těhotenství
10.2 Základní vyšetření v těhotenství
10.3 Nejčastější choroby ledvin a močových cest
10.4 Akutní renální selhání
10.5 Chronická renální onemocnění
10.6 Transplantace ledvin a těhotenství
11 Těhotenství a diabetes mellitus (K. Andělová)
11.1 Metabolické změny v těhotenství
11.1.1 Změny metabolismu sacharidů v graviditě
11.1.2 Změny metabolismu tuků
11.1.3 Úloha placenty v metabolismu glukózy v těhotenství
11.2 Klasifikace diabetes mellitus v těhotenství
11.3 Vztah gravidity a diabetu
11.3.1 Ovlivnění plodu diabetickým těhotenstvím
11.3.2 Spontánní potrat
11.3.3 Vrozené vývojové vady (VVV)
11.3.4 Akcelerace růstu
11.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR)
11.3.6 Poruchy psychomotorického vývoje
11.3.7 Náhlé intrauterinní úmrtí plodu
11.3.8 Pozdní komplikace
11.3.9 Ovlivnění matky diabetickým těhotenstvím
11.4 Diabetes mellitus 1. typu (DM1)
11.4.1 Prekoncepční péče
11.4.2 Diabetologická péče a terapie v graviditě
11.4.3 Komplikace diabetického těhotenství
11.4.4 Akutní metabolické komplikace diabetu
11.5 Diabetes mellitus 2. typu (DM2)
11.5.1 Gestační diabetes mellitus (GDM)
11.6 Novorozenec diabetické matky
12 Hematologické komplikace v těhotenství (T. Binder)
12.l Anemie v těhotenství
12.1.1 Anemie relativní – těhotenská
12.1.2 Anemie absolutní
12.1.3 Zvýšený rozpad červených krvinek
12.1.3.1 Působení zevních vlivů
12.1.3.2 Působení vnitřních činitelů
12.2 Trombocytopenie v těhotenství
12.2.1 Nepravá trombocytopenie
12.2.2 Benigní těhotenská trombocytopenie
12.2.3 Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)
12.2.4 Trombocytopenie při preeklampsii
12.2.5 Trombocytopenie způsobená diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC)
12.2.6 Trombocytopenie při trombotické trombocytopenické purpuře (TTP) a hemolytickém uremickém syndromu (HUS)
12.2.7 Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie
12.3 Von Willebrandova nemoc (vWN)
12.3.l Typ l
12.3.2 Typ 2
12.3.3 Typ 3
12.4 Hemofilie A a B
12.5 Získaná hemofilie
12.6 Mayova-Hegglinova anomálie
13 Trombotické stavy v těhotenství (Z. Hájek)
13.1 Vznik žilní trombózy
13.1.1 Trombofilie
13.1.2 Proces srážení krve
13.1.3 Tvorba arteriálních a žilních trombů
13.2 Trombembolické stavy v porodnické praxi
13.2.1 Hluboké žilní trombózy
13.3 Terapie hlubokých žilních trombóz
13.4 Profylaxe žilních trombóz
13.4.1 Laboratorní vyšetření při podezření na arteriální a žilní trombofilii
13.4.2 Profylaxe žilní trombózy před císařským řezem
13.4.3 Profylaxe žilní trombózy v graviditě a šestinedělí při rizikovém těhotenství
14 Revmatická a autoimunitní onemocnění v těhotenství (Z. Hájek)
14.1 Lupus erythematosus
14.1.1 Klinické příznaky
14.1.2 Laboratorní testy
14.1.3 Terapie a prognóza
14.1.4 Vztah onemocnění k těhotenství, porodu a šestinedělí
14.2 Sklerodermie
14.2.1 Laboratorní vyšetření
14.2.2 Terapie
14.3 Antifosfolipidový syndrom
14.3.1 Antifosfolipidové protilátky
14.3.2 Patogeneze onemocnění
14.3.3 Podskupiny APS
14.3.4 Management APS
14.3.5 Terapie APS
15 Hepatopatie v těhotenství (T. Binder)
15.1 Hepatopatie bez příčinné souvislosti s probíhajícím těhotenstvím
15.1.l Virové hepatitidy
15.1.2 Jiná infekční onemocnění s afinitou k jaterní tkáni
15.1.3 Granulomatózní záněty jater
15.1.4 Neinfekční akutní poškození jater
15.1.5 Akutní jaterní selhání
15.1.6 Onemocnění žlučových cest
15.1.7 Chronická poškození jater
15.1.8 Gilbertova choroba
15.1.9 Criglerův-Najjarův syndrom
15.1.10 Syndrom Dubinův-Johnsonův a Rotorův syndrom
15.1.11 Wilsonova choroba
15.1.12 Nádory jater
15.1.13 Těhotenství po transplantaci jater
15.2 Onemocnění jater v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím
16 Neurologické komplikace v těhotenství (A. Roztočil)
16.1 Onemocnění centrálního nervového systému
16.2 Onemocnění periferních nervů
17 Maligní onemocnění v těhotenství (M. Větr)
17.1 Karcinom děložního čípku
17.2 Karcinom prsu
17.3 Maligní ovariální nádory
17.4 Maligní melanom
17.5 Lymfomy a leukemie
17.6 Ostatní nádory
18 Dermatózy v těhotenství (M. Větr)
18.1 Fyziologické kožní změny v těhotenství
18.2 Dermatózy v těhotenství
18.3 Preexistující dermatózy
19 Drogy, alkohol a kouření v těhotenství (T. Binder)
19.1 Charakteristika drogově závislé populace těhotných
19.2 Zneužívané látky
19.2.1 Opioidy
19.2.2 Psychostimulační drogy
19.2.3 Halucinogeny
19.2.4 Kanabinoidy
19.2.5 Skupina těkavých látek
19.3 Možnosti léčby a substituce v průběhu těhotenství
19.3.1 Detoxifikace, abstinence
19.3.2 Substituce
19.4 Alkohol
19.5 Nikotin
20 Metody asistované reprodukce a rizikové těhotenství (P. Drbohlav)
20.1 Rizikové faktory léčby metodami AR, které by mohly ovlivnit průběh těhotenství a porod
20.1.1 Metody asistované reprodukce a jejich vliv na výsledky těhotenství po AR
20.1.2 Věk matky
20.1.3 Příčiny neplodnosti a jejich vliv na průběh těhotenství a perinatální výsledky
20.1.4 Transfer embrya, počet transferovaných embryí. Vícečetná gravidita a jednočetná gravidita
20.1.5 Vrozené vývojové vady (VVV)
20.1.6 Diagnostika VVV plodu
20.1.7 Kryokonzervace embryí
20.1.8 Těhotenství po dárcovství oocytu
20.1.9 Náhradní mateřství (NM)
20.1.10 Onkologická rizika pro plod po koncepci metodami AR
20.2 Souhrn a klíčové body
21 Krvácení ve druhé polovině těhotenství (Z. Hájek)
21.1 Placenta praevia
21.2 Abrupce placenty
21.3 Méně častá neklasifikovaná krvácení ve druhé polovině těhotenství
21.3.1 Komplikace související s krvácením v pozdním těhotenství
21.4 Diseminovaná intravaskulární koagulace, syndrom DIC
21.4.1 Patofyziologie DIC
21.4.2 Změny hemostázy v průběhu syndromu DIC
21.4.3 Formy syndromu DIC
21.4.4 Laboratorní diagnostika DIC
21.4.5 Prevence DIC
21.4.6 Terapie DIC
21.4.7 Novinky v léčbě DIC
22 Rizikové těhotenství a porod (Z. Hájek)
23 Předčasný porod (Z. Hájek)
23.1 Předčasné děložní kontrakce
23.1.1 Vliv průtoku krve v uteroplacentárním řečišti
23.1.2 Etiopatogeneze kontrakčního procesu
23.1.3 Role steroidů v kontrakčním procesu
23.1.4 Zralost děložního hrdla
23.1.5 Aktivace plodových obalů
23.2 Nejčastější příčiny předčasného porodu
23.2.1 Infekce
23.2.2 Věk matky, parita a sociální faktory
23.2.3 Riziko opakování předčasného porodu
23.2.4 Riziko vícečetné gravidity
23.2.5 Zvýšené riziko předčasného porodu při patologické graviditě
23.2.6 Kouření, alkohol, drogy a péče v těhotenství
23.2.7 Vliv tělesné námahy a zaměstnání
23.3 Diagnostika předčasného porodu
23.4 Terapie předčasného porodu
23.5 Vedení předčasného porodu
23.6 Management předčasného porodu při PROM
23.7 Možnosti prevence předčasného porodu
24 Předčasný odtok plodové vody (A. Měchurová)
24.1 Rizikové faktory, riziko mateřské, fetální
24.2 Detekce odtoku plodové vody
24.3 Postup při prokázaném odtoku plodové vody
24.4 Rozhodnutí o dalším vedení porodu
24.5 Doporučené postupy při předčasném odtoku plodové vody
25 Perinatální infekce (J. Mašata)
25.1 Infekce a předčasný porod
25.2 Buněčné a biochemické mechanismy
25.3 Infekce a negativní neonatologické výsledky
25.3.1 Krvácení v germinální matrix a intraventrikulární krvácení
25.3.2 Periventrikulární leukomalacie a dětská mozková obrna u předčasně narozených dětí
25.3.3 Bronchopulmonární dysplazie
25.3.4 Specifické infekce v těhotenství, které ovlivňují plod
25.4 Další infekce spojené s potraty a předčasnými porody
23.5 Další infekce s negativním účinkem na plod
26 Potermínová gravidita, prodloužené těhotenství (Z. Hájek)
26.1 Incidence prodlouženého těhotenství
26.2 Nejčastější příčiny prodlouženého těhotenství
26.3 Rizika prodlouženého těhotenství
26.3 Prenatální péče u prodloužené gravidity
26.4 Vedení porodu u prodloužené gravidity
26.5 Pravé přenášení, dysmaturita plodu
27 Vícečetné těhotenství (P. Velebil)
27.1 Monozygotní dvojčata
27.2 Dizygotní dvojčata
27.3 Rizika v průběhu vícečetného těhotenství
27.4 Prenatální péče
27.5 Rizika pro plod
27.6 Diagnosticko-terapeutická strategie u vícečetného těhotenství
27.7 Management porodu u vícečetného těhotenství
28 Rizika malprezentace plodu za porodu (P. Velebil)
28.1 Vysoký přímý stav hlavičky
28.2 Asynklitismus
28.3 Deflexní polohy hlavičky
28.4 Patologické naléhání pupečníku
28.5 Šikmé polohy plodu hlavičkou
28.6 Příčné polohy plodu
