0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

snadno a rychle

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
280  252 
Ihned ke stažení
i: 46428 n: 27171736r: 14281
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
329  280 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 21. 07. 2024 1:40
i: 46198 n: 27152346r: 14281
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u osobních aut, zpráva o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů. Uveden je i praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" kniha ojediněle přehledným způsobem. Kde je to vhodné, nechybějí ani citace a odkazy na související zákony. Najdete zde přehled kategorií účetních jednotek i jejich povinností.
Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Úvod

Přehledy
1. Základní zákonné normy
2. Kategorie účetních jednotek (§ 1b)
3. Změna kategorie účetní jednotky (§ 1e/2)
4. Jednoduché účetnictví
5. VÚJ (§ 1/3 ZoÚ)
6. Subjekty veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)
7. Posouzení účetního případu
8. Skutečnost má přednos
9. Uzávěrka
10. Účtování na konci roku
11. Účetní knihy
12. Otevírání a zavírání účetních knih (§ 17)
13. Hospodářský rok
14. Účtový rozvrh
15. Účetní vnitrosměrnice
16. Účetní podvojnost a souvztažnost
17. Účetní transakce
18. Matematické rovnice v účetnictví
19. Podrozvahové účty
20. Vnitropodnikové účetnictví
21. Opravy v účetnictví
22. Účetní opravy uzavřených minulých období
23. Krátkodobost – dlouhodobost (§ 19/8)
24. Výsledek hospodaření
25. Účetní doklady
26. Účetní záznam
27. Den uskutečnění účetního případu
28. Podpis aneb Podpisový záznam
29. Řádně vedené účetnictví
30. Stránka pro šéfy, kteří nerozumí účetnictví
31. Aktuální účetnictví
32. Neefektivní účetnictví
33. Doklady nákladů a výnosů
34. Několik praktických rad k dokladům
35. Co se zapomíná zaúčtovat
36. Některé účty, na které se zapomíná
37. Musím zaúčtovat každý doklad?
38. Tisk sestav
39. Doklady v cizím jazyce
40. Měna
41. Změna měny účetnictví
42. Kurzy přepočtu cizí měny
43. Průměrný obecný kurz
44. Nerealizované kurzové rozdíly
45. Okamžik přepočtu cizí měny na měnu účetnictví (§ 24c)
46. Přepočet účetních limitů na jinou měnu (§ 24b)
47. Cizí měna v zákoně o daních z příjmů
48. Majetek, závazky, opravné a dohadné položky v cizí měně
49. Účtování kurzových rozdílů
50. Převod účetní závěrky z jiné měny na Kč
51. Tuzemské plnění v cizí měně
52. Závěrka
53. Vlastnosti závěrk
54. Druhy účetních závěrek § 6/4
55. Konsolidac
56. Události po rozvahovém dni (§ 19/5,6
57. Schválení účetní závěrky
58. Co se ukládá do sbírky listin
59. Zveřejnění závěrky
60. Závěrka v elektronické formě (Vyhláška č. 562/2006 Sb.)
61. Poslední účetní zápisy
62. Závěrkové účtování
63. Návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
64. Výplaty podílů a záloh na zisku
65. Archivace
66. Výkazy – výjimka minulé období
67. Minulé období ve výkazech při změně metody
68. Změny účetních metod
69. Oprava chyb, změna odhadu, změna metod
70. Přehled o peněžních tocích
71. Příloha
72. Výroční zpráva (§ 21)
73. Nefinanční informace
74. Zpráva o udržitelnosti
75. Zpráva o daních z příjmů
76. Právo na informace
77. Účetní zásady
78. Zásada opatrnosti
79. Opravné položky (ČÚS č. 005)
80. Daňové opravné položky pohledávek
81. Výše daňových opravných položek pohledávek
82. Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč
83. Daňově výhodné vyřazení pohledávky
84. Účetní rezervy (§ 26/3)
85. Rezervy na opravy
86. Účetní metody
87. Přehled účetních metod (vyhl. č. 500/2002 Sb.)
88. Významnost informace
89. Časové rozlišení – hlediska
90. Jak časové rozlišení?
91. Časové rozlišení pachtovného
92. Vzájemné zúčtování
93. Odložená daň (§ 59 vyhl. č. 500/2002 Sb.)
94. Oceňování v průběhu roku
95. Ocenění za jednu jednotku účetní měny (§ 25/1/k ZoÚ)
96. Ocenění reálnou hodnotou (§ 27/3)
97. Ocenění ekvivalencí (§ 27/6)
98. Cena obvyklá (např. § 23/7 ZDP)
99. Zařazení majetku
100. Předčasné užívání, zkušební provoz
101. Odpisování
102. Zbytková hodnota majetku
103. Měsíc zahájení odpisování
104. Daňové limity u osobních aut od roku 2024
105. Oprava odpisování z minulých let
106. Co se neodpisuje (účetně, daňově)
107. Co není nehmotným majetkem
108. Zvířata
109. Zásoby – způsob A, B
110. Zásoby – způsob C a evidence, kontrola korunou
111. Ocenění zásob
112. Zásoby vytvořené vlastní činností
113. Kalkulace
114. Nekalkulovatelné náklady
115. Kompletní pohled na firmu
116. Snížení hodnoty zásob
117. Likvidace nepotřebných zásob daňově (§ 24/2/zg od 1. 1. 2008)
118. Vedlejší pořizovací náklady zásob
119. Nedokončená výroba (NV)
120. Komisní prodej zboží
121. Jak majetek do nákladů
122. Drobný majetek
123. Zmařené investice
124. Úroky
125. Oprava – versus TZ
126. Technické zhodnocení v účetnictví
127. Škoda
128. Pojistná událost (na konci roku)
129. Škoda – plnění od pojišťovny – účtování
130. Inventury
131. Inventarizační rozdíly (ČÚS č. 007)
132. Účtování o inventarizačních rozdílech (ČÚS č. 007)
133. Inventurní soupisy § 30/7
134. Kompenzace při inventarizaci zásob
135. Fyzická inventarizace – etapy
136. Až se ucho utrhne
137. Přirozené úbytky zásob (manko do normy)
138. Čím vznikají přirozené úbytky
139. Uznávací (konfirmační) dopisy
140. PŘIRÁŽKA – MARŽE – RABAT
141. Uzávěrka DPH
142. Faktury s DPH po 25. lednu
143. Odsouhlasení mezd
144. Účetní inventura (= čistka účtů
145. Základní účetní inventarizační zásada
146. Postup účetní inventury
147. Kontrola hlavní knihy
148. Haléřové rozdíly
149. Opravy „haléřových“ zůstatků
150. Nedohledané rozdíly (= kostlivci)
151. Promlčecí lhůta
152. Závazky (dluhy)
153. Vyřazení pohledávek z účetnictví
154. Pokladna
155. Omezení plateb v hotovosti (zákon č. 254/2004 Sb.)
156. Dobropisy
157. Penalizační faktury z obchodování
158. Zápočty
159. Směna
160. Směna – účtování
161. Zálohy
162. Přefakturace nákladů
163. Účtování stravenek do roku 2023
164. Dotace
165. Preferenční limity (kvóty)
166. Právo stavby
167. Svěřenecký fond
168. Deriváty (ČÚS č. 110)
169. Druhy a trhy derivátů (= finanční hazard)
170. Audit
171. Auditor
172. Zpráva o auditu
173. Další povinnosti auditora
174. Auditor versus Podnikatel
175. Nezávislost auditorů (ZoA § 14)
176. Interní audit
177. Sankce za účetnictví (§ 37)
178. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
179. Odpovědnost zaměstnance za škodu
180. Zákaz konkurence
181. Chyba nebo podvod
182. Typy úmyslné nesprávnosti
183. Legalizace výnosů z trestné činnosti
184. EDP – elektronická kontrola dat (Electronic data procesing)
185. Povinnost sám vyhlásit úpadek (insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.)
186. Přeměny (fúze)
187. IFRS
188. Environmentální účetnictví
189. Kreativní účetnictví
190. Forenzní audit
191. Mentální účetnictví
192. Pentální účetnictví
193. Luca Pacioli

Přílohy
Příloha č. 1 – Průkazná účetní inventura 

Příloha č. 2 – Doložení zůstatků účtů – ukázky
Příloha č. 3 – Obsah pořadače Uzávěrka
Příloha č. 4 – Prohlášení k uzávěrce
Příloha č. 5 – Protokol o likvidaci zásob
Příloha č. 6 – Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2024
Příloha č. 7 – Účtový rozvrh pro podnikatele 
Příloha č. 8 – Výplata podílů na zisku 
Příloha č. 9 – Příklady pentálního účetnictví 
Příloha č. 10 – Co je součástí ocenění DNM A DHM a technického zhodnocení
Příloha č. 11 – Trestní zákoník a počítačové systémy 
Příloha č. 12 – Výpočet odložené daně  
Příloha č. 13 – Seznam interpretací NÚR 
Příloha č. 14 – Povinnosti dle KATEGORIE účetní jednotky 
Příloha č. 15 – Desatero dobré účetní 
 

Tištěná kniha

Datum vydání: 31.01.2024
Katalogové číslo: 40190
ISBN: 978-80-271-5234-6
Formát / stran: 167×240, 232 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.35MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 31.01.2024
Katalogové číslo: 40190
ISBN: 978-80-271-5234-6
Formát / stran: 167×240, 232 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.35 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

snadno a rychle

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
280  252 
Ihned ke stažení
i: 46428 n: 27171736r: 14281
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
329  280 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 21. 07. 2024 1:40
i: 46198 n: 27152346r: 14281
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u osobních aut, zpráva o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů. Uveden je i praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" kniha ojediněle přehledným způsobem. Kde je to vhodné, nechybějí ani citace a odkazy na související zákony. Najdete zde přehled kategorií účetních jednotek i jejich povinností.
Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Úvod

Přehledy
1. Základní zákonné normy
2. Kategorie účetních jednotek (§ 1b)
3. Změna kategorie účetní jednotky (§ 1e/2)
4. Jednoduché účetnictví
5. VÚJ (§ 1/3 ZoÚ)
6. Subjekty veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)
7. Posouzení účetního případu
8. Skutečnost má přednos
9. Uzávěrka
10. Účtování na konci roku
11. Účetní knihy
12. Otevírání a zavírání účetních knih (§ 17)
13. Hospodářský rok
14. Účtový rozvrh
15. Účetní vnitrosměrnice
16. Účetní podvojnost a souvztažnost
17. Účetní transakce
18. Matematické rovnice v účetnictví
19. Podrozvahové účty
20. Vnitropodnikové účetnictví
21. Opravy v účetnictví
22. Účetní opravy uzavřených minulých období
23. Krátkodobost – dlouhodobost (§ 19/8)
24. Výsledek hospodaření
25. Účetní doklady
26. Účetní záznam
27. Den uskutečnění účetního případu
28. Podpis aneb Podpisový záznam
29. Řádně vedené účetnictví
30. Stránka pro šéfy, kteří nerozumí účetnictví
31. Aktuální účetnictví
32. Neefektivní účetnictví
33. Doklady nákladů a výnosů
34. Několik praktických rad k dokladům
35. Co se zapomíná zaúčtovat
36. Některé účty, na které se zapomíná
37. Musím zaúčtovat každý doklad?
38. Tisk sestav
39. Doklady v cizím jazyce
40. Měna
41. Změna měny účetnictví
42. Kurzy přepočtu cizí měny
43. Průměrný obecný kurz
44. Nerealizované kurzové rozdíly
45. Okamžik přepočtu cizí měny na měnu účetnictví (§ 24c)
46. Přepočet účetních limitů na jinou měnu (§ 24b)
47. Cizí měna v zákoně o daních z příjmů
48. Majetek, závazky, opravné a dohadné položky v cizí měně
49. Účtování kurzových rozdílů
50. Převod účetní závěrky z jiné měny na Kč
51. Tuzemské plnění v cizí měně
52. Závěrka
53. Vlastnosti závěrk
54. Druhy účetních závěrek § 6/4
55. Konsolidac
56. Události po rozvahovém dni (§ 19/5,6
57. Schválení účetní závěrky
58. Co se ukládá do sbírky listin
59. Zveřejnění závěrky
60. Závěrka v elektronické formě (Vyhláška č. 562/2006 Sb.)
61. Poslední účetní zápisy
62. Závěrkové účtování
63. Návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
64. Výplaty podílů a záloh na zisku
65. Archivace
66. Výkazy – výjimka minulé období
67. Minulé období ve výkazech při změně metody
68. Změny účetních metod
69. Oprava chyb, změna odhadu, změna metod
70. Přehled o peněžních tocích
71. Příloha
72. Výroční zpráva (§ 21)
73. Nefinanční informace
74. Zpráva o udržitelnosti
75. Zpráva o daních z příjmů
76. Právo na informace
77. Účetní zásady
78. Zásada opatrnosti
79. Opravné položky (ČÚS č. 005)
80. Daňové opravné položky pohledávek
81. Výše daňových opravných položek pohledávek
82. Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč
83. Daňově výhodné vyřazení pohledávky
84. Účetní rezervy (§ 26/3)
85. Rezervy na opravy
86. Účetní metody
87. Přehled účetních metod (vyhl. č. 500/2002 Sb.)
88. Významnost informace
89. Časové rozlišení – hlediska
90. Jak časové rozlišení?
91. Časové rozlišení pachtovného
92. Vzájemné zúčtování
93. Odložená daň (§ 59 vyhl. č. 500/2002 Sb.)
94. Oceňování v průběhu roku
95. Ocenění za jednu jednotku účetní měny (§ 25/1/k ZoÚ)
96. Ocenění reálnou hodnotou (§ 27/3)
97. Ocenění ekvivalencí (§ 27/6)
98. Cena obvyklá (např. § 23/7 ZDP)
99. Zařazení majetku
100. Předčasné užívání, zkušební provoz
101. Odpisování
102. Zbytková hodnota majetku
103. Měsíc zahájení odpisování
104. Daňové limity u osobních aut od roku 2024
105. Oprava odpisování z minulých let
106. Co se neodpisuje (účetně, daňově)
107. Co není nehmotným majetkem
108. Zvířata
109. Zásoby – způsob A, B
110. Zásoby – způsob C a evidence, kontrola korunou
111. Ocenění zásob
112. Zásoby vytvořené vlastní činností
113. Kalkulace
114. Nekalkulovatelné náklady
115. Kompletní pohled na firmu
116. Snížení hodnoty zásob
117. Likvidace nepotřebných zásob daňově (§ 24/2/zg od 1. 1. 2008)
118. Vedlejší pořizovací náklady zásob
119. Nedokončená výroba (NV)
120. Komisní prodej zboží
121. Jak majetek do nákladů
122. Drobný majetek
123. Zmařené investice
124. Úroky
125. Oprava – versus TZ
126. Technické zhodnocení v účetnictví
127. Škoda
128. Pojistná událost (na konci roku)
129. Škoda – plnění od pojišťovny – účtování
130. Inventury
131. Inventarizační rozdíly (ČÚS č. 007)
132. Účtování o inventarizačních rozdílech (ČÚS č. 007)
133. Inventurní soupisy § 30/7
134. Kompenzace při inventarizaci zásob
135. Fyzická inventarizace – etapy
136. Až se ucho utrhne
137. Přirozené úbytky zásob (manko do normy)
138. Čím vznikají přirozené úbytky
139. Uznávací (konfirmační) dopisy
140. PŘIRÁŽKA – MARŽE – RABAT
141. Uzávěrka DPH
142. Faktury s DPH po 25. lednu
143. Odsouhlasení mezd
144. Účetní inventura (= čistka účtů
145. Základní účetní inventarizační zásada
146. Postup účetní inventury
147. Kontrola hlavní knihy
148. Haléřové rozdíly
149. Opravy „haléřových“ zůstatků
150. Nedohledané rozdíly (= kostlivci)
151. Promlčecí lhůta
152. Závazky (dluhy)
153. Vyřazení pohledávek z účetnictví
154. Pokladna
155. Omezení plateb v hotovosti (zákon č. 254/2004 Sb.)
156. Dobropisy
157. Penalizační faktury z obchodování
158. Zápočty
159. Směna
160. Směna – účtování
161. Zálohy
162. Přefakturace nákladů
163. Účtování stravenek do roku 2023
164. Dotace
165. Preferenční limity (kvóty)
166. Právo stavby
167. Svěřenecký fond
168. Deriváty (ČÚS č. 110)
169. Druhy a trhy derivátů (= finanční hazard)
170. Audit
171. Auditor
172. Zpráva o auditu
173. Další povinnosti auditora
174. Auditor versus Podnikatel
175. Nezávislost auditorů (ZoA § 14)
176. Interní audit
177. Sankce za účetnictví (§ 37)
178. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
179. Odpovědnost zaměstnance za škodu
180. Zákaz konkurence
181. Chyba nebo podvod
182. Typy úmyslné nesprávnosti
183. Legalizace výnosů z trestné činnosti
184. EDP – elektronická kontrola dat (Electronic data procesing)
185. Povinnost sám vyhlásit úpadek (insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.)
186. Přeměny (fúze)
187. IFRS
188. Environmentální účetnictví
189. Kreativní účetnictví
190. Forenzní audit
191. Mentální účetnictví
192. Pentální účetnictví
193. Luca Pacioli

Přílohy
Příloha č. 1 – Průkazná účetní inventura 

Příloha č. 2 – Doložení zůstatků účtů – ukázky
Příloha č. 3 – Obsah pořadače Uzávěrka
Příloha č. 4 – Prohlášení k uzávěrce
Příloha č. 5 – Protokol o likvidaci zásob
Příloha č. 6 – Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2024
Příloha č. 7 – Účtový rozvrh pro podnikatele 
Příloha č. 8 – Výplata podílů na zisku 
Příloha č. 9 – Příklady pentálního účetnictví 
Příloha č. 10 – Co je součástí ocenění DNM A DHM a technického zhodnocení
Příloha č. 11 – Trestní zákoník a počítačové systémy 
Příloha č. 12 – Výpočet odložené daně  
Příloha č. 13 – Seznam interpretací NÚR 
Příloha č. 14 – Povinnosti dle KATEGORIE účetní jednotky 
Příloha č. 15 – Desatero dobré účetní 
 

O Autorovi

Dušek Jiří

Ing. Jiří Dušek působí jako konzultant společnosti zaměřené na informační systémy podniků, dříve zastával funkci jednatele stejné společnosti. V oblasti účetnictví působí bezmála 30 let, bohaté zkušenosti na poli daní uplatňuje ve své praxi již od roku 1994, kdy se stal daňovým poradcem. Podílel se na zavádění informačních systémů ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK (1990). Od roku 1999 se podílel na vývoji informačního systému WinFAS včetně implementace IFRS. Během svojí bohaté lektorské činnosti se věnoval především účetní závěrce a novelám daňových zákonů.  Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do mnoha odborných publikací týkajících se účetnictví a daní. Stal se také průkopníkem pentálního účetnictví.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 195 
E-kniha 176 
Tištěná 254 
E-kniha 229 
Tištěná 299  -47 %
E-kniha 428 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.