0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Stručná anglická gramatika

pro rychlou orientaci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
159 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 24.2.2020 3:32
i: 17013 n: 24730899r: 5830
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Nové vydaní této Stručné anglické gramatiky bylo zcela přepracováno a získalo ještě informativnější a přehlednější charakter. Každá kapitola má jasně strukturované uspořádání, které je členěno podle forem, použití a postavení. Velké množství příkladů, které jsou vždy přeloženy do češtiny, usnadňují pochopení pravidel. Díky snadno pochopitelnému způsobu výkladu nezůstane žádná vaše otázka týkající se gramatiky nezodpovězena. Cizí slova a příkladové věty jsou v textu zvýrazněny světle modrou barvou. Barevné rozlišení a symboly vám pomohou, abyste se hned napoprvé v textu bez potíží zorientovali. Vedle těchto symbolů najdete v jednotlivých kapitolách údaje o úrovni: (A1, A2, B1, B2). Tyto symboly vás upozorní, jaká gramatická témata a jaká pravidla jsou pro vás vhodná. Vztahují se nejen ke gramatickým oddílům, ale i ke slovní zásobě použité v příkladových větách. Pak budete přesně vědět, která slovíčka byste si měli osvojit. Aby vám připadalo osvojování gramatiky v bud
oucnu obzvlášť jednoduché, prozradíme vám ve zvláštním oddíle různé tipy a triky. A abyste si mohli své znalosti otestovat, najdete na konci knihy test ke každé gramatické kapitole. Tak zcela přesně zjistíte, kde máte ještě slabiny, a kterou kapitolu byste si měli ještě jednou nastudovat, ale kromě toho získáte i přehled, co jste už zvládli.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Stručná anglická gramatika

Zkratky – Abbreviations 9
Tipy a triky – Tips & Tricks 10

1 Člen – The Article 17
1.1 Člen určitý – The Definite Article 17
1.2 Člen neurčitý – The Indefinite Article 20

2 Podstatné jméno – The Noun 22
2.1 Psaní velkých písmen u podstatných jmen – Capital Letters with Nouns 22
2.2 Rod – The Gender 22
2.3 Množné číslo – The Plural 23
2.4 Genitiv – The Genitive 27

3 Přídavné jméno – The Adjective 28
3.1 Stupňování přídavných jmen – The Comparative and Superlative 28
3.2 Porovnávání – Comparisons 29
3.3 Zpodstatnělá přídavná jména – Adjectives as Nouns 30
3.4 Zastupující slovo one – The Supporting Word „one“ 30

4 Příslovce – The Adverb 31
4.1 Stupňování příslovcí – The Comparative and Superlative 32
4.2 Porovnávání – Comparisons 33
4.3 Slovosled příslovcí a příslovečných určení – Word Order 33

5 Zájmeno – The Pronoun 35
5.1 Osobní zájmeno – The Personal Pronoun 35
5.2 Přivlastňovací zájmeno – The Possessive Pronoun 36
5.3 Zvratné zájmeno – The Reflexive Pronoun 37
5.4 Ukazovací zájmeno – The Demonstrative Pronoun 39
5.5 Vztažné zájmeno – The Relative Pronoun 39
5.6 Tázací zájmeno – The Interrogative Pronoun 41
5.7 Neurčité zájmeno – The Indifinite Pronoun 42

6 Označení množství – Quantifiers 46

7 Sloveso – The Verb 47
7.1. Infinitiv – The Infinitive 47
7.2 Rozkazovací způsob – The Imperative 48

8 Časy – The Tenses 49
8.1 Přítomný čas prostý – The Present Simple 49
8.2 Přítomný čas průběhový – The Present Progressive 51
8.3 Minulý čas prostý – The Past Simple 54
8.4 Minulý čas průběhový – The Past Progressive 56
8.5 Budoucí čas prostý – The Future Simple 57
8.6 Předpřítomný čas prostý – The Present Perfect Simple 61
8.7 Předpřítomný čas průběhový – The Present Perfect Progressive 64
8.8 Předminulý čas prostý – The Past Perfect Simple 65
8.9 Předminulý čas průběhový – The Past Perfect Progressive 66
8.10 Předbudoucí čas prostý – The Future Perfect Simple 67
8.11 Předbudoucí čas průběhový – The Future Perfect Progressive 67
9 Otázky a negace – Questions and Negatives 68
9.1 Otázky – Questions 68
9.2 Zápor – Negatives 69
9.4 Záporná otázka – The Question in the Negative 70
9.5 Krátké odpovědi – Short Answers
9.6 Tázací dovětky – Question Tags 70

10 Pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.1 Úplná pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.2 Modální pomocná slovesa – The Modal Auxiliary Verbs 71

11 Příčestí – The Participles 77

12 Gerundium – The Gerund 79

13 Trpný rod – The Passive 83
13.1 Present Tense a Past Tense – Present and Past 83
13.2 Trpný rod s pasivním podmětem – The Personal 83
Passive
13.3 Gerundium v trpném rodě – The Gerund in the Passive 84
13.4 Trpný rod v jiných časech – The Passive in Other Tenses 85

14 Spojky – Conjunctions 86

15 Nepřímá řeč – Indirect Speech 87
15.1 Bez změny gramatického času – Without Changing The Tense 87
15.2 Změna místních a časových údajů – Changing Location and
Time References 87
15.3 Rozkazy a výzvy – Commands and Instructions 88
15.4 Se změnou gramatického času – With Tense Changes 88
15.5 Pomocná slovesa – Modal Verbs 89
15.6 Otázky – Questions 90

16 Věty podmínkové – Conditional Clauses 91
16.1 1. typ – Type 1 91
16.2 2. typ – Type 2 92
16.3 3. typ – Type 3 92
16.4 Would ve větě s if – Would in an if Sentence 93
16.5 Unless 94

Nepravidelná slovesa – Irregular Verbs 95
Testy – Tests 99
Řešení – Key to Exercises 110

Tištěná kniha

Datum vydání: 08. 02. 2010
Katalogové číslo: K213
ISBN: 978-80-247-3089-9
Formát / stran: 125×190, 112 stran
Stručná anglická gramatika

Tištěná kniha

Datum vydání: 08. 02. 2010
Katalogové číslo: K213
ISBN: 978-80-247-3089-9
Formát / stran: 125×190, 112 stran
Jazyk: Čeština

Stručná anglická gramatika

pro rychlou orientaci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
159 
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 24.2.2020 3:32
i: 17013 n: 24730899r: 5830
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Nové vydaní této Stručné anglické gramatiky bylo zcela přepracováno a získalo ještě informativnější a přehlednější charakter. Každá kapitola má jasně strukturované uspořádání, které je členěno podle forem, použití a postavení. Velké množství příkladů, které jsou vždy přeloženy do češtiny, usnadňují pochopení pravidel. Díky snadno pochopitelnému způsobu výkladu nezůstane žádná vaše otázka týkající se gramatiky nezodpovězena. Cizí slova a příkladové věty jsou v textu zvýrazněny světle modrou barvou. Barevné rozlišení a symboly vám pomohou, abyste se hned napoprvé v textu bez potíží zorientovali. Vedle těchto symbolů najdete v jednotlivých kapitolách údaje o úrovni: (A1, A2, B1, B2). Tyto symboly vás upozorní, jaká gramatická témata a jaká pravidla jsou pro vás vhodná. Vztahují se nejen ke gramatickým oddílům, ale i ke slovní zásobě použité v příkladových větách. Pak budete přesně vědět, která slovíčka byste si měli osvojit. Aby vám připadalo osvojování gramatiky v bud
oucnu obzvlášť jednoduché, prozradíme vám ve zvláštním oddíle různé tipy a triky. A abyste si mohli své znalosti otestovat, najdete na konci knihy test ke každé gramatické kapitole. Tak zcela přesně zjistíte, kde máte ještě slabiny, a kterou kapitolu byste si měli ještě jednou nastudovat, ale kromě toho získáte i přehled, co jste už zvládli.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Stručná anglická gramatika

Zkratky – Abbreviations 9
Tipy a triky – Tips & Tricks 10

1 Člen – The Article 17
1.1 Člen určitý – The Definite Article 17
1.2 Člen neurčitý – The Indefinite Article 20

2 Podstatné jméno – The Noun 22
2.1 Psaní velkých písmen u podstatných jmen – Capital Letters with Nouns 22
2.2 Rod – The Gender 22
2.3 Množné číslo – The Plural 23
2.4 Genitiv – The Genitive 27

3 Přídavné jméno – The Adjective 28
3.1 Stupňování přídavných jmen – The Comparative and Superlative 28
3.2 Porovnávání – Comparisons 29
3.3 Zpodstatnělá přídavná jména – Adjectives as Nouns 30
3.4 Zastupující slovo one – The Supporting Word „one“ 30

4 Příslovce – The Adverb 31
4.1 Stupňování příslovcí – The Comparative and Superlative 32
4.2 Porovnávání – Comparisons 33
4.3 Slovosled příslovcí a příslovečných určení – Word Order 33

5 Zájmeno – The Pronoun 35
5.1 Osobní zájmeno – The Personal Pronoun 35
5.2 Přivlastňovací zájmeno – The Possessive Pronoun 36
5.3 Zvratné zájmeno – The Reflexive Pronoun 37
5.4 Ukazovací zájmeno – The Demonstrative Pronoun 39
5.5 Vztažné zájmeno – The Relative Pronoun 39
5.6 Tázací zájmeno – The Interrogative Pronoun 41
5.7 Neurčité zájmeno – The Indifinite Pronoun 42

6 Označení množství – Quantifiers 46

7 Sloveso – The Verb 47
7.1. Infinitiv – The Infinitive 47
7.2 Rozkazovací způsob – The Imperative 48

8 Časy – The Tenses 49
8.1 Přítomný čas prostý – The Present Simple 49
8.2 Přítomný čas průběhový – The Present Progressive 51
8.3 Minulý čas prostý – The Past Simple 54
8.4 Minulý čas průběhový – The Past Progressive 56
8.5 Budoucí čas prostý – The Future Simple 57
8.6 Předpřítomný čas prostý – The Present Perfect Simple 61
8.7 Předpřítomný čas průběhový – The Present Perfect Progressive 64
8.8 Předminulý čas prostý – The Past Perfect Simple 65
8.9 Předminulý čas průběhový – The Past Perfect Progressive 66
8.10 Předbudoucí čas prostý – The Future Perfect Simple 67
8.11 Předbudoucí čas průběhový – The Future Perfect Progressive 67
9 Otázky a negace – Questions and Negatives 68
9.1 Otázky – Questions 68
9.2 Zápor – Negatives 69
9.4 Záporná otázka – The Question in the Negative 70
9.5 Krátké odpovědi – Short Answers
9.6 Tázací dovětky – Question Tags 70

10 Pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.1 Úplná pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.2 Modální pomocná slovesa – The Modal Auxiliary Verbs 71

11 Příčestí – The Participles 77

12 Gerundium – The Gerund 79

13 Trpný rod – The Passive 83
13.1 Present Tense a Past Tense – Present and Past 83
13.2 Trpný rod s pasivním podmětem – The Personal 83
Passive
13.3 Gerundium v trpném rodě – The Gerund in the Passive 84
13.4 Trpný rod v jiných časech – The Passive in Other Tenses 85

14 Spojky – Conjunctions 86

15 Nepřímá řeč – Indirect Speech 87
15.1 Bez změny gramatického času – Without Changing The Tense 87
15.2 Změna místních a časových údajů – Changing Location and
Time References 87
15.3 Rozkazy a výzvy – Commands and Instructions 88
15.4 Se změnou gramatického času – With Tense Changes 88
15.5 Pomocná slovesa – Modal Verbs 89
15.6 Otázky – Questions 90

16 Věty podmínkové – Conditional Clauses 91
16.1 1. typ – Type 1 91
16.2 2. typ – Type 2 92
16.3 3. typ – Type 3 92
16.4 Would ve větě s if – Would in an if Sentence 93
16.5 Unless 94

Nepravidelná slovesa – Irregular Verbs 95
Testy – Tests 99
Řešení – Key to Exercises 110

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 249 
Tištěná 185 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.