0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

4., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 7647
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
502  452 
Ihned ke stažení
i: 20691 n: 24787886r: 7647
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Soubory ke stažení

Tabulky_rizeni_rizik_230.zip (397 kB)

Z obsahu knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

O autorech 11
Úvodní slovo recenzenta 14
Předmluva k 1. vydání 16
Předmluva k 2. vydání 19
Předmluva k 3. vydání 20
Předmluva k 4. vydání 21
Poznámka redakce 22
1. Zobrazení života firmy 23
1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 24
1.2 Krize firmy 25
1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě 26
1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 27
1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 32
1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 33
2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 37
2.1 Úvod do problému 38
2.2 Kritické faktory úspěchu firmy 39
2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 40
2.3.1 Strategie firmy 40
2.3.2 Základní typy strategií firmy 41
2.3.3 Organizační struktura 43
2.3.4 Informační systémy 47
2.3.5 Styl řízení 48
2.3.6 Spolupracovníci 48
2.3.7 Mistři změn 50
2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 51
2.3.9 Schopnosti 51
2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy53
2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 55
3. Změny ve firmě a?riziko 57
3.1 Modely změny ve firmě 58
3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 59
3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 61
3.1.3 Lewinův model 62
3.1.4 Analýza situace 65
3.1.5 Agent změny 67
3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 71
3.1.7 Intervence?- vlastní změna 72
3.1.8 Verifikace dosažených výsledků 73
3.1.9 Kritika Lewinova modelu 73
3.2 Změna strategie firmy 74
3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 76
3.3.1 První etapa 77
3.3.2 Druhá etapa 78
3.3.3 Třetí etapa 79
3.4 Změna organizační struktury firmy 81
3.5 Chápání změny jako cesty 84
3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 85
3.5.2 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu manažera v osobní kariéře? 86
3.5.3 Změna a emoce?- nadstavba ke stávající teorii řízené změny 88
4. Riziko?- definice, měření, klasifikace a?praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 89
4.1 Co to je riziko? 90
4.2 Analýza rizik 95
4.3 Základní pojmy analýzy rizik 96
4.3.1 Aktivum 96
4.3.2 Hrozba 97
4.3.3 Zranitelnost 98
4.3.4 Protiopatření 98
4.3.5 Riziko 99
4.4 Vztahy v analýze rizik 100
4.5 Obecný postup analýzy rizik 102
4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik 102
4.5.2 Identifikace aktiv 102
4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 102
4.5.4 Identifikace hrozeb 103
4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností 104
4.5.6 Pravděpodobnost jevu 104
4.5.7 Měření rizika 105
4.6 Určení statistických charakteristik rizika 108
4.7 Metody analýzy rizik 112
4.7.1 Kvalitativní metody 112
4.7.2 Kvantitativní metody 112
4.7.3 Kombinované metody 112
4.7.4 Volby strategie analýzy rizik 113
4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 113
4.8 Řízení rizik 115
4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 115
4.8.2 Technologické a technické riziko 117
4.8.3 Projektová rizika 124
4.9 Management podnikatelských rizik 127
4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 131
4.10.1 Cíle řízení rizika 131
4.10.2 Stanovení míry rizik 131
4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 133
4.11 Klasifikace rizik 137
4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 138
4.11.2 Statické a dynamické riziko 139
4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 139
4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 140
4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 141
4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 142
4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 144
4.13 Od vnitřní kontroly až po integrované řízení firemních rizik 144
4.13.1 Vnitřní a?vnější kontrola 145
4.13.2 Controlling 147
4.13.3 Interní audit 148
4.13.4 Enterprise Risk Management (ERM) 151
4.13.5 Corporate Governance 159
5. Metody snižování rizika 165
5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 166
5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 171
5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 171
5.2.2 Retence rizika 172
5.2.3 Redukce rizika 173
5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 174
5.2.5 Diverzifikace 194
5.2.6 Pružnost firmy 199
5.2.7 Sdílení rizika 199
5.2.8 Pojištění 201
5.2.9 Vyhýbání se rizikům 204
5.2.10 Získávání dodatečných informací 205
5.2.11 Vytváření rezerv 205
5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 205
5.2.13 Postoptimalizační analýza 207
5.2.14 Metody síťové analýzy 209
5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 213
5.2.16 Modely hromadné obsluhy 218
5.2.17 Prognózování 219
5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu 227
6. Informační riziko 235
6.1 Riziko a informace 236
6.2 Informace, data, znalosti 237
6.3 Zpracování informací 239
6.3.1 Fuzzy informace 240
6.3.2 Další metody zpracování informací 241
6.4 Získávání dodatečných informací 241
6.5 Informační systémy orgánů veřejné správy 244
6.5.1 Registr ekonomických subjektů 244
6.5.2 Obchodní rejstřík 244
6.5.3 Registr živnostenského podnikání 245
6.5.4 Daňové evidence a?další informace MF ČR 247
6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 250
6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí 251
6.5.7 Základní registry 255
6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje 261
6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací 267
6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací 275
6.6 Ochrana informací 279
6.6.1 Utajované informace 279
6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství 280
6.6.3 Ochrana důvěrných informací 281
6.6.4 Realizace informační bezpečnosti 283
6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace 287
6.6.6 Bezpečnostní normy 301
6.6.7 Informační bezpečnost České republiky 309
6.7 Úniky informací 313
7. Investiční rozhodování a?riziko 315
7.1 Co to jsou investice? 316
7.2 Finanční analýza 318
7.2.1 Metody finanční analýzy 319
7.2.2 Postup při finanční analýze 328
7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 328
7.3 Parametry investic 330
7.4 Likvidita 331
7.5 Finanční plánování investic 331
7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 332
7.5.2 Časová hodnota investice 333
7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 335
7.5.4 Určení diskontní sazby 336
7.5.5 Vnitřní výnosové procento 336
7.5.6 Doba návratnosti 338
7.6 Další faktory investičního rizika 339
7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku - investovat, či ne? 339
7.7.1 Situační analýza 339
7.7.2 Možné metody řešení 341
7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 341
7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých
investičních celků 343
7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování 345
7.8 Parkoviště v Brně 350
7.9 Umělé neuronové sítě 352
8. Právní rizika a jejich prevence 355
8.1 Právní rizika organizací 356
8.2 Právní ochrana subjektu 357
8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 357
8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 357
8.3.2 Právní rizika při změnách v?organizacích 360
8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 361
8.4 Právní rizika související s interními předpisy 366
8.4.1 Interní normy 366
8.4.2 Pracovní řád 367
8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací 369
8.4.4 Obchodní tajemství 369
8.4.5 Další interní normy 371
8.5 Smlouva 372
8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech 374
8.5.2 Limitace a?vzdání se práva náhrady škody 377
8.5.3 Outsourcing 380
8.5.4 Service Level Agreement 386
8.5.5 Právní aspekty a?rizika Cloud Computingu 387
8.5.6 Jak postupovat při přechodu na outsourcing 391
8.6 Právní skutečnosti a právní úkony 391
8.6.1 Co to jsou právní skutečnosti a právní úkony 391
8.6.2 Podmínky pro platnost právních úkonů 392
8.6.3 Dobré mravy 394
8.6.4 Forma právních úkonů 397
8.6.5 Elektronický versus vlastnoruční podpis 399
8.6.6 Zákon o?elektronických právních úkonech a?konverzi dokumentů 403
8.6.7 Dokazování v?prostředí elektronických dokumentů 406
8.7 Informace o právním řádu a připravované legislativě 408
8.7.1 Judikatura 408
8.7.2 Sbírka zákonů 410
8.7.3 eLegislativa 412
8.7.4 Právo EU 412
8.8 Informace o činnosti soudů 413
8.8.1 infoSoud a infoJednání 413
8.8.2 infoDeska 414
8.8.3 infoData 414
8.8.4 ePodatelna 414
8.8.5 ePlatební rozkaz 415
8.8.6 eTrestní řízení 415
8.9 Právní audit organizace 416
9. Rizika ve veřejné správě 419
9.1 Orgány veřejné moci 420
9.2 Rizika při výkonu veřejné moci 421
9.3 Riziko podle zákona o?finanční kontrole ve veřejné správě 425
9.4 Další rizika při výkonu veřejné moci 430
10. Zásady krizového plánování 433
10.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 434
10.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 435
10.3 Fáze krize 437
10.4 Krizové plánování 438
10.5 Systémy řízení kontinuity činností organizace 440
10.6 Krizové řízení v?ČR 441
10.6.1 Právní východiska krizového řízení 441
10.6.2 Další vývoj v oblasti krizového řízení 450
10.6.3 Poučení ze současnosti a?náměty do budoucnosti 454
Závěr 457
Literatura 467
Resumé 477
Summary 478
Rejstřík 479

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.67MB | 4.67MB | 9.73MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.67 MB | 4.67 MB | 9.73 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

4., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 7647
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
502  452 
Ihned ke stažení
i: 20691 n: 24787886r: 7647
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Soubory ke stažení

Z obsahu knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

O autorech 11
Úvodní slovo recenzenta 14
Předmluva k 1. vydání 16
Předmluva k 2. vydání 19
Předmluva k 3. vydání 20
Předmluva k 4. vydání 21
Poznámka redakce 22
1. Zobrazení života firmy 23
1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 24
1.2 Krize firmy 25
1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě 26
1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 27
1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 32
1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 33
2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 37
2.1 Úvod do problému 38
2.2 Kritické faktory úspěchu firmy 39
2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 40
2.3.1 Strategie firmy 40
2.3.2 Základní typy strategií firmy 41
2.3.3 Organizační struktura 43
2.3.4 Informační systémy 47
2.3.5 Styl řízení 48
2.3.6 Spolupracovníci 48
2.3.7 Mistři změn 50
2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 51
2.3.9 Schopnosti 51
2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy53
2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 55
3. Změny ve firmě a?riziko 57
3.1 Modely změny ve firmě 58
3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 59
3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 61
3.1.3 Lewinův model 62
3.1.4 Analýza situace 65
3.1.5 Agent změny 67
3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 71
3.1.7 Intervence?- vlastní změna 72
3.1.8 Verifikace dosažených výsledků 73
3.1.9 Kritika Lewinova modelu 73
3.2 Změna strategie firmy 74
3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 76
3.3.1 První etapa 77
3.3.2 Druhá etapa 78
3.3.3 Třetí etapa 79
3.4 Změna organizační struktury firmy 81
3.5 Chápání změny jako cesty 84
3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 85
3.5.2 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu manažera v osobní kariéře? 86
3.5.3 Změna a emoce?- nadstavba ke stávající teorii řízené změny 88
4. Riziko?- definice, měření, klasifikace a?praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 89
4.1 Co to je riziko? 90
4.2 Analýza rizik 95
4.3 Základní pojmy analýzy rizik 96
4.3.1 Aktivum 96
4.3.2 Hrozba 97
4.3.3 Zranitelnost 98
4.3.4 Protiopatření 98
4.3.5 Riziko 99
4.4 Vztahy v analýze rizik 100
4.5 Obecný postup analýzy rizik 102
4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik 102
4.5.2 Identifikace aktiv 102
4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 102
4.5.4 Identifikace hrozeb 103
4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností 104
4.5.6 Pravděpodobnost jevu 104
4.5.7 Měření rizika 105
4.6 Určení statistických charakteristik rizika 108
4.7 Metody analýzy rizik 112
4.7.1 Kvalitativní metody 112
4.7.2 Kvantitativní metody 112
4.7.3 Kombinované metody 112
4.7.4 Volby strategie analýzy rizik 113
4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 113
4.8 Řízení rizik 115
4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 115
4.8.2 Technologické a technické riziko 117
4.8.3 Projektová rizika 124
4.9 Management podnikatelských rizik 127
4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 131
4.10.1 Cíle řízení rizika 131
4.10.2 Stanovení míry rizik 131
4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 133
4.11 Klasifikace rizik 137
4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 138
4.11.2 Statické a dynamické riziko 139
4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 139
4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 140
4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 141
4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 142
4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 144
4.13 Od vnitřní kontroly až po integrované řízení firemních rizik 144
4.13.1 Vnitřní a?vnější kontrola 145
4.13.2 Controlling 147
4.13.3 Interní audit 148
4.13.4 Enterprise Risk Management (ERM) 151
4.13.5 Corporate Governance 159
5. Metody snižování rizika 165
5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 166
5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 171
5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 171
5.2.2 Retence rizika 172
5.2.3 Redukce rizika 173
5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 174
5.2.5 Diverzifikace 194
5.2.6 Pružnost firmy 199
5.2.7 Sdílení rizika 199
5.2.8 Pojištění 201
5.2.9 Vyhýbání se rizikům 204
5.2.10 Získávání dodatečných informací 205
5.2.11 Vytváření rezerv 205
5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 205
5.2.13 Postoptimalizační analýza 207
5.2.14 Metody síťové analýzy 209
5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 213
5.2.16 Modely hromadné obsluhy 218
5.2.17 Prognózování 219
5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu 227
6. Informační riziko 235
6.1 Riziko a informace 236
6.2 Informace, data, znalosti 237
6.3 Zpracování informací 239
6.3.1 Fuzzy informace 240
6.3.2 Další metody zpracování informací 241
6.4 Získávání dodatečných informací 241
6.5 Informační systémy orgánů veřejné správy 244
6.5.1 Registr ekonomických subjektů 244
6.5.2 Obchodní rejstřík 244
6.5.3 Registr živnostenského podnikání 245
6.5.4 Daňové evidence a?další informace MF ČR 247
6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 250
6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí 251
6.5.7 Základní registry 255
6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje 261
6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací 267
6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací 275
6.6 Ochrana informací 279
6.6.1 Utajované informace 279
6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství 280
6.6.3 Ochrana důvěrných informací 281
6.6.4 Realizace informační bezpečnosti 283
6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace 287
6.6.6 Bezpečnostní normy 301
6.6.7 Informační bezpečnost České republiky 309
6.7 Úniky informací 313
7. Investiční rozhodování a?riziko 315
7.1 Co to jsou investice? 316
7.2 Finanční analýza 318
7.2.1 Metody finanční analýzy 319
7.2.2 Postup při finanční analýze 328
7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 328
7.3 Parametry investic 330
7.4 Likvidita 331
7.5 Finanční plánování investic 331
7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 332
7.5.2 Časová hodnota investice 333
7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 335
7.5.4 Určení diskontní sazby 336
7.5.5 Vnitřní výnosové procento 336
7.5.6 Doba návratnosti 338
7.6 Další faktory investičního rizika 339
7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku - investovat, či ne? 339
7.7.1 Situační analýza 339
7.7.2 Možné metody řešení 341
7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 341
7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých
investičních celků 343
7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování 345
7.8 Parkoviště v Brně 350
7.9 Umělé neuronové sítě 352
8. Právní rizika a jejich prevence 355
8.1 Právní rizika organizací 356
8.2 Právní ochrana subjektu 357
8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 357
8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 357
8.3.2 Právní rizika při změnách v?organizacích 360
8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 361
8.4 Právní rizika související s interními předpisy 366
8.4.1 Interní normy 366
8.4.2 Pracovní řád 367
8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací 369
8.4.4 Obchodní tajemství 369
8.4.5 Další interní normy 371
8.5 Smlouva 372
8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech 374
8.5.2 Limitace a?vzdání se práva náhrady škody 377
8.5.3 Outsourcing 380
8.5.4 Service Level Agreement 386
8.5.5 Právní aspekty a?rizika Cloud Computingu 387
8.5.6 Jak postupovat při přechodu na outsourcing 391
8.6 Právní skutečnosti a právní úkony 391
8.6.1 Co to jsou právní skutečnosti a právní úkony 391
8.6.2 Podmínky pro platnost právních úkonů 392
8.6.3 Dobré mravy 394
8.6.4 Forma právních úkonů 397
8.6.5 Elektronický versus vlastnoruční podpis 399
8.6.6 Zákon o?elektronických právních úkonech a?konverzi dokumentů 403
8.6.7 Dokazování v?prostředí elektronických dokumentů 406
8.7 Informace o právním řádu a připravované legislativě 408
8.7.1 Judikatura 408
8.7.2 Sbírka zákonů 410
8.7.3 eLegislativa 412
8.7.4 Právo EU 412
8.8 Informace o činnosti soudů 413
8.8.1 infoSoud a infoJednání 413
8.8.2 infoDeska 414
8.8.3 infoData 414
8.8.4 ePodatelna 414
8.8.5 ePlatební rozkaz 415
8.8.6 eTrestní řízení 415
8.9 Právní audit organizace 416
9. Rizika ve veřejné správě 419
9.1 Orgány veřejné moci 420
9.2 Rizika při výkonu veřejné moci 421
9.3 Riziko podle zákona o?finanční kontrole ve veřejné správě 425
9.4 Další rizika při výkonu veřejné moci 430
10. Zásady krizového plánování 433
10.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 434
10.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 435
10.3 Fáze krize 437
10.4 Krizové plánování 438
10.5 Systémy řízení kontinuity činností organizace 440
10.6 Krizové řízení v?ČR 441
10.6.1 Právní východiska krizového řízení 441
10.6.2 Další vývoj v oblasti krizového řízení 450
10.6.3 Poučení ze současnosti a?náměty do budoucnosti 454
Závěr 457
Literatura 467
Resumé 477
Summary 478
Rejstřík 479

O Autorovi

Smejkal Vladimír
Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M. Univerzitní profesor, soudní znalec a odborník v oblasti ekonomie, managementu, práva a řízení rizik, včetně práva a bezpečnosti informačních systémů. Přes 20 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika - ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v oblasti ekonomiky a financí a v souvislosti s moderními informačními technologiemi. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem řady knih a mnoha článků z oblasti informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Podílí se také na legislativních pracích v ČR a je členem Legislativní rady vlády. Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve své kanceláři soudního znalce v Praze.
Rais Karel
Profesor Karel Rais je v současné době rektorem Vysokého učení technického v Brně (VUT). Šest let působil jako děkan Fakulty podnikatelské VUT a zastával i jiné akademické funkce. Od devadesátých let organizuje a přednáší MBA na VUT v Brně. Je též spoluorganizátorem řady dalších mezinárodních manažerských studií – například studií LLM, které VUT pořádá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, dále studií MBA, která jsou dlouhodobě organizována s Dominikánskou univerzitou v Chicagu, společně s Ekonomickou univerzitou K. Adamieckého v Katovicích se podílí na tzv. joint master degree studiích atd. Od roku 1997 pravidelně přednáší na řadě evropských univerzit (Itálie, Polsko, Velká Britanie). Výzkumné aktivity profesora Raise jsou dlouhodobě orientovány na problematiku modelování manažerských procesů ve firmách.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 314 
E-kniha 283 
Tištěná 552 
E-kniha 497 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.