0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Dětská prostituce

2., doplněné a aktualizované vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 4865
E-kniha
PDF
161
Ihned ke stažení
i: 24432 n: 24762456r: 4865
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Doplněné a rozšířené vydání knihy Dětská prostituce se šířeji zabývá otázkou komerčního zneužívání dětí a přináší výsledky nových studií tohoto aktuálního tématu. Tato ojedinělá publikace se věnuje dětské prostituci nejenom jako palčivému sociálnímu problému, ale pojednává i o důvodech vzniku zmíněného chování u dětí a mladistvých i dopadům, které takové jednání má na budoucí život a vztahy jedinců v dětství komerčně zneužívaných. Nezbytným doplněním je informace o možné prevenci a právních aspektech dětské prostituce.

Z obsahu knihy Dětská prostituce

Obsah – Eva Vaníčková: Dětská prostituce
1. Dějiny prostituce
1.1 Přírodní pohlavní pospolitost, posvátná a pohostinná prostituce
1.2 Antika
1.3 Od Středověku do pozdního novověku
1.4 Doba objevů v moderních dějinách
1.5 Druhá polovina 20. století
2. Komerční sexuální zneužívání dětí
2.1 Definice a formy komerčního sexuálního zneužívání dětí
2.2 Dětská prostituce
2.3 Kořeny komerčního sexuálního zneužívání dětí
2.4 Dětská pornografie
2.5 Sexuální výchova dětí
2.6 Obchodování s dětmi
3. Sociálněpatologické chování dětí
3.1 Sociální aberace
3.2 Teorie anomie
3.3 Interkulturní rozdíly
3.4 Dospívání a sociální patologie
3.5 Poruchy chování dětí
3.6 Agrese a její osobnostní indikátory
4. Sociální toxiny
4.1 Sociální zdraví
4.2 Skupiny sociálních toxinů
4.3 Základní potřeby dětí
5. Dětská prostituce na prahu třetího milénia
5.1 Dětská prostituce ve světě
5.2 Evropa a dětská prostituce
5.3 Dětská prostituce a drogy
5.4 Dětská prostituce v ČR
6. Příčiny dětské prostituce
6.1 Chudoba
6.2 Osobní zkušenost se sexuálním zneužitím v dětství
6.3 Deficit v naplnění základních potřeb
6.4 Rodinná dysfunkce a domácí násilí
6.5 Deficit vzdělání
6.6 Nízká míra
6.7 Mýty a předsudky
6.8 Systémové násilí
7. Charakteristika a formy dětské prostituce
7.1 Práva dítěte
7.2 Trestný čin
7.3 Sexuální průmysl
7.4 Forma komerčního sexuálního zneužívání dětí
7.5 Účel sexuální turistiky
7.6 Nerespektování Charty sexuálních a reprodukčních práv
7.7 Klasická dětská prostituce je spojená s deficitem vzdělání a zájmů
7.8 Transnárodní a transkulturní fenomén
7.9 Pokrytecká morálka jako projev dichotomie
7.10 Sociální subkultura
7.11 Dětská prostituce je forma sociálněpatologického chování dětí
7.12 Šíření sexuálně přenosných chorob
7.13 Reprodukční zdraví
7.14 Zákon nabídky a poptávky
7.15 Sexuální násilí, tělesné tresty, psychická manipulace
7.16 prevence je účinná
7.17 Formy dětské prostituce
8. Dívčí a chlapecká dětská prostituce
8.1 Dívčí prostituce
8.1.1 Dobrovolná prostituce
8.1.2 Typy dívčí prostituce
8.2 Chlapecká prostituce
8.2.1 Heterosexuální chlapecká prostituce
8.2.2 Homosexuální chlapecká prostituce
8.2.3 Pouliční forma homosexuální chlapecké prostituce
8.3 Profil poptávky po dětské prostituci
9. Následky prostituce
9.1 Oběť násilí
9.2 Sociální trauma
9.3 Psychické stigma
9.4 Stres
9.5 Posttraumatická stresová porucha
9.6 Suicidální chování
9.7 Drogová závoslost
9.8 Zneužití pro kriminální aktivity
9.9 Sexuální a reprodukční zdraví
9.10 Marginalizace, migrace, ilegalita
9.11 Vykořenění ze společnosti a devastace psychiky
9.12 Poruchy somatického zdraví
10. Právní aspekty
10.1 Úmluva o právech dítěte
10.2 Sexuální práva
10.3 Platná první úprava v ČR
10.4 2. opční protokol OSN o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii
11. Prevence dětské prostituce
11.1 Základní východiska prevence
11.2 Teze pro preventivní strategie
11.3 Prevence v zorném úhlu příčin dětské pornografie
11.4 Pyramida prevence
12. Deskriptivní studie o postojích dětí k prostituci
12.1 Deskriptivní studie v roce 2001
12.2 Porovnání určitých dat studií z let 2001 a 2004
12.3 Deskriptivní studie v roce 2004
12.4 Deskriptivní studie v roce 2006
12.5 Překonání mýtů o dětské prostituci v ČR
12.6 Sexuální chování dětí
12. Dětská prostituce očima dospělé populace
13.1 Dětská prostituce existuje
13.2 Dítě provozující prostituci je oběť
13.3 Poptávka po dětské prostituci v ČR
13.4 Motivy dětské prostituce
13.5 Co s dětskou prostitucí
14. Mezinárodní a národní strategie
14.1 2. světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí
14.2 Jokohamský globální závazek
14.3 Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
14.4 2. národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí

Literatura
Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.6MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Dětská prostituce
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.6MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Dětská prostituce

2., doplněné a aktualizované vydání
Doplněné a rozšířené vydání knihy Dětská prostituce se šířeji zabývá otázkou komerčního zneužívání dětí a přináší výsledky nových studií tohoto aktuálního tématu. Tato ojedinělá publikace se věnuje dětské prostituci nejenom jako palčivému sociálnímu problému, ale pojednává i o důvodech vzniku zmíněného chování u dětí a mladistvých i dopadům, které takové jednání má na budoucí život a vztahy jedinců v dětství komerčně zneužívaných. Nezbytným doplněním je informace o možné prevenci a právních aspektech dětské prostituce.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 4865
E-kniha
PDF
161
Ihned ke stažení
i: 24432 n: 24762456r: 4865

Z obsahu knihy Dětská prostituce

Obsah – Eva Vaníčková: Dětská prostituce
1. Dějiny prostituce
1.1 Přírodní pohlavní pospolitost, posvátná a pohostinná prostituce
1.2 Antika
1.3 Od Středověku do pozdního novověku
1.4 Doba objevů v moderních dějinách
1.5 Druhá polovina 20. století
2. Komerční sexuální zneužívání dětí
2.1 Definice a formy komerčního sexuálního zneužívání dětí
2.2 Dětská prostituce
2.3 Kořeny komerčního sexuálního zneužívání dětí
2.4 Dětská pornografie
2.5 Sexuální výchova dětí
2.6 Obchodování s dětmi
3. Sociálněpatologické chování dětí
3.1 Sociální aberace
3.2 Teorie anomie
3.3 Interkulturní rozdíly
3.4 Dospívání a sociální patologie
3.5 Poruchy chování dětí
3.6 Agrese a její osobnostní indikátory
4. Sociální toxiny
4.1 Sociální zdraví
4.2 Skupiny sociálních toxinů
4.3 Základní potřeby dětí
5. Dětská prostituce na prahu třetího milénia
5.1 Dětská prostituce ve světě
5.2 Evropa a dětská prostituce
5.3 Dětská prostituce a drogy
5.4 Dětská prostituce v ČR
6. Příčiny dětské prostituce
6.1 Chudoba
6.2 Osobní zkušenost se sexuálním zneužitím v dětství
6.3 Deficit v naplnění základních potřeb
6.4 Rodinná dysfunkce a domácí násilí
6.5 Deficit vzdělání
6.6 Nízká míra
6.7 Mýty a předsudky
6.8 Systémové násilí
7. Charakteristika a formy dětské prostituce
7.1 Práva dítěte
7.2 Trestný čin
7.3 Sexuální průmysl
7.4 Forma komerčního sexuálního zneužívání dětí
7.5 Účel sexuální turistiky
7.6 Nerespektování Charty sexuálních a reprodukčních práv
7.7 Klasická dětská prostituce je spojená s deficitem vzdělání a zájmů
7.8 Transnárodní a transkulturní fenomén
7.9 Pokrytecká morálka jako projev dichotomie
7.10 Sociální subkultura
7.11 Dětská prostituce je forma sociálněpatologického chování dětí
7.12 Šíření sexuálně přenosných chorob
7.13 Reprodukční zdraví
7.14 Zákon nabídky a poptávky
7.15 Sexuální násilí, tělesné tresty, psychická manipulace
7.16 prevence je účinná
7.17 Formy dětské prostituce
8. Dívčí a chlapecká dětská prostituce
8.1 Dívčí prostituce
8.1.1 Dobrovolná prostituce
8.1.2 Typy dívčí prostituce
8.2 Chlapecká prostituce
8.2.1 Heterosexuální chlapecká prostituce
8.2.2 Homosexuální chlapecká prostituce
8.2.3 Pouliční forma homosexuální chlapecké prostituce
8.3 Profil poptávky po dětské prostituci
9. Následky prostituce
9.1 Oběť násilí
9.2 Sociální trauma
9.3 Psychické stigma
9.4 Stres
9.5 Posttraumatická stresová porucha
9.6 Suicidální chování
9.7 Drogová závoslost
9.8 Zneužití pro kriminální aktivity
9.9 Sexuální a reprodukční zdraví
9.10 Marginalizace, migrace, ilegalita
9.11 Vykořenění ze společnosti a devastace psychiky
9.12 Poruchy somatického zdraví
10. Právní aspekty
10.1 Úmluva o právech dítěte
10.2 Sexuální práva
10.3 Platná první úprava v ČR
10.4 2. opční protokol OSN o obchodování s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii
11. Prevence dětské prostituce
11.1 Základní východiska prevence
11.2 Teze pro preventivní strategie
11.3 Prevence v zorném úhlu příčin dětské pornografie
11.4 Pyramida prevence
12. Deskriptivní studie o postojích dětí k prostituci
12.1 Deskriptivní studie v roce 2001
12.2 Porovnání určitých dat studií z let 2001 a 2004
12.3 Deskriptivní studie v roce 2004
12.4 Deskriptivní studie v roce 2006
12.5 Překonání mýtů o dětské prostituci v ČR
12.6 Sexuální chování dětí
12. Dětská prostituce očima dospělé populace
13.1 Dětská prostituce existuje
13.2 Dítě provozující prostituci je oběť
13.3 Poptávka po dětské prostituci v ČR
13.4 Motivy dětské prostituce
13.5 Co s dětskou prostitucí
14. Mezinárodní a národní strategie
14.1 2. světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí
14.2 Jokohamský globální závazek
14.3 Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
14.4 2. národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí

Literatura
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 355
E-kniha 302
Tištěná 159
E-kniha 159
Tištěná 269
Tištěná 99

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace