0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Agresivita a kriminalita školní mládeže

2., aktualizované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
289
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.1.2018 2:03
i: 21934 n: 24753096r: 8366
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
197 -20 %
Ihned ke stažení
i: 21935 n: 24797618r: 8366
Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují klima celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže:
* Kde pramení zvýšené agresivní chování dětí a mládeže?
* Jak pracovat s problémovým dítětem?
Autor, zkušený odborník s dlouholetou praxí, seznamuje pedagogickou veřejnost, studenty učitelství, rodiče a vychovatele se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a také s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. Nově je doplněna kapitola o kyberšikaně.

Z obsahu knihy Agresivita a kriminalita školní mládeže

Úvod
1. Agresivita a agrese - rozdíl
1.1 Agresivita
Příčiny zvýšené agresivity u jedince
1.2 Agrese

2. Směry agrese
2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu
2.2 Agrese vybitá na zvířeti
2.3 Autoagrese
Sebevražedné jednání
Sebepoškozování

3. Dělení agresí
3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita
3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální
Emocionální agrese
Frustrační agrese
Agrese instrumentální
3.3 Moyerova klasifikace agresí
Predátorská agrese
Agrese mezi samci (nebo samicemi)
Agrese dráždivá
Agrese vyvolaná strachem
Rodičovská agrese
Sexuální agrese
Agrese jako obrana teritoria

4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže
4.1 Potvrzování funkčnosti agrese
4.2 Nečitelnost ve výchově
4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny
4.4 Agrese a vliv party (subkultury)
4.5 Předčasná "selekcee" dětí školního věku
4.6 Mediální násilí

5. Zvládání a řešení agrese

6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže
6.1 Hyperaktivita s poruchou pozornosti - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Základní příznaky ADHD
Ochranné strategie dítěte
6.2 Opoziční porucha chování
6.3 Lhaní
6.4 Krádeže
6.5 Záškoláctví
Příčiny záškoláctví
Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví
6.6 Útěky a toulky
Útěky
Toulky
6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy

7. Šikana jako varianta agresivního chování
7.1 Vymezení šikany
7.2 Směry šikany
Učitel x žák
Žák x učitel
Rodič x učitel
Učitel x rodič
Učitel x učitel
Ředitel x učitel
7.3 Vývojová stadia šikany
Ostrakismus
Fyzická agrese a psychická manipulace
Vytvoření jádra
Vytváření norem
Totalita
7.4 Varovné signály šikany
Charakteristické varovné signály ze strany oběti
Varovná místa šikany
7.5 Typologie agresorů a obětí
Typologie agresorů
Typologie obětí
7.6 První pomoc při výskytu šikanujícího chování
7.7 Šikana z právního hlediska

8. Kyberšikana - moderní fenomén sociálně patologického chování dětí a mládeže
8.1 Vymezení kyberšikany
8.2 Typy kyberšikanování
8.3 Typologie agresorů
Typologie podle stupňů škol
Typologie podle chování
8.4 Pomoc při výskytu kyberšikany
Nejčastější projevy chování oběti kyberšikany
Nejčastější projevy chování kyberagresora
Základní pravidla při setkání s kyberšikanou

Závěr
Přílohy
Literatura

Tištěná kniha

Datum vydání: 18. 05. 2015
Katalogové číslo: 27047
ISBN: 978-80-247-5309-6
Formát / stran: 144×207, 192 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 0.96MB | 3.54MB | 0.54MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Agresivita a kriminalita školní mládeže

Tištěná kniha

Datum vydání: 18. 05. 2015
Katalogové číslo: 27047
ISBN: 978-80-247-5309-6
Formát / stran: 144×207, 192 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 0.96MB | 3.54MB | 0.54MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Agresivita a kriminalita školní mládeže

2., aktualizované a rozšířené vydání
Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují klima celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže:
* Kde pramení zvýšené agresivní chování dětí a mládeže?
* Jak pracovat s problémovým dítětem?
Autor, zkušený odborník s dlouholetou praxí, seznamuje pedagogickou veřejnost, studenty učitelství, rodiče a vychovatele se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a také s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. Nově je doplněna kapitola o kyberšikaně.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
289
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.1.2018 2:03
i: 21934 n: 24753096r: 8366
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
197 -20 %
Ihned ke stažení
i: 21935 n: 24797618r: 8366

Z obsahu knihy Agresivita a kriminalita školní mládeže

Úvod
1. Agresivita a agrese - rozdíl
1.1 Agresivita
Příčiny zvýšené agresivity u jedince
1.2 Agrese

2. Směry agrese
2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu
2.2 Agrese vybitá na zvířeti
2.3 Autoagrese
Sebevražedné jednání
Sebepoškozování

3. Dělení agresí
3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita
3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální
Emocionální agrese
Frustrační agrese
Agrese instrumentální
3.3 Moyerova klasifikace agresí
Predátorská agrese
Agrese mezi samci (nebo samicemi)
Agrese dráždivá
Agrese vyvolaná strachem
Rodičovská agrese
Sexuální agrese
Agrese jako obrana teritoria

4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže
4.1 Potvrzování funkčnosti agrese
4.2 Nečitelnost ve výchově
4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny
4.4 Agrese a vliv party (subkultury)
4.5 Předčasná "selekcee" dětí školního věku
4.6 Mediální násilí

5. Zvládání a řešení agrese

6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže
6.1 Hyperaktivita s poruchou pozornosti - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Základní příznaky ADHD
Ochranné strategie dítěte
6.2 Opoziční porucha chování
6.3 Lhaní
6.4 Krádeže
6.5 Záškoláctví
Příčiny záškoláctví
Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví
6.6 Útěky a toulky
Útěky
Toulky
6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy

7. Šikana jako varianta agresivního chování
7.1 Vymezení šikany
7.2 Směry šikany
Učitel x žák
Žák x učitel
Rodič x učitel
Učitel x rodič
Učitel x učitel
Ředitel x učitel
7.3 Vývojová stadia šikany
Ostrakismus
Fyzická agrese a psychická manipulace
Vytvoření jádra
Vytváření norem
Totalita
7.4 Varovné signály šikany
Charakteristické varovné signály ze strany oběti
Varovná místa šikany
7.5 Typologie agresorů a obětí
Typologie agresorů
Typologie obětí
7.6 První pomoc při výskytu šikanujícího chování
7.7 Šikana z právního hlediska

8. Kyberšikana - moderní fenomén sociálně patologického chování dětí a mládeže
8.1 Vymezení kyberšikany
8.2 Typy kyberšikanování
8.3 Typologie agresorů
Typologie podle stupňů škol
Typologie podle chování
8.4 Pomoc při výskytu kyberšikany
Nejčastější projevy chování oběti kyberšikany
Nejčastější projevy chování kyberagresora
Základní pravidla při setkání s kyberšikanou

Závěr
Přílohy
Literatura

O Autorovi

Martínek Zdeněk

PaedDr. Zdeněk Martínek - absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Pracuje v Pedagogicko.psychologické poradně v Pelhřimově. Ve své praxi se zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech. Kromě toho přednáší pod vzdělávacími agenturami semináře na téma Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Agresivní a hyperaktivní dítě v MtŠ.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 219
E-kniha 149 -20 %
Tištěná 229
E-kniha 156 -20 %
Tištěná 69
E-kniha 55 -20 %
Tištěná 599
E-kniha 407 -20 %
Tištěná 399
E-kniha 271 -20 %
Tištěná 249
E-kniha 170 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace