0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální správa

Organizace a řízení sociálních systémů

Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
449  199  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 19. 05. 2024 3:59
i: 40316 n: 27121953r: 10520
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
382  344 
Ihned ke stažení
i: 41942 n: 27143108r: 10520
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé.

Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další.

Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů.

Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních českých odborníků působících v dané oblasti.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální správa

Předmluva
Úvod
1. Základní pojmy a principy
1.1 Vymezení pojmu správa
1.1.1 Užší vymezení pojmu
1.1.2 Širší pojetí pojmu
1.2 Funkce správy
1.3 Druhy správy
1.3.1 Veřejná správa
1.3.2 Soukromá správa
1.4 Specifika sociální správy
1.4.1 Sociální právo
1.4.2 Sociální cíle
2. Historický vývoj sociální správy
2.1 Předmoderní a raně moderní sociální správa
2.1.1 Sociální péče / sociální pomoc
2.1.2 Sociální policie
2.1.3 Sociální zaopatření
2.1.4 Sociální pojištění
2.2 Moderní sociální správa (po roce 1918)
2.2.1 Konzervativní model
2.2.2 Státně-paternalistický model
2.2.3 Transformační model
3. Pojetí sociální správy
3.1 Způsoby definování sociální správy
3.1.1 Sociální správa a sociální management
3.2 Věcný a osobní rozsah sociální správy
3.3 Pozitivistické a normativní pojetí sociální správy
3.4 Modely sociální správy
3.4.1 Liberální model
3.4.2 Konzervativní model
3.4.3 Sociálně demokratický model
3.4.4 Komunistický (totalitní) model
4. Mezinárodní vlivy působící na sociální správu
4.1 Subjekty mezinárodního vlivu a jejich role
4.2 Mezinárodní principy výstavby sociální správy
4.3 Významné organizace působící na povahu sociální správy
4.3.1 Organizace s celosvětovou působností
4.3.2 Organizace s regionální evropskou působností
4.3.3 Organizace sdružující nestátní subjekty
5. Systémy a výstavba sociální správy
5.1 Soustavy sociální správy
5.1.1 Principy fungování správních soustav
5.1.2 Vztahy mezi subjekty sociální správy
5.1.3 Činnost správních soustav
5.1.4 Nástroje sociálních soustav
5.1.5 Financování soustav sociální správy
5.2 Východiska pro výstavbu sociální správy
5.2.1 Územně správní uspořádání státu
5.2.2 Organizační uspořádání sociální správy v ČR
5.3 Soustavy sociální správy ČR
5.3.1 Sociální pojištění
5.3.2 Státní sociální podpora
5.3.3 Sociální péče a sociální pomoc
5.3.4 Sociální služby
5.3.5 Sociálně-právní ochrana
6. Subjekty sociální správy
6.1 Definiční znaky subjektů sociální správy
6.2 Typy subjektů sociální správy
6.2.1 Mezinárodní subjekty v sociální správě
6.2.2 Stát a jeho orgány
6.2.3 Veřejnoprávní korporace
6.2.4 Nestátní neziskové organizace
6.2.5 Firmy a podnikatelské subjekty
6.3 Vzájemné vztahy mezi subjekty
7. Financování sociální správy
7.1 Základní teoretická východiska financování sociální správy
7.2 Principy financování sociální správy
7.3 Příjmy a výdaje v sociální správě
7.3.1 Výdaje v sociální správě
7.3.2 Zdroje příjmů v sociální správě v ČR
7.4 Modely a techniky financování v sociální správě
7.5 Efektivita financování sociální správy
8. Management a leadership v sociální správě
8.1 Management a leadership
8.1.1 Klíčové milníky ve vývoji managementu a leadershipu
8.1.2 Úrovně managementu
8.1.3 Typy, oblasti a činnosti managementu
8.2 Management a leadership v sociální správě
8.2.1 Plánování v sociální správě
8.2.2 Realizační fáze sociální správy – řízení výkonu sociální správy
8.2.3 Řízení evaluace v sociální správě
9. Kontrolní činnosti v sociální správě
9.1 Obecně ke kontrolním činnostem
9.2 Základní zásady státní kontroly
9.3 Nejdůležitější kontrolní orgány
9.4 Průběh kontroly
9.4.1 Kontrola podle kontrolního řádu
9.4.2 Jiné postupy
9.5 Předmět kontroly
9.6 Standardy kvality poskytování služeb
9.7 Vnitřní kontrola a audit
10. Správní řízení jako nástroj sociální správy
10.1 Obecně ke správnímu řízení
10.1.1 Zásada zákonnosti
10.1.2 Zásada objektivní (materiální) pravdy
10.1.3 Zásada dobré správy
10.1.4 Zásada rovnosti účastníků
10.1.5 Zásada dispozitivity nebo zásada oficiality
10.1.6 Zásada dvoustupňového řízení
10.2 Specifika správního řízení v sociální správě
10.2.1 Subjekty provádějící správní řízení v sociální správě
10.2.2 Subsidiární působnost správního řádu
10.3 Správní řízení podle správního řádu
10.3.1 Účastníci řízení
10.3.2 Zahájení řízení
10.3.3 Důkazy
10.3.4 Rozhodování
10.3.5 Právní moc a vykonatelnost
10.3.6 Náklady řízení
10.3.7 Opravné prostředky
10.4 Správní soudnictví
11. Správa ochrany individuálního zdraví
11.1 Účel správy ochrany individuálního zdraví
11.2 Legislativa
11.3 Výkon státní správy a samosprávy ve vztahu k ochraně zdraví
11.3.1 Výkon státní správy ve vztahu k ochraně zdraví
11.3.2 Výkon samosprávy ve vztahu k ochraně zdraví
11.4 Aktéři
11.4.1 Občané
11.4.2 Zdravotnická zařízení
11.4.3 Zdravotní pojišťovny
11.5 Financování
11.6 Kontrola v oblasti zdravotní péče
12. Soukromoprávní pojištění zdraví
12.1 Zdravotní pojištění cizinců
12.2 Pojištění nadstandardní zdravotní péče
13. Správa nemocenského pojištění
13.1 Nemocenské pojištění
13.2 Sociální události
13.3 Zásady nemocenského pojištění
13.4 Financování
13.4.1 Principy
13.4.2 Odvod pojistného
13.5 Účast na nemocenském pojištění
13.5.1 Účast na pojištění – zaměstnanci
13.5.2 Specifické podmínky účasti na českém nemocenském pojištění platí pro zahraniční zaměstnance
13.5.3 Účast na pojištění – OSVČ
13.6 Dávky nemocenského pojištění
13.6.1 Výpočet dávek nemocenského pojištění
13.6.2 Nemocenské
13.6.3 Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
13.6.4 Dávka otcovské poporodní péče
13.6.5 Ošetřovné
13.6.6 Dlouhodobé ošetřovné
13.6.7 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
13.7 Organizace v oblasti nemocenského pojištění
13.7.1 Úloha zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění
13.7.2 Kontrola a sankce za neplnění povinností
13.7.3 Správní řízení v oblasti nemocenského pojištění
14. Správa důchodového systému
14.1 Důchodový systém
14.2 Důchodové pojištění
14.2.1 Sociální události
14.2.2 Zásady důchodového pojištění
14.2.3 Financování
14.2.4 Účast na důchodovém pojištění
14.2.5 Dávky důchodového pojištění
14.2.6 Organizace v oblasti důchodového pojištění
14.2.7 Úloha zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění
14.2.8 Kontrola a sankce za neplnění povinností
14.2.9 Správní řízení v oblasti důchodového pojištění
14.3 Doplňkové penzijní systémy
14.3.1 Principy
14.3.2 Příspěvky
14.3.3 Vznik a zánik účasti na doplňkovém penzijním spoření
14.3.4 Nároky z doplňkového penzijního spoření
14.3.5 Penzijní společnost a její účastnické fondy
15. Správa zaměstnanosti
15.1 Základní pojmy
15.2 Výstavba, organizace a financování správy zaměstnanosti v ČR
15.2.1 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí
15.2.2 Působnost Úřadu práce ČR
15.2.3 Působnost územně samosprávních celků
15.2.4 Zaměstnavatelé a odborové organizace
15.3 Nástroje státní politiky zaměstnanosti
15.3.1 Vybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
15.3.2 Nástroje pasivní politiky zaměstnanosti
15.4 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce
15.5 Evropská strategie zaměstnanosti
16. Správa státní sociální podpory
16.1 Charakteristika systému
16.2 Dávky
16.3 Nárok na dávky
16.4 Řízení o žádostech
16.5 Výplata dávek
16.6 Kontrolní činnost
17. Správa soustav podporujících sociální začlenění
17.1 Definice chudoby, sociálního vyloučení a sociálního začleňování
17.2 Zdroje práva na pomoc při sociálním začlenění
17.3 Oblasti rovného přístupu ke zdrojům a službám
17.4 Měření míry chudoby a sociálního vyloučení v ČR
17.5 Aktéři sociálního začleňování
17.6 Správa sociální pomoci
17.6.1 Správa systému dávek v hmotné nouzi
17.6.2 Role sociální práce v systému sociální pomoci
17.7 Správa sociální péče
17.7.1 Nárok na dávky sociální péče
17.7.2 Správa příspěvku na péči
17.7.3 Správa dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením
17.7.4 Výzvy systému sociální péče
18. Správa sociálních služeb
18.1 Sociální služby jako pojem v evropském kontextu
18.2 Správa sociálních služeb v různých modelech sociálního státu
18.2.1 Charakteristiky systémů sociálních služeb
18.2.2 Financování služeb v sociální správě
18.3 Obecná typologie sociálních služeb
18.4 Správa poskytování sociálních služeb v ČR
18.4.1 Aktéři v sociálních službách
18.4.2 Kontrola a evaluace v sociálních službách
18.5 Sociální služby v užším pojetí (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
18.5.1 Podmínky poskytování sociálních služeb
18.5.2 Typy, formy a druhy sociálních služeb podle zákona o sociálních službách v ČR
19. Ostatní oblasti sociálně‑právní ochrany a jejich správa
19.1 Ochrana pracovních podmínek
19.1.1 Právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky
19.1.2 Právo na zvýšenou ochranu a zvláštní pracovní podmínky
19.1.3 Právo na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích
19.2 Sociálně-právní ochrana dětí
19.2.1 Definice sociálně-právní ochrany dětí a jejího osobního rozsahu
19.2.2 Orgány sociálně-právní ochrany dětí
19.2.3 Práva dítěte vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí
19.2.4 Opatření sociálně-právní ochrany dětí a kompetence jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí
19.3 Ochrana veřejného zdraví
19.4 Ochrana před diskriminací
19.4.1 Základní ustanovení antidiskriminačního zákona
19.4.2 Procesní ochrana před diskriminací
20. Sociální správa v jiných správních systémech
20.1 Správa politiky bydlení
20.1.1 Klíčová terminologie
20.1.2 Zdroje práva na bydlení
20.1.3 Aktéři bytové politiky
20.1.4 Nástroje bytové politiky
20.1.5 Financování podpory bydlení pro osoby v bytové nouzi
20.2 Systém správy ochrany cizinců, žadatelů o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou v ČR
20.2.1 Cizinci podle zákona o pobytu cizinců
20.2.2 Cizinci podle zákona o azylu
20.2.3 Cizinci podle zákona o dočasné ochraně
20.2.4 Proces udělování mezinárodní ochrany
20.2.5 Pobyt žadatele o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou v azylových zařízeních
20.2.6 Orgány státní správy zabývající se cizineckou problematikou
20.3 Správa zajišťování dostupnosti vzdělávání
20.3.1 Stupně vzdělávání
20.3.2 Správa v oblasti vzdělávání
20.3.3 Skupiny ohrožené v přístupu ke vzdělání
20.3.4 Školská sociální práce
20.4 Sociální správa v oblasti prevence trestné činnosti a řešení jejích následků v systému trestní justice
20.4.1 Základní subjekty podílející se na výkonu sociální správy v rámci trestní justice
20.4.2 Sociální práce s pachatelem trestné činnosti v systému trestní justice
20.4.3 Pomoc obětem trestné činnosti
20.4.4 Restorativní justice jako nástroj řešení konfliktu mezi pachatelem a obětí
20.5 Ochrana spotřebitele
20.5.1 Kdo je spotřebitel a přesah jeho ochrany do sociální oblasti
20.5.2 Spotřebitelské závazky jako příčina předlužování obyvatel a jeho dopady
20.5.3 Sociální správa ve vztahu ke spotřebitelskému úvěru jako specifickému typu spotřebitelského závazku
21. Význam a role sociální práce v činnostech sociální správy
21.1 Klíčová terminologie – vymezení sociální práce
21.1.1 Definice sociální práce
21.1.2 Sociální práce jako profese
21.1.3 Pojetí profesionality sociálního pracovníka
21.2 Legislativní rámec pro výkon sociální práce
21.2.1 Regulace vzdělávání v sociální práci
21.2.2 Regulace povolání sociální pracovník v ČR
21.2.3 Činnosti sociálního pracovníka
21.2.4 Předpoklady výkonu povolání sociální pracovník
21.2.5 Další vzdělávání
21.3 Význam a role sociální práce
21.3.1 Sociální pracovník ve veřejné správě
21.3.2 Sociální pracovník na úřadu práce
21.3.3 Sociální pracovník na obecním úřadu
21.3.4 Sociální pracovník na krajském úřadu a role ministerstva
21.3.5 Sociální pracovník v sociálních službách
21.3.6 Sociální pracovník na pomezí sociálních věcí a zdravotnictví
21.3.7 Sociální pracovník v resortu školství
21.3.8 Sociální pracovník v resortu spravedlnosti
21.3.9 Sociální pracovník v resortu vnitra
Seznam zkratek
O autorech
Použité zdroje
 

Tištěná kniha

Datum vydání: 28.06.2021
Katalogové číslo: 21032
ISBN: 978-80-271-2195-3
Formát / stran: 167×240, 456 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.09MB | 3.09MB | 3.25MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální správa

Tištěná kniha

Datum vydání: 28.06.2021
Katalogové číslo: 21032
ISBN: 978-80-271-2195-3
Formát / stran: 167×240, 456 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.09 MB | 3.09 MB | 3.25 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Sociální správa

Organizace a řízení sociálních systémů

Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
449  199  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 19. 05. 2024 3:59
i: 40316 n: 27121953r: 10520
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
382  344 
Ihned ke stažení
i: 41942 n: 27143108r: 10520
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé.

Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další.

Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů.

Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních českých odborníků působících v dané oblasti.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální správa

Předmluva
Úvod
1. Základní pojmy a principy
1.1 Vymezení pojmu správa
1.1.1 Užší vymezení pojmu
1.1.2 Širší pojetí pojmu
1.2 Funkce správy
1.3 Druhy správy
1.3.1 Veřejná správa
1.3.2 Soukromá správa
1.4 Specifika sociální správy
1.4.1 Sociální právo
1.4.2 Sociální cíle
2. Historický vývoj sociální správy
2.1 Předmoderní a raně moderní sociální správa
2.1.1 Sociální péče / sociální pomoc
2.1.2 Sociální policie
2.1.3 Sociální zaopatření
2.1.4 Sociální pojištění
2.2 Moderní sociální správa (po roce 1918)
2.2.1 Konzervativní model
2.2.2 Státně-paternalistický model
2.2.3 Transformační model
3. Pojetí sociální správy
3.1 Způsoby definování sociální správy
3.1.1 Sociální správa a sociální management
3.2 Věcný a osobní rozsah sociální správy
3.3 Pozitivistické a normativní pojetí sociální správy
3.4 Modely sociální správy
3.4.1 Liberální model
3.4.2 Konzervativní model
3.4.3 Sociálně demokratický model
3.4.4 Komunistický (totalitní) model
4. Mezinárodní vlivy působící na sociální správu
4.1 Subjekty mezinárodního vlivu a jejich role
4.2 Mezinárodní principy výstavby sociální správy
4.3 Významné organizace působící na povahu sociální správy
4.3.1 Organizace s celosvětovou působností
4.3.2 Organizace s regionální evropskou působností
4.3.3 Organizace sdružující nestátní subjekty
5. Systémy a výstavba sociální správy
5.1 Soustavy sociální správy
5.1.1 Principy fungování správních soustav
5.1.2 Vztahy mezi subjekty sociální správy
5.1.3 Činnost správních soustav
5.1.4 Nástroje sociálních soustav
5.1.5 Financování soustav sociální správy
5.2 Východiska pro výstavbu sociální správy
5.2.1 Územně správní uspořádání státu
5.2.2 Organizační uspořádání sociální správy v ČR
5.3 Soustavy sociální správy ČR
5.3.1 Sociální pojištění
5.3.2 Státní sociální podpora
5.3.3 Sociální péče a sociální pomoc
5.3.4 Sociální služby
5.3.5 Sociálně-právní ochrana
6. Subjekty sociální správy
6.1 Definiční znaky subjektů sociální správy
6.2 Typy subjektů sociální správy
6.2.1 Mezinárodní subjekty v sociální správě
6.2.2 Stát a jeho orgány
6.2.3 Veřejnoprávní korporace
6.2.4 Nestátní neziskové organizace
6.2.5 Firmy a podnikatelské subjekty
6.3 Vzájemné vztahy mezi subjekty
7. Financování sociální správy
7.1 Základní teoretická východiska financování sociální správy
7.2 Principy financování sociální správy
7.3 Příjmy a výdaje v sociální správě
7.3.1 Výdaje v sociální správě
7.3.2 Zdroje příjmů v sociální správě v ČR
7.4 Modely a techniky financování v sociální správě
7.5 Efektivita financování sociální správy
8. Management a leadership v sociální správě
8.1 Management a leadership
8.1.1 Klíčové milníky ve vývoji managementu a leadershipu
8.1.2 Úrovně managementu
8.1.3 Typy, oblasti a činnosti managementu
8.2 Management a leadership v sociální správě
8.2.1 Plánování v sociální správě
8.2.2 Realizační fáze sociální správy – řízení výkonu sociální správy
8.2.3 Řízení evaluace v sociální správě
9. Kontrolní činnosti v sociální správě
9.1 Obecně ke kontrolním činnostem
9.2 Základní zásady státní kontroly
9.3 Nejdůležitější kontrolní orgány
9.4 Průběh kontroly
9.4.1 Kontrola podle kontrolního řádu
9.4.2 Jiné postupy
9.5 Předmět kontroly
9.6 Standardy kvality poskytování služeb
9.7 Vnitřní kontrola a audit
10. Správní řízení jako nástroj sociální správy
10.1 Obecně ke správnímu řízení
10.1.1 Zásada zákonnosti
10.1.2 Zásada objektivní (materiální) pravdy
10.1.3 Zásada dobré správy
10.1.4 Zásada rovnosti účastníků
10.1.5 Zásada dispozitivity nebo zásada oficiality
10.1.6 Zásada dvoustupňového řízení
10.2 Specifika správního řízení v sociální správě
10.2.1 Subjekty provádějící správní řízení v sociální správě
10.2.2 Subsidiární působnost správního řádu
10.3 Správní řízení podle správního řádu
10.3.1 Účastníci řízení
10.3.2 Zahájení řízení
10.3.3 Důkazy
10.3.4 Rozhodování
10.3.5 Právní moc a vykonatelnost
10.3.6 Náklady řízení
10.3.7 Opravné prostředky
10.4 Správní soudnictví
11. Správa ochrany individuálního zdraví
11.1 Účel správy ochrany individuálního zdraví
11.2 Legislativa
11.3 Výkon státní správy a samosprávy ve vztahu k ochraně zdraví
11.3.1 Výkon státní správy ve vztahu k ochraně zdraví
11.3.2 Výkon samosprávy ve vztahu k ochraně zdraví
11.4 Aktéři
11.4.1 Občané
11.4.2 Zdravotnická zařízení
11.4.3 Zdravotní pojišťovny
11.5 Financování
11.6 Kontrola v oblasti zdravotní péče
12. Soukromoprávní pojištění zdraví
12.1 Zdravotní pojištění cizinců
12.2 Pojištění nadstandardní zdravotní péče
13. Správa nemocenského pojištění
13.1 Nemocenské pojištění
13.2 Sociální události
13.3 Zásady nemocenského pojištění
13.4 Financování
13.4.1 Principy
13.4.2 Odvod pojistného
13.5 Účast na nemocenském pojištění
13.5.1 Účast na pojištění – zaměstnanci
13.5.2 Specifické podmínky účasti na českém nemocenském pojištění platí pro zahraniční zaměstnance
13.5.3 Účast na pojištění – OSVČ
13.6 Dávky nemocenského pojištění
13.6.1 Výpočet dávek nemocenského pojištění
13.6.2 Nemocenské
13.6.3 Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
13.6.4 Dávka otcovské poporodní péče
13.6.5 Ošetřovné
13.6.6 Dlouhodobé ošetřovné
13.6.7 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
13.7 Organizace v oblasti nemocenského pojištění
13.7.1 Úloha zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění
13.7.2 Kontrola a sankce za neplnění povinností
13.7.3 Správní řízení v oblasti nemocenského pojištění
14. Správa důchodového systému
14.1 Důchodový systém
14.2 Důchodové pojištění
14.2.1 Sociální události
14.2.2 Zásady důchodového pojištění
14.2.3 Financování
14.2.4 Účast na důchodovém pojištění
14.2.5 Dávky důchodového pojištění
14.2.6 Organizace v oblasti důchodového pojištění
14.2.7 Úloha zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění
14.2.8 Kontrola a sankce za neplnění povinností
14.2.9 Správní řízení v oblasti důchodového pojištění
14.3 Doplňkové penzijní systémy
14.3.1 Principy
14.3.2 Příspěvky
14.3.3 Vznik a zánik účasti na doplňkovém penzijním spoření
14.3.4 Nároky z doplňkového penzijního spoření
14.3.5 Penzijní společnost a její účastnické fondy
15. Správa zaměstnanosti
15.1 Základní pojmy
15.2 Výstavba, organizace a financování správy zaměstnanosti v ČR
15.2.1 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí
15.2.2 Působnost Úřadu práce ČR
15.2.3 Působnost územně samosprávních celků
15.2.4 Zaměstnavatelé a odborové organizace
15.3 Nástroje státní politiky zaměstnanosti
15.3.1 Vybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
15.3.2 Nástroje pasivní politiky zaměstnanosti
15.4 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce
15.5 Evropská strategie zaměstnanosti
16. Správa státní sociální podpory
16.1 Charakteristika systému
16.2 Dávky
16.3 Nárok na dávky
16.4 Řízení o žádostech
16.5 Výplata dávek
16.6 Kontrolní činnost
17. Správa soustav podporujících sociální začlenění
17.1 Definice chudoby, sociálního vyloučení a sociálního začleňování
17.2 Zdroje práva na pomoc při sociálním začlenění
17.3 Oblasti rovného přístupu ke zdrojům a službám
17.4 Měření míry chudoby a sociálního vyloučení v ČR
17.5 Aktéři sociálního začleňování
17.6 Správa sociální pomoci
17.6.1 Správa systému dávek v hmotné nouzi
17.6.2 Role sociální práce v systému sociální pomoci
17.7 Správa sociální péče
17.7.1 Nárok na dávky sociální péče
17.7.2 Správa příspěvku na péči
17.7.3 Správa dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením
17.7.4 Výzvy systému sociální péče
18. Správa sociálních služeb
18.1 Sociální služby jako pojem v evropském kontextu
18.2 Správa sociálních služeb v různých modelech sociálního státu
18.2.1 Charakteristiky systémů sociálních služeb
18.2.2 Financování služeb v sociální správě
18.3 Obecná typologie sociálních služeb
18.4 Správa poskytování sociálních služeb v ČR
18.4.1 Aktéři v sociálních službách
18.4.2 Kontrola a evaluace v sociálních službách
18.5 Sociální služby v užším pojetí (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
18.5.1 Podmínky poskytování sociálních služeb
18.5.2 Typy, formy a druhy sociálních služeb podle zákona o sociálních službách v ČR
19. Ostatní oblasti sociálně‑právní ochrany a jejich správa
19.1 Ochrana pracovních podmínek
19.1.1 Právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky
19.1.2 Právo na zvýšenou ochranu a zvláštní pracovní podmínky
19.1.3 Právo na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích
19.2 Sociálně-právní ochrana dětí
19.2.1 Definice sociálně-právní ochrany dětí a jejího osobního rozsahu
19.2.2 Orgány sociálně-právní ochrany dětí
19.2.3 Práva dítěte vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí
19.2.4 Opatření sociálně-právní ochrany dětí a kompetence jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí
19.3 Ochrana veřejného zdraví
19.4 Ochrana před diskriminací
19.4.1 Základní ustanovení antidiskriminačního zákona
19.4.2 Procesní ochrana před diskriminací
20. Sociální správa v jiných správních systémech
20.1 Správa politiky bydlení
20.1.1 Klíčová terminologie
20.1.2 Zdroje práva na bydlení
20.1.3 Aktéři bytové politiky
20.1.4 Nástroje bytové politiky
20.1.5 Financování podpory bydlení pro osoby v bytové nouzi
20.2 Systém správy ochrany cizinců, žadatelů o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou v ČR
20.2.1 Cizinci podle zákona o pobytu cizinců
20.2.2 Cizinci podle zákona o azylu
20.2.3 Cizinci podle zákona o dočasné ochraně
20.2.4 Proces udělování mezinárodní ochrany
20.2.5 Pobyt žadatele o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou v azylových zařízeních
20.2.6 Orgány státní správy zabývající se cizineckou problematikou
20.3 Správa zajišťování dostupnosti vzdělávání
20.3.1 Stupně vzdělávání
20.3.2 Správa v oblasti vzdělávání
20.3.3 Skupiny ohrožené v přístupu ke vzdělání
20.3.4 Školská sociální práce
20.4 Sociální správa v oblasti prevence trestné činnosti a řešení jejích následků v systému trestní justice
20.4.1 Základní subjekty podílející se na výkonu sociální správy v rámci trestní justice
20.4.2 Sociální práce s pachatelem trestné činnosti v systému trestní justice
20.4.3 Pomoc obětem trestné činnosti
20.4.4 Restorativní justice jako nástroj řešení konfliktu mezi pachatelem a obětí
20.5 Ochrana spotřebitele
20.5.1 Kdo je spotřebitel a přesah jeho ochrany do sociální oblasti
20.5.2 Spotřebitelské závazky jako příčina předlužování obyvatel a jeho dopady
20.5.3 Sociální správa ve vztahu ke spotřebitelskému úvěru jako specifickému typu spotřebitelského závazku
21. Význam a role sociální práce v činnostech sociální správy
21.1 Klíčová terminologie – vymezení sociální práce
21.1.1 Definice sociální práce
21.1.2 Sociální práce jako profese
21.1.3 Pojetí profesionality sociálního pracovníka
21.2 Legislativní rámec pro výkon sociální práce
21.2.1 Regulace vzdělávání v sociální práci
21.2.2 Regulace povolání sociální pracovník v ČR
21.2.3 Činnosti sociálního pracovníka
21.2.4 Předpoklady výkonu povolání sociální pracovník
21.2.5 Další vzdělávání
21.3 Význam a role sociální práce
21.3.1 Sociální pracovník ve veřejné správě
21.3.2 Sociální pracovník na úřadu práce
21.3.3 Sociální pracovník na obecním úřadu
21.3.4 Sociální pracovník na krajském úřadu a role ministerstva
21.3.5 Sociální pracovník v sociálních službách
21.3.6 Sociální pracovník na pomezí sociálních věcí a zdravotnictví
21.3.7 Sociální pracovník v resortu školství
21.3.8 Sociální pracovník v resortu spravedlnosti
21.3.9 Sociální pracovník v resortu vnitra
Seznam zkratek
O autorech
Použité zdroje
 

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 99 
E-kniha 191 
Tištěná 305 
E-kniha 275 
Tištěná 552 
E-kniha 497 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 271 
E-kniha 244 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.