0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Bipolární afektivní porucha

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
356  285  -20 %
Ihned ke stažení
i: 17172 n: 24773902r: 5936
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5936
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychických onemocnění. Publikace je určena především lékařům, psychiatrům, klinickým psychologům, studentům medicíny i odborníkům z oblasti humanitních oborů. Zevrubně se zabývá variantami klinických obrazů, diagnostickými metodami a jejich úskalími, akutní i dlouhodobou léčbou, nežádoucími účinky léků i možnostmi psychoterapie. Dále se zaměřuje na doprovodné jevy onemocnění, jako je zneužívání návykových látek, vysoká sebevražednost či potíže v partnerských vztazích a v profesním životě. Samostatné kapitoly jsou věnovány dospívajícím, těhotným a kojícím ženám, tělesně nemocným a pacientům vyššího věku. V knize jsou začleněny výsledky výzkumy a zkušenosti autorky z klinické praxe.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Bipolární afektivní porucha

Úvod
1. Bipolární afektivní porucha v historickém kontextu
1.1 Aretaeus
1.2 Farlet a Baillarger
1.3 Kraepelin
1.4 Současnost – unipolární a bipolární koncept
2. Klinický obraz bipolární afektivní poruchy
2.1 Mánie
2.2 Hypománie
2.2.1 Hyperthymní charakter
2.2.2 Delirantní mánie
2.3 Deprese
2.3.1 Deprese a vztahy
2.4 Smíšená epizoda
2.5 Sebevražedné rozlady
2.6 Remise
2.7 Důvody, proč pacienti vyhledávají léčbu
2.8 Klinický průběh
2.8.1 Chronicita
3. Diagnostika bipolární afektivní poruchy
3.1 Diagnostika jednotlivých epizod
3.1.1 Hypománie
3.1.2 Mánie
3.1.3 Deprese
3.1.4 Bipolární porucha typu I
3.1.5 Bipolární porucha typu II
3.1.6 Deník nálady
3.1.7 Zlepšení diagnostiky
3.2 Remise
4. Diferenciální diagnóza bipolární afektivní poruchy
4.1 Organická bipolární porucha, příznaky vyvolané farmaky a návykovými látkami
4.2 Závěr
5. Průběh bipolární afektivní poruchy
5.1 Nástup onemocnění
5.2 Heterogenita průběhu onemocnění
5.3 Počet epizod
5.4 Komorbidita a suicidální jednání
5.5 Můžeme predikovat průběh nemoci?
5.6 Kognitivní poruchy u bipolární afektivní poruchy
5.6.1 Pozornost a soustředění
5.6.2 Učení a paměť
5.6.3 Řeč
5.6.4 Psychomotorické funkce
5.6.5 Exekutivní funkce
5.6.6 Inteligenční schopnosti
5.6.7 Příčiny kognitivního deficitu u bipolárních pacientů
5.7 Závěr
6. Etiopatogeneze bipolární afektivní poruchy
6.1 Psychosociální faktory
6.2 Negenetické a neurovývojové aspekty
6.2.1 Perinatální komplikace
6.2.2 Drobné tělesné odchylky
6.2.3 Dermatoglyfy
6.3 Genetické aspekty
6.4 Neurobiologie bipolární afektivní poruchy
6.4.1 Klasický monoaminoergní neurotransmiterový a neuroendokrinní systém
6.4.2 Protein kináza C
6.4.3 Abnormality kalciové signalizace
6.4.4 Stres a glukokortikoidy modulující neuronální plasticitu: význam pro poruchy nálady
6.4.5 G protein a CAMP
6.4.6 Buněčná ztráta a její mechanismy
6.4.7 Mají antidepresiva a stabilizátory nálady neurotrofické vlastnosti?
6.4.8 Glykogen syntetáza-kináza: společný cíl stabilizátorů nálady
6.4.9 Představují glutamátergní zásahy neurotrofickou strategii?
6.4.10 Důkazy neurotrofního efektu stabilizátorů nálady u lidí
6.5 Závěr
7. Komorbidita u bipolární afektivní poruchy
7.1 Zneužívání návykových látek
7.2 Úzkostné poruchy
7.3 Panická porucha
7.4 Fobie
7.5 Generalizovaná úzkostná porucha (GAD)
7.6 Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
7.7 Poruchy osobnosti
7.8 Jiné psychické poruchy
7.9 Somatická onemocnění
7.10 Závěr
8. Suicidalita u bipolární afektivní poruchy
8.1 Výsledky studií mortality
8.2 Biomarkery suicidality
8.3 Proměnné, které predikují suicidální pokusy u BAP
8.4 Psychoedukace
8.5 Psychofarmaka s významným vlivem na suicidalitu u BAP
8.6 Elektrokonvulzivní léčba
8.7 Závěr
9 Bipolární afektivní porucha, kreativita a léčba
9.1 Studie zkoumající spojitost mezi bipolární afektivní poruchou a kreativitou
9.2 Poznámky k léčbě
9.3 Závěr
10. Bipolární afektivní porucha a těhotenství
10.1 Léčba BAP během těhotenství
10.2 Obecné zásady při léčbě BAP v těhotenství a laktaci
10.2.1 Plánování těhotenství
10.2.2 V průběhu těhotenství
10.2.3 Po porodu a v laktaci
11. Akutní léčba manické epizody
11.1 Farmaka užívaná v léčbě mánie
11.2 Antipsychotika první generace (A1G)
11.4 Antipsychotika a stabilizátory nálady v kombinaci
11.5 Elektrokonvulzivní terapie
11.6 Doporučené postupy
11.6.1 Individuální volba
11.6.2 Vedlejší účinky
12. Léčba depresivní epizody
12.1 Farmaka užívaná v léčbě deprese
12.2 Antipsychotika
12.3 Role antidepresiv v léčbě bipolární deprese
12.3.1 Riziko přesmyku způsobeného antidepresivy
12.3.2 Riziko navození rychlého cyklování
12.3.3 Účinnost antidepresiv v akutní terapii bipolární deprese
12.3.4 Účinnost antidepresiv v profylaxi bipolární deprese
12.3.5 Účinnost antidepresiv v redukci suicidálního chování
12.3.6 Problém randomizovaných kontrolovaných studií antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese
12.3.7 Studie (i nerandomizované nebo nekontrolované) s jednotlivými antidepresivy
12.3.8 Souhrn výsledků studií s antidepresivy v léčbě bipolární deprese 4
12.3.9 Vysazování antidepresiva
12.3.10 Souhrn účinnosti antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese
12.4 Elektrokonvulzivní terapie
12.5 Další terapeutické možnosti
12.5.1 Spánková deprivace
12.5.2 Thyroxin
12.5.3 Transkraniální magnetická stimulace
12.5.4 Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
12.5.5 Pramipexol
12.5.6 Melatonin
12.5.7 Stimulace nervus vagus
12.5.8 Doporučené postupy
13. Léčba smíšené fáze
13.1 Obraz smíšené epizody bipolární afektivní poruchy
13.1.1 Komorbidita u smíšených epizod
13.1.2 Pohlavní rozdíly
13.2 Léčebné postupy
13.2.1 Účinnost léčby smíšené epizody bipolární afektivní poruchy
13.3 Závěr
14. Rychlé cyklování – léčba
14.1 Farmaka užívaná během rychlého cyklování
14.2 Antidepresivy navozené akcelerace nebo rychlé cyklování
14.3 Elektrokonvulzivní terapie
15. Dlouhodobá a profylaktická léčba
15.1 Farmaka užívaná v dlouhodobé a profylaktické léčbě
15.2 Antipsychotika
15.3 Kombinace terapie
15.4 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) jako možná profylaxe
15.4.1 Profylaxe mánie
15.4.2 Profylaxe deprese
15.4.3 Profylaxe přesmyků
15.5 Možnost výběru účinného stabilizátoru podle klinického profilu pacienta
15.5.1 Respondéři vůči lithiu
15.5.2 Respondéři vůči lamotriginu
15.5.3 Respondéři vůči olanzapinu
15.6 Rekurence u bipolární poruchy
15.6.1 Obecné zásady dlouhodobé léčby
15.6.2 Přehled účinnosti specifických psychoterapeutických přístupů v prevenci BAP
15.7 Doporučené postupy
15.7.1 Psychoterapeutické přístupy
16. Možnosti psychoterapie bipolární afektivní poruchy
16.1 Východiska pro psychoterapii u BAP
16.1.1 Monitorování prodromů bipolární poruchy
16.1.2 Narušení sociálních zvyklostí
16.1.3 Emoce rodinných příslušníků
16.2 Psychoterapeutické přístupy
16.3 Psychoedukace u BAP
16.4 Specifické psychoterapie u BAP
16.4.1 Kognitivní terapie
16.4.2 Interpersonální terapie sociálních rytmů
16.4.3 Terapie zaměřená na rodinu
16.4.4 Monitorování prodromálních symptomů
16.4.5 Skupinová psychoedukace
16.4.6 Souhrn
16.5 Psychoterapeutická léčba manické epizody
16.6 Psychoterapeutická léčba depresivní epizody
16.7 Udržovací léčba
17. Klinické vedení pacienta s bipolární poruchou
17.1 Psychiatrické vyšetření
17.2 Zhodnocení nebezpečnosti pacienta pro něj samého a druhé a určení formy léčby
17.3 Vytvoření a udržení terapeutického spojenectví
17.4 Sledování změn psychického stavu pacienta v průběhu léčby
17.5 Edukace pacienta a jeho rodiny
17.6 Zlepšení spolupráce (kompliance) v léčbě
17.7 Eliminace specifických stresorů
17.8 Spolupráce s pacientem na rozpoznání časných příznaků relapsu
17.9 Zhodnocení funkčního narušení a jeho zvládání
17.10 Poznámky k farmakoterapii
17.10.1 Manické epizody
17.10.2 Depresivní epizody
17.10.3 Rychlé cyklování
17.10.4 Udržovací léčba
Závěr
Literatura

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.38MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Bipolární afektivní porucha
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.38 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Bipolární afektivní porucha

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
356  285  -20 %
Ihned ke stažení
i: 17172 n: 24773902r: 5936
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5936
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychických onemocnění. Publikace je určena především lékařům, psychiatrům, klinickým psychologům, studentům medicíny i odborníkům z oblasti humanitních oborů. Zevrubně se zabývá variantami klinických obrazů, diagnostickými metodami a jejich úskalími, akutní i dlouhodobou léčbou, nežádoucími účinky léků i možnostmi psychoterapie. Dále se zaměřuje na doprovodné jevy onemocnění, jako je zneužívání návykových látek, vysoká sebevražednost či potíže v partnerských vztazích a v profesním životě. Samostatné kapitoly jsou věnovány dospívajícím, těhotným a kojícím ženám, tělesně nemocným a pacientům vyššího věku. V knize jsou začleněny výsledky výzkumy a zkušenosti autorky z klinické praxe.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Bipolární afektivní porucha

Úvod
1. Bipolární afektivní porucha v historickém kontextu
1.1 Aretaeus
1.2 Farlet a Baillarger
1.3 Kraepelin
1.4 Současnost – unipolární a bipolární koncept
2. Klinický obraz bipolární afektivní poruchy
2.1 Mánie
2.2 Hypománie
2.2.1 Hyperthymní charakter
2.2.2 Delirantní mánie
2.3 Deprese
2.3.1 Deprese a vztahy
2.4 Smíšená epizoda
2.5 Sebevražedné rozlady
2.6 Remise
2.7 Důvody, proč pacienti vyhledávají léčbu
2.8 Klinický průběh
2.8.1 Chronicita
3. Diagnostika bipolární afektivní poruchy
3.1 Diagnostika jednotlivých epizod
3.1.1 Hypománie
3.1.2 Mánie
3.1.3 Deprese
3.1.4 Bipolární porucha typu I
3.1.5 Bipolární porucha typu II
3.1.6 Deník nálady
3.1.7 Zlepšení diagnostiky
3.2 Remise
4. Diferenciální diagnóza bipolární afektivní poruchy
4.1 Organická bipolární porucha, příznaky vyvolané farmaky a návykovými látkami
4.2 Závěr
5. Průběh bipolární afektivní poruchy
5.1 Nástup onemocnění
5.2 Heterogenita průběhu onemocnění
5.3 Počet epizod
5.4 Komorbidita a suicidální jednání
5.5 Můžeme predikovat průběh nemoci?
5.6 Kognitivní poruchy u bipolární afektivní poruchy
5.6.1 Pozornost a soustředění
5.6.2 Učení a paměť
5.6.3 Řeč
5.6.4 Psychomotorické funkce
5.6.5 Exekutivní funkce
5.6.6 Inteligenční schopnosti
5.6.7 Příčiny kognitivního deficitu u bipolárních pacientů
5.7 Závěr
6. Etiopatogeneze bipolární afektivní poruchy
6.1 Psychosociální faktory
6.2 Negenetické a neurovývojové aspekty
6.2.1 Perinatální komplikace
6.2.2 Drobné tělesné odchylky
6.2.3 Dermatoglyfy
6.3 Genetické aspekty
6.4 Neurobiologie bipolární afektivní poruchy
6.4.1 Klasický monoaminoergní neurotransmiterový a neuroendokrinní systém
6.4.2 Protein kináza C
6.4.3 Abnormality kalciové signalizace
6.4.4 Stres a glukokortikoidy modulující neuronální plasticitu: význam pro poruchy nálady
6.4.5 G protein a CAMP
6.4.6 Buněčná ztráta a její mechanismy
6.4.7 Mají antidepresiva a stabilizátory nálady neurotrofické vlastnosti?
6.4.8 Glykogen syntetáza-kináza: společný cíl stabilizátorů nálady
6.4.9 Představují glutamátergní zásahy neurotrofickou strategii?
6.4.10 Důkazy neurotrofního efektu stabilizátorů nálady u lidí
6.5 Závěr
7. Komorbidita u bipolární afektivní poruchy
7.1 Zneužívání návykových látek
7.2 Úzkostné poruchy
7.3 Panická porucha
7.4 Fobie
7.5 Generalizovaná úzkostná porucha (GAD)
7.6 Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
7.7 Poruchy osobnosti
7.8 Jiné psychické poruchy
7.9 Somatická onemocnění
7.10 Závěr
8. Suicidalita u bipolární afektivní poruchy
8.1 Výsledky studií mortality
8.2 Biomarkery suicidality
8.3 Proměnné, které predikují suicidální pokusy u BAP
8.4 Psychoedukace
8.5 Psychofarmaka s významným vlivem na suicidalitu u BAP
8.6 Elektrokonvulzivní léčba
8.7 Závěr
9 Bipolární afektivní porucha, kreativita a léčba
9.1 Studie zkoumající spojitost mezi bipolární afektivní poruchou a kreativitou
9.2 Poznámky k léčbě
9.3 Závěr
10. Bipolární afektivní porucha a těhotenství
10.1 Léčba BAP během těhotenství
10.2 Obecné zásady při léčbě BAP v těhotenství a laktaci
10.2.1 Plánování těhotenství
10.2.2 V průběhu těhotenství
10.2.3 Po porodu a v laktaci
11. Akutní léčba manické epizody
11.1 Farmaka užívaná v léčbě mánie
11.2 Antipsychotika první generace (A1G)
11.4 Antipsychotika a stabilizátory nálady v kombinaci
11.5 Elektrokonvulzivní terapie
11.6 Doporučené postupy
11.6.1 Individuální volba
11.6.2 Vedlejší účinky
12. Léčba depresivní epizody
12.1 Farmaka užívaná v léčbě deprese
12.2 Antipsychotika
12.3 Role antidepresiv v léčbě bipolární deprese
12.3.1 Riziko přesmyku způsobeného antidepresivy
12.3.2 Riziko navození rychlého cyklování
12.3.3 Účinnost antidepresiv v akutní terapii bipolární deprese
12.3.4 Účinnost antidepresiv v profylaxi bipolární deprese
12.3.5 Účinnost antidepresiv v redukci suicidálního chování
12.3.6 Problém randomizovaných kontrolovaných studií antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese
12.3.7 Studie (i nerandomizované nebo nekontrolované) s jednotlivými antidepresivy
12.3.8 Souhrn výsledků studií s antidepresivy v léčbě bipolární deprese 4
12.3.9 Vysazování antidepresiva
12.3.10 Souhrn účinnosti antidepresiv v akutní léčbě bipolární deprese
12.4 Elektrokonvulzivní terapie
12.5 Další terapeutické možnosti
12.5.1 Spánková deprivace
12.5.2 Thyroxin
12.5.3 Transkraniální magnetická stimulace
12.5.4 Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
12.5.5 Pramipexol
12.5.6 Melatonin
12.5.7 Stimulace nervus vagus
12.5.8 Doporučené postupy
13. Léčba smíšené fáze
13.1 Obraz smíšené epizody bipolární afektivní poruchy
13.1.1 Komorbidita u smíšených epizod
13.1.2 Pohlavní rozdíly
13.2 Léčebné postupy
13.2.1 Účinnost léčby smíšené epizody bipolární afektivní poruchy
13.3 Závěr
14. Rychlé cyklování – léčba
14.1 Farmaka užívaná během rychlého cyklování
14.2 Antidepresivy navozené akcelerace nebo rychlé cyklování
14.3 Elektrokonvulzivní terapie
15. Dlouhodobá a profylaktická léčba
15.1 Farmaka užívaná v dlouhodobé a profylaktické léčbě
15.2 Antipsychotika
15.3 Kombinace terapie
15.4 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) jako možná profylaxe
15.4.1 Profylaxe mánie
15.4.2 Profylaxe deprese
15.4.3 Profylaxe přesmyků
15.5 Možnost výběru účinného stabilizátoru podle klinického profilu pacienta
15.5.1 Respondéři vůči lithiu
15.5.2 Respondéři vůči lamotriginu
15.5.3 Respondéři vůči olanzapinu
15.6 Rekurence u bipolární poruchy
15.6.1 Obecné zásady dlouhodobé léčby
15.6.2 Přehled účinnosti specifických psychoterapeutických přístupů v prevenci BAP
15.7 Doporučené postupy
15.7.1 Psychoterapeutické přístupy
16. Možnosti psychoterapie bipolární afektivní poruchy
16.1 Východiska pro psychoterapii u BAP
16.1.1 Monitorování prodromů bipolární poruchy
16.1.2 Narušení sociálních zvyklostí
16.1.3 Emoce rodinných příslušníků
16.2 Psychoterapeutické přístupy
16.3 Psychoedukace u BAP
16.4 Specifické psychoterapie u BAP
16.4.1 Kognitivní terapie
16.4.2 Interpersonální terapie sociálních rytmů
16.4.3 Terapie zaměřená na rodinu
16.4.4 Monitorování prodromálních symptomů
16.4.5 Skupinová psychoedukace
16.4.6 Souhrn
16.5 Psychoterapeutická léčba manické epizody
16.6 Psychoterapeutická léčba depresivní epizody
16.7 Udržovací léčba
17. Klinické vedení pacienta s bipolární poruchou
17.1 Psychiatrické vyšetření
17.2 Zhodnocení nebezpečnosti pacienta pro něj samého a druhé a určení formy léčby
17.3 Vytvoření a udržení terapeutického spojenectví
17.4 Sledování změn psychického stavu pacienta v průběhu léčby
17.5 Edukace pacienta a jeho rodiny
17.6 Zlepšení spolupráce (kompliance) v léčbě
17.7 Eliminace specifických stresorů
17.8 Spolupráce s pacientem na rozpoznání časných příznaků relapsu
17.9 Zhodnocení funkčního narušení a jeho zvládání
17.10 Poznámky k farmakoterapii
17.10.1 Manické epizody
17.10.2 Depresivní epizody
17.10.3 Rychlé cyklování
17.10.4 Udržovací léčba
Závěr
Literatura

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 484 
E-kniha 387  -20 %
E-kniha 434  -20 %
E-kniha 203  -20 %
E-kniha 115  -20 %
E-kniha 89  -20 %
E-kniha 312  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.