0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 4985
E-kniha
PDF
237
Ihned ke stažení
i: 24458 n: 24769011r: 4985
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality nebo daň za sociální interakci. Proto je třeba záměrné sebepoškozování chápat jako závažný problém a důkaz hluboké psychické nepohody, který vyžaduje pozornost odborníků i širší veřejnosti. Jeho výskyt se zvyšuje i v České republice a veřejná média se začínají o tuto problematiku zajímat, ovšem informovanost laické i odborné veřejnosti je stále spíše nízká. Publikace "Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescencii" je první českou monografií a je určena především odborníkům, kteří se ve své praxi s tímto fenoménem setkávají.

Z obsahu knihy Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci

Úvod
Literatura

1. Případová studie záměrně se poškozující pacientky
1.1 Události v historii
1.2 Aktuální stav
1.3 Úryvek Gillina dopisu noční službě v komunitě

2. Definice záměrného sebepoškozování a terminologická nejednotnost
2.1 Definice záměrného sebepoškozování
2.2 Koncepční a terminologická nejednotnost sebepoškozujícího chování
2.2.1 Klasifikace sebepoškozujícího chování v anglicky psané literatuře
2.2.2 Nejednotnost v odlišování sebepoškozování a suicidálního chování
2.2.3 Klasifikace sebepoškozujícího chování v česky psané literatuře
2.2.4 Recentní přístupy k rozlišování jednotlivých způsobů sebepoškozujícího chování
2.3 Diskuze nad přívlastkem "záměrnéé"
2.4 Literatura

3. Diagnostika záměrného sebepoškozování
3.1 Hraniční typ emočně nestabilní osobnosti
3.2 Posttraumatická stresová porucha
3.3 Poruchy kontroly impulzů
3.4 Záměrné sebepoškozování jako samostatně diagnostikovatelná duševní porucha
3.5 Koncept Trauma-reenactment syndromu
3.6 Diagnostické nástroje
3.7 Literatura

4 Demografie a epidemiologie záměrného sebepoškozování
4.1 Pohlaví
4.1.1 Genderové rozdíly v prevalenci záměrného sebepoškozování
4.1.2 Genderové rozdíly v závažnosti záměrného sebepoškozování
4.2 Věk
4.3 Prevalence jevu záměrného sebepoškozování
4.4 Literatura

5 Obecné charakteristiky záměrného sebepoškozování
5.1 Metody záměrného sebepoškozování
5.2 Nejčastěji využívané nástroje a substance
5.3 Nejvíce postižené tělesné partie a důvody jejich výběru
5.4 Trvání problému
5.5 Literatura

6 Etiologie záměrného sebepoškozování
6.1 Hodnocení vulnerability
6.2 Seznam možných kauzálních faktorů
6.3 Sociální a environmentální faktory
6.3.1 Interakce požadavků běžného života s internalizovanými rodinnými pravidly, hodnotami a normami
6.3.2 Emocionální klima v rodině
6.3.3 Chronicky invalidizující prostředí
6.3.4 Traumatická událost
6.3.5 Expozice záměrnému sebepoškozování
6.4 Faktory vyplývající z osobnosti jedince
6.4.1 Koncept psychologických charakteristik
6.4.2 Vztah impulzivity a záměrného sebepoškozování
6.4.3 Profil chronicky se poškozujícího jedince
6.5 Záměrného sebepoškozování a přítomnost duševní poruchy
6.6 Genetické predispozice a neurochemické odlišnosti CNS u poškozujících se jedinců
6.6.1 Endogenní opiátový systém - endorfinová teorie analgezie
6.6.2 Dysregulace serotonergního a dopaminergního systému
6.7 Výzkumy prevalence jednotlivých faktorů
6.8 Literatura

7 Psychiatrická komorbidita
7.1 Disociační poruchy
7.2 Poruchy příjmu potravy
7.3 Obsedantně-kompulzivní porucha
7.4 Afektivní poruchy
7.5 Alexithymie
7.6 Záměrné sebepoškozování a suicidální chování
7.7 Literatura

8 Motivace jedince a individuální funkce záměrného sebepoškozování
8.1 Nekategorizovaný seznam motivací a funkcí záměrného sebepoškozování
8.2 Základní funkce záměrného sebepoškozování
8.2.1 Model "Osmi C záměrného sebepoškozováníí" podle Jan Suttonové
8.2.2 Jednotlivé funkce záměrného sebepoškozování
8.3 Funkční modely záměrného sebepoškozování
8.3.1 Shrnutí funkčních modelů podle Karen L. Suyemotové
8.3.2 Jednotlivé funkční modely záměrného sebepoškozování
8.4 Literatura

9 První epizoda a repetitivní povaha
9.1 O začátcích záměrného sebepoškozování v historii jedince
9.2 Opakující se záměrné sebepoškozování
9.3 Zpovědi poškozujících se dívek
9.4 Literatura

10 Průběh aktu záměrného sebepoškození
10.1 Akt záměrného sebepoškození
10.2 Cyklus myšlenek a emocí
10.3 Literatura

11 Léčba záměrného sebepoškozování
11.1 Odborná intervence
11.1.1 Časté obavy poškozujícího se jedince při kontaktu s odborníkem
11.1.2 Motivační interview
11.1.3 Význam terapeutického nebo poradenského kontraktu
11.2 Specifické psychoterapeutické přístupy a metody využívané v zahraničí
11.3 Farmakoterapie
11.4 Obecné psychoterapeutické strategie v přístupu k záměrnému sebepoškozování
11.5 Riziko relapsu a sebeobviňování
11.6 Riziko protipřenosu v psychoterapii záměrného sebepoškozování
11.7 Supervize a jak se o sebe dobře starat
11.8 Literatura

12 Tělomodifikující techniky a body-art
12.1 Dekorativní tělesné modifikace a záměrné sebepoškozování
12.2 Záměrné sebepoškozování v uměleckém směru body-art
12.3 Literatura

13 Specifické subkultury mládeže a záměrné sebepoškozování
13.1 Literatura

14 Vliv médií na záměrné sebepoškozování
14.1 Literatura

Závěr
Sebeřezání - smlouva sama se sebou
Vaše první setkání se záměrným sebepoškozováním?
Literatura

Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci

Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality nebo daň za sociální interakci. Proto je třeba záměrné sebepoškozování chápat jako závažný problém a důkaz hluboké psychické nepohody, který vyžaduje pozornost odborníků i širší veřejnosti. Jeho výskyt se zvyšuje i v České republice a veřejná média se začínají o tuto problematiku zajímat, ovšem informovanost laické i odborné veřejnosti je stále spíše nízká. Publikace "Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescencii" je první českou monografií a je určena především odborníkům, kteří se ve své praxi s tímto fenoménem setkávají.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 4985
E-kniha
PDF
237
Ihned ke stažení
i: 24458 n: 24769011r: 4985

Z obsahu knihy Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci

Úvod
Literatura

1. Případová studie záměrně se poškozující pacientky
1.1 Události v historii
1.2 Aktuální stav
1.3 Úryvek Gillina dopisu noční službě v komunitě

2. Definice záměrného sebepoškozování a terminologická nejednotnost
2.1 Definice záměrného sebepoškozování
2.2 Koncepční a terminologická nejednotnost sebepoškozujícího chování
2.2.1 Klasifikace sebepoškozujícího chování v anglicky psané literatuře
2.2.2 Nejednotnost v odlišování sebepoškozování a suicidálního chování
2.2.3 Klasifikace sebepoškozujícího chování v česky psané literatuře
2.2.4 Recentní přístupy k rozlišování jednotlivých způsobů sebepoškozujícího chování
2.3 Diskuze nad přívlastkem "záměrnéé"
2.4 Literatura

3. Diagnostika záměrného sebepoškozování
3.1 Hraniční typ emočně nestabilní osobnosti
3.2 Posttraumatická stresová porucha
3.3 Poruchy kontroly impulzů
3.4 Záměrné sebepoškozování jako samostatně diagnostikovatelná duševní porucha
3.5 Koncept Trauma-reenactment syndromu
3.6 Diagnostické nástroje
3.7 Literatura

4 Demografie a epidemiologie záměrného sebepoškozování
4.1 Pohlaví
4.1.1 Genderové rozdíly v prevalenci záměrného sebepoškozování
4.1.2 Genderové rozdíly v závažnosti záměrného sebepoškozování
4.2 Věk
4.3 Prevalence jevu záměrného sebepoškozování
4.4 Literatura

5 Obecné charakteristiky záměrného sebepoškozování
5.1 Metody záměrného sebepoškozování
5.2 Nejčastěji využívané nástroje a substance
5.3 Nejvíce postižené tělesné partie a důvody jejich výběru
5.4 Trvání problému
5.5 Literatura

6 Etiologie záměrného sebepoškozování
6.1 Hodnocení vulnerability
6.2 Seznam možných kauzálních faktorů
6.3 Sociální a environmentální faktory
6.3.1 Interakce požadavků běžného života s internalizovanými rodinnými pravidly, hodnotami a normami
6.3.2 Emocionální klima v rodině
6.3.3 Chronicky invalidizující prostředí
6.3.4 Traumatická událost
6.3.5 Expozice záměrnému sebepoškozování
6.4 Faktory vyplývající z osobnosti jedince
6.4.1 Koncept psychologických charakteristik
6.4.2 Vztah impulzivity a záměrného sebepoškozování
6.4.3 Profil chronicky se poškozujícího jedince
6.5 Záměrného sebepoškozování a přítomnost duševní poruchy
6.6 Genetické predispozice a neurochemické odlišnosti CNS u poškozujících se jedinců
6.6.1 Endogenní opiátový systém - endorfinová teorie analgezie
6.6.2 Dysregulace serotonergního a dopaminergního systému
6.7 Výzkumy prevalence jednotlivých faktorů
6.8 Literatura

7 Psychiatrická komorbidita
7.1 Disociační poruchy
7.2 Poruchy příjmu potravy
7.3 Obsedantně-kompulzivní porucha
7.4 Afektivní poruchy
7.5 Alexithymie
7.6 Záměrné sebepoškozování a suicidální chování
7.7 Literatura

8 Motivace jedince a individuální funkce záměrného sebepoškozování
8.1 Nekategorizovaný seznam motivací a funkcí záměrného sebepoškozování
8.2 Základní funkce záměrného sebepoškozování
8.2.1 Model "Osmi C záměrného sebepoškozováníí" podle Jan Suttonové
8.2.2 Jednotlivé funkce záměrného sebepoškozování
8.3 Funkční modely záměrného sebepoškozování
8.3.1 Shrnutí funkčních modelů podle Karen L. Suyemotové
8.3.2 Jednotlivé funkční modely záměrného sebepoškozování
8.4 Literatura

9 První epizoda a repetitivní povaha
9.1 O začátcích záměrného sebepoškozování v historii jedince
9.2 Opakující se záměrné sebepoškozování
9.3 Zpovědi poškozujících se dívek
9.4 Literatura

10 Průběh aktu záměrného sebepoškození
10.1 Akt záměrného sebepoškození
10.2 Cyklus myšlenek a emocí
10.3 Literatura

11 Léčba záměrného sebepoškozování
11.1 Odborná intervence
11.1.1 Časté obavy poškozujícího se jedince při kontaktu s odborníkem
11.1.2 Motivační interview
11.1.3 Význam terapeutického nebo poradenského kontraktu
11.2 Specifické psychoterapeutické přístupy a metody využívané v zahraničí
11.3 Farmakoterapie
11.4 Obecné psychoterapeutické strategie v přístupu k záměrnému sebepoškozování
11.5 Riziko relapsu a sebeobviňování
11.6 Riziko protipřenosu v psychoterapii záměrného sebepoškozování
11.7 Supervize a jak se o sebe dobře starat
11.8 Literatura

12 Tělomodifikující techniky a body-art
12.1 Dekorativní tělesné modifikace a záměrné sebepoškozování
12.2 Záměrné sebepoškozování v uměleckém směru body-art
12.3 Literatura

13 Specifické subkultury mládeže a záměrné sebepoškozování
13.1 Literatura

14 Vliv médií na záměrné sebepoškozování
14.1 Literatura

Závěr
Sebeřezání - smlouva sama se sebou
Vaše první setkání se záměrným sebepoškozováním?
Literatura

Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 699
E-kniha 594
Tištěná 339
E-kniha 288
Tištěná 299
E-kniha 254
Tištěná 999
E-kniha 849
Tištěná 369
E-kniha 314
Tištěná 299
E-kniha 254

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace