0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální práce ve školství

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
382  344 
Ihned ke stažení
i: 43395 n: 27149544r: 12583
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
449  382 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 07. 2024 1:56
i: 42997 n: 27133130r: 12583
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji do souvislosti s dalšími důležitými aspekty.

Dotýká se témat, jako je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo péče o duši. Zabývá se závažným fenoménem násilí a konkretizuje další příčinu domácího násilí spojenou s perzistujícími negativními rysy syndromu ADHD.

Kniha uvádí složitosti různých systémů, šikanu, kyberšikanu, klady a zápory inkluze, sociální a situační kontexty, sociální a speciální pedagogiku či souvislosti s migrací. Součástí knihy je i téma naučené bezmocnosti, téma dětí se syndromem zavržení rodiče a dětí jako svědků násilí v rodině včetně následné citové deprivace.

Publikace se zamýšlí, co dnes chybí jak dětem, tak dospělým. Podstatné principy mají od útlého věku vliv na výchovu, osobnostní vývoj, studijní prospěšnost a chování ve škole, sociální vazby, profesní a intimní vztahy.

Pokládá si otázku, co je třeba dnes napravovat v individuálních či jiných bytostně společenských záležitostech. Sociální práce ve školách svou historií a podrobnostmi celek knihy uzavírá.

Jde o nejdynamičtější aplikovanou sociální činnost, u nás však absentuje, přestože se v zahraničí velmi osvědčila. Pro žáky je potřebná její včasnost s legitimním přesahem mimo školu. Skutečný zájem o tuto profesi v knize dokládají číselné výsledky celorepublikového výzkumu.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální práce ve školství

Úvod
1. Humanismus

1.1 Humánní a sociální pomoc
1.2 Jan Amos Komenský
1.3 Carl Ransom Rogers
1.4 Pramen humanitárních činností
1.5 Mistr Jan Hus
1.6 Humanismus a křesťanství v rodině Masarykových
1.6.1 Charlotte Garrigue Masaryková
1.6.2 Tomáš Garrigue Masaryk
1.6.3 Alice Garrigue Masaryková
2. Péče o duši
2.1 Vnímání duše pomocí fyzického těla
2.1.1 Podstata péče o duši
2.1.2 Poznávání na cestě životem
2.2 Spirituální Evropa s fenoménem temporality
2.3 Náš vlastní čas, životní krize, lidské strasti a pomíjivost
2.3.1 Náš vlastní čas
2.3.2 Životní krize
2.3.3 Lidské strasti a pomíjivost
3. Vývoj etiky
3.1 Předzačátek etiky a propojenost s filozofií
3.2 Individuální etika a sociální problémy
3.3 Kritéria lidského dobra
3.4 Kritéria lidského zla
3.4.1 Vnucování jiných rolí druhým osobám
4. K diskurzu o domácím a sexuálním násilí
4.1 Dítě jako svědek násilí
4.2 Násilí: příčiny, vlivy, poruchy a jiné spouštěče
4.2.1 Nehumánní a společensky nežádoucí jev
4.3 Trvající nízká trestnost u generalizované agrese
4.3.1 Naučená bezmocnost jako závažný následek pro oběti násilí 
4.4 Sexuální násilí
4.4.1 Syndrom CAN a syndrom CSA
4.4.2 Dva příběhy, které nebyly řešeny včas
4.4.3 Základní body k sexuálnímu násilí páchanému na dětech
4.4.4 Důsledky vysoké zranitelnosti všech obětí sexuálního násilí
4.4.5 Sexuální kriminalita
4.4.6 Sexuální zneužívání a násilí v církvích
4.4.7 Důležitost kooperace
4.4.8 Kooperace se ŠSP spadající do gesce MŠMT
4.5 Zlo a násilí jako závažné celospolečenské jevy
4.6 Možná podstata zla u násilí páchaného migranty
4.7 Aspekty migrace
4.8 K lidské jinakosti
4.9 Negativní vzory pro naši identitu
5. Několik zásad k pomoci obětem násilných činů
5.1 Franklova existenciálně laděná teorie
5.2 Carl Gustav Jung
6. Pomoc i jedinému dítěti se násobně vrací
6.1 Další atributy školy
6.1.1 Šikana ve školách
6.1.2 Možnosti řešení šikany
6.1.3 Koho se šikana nejčastěji týká
6.1.4 Typické znaky pachatelů šikany
6.1.5 Kyberšikana
6.2 Kapitola o systémech
6.2.1 Vznik systémů, jejich dělení a důležitost prvků
6.2.2 Negativní prvky sociálních systémů
6.2.3 Jaký je škola ekosystém?
6.2.4 Vazba ekologie se sociální prací a ŠSP
6.2.5 Ekosystémová perspektiva ŠSP v rezortu školství
6.2.6 Další ekologické modely
6.2.7 Co nelze ustanovit jen systémově
6.2.8 Jak porozumět systémům v souvislosti se školákem
6.3 Určování hranic dětem a jejich dodržování
6.3.1 Děti se syndromem zavržení rodiče
6.3.2 Nikdo nedohlédne, kde nemá znalosti
6.3.3 Společnost se kvalitou dětství zabývala pozdě
6.3.4 Naše prvenství u nezletilých
6.3.5 Hlediska sociálních kontextů
6.3.6 Hlediska situačních kontextů
6.3.7 Aspekty k citovým deprivacím dětí
6.4 Možnosti pro šťastnější dětství
6.5 Inkluze v kontextu se speciální pedagogikou
6.5.1 Komparativní speciální pedagogika
6.5.2 Komprehenzivní rehabilitace
6.5.3 Česká negativa inkluze
6.5.4 Klady, rozpory a zápory inkluze
6.6 K syndromu ADHD jako další příčině páchání násilí
6.6.1 Důvody pro uvedený výzkum
6.6.2 Srovnávání nesocializované poruchy a poruchy opozičního vzdoru
6.6.3 Hyperkinetický syndrom
6.6.4 Možnost přetrvávání negativních rysů z řady poruch do dospělosti
7. Speciální pedagogika
7.1 Speciální pedagogika v praxi
7.1.1 Somatopedie
7.1.2 Tyflopedie (oftalmopedie)
7.1.3 Surdopedie
7.1.4 Logopedie
7.1.5 Psychopedie
7.1.6 Etopedie
7.1.7 Speciální pedagogika osob s dílčími deficity
7.1.8 Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením (s více vadami)
7.1.9 Speciální pedagogika osob se sociálním znevýhodněním a osob z kulturně odlišného prostředí
7.1.10 Speciální pedagogika zaměřená na mimořádně nadané jedince
7.2 Speciální pedagogika a intervence ve školním prostředí
7.3 Pomoc pedagoga při řešení problémů dětí, prevence
7.4 Zásady individuálního poradenství pro pedagogy
8. Sociální pedagogika
8.1 Sociální pedagogika versus školská sociální práce
8.2 Možnost využití sociálních pedagogů
8.2.1 Společné znaky ŠSP se sociální pedagogikou
9. Školská sociální práce
9.1 Historie a vznik profese ŠSP
9.1.1 Současné modely školské sociální práce
9.1.2 Z čeho ŠSP vychází
9.1.3 Náplň znalostí pro výkon ŠSP
9.2 Základy z mezinárodních standardů školské sociální práce
9.3 Výtah z konkrétních standardů ŠSP
9.3.1 Potenciál ŠSP k součinnosti s dalším rozšířením
9.3.2 Dobrý vzor z Finska a z jiných států
9.3.3 Nejbližší sousedé a jiné země, kde je ŠSP zavedena
9.3.4 Celorepublikový výzkum ke školské sociální práci z roku 2018
9.3.5 Procentuální hodnoty výzkumu k ŠSP z roku 2018
9.3.6 Potřebnost sociální práce ve školách
9.3.7 Obecná sumarizace k současným nežádoucím jevům a problémům
9.3.8 Účinky ŠSP k lepšímu vzdělávání a kladnému rozvoji žáků/studentů
Závěr
Literatura ke kapitolám Evy Hurychové
Literatura ke kapitole 7 Blanky Ptáčkové

Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.08.2022
Katalogové číslo: 27086
ISBN: 978-80-271-3313-0
Formát / stran: 144×207, 240 stran
Edice: Pedagogika
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.15MB | 2.15MB | 0.58MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální práce ve školství

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.08.2022
Katalogové číslo: 27086
ISBN: 978-80-271-3313-0
Formát / stran: 144×207, 240 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.15 MB | 2.15 MB | 0.58 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Sociální práce ve školství

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
382  344 
Ihned ke stažení
i: 43395 n: 27149544r: 12583
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
449  382 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 07. 2024 1:56
i: 42997 n: 27133130r: 12583
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji do souvislosti s dalšími důležitými aspekty.

Dotýká se témat, jako je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo péče o duši. Zabývá se závažným fenoménem násilí a konkretizuje další příčinu domácího násilí spojenou s perzistujícími negativními rysy syndromu ADHD.

Kniha uvádí složitosti různých systémů, šikanu, kyberšikanu, klady a zápory inkluze, sociální a situační kontexty, sociální a speciální pedagogiku či souvislosti s migrací. Součástí knihy je i téma naučené bezmocnosti, téma dětí se syndromem zavržení rodiče a dětí jako svědků násilí v rodině včetně následné citové deprivace.

Publikace se zamýšlí, co dnes chybí jak dětem, tak dospělým. Podstatné principy mají od útlého věku vliv na výchovu, osobnostní vývoj, studijní prospěšnost a chování ve škole, sociální vazby, profesní a intimní vztahy.

Pokládá si otázku, co je třeba dnes napravovat v individuálních či jiných bytostně společenských záležitostech. Sociální práce ve školách svou historií a podrobnostmi celek knihy uzavírá.

Jde o nejdynamičtější aplikovanou sociální činnost, u nás však absentuje, přestože se v zahraničí velmi osvědčila. Pro žáky je potřebná její včasnost s legitimním přesahem mimo školu. Skutečný zájem o tuto profesi v knize dokládají číselné výsledky celorepublikového výzkumu.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Sociální práce ve školství

Úvod
1. Humanismus

1.1 Humánní a sociální pomoc
1.2 Jan Amos Komenský
1.3 Carl Ransom Rogers
1.4 Pramen humanitárních činností
1.5 Mistr Jan Hus
1.6 Humanismus a křesťanství v rodině Masarykových
1.6.1 Charlotte Garrigue Masaryková
1.6.2 Tomáš Garrigue Masaryk
1.6.3 Alice Garrigue Masaryková
2. Péče o duši
2.1 Vnímání duše pomocí fyzického těla
2.1.1 Podstata péče o duši
2.1.2 Poznávání na cestě životem
2.2 Spirituální Evropa s fenoménem temporality
2.3 Náš vlastní čas, životní krize, lidské strasti a pomíjivost
2.3.1 Náš vlastní čas
2.3.2 Životní krize
2.3.3 Lidské strasti a pomíjivost
3. Vývoj etiky
3.1 Předzačátek etiky a propojenost s filozofií
3.2 Individuální etika a sociální problémy
3.3 Kritéria lidského dobra
3.4 Kritéria lidského zla
3.4.1 Vnucování jiných rolí druhým osobám
4. K diskurzu o domácím a sexuálním násilí
4.1 Dítě jako svědek násilí
4.2 Násilí: příčiny, vlivy, poruchy a jiné spouštěče
4.2.1 Nehumánní a společensky nežádoucí jev
4.3 Trvající nízká trestnost u generalizované agrese
4.3.1 Naučená bezmocnost jako závažný následek pro oběti násilí 
4.4 Sexuální násilí
4.4.1 Syndrom CAN a syndrom CSA
4.4.2 Dva příběhy, které nebyly řešeny včas
4.4.3 Základní body k sexuálnímu násilí páchanému na dětech
4.4.4 Důsledky vysoké zranitelnosti všech obětí sexuálního násilí
4.4.5 Sexuální kriminalita
4.4.6 Sexuální zneužívání a násilí v církvích
4.4.7 Důležitost kooperace
4.4.8 Kooperace se ŠSP spadající do gesce MŠMT
4.5 Zlo a násilí jako závažné celospolečenské jevy
4.6 Možná podstata zla u násilí páchaného migranty
4.7 Aspekty migrace
4.8 K lidské jinakosti
4.9 Negativní vzory pro naši identitu
5. Několik zásad k pomoci obětem násilných činů
5.1 Franklova existenciálně laděná teorie
5.2 Carl Gustav Jung
6. Pomoc i jedinému dítěti se násobně vrací
6.1 Další atributy školy
6.1.1 Šikana ve školách
6.1.2 Možnosti řešení šikany
6.1.3 Koho se šikana nejčastěji týká
6.1.4 Typické znaky pachatelů šikany
6.1.5 Kyberšikana
6.2 Kapitola o systémech
6.2.1 Vznik systémů, jejich dělení a důležitost prvků
6.2.2 Negativní prvky sociálních systémů
6.2.3 Jaký je škola ekosystém?
6.2.4 Vazba ekologie se sociální prací a ŠSP
6.2.5 Ekosystémová perspektiva ŠSP v rezortu školství
6.2.6 Další ekologické modely
6.2.7 Co nelze ustanovit jen systémově
6.2.8 Jak porozumět systémům v souvislosti se školákem
6.3 Určování hranic dětem a jejich dodržování
6.3.1 Děti se syndromem zavržení rodiče
6.3.2 Nikdo nedohlédne, kde nemá znalosti
6.3.3 Společnost se kvalitou dětství zabývala pozdě
6.3.4 Naše prvenství u nezletilých
6.3.5 Hlediska sociálních kontextů
6.3.6 Hlediska situačních kontextů
6.3.7 Aspekty k citovým deprivacím dětí
6.4 Možnosti pro šťastnější dětství
6.5 Inkluze v kontextu se speciální pedagogikou
6.5.1 Komparativní speciální pedagogika
6.5.2 Komprehenzivní rehabilitace
6.5.3 Česká negativa inkluze
6.5.4 Klady, rozpory a zápory inkluze
6.6 K syndromu ADHD jako další příčině páchání násilí
6.6.1 Důvody pro uvedený výzkum
6.6.2 Srovnávání nesocializované poruchy a poruchy opozičního vzdoru
6.6.3 Hyperkinetický syndrom
6.6.4 Možnost přetrvávání negativních rysů z řady poruch do dospělosti
7. Speciální pedagogika
7.1 Speciální pedagogika v praxi
7.1.1 Somatopedie
7.1.2 Tyflopedie (oftalmopedie)
7.1.3 Surdopedie
7.1.4 Logopedie
7.1.5 Psychopedie
7.1.6 Etopedie
7.1.7 Speciální pedagogika osob s dílčími deficity
7.1.8 Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením (s více vadami)
7.1.9 Speciální pedagogika osob se sociálním znevýhodněním a osob z kulturně odlišného prostředí
7.1.10 Speciální pedagogika zaměřená na mimořádně nadané jedince
7.2 Speciální pedagogika a intervence ve školním prostředí
7.3 Pomoc pedagoga při řešení problémů dětí, prevence
7.4 Zásady individuálního poradenství pro pedagogy
8. Sociální pedagogika
8.1 Sociální pedagogika versus školská sociální práce
8.2 Možnost využití sociálních pedagogů
8.2.1 Společné znaky ŠSP se sociální pedagogikou
9. Školská sociální práce
9.1 Historie a vznik profese ŠSP
9.1.1 Současné modely školské sociální práce
9.1.2 Z čeho ŠSP vychází
9.1.3 Náplň znalostí pro výkon ŠSP
9.2 Základy z mezinárodních standardů školské sociální práce
9.3 Výtah z konkrétních standardů ŠSP
9.3.1 Potenciál ŠSP k součinnosti s dalším rozšířením
9.3.2 Dobrý vzor z Finska a z jiných států
9.3.3 Nejbližší sousedé a jiné země, kde je ŠSP zavedena
9.3.4 Celorepublikový výzkum ke školské sociální práci z roku 2018
9.3.5 Procentuální hodnoty výzkumu k ŠSP z roku 2018
9.3.6 Potřebnost sociální práce ve školách
9.3.7 Obecná sumarizace k současným nežádoucím jevům a problémům
9.3.8 Účinky ŠSP k lepšímu vzdělávání a kladnému rozvoji žáků/studentů
Závěr
Literatura ke kapitolám Evy Hurychové
Literatura ke kapitole 7 Blanky Ptáčkové

Rejstřík

O Autorovi

Hurychová Eva
Obor školské sociální práce absolvovala magisterským studiem a státní zkouškou na Technické univerzitě v Liberci, Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky. Validně ve své diplomové práci prokázala další příčinu domácího násilí, jež dříve nebyla v těchto příčinách zahrnuta ani uváděna. Může vznikat z perzistujících negativních rysů u syndromu ADHD a jeho komorbidních poruch, jejichž incidence má nyní trvalý nárůst. Je přesvědčena, že k mnohým negativním jevům stále nemáme dostatek potřebné osvěty. K prokázané příčině nebo ke školské sociální práci lektorovala kurzy při institutu NIDV (NPI) a jinde vedla studijní přednášky. Titul Ph.D. obhájila na Univerzitě Karlově, Husitské teologické fakultě. K disertaci zvolila nežádoucí společenské násilné jevy s východisky z křesťanské etiky a humanismu, v nichž se věnovala i dnešnímu rizikovému chování u dětí. Pro tato chování se zabývala komplexitou důvodů, kdy u nás ke zlepšení prospěchu a chování žáků preferuje zavedení školské sociální práce, ke které přiložila celorepublikový výzkum.

Dle kompetencí vystudovaného oboru v r. 2016 iniciovala vznik Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., kde je jednou z jednatelek. Zároveň je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí pod Radou vlády a členkou Syndikátu novinářů ČR. Má certifikát z mediace s řadou dalších osvědčení např. z terapeutické práce lidmi páchajících násilí, z etiky v pedagogice a sociálních vědách. Jako autorka hudby a textů je zastupována Ochranným svazem autorským. V současnosti hlavně působí jako pedagožka, lektorka. 

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 220 
E-kniha 198 
Tištěná 195 
E-kniha 176 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
E-kniha 244 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.