0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Stručná anglická gramatika

pro rychlou orientaci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5830
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Nové vydaní této Stručné anglické gramatiky bylo zcela přepracováno a získalo ještě informativnější a přehlednější charakter. Každá kapitola má jasně strukturované uspořádání, které je členěno podle forem, použití a postavení. Velké množství příkladů, které jsou vždy přeloženy do češtiny, usnadňují pochopení pravidel. Díky snadno pochopitelnému způsobu výkladu nezůstane žádná vaše otázka týkající se gramatiky nezodpovězena. Cizí slova a příkladové věty jsou v textu zvýrazněny světle modrou barvou. Barevné rozlišení a symboly vám pomohou, abyste se hned napoprvé v textu bez potíží zorientovali. Vedle těchto symbolů najdete v jednotlivých kapitolách údaje o úrovni: (A1, A2, B1, B2). Tyto symboly vás upozorní, jaká gramatická témata a jaká pravidla jsou pro vás vhodná. Vztahují se nejen ke gramatickým oddílům, ale i ke slovní zásobě použité v příkladových větách. Pak budete přesně vědět, která slovíčka byste si měli osvojit. Aby vám připadalo osvojování gramatiky v bud
oucnu obzvlášť jednoduché, prozradíme vám ve zvláštním oddíle různé tipy a triky. A abyste si mohli své znalosti otestovat, najdete na konci knihy test ke každé gramatické kapitole. Tak zcela přesně zjistíte, kde máte ještě slabiny, a kterou kapitolu byste si měli ještě jednou nastudovat, ale kromě toho získáte i přehled, co jste už zvládli.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stručná anglická gramatika

Zkratky – Abbreviations 9
Tipy a triky – Tips & Tricks 10

1 Člen – The Article 17
1.1 Člen určitý – The Definite Article 17
1.2 Člen neurčitý – The Indefinite Article 20

2 Podstatné jméno – The Noun 22
2.1 Psaní velkých písmen u podstatných jmen – Capital Letters with Nouns 22
2.2 Rod – The Gender 22
2.3 Množné číslo – The Plural 23
2.4 Genitiv – The Genitive 27

3 Přídavné jméno – The Adjective 28
3.1 Stupňování přídavných jmen – The Comparative and Superlative 28
3.2 Porovnávání – Comparisons 29
3.3 Zpodstatnělá přídavná jména – Adjectives as Nouns 30
3.4 Zastupující slovo one – The Supporting Word „one“ 30

4 Příslovce – The Adverb 31
4.1 Stupňování příslovcí – The Comparative and Superlative 32
4.2 Porovnávání – Comparisons 33
4.3 Slovosled příslovcí a příslovečných určení – Word Order 33

5 Zájmeno – The Pronoun 35
5.1 Osobní zájmeno – The Personal Pronoun 35
5.2 Přivlastňovací zájmeno – The Possessive Pronoun 36
5.3 Zvratné zájmeno – The Reflexive Pronoun 37
5.4 Ukazovací zájmeno – The Demonstrative Pronoun 39
5.5 Vztažné zájmeno – The Relative Pronoun 39
5.6 Tázací zájmeno – The Interrogative Pronoun 41
5.7 Neurčité zájmeno – The Indifinite Pronoun 42

6 Označení množství – Quantifiers 46

7 Sloveso – The Verb 47
7.1. Infinitiv – The Infinitive 47
7.2 Rozkazovací způsob – The Imperative 48

8 Časy – The Tenses 49
8.1 Přítomný čas prostý – The Present Simple 49
8.2 Přítomný čas průběhový – The Present Progressive 51
8.3 Minulý čas prostý – The Past Simple 54
8.4 Minulý čas průběhový – The Past Progressive 56
8.5 Budoucí čas prostý – The Future Simple 57
8.6 Předpřítomný čas prostý – The Present Perfect Simple 61
8.7 Předpřítomný čas průběhový – The Present Perfect Progressive 64
8.8 Předminulý čas prostý – The Past Perfect Simple 65
8.9 Předminulý čas průběhový – The Past Perfect Progressive 66
8.10 Předbudoucí čas prostý – The Future Perfect Simple 67
8.11 Předbudoucí čas průběhový – The Future Perfect Progressive 67
9 Otázky a negace – Questions and Negatives 68
9.1 Otázky – Questions 68
9.2 Zápor – Negatives 69
9.4 Záporná otázka – The Question in the Negative 70
9.5 Krátké odpovědi – Short Answers
9.6 Tázací dovětky – Question Tags 70

10 Pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.1 Úplná pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.2 Modální pomocná slovesa – The Modal Auxiliary Verbs 71

11 Příčestí – The Participles 77

12 Gerundium – The Gerund 79

13 Trpný rod – The Passive 83
13.1 Present Tense a Past Tense – Present and Past 83
13.2 Trpný rod s pasivním podmětem – The Personal 83
Passive
13.3 Gerundium v trpném rodě – The Gerund in the Passive 84
13.4 Trpný rod v jiných časech – The Passive in Other Tenses 85

14 Spojky – Conjunctions 86

15 Nepřímá řeč – Indirect Speech 87
15.1 Bez změny gramatického času – Without Changing The Tense 87
15.2 Změna místních a časových údajů – Changing Location and
Time References 87
15.3 Rozkazy a výzvy – Commands and Instructions 88
15.4 Se změnou gramatického času – With Tense Changes 88
15.5 Pomocná slovesa – Modal Verbs 89
15.6 Otázky – Questions 90

16 Věty podmínkové – Conditional Clauses 91
16.1 1. typ – Type 1 91
16.2 2. typ – Type 2 92
16.3 3. typ – Type 3 92
16.4 Would ve větě s if – Would in an if Sentence 93
16.5 Unless 94

Nepravidelná slovesa – Irregular Verbs 95
Testy – Tests 99
Řešení – Key to Exercises 110

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Stručná anglická gramatika byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Stručná anglická gramatika

pro rychlou orientaci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5830
Nové vydaní této Stručné anglické gramatiky bylo zcela přepracováno a získalo ještě informativnější a přehlednější charakter. Každá kapitola má jasně strukturované uspořádání, které je členěno podle forem, použití a postavení. Velké množství příkladů, které jsou vždy přeloženy do češtiny, usnadňují pochopení pravidel. Díky snadno pochopitelnému způsobu výkladu nezůstane žádná vaše otázka týkající se gramatiky nezodpovězena. Cizí slova a příkladové věty jsou v textu zvýrazněny světle modrou barvou. Barevné rozlišení a symboly vám pomohou, abyste se hned napoprvé v textu bez potíží zorientovali. Vedle těchto symbolů najdete v jednotlivých kapitolách údaje o úrovni: (A1, A2, B1, B2). Tyto symboly vás upozorní, jaká gramatická témata a jaká pravidla jsou pro vás vhodná. Vztahují se nejen ke gramatickým oddílům, ale i ke slovní zásobě použité v příkladových větách. Pak budete přesně vědět, která slovíčka byste si měli osvojit. Aby vám připadalo osvojování gramatiky v bud
oucnu obzvlášť jednoduché, prozradíme vám ve zvláštním oddíle různé tipy a triky. A abyste si mohli své znalosti otestovat, najdete na konci knihy test ke každé gramatické kapitole. Tak zcela přesně zjistíte, kde máte ještě slabiny, a kterou kapitolu byste si měli ještě jednou nastudovat, ale kromě toho získáte i přehled, co jste už zvládli.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Stručná anglická gramatika

Zkratky – Abbreviations 9
Tipy a triky – Tips & Tricks 10

1 Člen – The Article 17
1.1 Člen určitý – The Definite Article 17
1.2 Člen neurčitý – The Indefinite Article 20

2 Podstatné jméno – The Noun 22
2.1 Psaní velkých písmen u podstatných jmen – Capital Letters with Nouns 22
2.2 Rod – The Gender 22
2.3 Množné číslo – The Plural 23
2.4 Genitiv – The Genitive 27

3 Přídavné jméno – The Adjective 28
3.1 Stupňování přídavných jmen – The Comparative and Superlative 28
3.2 Porovnávání – Comparisons 29
3.3 Zpodstatnělá přídavná jména – Adjectives as Nouns 30
3.4 Zastupující slovo one – The Supporting Word „one“ 30

4 Příslovce – The Adverb 31
4.1 Stupňování příslovcí – The Comparative and Superlative 32
4.2 Porovnávání – Comparisons 33
4.3 Slovosled příslovcí a příslovečných určení – Word Order 33

5 Zájmeno – The Pronoun 35
5.1 Osobní zájmeno – The Personal Pronoun 35
5.2 Přivlastňovací zájmeno – The Possessive Pronoun 36
5.3 Zvratné zájmeno – The Reflexive Pronoun 37
5.4 Ukazovací zájmeno – The Demonstrative Pronoun 39
5.5 Vztažné zájmeno – The Relative Pronoun 39
5.6 Tázací zájmeno – The Interrogative Pronoun 41
5.7 Neurčité zájmeno – The Indifinite Pronoun 42

6 Označení množství – Quantifiers 46

7 Sloveso – The Verb 47
7.1. Infinitiv – The Infinitive 47
7.2 Rozkazovací způsob – The Imperative 48

8 Časy – The Tenses 49
8.1 Přítomný čas prostý – The Present Simple 49
8.2 Přítomný čas průběhový – The Present Progressive 51
8.3 Minulý čas prostý – The Past Simple 54
8.4 Minulý čas průběhový – The Past Progressive 56
8.5 Budoucí čas prostý – The Future Simple 57
8.6 Předpřítomný čas prostý – The Present Perfect Simple 61
8.7 Předpřítomný čas průběhový – The Present Perfect Progressive 64
8.8 Předminulý čas prostý – The Past Perfect Simple 65
8.9 Předminulý čas průběhový – The Past Perfect Progressive 66
8.10 Předbudoucí čas prostý – The Future Perfect Simple 67
8.11 Předbudoucí čas průběhový – The Future Perfect Progressive 67
9 Otázky a negace – Questions and Negatives 68
9.1 Otázky – Questions 68
9.2 Zápor – Negatives 69
9.4 Záporná otázka – The Question in the Negative 70
9.5 Krátké odpovědi – Short Answers
9.6 Tázací dovětky – Question Tags 70

10 Pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.1 Úplná pomocná slovesa – The Auxiliary Verbs 71
10.2 Modální pomocná slovesa – The Modal Auxiliary Verbs 71

11 Příčestí – The Participles 77

12 Gerundium – The Gerund 79

13 Trpný rod – The Passive 83
13.1 Present Tense a Past Tense – Present and Past 83
13.2 Trpný rod s pasivním podmětem – The Personal 83
Passive
13.3 Gerundium v trpném rodě – The Gerund in the Passive 84
13.4 Trpný rod v jiných časech – The Passive in Other Tenses 85

14 Spojky – Conjunctions 86

15 Nepřímá řeč – Indirect Speech 87
15.1 Bez změny gramatického času – Without Changing The Tense 87
15.2 Změna místních a časových údajů – Changing Location and
Time References 87
15.3 Rozkazy a výzvy – Commands and Instructions 88
15.4 Se změnou gramatického času – With Tense Changes 88
15.5 Pomocná slovesa – Modal Verbs 89
15.6 Otázky – Questions 90

16 Věty podmínkové – Conditional Clauses 91
16.1 1. typ – Type 1 91
16.2 2. typ – Type 2 92
16.3 3. typ – Type 3 92
16.4 Would ve větě s if – Would in an if Sentence 93
16.5 Unless 94

Nepravidelná slovesa – Irregular Verbs 95
Testy – Tests 99
Řešení – Key to Exercises 110

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Poškozená 149 
E-kniha 176 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.