28.7 Malprezentace u naléhání koncem pánevním
28.8 Malprezentace u spontánního porodu dvojčat
28.9 Malprezentace a císařský řez
29 Intrapartální hypoxie plodu (A. Roztočil)
29.1 Definice
29.2 Příčiny intrapartální hypoxie plodu
29.3 Diagnóza
29.4 Prevence
29.5 Management
30 Předčasné ukončení těhotenství; indukce porodu (A. Roztočil)
30.1 Definice pojmů
30.2 Indikace k indukci porodu
30.2.1 Indikace lékařské
30.2.2 Indikace sociální
30.3 Kontraindikace k indukci porodu
30.3.1 Absolutní kontraindikace
30.3.2 Relativní kontraindikace
30.4 Podmínky indukce porodu
30.5 Metody preindukce porodu
30.5.1 Mechanické metody preindukce
30.5.2 Medikamentózní metody
30.6 Metody indukce porodu
30.6.1 Mechanické metody
30.6.2 Farmakologické metody
30.7 Programovaný porod
30.8 Frekvence indukcí porodu
30.9 Vedlejší účinky indukce porodu
31 Rizika operačních porodů (A. Roztočil)
31.1 Porodnický obrat zevními hmaty
31.2 Dilatace hrdla
31.3 Epiziotomie
31.4 Amniotomie
31.5 Extrakce plodu
31.6 Kristellerova exprese
31.7 Porodnické kleště
31.8 Vakuumextraktor (VEX)
31.9 Císařský řez
31.10 Poporodní revize dutiny děložní
31.11 Manuální vybavení placenty
32 Poporodní krvácení (Z. Hájek)
32.1 Nejčastější příčiny primárního poporodního krvácení
32.2 Příčiny sekundárního poporodního krvácení
32.3 Poruchy mechanismu děložní kontraktibility a odlučování placenty
32.4 Hypotonie a atonie děložní
32.4.1 Masáž dělohy
32.4.2 Farmakologické metody při děložní atonii
32.4.3 Chirurgické postupy při děložní atonii
32.5 Placenta accreta
32.6 Inverze děložní
32.7 Ruptura dělohy
32.8 Porodní poranění
32.8.1 Ruptury děložního hrdla
32.8.2 Ruptury pochvy
33 Syndrom mrtvého plodu (Z. Hájek)
33.1 Příčiny nitroděložního úmrtí plodu
33.2 Diagnóza mrtvého plodu
33.3 Rizika syndromu mrtvého plodu
33.4 Diagnostický a terapeutický postup u ženy s mrtvým plodem
33.5 Vedení porodu s mrtvým plodem
33.6 Úmrtí jednoho plodu u vícečetného těhotenství
33.7 Vyšetření plodu a matky po porodu
33.8 Prevence nitroděložního úmrtí plodu
34 Kritické stavy u rodičky za porodu (A. Pařízek)
34.1 Porodnické příčiny kritických stavů
34.2 Anesteziologické příčiny kritických stavů za porodu
34.3 Krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí
34.3.1 Příčiny velkého krvácení
34.3.2 Nejčastější příčiny krvácení před porodem
34.3.3 Nejčastější příčiny krvácení během porodu
34.3.4 Nejčastější příčiny krvácení po porodu
34.4 Preeklampsie
34.5 Eklampsie (božec)
34.6 HELLP syndrom
34.7 Embolické příhody v těhotenství
34.8 Předčasný porod
34.9 Intrauterinní smrt plodu
34.10 Srdeční zástava v těhotenství a za porodu
35 Anestezie a analgezie u rizikových porodů (A. Pařízek)
35.1 Porodnická anestezie
35.1.1 Celková anestezie
35.1.2 Neuroaxiální anestezie
35.2 Porodnická analgezie
35.3 Management rizikových/patologických porodů
35.3.1 Poloha koncem pánevním
35.3.2 Dvojčata a další vícečetná těhotenství
35.3.3 Předčasný porod
35.3.4 Preeklampsie a HELLP syndrom
35.3.5 Diabetes mellitus
35.3.6 Srdeční choroby
35.3.7 Plicní onemocnění
35.3.8 Oční choroby
35.3.9 Neurologická onemocnění
35.3.10 Nikotinismus, akoholismus a jiné narkomanie
35.3.11 Indukovaný porod
35.3.12 Dystokia cervicocorporalis („protrahovaný porod“)
35.3.13 Porod mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve 2. a 3. trimestru
35.3.14 Manuální lýza a vybavení placenty (lysis manualis placentae)
36 Epidemiologická data v perinatologii (P. Velebil)
36.1 Distribuce
36.1.1 Mortalita
36.1.2 Natalita
36.1.3 Morbidita
36.2 Epidemiologie v perinatologii
36.3 Determinanty
37 Perinatální péče – kvalita, audit, surveillance (Z. Štembera)
37.1 Perinatální audit
37.2 Perinatální surveillance
38 Cost benefit v perinatální medicíně (Z. Štembera)
38.1 Minimalizace nákladů (cost minimalization)
38.2 Analýza efektivity nákladů (cost effectivity)
38.3 Analýza hledání hranic (marginal analysis)
38.4 Analýza prospěšnosti vložených prostředků (cost utility)
38.5 Analýza nákladů proti užitku (cost/benefit analysis)
39 Systém perinatální péče v České republice (P. Velebil)
39.1 Historie formování systému perinatální péče
39.2 Vývoj po roce 1990
40 Etické problémy rizikového a patologického těhotenství (P. Čepický)
40.1 Postup lege artis
40.2 Postup lege artis a názor rodičky
40.3 Ostatní právní normy
40.4 Výzkum v perinatologii
40.5 Obecná etická problematika
40.5.1 Pravidla obecné lékařské etiky
40.5.2 Psychologie lékařské praxe
40.5.3 Specifické etické problémy v porodnictví
Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.70MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Ocenění

Cena předsednictva ČLS JEP 2004

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Ocenění
Rizikové a patologické těhotenství

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.70 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Rizikové a patologické těhotenství

Hájek Zdeněk a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 2557
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
849  764 
Ihned ke stažení
i: 14803 n: 24779225r: 2557
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, interna, diabetologie a další. Jedná se o oblast, která je v popředí zájmu gynekologů- porodníků, pediatrů, ale i praktických lékařů a gynekologů v terénu.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Ocenění

Cena předsednictva ČLS JEP 2004

Z obsahu knihy Rizikové a patologické těhotenství

Seznam zkratek
Předmluva
Úvod
1 Rizikový a patologický průběh těhotenství a prenatální péče (Z. Hájek)
1.1 Definice rizikové a patologické gravidity
1.2 Stanovení rizikových faktorů (RF). Metody screeningu u rizikové a patologické gravidity
1.2.1 Všeobecný screening rizikové a patologické gravidity
1.2.2 Specifický screening
1.3 Prenatální péče u některých vysoce rizikových gravidit
1.3.1 Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH), preeklampsie
1.3.1.1 Všeobecný screening
1.3.1.2 Specifický screening na podkladě laboratorních testů
1.3.1.3 Screening preeklampsie na podkladě UZ flowmetrie
1.3.1.4 Další specifické testy screeningu preeklampsie
1.3.2 Diabetes mellitus, gestační diabetes
1.3.2.1 Všeobecný screening, RF pro gestační diabetes
1.3.2.2 Specifický screening (OGTT se zátěží 75 g glukózy)
1.3.3 Krvácení v časné graviditě
1.3.3.1 Všeobecný screening
1.3.3.2 Specifický screening
1.3.4 Krvácení v pozdním těhotenství
1.3.4.1 Všeobecný screening na podkladě anamnézy
1.3.4.2 Specifický screening
1.3.4.3 Zásady péče o těhotnou s pozdním krvácením
1.3.5 Prenatální péče a prevence tromboembolických stavů v těhotenství
1.3.5.1 Všeobecný screening a vymezení rizikových skupin tromboembolické komplikace
1.3.5.2 Prevence žilní trombózy v těhotenství podle ACCP 2000 (Americké asociace antitrombotické léčby)
2 Screeningové metody v perinatologii (M. Mára)
2.1 Obecná pravidla screeningu
2.2 Přehled screeningových vyšetření v těhotenství
2.3 Markery a rizikové faktory
2.4 Screening předčasného porodu
2.5 Screening streptokoků skupiny B (GBS)
2.6 Screening preeklampsie
2.7 Screening intrauterinní růstové retardace plodu (IUGR)
2.8 Screening nitroděložní tísně plodu
3 Screening vrozených vývojových vad (P. Calda)
3.1 Metodika screeningu
3.1.1 Parametry screeningu
3.1.2 Podmínky pro provádění prenatálního screeningu
3.2 Vrozené vývojové vady
3.2.1 Defekty neurální trubice (NTD)
3.2.2 Chromozomální aberace
3.2.3 Minor markery chromozomálních aberací a tzv. call signs
3.3 Porodnické komplikace a další vrozené vývojové vady při abnormálních hodnotách screeningových markerů
3.3.1 Riziko komplikací a VVV při abnormálních výsledcích screeningu v 1. - 2. trimestru
3.3.2 Riziko komplikací ve 3. trimestru
3.3.3 Perinatální mortalita
3.3.4 Nízká porodní hmotnost obecně
3.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR)
3.3.6 Nespecifické vrozené vady
3.3.7 Další komplikace gravidity
4 Invazivní metody prenatální diagnostiky (P. Calda)
4.1 Amniocentéza (AMC)
4.1.1 Indikace k amniocentéze
4.1.2 Metoda provedení amniocentézy
4.1.3 Komplikace amniocentézy
4.2 Biopsie choria (CVS – Chorionic Villus Sampling)
4.2.1 Pozdní CVS (odběr vzorku placenty)
4.2.2 Indikace CVS
4.2.3 Kontraindikace CVS
4.2.4 Metoda provedení CVS
4.2.5 Komplikace CVS
4.2.6 Laboratorní hlediska metody CVS
4.3 Kordocentéza (KDC)
4.3.1 Metoda kordocentézy
4.3.2 Indikace kordocentézy
4.3.3 Komplikace kordocentézy
5 Intrauterinní růstová retardace plodu (IUGR) (Z. Hájek)
5.1 Růst plodu
5.1.1 Regulační faktory růstu
5.1.2 Hormonální regulace růstu
5.1.3 Fetální hormony
5.1.4 Placentární hormony
5.1.5 Vliv pohlavních hormonů
5.1.6 Vliv prostředí na růst plodu
5.2 Definice intrauterinní růstové retardace (IUGR)
5.2.1 Klasifikace IUGR
5.2.2 Příčiny vzniku IUGR
5.3 Diagnostika intrauterinní růstové retardace
5.4 Terapie IUGR
5.4.1 Možnosti farmakologické léčby v budoucnosti
5.5 Ukončení těhotenství při IUGR
5.5.1 Pokus o indukci porodu před 36. týdnem těhotenství
5.5.2 Primární císařský řez při IUGR
6 Rh izoimunizace (Z. Žižka)
6.1 Sledování senzibilizovaného těhotenství
6.3 Invazivní diagnostické postupy
6.4 Terapie anemického plodu
6.5 Poporodní neonatologická péče
7 Preeklampsie (A. Měchurová)
7.1 Definice
7.2 Etiologie
7.3 Patofyziologie
7.4 Rizikové faktory
7.5 Klasifikace
7.6 Diagnostická kritéria
7.7 Laboratorní ukazatele
7.8 Klinické příznaky a jejich závažnost
7.9 Vyšetřovací algoritmus preeklampsie v těhotenství
7.10 Profylaxe
7.11 Terapie preeklampsie v těhotenství
7.12 Ukončení těhotenství
7.13 Terapie preeklampsie za porodu
7.14 Terapie preeklampsie v šestinedělí
7.15 Komplikace preeklampsie
7.16 Chyby a omyly v diagnostice a léčbě preeklampsie
7.17 Eklampsie
7.18 HELLP syndrom
8 Kardiovaskulární a plicní onemocnění v těhotenství (T. Binder)
8.1 Změny systémové hemodynamiky
8.2 Anamnéza a vyšetření
8.3 Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění
8.4 Vrozené srdeční vady
8.4.1 Defekt síňového septa
8.4.2 Defekt komorového septa
8.4.3 Otevřená tepenná dučej
8.4.4 Koarktace aorty
8.4.5 Valvulární stenóza plicnice
8.4.6 Bikuspidální aortální chlopeň
8.5 Komplexní a cyanotické vrozené srdeční vady
8.5.1 Fallotova tetralogie
8.5.2 Eisenmengerův syndrom
8.5.3 Ebsteinova vada
8.5.4 Marfanův syndrom
8.5.5 Primární plicní hypertenze
8.6 Získané srdeční vady
8.6.l Mitrální stenóza
8.6.2 Aortální stenóza
8.6.3 Aortální regurgitace
8.6.4 Mitrální regurgitace
8.7 Náhrady srdečních chlopní
8.7.l Biologické chlopenní náhrady
8.7.2 Mechanické chlopenní náhrady
8.8 Poruchy srdečního rytmu
8.8.l Paroxyzmální tachykardie
8.8.2 Flutter síní s komorovou arytmií
8.8.3 Síňokomorový blok (A-V blok)
8.9 Arteriální hypertenze
8.9.l Preexistující arteriální hypertenze
8.9.2 Gestační arteriální hypertenze
8.9.3 Terapie
8.10 Kardiomyopatie
8.10.1 Hypertrofická kardiomyopatie
8.10.2 Primární dilatovaná kardiomyopatie
8.10.3 Těhotenská kardiomyopatie
8.11 Ischemická choroba srdeční
8.12 Onemocnění plic v těhotenství
8.12.l Těhotenské změny
8.12.2 Astmoidní bronchitida
8.12.3 Cystická fibróza plic
8.12.4 Sarkoidóza
8.12.5 Tuberkulóza
8.12.6 Lymfangioleiomyomatóza
8.12.7 Těhotenství po transplantaci plic
9 Onemocnění gastrointestinálního traktu v těhotenství (Z. Hájek)
9.1 Onemocnění gastrointestinálního traktu související s těhotenstvím
9.1.1 Pyróza
9.1.2 Ptyalismus
9.1.3 Nauzea a zvracení
9.1.4 Hyperemesis gravidarum
9.1.5 Obstipace
9.2 Onemocnění gastrointestinálního traktu přímo nesouvisející s těhotenstvím
9.2.1 Gastroenteritida
9.2.2 Žaludeční vřed
9.2.3 Hemoroidy
9.2.4 Ulcerózní kolitida
9.2.5 Morbus Crohn
9.2.6 Pankreatitida v těhotenství
9.2.7 Apendicitida v těhotenství
9.2.8 Ileus
9.2.9 Ruptury břišních orgánů v graviditě
10 Nefropatie v těhotenství (Z. Hájek)
10.1 Změny uropoetického systému v těhotenství
10.2 Základní vyšetření v těhotenství
10.3 Nejčastější choroby ledvin a močových cest
10.4 Akutní renální selhání
10.5 Chronická renální onemocnění
10.6 Transplantace ledvin a těhotenství
11 Těhotenství a diabetes mellitus (K. Andělová)
11.1 Metabolické změny v těhotenství
11.1.1 Změny metabolismu sacharidů v graviditě
11.1.2 Změny metabolismu tuků
11.1.3 Úloha placenty v metabolismu glukózy v těhotenství
11.2 Klasifikace diabetes mellitus v těhotenství
11.3 Vztah gravidity a diabetu
11.3.1 Ovlivnění plodu diabetickým těhotenstvím
11.3.2 Spontánní potrat
11.3.3 Vrozené vývojové vady (VVV)
11.3.4 Akcelerace růstu
11.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR)
11.3.6 Poruchy psychomotorického vývoje
11.3.7 Náhlé intrauterinní úmrtí plodu
11.3.8 Pozdní komplikace
11.3.9 Ovlivnění matky diabetickým těhotenstvím
11.4 Diabetes mellitus 1. typu (DM1)
11.4.1 Prekoncepční péče
11.4.2 Diabetologická péče a terapie v graviditě
11.4.3 Komplikace diabetického těhotenství
11.4.4 Akutní metabolické komplikace diabetu
11.5 Diabetes mellitus 2. typu (DM2)
11.5.1 Gestační diabetes mellitus (GDM)
11.6 Novorozenec diabetické matky
12 Hematologické komplikace v těhotenství (T. Binder)
12.l Anemie v těhotenství
12.1.1 Anemie relativní – těhotenská
12.1.2 Anemie absolutní
12.1.3 Zvýšený rozpad červených krvinek
12.1.3.1 Působení zevních vlivů
12.1.3.2 Působení vnitřních činitelů
12.2 Trombocytopenie v těhotenství
12.2.1 Nepravá trombocytopenie
12.2.2 Benigní těhotenská trombocytopenie
12.2.3 Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)
12.2.4 Trombocytopenie při preeklampsii
12.2.5 Trombocytopenie způsobená diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC)
12.2.6 Trombocytopenie při trombotické trombocytopenické purpuře (TTP) a hemolytickém uremickém syndromu (HUS)
12.2.7 Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie
12.3 Von Willebrandova nemoc (vWN)
12.3.l Typ l
12.3.2 Typ 2
12.3.3 Typ 3
12.4 Hemofilie A a B
12.5 Získaná hemofilie
12.6 Mayova-Hegglinova anomálie
13 Trombotické stavy v těhotenství (Z. Hájek)
13.1 Vznik žilní trombózy
13.1.1 Trombofilie
13.1.2 Proces srážení krve
13.1.3 Tvorba arteriálních a žilních trombů
13.2 Trombembolické stavy v porodnické praxi
13.2.1 Hluboké žilní trombózy
13.3 Terapie hlubokých žilních trombóz
13.4 Profylaxe žilních trombóz
13.4.1 Laboratorní vyšetření při podezření na arteriální a žilní trombofilii
13.4.2 Profylaxe žilní trombózy před císařským řezem
13.4.3 Profylaxe žilní trombózy v graviditě a šestinedělí při rizikovém těhotenství
14 Revmatická a autoimunitní onemocnění v těhotenství (Z. Hájek)
14.1 Lupus erythematosus
14.1.1 Klinické příznaky
14.1.2 Laboratorní testy
14.1.3 Terapie a prognóza
14.1.4 Vztah onemocnění k těhotenství, porodu a šestinedělí
14.2 Sklerodermie
14.2.1 Laboratorní vyšetření
14.2.2 Terapie
14.3 Antifosfolipidový syndrom
14.3.1 Antifosfolipidové protilátky
14.3.2 Patogeneze onemocnění
14.3.3 Podskupiny APS
14.3.4 Management APS
14.3.5 Terapie APS
15 Hepatopatie v těhotenství (T. Binder)
15.1 Hepatopatie bez příčinné souvislosti s probíhajícím těhotenstvím
15.1.l Virové hepatitidy
15.1.2 Jiná infekční onemocnění s afinitou k jaterní tkáni
15.1.3 Granulomatózní záněty jater
15.1.4 Neinfekční akutní poškození jater
15.1.5 Akutní jaterní selhání
15.1.6 Onemocnění žlučových cest
15.1.7 Chronická poškození jater
15.1.8 Gilbertova choroba
15.1.9 Criglerův-Najjarův syndrom
15.1.10 Syndrom Dubinův-Johnsonův a Rotorův syndrom
15.1.11 Wilsonova choroba
15.1.12 Nádory jater
15.1.13 Těhotenství po transplantaci jater
15.2 Onemocnění jater v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím
16 Neurologické komplikace v těhotenství (A. Roztočil)
16.1 Onemocnění centrálního nervového systému
16.2 Onemocnění periferních nervů
17 Maligní onemocnění v těhotenství (M. Větr)
17.1 Karcinom děložního čípku
17.2 Karcinom prsu
17.3 Maligní ovariální nádory
17.4 Maligní melanom
17.5 Lymfomy a leukemie
17.6 Ostatní nádory
18 Dermatózy v těhotenství (M. Větr)
18.1 Fyziologické kožní změny v těhotenství
18.2 Dermatózy v těhotenství
18.3 Preexistující dermatózy
19 Drogy, alkohol a kouření v těhotenství (T. Binder)
19.1 Charakteristika drogově závislé populace těhotných
19.2 Zneužívané látky
19.2.1 Opioidy
19.2.2 Psychostimulační drogy
19.2.3 Halucinogeny
19.2.4 Kanabinoidy
19.2.5 Skupina těkavých látek
19.3 Možnosti léčby a substituce v průběhu těhotenství
19.3.1 Detoxifikace, abstinence
19.3.2 Substituce
19.4 Alkohol
19.5 Nikotin
20 Metody asistované reprodukce a rizikové těhotenství (P. Drbohlav)
20.1 Rizikové faktory léčby metodami AR, které by mohly ovlivnit průběh těhotenství a porod
20.1.1 Metody asistované reprodukce a jejich vliv na výsledky těhotenství po AR
20.1.2 Věk matky
20.1.3 Příčiny neplodnosti a jejich vliv na průběh těhotenství a perinatální výsledky
20.1.4 Transfer embrya, počet transferovaných embryí. Vícečetná gravidita a jednočetná gravidita
20.1.5 Vrozené vývojové vady (VVV)
20.1.6 Diagnostika VVV plodu
20.1.7 Kryokonzervace embryí
20.1.8 Těhotenství po dárcovství oocytu
20.1.9 Náhradní mateřství (NM)
20.1.10 Onkologická rizika pro plod po koncepci metodami AR
20.2 Souhrn a klíčové body
21 Krvácení ve druhé polovině těhotenství (Z. Hájek)
21.1 Placenta praevia
21.2 Abrupce placenty
21.3 Méně častá neklasifikovaná krvácení ve druhé polovině těhotenství
21.3.1 Komplikace související s krvácením v pozdním těhotenství
21.4 Diseminovaná intravaskulární koagulace, syndrom DIC
21.4.1 Patofyziologie DIC
21.4.2 Změny hemostázy v průběhu syndromu DIC
21.4.3 Formy syndromu DIC
21.4.4 Laboratorní diagnostika DIC
21.4.5 Prevence DIC
21.4.6 Terapie DIC
21.4.7 Novinky v léčbě DIC
22 Rizikové těhotenství a porod (Z. Hájek)
23 Předčasný porod (Z. Hájek)
23.1 Předčasné děložní kontrakce
23.1.1 Vliv průtoku krve v uteroplacentárním řečišti
23.1.2 Etiopatogeneze kontrakčního procesu
23.1.3 Role steroidů v kontrakčním procesu
23.1.4 Zralost děložního hrdla
23.1.5 Aktivace plodových obalů
23.2 Nejčastější příčiny předčasného porodu
23.2.1 Infekce
23.2.2 Věk matky, parita a sociální faktory
23.2.3 Riziko opakování předčasného porodu
23.2.4 Riziko vícečetné gravidity
23.2.5 Zvýšené riziko předčasného porodu při patologické graviditě
23.2.6 Kouření, alkohol, drogy a péče v těhotenství
23.2.7 Vliv tělesné námahy a zaměstnání
23.3 Diagnostika předčasného porodu
23.4 Terapie předčasného porodu
23.5 Vedení předčasného porodu
23.6 Management předčasného porodu při PROM
23.7 Možnosti prevence předčasného porodu
24 Předčasný odtok plodové vody (A. Měchurová)
24.1 Rizikové faktory, riziko mateřské, fetální
24.2 Detekce odtoku plodové vody
24.3 Postup při prokázaném odtoku plodové vody
24.4 Rozhodnutí o dalším vedení porodu
24.5 Doporučené postupy při předčasném odtoku plodové vody
25 Perinatální infekce (J. Mašata)
25.1 Infekce a předčasný porod
25.2 Buněčné a biochemické mechanismy
25.3 Infekce a negativní neonatologické výsledky
25.3.1 Krvácení v germinální matrix a intraventrikulární krvácení
25.3.2 Periventrikulární leukomalacie a dětská mozková obrna u předčasně narozených dětí
25.3.3 Bronchopulmonární dysplazie
25.3.4 Specifické infekce v těhotenství, které ovlivňují plod
25.4 Další infekce spojené s potraty a předčasnými porody
23.5 Další infekce s negativním účinkem na plod
26 Potermínová gravidita, prodloužené těhotenství (Z. Hájek)
26.1 Incidence prodlouženého těhotenství
26.2 Nejčastější příčiny prodlouženého těhotenství
26.3 Rizika prodlouženého těhotenství
26.3 Prenatální péče u prodloužené gravidity
26.4 Vedení porodu u prodloužené gravidity
26.5 Pravé přenášení, dysmaturita plodu
27 Vícečetné těhotenství (P. Velebil)
27.1 Monozygotní dvojčata
27.2 Dizygotní dvojčata
27.3 Rizika v průběhu vícečetného těhotenství
27.4 Prenatální péče
27.5 Rizika pro plod
27.6 Diagnosticko-terapeutická strategie u vícečetného těhotenství
27.7 Management porodu u vícečetného těhotenství
28 Rizika malprezentace plodu za porodu (P. Velebil)
28.1 Vysoký přímý stav hlavičky
28.2 Asynklitismus
28.3 Deflexní polohy hlavičky
28.4 Patologické naléhání pupečníku
28.5 Šikmé polohy plodu hlavičkou
28.6 Příčné polohy plodu
28.7 Malprezentace u naléhání koncem pánevním
28.8 Malprezentace u spontánního porodu dvojčat
28.9 Malprezentace a císařský řez
29 Intrapartální hypoxie plodu (A. Roztočil)
29.1 Definice
29.2 Příčiny intrapartální hypoxie plodu
29.3 Diagnóza
29.4 Prevence
29.5 Management
30 Předčasné ukončení těhotenství; indukce porodu (A. Roztočil)
30.1 Definice pojmů
30.2 Indikace k indukci porodu
30.2.1 Indikace lékařské
30.2.2 Indikace sociální
30.3 Kontraindikace k indukci porodu
30.3.1 Absolutní kontraindikace
30.3.2 Relativní kontraindikace
30.4 Podmínky indukce porodu
30.5 Metody preindukce porodu
30.5.1 Mechanické metody preindukce
30.5.2 Medikamentózní metody
30.6 Metody indukce porodu
30.6.1 Mechanické metody
30.6.2 Farmakologické metody
30.7 Programovaný porod
30.8 Frekvence indukcí porodu
30.9 Vedlejší účinky indukce porodu
31 Rizika operačních porodů (A. Roztočil)
31.1 Porodnický obrat zevními hmaty
31.2 Dilatace hrdla
31.3 Epiziotomie
31.4 Amniotomie
31.5 Extrakce plodu
31.6 Kristellerova exprese
31.7 Porodnické kleště
31.8 Vakuumextraktor (VEX)
31.9 Císařský řez
31.10 Poporodní revize dutiny děložní
31.11 Manuální vybavení placenty
32 Poporodní krvácení (Z. Hájek)
32.1 Nejčastější příčiny primárního poporodního krvácení
32.2 Příčiny sekundárního poporodního krvácení
32.3 Poruchy mechanismu děložní kontraktibility a odlučování placenty
32.4 Hypotonie a atonie děložní
32.4.1 Masáž dělohy
32.4.2 Farmakologické metody při děložní atonii
32.4.3 Chirurgické postupy při děložní atonii
32.5 Placenta accreta
32.6 Inverze děložní
32.7 Ruptura dělohy
32.8 Porodní poranění
32.8.1 Ruptury děložního hrdla
32.8.2 Ruptury pochvy
33 Syndrom mrtvého plodu (Z. Hájek)
33.1 Příčiny nitroděložního úmrtí plodu
33.2 Diagnóza mrtvého plodu
33.3 Rizika syndromu mrtvého plodu
33.4 Diagnostický a terapeutický postup u ženy s mrtvým plodem
33.5 Vedení porodu s mrtvým plodem
33.6 Úmrtí jednoho plodu u vícečetného těhotenství
33.7 Vyšetření plodu a matky po porodu
33.8 Prevence nitroděložního úmrtí plodu
34 Kritické stavy u rodičky za porodu (A. Pařízek)
34.1 Porodnické příčiny kritických stavů
34.2 Anesteziologické příčiny kritických stavů za porodu
34.3 Krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí
34.3.1 Příčiny velkého krvácení
34.3.2 Nejčastější příčiny krvácení před porodem
34.3.3 Nejčastější příčiny krvácení během porodu
34.3.4 Nejčastější příčiny krvácení po porodu
34.4 Preeklampsie
34.5 Eklampsie (božec)
34.6 HELLP syndrom
34.7 Embolické příhody v těhotenství
34.8 Předčasný porod
34.9 Intrauterinní smrt plodu
34.10 Srdeční zástava v těhotenství a za porodu
35 Anestezie a analgezie u rizikových porodů (A. Pařízek)
35.1 Porodnická anestezie
35.1.1 Celková anestezie
35.1.2 Neuroaxiální anestezie
35.2 Porodnická analgezie
35.3 Management rizikových/patologických porodů
35.3.1 Poloha koncem pánevním
35.3.2 Dvojčata a další vícečetná těhotenství
35.3.3 Předčasný porod
35.3.4 Preeklampsie a HELLP syndrom
35.3.5 Diabetes mellitus
35.3.6 Srdeční choroby
35.3.7 Plicní onemocnění
35.3.8 Oční choroby
35.3.9 Neurologická onemocnění
35.3.10 Nikotinismus, akoholismus a jiné narkomanie
35.3.11 Indukovaný porod
35.3.12 Dystokia cervicocorporalis („protrahovaný porod“)
35.3.13 Porod mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve 2. a 3. trimestru
35.3.14 Manuální lýza a vybavení placenty (lysis manualis placentae)
36 Epidemiologická data v perinatologii (P. Velebil)
36.1 Distribuce
36.1.1 Mortalita
36.1.2 Natalita
36.1.3 Morbidita
36.2 Epidemiologie v perinatologii
36.3 Determinanty
37 Perinatální péče – kvalita, audit, surveillance (Z. Štembera)
37.1 Perinatální audit
37.2 Perinatální surveillance
38 Cost benefit v perinatální medicíně (Z. Štembera)
38.1 Minimalizace nákladů (cost minimalization)
38.2 Analýza efektivity nákladů (cost effectivity)
38.3 Analýza hledání hranic (marginal analysis)
38.4 Analýza prospěšnosti vložených prostředků (cost utility)
38.5 Analýza nákladů proti užitku (cost/benefit analysis)
39 Systém perinatální péče v České republice (P. Velebil)
39.1 Historie formování systému perinatální péče
39.2 Vývoj po roce 1990
40 Etické problémy rizikového a patologického těhotenství (P. Čepický)
40.1 Postup lege artis
40.2 Postup lege artis a názor rodičky
40.3 Ostatní právní normy
40.4 Výzkum v perinatologii
40.5 Obecná etická problematika
40.5.1 Pravidla obecné lékařské etiky
40.5.2 Psychologie lékařské praxe
40.5.3 Specifické etické problémy v porodnictví
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 1 359 
E-kniha 1 223 
E-kniha 1 055 
Tištěná 1 356 
E-kniha 1 220 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.