0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Společenské vědy pro techniky

Ekonomie, právo, politologie

Hrbková Jana a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8736
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  183  -20 %
Ihned ke stažení
i: 22578 n: 24799230r: 8736
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace, vytvořená na míru exaktně uvažujícím technikům, přibližuje podstatu a souvislosti tří společenskovědních oborů: ekonomie, práva a politologie. V části věnované ekonomii kniha svěžím a netradičním způsobem vysvětluje základní kategorie tržní ekonomiky, poukazuje na odlišnosti v mikro a makroekonomickém pohledu na hospodářské jevy, objasňuje podstatu a možnosti realizace účinné hospodářské politiky a podává srozumitelný a přehledný výklad základních pojmů mezinárodní ekonomie. Teorie je efektivně kombinována s praktickými příklady a grafy. V kapitolách věnovaných právu je stručný přehled institucí římského práva doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce.
Hlavní pozornost je věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku, což je problematika nejenom potřebná, ale i nadmíru zajímavá. V politologické části knihy jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Publikace je určena jak studentům technických oborů, tak i manažerům na různých úrovních řízení, kteří si chtějí doplnit poznatky ve výstižné a zajímavé formě.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Společenské vědy pro techniky

O autorech 9
Úvod 11
Část I Ekonomie a hospodářská politika 13
1. Vzácnost a volba 14
1.1 Základní ekonomické pojmy 16
1.2 Kdy by měl technik myslet jako ekonom? 18
1.3 Mikroekonomie a makroekonomie 22
Shrnutí kapitoly 23
Klíčová slova 24
Kontrolní otázky a úkoly 24
Literatura 24
2. Jak funguje tržní mechanismus 25
2.1 Poptávka 26
2.2 Nabídka 30
2.3 Tržní rovnováha 32
2.4 Cenová elasticita poptávky a její využití 34
Shrnutí kapitoly 35
Klíčová slova 36
Kontrolní otázky a úkoly 36
Literatura 36
3. Náklady a zisk 37
3.1 Celkové, fixní a variabilní náklady 40
3.2 Tržba a zisk 43
3.2.1 Vyrábět se ztrátou, nebo nevyrábět? 43
3.2.2 Specifikum dlouhého období: Všechny náklady jsou variabilní 44
Shrnutí kapitoly 45
Klíčová slova 45
Kontrolní otázky a úkoly 46
Literatura 46
4. Agregátní nabídka a poptávka 47
4.1 Agregátní poptávka 48
4.2 Agregátní nabídka 50
4.3 Makroekonomická rovnováha a inflace 53
4.3.1 Inflace 53
4.3.2 Důsledky inflace 55
4.3.3 Deflace 56
Shrnutí kapitoly 58
Klíčová slova 58
Kontrolní otázky a úkoly 58
Literatura 58
5. Výkonnost ekonomiky 60
5.1 Hrubý domácí produkt a jeho měření 60
5.1.1 Metody výpočtu hrubého domácího produktu 62
5.2 Nezaměstnanost 67
5.3 Inflace, nezaměstnanost a hospodářský cyklus 70
Shrnutí kapitoly 71
Klíčová slova 72
Kontrolní otázky a úkoly 72
Literatura 72
6. Stát v tržní ekonomice 73
6.1 Státní rozpočet jako nástroj fiskální hospodářské politiky 76
6.1.1 Mechanismus fiskální politiky 78
Shrnutí kapitoly 78
Klíčová slova 79
Kontrolní otázky a úkoly 79
Literatura 79
7. Monetární a vnější hospodářská politika 80
7.1 Monetární hospodářská politika 80
7.1.1 Poptávka po penězích 81
7.1.2 Nabídka peněz 82
7.1.3 Multiplikovaná expanze bankovních depozit 83
7.1.4 Nástroje monetární hospodářské politiky České národní banky 84
7.2 Vnější hospodářská politika 86
7.2.1 Základní pojmy 86
7.2.2 Nástroje zahraničně-obchodní politiky 87
7.2.3 Struktura platební bilance 88
7.2.4 Devizové intervence České národní banky 89
Shrnutí kapitoly 91
Klíčová slova 91
Kontrolní otázky a úkoly 92
Literatura 92
8. Externality a veřejné statky 93
8.1 Externality 93
8.2 Veřejné statky 96
Shrnutí kapitoly 98
Klíčová slova 98
Kontrolní otázky a úkoly 98
Literatura 99
9. Česká republika v Evropské unii 100
9.1 Konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny 102
9.2 Členství v eurozóně 107
Shrnutí kapitoly 108
Klíčová slova 109
Kontrolní otázky a úkoly 109
Literatura 109
Část II Právo 111
10. Římské právo 112
10.1 Řím kolem roku 270 př. n. l. 112
10.2 Řím na sklonku republiky 112
10.3 Císařský Řím 113
10.4 Rekapitulace vývoje 114
10.5 Instituce římského práva 115
Shrnutí kapitoly 116
Klíčová slova 116
Kontrolní otázky a úkoly 116
Literatura 116
11. Ústava a její instituty 117
11.1 Hlava první: Základní ustanovení 117
11.2 Hlava druhá: Moc zákonodárná 117
11.3 Hlava třetí: Moc výkonná 119
11.4 Hlava čtvrtá: Moc soudní 122
11.5 Hlavy: pátá, šestá a sedmá 123
Klíčová slova 124
Kontrolní otázky a úkoly 124
Literatura 124
12. Listina základních práv a svobod 125
12.1 Obecná ustanovení 125
12.2 Lidská práva a základní svobody 125
12.3 Politická práva 127
12.4 Práva národnostních a etnických menšin 128
12.5 Hospodářská, sociální a kulturní práva 128
12.6 Právo na soudní a jinou právní ochranu 129
Klíčová slova 130
Kontrolní otázky a úkoly 130
Literatura 130
13. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 131
13.1 Obecná část 131
13.1.1 Právnické osoby 134
13.1.2 Věci a jejich rozdělení 136
13.1.3 Právní skutečnosti 137
13.2 Rodinné právo 140
13.2.1 Manželství 140
13.2.2 Příbuzenství 149
13.3 Vlastnictví 151
13.4 Dědické právo 153
Klíčová slova 154
Kontrolní otázky a úkoly 154
Literatura 155
14. Vybraná ustanovení zákoníku práce 156
14.1 Pracovní poměr 156
14.2 Změny pracovního poměru 157
14.3 Skončení pracovního poměru 159
Klíčová slova 160
Kontrolní otázky a úkoly 160
Literatura 160
I. Politologie a politická filosofie 161
15. Teorie státu 162
15.1 O pojmu „stát“ 162
15.2 Vznik a zánik státu 163
15.3 Znaky státu 163
15.4 Formy státu a formy vlády 166
15.5 Státní občanství 169
Shrnutí kapitoly 170
Klíčová slova 171
Kontrolní otázky a úkoly 171
Literatura 171
16. Základy demokracie 172
16.1 Vymezení pojmu demokracie, esenciální pojmy moderní demokracie 172
16.2 Demokracie přímá a zastupitelská (antická a moderní) 175
16.3 Ideoví otcové moderní demokracie a teorie přirozených práv 175
16.4 Politický pluralismus, pravice a levice 178
16.5 Kritika moderní demokracie z demokratických pozic 180
Shrnutí kapitoly 184
Klíčová slova 184
Kontrolní otázky a úkoly 185
Literatura 185
17. Podstata totalitarismu 186
17.1 Původ a vymezení pojmu „totalitarismus“ 186
17.2 Základní znaky totalitarismu v kontrastu se základními znaky demokracie 190
Shrnutí kapitoly 194
Klíčová slova 194
Kontrolní otázky a úkoly 194
Literatura 195

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.64MB | 4.64MB | 1.57MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Společenské vědy pro techniky

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.64 MB | 4.64 MB | 1.57 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Společenské vědy pro techniky

Ekonomie, právo, politologie

Hrbková Jana a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8736
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  183  -20 %
Ihned ke stažení
i: 22578 n: 24799230r: 8736
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace, vytvořená na míru exaktně uvažujícím technikům, přibližuje podstatu a souvislosti tří společenskovědních oborů: ekonomie, práva a politologie. V části věnované ekonomii kniha svěžím a netradičním způsobem vysvětluje základní kategorie tržní ekonomiky, poukazuje na odlišnosti v mikro a makroekonomickém pohledu na hospodářské jevy, objasňuje podstatu a možnosti realizace účinné hospodářské politiky a podává srozumitelný a přehledný výklad základních pojmů mezinárodní ekonomie. Teorie je efektivně kombinována s praktickými příklady a grafy. V kapitolách věnovaných právu je stručný přehled institucí římského práva doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce.
Hlavní pozornost je věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku, což je problematika nejenom potřebná, ale i nadmíru zajímavá. V politologické části knihy jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Publikace je určena jak studentům technických oborů, tak i manažerům na různých úrovních řízení, kteří si chtějí doplnit poznatky ve výstižné a zajímavé formě.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Společenské vědy pro techniky

O autorech 9
Úvod 11
Část I Ekonomie a hospodářská politika 13
1. Vzácnost a volba 14
1.1 Základní ekonomické pojmy 16
1.2 Kdy by měl technik myslet jako ekonom? 18
1.3 Mikroekonomie a makroekonomie 22
Shrnutí kapitoly 23
Klíčová slova 24
Kontrolní otázky a úkoly 24
Literatura 24
2. Jak funguje tržní mechanismus 25
2.1 Poptávka 26
2.2 Nabídka 30
2.3 Tržní rovnováha 32
2.4 Cenová elasticita poptávky a její využití 34
Shrnutí kapitoly 35
Klíčová slova 36
Kontrolní otázky a úkoly 36
Literatura 36
3. Náklady a zisk 37
3.1 Celkové, fixní a variabilní náklady 40
3.2 Tržba a zisk 43
3.2.1 Vyrábět se ztrátou, nebo nevyrábět? 43
3.2.2 Specifikum dlouhého období: Všechny náklady jsou variabilní 44
Shrnutí kapitoly 45
Klíčová slova 45
Kontrolní otázky a úkoly 46
Literatura 46
4. Agregátní nabídka a poptávka 47
4.1 Agregátní poptávka 48
4.2 Agregátní nabídka 50
4.3 Makroekonomická rovnováha a inflace 53
4.3.1 Inflace 53
4.3.2 Důsledky inflace 55
4.3.3 Deflace 56
Shrnutí kapitoly 58
Klíčová slova 58
Kontrolní otázky a úkoly 58
Literatura 58
5. Výkonnost ekonomiky 60
5.1 Hrubý domácí produkt a jeho měření 60
5.1.1 Metody výpočtu hrubého domácího produktu 62
5.2 Nezaměstnanost 67
5.3 Inflace, nezaměstnanost a hospodářský cyklus 70
Shrnutí kapitoly 71
Klíčová slova 72
Kontrolní otázky a úkoly 72
Literatura 72
6. Stát v tržní ekonomice 73
6.1 Státní rozpočet jako nástroj fiskální hospodářské politiky 76
6.1.1 Mechanismus fiskální politiky 78
Shrnutí kapitoly 78
Klíčová slova 79
Kontrolní otázky a úkoly 79
Literatura 79
7. Monetární a vnější hospodářská politika 80
7.1 Monetární hospodářská politika 80
7.1.1 Poptávka po penězích 81
7.1.2 Nabídka peněz 82
7.1.3 Multiplikovaná expanze bankovních depozit 83
7.1.4 Nástroje monetární hospodářské politiky České národní banky 84
7.2 Vnější hospodářská politika 86
7.2.1 Základní pojmy 86
7.2.2 Nástroje zahraničně-obchodní politiky 87
7.2.3 Struktura platební bilance 88
7.2.4 Devizové intervence České národní banky 89
Shrnutí kapitoly 91
Klíčová slova 91
Kontrolní otázky a úkoly 92
Literatura 92
8. Externality a veřejné statky 93
8.1 Externality 93
8.2 Veřejné statky 96
Shrnutí kapitoly 98
Klíčová slova 98
Kontrolní otázky a úkoly 98
Literatura 99
9. Česká republika v Evropské unii 100
9.1 Konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny 102
9.2 Členství v eurozóně 107
Shrnutí kapitoly 108
Klíčová slova 109
Kontrolní otázky a úkoly 109
Literatura 109
Část II Právo 111
10. Římské právo 112
10.1 Řím kolem roku 270 př. n. l. 112
10.2 Řím na sklonku republiky 112
10.3 Císařský Řím 113
10.4 Rekapitulace vývoje 114
10.5 Instituce římského práva 115
Shrnutí kapitoly 116
Klíčová slova 116
Kontrolní otázky a úkoly 116
Literatura 116
11. Ústava a její instituty 117
11.1 Hlava první: Základní ustanovení 117
11.2 Hlava druhá: Moc zákonodárná 117
11.3 Hlava třetí: Moc výkonná 119
11.4 Hlava čtvrtá: Moc soudní 122
11.5 Hlavy: pátá, šestá a sedmá 123
Klíčová slova 124
Kontrolní otázky a úkoly 124
Literatura 124
12. Listina základních práv a svobod 125
12.1 Obecná ustanovení 125
12.2 Lidská práva a základní svobody 125
12.3 Politická práva 127
12.4 Práva národnostních a etnických menšin 128
12.5 Hospodářská, sociální a kulturní práva 128
12.6 Právo na soudní a jinou právní ochranu 129
Klíčová slova 130
Kontrolní otázky a úkoly 130
Literatura 130
13. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 131
13.1 Obecná část 131
13.1.1 Právnické osoby 134
13.1.2 Věci a jejich rozdělení 136
13.1.3 Právní skutečnosti 137
13.2 Rodinné právo 140
13.2.1 Manželství 140
13.2.2 Příbuzenství 149
13.3 Vlastnictví 151
13.4 Dědické právo 153
Klíčová slova 154
Kontrolní otázky a úkoly 154
Literatura 155
14. Vybraná ustanovení zákoníku práce 156
14.1 Pracovní poměr 156
14.2 Změny pracovního poměru 157
14.3 Skončení pracovního poměru 159
Klíčová slova 160
Kontrolní otázky a úkoly 160
Literatura 160
I. Politologie a politická filosofie 161
15. Teorie státu 162
15.1 O pojmu „stát“ 162
15.2 Vznik a zánik státu 163
15.3 Znaky státu 163
15.4 Formy státu a formy vlády 166
15.5 Státní občanství 169
Shrnutí kapitoly 170
Klíčová slova 171
Kontrolní otázky a úkoly 171
Literatura 171
16. Základy demokracie 172
16.1 Vymezení pojmu demokracie, esenciální pojmy moderní demokracie 172
16.2 Demokracie přímá a zastupitelská (antická a moderní) 175
16.3 Ideoví otcové moderní demokracie a teorie přirozených práv 175
16.4 Politický pluralismus, pravice a levice 178
16.5 Kritika moderní demokracie z demokratických pozic 180
Shrnutí kapitoly 184
Klíčová slova 184
Kontrolní otázky a úkoly 185
Literatura 185
17. Podstata totalitarismu 186
17.1 Původ a vymezení pojmu „totalitarismus“ 186
17.2 Základní znaky totalitarismu v kontrastu se základními znaky demokracie 190
Shrnutí kapitoly 194
Klíčová slova 194
Kontrolní otázky a úkoly 194
Literatura 195

O Autorovi

Hrbková Jana
V letech 1985–1990 pracovala na Ekonomickém ústavu Slovenské akademie věd a zároveň externě učila optimální programování na Obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě.

Od roku 1995 učí ekonomickou teorii a hospodářskou politiku na katedře společenských věd Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

V posledních několika letech se v rámci svého odborného působení zaměřuje na problematiku sociální politiky, sociálního státu a věnuje se rovněž didaktice ekonomické teorie.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 756 
Tištěná 271 
E-kniha 217  -20 %
E-kniha 238  -20 %
E-kniha 238  -20 %
E-kniha 170  -20 %
E-kniha 394  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.