0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Jak úspěšně reklamovat

rádce spotřebitele i obchodníka
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 4826
E-kniha
PDF
127
Ihned ke stažení
i: 24426 n: 24761749r: 4826
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově. Výklad je doplněn o řadu příkladů, ukázky „reklamačních dopisů“ a žalobních návrhů. Cenné informace zde najdou také prodávající, popř. další podnikající subjekty, kterým autor poskytuje přehledný návod, jak postupovat, aby se při vyřizování reklamací nedostali do rozporu se zákonem, a zároveň nastiňuje postup, jak reklamovat zboží vůči dodavatelům. V knize je uveden i stručný slovníček pojmů. Publikaci mohou využít i studující a další odborná veřejnost.

Z obsahu knihy Jak úspěšně reklamovat

PŘEDMLUVA
POUŽITÉ ZKRATKY
1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat
1.1 Právní úprava reklamací v ČR
1.2 Pojem a předpoklady vzniku odpovědnosti za vady
1.3 Co lze považovat za vadu
1.3.1 Faktické vady
1.3.2 Právní vady
1.4 Vyloučení práva věc reklamovat
2. Reklamace dle občanského zákoníku
2.1 Reklamace zboží prodaného v obchodě spotřebiteli
2.1.1 Prodej zboží v obchodě a právní úprava odpovědnosti za jeho vady
2.1.2 Shoda s kupní smlouvou, informační povinnosti prodávajícího
2.1.3 Reklamace vad existujících již v době prodeje
2.1.4 Reklamace vad, které se projeví v záruční době
2.1.5 Reklamace vad u věcí, které jsou prodávány už jako použité
2.1.6 Prodej věcí s vadou za nižší cenu
2.1.7 Záruční doba
2.1.8 Stavení a přerušení běhu záruční doby
2.1.9 Smluvní záruka
2.1.10 Záruční list
2.1.11 Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží
2.1.12 Uplatňování práv z vadného zboží
2.1.13 Reklamační řízení
2.1.14 Některé chyby při vyřizování reklamací v praxi prodávajících
2.2 Reklamace zboží prodaného mezi spotřebiteli navzájem
2.2.1 Odpovědnost prodávajícího za vady
2.2.2 Reklamační práva
2.2.3 Náležitosti oznámení vady kupujícím
2.3 Reklamace věcí zhotovených na zakázku dle smlouvy o dílo
2.3.1 Zhotovení věci na zakázku, odpovědnost za její vady
2.3.2 Záruční doba
2.3.3 Práva z odpovědnosti za vady díla
2.3.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4 Reklamace oprav, úprav a údržby
2.4.1 Oprava a úprava věci, odpovědnost za její vady
2.4.2 Záruční doba
2.4.3 Práva z odpovědnosti za vady opravy a úpravy věci
2.4.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4.5 Některá další práva zákazníka u plnění ze smlouvy o dílo
2.5 Vztah mezi reklamacemi a náhradou škody
2.6 Specifika u zásilkového prodeje a prodeje mimo provozovnu
2.6.1 Smlouvy uzavírané na dálku
2.6.2 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu
3. Reklamace dle obchodního zákoníku
3.1 Reklamace vad při prodeji věci
3.1.1 Pojetí odpovědnosti za vady, možnosti reklamace
3.1.2 Prohlídka zboží, oznámení vady a lhůty
3.1.3 Záruka za jakost
3.1.4 Nároky z odpovědnosti za vady mezi podnikateli
3.2 Reklamace vad u smlouvy o dílo
4. Reklamace ve státech Evropské unie
4.1 Odpovědnost za vady v právu EU
4.1.1 Úprava odpovědnosti za vady a její význam pro členské státy EU
4.1.2 Jednotný způsob reklamací zboží spotřebiteli ve státech EU
4.2 Specifika reklamování vad ve vybraných státech EU
4.2.1 Spolková republika Německo
4.2.2 Rakousko
4.2.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4.2.4 Slovensko
4.2.5 Poznámky k právní úpravě reklamací v některých dalších státech
5. Prostředky prosazování práv z vad zboží a služeb
5.1 Domáhání se práv žalobou u soudu
5.2 Veřejnoprávní ochrana
5.3 Mimosoudní řešení sporů a pomoc spotřebitelských sdružení
6. Navrhované změny v připravovaném občanském zákoníku
6.1 Odpovědnost za vady při prodeji věci obecně
6.2 Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
6.3 Odpovědnost za vady díla
ZÁVĚREM
PŘÍLOHY
I. VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
II. UKÁZKY „REKLAMAČNÍCH DOPISŮ“ A SOUDNÍCH ŽALOB
1. Uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy pro vadu věci
2. Uplatnění práva na výměnu zboží z důvodu opětovného výskytu vady
3. Uplatnění práva na opravu nebo výměnu věci a náhradu nutných nákladů
4. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
6. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy pro vadu zboží
7. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem na dálku
(včetně návrhu na vydání platebního rozkazu)
LITERATURA
Odborná literatura a komentáře
Odborné články
Základní právní předpisy
Užitečné internetové odkazy
SLOVNÍČEK POJMŮ

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jak úspěšně reklamovat
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Jak úspěšně reklamovat

rádce spotřebitele i obchodníka
Jedinečná praktická příručka vám poskytne neocenitelné rady. Názornou formou získáte přehled o tom, jaká práva může zákazník využívat při každodenních nákupech zboží a vybraných služeb na území České republiky i při nákupech v rámci Evropské unie, jakým způsobem lze tato práva uplatňovat a bránit. Autor čerpá i z častých dotazů a sporů, které mezi zákazníky a prodávajícími vznikají, nechybí ani popis práv spotřebitelů, jde-li o zboží prodané na předváděcích akcích či zásilkově. Výklad je doplněn o řadu příkladů, ukázky „reklamačních dopisů“ a žalobních návrhů. Cenné informace zde najdou také prodávající, popř. další podnikající subjekty, kterým autor poskytuje přehledný návod, jak postupovat, aby se při vyřizování reklamací nedostali do rozporu se zákonem, a zároveň nastiňuje postup, jak reklamovat zboží vůči dodavatelům. V knize je uveden i stručný slovníček pojmů. Publikaci mohou využít i studující a další odborná veřejnost.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 4826
E-kniha
PDF
127
Ihned ke stažení
i: 24426 n: 24761749r: 4826

Z obsahu knihy Jak úspěšně reklamovat

PŘEDMLUVA
POUŽITÉ ZKRATKY
1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat
1.1 Právní úprava reklamací v ČR
1.2 Pojem a předpoklady vzniku odpovědnosti za vady
1.3 Co lze považovat za vadu
1.3.1 Faktické vady
1.3.2 Právní vady
1.4 Vyloučení práva věc reklamovat
2. Reklamace dle občanského zákoníku
2.1 Reklamace zboží prodaného v obchodě spotřebiteli
2.1.1 Prodej zboží v obchodě a právní úprava odpovědnosti za jeho vady
2.1.2 Shoda s kupní smlouvou, informační povinnosti prodávajícího
2.1.3 Reklamace vad existujících již v době prodeje
2.1.4 Reklamace vad, které se projeví v záruční době
2.1.5 Reklamace vad u věcí, které jsou prodávány už jako použité
2.1.6 Prodej věcí s vadou za nižší cenu
2.1.7 Záruční doba
2.1.8 Stavení a přerušení běhu záruční doby
2.1.9 Smluvní záruka
2.1.10 Záruční list
2.1.11 Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží
2.1.12 Uplatňování práv z vadného zboží
2.1.13 Reklamační řízení
2.1.14 Některé chyby při vyřizování reklamací v praxi prodávajících
2.2 Reklamace zboží prodaného mezi spotřebiteli navzájem
2.2.1 Odpovědnost prodávajícího za vady
2.2.2 Reklamační práva
2.2.3 Náležitosti oznámení vady kupujícím
2.3 Reklamace věcí zhotovených na zakázku dle smlouvy o dílo
2.3.1 Zhotovení věci na zakázku, odpovědnost za její vady
2.3.2 Záruční doba
2.3.3 Práva z odpovědnosti za vady díla
2.3.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4 Reklamace oprav, úprav a údržby
2.4.1 Oprava a úprava věci, odpovědnost za její vady
2.4.2 Záruční doba
2.4.3 Práva z odpovědnosti za vady opravy a úpravy věci
2.4.4 Uplatnění práv zákazníkem
2.4.5 Některá další práva zákazníka u plnění ze smlouvy o dílo
2.5 Vztah mezi reklamacemi a náhradou škody
2.6 Specifika u zásilkového prodeje a prodeje mimo provozovnu
2.6.1 Smlouvy uzavírané na dálku
2.6.2 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu
3. Reklamace dle obchodního zákoníku
3.1 Reklamace vad při prodeji věci
3.1.1 Pojetí odpovědnosti za vady, možnosti reklamace
3.1.2 Prohlídka zboží, oznámení vady a lhůty
3.1.3 Záruka za jakost
3.1.4 Nároky z odpovědnosti za vady mezi podnikateli
3.2 Reklamace vad u smlouvy o dílo
4. Reklamace ve státech Evropské unie
4.1 Odpovědnost za vady v právu EU
4.1.1 Úprava odpovědnosti za vady a její význam pro členské státy EU
4.1.2 Jednotný způsob reklamací zboží spotřebiteli ve státech EU
4.2 Specifika reklamování vad ve vybraných státech EU
4.2.1 Spolková republika Německo
4.2.2 Rakousko
4.2.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4.2.4 Slovensko
4.2.5 Poznámky k právní úpravě reklamací v některých dalších státech
5. Prostředky prosazování práv z vad zboží a služeb
5.1 Domáhání se práv žalobou u soudu
5.2 Veřejnoprávní ochrana
5.3 Mimosoudní řešení sporů a pomoc spotřebitelských sdružení
6. Navrhované změny v připravovaném občanském zákoníku
6.1 Odpovědnost za vady při prodeji věci obecně
6.2 Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
6.3 Odpovědnost za vady díla
ZÁVĚREM
PŘÍLOHY
I. VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
II. UKÁZKY „REKLAMAČNÍCH DOPISŮ“ A SOUDNÍCH ŽALOB
1. Uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy pro vadu věci
2. Uplatnění práva na výměnu zboží z důvodu opětovného výskytu vady
3. Uplatnění práva na opravu nebo výměnu věci a náhradu nutných nákladů
4. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
6. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy pro vadu zboží
7. Žaloba o vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem na dálku
(včetně návrhu na vydání platebního rozkazu)
LITERATURA
Odborná literatura a komentáře
Odborné články
Základní právní předpisy
Užitečné internetové odkazy
SLOVNÍČEK POJMŮ

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 300 -20 %
E-kniha 255 -20 %
Tištěná 549
E-kniha 467
Tištěná 229

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace