0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Finanční trhy

4., aktualizované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
890
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.5.2018 12:03
i: 21273 n: 24736716r: 7960
E-kniha
PDF (Adobe DRM)
757
Ihned ke stažení
i: 21274 n: 24794075r: 7960
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné legislativní změny, jednak je rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému, o obchodování na měnových trzích a o investování do drahých kovů. A v neposlední řadě se rovněž věnuje rizikům soudobého vývoje a možným dopadům na ekonomiku a lidskou společnost. Publikace je určena odborným pracovníkům finančních institucí, učitelům a studentům ekonomických VŠ a rovněž všem těm, kteří se o problematiku finančních trhů zajímají.

Z obsahu knihy Finanční trhy

ÚVOD 33
SUMMARY 34
VORWORT 35
KAPITOLA 1
FINANČNÍ TRHY, JEJICH VYMEZENÍ A FUNKCE V EKONOMICE 37
1 Úvod do teorie finančních trhů 38
1.1 Historický vývoj peněz 38
1.2 Finanční systém a jeho funkce 40
1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41
2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52
2.1 Reálné a finanční investice 52
3 Členění finančního trhu 60
3.1 Peněžní trh 61
3.2 Kapitálový trh 62
3.3 Trhy s cizími měnami 64
3.4 Trhy drahých kovů 64
4 Struktura trhu cenných papírů 65
4.1 Trhy primární a sekundární 65
4.2 Trhy veřejné a neveřejné 66
5 Efektivnost fungování finančních trhů 69
5.1 Ideální (dokonalý) trh 69
5.2 Efektivní trh 70
5.3 Reálný trh 70
6 Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu 70
6.1 Aktuální podmínky na finančním trhu 70
6.2 Spekulace, resp. "hedgingg" 71
6.3 Arbitráž 71
KAPITOLA 2
FINANČNÍ INSTITUCE, JEJICH PRODUKTY A?SLUŽBY 73
1 Kategorizace subjektů působících ve finančním sektoru 74
1.1 Teoretické členění finančních institucí 74
1.2 Systemizace finančních institucí používaná v praxi 75
2 Bankovní instituce 77
2.1 Centrální banka 78
2.2 Obchodní banky 90
2.3 Nebankovní spořitelní instituce 115
2.4 Ostatní instituce bankovního sektoru 116
3 Nebankovní instituce sektoru investičních služeb 116
3.1 Obchodníci s cennými papíry 117
3.2 Investiční společnosti 118
3.3 Investiční fondy 119
3.4 Penzijní společnosti a?penzijní fondy 121
3.5 Burzy, resp. regulované organizované trhy 123
4 Instituce sektoru pojišťovnictví 126
4.1 Pojišťovny 127
4.2 Zajišťovny 133
5 Další licencované subjekty finančního systému 134
5.1 Licencované instituce podnikatelského zaměření 134
5.2 Instituce účelově zřizované státem 135
5.3 Licencované (resp. registrované) profese fyzických osob 137
6 Ostatní subjekty působící ve finančním sektoru 138
6.1 Nelicencované právnické osoby 138
6.2 Nelicencované fyzické osoby 139
7 Finanční konglomeráty 140
8 Nadnárodní finanční instituce 141
9 Mezinárodní finanční instituce 142
KAPITOLA 3
ÚROKOVÉ SAZBY A JEJICH VÝZNAM V EKONOMICE 143
1 Funkce úrokových sazeb ve finančním a ekonomickém systému 144
2 Teorie úrokových sazeb 145
2.1 Klasická teorie úrokových sazeb 145
2.2 Úroková teorie preference likvidity 149
2.3 Úroková teorie zapůjčitelných fondů 153
2.4 Úroková teorie racionálního očekávání 158
3 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb 159
3.1 Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou 159
3.2 Mezibankovní úrokové sazby 160
3.3 Tržní úrokové sazby 161
4 Mechanismus regulace úrokových sazeb 162
KAPITOLA 4
KLÍČOVÉ FAKTORY FUNGOVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU 163
1 Vymezení termínu "investicee" a jejich základní charakteristika 164
2 Všeobecné předpoklady investiční aktivity 164
2.1 Bohatství 165
2.2 Kvalita investičního prostředí 166
3 Faktory individuální investiční strategie 166
3.1 Výnosnost 167
3.2 Rizikovost 201
3.3 Likvidita 209
4 Vzájemná provázanost jednotlivých investičních faktorů 210
4.1 Rozhodování při souběžném uvažování výnosnosti, rizikovosti a likvidity 211
KAPITOLA 5
ZÁKLADNÍ DRUHY FINANČNÍCH INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ 217
1 Finanční nástroje investičního a neinvestičního charakteru 218
1.1 Finanční investiční instrumenty 218
1.2 Finanční instrumenty neinvestiční povahy 218
2 Základní druhy investičních instrumentů 219
2.1 Klasické investiční nástroje 219
2.2 Termínové derivátové instrumenty 223
2.3 Cenné papíry "majetkovýchh" investičních a podílových fondů 223
2.4 Strukturované produkty 223
3 Aspekty právního vymezení cenných papírů 225
KAPITOLA 6
KLASICKÉ FINANČNÍ INVESTIČNÍ INSTRUMENTY 227
1 Vymezení klasických investičních cenných papírů 228
1.1 Členění klasických investičních cenných papírů z hlediska délky jejich životnosti 228
1.2 Členění klasických investičních cenných papírů podle majetkové podstaty 229
2 Podnikové (korporační, akcie 230
2.1 Základní druhy akcií 230
2.2 Fundamentální akciová analýza 237
2.3 Technická analýza 300
2.4 Psychologická analýza 372
3 Dluhové cenné papíry (dluhopisy) 393
3.1 Model zapůjčitelných fondů 393
3.2 Základní druhy dluhopisů 396
3.3 (Fundamentální) analýza dluhopisů 408
4 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu 427
5 Obchodování akcií a dluhopisů na primárních a sekundárních trzích 430
5.1 Základní způsoby spekulace 431
5.2 Emitování cenných papírů a jejich uvádění do oběhu 434
5.3 Obchodování cenných papírů na veřejných sekundárních trzích 438
6 Obchodování cizích měn 462
6.1 Devizový trh 463
6.2 Valutový trh 471
7 Investice do drahých kovů 472
7.1 Investice do zlata 472
7.2 Investice do stříbra 476
7.3 Investice do platiny 477
7.4 Investice do palladia 478
KAPITOLA 7
TERMÍNOVÉ DERIVÁTOVÉ INSTRUMENTY 479
1 Vymezení promptních a termínových obchodů 480
1.1 Promptní obchody 480
1.2 Termínové obchody 480
2 Základní druhy termínových derivátových instrumentů 482
2.1 Členění termínových kontraktů podle vlastností a obchodovatelnosti 482
2.2 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 483
3 Pevné termínové kontrakty typu forward a futures 484
3.1 Kontrakty typu forward 485
3.2 Kontrakty typu futures 493
4 Swapové kontrakty 503
4.1 Standardizované swapové kontrakty 504
4.2 Nestandardní swapové kontrakty 509
4.3 Vzájemné kombinace swapových kontraktů 510
5 Opční instrumenty 511
5.1 Základní druhy opčních instrumentů (("Plain Vanillaa" opce) 512
5.2 Exotické opce 530
6 Syntetické termínové derivátové instrumenty 574
6.1 Syntetické termínové derivátové instrumenty první generace 574
6.2 Syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585
6.3 Syntetické termínové derivátové instrumenty vyšších generací 594
KAPITOLA 8
CENNÉ PAPÍRY MAJETKOVÝCH INVESTIČNÍCH A PODÍLOVÝCH FONDŮ 595
1 Vymezení majetkových investičních a podílových fondů 596
2 "Klasickéé" investiční a podílové fondy kolektivního investování 596
2.1 Cenné papíry investičních fondů kolektivního investování 597
2.2 Cenné papíry podílových fondů kolektivního investování 598
2.3 Základní faktory investiční strategie při kolektivním investování 600
3 "Exchange Traded Fundss" 607
3.1 Základní charakteristika "Exchange Traded Fundss" 607
3.2 Druhy "Exchange Traded Fundss" 610
4 Hedgeové fondy, resp. fondy kvalifikovaných investorů 612
KAPITOLA 9
STRUKTUROVANÉ PRODUKTY 615
1 Základní vymezení strukturovaných produktů 616
2 Strukturované vklady 618
3 Strukturované dluhové cenné papíry 620
3.1 Strukturované dluhopisy 621
3.2 Investiční (strukturované) certifikáty 635
3.3 "Exchange Traded Notess" 648
3.4 Úvěrové (kreditní) dluhopisy 649
4 Cenné papíry strukturovaných fondů 664
4.1 Strukturované fondy kolektivního investování 664
4.2 Strukturované fondy kvalifikovaných investorů 668
5 Sekuritizované pákové deriváty 669
5.1 Warranty 669
5.2 Knock-out certifikáty 679
5.3 "Contracts for Differencee" 687
6 Kombinace strukturovaných produktů s jinými finančními instrumenty 695
KAPITOLA 10
REGULACE A DOHLED VE FINANČNÍM SYSTÉMU 697
1 Regulace finančního systému jako součást státní hospodářské politiky 698
2 Vymezení pojmů "regulacee" a "dohledd" 698
2.1 Regulace 699
2.2 Dohled 699
3 Regulace a dohled nad finančními institucemi 700
3.1 Základní typy možného tržního selhání ve finančním systému 701
3.2 Soudobé systémy dohledu nad činnostmi finančních institucí 703
3.3 Samoregulace 707
3.4 Regulace a dohled nad jednotlivými druhy finančních institucí 707
4 Regulace a dozorování finančních konglomerátů 719
4.1 Specifické faktory rizikovosti finančních konglomerátů 720
4.2 Konsolidovaný dohled nad finančními konglomeráty 723
5 Mezinárodní regulace a dohled 724
5.1 Soudobé způsoby mezinárodní regulace a dohledu 724
5.2 Soudobý vývoj mezinárodní regulace a dohledu ve finančním sektoru 725
KAPITOLA 11
SOUDOBÝ VÝVOJ SVĚTOVÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU A SVĚTOVÉ EKONOMIKY 727
1 Vývojové trendy finančních trhů a světového finančního systému 728
1.1 Všeobecné předpoklady rozvoje finančních trhů 728
1.2 Faktory ovlivňující podmínky finančního podnikání 729
1.3 Nejvýznamnější soudobé vývojové trendy světového finančního systému 730
2 Rizikové faktory soudobého finančního systému a světové ekonomiky 733
2.1 Faktory ekonomické povahy ohrožující funkčnost světové ekonomiky 733
2.2 Role člověka jako tvůrce a uživatele finančního a ekonomického systému 737
3 Celosvětová globalizace finančního systému a ekonomiky 738
DOSLOV 739
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 741
PŘÍLOHA FIO BANKY 747

Tištěná kniha

Datum vydání: 30. 09. 2014
Katalogové číslo: 3593
ISBN: 978-80-247-3671-6
Formát / stran: 210×297, 768 stran

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 14.4MB
Druh ochrany: Adobe DRM
Finanční trhy
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 30. 09. 2014
Katalogové číslo: 3593
ISBN: 978-80-247-3671-6
Formát / stran: 210×297, 768 stran

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 14.4MB
Druh ochrany: Adobe DRM

Finanční trhy

4., aktualizované a rozšířené vydání
Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné legislativní změny, jednak je rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému, o obchodování na měnových trzích a o investování do drahých kovů. A v neposlední řadě se rovněž věnuje rizikům soudobého vývoje a možným dopadům na ekonomiku a lidskou společnost. Publikace je určena odborným pracovníkům finančních institucí, učitelům a studentům ekonomických VŠ a rovněž všem těm, kteří se o problematiku finančních trhů zajímají.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
890
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.5.2018 12:03
i: 21273 n: 24736716r: 7960
E-kniha
PDF (Adobe DRM)
757
Ihned ke stažení
i: 21274 n: 24794075r: 7960

Z obsahu knihy Finanční trhy

ÚVOD 33
SUMMARY 34
VORWORT 35
KAPITOLA 1
FINANČNÍ TRHY, JEJICH VYMEZENÍ A FUNKCE V EKONOMICE 37
1 Úvod do teorie finančních trhů 38
1.1 Historický vývoj peněz 38
1.2 Finanční systém a jeho funkce 40
1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41
2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52
2.1 Reálné a finanční investice 52
3 Členění finančního trhu 60
3.1 Peněžní trh 61
3.2 Kapitálový trh 62
3.3 Trhy s cizími měnami 64
3.4 Trhy drahých kovů 64
4 Struktura trhu cenných papírů 65
4.1 Trhy primární a sekundární 65
4.2 Trhy veřejné a neveřejné 66
5 Efektivnost fungování finančních trhů 69
5.1 Ideální (dokonalý) trh 69
5.2 Efektivní trh 70
5.3 Reálný trh 70
6 Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu 70
6.1 Aktuální podmínky na finančním trhu 70
6.2 Spekulace, resp. "hedgingg" 71
6.3 Arbitráž 71
KAPITOLA 2
FINANČNÍ INSTITUCE, JEJICH PRODUKTY A?SLUŽBY 73
1 Kategorizace subjektů působících ve finančním sektoru 74
1.1 Teoretické členění finančních institucí 74
1.2 Systemizace finančních institucí používaná v praxi 75
2 Bankovní instituce 77
2.1 Centrální banka 78
2.2 Obchodní banky 90
2.3 Nebankovní spořitelní instituce 115
2.4 Ostatní instituce bankovního sektoru 116
3 Nebankovní instituce sektoru investičních služeb 116
3.1 Obchodníci s cennými papíry 117
3.2 Investiční společnosti 118
3.3 Investiční fondy 119
3.4 Penzijní společnosti a?penzijní fondy 121
3.5 Burzy, resp. regulované organizované trhy 123
4 Instituce sektoru pojišťovnictví 126
4.1 Pojišťovny 127
4.2 Zajišťovny 133
5 Další licencované subjekty finančního systému 134
5.1 Licencované instituce podnikatelského zaměření 134
5.2 Instituce účelově zřizované státem 135
5.3 Licencované (resp. registrované) profese fyzických osob 137
6 Ostatní subjekty působící ve finančním sektoru 138
6.1 Nelicencované právnické osoby 138
6.2 Nelicencované fyzické osoby 139
7 Finanční konglomeráty 140
8 Nadnárodní finanční instituce 141
9 Mezinárodní finanční instituce 142
KAPITOLA 3
ÚROKOVÉ SAZBY A JEJICH VÝZNAM V EKONOMICE 143
1 Funkce úrokových sazeb ve finančním a ekonomickém systému 144
2 Teorie úrokových sazeb 145
2.1 Klasická teorie úrokových sazeb 145
2.2 Úroková teorie preference likvidity 149
2.3 Úroková teorie zapůjčitelných fondů 153
2.4 Úroková teorie racionálního očekávání 158
3 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb 159
3.1 Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou 159
3.2 Mezibankovní úrokové sazby 160
3.3 Tržní úrokové sazby 161
4 Mechanismus regulace úrokových sazeb 162
KAPITOLA 4
KLÍČOVÉ FAKTORY FUNGOVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU 163
1 Vymezení termínu "investicee" a jejich základní charakteristika 164
2 Všeobecné předpoklady investiční aktivity 164
2.1 Bohatství 165
2.2 Kvalita investičního prostředí 166
3 Faktory individuální investiční strategie 166
3.1 Výnosnost 167
3.2 Rizikovost 201
3.3 Likvidita 209
4 Vzájemná provázanost jednotlivých investičních faktorů 210
4.1 Rozhodování při souběžném uvažování výnosnosti, rizikovosti a likvidity 211
KAPITOLA 5
ZÁKLADNÍ DRUHY FINANČNÍCH INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ 217
1 Finanční nástroje investičního a neinvestičního charakteru 218
1.1 Finanční investiční instrumenty 218
1.2 Finanční instrumenty neinvestiční povahy 218
2 Základní druhy investičních instrumentů 219
2.1 Klasické investiční nástroje 219
2.2 Termínové derivátové instrumenty 223
2.3 Cenné papíry "majetkovýchh" investičních a podílových fondů 223
2.4 Strukturované produkty 223
3 Aspekty právního vymezení cenných papírů 225
KAPITOLA 6
KLASICKÉ FINANČNÍ INVESTIČNÍ INSTRUMENTY 227
1 Vymezení klasických investičních cenných papírů 228
1.1 Členění klasických investičních cenných papírů z hlediska délky jejich životnosti 228
1.2 Členění klasických investičních cenných papírů podle majetkové podstaty 229
2 Podnikové (korporační, akcie 230
2.1 Základní druhy akcií 230
2.2 Fundamentální akciová analýza 237
2.3 Technická analýza 300
2.4 Psychologická analýza 372
3 Dluhové cenné papíry (dluhopisy) 393
3.1 Model zapůjčitelných fondů 393
3.2 Základní druhy dluhopisů 396
3.3 (Fundamentální) analýza dluhopisů 408
4 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu 427
5 Obchodování akcií a dluhopisů na primárních a sekundárních trzích 430
5.1 Základní způsoby spekulace 431
5.2 Emitování cenných papírů a jejich uvádění do oběhu 434
5.3 Obchodování cenných papírů na veřejných sekundárních trzích 438
6 Obchodování cizích měn 462
6.1 Devizový trh 463
6.2 Valutový trh 471
7 Investice do drahých kovů 472
7.1 Investice do zlata 472
7.2 Investice do stříbra 476
7.3 Investice do platiny 477
7.4 Investice do palladia 478
KAPITOLA 7
TERMÍNOVÉ DERIVÁTOVÉ INSTRUMENTY 479
1 Vymezení promptních a termínových obchodů 480
1.1 Promptní obchody 480
1.2 Termínové obchody 480
2 Základní druhy termínových derivátových instrumentů 482
2.1 Členění termínových kontraktů podle vlastností a obchodovatelnosti 482
2.2 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 483
3 Pevné termínové kontrakty typu forward a futures 484
3.1 Kontrakty typu forward 485
3.2 Kontrakty typu futures 493
4 Swapové kontrakty 503
4.1 Standardizované swapové kontrakty 504
4.2 Nestandardní swapové kontrakty 509
4.3 Vzájemné kombinace swapových kontraktů 510
5 Opční instrumenty 511
5.1 Základní druhy opčních instrumentů (("Plain Vanillaa" opce) 512
5.2 Exotické opce 530
6 Syntetické termínové derivátové instrumenty 574
6.1 Syntetické termínové derivátové instrumenty první generace 574
6.2 Syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585
6.3 Syntetické termínové derivátové instrumenty vyšších generací 594
KAPITOLA 8
CENNÉ PAPÍRY MAJETKOVÝCH INVESTIČNÍCH A PODÍLOVÝCH FONDŮ 595
1 Vymezení majetkových investičních a podílových fondů 596
2 "Klasickéé" investiční a podílové fondy kolektivního investování 596
2.1 Cenné papíry investičních fondů kolektivního investování 597
2.2 Cenné papíry podílových fondů kolektivního investování 598
2.3 Základní faktory investiční strategie při kolektivním investování 600
3 "Exchange Traded Fundss" 607
3.1 Základní charakteristika "Exchange Traded Fundss" 607
3.2 Druhy "Exchange Traded Fundss" 610
4 Hedgeové fondy, resp. fondy kvalifikovaných investorů 612
KAPITOLA 9
STRUKTUROVANÉ PRODUKTY 615
1 Základní vymezení strukturovaných produktů 616
2 Strukturované vklady 618
3 Strukturované dluhové cenné papíry 620
3.1 Strukturované dluhopisy 621
3.2 Investiční (strukturované) certifikáty 635
3.3 "Exchange Traded Notess" 648
3.4 Úvěrové (kreditní) dluhopisy 649
4 Cenné papíry strukturovaných fondů 664
4.1 Strukturované fondy kolektivního investování 664
4.2 Strukturované fondy kvalifikovaných investorů 668
5 Sekuritizované pákové deriváty 669
5.1 Warranty 669
5.2 Knock-out certifikáty 679
5.3 "Contracts for Differencee" 687
6 Kombinace strukturovaných produktů s jinými finančními instrumenty 695
KAPITOLA 10
REGULACE A DOHLED VE FINANČNÍM SYSTÉMU 697
1 Regulace finančního systému jako součást státní hospodářské politiky 698
2 Vymezení pojmů "regulacee" a "dohledd" 698
2.1 Regulace 699
2.2 Dohled 699
3 Regulace a dohled nad finančními institucemi 700
3.1 Základní typy možného tržního selhání ve finančním systému 701
3.2 Soudobé systémy dohledu nad činnostmi finančních institucí 703
3.3 Samoregulace 707
3.4 Regulace a dohled nad jednotlivými druhy finančních institucí 707
4 Regulace a dozorování finančních konglomerátů 719
4.1 Specifické faktory rizikovosti finančních konglomerátů 720
4.2 Konsolidovaný dohled nad finančními konglomeráty 723
5 Mezinárodní regulace a dohled 724
5.1 Soudobé způsoby mezinárodní regulace a dohledu 724
5.2 Soudobý vývoj mezinárodní regulace a dohledu ve finančním sektoru 725
KAPITOLA 11
SOUDOBÝ VÝVOJ SVĚTOVÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU A SVĚTOVÉ EKONOMIKY 727
1 Vývojové trendy finančních trhů a světového finančního systému 728
1.1 Všeobecné předpoklady rozvoje finančních trhů 728
1.2 Faktory ovlivňující podmínky finančního podnikání 729
1.3 Nejvýznamnější soudobé vývojové trendy světového finančního systému 730
2 Rizikové faktory soudobého finančního systému a světové ekonomiky 733
2.1 Faktory ekonomické povahy ohrožující funkčnost světové ekonomiky 733
2.2 Role člověka jako tvůrce a uživatele finančního a ekonomického systému 737
3 Celosvětová globalizace finančního systému a ekonomiky 738
DOSLOV 739
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 741
PŘÍLOHA FIO BANKY 747

O Autorovi

Rejnuš Oldřich

Profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Absolvent magisterského studijního oboru Ekonomika a řízení a vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru Finance, v roce 2003 jmenován profesorem v oboru Odvětvová ekonomika a management. Profesní kariéru začal jako plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na GŘ ŠKODA Plzeň. Poté nastoupil od roku 1990 jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde posléze působil 7 let jako vedoucí Ústavu financí. Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně a vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. V minulosti byl členem „Moravské záchranné ekonomické komise“ jihomoravského hejtmana.

Partneři knihy

Partners Partners Financial Services, a.s. fio.gif Fio banka, a.s.
www.partners.cz www.fio.cz

Výhodný balíček Oldřicha Rejnuše za skvělou cenu!

+
Tištěná 299 -20 %
=
Sleva 20 %
951
Ušetříte 238

Výhodný balíček Oldřicha Rejnuše za skvělou cenu!

Tištěná 890 -20 %
+
Tištěná 299 -20 %
=
Sleva 20 %
951
Ušetříte 238

Hodnocení čtenářů

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 690
Tištěná 369
E-kniha 314
Tištěná 499
E-kniha 424
Tištěná 399
E-kniha 339
Tištěná 429
E-kniha 365
Tištěná 269
E-kniha 229

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace