0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Úvod do psychologie osobnosti

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
459  390 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 28. 05. 2024 13:02
i: 19245 n: 24740331r: 6947
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  351 
Ihned ke stažení
i: 19246 n: 24778488r: 6947
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já.

Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury.

Významnou pomůckou je stručný slovníček pojmů na konci každé kapitoly. Publikace je určena psychologům, pedagogům, sociologům, kulturním antropologům, politologům, psychiatrům, manažerům, personalistům a dalším odborníkům. Osloví však i širší veřejnost a její přirozený zájem porozumět sobě i druhým lidem.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Úvod do psychologie osobnosti

1. Úvod
1.1 Stručný přehled vývoje disciplíny
1.2 Psychologie osobnosti versus obecná psychologie
1.3 Tři otázky psychologie osobnosti
2. Předmět psychologie osobnosti
2.1 Definice pojmu „osobnost“
2.2 Přehled „klasických“ definic osobnosti
2.3 Rozbor současných psychologických vymezení osobnosti
3. Metody psychologického rozboru osobnosti
3.1 Psychologická strategie explorace osobnosti
3.1.1 Idiografický přístup
3.1.2 Nomotetický přístup
3.1.3 Nomotetický versus idiografický přístup
3.1.4 Komplementárnost idiografických a nomotetických metod
3.2 Logický status psychologických pojmů
4. Skladba osobnosti
4.1 Dvojí význam pojmu „struktura“
4.2 Jungovo analytické pojetí osobnostní skladby
4.2.1 Struktura osobnosti
4.3 Raymond B. Cattell
4.3.1 Struktura osobnosti
4.3.2 Primární a sekundární faktory osobnosti
5. Dynamika osobnosti
5.1 Obecné pojmové vymezení
5.2 Dva modely dynamického výkladu osobnosti
5.3 Analytická teorie osobnostní dynamiky
5.3.1 Dynamické principy
5.3.2 Dynamické dispozice
5.4 Raymond B. Cattell
5.4.1 Dynamické rysy
5.4.2 Dynamická spleť
6. Vývoj osobnosti
6.1 Zdroje utváření osobnosti
6.2 Vnitřní činitele
6.3 Vnější činitele vývoje
6.4 Modely výzkumu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti
6.5 Odhad významu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti
6.6 Kontinuita versus diskontinuita vývoje
6.6.1 Model kontinuity
6.6.2 Model diskontinuity
7. Temperament
7.1 Teorie temperamentu
7.2 Humorální teorie Hippokrata
7.3 Neurofyziologická teorie I. P. Pavlova
7.4 Psychometrická teorie H. J. Eysencka
7.5 Konstituční pojetí temperamentu Kretschmera
7.6 Antropometrická teorie W. Sheldona
7.7 Empirické šetření souvislosti mezi časnými projevy temperamentu a budoucím psychosociálním vývojem člověka
8. Charakter
8.1 Předvědecké pojetí charakteru
8.2 Současné psychologické koncepce o charakteru
8.3 Klasická psychoanalýza
8.3.1 Typy charakteru
8.4 Frommovo pojetí charakteru
8.5 Reichovo pojetí charakteru
9. Morálka
9.1 Jean Piaget: Dvě etapy vývoje morálky
9.2 Lawrence Kohlberg: tři vývojové kvality morálky
9.3 Současný výzkum Kohlbergových vývojových stadií
9.4 Jsou rozdíly v morálce mezi muži a ženami?
10. Teoretické základy psychologie osobnosti
10.1 Formální vlastnosti psychologického výkladu osobnosti 10.2 Obsahové vlastnosti psychologických teorií osobnosti
11. Psychoanalytická perspektiva
11.1 Skladba osobnosti
11.1.1 Topografický model
11.1.2 Strukturální model
11.2 Dynamika osobnosti
11.2.1 Instinkt
11.2.2 Dělení psychické energie
11.2.3 Dynamická souhra osobnostních subsystémů
11.2.4 Úzkost
11.3 Vývoj osobnosti
11.3.1 Napětí, učení a vývoj osobnosti
11.4 Další vývoj psychoanalýzy
12. Perspektiva osobnostních rysů
12.1 Psychologický výzkum rysů
12.1.1 Sémantická analýza osobnostních pojmů
12.1.2 Psychologie osobnostních faktorů
12.2 Psychologické měření osobnostních vlastností
12.3 Současné empirické šetření rysů
13. Humanisticko-existenciální perspektiva
13.1 Základní postuláty teorie
13.2 Maslowova koncepce sebeaktualizované osobnosti
13.3 Rogersovo klientocentrické pojetí osobnosti
13.4 Self
13.4.1 Typy Self
13.4.2 Hodnocení Self
13.4.3 Výhody, nevýhody a pseudovýhody sebeúcty
13.5 Hodnocení humanisticko-existenciální perspektivy
14. Sociálně-kognitivní perspektiva
14.1 Modely interakce osobnost–prostředí
14.2 Prožitek osobnostní kontroly
14.2.1 Místo kontroly
14.2.2 Psychologická interpretace místa kontroly
14.3 Naučená bezmocnost
14.3.1 Další výzkumná šetření naučené bezmocnosti
14.4 Problém hodnocení osobnostních projevů
14.5 Kritika sociálně-kognitivní perspektivy
14.6 Srovnání hlavních psychologických přístupů osobnosti
15. Já
15.1 Já a příbuzné pojmy
15.2 Já jako objekt
15.2.1 Vymezení vlastního Já
15.2.2 Kategorické Já
15.3 Já jako subjekt
15.3.1 Pocit vlastní zdatnosti
15.3.2 Pocit jedinečnosti
15.3.3 Pocit stability
15.3.4 Uvažování o vlastním Já
15.3.5 Sebeúcta
15.3.6 Vývoj sebeúcty
16. Obranné mechanismy Já
16.1 Stručný přehled jednotlivých mechanismů obrany
16.2 Společné charakteristiky obranných mechanismů
17. Motivy a motivace osobnosti
17.1 Původ motivů
17.1.1 Člověk – hračka osudu
17.1.2 Člověk – rozumný vládce
17.1.3 Člověk – stroj
17.1.4 Člověk – zvíře
17.1.5 Člověk – produkt společnosti
17.1.6 Člověk – nevědomé bytí
17.2 Klasifikace motivů
17.2.1 Vrozené versus získané motivy
17.2.2 Primární versus sekundární motivy
17.2.3 Biologické versus sociální motivy
17.2.4 Maslowova hierarchie motivů
17.3 Identifikace motivů
17.4 Druhy motivů
17.4.1 Potřeba jídla
17.4.2 Sebepotvrzení
17.4.3 Sexuální chování
17.4.4 Zvědavost
18. Frustrace, úzkost, konflikt
18.1 Frustrace motivů
18.2 Frustrace a napětí
18.3 Účinky frustrace
18.4 Konflikt
19. Emoce a osobnost
19.1 Emoce a vrozenost
19.2 Emoce a učení
19.2.1 Sociální učení a vznik emocí
19.2.2 Kultivace emocionálního projevu
19.3 Klasifikace lidských emocí
20. Poznávací funkce osobnosti
20.1 Základní poznávací procesy a dispozice osobnosti
20.2 Složité poznávací procesy a dispozice osobnosti
20.2.1 Vývoj pojmů
20.2.2 Řešení problému
20.2.3 Tvůrčí myšlení
21. Poruchy osobnosti
21.1 Vymezení pojmu
21.2 Charakteristika osobnostních poruch
21.3 Dílčí poruchy osobnosti
21.3.1 Paranoidní porucha osobnosti (F 60.0)
21.3.2 Schizoidní porucha osobnosti (F60.1)
21.3.3 Disociální (antisociální) porucha osobnosti (F60.2)
21.3.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)
21.3.5 Histrionská porucha osobnosti (F60.4)
21.3.6 Anankastická porucha osobnosti (F60.5)
21.3.7 Vyhýbavá porucha osobnosti (F60.6)
21.3.8 Závislá porucha osobnosti (F60.7)
21.3.9 Jiné specifické poruchy osobnosti (F60.8)
Literatura Shrnutí Summary Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

Tištěná kniha

Datum vydání: 29.02.2012
Katalogové číslo: 2315
ISBN: 978-80-247-4033-1
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.13MB | 6.13MB | 2.21MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Úvod do psychologie osobnosti

Tištěná kniha

Datum vydání: 29.02.2012
Katalogové číslo: 2315
ISBN: 978-80-247-4033-1
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 6.13 MB | 6.13 MB | 2.21 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Úvod do psychologie osobnosti

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
459  390 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 28. 05. 2024 13:02
i: 19245 n: 24740331r: 6947
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  351 
Ihned ke stažení
i: 19246 n: 24778488r: 6947
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já.

Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury.

Významnou pomůckou je stručný slovníček pojmů na konci každé kapitoly. Publikace je určena psychologům, pedagogům, sociologům, kulturním antropologům, politologům, psychiatrům, manažerům, personalistům a dalším odborníkům. Osloví však i širší veřejnost a její přirozený zájem porozumět sobě i druhým lidem.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Úvod do psychologie osobnosti

1. Úvod
1.1 Stručný přehled vývoje disciplíny
1.2 Psychologie osobnosti versus obecná psychologie
1.3 Tři otázky psychologie osobnosti
2. Předmět psychologie osobnosti
2.1 Definice pojmu „osobnost“
2.2 Přehled „klasických“ definic osobnosti
2.3 Rozbor současných psychologických vymezení osobnosti
3. Metody psychologického rozboru osobnosti
3.1 Psychologická strategie explorace osobnosti
3.1.1 Idiografický přístup
3.1.2 Nomotetický přístup
3.1.3 Nomotetický versus idiografický přístup
3.1.4 Komplementárnost idiografických a nomotetických metod
3.2 Logický status psychologických pojmů
4. Skladba osobnosti
4.1 Dvojí význam pojmu „struktura“
4.2 Jungovo analytické pojetí osobnostní skladby
4.2.1 Struktura osobnosti
4.3 Raymond B. Cattell
4.3.1 Struktura osobnosti
4.3.2 Primární a sekundární faktory osobnosti
5. Dynamika osobnosti
5.1 Obecné pojmové vymezení
5.2 Dva modely dynamického výkladu osobnosti
5.3 Analytická teorie osobnostní dynamiky
5.3.1 Dynamické principy
5.3.2 Dynamické dispozice
5.4 Raymond B. Cattell
5.4.1 Dynamické rysy
5.4.2 Dynamická spleť
6. Vývoj osobnosti
6.1 Zdroje utváření osobnosti
6.2 Vnitřní činitele
6.3 Vnější činitele vývoje
6.4 Modely výzkumu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti
6.5 Odhad významu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti
6.6 Kontinuita versus diskontinuita vývoje
6.6.1 Model kontinuity
6.6.2 Model diskontinuity
7. Temperament
7.1 Teorie temperamentu
7.2 Humorální teorie Hippokrata
7.3 Neurofyziologická teorie I. P. Pavlova
7.4 Psychometrická teorie H. J. Eysencka
7.5 Konstituční pojetí temperamentu Kretschmera
7.6 Antropometrická teorie W. Sheldona
7.7 Empirické šetření souvislosti mezi časnými projevy temperamentu a budoucím psychosociálním vývojem člověka
8. Charakter
8.1 Předvědecké pojetí charakteru
8.2 Současné psychologické koncepce o charakteru
8.3 Klasická psychoanalýza
8.3.1 Typy charakteru
8.4 Frommovo pojetí charakteru
8.5 Reichovo pojetí charakteru
9. Morálka
9.1 Jean Piaget: Dvě etapy vývoje morálky
9.2 Lawrence Kohlberg: tři vývojové kvality morálky
9.3 Současný výzkum Kohlbergových vývojových stadií
9.4 Jsou rozdíly v morálce mezi muži a ženami?
10. Teoretické základy psychologie osobnosti
10.1 Formální vlastnosti psychologického výkladu osobnosti 10.2 Obsahové vlastnosti psychologických teorií osobnosti
11. Psychoanalytická perspektiva
11.1 Skladba osobnosti
11.1.1 Topografický model
11.1.2 Strukturální model
11.2 Dynamika osobnosti
11.2.1 Instinkt
11.2.2 Dělení psychické energie
11.2.3 Dynamická souhra osobnostních subsystémů
11.2.4 Úzkost
11.3 Vývoj osobnosti
11.3.1 Napětí, učení a vývoj osobnosti
11.4 Další vývoj psychoanalýzy
12. Perspektiva osobnostních rysů
12.1 Psychologický výzkum rysů
12.1.1 Sémantická analýza osobnostních pojmů
12.1.2 Psychologie osobnostních faktorů
12.2 Psychologické měření osobnostních vlastností
12.3 Současné empirické šetření rysů
13. Humanisticko-existenciální perspektiva
13.1 Základní postuláty teorie
13.2 Maslowova koncepce sebeaktualizované osobnosti
13.3 Rogersovo klientocentrické pojetí osobnosti
13.4 Self
13.4.1 Typy Self
13.4.2 Hodnocení Self
13.4.3 Výhody, nevýhody a pseudovýhody sebeúcty
13.5 Hodnocení humanisticko-existenciální perspektivy
14. Sociálně-kognitivní perspektiva
14.1 Modely interakce osobnost–prostředí
14.2 Prožitek osobnostní kontroly
14.2.1 Místo kontroly
14.2.2 Psychologická interpretace místa kontroly
14.3 Naučená bezmocnost
14.3.1 Další výzkumná šetření naučené bezmocnosti
14.4 Problém hodnocení osobnostních projevů
14.5 Kritika sociálně-kognitivní perspektivy
14.6 Srovnání hlavních psychologických přístupů osobnosti
15. Já
15.1 Já a příbuzné pojmy
15.2 Já jako objekt
15.2.1 Vymezení vlastního Já
15.2.2 Kategorické Já
15.3 Já jako subjekt
15.3.1 Pocit vlastní zdatnosti
15.3.2 Pocit jedinečnosti
15.3.3 Pocit stability
15.3.4 Uvažování o vlastním Já
15.3.5 Sebeúcta
15.3.6 Vývoj sebeúcty
16. Obranné mechanismy Já
16.1 Stručný přehled jednotlivých mechanismů obrany
16.2 Společné charakteristiky obranných mechanismů
17. Motivy a motivace osobnosti
17.1 Původ motivů
17.1.1 Člověk – hračka osudu
17.1.2 Člověk – rozumný vládce
17.1.3 Člověk – stroj
17.1.4 Člověk – zvíře
17.1.5 Člověk – produkt společnosti
17.1.6 Člověk – nevědomé bytí
17.2 Klasifikace motivů
17.2.1 Vrozené versus získané motivy
17.2.2 Primární versus sekundární motivy
17.2.3 Biologické versus sociální motivy
17.2.4 Maslowova hierarchie motivů
17.3 Identifikace motivů
17.4 Druhy motivů
17.4.1 Potřeba jídla
17.4.2 Sebepotvrzení
17.4.3 Sexuální chování
17.4.4 Zvědavost
18. Frustrace, úzkost, konflikt
18.1 Frustrace motivů
18.2 Frustrace a napětí
18.3 Účinky frustrace
18.4 Konflikt
19. Emoce a osobnost
19.1 Emoce a vrozenost
19.2 Emoce a učení
19.2.1 Sociální učení a vznik emocí
19.2.2 Kultivace emocionálního projevu
19.3 Klasifikace lidských emocí
20. Poznávací funkce osobnosti
20.1 Základní poznávací procesy a dispozice osobnosti
20.2 Složité poznávací procesy a dispozice osobnosti
20.2.1 Vývoj pojmů
20.2.2 Řešení problému
20.2.3 Tvůrčí myšlení
21. Poruchy osobnosti
21.1 Vymezení pojmu
21.2 Charakteristika osobnostních poruch
21.3 Dílčí poruchy osobnosti
21.3.1 Paranoidní porucha osobnosti (F 60.0)
21.3.2 Schizoidní porucha osobnosti (F60.1)
21.3.3 Disociální (antisociální) porucha osobnosti (F60.2)
21.3.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)
21.3.5 Histrionská porucha osobnosti (F60.4)
21.3.6 Anankastická porucha osobnosti (F60.5)
21.3.7 Vyhýbavá porucha osobnosti (F60.6)
21.3.8 Závislá porucha osobnosti (F60.7)
21.3.9 Jiné specifické poruchy osobnosti (F60.8)
Literatura Shrnutí Summary Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

O Autorovi

Cakirpaloglu Panajotis
Odborník v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a vývojové neuropsychologie. Vystudoval jednooborovou psychologii na univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, Makedonie. Titul CSc. v oboru sociální psychologie získal na bělehradské univerzitě a tamtéž i titul DrSc. v oboru vývojová neuropsychologie. Dlouhodobě se věnuje výzkumu veřejného mínění, politické psychologii, procesům socializace a sociální stratifikace, psychologii etiky a hodnocení, psychologii osobnosti a vývojové neuropsychologii

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 246 
E-kniha 221 
Tištěná 331 
E-kniha 298 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
E-kniha 412 
E-kniha 366 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.