0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Základy klinické adiktologie

Kalina Kamil a kolektiv
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
441  397 
Ihned ke stažení
i: 24132 n: 24770109r: 3921
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3921
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbuu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologiee" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Základy klinické adiktologie

Předmluva

ČÁST I. Bio-psycho-sociální model v teorii a praxi
1. Bio-psycho-sociální model závislosti jako východisko k primární, sekundární a terciární prevenci a kvalifikované pomoci
1.1 Kořeny závislosti
1.2 Primární prevence
1.3 Sekundární prevence
1.4 Terciální prevence
2. Neurobiologie závislosti
2.1 Systém odměny a jeho přirozená funkce
2.2 Další funkčně blízké mozkové systémy
2.3 Droga jako umělý zdroj odměny
závislost
2.4 Funkční změna systému odměny - "rozmazlenýý" mozek
2.5 Craving
2.6 Odvykací stav
2.7 Důsledky neurobiologického modelu na pojetí závislosti a terapie
3. Psychologické, vývojové a rodinné faktory vzniku a udržování závislost
3.1 Rodinné faktory
3.2 Psychologické mechanismy, vývojové potřeby a závislost
3.3 Závěr
4. Psychopatologie závislosti
4.1 Fenomén závislosti
4.2 Syndrom závislosti
4.3 Osobnostní dispozice ke vzniku závislosti a kodependence
4.4 Motivace látkově závislých
4.5 Psychopatologie komplikací
4.6 Psychopatologie duální diagnózy
5. Psychiatrická komorbidita
5.1 Vymezení pojmu psychiatrická komorbidita
5.2 Prevalence psychiatrické komorbidity
5.3 Diagnostika
5.4 Důsledky psychiatrické komorbidity pro léčbu
5.5 Zvládání psychiatrické komorbidity
5.6 Kazuistické ilustrace
Případová studie 1: klient Pavel (17 let)
Případová studie 2: klientka Hana (16 let)
6. Somatické komplikace a komorbidita
6.1 Lokální komplikace spojené s aplikací drog
6.2 Postižení orgánů a systémů v souvislosti s užíváním drog
6.3 Krví přenosné infekční choroby u injekčních uživatelů drog

ČÁST II. Metody předléčebné intervence, léčby a následné péče
7. Harm reduction: časné intervence v nízkoprahových službách
7.1 Harm reduction
7.2 Kritika harm reduction
7.3 Nízkoprahový přístup a nízkoprahové programy
7.4 Závěr
8. Poradenství v terénní a kontaktní práci
8.1 Obecné vymezení
8.2 Poradenství v programech pro uživatele návykových látek
8.3 Principy poradenství u uživatelů návykových látek
8.4 Poradenství v terénu
8.5 Poradenství v kontaktním či poradenském centru
8.6 Poradenství s uživatelem
8.7 Znalosti, dovednosti a osobnost poradce
9. Poradenství a práce s motivací
9.1 Vývoj pohledu na "motivaci ke změněě"
9.2 Cíle motivačního rozhovoru
9.3 Teoretická východiska motivačního rozhovoru
9.4 Základy metody motivačního rozhovoru
9.5 Závěr
10. Zvládání akutní intoxikace a odvykacích stavů
10.1 Alkohol
10.2 Opioidy
10.3 Kanabinoidy
10.4 Sedativa a hypnotika
10.5 Stimulancia (zejména pervitin a kokain)
10.6 Halucinogeny
10.7 Rozpouštědla
11. Farmakoterapie poruch vyvolaných účinkem návykových látek a substituční léčba
11.1 Farmakoterapie poruch vyvolaných jednotlivými látkami
11.2 Substituční léčba u závislostí na opioidech
12. Psychoterapie v léčbě závislostí
12.1 Obecně o psychoterapii a psychoterapiích
12.2 Transteoretické účinné faktory v psychoterapii u návykových poruch
12.3 Terapeutický vztah
12.4 Psychoterapie zaměřené na změnu chování
12.5 Psychoterapie zaměřené na změnu osobnosti a podporu jejího zrání
12.6 Skupinové terapie
12.7 Závěr: Psychoterapie v kontextu léčby závislostí
13. Rodinná terapie a práce s rodinou
13.1 Východiska a vývoj rodinné terapie
13.2 Skupiny s blízkými závislých
13.3 Rodinná terapie
13.4 Pravidla pro práci s rodinou
13.5 Závěr
14. Terapeutická komunita a její aplikace
14.1 Definice terapeutické komunity
14.2 Historie a vývoj terapeutických komunit
14.3 Společné znaky terapeutických komunit
14.4 Terapeutické komunity v České republice
14.5 Charakteristika terapeutických komunit pro závislé
14.6 Cíle a prostředky terapeutické komunity
15. Sociální rehabilitace a následná péče
15.1 Sociální rehabilitace
15.2 Nezbytné složky programu následné péče
15.3 Tým programu následné péče
15.4 Praxe následné péče
15.5 Návaznost v systému péče
16. Prevence a zvládání relapsu
16.1 Co je vlastně prevence relapsu
16.2 Recidiva nebo relaps?
16.3 Vysoce rizikové situace
16.4 Craving (bažení)
16.5 Dovednosti zvládání
16.6 Pocit vlastní účinnosti
16.7 Syndrom porušení abstinence
16.8 Dynamika relapsu - skrytí předchůdci
16.9 Prevence relapsu v praxi

ČÁST III. Práce se specifickou klientelou
17. Závislost na procesech
17.1 Gambling
17.2 Závislost na komunikačních médiích
17.3 Závěr
Příloha: Anketa "podivného chováníí"
18. Děti a mladiství
18.1 Charakteristika cílové skupiny
18.2 Děti
18.3 Dospívající
18.4 Závěr
19. Ženy a muži jako specifické cílové skupiny
19.1 Genderová specifika žen - uživatelek drog
19.2 Genderově vstřícné léčebné programy
19.3 Genderový problém v terapeutické komunitě pro drogově závoslé
19.4 Gendrová specifika mužů - uživatelů drog
19.5 Genderová citlivost a rovný přístup
19.6 Závislé matky s dětmi
20. Uživatelé drog v konfliktu se zákonem
20.1 Pachatelé drogové kriminality ve statistických datech
20.2 Pachatelé drogové kriminality - z jakých cílových skupin se rekrutují
20.3 Specifika práce s uživateli drog v konfliktu se zákonem
20.4 Specifické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem
20.5 Závěr

ČÁST IV. Podpora účinných intervencí
21. Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu
21.1 Faktory na straně klienta
21.2 Faktory v průběhu léčby
21.3 Faktory úzdravy: co znamená změna
21.4 Faktory životních etap, vývojové úkoly
21.5 Faktory na straně léčebného programu a zařízení
Příloha: Co znamená účinná léčba
22. Evaluace adiktologických programů a služeb
22.1 Základní předpoklady pro provádění evaluace
22.2 Teoretická východiska a aplikační možnosti evaluace
23. Výzkum v adiktologii
23.1 Kvantitativní drogová epidemiologie
23.2 Kvalitativní drogová epidemiologie

PŘÍLOHY
Přehled psychotropních látek a jejich účinků
1. Alkohol
2. Opioidy a opiáty
3. Zneužívaná farmaka s psychotropním účinkem
4. Konopné drogy
5. Halucinogeny
6. Psychomotorická stimulancia
7. Těkavé látky
8. MDMA a taneční drogy
9. Tabák
Systém péče a jeho složky
1. Terénní programy
2. Nízkoprahová kontaktní centra
3. Detoxikační jednotky
4. Substituční léčba
5. Ambulantní léčba
6. Denní stacionáře
7. Střednědobá ústavní léčba
8. Terapeutické komunity
9. Doléčovací programy
10. Ostatní zařízení a služby

Seznam zkratek

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.56MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Základy klinické adiktologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.56 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Základy klinické adiktologie

Kalina Kamil a kolektiv
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
441  397 
Ihned ke stažení
i: 24132 n: 24770109r: 3921
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3921
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbuu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologiee" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Základy klinické adiktologie

Předmluva

ČÁST I. Bio-psycho-sociální model v teorii a praxi
1. Bio-psycho-sociální model závislosti jako východisko k primární, sekundární a terciární prevenci a kvalifikované pomoci
1.1 Kořeny závislosti
1.2 Primární prevence
1.3 Sekundární prevence
1.4 Terciální prevence
2. Neurobiologie závislosti
2.1 Systém odměny a jeho přirozená funkce
2.2 Další funkčně blízké mozkové systémy
2.3 Droga jako umělý zdroj odměny
závislost
2.4 Funkční změna systému odměny - "rozmazlenýý" mozek
2.5 Craving
2.6 Odvykací stav
2.7 Důsledky neurobiologického modelu na pojetí závislosti a terapie
3. Psychologické, vývojové a rodinné faktory vzniku a udržování závislost
3.1 Rodinné faktory
3.2 Psychologické mechanismy, vývojové potřeby a závislost
3.3 Závěr
4. Psychopatologie závislosti
4.1 Fenomén závislosti
4.2 Syndrom závislosti
4.3 Osobnostní dispozice ke vzniku závislosti a kodependence
4.4 Motivace látkově závislých
4.5 Psychopatologie komplikací
4.6 Psychopatologie duální diagnózy
5. Psychiatrická komorbidita
5.1 Vymezení pojmu psychiatrická komorbidita
5.2 Prevalence psychiatrické komorbidity
5.3 Diagnostika
5.4 Důsledky psychiatrické komorbidity pro léčbu
5.5 Zvládání psychiatrické komorbidity
5.6 Kazuistické ilustrace
Případová studie 1: klient Pavel (17 let)
Případová studie 2: klientka Hana (16 let)
6. Somatické komplikace a komorbidita
6.1 Lokální komplikace spojené s aplikací drog
6.2 Postižení orgánů a systémů v souvislosti s užíváním drog
6.3 Krví přenosné infekční choroby u injekčních uživatelů drog

ČÁST II. Metody předléčebné intervence, léčby a následné péče
7. Harm reduction: časné intervence v nízkoprahových službách
7.1 Harm reduction
7.2 Kritika harm reduction
7.3 Nízkoprahový přístup a nízkoprahové programy
7.4 Závěr
8. Poradenství v terénní a kontaktní práci
8.1 Obecné vymezení
8.2 Poradenství v programech pro uživatele návykových látek
8.3 Principy poradenství u uživatelů návykových látek
8.4 Poradenství v terénu
8.5 Poradenství v kontaktním či poradenském centru
8.6 Poradenství s uživatelem
8.7 Znalosti, dovednosti a osobnost poradce
9. Poradenství a práce s motivací
9.1 Vývoj pohledu na "motivaci ke změněě"
9.2 Cíle motivačního rozhovoru
9.3 Teoretická východiska motivačního rozhovoru
9.4 Základy metody motivačního rozhovoru
9.5 Závěr
10. Zvládání akutní intoxikace a odvykacích stavů
10.1 Alkohol
10.2 Opioidy
10.3 Kanabinoidy
10.4 Sedativa a hypnotika
10.5 Stimulancia (zejména pervitin a kokain)
10.6 Halucinogeny
10.7 Rozpouštědla
11. Farmakoterapie poruch vyvolaných účinkem návykových látek a substituční léčba
11.1 Farmakoterapie poruch vyvolaných jednotlivými látkami
11.2 Substituční léčba u závislostí na opioidech
12. Psychoterapie v léčbě závislostí
12.1 Obecně o psychoterapii a psychoterapiích
12.2 Transteoretické účinné faktory v psychoterapii u návykových poruch
12.3 Terapeutický vztah
12.4 Psychoterapie zaměřené na změnu chování
12.5 Psychoterapie zaměřené na změnu osobnosti a podporu jejího zrání
12.6 Skupinové terapie
12.7 Závěr: Psychoterapie v kontextu léčby závislostí
13. Rodinná terapie a práce s rodinou
13.1 Východiska a vývoj rodinné terapie
13.2 Skupiny s blízkými závislých
13.3 Rodinná terapie
13.4 Pravidla pro práci s rodinou
13.5 Závěr
14. Terapeutická komunita a její aplikace
14.1 Definice terapeutické komunity
14.2 Historie a vývoj terapeutických komunit
14.3 Společné znaky terapeutických komunit
14.4 Terapeutické komunity v České republice
14.5 Charakteristika terapeutických komunit pro závislé
14.6 Cíle a prostředky terapeutické komunity
15. Sociální rehabilitace a následná péče
15.1 Sociální rehabilitace
15.2 Nezbytné složky programu následné péče
15.3 Tým programu následné péče
15.4 Praxe následné péče
15.5 Návaznost v systému péče
16. Prevence a zvládání relapsu
16.1 Co je vlastně prevence relapsu
16.2 Recidiva nebo relaps?
16.3 Vysoce rizikové situace
16.4 Craving (bažení)
16.5 Dovednosti zvládání
16.6 Pocit vlastní účinnosti
16.7 Syndrom porušení abstinence
16.8 Dynamika relapsu - skrytí předchůdci
16.9 Prevence relapsu v praxi

ČÁST III. Práce se specifickou klientelou
17. Závislost na procesech
17.1 Gambling
17.2 Závislost na komunikačních médiích
17.3 Závěr
Příloha: Anketa "podivného chováníí"
18. Děti a mladiství
18.1 Charakteristika cílové skupiny
18.2 Děti
18.3 Dospívající
18.4 Závěr
19. Ženy a muži jako specifické cílové skupiny
19.1 Genderová specifika žen - uživatelek drog
19.2 Genderově vstřícné léčebné programy
19.3 Genderový problém v terapeutické komunitě pro drogově závoslé
19.4 Gendrová specifika mužů - uživatelů drog
19.5 Genderová citlivost a rovný přístup
19.6 Závislé matky s dětmi
20. Uživatelé drog v konfliktu se zákonem
20.1 Pachatelé drogové kriminality ve statistických datech
20.2 Pachatelé drogové kriminality - z jakých cílových skupin se rekrutují
20.3 Specifika práce s uživateli drog v konfliktu se zákonem
20.4 Specifické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem
20.5 Závěr

ČÁST IV. Podpora účinných intervencí
21. Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu
21.1 Faktory na straně klienta
21.2 Faktory v průběhu léčby
21.3 Faktory úzdravy: co znamená změna
21.4 Faktory životních etap, vývojové úkoly
21.5 Faktory na straně léčebného programu a zařízení
Příloha: Co znamená účinná léčba
22. Evaluace adiktologických programů a služeb
22.1 Základní předpoklady pro provádění evaluace
22.2 Teoretická východiska a aplikační možnosti evaluace
23. Výzkum v adiktologii
23.1 Kvantitativní drogová epidemiologie
23.2 Kvalitativní drogová epidemiologie

PŘÍLOHY
Přehled psychotropních látek a jejich účinků
1. Alkohol
2. Opioidy a opiáty
3. Zneužívaná farmaka s psychotropním účinkem
4. Konopné drogy
5. Halucinogeny
6. Psychomotorická stimulancia
7. Těkavé látky
8. MDMA a taneční drogy
9. Tabák
Systém péče a jeho složky
1. Terénní programy
2. Nízkoprahová kontaktní centra
3. Detoxikační jednotky
4. Substituční léčba
5. Ambulantní léčba
6. Denní stacionáře
7. Střednědobá ústavní léčba
8. Terapeutické komunity
9. Doléčovací programy
10. Ostatní zařízení a služby

Seznam zkratek

O Autorovi

Kalina Kamil
Narodil se v roce1945 vystudoval medicínu a psychologii, získal specializace v oboru psychiatrie 1. a 2. stupně, veřejné zdravotnictví, léčba návykových nemocí a systemat ická psychoterapie. Základní psychoterapeutický výcvik absolvoval v letech 1972–1979 v komunitě SUR pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., k němuž se celoživotně hlásí jako ke svému učiteli. V  letech 1970–1990 působil jako psychiatr a psychoterapeut, zabýval se psychózami, poruchami osobnosti a rozvojem nových forem péče (terapeutické komunity, denní stacionáře). V letech 1990–1997 zastával řadu veřejných funkcí (poslanec, náměstek ministra zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor apod.), v nichž se podílel na koncepcích zdravotnické reformy a drogové politiky. Působil též jako v edoucí Školy veřejného zdravotnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a jako hostující vědecký pracovník Londýnské univerzity. Od roku 1998 dosud pracuje v oblasti drogových záv islostí jako psychiatr, psychoterapeut a lékařský ředitel sdružení SANANIM. Přednáší na 1. lékařské fakultě UK v Praze (Klinika adiktologie). V letech 2007–2010 zastával podruhé pozici národního proti drogového koordinátora. Spolupracuje na národních i mezinárodních projektech výzkumu, rozvoje a vzdělávání, byl například konzultantem WHO a expertem Rady Evropy na Balkáně. Publikuje v domácích i zah raničních časopisech a kolektivních monografi ích, vydal několik samostatných publikací. Nejznámější jsou Jak žít s psychózou, Kvalita a účinnost v léčbě a prevenci závislostí nebo dvousvazková kolekt ivní monografi e Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. V nakladatelství Grada Publishing vyšla v roce 2008 jeho kniha Terapeutická komunita – obecný model a jeho aplikace v léčbě závislost í a další kolektivní monografi e, Základy klinické adiktologie. Kamil Kalina třikrát obdržel cenu Jaroslava Skály za odborné publikace, roku 2011 získal Cenu adiktologie za výjimečný přínos v oboru. J e nositelem evropských certifi kátů v psychoterapii a supervizi. V psychoterapii se hlásí k psychodynamické orientaci a vedle vlastní terapeutické práce vede psychoterapeutický výcvik a program teoret ického vzdělávání v akreditovaném institutu SUR. Kromě odborné literatury píše i verše a beletrii (nyní hledá nakladatele, který by uvedl na trh jeho románovou prvotinu).

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 390 
E-kniha 351 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 407 
E-kniha 366 
E-kniha 305 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.