0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Daňové a nedaňové náklady 2022

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 12886

Ukázky z E-knihy

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů.

Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.

Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky.

Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky.

Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Daňové a nedaňové náklady 2022

1. Úvod
2. Náklady v základu daně
• Základní pravidlo pro uplatňování daňových nákladů
• Podmínky daňové uznatelnosti nákladů
• Věcná časová souvislost nákladů základu daně
3. Automobil
• Náklady související provozem automobilu, náhradní způsob uplatnění nákladů
• Použití automobilu pro účely nesouvisející podnikáním
• Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
• Daňové odpisy automobilu
4. Cena obvyklá
• Vymezení ceny obvyklé, spojené nespojené osoby
• Cena obvyklá mezi zaměstnancem zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců
• Náhrada jízdních výdajů, stravné
• Náhrady při přijetí do zaměstnání
• Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů
7. Členské příspěvky
8. Daně jako náklad
• Daňová účinnost jednotlivých daní
• Doměřené daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku
• Zásady odpisování hmotného majetku, poměrná část odpisů
• Majetek vyloučený odpisování
• Pokračování odpisování započatém jiným subjektem
• Druhy daňových odpisů
• Zařazení do odpisových skupin
• Rovnoměrné odpisy, zrychlené odpisy
• Mimořádné odpisy
• Možnost zvýšení odpisů prvním roce
• Poloviční roční odpis
• Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové uplatnění nehmotného majetku
• Základní postup při odpisování nehmotného majetku
• Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“
• Vymezení darů „sponzoringu“ pro účely daně příjmů
• Reklamní předměty
• Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobý hmotný majetek účetnictví hmotný majetek daních
13. Dlouhodobý nehmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
• Nehmotný majetek účetnictví daních
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání
15. Hmotný majetek
• Vymezení hmotného majetku, uvedení do užívání
• Věci pevně spojené budovou
• Soubory movitých věcí
16. Jiný majetek
17. Leasing

• Operativní finanční leasing
• Leasing drobného hmotného majetku
• Odpisovaný hmotný majetek
• Pozemky hmotný majetek vyloučený odpisování
• Předčasné ukončení leasingové smlouvy (s odkupem bez odkupu)
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka
20. Motivační příspěvek žákům a studentům
21. Náhrada škody
22. Nájemné a pachtovné

• Daňová uznatelnost nájemného
• Prodej pronajatého majetku nájemci
• Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
23. Nehmotný majetek
• Vymezení nehmotného majetku
• Daňový režim nehmotného majetku
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob
• Odměna za výkon funkce, tantiémy
• Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
25. Odpis pohledávky
• Odpis pohledávky jako nedaňový náklad
• Daňová účinnost odpisu pohledávek
• Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
26. Odstupné za uvolnění bytu
27. Opravné položky k pohledávkám
• Vymezení zákonných opravných položek
• Podmínky tvorby zákonných opravných položek pohledávkám
• Opravné položky nepromlčeným pohledávkám (§ 8a)
• Opravné položky pohledávkám za dlužníky insolvenčním řízení (§ 8)
• Opravné položky tzv. nevýznamným pohledávkám (§ 8c)
• Opravné položky pohledávkám titulu ručení za clo (§ 8b)
28. Opravy a udržování
• Oprava udržování zákoně daních příjmů
• Údržba opravy pronajatého majetku
29. Paušalizace cestovních náhrad
• Použití metody paušalizace
• Rozhodnutí paušalizaci cestovních náhrad
30. Paušální výdaj na dopravu
• Vymezení paušálních výdajů za dopravu
• Paušální výdaj na dopravu plátců daně přidané hodnoty
• Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu
• Výdaje, které nelze kombinovat uplatněním paušálního výdaje
• Krácený paušální výdaj na dopravu
31. Paušální výdaje podnikatelů
• Výše paušálních výdajů hodnotové limity
• Přechod daňové evidence na paušální výdaje zpět
32. Paušální výdaje pronajímatelů
• Výše paušálních výdajů, limity změna způsobu uplatňování výdajů
• Platby nájemců na služby spojené nájmem
33. Penzijní pojištění
• Osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně
• Nezdanitelná část základu daně fyzických osob
34. Pohledávky postoupení
• Daňové dopady postoupení pohledávek, kterých nebylo účtováno
• Daňová účinnost pohledávek nabytých postoupením daňové evidenci
• Postupování pohledávek poplatníků, kteří vedou účetnictví
• Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou
• Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti
• Postupování pohledávek ze smluvních sankcí
35. Pojistné
• Motivační pojištění zaměstnanců
• Pojistné na sociální zabezpečení na všeobecné zdravotní pojištění
36. Pokuty, penále a jiné sankce
37. Poplatky
38. Pozemek

• Pozemek účetních předpisech dani příjmů
• Samostatná evidence jednotlivých složek majetku (pozemek, stavba)
• Oprava údržba pozemku
• Prodej pozemku daňová účinnost pořizovací ceny
39. Pracovní oblečení
40. Pracovní prostředky
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů

• Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik
• Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
42. Práva zaměstnanců
43. Přechodné ubytování

• Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance
• Přechodné ubytování ubytování při pracovní cestě
44. Reklama
45. Reprezentace a osobní spotřeba
46. Rezervy na opravu hmotného majetku

• Podmínky tvorby rezervy
• Stanovení výše roční tvorby rezervy
• Čerpání rezervy
47. Smluvní sankce
• Druhy smluvních sankcí
• Daňový režim smluvních sankcí
48. Soukromé životní pojištění
49. Spojené osoby

• Kapitálově spojené osoby, jinak spojené osoby
• Ovládající ovládaná osoba, osoby blízké
50. Škody
• Vymezení škody zákoně daních příjmů
• Zničení majetku
• Ostatní újmy
51. Technické zhodnocení hmotného majetku
• Rozlišování oprav technického zhodnocení
• Uplatnění technického zhodnocení daňových nákladech
• Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
52. Úroky
• Úroky úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby
• Úroky související pořízením majetku
• Úroky související pořízením dceřiné společnosti
• Úroky placené spojeným osobám, test nízké kapitalizace
• Úroky úvěru na financování výplaty podílu na zisku
53. Vstupní cena majetku
• Pořizovací cena
• Vlastní náklady
• Reprodukční pořizovací cena
• Ocenění majetku případě dědictví nebo daru
• Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
• Vymezení nákladů souvisejících pořízením majetku
• Okamžik zahájení ukončení pořizování majetku
54. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
• Účetní daňová zůstatková cena
• Vyřazení majetku zákoně daních příjmů daňová zůstatková cena
• Částečný prodej nebo likvidace majetku
• Účetní zůstatková cena drobného majetku dlouhodobého nehmotného majetku
• Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
55. Vzdělávání
56. Zaměstnanecké benefity

• Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
• Daňové dopady do závislé činnosti
• Zaměstnanecké benefity případě dohod konaných mimo pracovní poměr
57. Zásoby
• Vymezení pojmu zásoby
• Oceňování zásob při naskladnění při vyskladnění
• Způsoby účtování zásob
• Zásoby daňové evidenci
58. Závodní stravování
• Provoz vlastního stravovacího zařízení
• Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
59. Zmařená investice

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Daňové a nedaňové náklady 2022 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 229 
E-kniha 183  -20 %
Tištěná 220 
E-kniha 176  -20 %
Tištěná 99  -48 %
E-kniha 129  -20 %
Tištěná 99 
E-kniha 170  -20 %

Daňové a nedaňové náklady 2022

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 12886
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů.

Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.

Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky.

Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky.

Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Daňové a nedaňové náklady 2022

1. Úvod
2. Náklady v základu daně
• Základní pravidlo pro uplatňování daňových nákladů
• Podmínky daňové uznatelnosti nákladů
• Věcná časová souvislost nákladů základu daně
3. Automobil
• Náklady související provozem automobilu, náhradní způsob uplatnění nákladů
• Použití automobilu pro účely nesouvisející podnikáním
• Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
• Daňové odpisy automobilu
4. Cena obvyklá
• Vymezení ceny obvyklé, spojené nespojené osoby
• Cena obvyklá mezi zaměstnancem zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců
• Náhrada jízdních výdajů, stravné
• Náhrady při přijetí do zaměstnání
• Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů
7. Členské příspěvky
8. Daně jako náklad
• Daňová účinnost jednotlivých daní
• Doměřené daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku
• Zásady odpisování hmotného majetku, poměrná část odpisů
• Majetek vyloučený odpisování
• Pokračování odpisování započatém jiným subjektem
• Druhy daňových odpisů
• Zařazení do odpisových skupin
• Rovnoměrné odpisy, zrychlené odpisy
• Mimořádné odpisy
• Možnost zvýšení odpisů prvním roce
• Poloviční roční odpis
• Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové uplatnění nehmotného majetku
• Základní postup při odpisování nehmotného majetku
• Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“
• Vymezení darů „sponzoringu“ pro účely daně příjmů
• Reklamní předměty
• Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobý hmotný majetek účetnictví hmotný majetek daních
13. Dlouhodobý nehmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
• Nehmotný majetek účetnictví daních
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání
15. Hmotný majetek
• Vymezení hmotného majetku, uvedení do užívání
• Věci pevně spojené budovou
• Soubory movitých věcí
16. Jiný majetek
17. Leasing

• Operativní finanční leasing
• Leasing drobného hmotného majetku
• Odpisovaný hmotný majetek
• Pozemky hmotný majetek vyloučený odpisování
• Předčasné ukončení leasingové smlouvy (s odkupem bez odkupu)
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka
20. Motivační příspěvek žákům a studentům
21. Náhrada škody
22. Nájemné a pachtovné

• Daňová uznatelnost nájemného
• Prodej pronajatého majetku nájemci
• Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
23. Nehmotný majetek
• Vymezení nehmotného majetku
• Daňový režim nehmotného majetku
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob
• Odměna za výkon funkce, tantiémy
• Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
25. Odpis pohledávky
• Odpis pohledávky jako nedaňový náklad
• Daňová účinnost odpisu pohledávek
• Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
26. Odstupné za uvolnění bytu
27. Opravné položky k pohledávkám
• Vymezení zákonných opravných položek
• Podmínky tvorby zákonných opravných položek pohledávkám
• Opravné položky nepromlčeným pohledávkám (§ 8a)
• Opravné položky pohledávkám za dlužníky insolvenčním řízení (§ 8)
• Opravné položky tzv. nevýznamným pohledávkám (§ 8c)
• Opravné položky pohledávkám titulu ručení za clo (§ 8b)
28. Opravy a udržování
• Oprava udržování zákoně daních příjmů
• Údržba opravy pronajatého majetku
29. Paušalizace cestovních náhrad
• Použití metody paušalizace
• Rozhodnutí paušalizaci cestovních náhrad
30. Paušální výdaj na dopravu
• Vymezení paušálních výdajů za dopravu
• Paušální výdaj na dopravu plátců daně přidané hodnoty
• Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu
• Výdaje, které nelze kombinovat uplatněním paušálního výdaje
• Krácený paušální výdaj na dopravu
31. Paušální výdaje podnikatelů
• Výše paušálních výdajů hodnotové limity
• Přechod daňové evidence na paušální výdaje zpět
32. Paušální výdaje pronajímatelů
• Výše paušálních výdajů, limity změna způsobu uplatňování výdajů
• Platby nájemců na služby spojené nájmem
33. Penzijní pojištění
• Osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně
• Nezdanitelná část základu daně fyzických osob
34. Pohledávky postoupení
• Daňové dopady postoupení pohledávek, kterých nebylo účtováno
• Daňová účinnost pohledávek nabytých postoupením daňové evidenci
• Postupování pohledávek poplatníků, kteří vedou účetnictví
• Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou
• Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti
• Postupování pohledávek ze smluvních sankcí
35. Pojistné
• Motivační pojištění zaměstnanců
• Pojistné na sociální zabezpečení na všeobecné zdravotní pojištění
36. Pokuty, penále a jiné sankce
37. Poplatky
38. Pozemek

• Pozemek účetních předpisech dani příjmů
• Samostatná evidence jednotlivých složek majetku (pozemek, stavba)
• Oprava údržba pozemku
• Prodej pozemku daňová účinnost pořizovací ceny
39. Pracovní oblečení
40. Pracovní prostředky
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů

• Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik
• Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
42. Práva zaměstnanců
43. Přechodné ubytování

• Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance
• Přechodné ubytování ubytování při pracovní cestě
44. Reklama
45. Reprezentace a osobní spotřeba
46. Rezervy na opravu hmotného majetku

• Podmínky tvorby rezervy
• Stanovení výše roční tvorby rezervy
• Čerpání rezervy
47. Smluvní sankce
• Druhy smluvních sankcí
• Daňový režim smluvních sankcí
48. Soukromé životní pojištění
49. Spojené osoby

• Kapitálově spojené osoby, jinak spojené osoby
• Ovládající ovládaná osoba, osoby blízké
50. Škody
• Vymezení škody zákoně daních příjmů
• Zničení majetku
• Ostatní újmy
51. Technické zhodnocení hmotného majetku
• Rozlišování oprav technického zhodnocení
• Uplatnění technického zhodnocení daňových nákladech
• Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
52. Úroky
• Úroky úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby
• Úroky související pořízením majetku
• Úroky související pořízením dceřiné společnosti
• Úroky placené spojeným osobám, test nízké kapitalizace
• Úroky úvěru na financování výplaty podílu na zisku
53. Vstupní cena majetku
• Pořizovací cena
• Vlastní náklady
• Reprodukční pořizovací cena
• Ocenění majetku případě dědictví nebo daru
• Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
• Vymezení nákladů souvisejících pořízením majetku
• Okamžik zahájení ukončení pořizování majetku
54. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
• Účetní daňová zůstatková cena
• Vyřazení majetku zákoně daních příjmů daňová zůstatková cena
• Částečný prodej nebo likvidace majetku
• Účetní zůstatková cena drobného majetku dlouhodobého nehmotného majetku
• Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
55. Vzdělávání
56. Zaměstnanecké benefity

• Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
• Daňové dopady do závislé činnosti
• Zaměstnanecké benefity případě dohod konaných mimo pracovní poměr
57. Zásoby
• Vymezení pojmu zásoby
• Oceňování zásob při naskladnění při vyskladnění
• Způsoby účtování zásob
• Zásoby daňové evidenci
58. Závodní stravování
• Provoz vlastního stravovacího zařízení
• Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
59. Zmařená investice

O Autorovi

Hnátek Miloslav
Daňový poradce Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a mezinárodního zdanění. Jeho činnost pokrývá široké spektrum podnikatelských subjektů – podnikatelů, fy zických osob včetně svobodných povolání, pronajímatelů, obchodních korporací. V portfoliu jeho klientů jsou společnosti podnikající v oblasti služeb, i společnosti zabývající se obchodem a výrobou. Sp olupracuje s profesními asociacemi. Je členem Komory daňových poradců ČR od roku 1996, evidenční číslo 1960.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 144 
E-kniha 115  -20 %
E-kniha 306  -20 %
Tištěná 229 
E-kniha 183  -20 %
Tištěná 220 
E-kniha 176  -20 %
E-kniha 108  -20 %
E-kniha 119  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa