0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Úvod do podnikové ekonomiky

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
298
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 19.11.2017 19:48
i: 21987 n: 24753164r: 8394
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
253
Ihned ke stažení
i: 21988 n: 24794112r: 8394
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Kniha seznamuje čtenáře se základy podnikání, podnikových hodnototvorných a vývojových procesů, měření účelností a hospodárnosti, resp. výkonnosti činnosti podniku. Je určena manažerům a podnikatelům zejména malých a středních podniků. Nicméně může být využitelná také pro studenty vysokých škol a MBA studií. Zkušení autoři vysvětlují základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku, objasňují základní ukazatele výsledku hospodaření. Po charakteristice manažerských funkcí se kniha zabývá základními problémy efektivního řízení výroby, nákupu a prodeje, personálního a finančního řízení, řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje.
Autoři uvádějí do souladu poznatky z dílčích disciplín podnikové ekonomiky a zdůrazňují souvislosti a návaznosti mezi nimi. Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou zaměřující se na podnik jako jeden ze subjektů trhu, který je zaměřen na spokojenost zákazníků, je stále v interakci se svým okolím, dosahuje strategické cíle vlastníků, vyrovnaně uspokojuje zájmy zaměstnanců a dalších interesentů ve stále se měnících podmínkách.

Z obsahu knihy Úvod do podnikové ekonomiky

O autorech 5
Úvod 7
Předmluva 8
1. Podnikání a podnik
1.1 Podnikání a podnikatel 10
1.2 Podnik jako subjekt práva a hospodářská entita 12
1.2.1 Znaky podniku 14
1.2.2 Život podniku 17
1.3 Typologie podniků 18
1.4 Rizikovost podnikání 23
2. Majetek a finanční zdroje podniku
2.1 Charakteristika majetku a jeho klasifikace 28
2.1.1 Dlouhodobý majetek 28
2.1.2 Oběžný majetek 32
2.1.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku 35
2.2 Charakteristika finančních zdrojů podniku 35
2.2.1 Vlastní kapitál 36
2.2.2 Cizí zdroje 37
2.2.3 Optimální kapitálová struktura 38
2.3 Rozvaha 40
3. Základní ukazatele výsledku hospodaření
3.1 Charakteristika základních ukazatelů výsledku hospodaření 44
3.1.1 Výnosy 44
3.1.2 Náklady 46
3.1.3 Výsledek hospodaření 47
3.1.4 Ekonomický zisk 49
3.2 Klasifikace nákladů 52
3.2.1 Dru­hové třídění nákladů 52
3.2.2 Klasifikace nákladů podle závislosti na změně objemu výkonů 53
3.2.3 Účelové třídění nákladů 56
3.2.4 Manažerské pojetí nákladů 57
3.3 Modelování nákladů 59
3.3.1 Nákladové funkce 59
3.3.2 Analýza bodu zvratu 62
3.4 Nástroje řízení nákladů 67
3.4.1 Kalkulace 68
3.4.2 Rozpočetnictví 74
3.4.3 Technickohospodářské normy a limitování nákladů 76
3.5 Výkaz zisku a ztráty 76
4. Podnikové řízení
4.1 Plánování 82
4.1.1 Strategie rozvoje podniku 82
4.1.2 Střednědobé a krátkodobé plánování realizace strategie 87
4.2 Organizování 90
4.3 Výběr a rozmístění pracovníků a jejich vedení 93
4.4 Kontrolování 94
4.5 Analyzování problémů, rozhodování a komunikace při realizaci rozhodnutí 95
5. Řízení výroby
5.1 Příprava a plánování výroby 100
5.2 Výrobní kapacita a její využití 104
6. Řízení nákupu a prodeje
6.1 Nákup 112
6.2 Řízení zásob 117
6.2.1 Normy zásob materiálu 117
6.2.2 Optimalizace stavu zásob 120
6.2.3 Optimální velikost dodávky 121
6.2.4 Využití materiálu 123
6.2.5 Operativní řízení zásob 126
6.3 Prodej 129
7. Personální řízení
7.1 Charakteristika personálního řízení 134
7.2 Plánování pracovníků 135
7.2.1 Potřebný počet dělníků 137
7.2.2 Produktivita živé práce 139
7.3 Hodnocení pracovníků 142
7.4 Odměňování pracovníků 145
8. Finanční řízení
8.1 Cíle finančního řízení podniku 150
8.2 Druhy financování podniku 152
8.3 Finanční rozhodování 159
8.4 Řízení cash flow 163
8.5 Základy finanční analýzy 166
9. Řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje
9.1 Úkoly vědeckotechnické činnosti 170
9.2 Proces vývoje nového výrobku 175
9.3 Efektivnost podnikatelského projektu 179
Použitá literatura 191
Příloha A 196
Příloha B 197
Příloha C 200
Shrnutí, Summary 205
Rejstřík 206

Tištěná kniha

Datum vydání: 26. 09. 2014
Katalogové číslo: 3485
ISBN: 978-80-247-5316-4
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Edice: Expert

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.1MB | 1.9MB | -
Druh ochrany: Sociální ochrana
Úvod do podnikové ekonomiky
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 26. 09. 2014
Katalogové číslo: 3485
ISBN: 978-80-247-5316-4
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Edice: Expert

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.1MB | 1.9MB | -
Druh ochrany: Sociální ochrana

Úvod do podnikové ekonomiky

Kniha seznamuje čtenáře se základy podnikání, podnikových hodnototvorných a vývojových procesů, měření účelností a hospodárnosti, resp. výkonnosti činnosti podniku. Je určena manažerům a podnikatelům zejména malých a středních podniků. Nicméně může být využitelná také pro studenty vysokých škol a MBA studií. Zkušení autoři vysvětlují základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku, objasňují základní ukazatele výsledku hospodaření. Po charakteristice manažerských funkcí se kniha zabývá základními problémy efektivního řízení výroby, nákupu a prodeje, personálního a finančního řízení, řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje.
Autoři uvádějí do souladu poznatky z dílčích disciplín podnikové ekonomiky a zdůrazňují souvislosti a návaznosti mezi nimi. Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou zaměřující se na podnik jako jeden ze subjektů trhu, který je zaměřen na spokojenost zákazníků, je stále v interakci se svým okolím, dosahuje strategické cíle vlastníků, vyrovnaně uspokojuje zájmy zaměstnanců a dalších interesentů ve stále se měnících podmínkách.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
298
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 19.11.2017 19:48
i: 21987 n: 24753164r: 8394
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
253
Ihned ke stažení
i: 21988 n: 24794112r: 8394

Z obsahu knihy Úvod do podnikové ekonomiky

O autorech 5
Úvod 7
Předmluva 8
1. Podnikání a podnik
1.1 Podnikání a podnikatel 10
1.2 Podnik jako subjekt práva a hospodářská entita 12
1.2.1 Znaky podniku 14
1.2.2 Život podniku 17
1.3 Typologie podniků 18
1.4 Rizikovost podnikání 23
2. Majetek a finanční zdroje podniku
2.1 Charakteristika majetku a jeho klasifikace 28
2.1.1 Dlouhodobý majetek 28
2.1.2 Oběžný majetek 32
2.1.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku 35
2.2 Charakteristika finančních zdrojů podniku 35
2.2.1 Vlastní kapitál 36
2.2.2 Cizí zdroje 37
2.2.3 Optimální kapitálová struktura 38
2.3 Rozvaha 40
3. Základní ukazatele výsledku hospodaření
3.1 Charakteristika základních ukazatelů výsledku hospodaření 44
3.1.1 Výnosy 44
3.1.2 Náklady 46
3.1.3 Výsledek hospodaření 47
3.1.4 Ekonomický zisk 49
3.2 Klasifikace nákladů 52
3.2.1 Dru­hové třídění nákladů 52
3.2.2 Klasifikace nákladů podle závislosti na změně objemu výkonů 53
3.2.3 Účelové třídění nákladů 56
3.2.4 Manažerské pojetí nákladů 57
3.3 Modelování nákladů 59
3.3.1 Nákladové funkce 59
3.3.2 Analýza bodu zvratu 62
3.4 Nástroje řízení nákladů 67
3.4.1 Kalkulace 68
3.4.2 Rozpočetnictví 74
3.4.3 Technickohospodářské normy a limitování nákladů 76
3.5 Výkaz zisku a ztráty 76
4. Podnikové řízení
4.1 Plánování 82
4.1.1 Strategie rozvoje podniku 82
4.1.2 Střednědobé a krátkodobé plánování realizace strategie 87
4.2 Organizování 90
4.3 Výběr a rozmístění pracovníků a jejich vedení 93
4.4 Kontrolování 94
4.5 Analyzování problémů, rozhodování a komunikace při realizaci rozhodnutí 95
5. Řízení výroby
5.1 Příprava a plánování výroby 100
5.2 Výrobní kapacita a její využití 104
6. Řízení nákupu a prodeje
6.1 Nákup 112
6.2 Řízení zásob 117
6.2.1 Normy zásob materiálu 117
6.2.2 Optimalizace stavu zásob 120
6.2.3 Optimální velikost dodávky 121
6.2.4 Využití materiálu 123
6.2.5 Operativní řízení zásob 126
6.3 Prodej 129
7. Personální řízení
7.1 Charakteristika personálního řízení 134
7.2 Plánování pracovníků 135
7.2.1 Potřebný počet dělníků 137
7.2.2 Produktivita živé práce 139
7.3 Hodnocení pracovníků 142
7.4 Odměňování pracovníků 145
8. Finanční řízení
8.1 Cíle finančního řízení podniku 150
8.2 Druhy financování podniku 152
8.3 Finanční rozhodování 159
8.4 Řízení cash flow 163
8.5 Základy finanční analýzy 166
9. Řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje
9.1 Úkoly vědeckotechnické činnosti 170
9.2 Proces vývoje nového výrobku 175
9.3 Efektivnost podnikatelského projektu 179
Použitá literatura 191
Příloha A 196
Příloha B 197
Příloha C 200
Shrnutí, Summary 205
Rejstřík 206

Partneři knihy

QI DC Concept a.s.
www.qi.cz

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 635
E-kniha 540
Tištěná 269
E-kniha 229
Tištěná 355
E-kniha 302
Tištěná 999

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace