0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Osobní epistemologie budoucího učitele

Predikce a podpora studijních procesů a výsledků

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  254 
Za tři a více týdnůi
Dodání této knihy může trvat 3-6 týdnů, ve výjimečných případech i déle nebo nemusí být dodána vůbec. Nedoporučujeme objednat ji spolu s jinými knihami, aby se neprodloužila dodací doba celé objednávky.
Poslední aktualizace skladu 21. 06. 2024 9:00
i: 36001 n: 27128525r: 11222
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace přibližuje v českém prostředí nepříliš frekventované téma akademického učení vysokoškoláků. V centru zájmu stojí budoucí učitelé a jejich studijní procesy. Cílem je dostát ve vzdělávání novým nárokům, které na jednotlivce i celou společnost klade vysoká komplexita dnešního veřejného i soukromého života, označovaná jako „kurikulum moderního světa“.
   
Pouze v omezené míře byla dosud reflektována skutečnost, že způsoby práce s poznatky, s nimiž studenti učitelství v univerzitním prostředí přicházejí do kontaktu, mají nezanedbatelný vliv na to, jak budoucí učitelé rozvíjejí své zacházení s informacemi a jejich osvojování. Právě z těchto zkušeností vyrůstají jejich profesní znalosti a dovednosti, které později řídí jejich profesní jednání.

Výklad je organizován s využitím konceptu osobní epistemologie, zabývajícího se způsoby, jakými jedinci hodnotí, odůvodňují, utvářejí a využívají znalosti, a jejich vývojem ve vysokoškolském vzdělávání. Úzká souvislost s kvalitou studijních procesů i výsledků dává tomuto konceptu perspektivu s potenciálem obohatit současné vědění o procesech akademického učení a inspirovat vzdělavatele při zkvalitňování těchto procesů.

První část publikace nabízí přehled nejvýznamnějších poznatků o klíčových dimenzích těchto procesů. Druhá část prezentuje výsledky dvou původních studií, jejichž společným jmenovatelem je zkoumání úlohy osobně epistemických dimenzí ve studijní úspěšnosti i v dalším vývoji budoucího učitele.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Osobní epistemologie budoucího učitele

Úvod
I. OSOBNÍ EPISTEMOLOGIE V TEORETICKÉM PŘEHLEDU
1. Osobní epistemologie jako psychologický konstrukt

    1.1 Pojmové vymezení
    1.2 Teoretická východiska a stručný přehled vývoje konstruktu
          Teoretická východiska konstruktu
          Nástin vývoje konstruktu
          Budoucnost osobní epistemologie a aktuální výzvy
2. Osobní epistemologie a její pojetí
    2.1 Stadiální vývojové teorie
          Perryho schéma intelektuálního a etického vývoje
          Ženský způsob vědění
          Epistemologická reflexe
          Sebeautorství
          Reflektivní usuzování
          Argumentativní usuzování
          Shrnutí
    2.2 Dimenzionální modely
          Nezávislé mnohočetné dimenze
          Model epistemických teorií
          Shrnutí
    2.3 Modely založené na doménách
          Pojetí povahy disciplíny
          Doménová (ne)specifičnost osobní epistemologie
          Obecná i doménově specifická přesvědčení
          Hodnoty na dimenzích a jejich význam
          Shrnutí
    2.4 Modely inspirované filozofií
          Shrnutí
3. Osobní epistemologie ve vztazích k jiným konstruktům
    3.1 Metody a strategie měření
          Metody v rámci stadiálních přístupů
          Metody v rámci dimenzionálních modelů
          Metody v rámci situovaných přístupů
          Metody v rámci přístupů inspirovaných filozofií
          Shrnutí
    3.2 Osobní epistemologie a studijní výsledky
    3.3 Osobní epistemologie a studijní strategie
          Mechanismus účinku
    3.4 Osobní epistemologie jako součást širších modelů
          Osobní epistemologie a autoregulované učení
          Osobní epistemologie v kontextu metakognice
          Osobní epistemologie a epistemické emoce
          Osobní epistemologie a identita
          Shrnutí
4. Osobní epistemologie a její změny
    4.1 Pojetí změn v osobní epistemologii
          Epistemický vývoj
          Epistemická změna
    4.2 Mechanismy epistemických změn
          Modely konceptuální změny
          Znalosti a epistemická přesvědčení jako nedělitelné entity
          Modely epistemické změny
          Shrnutí
    4.3 Epistemické změny jako důsledek záměrných intervencí
          Navozování epistemických pochybností
          Kognitivní aktivity a navozování epistemických změn
          Epistemické klima a širší podmínky epistemické změny
          Shrnutí
5. Osobní epistemologie budoucího učitele
    5.1 Učitelovy koncepce
          Shrnutí
    5.2 Učitelova přesvědčení (beliefs)
          Různé typy přesvědčení a jejich funkce
          Vztah učitelových přesvědčení k jednání v praxi
          Přesvědčení učitelů o pedagogických znalostech
          Shrnutí
    5.3 Učitelovo epistemické poznávání a jeho podpora
          Shrnutí
Závěrem k teorii osobní epistemologie
    
II. OSOBNÍ EPISTEMOLOGIE BUDOUCÍCH ČESKÝCH UČITELŮ JAKO PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ
6. Východiska a cíle

7. Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů
          Úvod
          Metodologie
    7.1 Obsahová analýza položek
    7.2 Validita modelu ILS a reliabilita jeho škál
          Postup
          Výsledky
    7.3 Mentální modely jako prediktor regulačních a kognitivních strategií a studijních výsledků
          Predikce studijních procesů
          Predikce studijních výsledků
          Závěr
8. Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj
          Úvod
          Metodologie
    8.1 Deskriptivní charakteristiky osobní epistemologie budoucích českých učitelů
          Perspektiva dílčích škál
          Perspektiva komponent
          Perspektiva profilů
          Podíl typů z hlediska ročníků studia
    8.2 Osobní epistemologie českých budoucích učitelů v kontextu mezinárodních výsledků
    8.3 Epistemický vývoj budoucích českých učitelů
          Změny na škálách
          Změny v příslušnosti k typu
          Změny na škálách v rámci typů
Diskuse
Závěrem
Summary
Literatura
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 14.01.2020
Katalogové číslo: 27550
ISBN: 978-80-271-2852-5
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Pedagogika
Nakladatel: Grada

Recenze

Výzkum zabývající se učením budoucích učitelů v českém prostředí se dosud zaměřoval především na reflexi obsahů profesních znalostí a dovedností a nověji i na způsoby jejich využívání v procesech profesního učení. Autorka zdůrazňuje skutečnost, že způsoby práce s poznatky, s nimiž student učitelství v rámci své relativně dlouhé studentské zkušenosti v univerzitním prostředí přichází do kontaktu, jsou nezanedbatelným „otiskem“, pod jehož vlivem budoucí učitel rozvíjí své vlastní způsoby zacházení s informacemi. Z těchto zkušeností vyrůstají jeho znalosti a dovednosti, které později řídí jeho profesní jednání.
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.

Pojem „osobní epistemologie“ je u nás zatím málo známý, o to více je třeba vyzdvihnout autorčinu zdařilou snahu představit čtenářům toto téma po stránce teoretické i praktické. Jde o konstrukt vztažený ke kvalitě lidského poznávání – jeho dimenze řídí naše rozhodování a jednání v situacích poznávání. Významným poselstvím publikace je zjištění, že vztah mezi aspekty osobní epistemologie a poznávacími procesy člověka je reciproční, navzájem se ovlivňují. Tato skutečnost má široký prostor pro praktické využití.
doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Osobní epistemologie budoucího učitele

Tištěná kniha

Datum vydání: 14.01.2020
Katalogové číslo: 27550
ISBN: 978-80-271-2852-5
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Osobní epistemologie budoucího učitele

Predikce a podpora studijních procesů a výsledků

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  254 
Za tři a více týdnůi
Dodání této knihy může trvat 3-6 týdnů, ve výjimečných případech i déle nebo nemusí být dodána vůbec. Nedoporučujeme objednat ji spolu s jinými knihami, aby se neprodloužila dodací doba celé objednávky.
Poslední aktualizace skladu 21. 06. 2024 9:00
i: 36001 n: 27128525r: 11222
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace přibližuje v českém prostředí nepříliš frekventované téma akademického učení vysokoškoláků. V centru zájmu stojí budoucí učitelé a jejich studijní procesy. Cílem je dostát ve vzdělávání novým nárokům, které na jednotlivce i celou společnost klade vysoká komplexita dnešního veřejného i soukromého života, označovaná jako „kurikulum moderního světa“.
   
Pouze v omezené míře byla dosud reflektována skutečnost, že způsoby práce s poznatky, s nimiž studenti učitelství v univerzitním prostředí přicházejí do kontaktu, mají nezanedbatelný vliv na to, jak budoucí učitelé rozvíjejí své zacházení s informacemi a jejich osvojování. Právě z těchto zkušeností vyrůstají jejich profesní znalosti a dovednosti, které později řídí jejich profesní jednání.

Výklad je organizován s využitím konceptu osobní epistemologie, zabývajícího se způsoby, jakými jedinci hodnotí, odůvodňují, utvářejí a využívají znalosti, a jejich vývojem ve vysokoškolském vzdělávání. Úzká souvislost s kvalitou studijních procesů i výsledků dává tomuto konceptu perspektivu s potenciálem obohatit současné vědění o procesech akademického učení a inspirovat vzdělavatele při zkvalitňování těchto procesů.

První část publikace nabízí přehled nejvýznamnějších poznatků o klíčových dimenzích těchto procesů. Druhá část prezentuje výsledky dvou původních studií, jejichž společným jmenovatelem je zkoumání úlohy osobně epistemických dimenzí ve studijní úspěšnosti i v dalším vývoji budoucího učitele.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Osobní epistemologie budoucího učitele

Úvod
I. OSOBNÍ EPISTEMOLOGIE V TEORETICKÉM PŘEHLEDU
1. Osobní epistemologie jako psychologický konstrukt

    1.1 Pojmové vymezení
    1.2 Teoretická východiska a stručný přehled vývoje konstruktu
          Teoretická východiska konstruktu
          Nástin vývoje konstruktu
          Budoucnost osobní epistemologie a aktuální výzvy
2. Osobní epistemologie a její pojetí
    2.1 Stadiální vývojové teorie
          Perryho schéma intelektuálního a etického vývoje
          Ženský způsob vědění
          Epistemologická reflexe
          Sebeautorství
          Reflektivní usuzování
          Argumentativní usuzování
          Shrnutí
    2.2 Dimenzionální modely
          Nezávislé mnohočetné dimenze
          Model epistemických teorií
          Shrnutí
    2.3 Modely založené na doménách
          Pojetí povahy disciplíny
          Doménová (ne)specifičnost osobní epistemologie
          Obecná i doménově specifická přesvědčení
          Hodnoty na dimenzích a jejich význam
          Shrnutí
    2.4 Modely inspirované filozofií
          Shrnutí
3. Osobní epistemologie ve vztazích k jiným konstruktům
    3.1 Metody a strategie měření
          Metody v rámci stadiálních přístupů
          Metody v rámci dimenzionálních modelů
          Metody v rámci situovaných přístupů
          Metody v rámci přístupů inspirovaných filozofií
          Shrnutí
    3.2 Osobní epistemologie a studijní výsledky
    3.3 Osobní epistemologie a studijní strategie
          Mechanismus účinku
    3.4 Osobní epistemologie jako součást širších modelů
          Osobní epistemologie a autoregulované učení
          Osobní epistemologie v kontextu metakognice
          Osobní epistemologie a epistemické emoce
          Osobní epistemologie a identita
          Shrnutí
4. Osobní epistemologie a její změny
    4.1 Pojetí změn v osobní epistemologii
          Epistemický vývoj
          Epistemická změna
    4.2 Mechanismy epistemických změn
          Modely konceptuální změny
          Znalosti a epistemická přesvědčení jako nedělitelné entity
          Modely epistemické změny
          Shrnutí
    4.3 Epistemické změny jako důsledek záměrných intervencí
          Navozování epistemických pochybností
          Kognitivní aktivity a navozování epistemických změn
          Epistemické klima a širší podmínky epistemické změny
          Shrnutí
5. Osobní epistemologie budoucího učitele
    5.1 Učitelovy koncepce
          Shrnutí
    5.2 Učitelova přesvědčení (beliefs)
          Různé typy přesvědčení a jejich funkce
          Vztah učitelových přesvědčení k jednání v praxi
          Přesvědčení učitelů o pedagogických znalostech
          Shrnutí
    5.3 Učitelovo epistemické poznávání a jeho podpora
          Shrnutí
Závěrem k teorii osobní epistemologie
    
II. OSOBNÍ EPISTEMOLOGIE BUDOUCÍCH ČESKÝCH UČITELŮ JAKO PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ
6. Východiska a cíle

7. Studie 1: Dotazník ILS a měření osobní epistemologie budoucích českých učitelů
          Úvod
          Metodologie
    7.1 Obsahová analýza položek
    7.2 Validita modelu ILS a reliabilita jeho škál
          Postup
          Výsledky
    7.3 Mentální modely jako prediktor regulačních a kognitivních strategií a studijních výsledků
          Predikce studijních procesů
          Predikce studijních výsledků
          Závěr
8. Studie 2: Osobní epistemologie budoucích českých učitelů a její vývoj
          Úvod
          Metodologie
    8.1 Deskriptivní charakteristiky osobní epistemologie budoucích českých učitelů
          Perspektiva dílčích škál
          Perspektiva komponent
          Perspektiva profilů
          Podíl typů z hlediska ročníků studia
    8.2 Osobní epistemologie českých budoucích učitelů v kontextu mezinárodních výsledků
    8.3 Epistemický vývoj budoucích českých učitelů
          Změny na škálách
          Změny v příslušnosti k typu
          Změny na škálách v rámci typů
Diskuse
Závěrem
Summary
Literatura
Rejstřík

Recenze

Výzkum zabývající se učením budoucích učitelů v českém prostředí se dosud zaměřoval především na reflexi obsahů profesních znalostí a dovedností a nověji i na způsoby jejich využívání v procesech profesního učení. Autorka zdůrazňuje skutečnost, že způsoby práce s poznatky, s nimiž student učitelství v rámci své relativně dlouhé studentské zkušenosti v univerzitním prostředí přichází do kontaktu, jsou nezanedbatelným „otiskem“, pod jehož vlivem budoucí učitel rozvíjí své vlastní způsoby zacházení s informacemi. Z těchto zkušeností vyrůstají jeho znalosti a dovednosti, které později řídí jeho profesní jednání.
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.

Pojem „osobní epistemologie“ je u nás zatím málo známý, o to více je třeba vyzdvihnout autorčinu zdařilou snahu představit čtenářům toto téma po stránce teoretické i praktické. Jde o konstrukt vztažený ke kvalitě lidského poznávání – jeho dimenze řídí naše rozhodování a jednání v situacích poznávání. Významným poselstvím publikace je zjištění, že vztah mezi aspekty osobní epistemologie a poznávacími procesy člověka je reciproční, navzájem se ovlivňují. Tato skutečnost má široký prostor pro praktické využití.
doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 220 
E-kniha 198 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 183  -20 %
E-kniha 156  -20 %
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.