0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální patologie

Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů; 3., rozšířené a aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 07. 2024 18:20
i: 46225 n: 27150786r: 13793
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 46426 n: 27171781r: 13793
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  299 
Skladem
i: 47003 n: 27150786_Dr: 13793
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Třetí vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální společenská témata, která přinesl vývoj v posledních letech. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Aktualizována jsou témata sociálněpatologických jevů souvisejících s rodinou a agresivitou. Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se nových typů závislostí (na sociálních sítích, technologiích) a zneužívání látek nezpůsobujících závislosti (vitaminy, steroidy, hormony, laxativa). Pozornost je upřena na faktory vyvolávající rozvoj těchto sociálněpatologických jevů, zejména na jejich vazbu na rodinné prostředí, a dále na možnosti jejich řešení.

Publikace bude přínosná při studiu problematiky sociálněpatologických jevů jak pro odborníky a specialisty, tak pro studenty a další případné zájemce. Mohou ji využít i pracovníci, kteří se na řešení sociálnědeviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, a specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům, a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální patologie

Úvod
TEORETICKÁ VÝCHODISKA
1. Základní pojmy sociální patologie a deviace
1.1 Sociální deviace a sociální patologie
1.2 Sociální patologie z pohledu vědních disciplín
Absolutistický pohled
Moralizující pohled
Medicínský pohled
Statistický pohled
Relativistický pohled
1.3 Shrnutí
2. Normalita a abnormalita
2.1 Norma a konformita
2.2 Vymezení normality, vybraná pojetí
Statistické pojetí normality
Sociokulturní pojetí normality
Norma skupiny
Mediální norma
Funkční pojetí
2.3 Shrnutí
3. Zdroje a příčiny sociálněpatologických jevů a deviace
3.1 Etiologie sociálněpatologických jevů a chování
3.2 Teorie zdrojů sociální patologie
Biologickopsychologické teorie
Sociálněpsychologické teorie
Sociologické teorie
3.3 Shrnutí
PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
4. Agresivita a násilí
4.1 Vymezení agresivity a násilí z pohledu sociální patologie
4.2 Druhy agresivity
Zlostná agresivita
Instrumentální agresivita
Spontánní agresivita
4.3 Příčiny agresivity a násilí
Biologické dispozice
Sociokulturní dispozice
4.4 Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím
Sledování násilí
Vandalismus
4.5 Prevence a možnosti eliminace agresivity
Ovlivňování veřejnosti
Psychoterapie
Farmakologická léčba
4.6 Shrnutí
5. Suicidiální jednání
5.1 Úvod do problematiky suicidiality
5.2 Motivace suicidiálního jednání
5.3 Způsoby provedení suicidia
5.4 Příčiny suicidiálního jednání
Faktory obecně medicínské
Faktory psychické
Faktory demografické
Faktory sociální
Biologické predispozice
5.5 Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidiality
Asistovaná sebevražda
5.6 Sebepoškozování
5.7 Shrnutí
6. Zneužívání psychoaktivních látek
6.1 Psychoaktivní látky
6.2 Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním psychoaktivních látek
6.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách
Genetické predispozice
Biologické predispozice
Psychické faktory
Sociální faktory
6.4 Závislost a škodlivé užívání alkoholu
Vznik a rozvoj závislosti
Vliv alkoholové závislosti na organismus
6.5 Závislost a škodlivé užívání vybraných nealkoholových látek
Vznik a rozvoj závislosti
Závislost na nikotinu
Závislost na opioidech
Závislost na fentanylu
Závislost na kanabinoidech
Závislost na sedativech a hypnotikách
Závislost na stimulanciích
Závislost na organických rozpouštědlech
Závislost na halucinogenech
Závislost na kratomu
6.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence
Sociální důsledky alkoholové závislosti
Léčení alkoholové závislosti
Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
Nefarmakologická léčba závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
6.7 Shrnutí
7. Návykové a impulzivní poruchy
7.1 Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch
7.2 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch
7.3 Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy
Patologické hráčství
Patologické zakládání požárů (pyromanie)
Patologické kradení (kleptomanie)
Trichotillomanie
Jiné návykové a impulzivní poruchy
7.4 Důsledky návykových a impulzivních poruch
7.5 Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch
7.6 Shrnutí
8. Novodobé nelátkové závislosti
8.1 Netolismus – závislost na internetu
8.2 Oniomanie – závislost na nakupování
8.3 Nomofobie – závislost na mobilních telefonech
8.4 Workoholismus
8.5 Dysmorfofobie, bigorexie
8.6 Závislost na sociálních sítích
8.7 Shrnutí
9. Zneužívání látek nezpůsobujících závislost
9.1 Zneužívání laxativ
9.2 Zneužívání vitaminů
9.3 Zneužívání steroidů
9.4 Shrnutí
10. Sociálněpatologické jevy spojené s prostředím rodiny
10.1 Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje sociálněpatologických jevů
10.2 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí
Poruchy rodičovské role
Dysfunkční a afunkční rodina
Základní problémy ústavní péče
10.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Vymezení pojmu
Epidemiologie
Fyzické týrání a jeho formy
Psychické týrání a jeho formy
Sexuální zneužívání a jeho formy
Zanedbávání a jeho formy
Sekundární viktimizace
Münchhausenův syndrom by proxy
10.4 Psychická deprivace v dětství
10.5 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny
Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace
Rizikové faktory a důsledky týrání
Rizikové faktory a důsledky zneužívání
10.6 Vybrané ukázky typických případů patologie v prostředí rodiny
Děti jako nástroj boje mezi rodiči
Syndrom CAN
Dítě jako předmět materiálního zisku
Psychické a behaviorální poruchy rodičů
10.7 Shrnutí
11. Kriminalita a delikvence
11.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence
11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního a delikventního chování
Biologické faktory
Psychické faktory
Sociální faktory
11.3 Osobnostní charakteristiky delikventů
11.4 Riziko nebezpečnosti a motivace k nápravě
Míra rizika nebezpečnosti
Sofistikovanost, úroveň morální vyspělosti
Možnost léčby, motivace a ochota k nápravě
11.5 Antisociální chování v důsledku negativního vývoje v dětství a adolescenci
11.6 Typologie delikventní subkultury
Socializovaný typ
Neurotický typ
Nesocializovaný typ (defektně socializovaný, psychopatický)
Mentálně insuficientní typ (nedostačivý)
Deviantně socializovaný typ
Typ s masivní psychickou poruchou (psychotický)
11.7 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti
Psychosociální problémy spojené s obviněním
Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním
Reakce na vazební uvěznění
Výkon trestu odnětí svobody
Prizonizace
Sociální specifika výkonu trestu odnětí svobody
11.8 Možnosti práce s delikventními jedinci
Působení na obviněné
Zacházení s odsouzenými
Pracovní aktivity a programy
Vzdělávání
Speciálněvýchovné aktivity
Zájmové aktivity
Utváření vnějších vztahů
11.9 Práce se specifickými skupinami odsouzených
11.10 Účinnost terapie a práce s odsouzenými
Podmíněné propuštění (vybrané kauzy)
Probace a mediace
Metody pro posuzování osobnosti nositelů kriminálního chování, stylů jejich myšlení a účinnosti resocializace ve vztahu k potenciální recidivě
Využití projektivních metod v diagnostice osobnosti (etiologii) u juvenilních delikventů
11.11 Shrnutí
Použitá literatura
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 07.02.2024
Katalogové číslo: 27620
ISBN: 978-80-271-5078-6
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.12MB | 7.12MB | 3.34MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

„Publikaci považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Oceňuji teoretický background dané problematiky se zajímavými přesahy do empirického zkoumání těchto jevů. Publikování této odborné knihy s velmi širokým záběrem bude cenným přínosem k problematice řešení sociálněpatologických jevů.“
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
 
„Předložená publikace je odbornou knihou zaměřenou na aktuální a stále naléhavější téma sociálněpatologických jevů a s nimi související rizikové chování. Text byl postupně doplňován a aktualizován a v současné podobě kompletně zahrnuje klíčové oblasti sociálněpatologických jevů zejména s ohledem na rizikové chování mládeže. Za velmi vhodné pokládám především to, že publikace byla doplněna o konkrétní kazuistiky z forenzní praxe spojené s jejich důkladným rozborem, diagnózou a prognózou. Domnívám se, že se čtenáři dostane do rukou kniha, která má mimořádný inspirativní potenciál pro další rozvoj jejich vědecké, ale i pedagogické práce.“
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

„Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů je podnázev, který by mohl zaskočit, odzbrojit a odlákat leckterého čtenáře. Můžu vás ale ujistit, že kniha Sociální patologie, jež podnázev výše nese, je srozumitelná, přístupná a navýsost zajímavá. Odbornost i srozumitelný styl psaní autorům nelze upřít. Připadala jsem si při jejím čtení jako student, který se nemusí biflovat a stresovat ze zkoušky, ale čte pro radost z poznání.“
Čtenářská recenze: Časopis Agora

„Můžeme se tisíckrát zamýšlet nad tím, proč tak snadno dochází k různým patologickým společenským jevům. Třeba proč mladí lidé nezvládají život, snadno podléhají nástrahám společnosti, závislostem na alkoholu a drogách, sebepoškozují se, mají problémy s poruchami přijmu potravy, deprese a sklony k sebevraždě, dopouštějí se kriminálních činů a tak dále. Stojí za tím nedostatek péče a lásky v rodině? Kniha Sociální patologie dvou kvalitních odborníků Slavomila Fischera a Jiřího Škody nejen popisuje tyto jevy se spoustou zajímavých příkladů ze života, ale také pomáhá těmto jevům lépe porozumět a tím jim i předcházet nebo se je snažit efektivně řešit. Kniha je opravdu skvěle zpracovaná, nelze jí nic vytknout, nechybí v ní vůbec nic, a ani nepřebývá. Obohacuje a vzdělává člověka přesně tím správným způsobem. Rozhodně hodnotím velmi vysoko a doporučuji všem.“
Čtenářská recenze: www.kultura21.cz

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální patologie

Tištěná kniha

Datum vydání: 07.02.2024
Katalogové číslo: 27620
ISBN: 978-80-271-5078-6
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.12 MB | 7.12 MB | 3.34 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Sociální patologie

Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů; 3., rozšířené a aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 14. 07. 2024 18:20
i: 46225 n: 27150786r: 13793
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
424  382 
Ihned ke stažení
i: 46426 n: 27171781r: 13793
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  299 
Skladem
i: 47003 n: 27150786_Dr: 13793
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Třetí vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální společenská témata, která přinesl vývoj v posledních letech. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Aktualizována jsou témata sociálněpatologických jevů souvisejících s rodinou a agresivitou. Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se nových typů závislostí (na sociálních sítích, technologiích) a zneužívání látek nezpůsobujících závislosti (vitaminy, steroidy, hormony, laxativa). Pozornost je upřena na faktory vyvolávající rozvoj těchto sociálněpatologických jevů, zejména na jejich vazbu na rodinné prostředí, a dále na možnosti jejich řešení.

Publikace bude přínosná při studiu problematiky sociálněpatologických jevů jak pro odborníky a specialisty, tak pro studenty a další případné zájemce. Mohou ji využít i pracovníci, kteří se na řešení sociálnědeviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, a specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům, a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální patologie

Úvod
TEORETICKÁ VÝCHODISKA
1. Základní pojmy sociální patologie a deviace
1.1 Sociální deviace a sociální patologie
1.2 Sociální patologie z pohledu vědních disciplín
Absolutistický pohled
Moralizující pohled
Medicínský pohled
Statistický pohled
Relativistický pohled
1.3 Shrnutí
2. Normalita a abnormalita
2.1 Norma a konformita
2.2 Vymezení normality, vybraná pojetí
Statistické pojetí normality
Sociokulturní pojetí normality
Norma skupiny
Mediální norma
Funkční pojetí
2.3 Shrnutí
3. Zdroje a příčiny sociálněpatologických jevů a deviace
3.1 Etiologie sociálněpatologických jevů a chování
3.2 Teorie zdrojů sociální patologie
Biologickopsychologické teorie
Sociálněpsychologické teorie
Sociologické teorie
3.3 Shrnutí
PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
4. Agresivita a násilí
4.1 Vymezení agresivity a násilí z pohledu sociální patologie
4.2 Druhy agresivity
Zlostná agresivita
Instrumentální agresivita
Spontánní agresivita
4.3 Příčiny agresivity a násilí
Biologické dispozice
Sociokulturní dispozice
4.4 Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím
Sledování násilí
Vandalismus
4.5 Prevence a možnosti eliminace agresivity
Ovlivňování veřejnosti
Psychoterapie
Farmakologická léčba
4.6 Shrnutí
5. Suicidiální jednání
5.1 Úvod do problematiky suicidiality
5.2 Motivace suicidiálního jednání
5.3 Způsoby provedení suicidia
5.4 Příčiny suicidiálního jednání
Faktory obecně medicínské
Faktory psychické
Faktory demografické
Faktory sociální
Biologické predispozice
5.5 Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidiality
Asistovaná sebevražda
5.6 Sebepoškozování
5.7 Shrnutí
6. Zneužívání psychoaktivních látek
6.1 Psychoaktivní látky
6.2 Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním psychoaktivních látek
6.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách
Genetické predispozice
Biologické predispozice
Psychické faktory
Sociální faktory
6.4 Závislost a škodlivé užívání alkoholu
Vznik a rozvoj závislosti
Vliv alkoholové závislosti na organismus
6.5 Závislost a škodlivé užívání vybraných nealkoholových látek
Vznik a rozvoj závislosti
Závislost na nikotinu
Závislost na opioidech
Závislost na fentanylu
Závislost na kanabinoidech
Závislost na sedativech a hypnotikách
Závislost na stimulanciích
Závislost na organických rozpouštědlech
Závislost na halucinogenech
Závislost na kratomu
6.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence
Sociální důsledky alkoholové závislosti
Léčení alkoholové závislosti
Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
Nefarmakologická léčba závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
6.7 Shrnutí
7. Návykové a impulzivní poruchy
7.1 Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch
7.2 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch
7.3 Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy
Patologické hráčství
Patologické zakládání požárů (pyromanie)
Patologické kradení (kleptomanie)
Trichotillomanie
Jiné návykové a impulzivní poruchy
7.4 Důsledky návykových a impulzivních poruch
7.5 Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch
7.6 Shrnutí
8. Novodobé nelátkové závislosti
8.1 Netolismus – závislost na internetu
8.2 Oniomanie – závislost na nakupování
8.3 Nomofobie – závislost na mobilních telefonech
8.4 Workoholismus
8.5 Dysmorfofobie, bigorexie
8.6 Závislost na sociálních sítích
8.7 Shrnutí
9. Zneužívání látek nezpůsobujících závislost
9.1 Zneužívání laxativ
9.2 Zneužívání vitaminů
9.3 Zneužívání steroidů
9.4 Shrnutí
10. Sociálněpatologické jevy spojené s prostředím rodiny
10.1 Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje sociálněpatologických jevů
10.2 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí
Poruchy rodičovské role
Dysfunkční a afunkční rodina
Základní problémy ústavní péče
10.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Vymezení pojmu
Epidemiologie
Fyzické týrání a jeho formy
Psychické týrání a jeho formy
Sexuální zneužívání a jeho formy
Zanedbávání a jeho formy
Sekundární viktimizace
Münchhausenův syndrom by proxy
10.4 Psychická deprivace v dětství
10.5 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny
Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace
Rizikové faktory a důsledky týrání
Rizikové faktory a důsledky zneužívání
10.6 Vybrané ukázky typických případů patologie v prostředí rodiny
Děti jako nástroj boje mezi rodiči
Syndrom CAN
Dítě jako předmět materiálního zisku
Psychické a behaviorální poruchy rodičů
10.7 Shrnutí
11. Kriminalita a delikvence
11.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence
11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního a delikventního chování
Biologické faktory
Psychické faktory
Sociální faktory
11.3 Osobnostní charakteristiky delikventů
11.4 Riziko nebezpečnosti a motivace k nápravě
Míra rizika nebezpečnosti
Sofistikovanost, úroveň morální vyspělosti
Možnost léčby, motivace a ochota k nápravě
11.5 Antisociální chování v důsledku negativního vývoje v dětství a adolescenci
11.6 Typologie delikventní subkultury
Socializovaný typ
Neurotický typ
Nesocializovaný typ (defektně socializovaný, psychopatický)
Mentálně insuficientní typ (nedostačivý)
Deviantně socializovaný typ
Typ s masivní psychickou poruchou (psychotický)
11.7 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti
Psychosociální problémy spojené s obviněním
Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním
Reakce na vazební uvěznění
Výkon trestu odnětí svobody
Prizonizace
Sociální specifika výkonu trestu odnětí svobody
11.8 Možnosti práce s delikventními jedinci
Působení na obviněné
Zacházení s odsouzenými
Pracovní aktivity a programy
Vzdělávání
Speciálněvýchovné aktivity
Zájmové aktivity
Utváření vnějších vztahů
11.9 Práce se specifickými skupinami odsouzených
11.10 Účinnost terapie a práce s odsouzenými
Podmíněné propuštění (vybrané kauzy)
Probace a mediace
Metody pro posuzování osobnosti nositelů kriminálního chování, stylů jejich myšlení a účinnosti resocializace ve vztahu k potenciální recidivě
Využití projektivních metod v diagnostice osobnosti (etiologii) u juvenilních delikventů
11.11 Shrnutí
Použitá literatura
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Recenze

„Publikaci považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Oceňuji teoretický background dané problematiky se zajímavými přesahy do empirického zkoumání těchto jevů. Publikování této odborné knihy s velmi širokým záběrem bude cenným přínosem k problematice řešení sociálněpatologických jevů.“
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
 
„Předložená publikace je odbornou knihou zaměřenou na aktuální a stále naléhavější téma sociálněpatologických jevů a s nimi související rizikové chování. Text byl postupně doplňován a aktualizován a v současné podobě kompletně zahrnuje klíčové oblasti sociálněpatologických jevů zejména s ohledem na rizikové chování mládeže. Za velmi vhodné pokládám především to, že publikace byla doplněna o konkrétní kazuistiky z forenzní praxe spojené s jejich důkladným rozborem, diagnózou a prognózou. Domnívám se, že se čtenáři dostane do rukou kniha, která má mimořádný inspirativní potenciál pro další rozvoj jejich vědecké, ale i pedagogické práce.“
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

„Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů je podnázev, který by mohl zaskočit, odzbrojit a odlákat leckterého čtenáře. Můžu vás ale ujistit, že kniha Sociální patologie, jež podnázev výše nese, je srozumitelná, přístupná a navýsost zajímavá. Odbornost i srozumitelný styl psaní autorům nelze upřít. Připadala jsem si při jejím čtení jako student, který se nemusí biflovat a stresovat ze zkoušky, ale čte pro radost z poznání.“
Čtenářská recenze: Časopis Agora

„Můžeme se tisíckrát zamýšlet nad tím, proč tak snadno dochází k různým patologickým společenským jevům. Třeba proč mladí lidé nezvládají život, snadno podléhají nástrahám společnosti, závislostem na alkoholu a drogách, sebepoškozují se, mají problémy s poruchami přijmu potravy, deprese a sklony k sebevraždě, dopouštějí se kriminálních činů a tak dále. Stojí za tím nedostatek péče a lásky v rodině? Kniha Sociální patologie dvou kvalitních odborníků Slavomila Fischera a Jiřího Škody nejen popisuje tyto jevy se spoustou zajímavých příkladů ze života, ale také pomáhá těmto jevům lépe porozumět a tím jim i předcházet nebo se je snažit efektivně řešit. Kniha je opravdu skvěle zpracovaná, nelze jí nic vytknout, nechybí v ní vůbec nic, a ani nepřebývá. Obohacuje a vzdělává člověka přesně tím správným způsobem. Rozhodně hodnotím velmi vysoko a doporučuji všem.“
Čtenářská recenze: www.kultura21.cz

O Autorovi

Škoda Jiří
Odborník v oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zejména problematikou řízení učební činnosti žáků a její aplikací v různých oblastech vzdělávání. Jde především o konstruktivistické teorie učení, diagnostiku a výzkum dětských pojetí, inovativní trendy ve výuce, psychofyziologické základy učení a problematiku psychodidaktiky. Ve speciálně pedagogické oblasti se orientuje především na problematiku edukace a rozvoje osob se somatickým postižením a zdravotním znevýhodněním. Působí jako docent katedry pedagogiky Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 475 
E-kniha 428 
Tištěná 1 529 
E-kniha 1 376 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 467 
E-kniha 420 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.