0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Jak úspěšně reklamovat

rádce spotřebitele i obchodníka

- 25 % z DMOC
Jak úspěšně reklamovat
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4826
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
127  95  -25 %
Ihned ke stažení
i: 24426 n: 24761749r: 4826
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově. Výklad je doplněn o řadu příkladů, ukázky „reklamačních dopisů“ a žalobních návrhů. Cenné informace zde najdou také prodávající, popř. další podnikající subjekty, kterým autor poskytuje přehledný návod, jak postupovat, aby se při vyřizování reklamací nedostali do rozporu se zákonem, a zároveň nastiňuje postup, jak reklamovat zboží vůči dodavatelům. V knize je uveden i stručný slovníček pojmů. Publikaci mohou využít i studující a další odborná veřejnost.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Jak úspěšně reklamovat

PŘEDMLUVA
POUŽITÉ ZKRATKY
1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat
1.1 Právní úprava reklamací v ČR
1.2 Pojem a předpoklady vzniku odpovědnosti za vady
1.3 Co lze považovat za vadu
1.3.1 Faktické vady
1.3.2 Právní vady
1.4 Vyloučení práva věc reklamovat
2. Reklamace dle občanského zákoníku
2.1 Reklamace zboží prodaného v obchodě spotřebiteli
2.1.1 Prodej zboží v obchodě a právní úprava odpovědnosti za jeho vady
2.1.2 Shoda s kupní smlouvou, informační povinnosti prodávajícího
2.1.3 Reklamace vad existujících již v době prodeje
2.1.4 Reklamace vad, které se projeví v záruční době
2.1.5 Reklamace vad u věcí, které jsou prodávány už jako použité
2.1.6 Prodej věcí s vadou za nižší cenu
2.1.7 Záruční doba
2.1.8 Stavení a přerušení běhu záruční doby
2.1.9 Smluvní záruka
2.1.10 Záruční list
2.1.11 Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží
2.1.12 Uplatňování práv z vadného zboží
2.1.13 Reklamační řízení
2.1.14 Některé chyby při vyřizování reklamací v praxi prodávajících
2.2 Reklamace zboží prodaného mezi spotřebiteli navzájem
2.2.1 Odpovědnost prodávajícího za vady
2.2.2 Reklamační práva
2.2.3 Náležitosti oznámení vady kupujícím
2.3 Reklamace věcí zhotovených na zakázku dle smlouvy o dílo
2.3.1 Zhotovení věci na zakázku, odpovědnost za její vady
2.3.2 Záruční doba
2.3.3 Práva z odpovědnosti za vady díla
2.3.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4 Reklamace oprav, úprav a údržby
2.4.1 Oprava a úprava věci, odpovědnost za její vady
2.4.2 Záruční doba
2.4.3 Práva z odpovědnosti za vady opravy a úpravy věci
2.4.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4.5 Některá další práva zákazníka u plnění ze smlouvy o dílo
2.5 Vztah mezi reklamacemi a náhradou škody
2.6 Specifika u zásilkového prodeje a prodeje mimo provozovnu
2.6.1 Smlouvy uzavírané na dálku
2.6.2 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu
3. Reklamace dle obchodního zákoníku
3.1 Reklamace vad při prodeji věci
3.1.1 Pojetí odpovědnosti za vady, možnosti reklamace
3.1.2 Prohlídka zboží, oznámení vady a lhůty
3.1.3 Záruka za jakost
3.1.4 Nároky z odpovědnosti za vady mezi podnikateli
3.2 Reklamace vad u smlouvy o dílo
4. Reklamace ve státech Evropské unie
4.1 Odpovědnost za vady v právu EU
4.1.1 Úprava odpovědnosti za vady a její význam pro členské státy EU
4.1.2 Jednotný způsob reklamací zboží spotřebiteli ve státech EU
4.2 Specifika reklamování vad ve vybraných státech EU
4.2.1 Spolková republika Německo
4.2.2 Rakousko
4.2.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4.2.4 Slovensko
4.2.5 Poznámky k právní úpravě reklamací v některých dalších státech
5. Prostředky prosazování práv z vad zboží a služeb
5.1 Domáhání se práv žalobou u soudu
5.2 Veřejnoprávní ochrana
5.3 Mimosoudní řešení sporů a pomoc spotřebitelských sdružení
6. Navrhované změny v připravovaném občanském zákoníku
6.1 Odpovědnost za vady při prodeji věci obecně
6.2 Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
6.3 Odpovědnost za vady díla
ZÁVĚREM
PŘÍLOHY
I. VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
II. UKÁZKY „REKLAMAČNÍCH DOPISŮ“ A SOUDNÍCH ŽALOB
1. Uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy pro vadu věci
2. Uplatnění práva na výměnu zboží z důvodu opětovného výskytu vady
3. Uplatnění práva na opravu nebo výměnu věci a náhradu nutných nákladů
4. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
6. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy pro vadu zboží
7. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem na dálku
(včetně návrhu na vydání platebního rozkazu)
LITERATURA
Odborná literatura a komentáře
Odborné články
Základní právní předpisy
Užitečné internetové odkazy
SLOVNÍČEK POJMŮ

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.88MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Jak úspěšně reklamovat
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.88 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Jak úspěšně reklamovat

rádce spotřebitele i obchodníka

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4826
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
127  95  -25 %
Ihned ke stažení
i: 24426 n: 24761749r: 4826
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově. Výklad je doplněn o řadu příkladů, ukázky „reklamačních dopisů“ a žalobních návrhů. Cenné informace zde najdou také prodávající, popř. další podnikající subjekty, kterým autor poskytuje přehledný návod, jak postupovat, aby se při vyřizování reklamací nedostali do rozporu se zákonem, a zároveň nastiňuje postup, jak reklamovat zboží vůči dodavatelům. V knize je uveden i stručný slovníček pojmů. Publikaci mohou využít i studující a další odborná veřejnost.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Jak úspěšně reklamovat

PŘEDMLUVA
POUŽITÉ ZKRATKY
1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat
1.1 Právní úprava reklamací v ČR
1.2 Pojem a předpoklady vzniku odpovědnosti za vady
1.3 Co lze považovat za vadu
1.3.1 Faktické vady
1.3.2 Právní vady
1.4 Vyloučení práva věc reklamovat
2. Reklamace dle občanského zákoníku
2.1 Reklamace zboží prodaného v obchodě spotřebiteli
2.1.1 Prodej zboží v obchodě a právní úprava odpovědnosti za jeho vady
2.1.2 Shoda s kupní smlouvou, informační povinnosti prodávajícího
2.1.3 Reklamace vad existujících již v době prodeje
2.1.4 Reklamace vad, které se projeví v záruční době
2.1.5 Reklamace vad u věcí, které jsou prodávány už jako použité
2.1.6 Prodej věcí s vadou za nižší cenu
2.1.7 Záruční doba
2.1.8 Stavení a přerušení běhu záruční doby
2.1.9 Smluvní záruka
2.1.10 Záruční list
2.1.11 Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží
2.1.12 Uplatňování práv z vadného zboží
2.1.13 Reklamační řízení
2.1.14 Některé chyby při vyřizování reklamací v praxi prodávajících
2.2 Reklamace zboží prodaného mezi spotřebiteli navzájem
2.2.1 Odpovědnost prodávajícího za vady
2.2.2 Reklamační práva
2.2.3 Náležitosti oznámení vady kupujícím
2.3 Reklamace věcí zhotovených na zakázku dle smlouvy o dílo
2.3.1 Zhotovení věci na zakázku, odpovědnost za její vady
2.3.2 Záruční doba
2.3.3 Práva z odpovědnosti za vady díla
2.3.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4 Reklamace oprav, úprav a údržby
2.4.1 Oprava a úprava věci, odpovědnost za její vady
2.4.2 Záruční doba
2.4.3 Práva z odpovědnosti za vady opravy a úpravy věci
2.4.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4.5 Některá další práva zákazníka u plnění ze smlouvy o dílo
2.5 Vztah mezi reklamacemi a náhradou škody
2.6 Specifika u zásilkového prodeje a prodeje mimo provozovnu
2.6.1 Smlouvy uzavírané na dálku
2.6.2 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu
3. Reklamace dle obchodního zákoníku
3.1 Reklamace vad při prodeji věci
3.1.1 Pojetí odpovědnosti za vady, možnosti reklamace
3.1.2 Prohlídka zboží, oznámení vady a lhůty
3.1.3 Záruka za jakost
3.1.4 Nároky z odpovědnosti za vady mezi podnikateli
3.2 Reklamace vad u smlouvy o dílo
4. Reklamace ve státech Evropské unie
4.1 Odpovědnost za vady v právu EU
4.1.1 Úprava odpovědnosti za vady a její význam pro členské státy EU
4.1.2 Jednotný způsob reklamací zboží spotřebiteli ve státech EU
4.2 Specifika reklamování vad ve vybraných státech EU
4.2.1 Spolková republika Německo
4.2.2 Rakousko
4.2.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4.2.4 Slovensko
4.2.5 Poznámky k právní úpravě reklamací v některých dalších státech
5. Prostředky prosazování práv z vad zboží a služeb
5.1 Domáhání se práv žalobou u soudu
5.2 Veřejnoprávní ochrana
5.3 Mimosoudní řešení sporů a pomoc spotřebitelských sdružení
6. Navrhované změny v připravovaném občanském zákoníku
6.1 Odpovědnost za vady při prodeji věci obecně
6.2 Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
6.3 Odpovědnost za vady díla
ZÁVĚREM
PŘÍLOHY
I. VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
II. UKÁZKY „REKLAMAČNÍCH DOPISŮ“ A SOUDNÍCH ŽALOB
1. Uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy pro vadu věci
2. Uplatnění práva na výměnu zboží z důvodu opětovného výskytu vady
3. Uplatnění práva na opravu nebo výměnu věci a náhradu nutných nákladů
4. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
6. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy pro vadu zboží
7. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem na dálku
(včetně návrhu na vydání platebního rozkazu)
LITERATURA
Odborná literatura a komentáře
Odborné články
Základní právní předpisy
Užitečné internetové odkazy
SLOVNÍČEK POJMŮ

O Autorovi

Houdek Daniel
Je absolventem Pedagogické fakulty (obor učitelství psychologie a českého jazyka) a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Na téže fakultě absolvoval v roce 2006 ri gorózní řízení v oboru občanské právo. Problematikou odpovědnosti za vady zboží a spotřebitelských smluv se zabývá již řadu let. Má zkušenosti s psychologickým, sociálním a právním poradenstvím, v let ech 1999–2002 působil jako externí spolupracovník SOS centra. Od roku 2005 působí ve veřejné správě jako právník v oboru nakládání s nemovitostmi.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 277  -25 %
E-kniha 236  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.