0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Církevní dějiny

Antika a středověk
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
599
Sklademi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 27.2.2017 11:46
i: 18441 n: 24737195r: 6567
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
509
Ihned ke stažení
i: 18442 n: 24788494r: 6567
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.

Z obsahu knihy Církevní dějiny

ÚVOD

KNIHA I.
1. ZROD KŘESŤANSTVÍ A RANÁ CÍRKEV
1.1 Boj o duši židovského národa
1.2 Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století
1.2.1?Šíření křesťanství
1.2.2?Reakce pohanského prostředí
1.2.3?Nepřátelé státu
1.2.4?Obhájci křesťanství – apologeti
1.3 Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého
1.3.1?Christianizace
1.3.2?Mezi tolerancí a pronásledováním

2. ORGANIZACE A KULT RANÉ CÍRKVE
2.1 Život církevních obcí
2.2 Církevní hierarchie
2.3 Bohoslužba a kult

3. KŘESŤANSKÉ UČENÍ A TEOLOGIE
3.1 Vymezování vůči židovství
3.2 Tvorba novozákonního kánonu
3.3 Křesťanské učení od apoštolských otců k apologetům
3.4 Křesťanská teologie
3.5 Hereze a bludná učení

KNIHA II.
1. CÍRKEV STOJÍCÍ U KOLÉBKY NOVÉ EVROPY (311–900)
1.1 Říšská církev a pád římského světa
1.2 Církev v období stěhování národů
1.3 Východní cézaropapismus
1.4 Franská říše
1.5 Spojení Franků s papežstvím

2. CÍRKEV DĚDIČKOU TRADICE A ŘÁDU
2.1 Zrození papežství
2.1.1?Politická emancipace papežství a papežská falza
2.1.2?Mikuláš I. a první vrchol papežského primátu
2.2 Křesťanské misie
2.2.1?Christianizace Británie
2.2.2?Dokončení christianizace Germánie
2.2.3?Misie ke Slovanům
2.3 Organizace a církevní struktura
2.3.1?Metropolitní systém
2.3.2?Biskupská a farní správa
2.3.3?Institut vlastnických kostelů
2.4 Mnišství

3. VNITŘNÍ ŽIVOT CÍRKVE
3.1 Hereze a zformování ortodoxie
3.1.1?Arianismus
3.1.2?Nestoriánství
3.1.3?Monofyzitismus a snahy o obnovu jednoty církve
3.1.4?Pelagianismus
3.1.5?Obrazoborectví
3.2 Vývoj kultu a liturgie
3.3 Intelektuální rozvoj církve
3.3.1?Teologie a ?lozo?e v období trinitárních a christologických bojů
3.3.2?Pozdní patristika
3.3.3?Karolínská vzdělanost

KNIHA III.
1. CÍRKEV VE VÍRU SNAH O REFORMU (900–1200)
1.1 Temné století a zformování otonsko-sálské říšské církve
1.2 Sálské císařství a boje o investituru
1.3 Soupeření papežství a císařství ve 12. století a dokončení reformy
1.4 Zrod křižáckého hnutí a východní křesťanstvo

2. PROSAZENÍ CÍRKEVNÍ SVOBODY
2.1 Naplňování reformy a církevní synody
2.1.1?Reforma církve pod císařskou patronací
2.1.2?Gregoriánská reforma
2.1.3?Vítězství papežské myšlenky
2.2 Dokončení christianizace
2.3 Řeholní život
2.3.1?Clunyjská a lotrinská reforma
2.3.2?Návrat ke kořenům řeholního života

3. DOBUDOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA
3.1 Graciánův dekret a prosazení papežského zákonodárství
3.2 Patronát a církevní desátek
3.3 Teologie a vzdělanost

KNIHA IV.
1. VÍTĚZSTVÍ PAPEŽSKÉHO UNIVERZALISMU – CÍRKEV VE 13. STOLETÍ
1.1 Papežství, císařství a královská moc
1.2 Papežství a vzestup francouzského vlivu

2. ORGANIZACE A ŽIVOT CÍRKVE
2.1 Dobudování církevní struktury
2.2 Nové formy řeholního života
2.3 Boj s jinověrci a herezí

3. VNITŘNÍ ROZVOJ CÍRKVE
3.1 Kult a liturgie
3.2 Právní vývoj církve
3.3 Svatí a jejich kult
3.4 Scholastika a ?lozo?cko-teologické myšlení

KNIHA V.
1. CÍRKEV MEZI KONCILIÁRNÍ REFORMOU A MONARCHICKÝM PAPEŽSTVÍM
1.1 Církev, světská moc a laická společnost v časech „krize a reformy“:
Avignon
1.2 Velké schizma a doba koncilů

2. ORGANIZACE CÍRKVE A JEJÍ JEDNOTA
2.1 Vrchol papežského centralismu – avignonská kurie
2.2 Řeholní život v pozdním středověku
2.3 Spory o nauku a jednotu církve

3. „PODZIM“ CÍRKEVNÍHO STŘEDOVĚKU
3.1 Zbožnost a křesťanský život
3.2 Vzdělání a náboženské myšlení

SUMMARY
SEZNAM VYBRANÉ DOPORUČENÉ LITERATURY
SEZNAM OBRÁZKŮ
JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK SUMMARY

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Tištěná kniha

Datum vydání: 29. 10. 2013
Katalogové číslo: 24025
ISBN: 978-80-247-3719-5
Formát / stran: 167×240, 432 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: 12.3MB | 9.3MB
Druh ochrany: Adobe DRM
Církevní dějiny
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 29. 10. 2013
Katalogové číslo: 24025
ISBN: 978-80-247-3719-5
Formát / stran: 167×240, 432 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: 12.3MB | 9.3MB
Druh ochrany: Adobe DRM

Církevní dějiny

Antika a středověk
Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
599
Sklademi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 27.2.2017 11:46
i: 18441 n: 24737195r: 6567
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
509
Ihned ke stažení
i: 18442 n: 24788494r: 6567

Z obsahu knihy Církevní dějiny

ÚVOD

KNIHA I.
1. ZROD KŘESŤANSTVÍ A RANÁ CÍRKEV
1.1 Boj o duši židovského národa
1.2 Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století
1.2.1?Šíření křesťanství
1.2.2?Reakce pohanského prostředí
1.2.3?Nepřátelé státu
1.2.4?Obhájci křesťanství – apologeti
1.3 Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého
1.3.1?Christianizace
1.3.2?Mezi tolerancí a pronásledováním

2. ORGANIZACE A KULT RANÉ CÍRKVE
2.1 Život církevních obcí
2.2 Církevní hierarchie
2.3 Bohoslužba a kult

3. KŘESŤANSKÉ UČENÍ A TEOLOGIE
3.1 Vymezování vůči židovství
3.2 Tvorba novozákonního kánonu
3.3 Křesťanské učení od apoštolských otců k apologetům
3.4 Křesťanská teologie
3.5 Hereze a bludná učení

KNIHA II.
1. CÍRKEV STOJÍCÍ U KOLÉBKY NOVÉ EVROPY (311–900)
1.1 Říšská církev a pád římského světa
1.2 Církev v období stěhování národů
1.3 Východní cézaropapismus
1.4 Franská říše
1.5 Spojení Franků s papežstvím

2. CÍRKEV DĚDIČKOU TRADICE A ŘÁDU
2.1 Zrození papežství
2.1.1?Politická emancipace papežství a papežská falza
2.1.2?Mikuláš I. a první vrchol papežského primátu
2.2 Křesťanské misie
2.2.1?Christianizace Británie
2.2.2?Dokončení christianizace Germánie
2.2.3?Misie ke Slovanům
2.3 Organizace a církevní struktura
2.3.1?Metropolitní systém
2.3.2?Biskupská a farní správa
2.3.3?Institut vlastnických kostelů
2.4 Mnišství

3. VNITŘNÍ ŽIVOT CÍRKVE
3.1 Hereze a zformování ortodoxie
3.1.1?Arianismus
3.1.2?Nestoriánství
3.1.3?Monofyzitismus a snahy o obnovu jednoty církve
3.1.4?Pelagianismus
3.1.5?Obrazoborectví
3.2 Vývoj kultu a liturgie
3.3 Intelektuální rozvoj církve
3.3.1?Teologie a ?lozo?e v období trinitárních a christologických bojů
3.3.2?Pozdní patristika
3.3.3?Karolínská vzdělanost

KNIHA III.
1. CÍRKEV VE VÍRU SNAH O REFORMU (900–1200)
1.1 Temné století a zformování otonsko-sálské říšské církve
1.2 Sálské císařství a boje o investituru
1.3 Soupeření papežství a císařství ve 12. století a dokončení reformy
1.4 Zrod křižáckého hnutí a východní křesťanstvo

2. PROSAZENÍ CÍRKEVNÍ SVOBODY
2.1 Naplňování reformy a církevní synody
2.1.1?Reforma církve pod císařskou patronací
2.1.2?Gregoriánská reforma
2.1.3?Vítězství papežské myšlenky
2.2 Dokončení christianizace
2.3 Řeholní život
2.3.1?Clunyjská a lotrinská reforma
2.3.2?Návrat ke kořenům řeholního života

3. DOBUDOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA
3.1 Graciánův dekret a prosazení papežského zákonodárství
3.2 Patronát a církevní desátek
3.3 Teologie a vzdělanost

KNIHA IV.
1. VÍTĚZSTVÍ PAPEŽSKÉHO UNIVERZALISMU – CÍRKEV VE 13. STOLETÍ
1.1 Papežství, císařství a královská moc
1.2 Papežství a vzestup francouzského vlivu

2. ORGANIZACE A ŽIVOT CÍRKVE
2.1 Dobudování církevní struktury
2.2 Nové formy řeholního života
2.3 Boj s jinověrci a herezí

3. VNITŘNÍ ROZVOJ CÍRKVE
3.1 Kult a liturgie
3.2 Právní vývoj církve
3.3 Svatí a jejich kult
3.4 Scholastika a ?lozo?cko-teologické myšlení

KNIHA V.
1. CÍRKEV MEZI KONCILIÁRNÍ REFORMOU A MONARCHICKÝM PAPEŽSTVÍM
1.1 Církev, světská moc a laická společnost v časech „krize a reformy“:
Avignon
1.2 Velké schizma a doba koncilů

2. ORGANIZACE CÍRKVE A JEJÍ JEDNOTA
2.1 Vrchol papežského centralismu – avignonská kurie
2.2 Řeholní život v pozdním středověku
2.3 Spory o nauku a jednotu církve

3. „PODZIM“ CÍRKEVNÍHO STŘEDOVĚKU
3.1 Zbožnost a křesťanský život
3.2 Vzdělání a náboženské myšlení

SUMMARY
SEZNAM VYBRANÉ DOPORUČENÉ LITERATURY
SEZNAM OBRÁZKŮ
JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK SUMMARY

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Recenze

Nejsou zde žádné recenze. Přihlaste se a napište první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace