0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Dokumentární akreditiv v praxi

6. zcela přepracované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
329
Poslední kusyi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 25.2.2017 9:22
i: 21152 n: 24748306r: 7895
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
280
Ihned ke stažení
i: 21153 n: 24789385r: 7895
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.

Z obsahu knihy Dokumentární akreditiv v praxi

Předmluva 7
Úvodní slovo 9
Poděkování 11
Smysl a cíle této publikace – praktického průvodce pro české exportéry 13
I. OBECNÁ ČÁST: ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ 15
1. Platební metoda – placení dokumentárním akreditivem 15
1.1 Stručná charakteristika platebních metod 15
2. Dokumentární akreditiv – základní charakteristika 21
2.1 Co je to dokumentární akreditiv? 21
2.2 Druhy dokumentárních akreditivů 22
2.3 Potvrzený nebo nepotvrzený akreditiv 22
2.4 Strany zúčastňující se akreditivní operace 23
2.5 Postup při provádění akreditivní operace 23
2.6 Speciální typy dokumentárních akreditivů 25
3. Vztahy mezi stranami akreditivní operace 29
3.1 Vztah mezi exportérem a importérem – obchodní kontrakt 29
3.2 Vztah mezi importérem a jeho bankou – bankou vystavující akreditiv 29
3.3 Vztah mezi vystavující bankou a bankou avizující akreditiv beneficientovi – exportérovi 30
3.4 Vztah mezi exportérem a vystavující bankou 30
3.5 Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem 31
3.6 Ostatní vztahy 31
4. Hlavní principy dokumentárního akreditivu 34
4.1 Princip neodvolatelnosti (neodvolatelný akreditiv) 34
4.2 Princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích 34
4.3 Princip dokumentárnosti 34
4.4 Princip vyloučení odpovědnosti bank 34
5. Hlavní náležitosti dokumentárního akreditivu 36
5.1 Akreditiv ve formě swiftové zprávy 36
5.2 Akreditiv vystavený v telexové formě 47
5.3 Akreditiv vystavený ve formě dopisu 49
6. Použitelnost akreditivu 50
6.1 Jednotlivé způsoby použitelnosti akreditivu a možnosti zúčastněných bank v akreditivní operaci 51
II. PRAKTICKÁ ČÁST – POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU 55
7. Předkontraktní příprava v souvislosti s importním a exportním dokumentárním akreditivem 55
7.1 Co by měl importér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55
7.2 Co by měl exportér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55
7.3 Obchodní kontrakt mezi exportérem a importérem 56
7.4 Dokumentární akreditiv jako způsob zaplacení hodnoty zboží 56
8. Kupní smlouva 57
8.1 Náležitosti smlouvy 57
8.2 Dokumentární akreditiv – platební podmínka zaplacení kupní smlouvy 57
8.3 Incoterms 58
9. Importní dokumentární akreditiv – provedení operace 61
9.1 Vystavení dokumentárního akreditivu 61
9.2 Vlastní vystavení akreditivu 62
Příloha 1: Příkaz k vystavení neodvolatelného dokumentárního akreditivu 64
10. Exportní dokumentární akreditiv – provedení operace 85
10.1 Avizování dokumentárního akreditivu beneficientovi 85
10.2 Vlastní avizování akreditivu 87
Příloha 2: Pomůcka pro orientaci ve swiftové zprávě MT 700 – vystavení akreditivu (nejčastěji
používaná pole relevantní pro beneficienta akreditivu, stav k listopadu 2013) 88
Příloha 3: Avizování exportního akreditivu beneficientovi – vzor bankovního formuláře 90
Příloha 4: Pomůcka pro beneficienta pro kontrolu došlého avíza akreditivu 91
11. Změna dokumentárního akreditivu 92
11.1 Swiftová forma změny 92
11.2 Praktický postup změny akreditivu 93
12. Vystavení dokumentů 95
13. Prezentace dokumentů 96
Příloha 5: Exportní akreditiv (Pomůcka pro kontrolu dokumentů) 97
Příloha 6: Vzor průvodního dopisu k prezentovaným dokumentům 98
14. Nesrovnalosti v dokumentech – možnosti řešení 99
14.1 Opravitelné nesrovnalosti 99
14.2 Neopravitelné nesrovnalosti 99
15. Čerpání akreditivu 103
15.1 Čerpání akreditivu použitelného platbou na viděnou 103
15.2 Čerpání akreditivu použitelného odloženou platbou 104
15.3 Čerpání akreditivu použitelného akceptací směnky 105
15.4 Čerpání akreditivu použitelného negociací 107
Příloha 7: Postup při provádění dokumentárního akreditivu (schematický přehled) 109
III. FINANCOVÁNÍ AKREDITIVŮ 112
16. Financování exportních a importních dokumentárních akreditivů 112
16.1 Importní financování za pomocí akreditivů 112
16.2 Předexportní a exportní financování za pomoci akreditivů 114
IV. KONTROLA DOKUMENTŮ 121
17. Kontrola dokumentů – nesrovnalosti v dokumentech 121
17.1 Obecná pravidla kontroly dokumentů – povinnosti bank 121
17.2 Vlastní kontrola dokumentů 122
18. Kontrola jednotlivých dokumentů 132
18.1 Obchodní dokumenty 133
18.2 Finanční dokumenty 161
18.3 Dopravní dokumenty 165
18.4 Pojistné dokumenty 199
Seznam literatury 203
Rejstřík 205

Tištěná kniha

Datum vydání: 05. 12. 2013
Katalogové číslo: 4367
ISBN: 978-80-247-4830-6
Formát / stran: 205×295, 208 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 10.8MB | 7.4MB | 10MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Dokumentární akreditiv v praxi
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 05. 12. 2013
Katalogové číslo: 4367
ISBN: 978-80-247-4830-6
Formát / stran: 205×295, 208 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 10.8MB | 7.4MB | 10MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Dokumentární akreditiv v praxi

6. zcela přepracované a rozšířené vydání
Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
329
Poslední kusyi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 25.2.2017 9:22
i: 21152 n: 24748306r: 7895
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
280
Ihned ke stažení
i: 21153 n: 24789385r: 7895

Z obsahu knihy Dokumentární akreditiv v praxi

Předmluva 7
Úvodní slovo 9
Poděkování 11
Smysl a cíle této publikace – praktického průvodce pro české exportéry 13
I. OBECNÁ ČÁST: ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ 15
1. Platební metoda – placení dokumentárním akreditivem 15
1.1 Stručná charakteristika platebních metod 15
2. Dokumentární akreditiv – základní charakteristika 21
2.1 Co je to dokumentární akreditiv? 21
2.2 Druhy dokumentárních akreditivů 22
2.3 Potvrzený nebo nepotvrzený akreditiv 22
2.4 Strany zúčastňující se akreditivní operace 23
2.5 Postup při provádění akreditivní operace 23
2.6 Speciální typy dokumentárních akreditivů 25
3. Vztahy mezi stranami akreditivní operace 29
3.1 Vztah mezi exportérem a importérem – obchodní kontrakt 29
3.2 Vztah mezi importérem a jeho bankou – bankou vystavující akreditiv 29
3.3 Vztah mezi vystavující bankou a bankou avizující akreditiv beneficientovi – exportérovi 30
3.4 Vztah mezi exportérem a vystavující bankou 30
3.5 Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem 31
3.6 Ostatní vztahy 31
4. Hlavní principy dokumentárního akreditivu 34
4.1 Princip neodvolatelnosti (neodvolatelný akreditiv) 34
4.2 Princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích 34
4.3 Princip dokumentárnosti 34
4.4 Princip vyloučení odpovědnosti bank 34
5. Hlavní náležitosti dokumentárního akreditivu 36
5.1 Akreditiv ve formě swiftové zprávy 36
5.2 Akreditiv vystavený v telexové formě 47
5.3 Akreditiv vystavený ve formě dopisu 49
6. Použitelnost akreditivu 50
6.1 Jednotlivé způsoby použitelnosti akreditivu a možnosti zúčastněných bank v akreditivní operaci 51
II. PRAKTICKÁ ČÁST – POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU 55
7. Předkontraktní příprava v souvislosti s importním a exportním dokumentárním akreditivem 55
7.1 Co by měl importér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55
7.2 Co by měl exportér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55
7.3 Obchodní kontrakt mezi exportérem a importérem 56
7.4 Dokumentární akreditiv jako způsob zaplacení hodnoty zboží 56
8. Kupní smlouva 57
8.1 Náležitosti smlouvy 57
8.2 Dokumentární akreditiv – platební podmínka zaplacení kupní smlouvy 57
8.3 Incoterms 58
9. Importní dokumentární akreditiv – provedení operace 61
9.1 Vystavení dokumentárního akreditivu 61
9.2 Vlastní vystavení akreditivu 62
Příloha 1: Příkaz k vystavení neodvolatelného dokumentárního akreditivu 64
10. Exportní dokumentární akreditiv – provedení operace 85
10.1 Avizování dokumentárního akreditivu beneficientovi 85
10.2 Vlastní avizování akreditivu 87
Příloha 2: Pomůcka pro orientaci ve swiftové zprávě MT 700 – vystavení akreditivu (nejčastěji
používaná pole relevantní pro beneficienta akreditivu, stav k listopadu 2013) 88
Příloha 3: Avizování exportního akreditivu beneficientovi – vzor bankovního formuláře 90
Příloha 4: Pomůcka pro beneficienta pro kontrolu došlého avíza akreditivu 91
11. Změna dokumentárního akreditivu 92
11.1 Swiftová forma změny 92
11.2 Praktický postup změny akreditivu 93
12. Vystavení dokumentů 95
13. Prezentace dokumentů 96
Příloha 5: Exportní akreditiv (Pomůcka pro kontrolu dokumentů) 97
Příloha 6: Vzor průvodního dopisu k prezentovaným dokumentům 98
14. Nesrovnalosti v dokumentech – možnosti řešení 99
14.1 Opravitelné nesrovnalosti 99
14.2 Neopravitelné nesrovnalosti 99
15. Čerpání akreditivu 103
15.1 Čerpání akreditivu použitelného platbou na viděnou 103
15.2 Čerpání akreditivu použitelného odloženou platbou 104
15.3 Čerpání akreditivu použitelného akceptací směnky 105
15.4 Čerpání akreditivu použitelného negociací 107
Příloha 7: Postup při provádění dokumentárního akreditivu (schematický přehled) 109
III. FINANCOVÁNÍ AKREDITIVŮ 112
16. Financování exportních a importních dokumentárních akreditivů 112
16.1 Importní financování za pomocí akreditivů 112
16.2 Předexportní a exportní financování za pomoci akreditivů 114
IV. KONTROLA DOKUMENTŮ 121
17. Kontrola dokumentů – nesrovnalosti v dokumentech 121
17.1 Obecná pravidla kontroly dokumentů – povinnosti bank 121
17.2 Vlastní kontrola dokumentů 122
18. Kontrola jednotlivých dokumentů 132
18.1 Obchodní dokumenty 133
18.2 Finanční dokumenty 161
18.3 Dopravní dokumenty 165
18.4 Pojistné dokumenty 199
Seznam literatury 203
Rejstřík 205

Recenze

Nejsou zde žádné recenze. Přihlaste se a napište první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace