0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof

- 25 % z DMOC
Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof
-25 %
Sleva končí za
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
509  382  -25 %
Ihned ke stažení
i: 46897 n: 27169207r: 13656
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
599  449  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 21:27
i: 46394 n: 27151004r: 13656
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
První domácí monografie, která se věnuje tomuto mezioborovému tématu. Abdominální katastrofa je závažný klinický stav, který obvykle vzniká jako komplikace při léčbě nitrobřišních netraumatických onemocnění anebo při poranění břicha. Často je provázena nitrobřišní infekcí, laparostomatem, enterokutáními píštělemi a selháním střeva.

Předkládaný text sumarizuje řadu aspektů v léčbě abdominálních katastrof, klade si za cíl vytvořit komplexní pohled na danou problematiku s důrazem na praktické použití. Popisuje tuto léčbu z mnoha úhlů pohledu, a poskytuje tak ucelený přehled problémů, kterým musejí zdravotníci při léčbě těchto nemocných čelit, a zároveň přináší základní návody pro jejich řešení.

I přes setrvalý rozvoj vědy a poznání pacientů s abdominálními katastrofami na našich odděleních neubývá, proto by tato publikace měla být přínosem, a to pro širokou odbornou veřejnost při prevenci vzniku a léčbě abdominálních katastrof.
 

Sleva 25 % končí za:

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.02.2024
Katalogové číslo: 19238
ISBN: 978-80-271-5100-4
Formát / stran: 195×252, 208 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 11.73MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.02.2024
Katalogové číslo: 19238
ISBN: 978-80-271-5100-4
Formát / stran: 195×252, 208 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 11.73 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
509  382  -25 %
Ihned ke stažení
i: 46897 n: 27169207r: 13656
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
599  449  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 21:27
i: 46394 n: 27151004r: 13656
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
První domácí monografie, která se věnuje tomuto mezioborovému tématu. Abdominální katastrofa je závažný klinický stav, který obvykle vzniká jako komplikace při léčbě nitrobřišních netraumatických onemocnění anebo při poranění břicha. Často je provázena nitrobřišní infekcí, laparostomatem, enterokutáními píštělemi a selháním střeva.

Předkládaný text sumarizuje řadu aspektů v léčbě abdominálních katastrof, klade si za cíl vytvořit komplexní pohled na danou problematiku s důrazem na praktické použití. Popisuje tuto léčbu z mnoha úhlů pohledu, a poskytuje tak ucelený přehled problémů, kterým musejí zdravotníci při léčbě těchto nemocných čelit, a zároveň přináší základní návody pro jejich řešení.

I přes setrvalý rozvoj vědy a poznání pacientů s abdominálními katastrofami na našich odděleních neubývá, proto by tato publikace měla být přínosem, a to pro širokou odbornou veřejnost při prevenci vzniku a léčbě abdominálních katastrof.
 

Sleva 25 % končí za:

O Autorovi

Víšek Jakub
MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.
MUDr. Jakub Víšek, Ph.D. promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2004. Na stejné fakultě pak obhájil v roce 2009 disertační práci na téma „Význam hodnocení glykemického indexu u syndromu inzulínové rezistence“ a získal titul Ph.D. Do roku 2008 pracoval na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 2005 absolvoval několikaměsíční stáž u prof. Gunthera Bodena v General Clinical Research Center, Temple University Hospital. Philadelphia, USA. Od roku 2008 pak pracuje na III. interní gerontometabolické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V roce 2010 získal atestaci z vnitřního lékařství a v roce 2012 atestaci v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Od roku 2010 současně působí jako odborný asistent Katedry interních oborů Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je vedoucím lékařem oddělení metabolické péče III. interní gerontometabolické kliniky a vedoucí lékař nutričního týmu Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Během své profesní kariéry se zaměřuje zejména na klinickou výživu a léčbu abdominálních katastrof. V roce 2011 absolvoval ESPEN Advanced Course in Clinical Nutrition v Maastrichtu. Je členem ČLS JEP, Společnosti parenterální a enterální výživy ČLS JEP, Společnosti pro porty a permanentní katétry ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu.
Blaha Vladimír
Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc. promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1988. Je atestovaným odborníkem v oblasti vnitřního lékařství, diabetologie, geriatrie, klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Od roku 1991 pracuje na III. interní gerontometabolické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde je nyní přednostou kliniky. V roce 1996 absolvoval roční studijní pobyt na State University of New York v USA v oblasti metabolismu a výživy. V roce 1999 úspěšně obhájil habilitační práci s titulem „Význam lipidů ve výživě a v regulaci metabolických dějů“ a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor vnitřní nemoci. Ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové a IKEM Praha se zabývá výzkumem metabolismu lipidů a jejich vlivu na kardiovaskulární riziko a prognózu u pacientů s poruchami metabolismu lipidů a zaměřuje se především na genomickou a metabolomickou analýzu. Jeho citovanost obnáší 5307/5184* citací (WoS; bez autocitací*) a H-index: 19 (WoS). Je členem ČLS JEP, Internistické společnosti ČLS JEP, Diabetologické společnosti ČLS JEP, Společnosti parenterální a enterální výživy ČLS JEP (člen výboru), České společnosti pro aterosklerózu (člen výboru), International Atherosclerosis Society, European Atherosclerosis Society, členem oborové rady v oboru zdravotnická bioanalytika, nutriční a metabolické vědy, vnitřní nemoci a klinická a radiační onkologie UK a garantem pro obor vnitřní lékařství LF UK Hradec Králové. 
Zadák Zdeněk

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. 

Pracovní zařazení:
 • 1961-1963 Lékař, Vojenská nemocnice České Budějovice
 • 1963-1966 Praktický lékař, Jindřichův Hradec
 • 1966-1983 asistent, samostatně pracující lékař, II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 1983-1991 Vedoucí lékař metabolické JIP, II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 1991-2003 Přednosta, Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 2003-2006 Proděkan pro vědu, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • 2003-2023 Vedoucí, Centrum pro výzkum a vývoj LFUK a FN Hradec Králové
 • 2003- dosud III. Interní gerontometabolická klinika FN a LFUK Hradec Králové, profesor vnitřního lékařství
Vybraná ocenění:
 • 2002-2003 - cena nakladatelství Grada za nejlepší publikaci – Výživa v intenzivní péči
 • 2003 - první cena České internistické společnosti za nejlepší publikaci v r. 2003, Výživa v intenzivní péči
 • 2010 - cena Karlovy univerzity v Praze – Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií UK pro obory lékařských a přírodních věd za rok 2010 za monografii Zadák, Z.: Výživa v intenzivní péči (2008)
 • 2017 - vyznamenání České internistické společnosti Thomayerova medaile
 • 2018 - cena za 1. místo České internistické společnosti ČLS JEP za publikaci „Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství“, 2. dopl. a přeprac. vydání (Grada 2017) v soutěži o nejlepší publikace v roce 2017 v kategorii monografie bez rozdílu věku
Organizování významných akcí:
 • 2007 - prezident evropského kongresu ESPEN v Praze (29th ESPEN Congress), člen výboru ESPEN
Výzkumné pobyty :
 • 1987 - studij. pobyt Itálie (Univ. Řím, Miláno, LF Terst)
 • 1988-1989 - dlouhodobý věd. pobyt v Glasgow (Royal Infirmary Univ. of Glasgow, Skotsko)
 • 1995-2007 - 10 měs. věd. pobyt v Royal Univ. Hosp. v Liverpoolu a Southamptonu.
Ostatní:
 • čestný člen 9 domácích a zahraničních odborných společností
 • člen 10 redakčních rad a poradních sborů domácích a zahraničních časopisů
 • 1979-2002 - zakladatel a 1. předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně
 • 1995 - čestný člen Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy
 • 2002 - čestný předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • 2002 - čestný člen Polské společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • 2002 - čestný člen České internistické společnosti
 • 2008 - čestný člen Německé společnosti klinické výživy (Die Deutsche Gesellschaft für
 • Ernährungsmedizin
 • 2012 - Faculty member ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition)
 • 2017 - čestný člen České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP
 • zřizovatel Nadace pro rozvoj v oblasti metabolismu, výživy a gerontologie (od r. 1994) pro podporu vzdělávání zdravotních sester (individuální vzdělávání, sjezdy sester, každoroční vysílání na zahraniční pracoviště – Maastricht, Vídeň, Berlín).
Přehled současné vědecké práce (2023):
 • Spoluřešitel grantu MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024456.
 • Hlavní řešitel 24 grantů, 2 konzorcií a 1 výzkumného záměru a spolupráce 4 grantů (1992-2021). Autor 12 knih a autor 58 kapitol v monografiích.
 • Počet publikací 864, orientované hlavně na metabolická onemocnění, intenzivní péči, interní medicínu a výživu. Celkový počet publikací s IF 151, celkový IF 433,7 (ISI Web of Knowledge). Citovanost celkově 1665 citací (ISI Web of Knowledge).
 • Spoluautor 14 užitných vzorů, 12 patentů, 1 prototypu.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 2 624  -25 %
Tištěná 630  -25 %
E-kniha 536  -25 %
Tištěná 269  -25 %
E-kniha 229  -25 %
Tištěná 7 999 
E-kniha 7 999 
Tištěná 2 243  -25 %
E-kniha 1 907  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.