0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Finanční trhy

4., aktualizované a rozšířené vydání

- 25 % z DMOC
Finanční trhy
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
890  668  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 18. 07. 2024 19:10
i: 21273 n: 24736716r: 7960
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
757  568  -25 %
Ihned ke stažení
i: 21274 n: 24794075r: 7960
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné legislativní změny, jednak je rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému, o obchodování na měnových trzích a o investování do drahých kovů. A v neposlední řadě se rovněž věnuje rizikům soudobého vývoje a možným dopadům na ekonomiku a lidskou společnost.

Publikace je určena odborným pracovníkům finančních institucí, učitelům a studentům ekonomických VŠ a rovněž všem těm, kteří se o problematiku finančních trhů zajímají.

Kniha je základní doporučenou literaturou ke zkouškám dle zákona č. 256/2000 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Finanční trhy

ÚVOD 33 SUMMARY 34 VORWORT 35 KAPITOLA 1 FINANČNÍ TRHY, JEJICH VYMEZENÍ A FUNKCE V EKONOMICE 37 1 Úvod do teorie finančních trhů 38 1.1 Historický vývoj peněz 38 1.2 Finanční systém a jeho funkce 40 1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41 2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52 2.1 Reálné a finanční investice 52 3 Členění finančního trhu 60 3.1 Peněžní trh 61 3.2 Kapitálový trh 62 3.3 Trhy s cizími měnami 64 3.4 Trhy drahých kovů 64 4 Struktura trhu cenných papírů 65 4.1 Trhy primární a sekundární 65 4.2 Trhy veřejné a neveřejné 66 5 Efektivnost fungování finančních trhů 69 5.1 Ideální (dokonalý) trh 69 5.2 Efektivní trh 70 5.3 Reálný trh 70 6 Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu 70 6.1 Aktuální podmínky na finančním trhu 70 6.2 Spekulace, resp. "hedgingg" 71 6.3 Arbitráž 71 KAPITOLA 2 FINANČNÍ INSTITUCE, JEJICH PRODUKTY A?SLUŽBY 73 1 Kategorizace subjektů působících ve finančním sektoru 74 1.1 Teoretické členění finančních institucí 74 1.2 Systemizace finančních institucí používaná v praxi 75 2 Bankovní instituce 77 2.1 Centrální banka 78 2.2 Obchodní banky 90 2.3 Nebankovní spořitelní instituce 115 2.4 Ostatní instituce bankovního sektoru 116 3 Nebankovní instituce sektoru investičních služeb 116 3.1 Obchodníci s cennými papíry 117 3.2 Investiční společnosti 118 3.3 Investiční fondy 119 3.4 Penzijní společnosti a?penzijní fondy 121 3.5 Burzy, resp. regulované organizované trhy 123 4 Instituce sektoru pojišťovnictví 126 4.1 Pojišťovny 127 4.2 Zajišťovny 133 5 Další licencované subjekty finančního systému 134 5.1 Licencované instituce podnikatelského zaměření 134 5.2 Instituce účelově zřizované státem 135 5.3 Licencované (resp. registrované) profese fyzických osob 137 6 Ostatní subjekty působící ve finančním sektoru 138 6.1 Nelicencované právnické osoby 138 6.2 Nelicencované fyzické osoby 139 7 Finanční konglomeráty 140 8 Nadnárodní finanční instituce 141 9 Mezinárodní finanční instituce 142 KAPITOLA 3 ÚROKOVÉ SAZBY A JEJICH VÝZNAM V EKONOMICE 143 1 Funkce úrokových sazeb ve finančním a ekonomickém systému 144 2 Teorie úrokových sazeb 145 2.1 Klasická teorie úrokových sazeb 145 2.2 Úroková teorie preference likvidity 149 2.3 Úroková teorie zapůjčitelných fondů 153 2.4 Úroková teorie racionálního očekávání 158 3 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb 159 3.1 Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou 159 3.2 Mezibankovní úrokové sazby 160 3.3 Tržní úrokové sazby 161 4 Mechanismus regulace úrokových sazeb 162 KAPITOLA 4 KLÍČOVÉ FAKTORY FUNGOVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU 163 1 Vymezení termínu "investicee" a jejich základní charakteristika 164 2 Všeobecné předpoklady investiční aktivity 164 2.1 Bohatství 165 2.2 Kvalita investičního prostředí 166 3 Faktory individuální investiční strategie 166 3.1 Výnosnost 167 3.2 Rizikovost 201 3.3 Likvidita 209 4 Vzájemná provázanost jednotlivých investičních faktorů 210 4.1 Rozhodování při souběžném uvažování výnosnosti, rizikovosti a likvidity 211 KAPITOLA 5 ZÁKLADNÍ DRUHY FINANČNÍCH INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ 217 1 Finanční nástroje investičního a neinvestičního charakteru 218 1.1 Finanční investiční instrumenty 218 1.2 Finanční instrumenty neinvestiční povahy 218 2 Základní druhy investičních instrumentů 219 2.1 Klasické investiční nástroje 219 2.2 Termínové derivátové instrumenty 223 2.3 Cenné papíry "majetkovýchh" investičních a podílových fondů 223 2.4 Strukturované produkty 223 3 Aspekty právního vymezení cenných papírů 225 KAPITOLA 6 KLASICKÉ FINANČNÍ INVESTIČNÍ INSTRUMENTY 227 1 Vymezení klasických investičních cenných papírů 228 1.1 Členění klasických investičních cenných papírů z hlediska délky jejich životnosti 228 1.2 Členění klasických investičních cenných papírů podle majetkové podstaty 229 2 Podnikové (korporační, akcie 230 2.1 Základní druhy akcií 230 2.2 Fundamentální akciová analýza 237 2.3 Technická analýza 300 2.4 Psychologická analýza 372 3 Dluhové cenné papíry (dluhopisy) 393 3.1 Model zapůjčitelných fondů 393 3.2 Základní druhy dluhopisů 396 3.3 (Fundamentální) analýza dluhopisů 408 4 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu 427 5 Obchodování akcií a dluhopisů na primárních a sekundárních trzích 430 5.1 Základní způsoby spekulace 431 5.2 Emitování cenných papírů a jejich uvádění do oběhu 434 5.3 Obchodování cenných papírů na veřejných sekundárních trzích 438 6 Obchodování cizích měn 462 6.1 Devizový trh 463 6.2 Valutový trh 471 7 Investice do drahých kovů 472 7.1 Investice do zlata 472 7.2 Investice do stříbra 476 7.3 Investice do platiny 477 7.4 Investice do palladia 478 KAPITOLA 7 TERMÍNOVÉ DERIVÁTOVÉ INSTRUMENTY 479 1 Vymezení promptních a termínových obchodů 480 1.1 Promptní obchody 480 1.2 Termínové obchody 480 2 Základní druhy termínových derivátových instrumentů 482 2.1 Členění termínových kontraktů podle vlastností a obchodovatelnosti 482 2.2 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 483 3 Pevné termínové kontrakty typu forward a futures 484 3.1 Kontrakty typu forward 485 3.2 Kontrakty typu futures 493 4 Swapové kontrakty 503 4.1 Standardizované swapové kontrakty 504 4.2 Nestandardní swapové kontrakty 509 4.3 Vzájemné kombinace swapových kontraktů 510 5 Opční instrumenty 511 5.1 Základní druhy opčních instrumentů (("Plain Vanillaa" opce) 512 5.2 Exotické opce 530 6 Syntetické termínové derivátové instrumenty 574 6.1 Syntetické termínové derivátové instrumenty první generace 574 6.2 Syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585 6.3 Syntetické termínové derivátové instrumenty vyšších generací 594 KAPITOLA 8 CENNÉ PAPÍRY MAJETKOVÝCH INVESTIČNÍCH A PODÍLOVÝCH FONDŮ 595 1 Vymezení majetkových investičních a podílových fondů 596 2 "Klasickéé" investiční a podílové fondy kolektivního investování 596 2.1 Cenné papíry investičních fondů kolektivního investování 597 2.2 Cenné papíry podílových fondů kolektivního investování 598 2.3 Základní faktory investiční strategie při kolektivním investování 600 3 "Exchange Traded Fundss" 607 3.1 Základní charakteristika "Exchange Traded Fundss" 607 3.2 Druhy "Exchange Traded Fundss" 610 4 Hedgeové fondy, resp. fondy kvalifikovaných investorů 612 KAPITOLA 9 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY 615 1 Základní vymezení strukturovaných produktů 616 2 Strukturované vklady 618 3 Strukturované dluhové cenné papíry 620 3.1 Strukturované dluhopisy 621 3.2 Investiční (strukturované) certifikáty 635 3.3 "Exchange Traded Notess" 648 3.4 Úvěrové (kreditní) dluhopisy 649 4 Cenné papíry strukturovaných fondů 664 4.1 Strukturované fondy kolektivního investování 664 4.2 Strukturované fondy kvalifikovaných investorů 668 5 Sekuritizované pákové deriváty 669 5.1 Warranty 669 5.2 Knock-out certifikáty 679 5.3 "Contracts for Differencee" 687 6 Kombinace strukturovaných produktů s jinými finančními instrumenty 695 KAPITOLA 10 REGULACE A DOHLED VE FINANČNÍM SYSTÉMU 697 1 Regulace finančního systému jako součást státní hospodářské politiky 698 2 Vymezení pojmů "regulacee" a "dohledd" 698 2.1 Regulace 699 2.2 Dohled 699 3 Regulace a dohled nad finančními institucemi 700 3.1 Základní typy možného tržního selhání ve finančním systému 701 3.2 Soudobé systémy dohledu nad činnostmi finančních institucí 703 3.3 Samoregulace 707 3.4 Regulace a dohled nad jednotlivými druhy finančních institucí 707 4 Regulace a dozorování finančních konglomerátů 719 4.1 Specifické faktory rizikovosti finančních konglomerátů 720 4.2 Konsolidovaný dohled nad finančními konglomeráty 723 5 Mezinárodní regulace a dohled 724 5.1 Soudobé způsoby mezinárodní regulace a dohledu 724 5.2 Soudobý vývoj mezinárodní regulace a dohledu ve finančním sektoru 725 KAPITOLA 11 SOUDOBÝ VÝVOJ SVĚTOVÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU A SVĚTOVÉ EKONOMIKY 727 1 Vývojové trendy finančních trhů a světového finančního systému 728 1.1 Všeobecné předpoklady rozvoje finančních trhů 728 1.2 Faktory ovlivňující podmínky finančního podnikání 729 1.3 Nejvýznamnější soudobé vývojové trendy světového finančního systému 730 2 Rizikové faktory soudobého finančního systému a světové ekonomiky 733 2.1 Faktory ekonomické povahy ohrožující funkčnost světové ekonomiky 733 2.2 Role člověka jako tvůrce a uživatele finančního a ekonomického systému 737 3 Celosvětová globalizace finančního systému a ekonomiky 738 DOSLOV 739 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 741 PŘÍLOHA FIO BANKY 747

Tištěná kniha

Datum vydání: 30.09.2014
Katalogové číslo: 3593
ISBN: 978-80-247-3671-6
Formát / stran: 210×297, 768 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 14.77MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Partneři knihy

Partners Partners Financial Services, a.s. fio.gif Fio banka, a.s.
www.partners.cz www.fio.cz

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Finanční trhy
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 30.09.2014
Katalogové číslo: 3593
ISBN: 978-80-247-3671-6
Formát / stran: 210×297, 768 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 14.77 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Finanční trhy

4., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
890  668  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 18. 07. 2024 19:10
i: 21273 n: 24736716r: 7960
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
757  568  -25 %
Ihned ke stažení
i: 21274 n: 24794075r: 7960
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné legislativní změny, jednak je rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému, o obchodování na měnových trzích a o investování do drahých kovů. A v neposlední řadě se rovněž věnuje rizikům soudobého vývoje a možným dopadům na ekonomiku a lidskou společnost.

Publikace je určena odborným pracovníkům finančních institucí, učitelům a studentům ekonomických VŠ a rovněž všem těm, kteří se o problematiku finančních trhů zajímají.

Kniha je základní doporučenou literaturou ke zkouškám dle zákona č. 256/2000 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Finanční trhy

ÚVOD 33 SUMMARY 34 VORWORT 35 KAPITOLA 1 FINANČNÍ TRHY, JEJICH VYMEZENÍ A FUNKCE V EKONOMICE 37 1 Úvod do teorie finančních trhů 38 1.1 Historický vývoj peněz 38 1.2 Finanční systém a jeho funkce 40 1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41 2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52 2.1 Reálné a finanční investice 52 3 Členění finančního trhu 60 3.1 Peněžní trh 61 3.2 Kapitálový trh 62 3.3 Trhy s cizími měnami 64 3.4 Trhy drahých kovů 64 4 Struktura trhu cenných papírů 65 4.1 Trhy primární a sekundární 65 4.2 Trhy veřejné a neveřejné 66 5 Efektivnost fungování finančních trhů 69 5.1 Ideální (dokonalý) trh 69 5.2 Efektivní trh 70 5.3 Reálný trh 70 6 Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu 70 6.1 Aktuální podmínky na finančním trhu 70 6.2 Spekulace, resp. "hedgingg" 71 6.3 Arbitráž 71 KAPITOLA 2 FINANČNÍ INSTITUCE, JEJICH PRODUKTY A?SLUŽBY 73 1 Kategorizace subjektů působících ve finančním sektoru 74 1.1 Teoretické členění finančních institucí 74 1.2 Systemizace finančních institucí používaná v praxi 75 2 Bankovní instituce 77 2.1 Centrální banka 78 2.2 Obchodní banky 90 2.3 Nebankovní spořitelní instituce 115 2.4 Ostatní instituce bankovního sektoru 116 3 Nebankovní instituce sektoru investičních služeb 116 3.1 Obchodníci s cennými papíry 117 3.2 Investiční společnosti 118 3.3 Investiční fondy 119 3.4 Penzijní společnosti a?penzijní fondy 121 3.5 Burzy, resp. regulované organizované trhy 123 4 Instituce sektoru pojišťovnictví 126 4.1 Pojišťovny 127 4.2 Zajišťovny 133 5 Další licencované subjekty finančního systému 134 5.1 Licencované instituce podnikatelského zaměření 134 5.2 Instituce účelově zřizované státem 135 5.3 Licencované (resp. registrované) profese fyzických osob 137 6 Ostatní subjekty působící ve finančním sektoru 138 6.1 Nelicencované právnické osoby 138 6.2 Nelicencované fyzické osoby 139 7 Finanční konglomeráty 140 8 Nadnárodní finanční instituce 141 9 Mezinárodní finanční instituce 142 KAPITOLA 3 ÚROKOVÉ SAZBY A JEJICH VÝZNAM V EKONOMICE 143 1 Funkce úrokových sazeb ve finančním a ekonomickém systému 144 2 Teorie úrokových sazeb 145 2.1 Klasická teorie úrokových sazeb 145 2.2 Úroková teorie preference likvidity 149 2.3 Úroková teorie zapůjčitelných fondů 153 2.4 Úroková teorie racionálního očekávání 158 3 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb 159 3.1 Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou 159 3.2 Mezibankovní úrokové sazby 160 3.3 Tržní úrokové sazby 161 4 Mechanismus regulace úrokových sazeb 162 KAPITOLA 4 KLÍČOVÉ FAKTORY FUNGOVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU 163 1 Vymezení termínu "investicee" a jejich základní charakteristika 164 2 Všeobecné předpoklady investiční aktivity 164 2.1 Bohatství 165 2.2 Kvalita investičního prostředí 166 3 Faktory individuální investiční strategie 166 3.1 Výnosnost 167 3.2 Rizikovost 201 3.3 Likvidita 209 4 Vzájemná provázanost jednotlivých investičních faktorů 210 4.1 Rozhodování při souběžném uvažování výnosnosti, rizikovosti a likvidity 211 KAPITOLA 5 ZÁKLADNÍ DRUHY FINANČNÍCH INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ 217 1 Finanční nástroje investičního a neinvestičního charakteru 218 1.1 Finanční investiční instrumenty 218 1.2 Finanční instrumenty neinvestiční povahy 218 2 Základní druhy investičních instrumentů 219 2.1 Klasické investiční nástroje 219 2.2 Termínové derivátové instrumenty 223 2.3 Cenné papíry "majetkovýchh" investičních a podílových fondů 223 2.4 Strukturované produkty 223 3 Aspekty právního vymezení cenných papírů 225 KAPITOLA 6 KLASICKÉ FINANČNÍ INVESTIČNÍ INSTRUMENTY 227 1 Vymezení klasických investičních cenných papírů 228 1.1 Členění klasických investičních cenných papírů z hlediska délky jejich životnosti 228 1.2 Členění klasických investičních cenných papírů podle majetkové podstaty 229 2 Podnikové (korporační, akcie 230 2.1 Základní druhy akcií 230 2.2 Fundamentální akciová analýza 237 2.3 Technická analýza 300 2.4 Psychologická analýza 372 3 Dluhové cenné papíry (dluhopisy) 393 3.1 Model zapůjčitelných fondů 393 3.2 Základní druhy dluhopisů 396 3.3 (Fundamentální) analýza dluhopisů 408 4 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu 427 5 Obchodování akcií a dluhopisů na primárních a sekundárních trzích 430 5.1 Základní způsoby spekulace 431 5.2 Emitování cenných papírů a jejich uvádění do oběhu 434 5.3 Obchodování cenných papírů na veřejných sekundárních trzích 438 6 Obchodování cizích měn 462 6.1 Devizový trh 463 6.2 Valutový trh 471 7 Investice do drahých kovů 472 7.1 Investice do zlata 472 7.2 Investice do stříbra 476 7.3 Investice do platiny 477 7.4 Investice do palladia 478 KAPITOLA 7 TERMÍNOVÉ DERIVÁTOVÉ INSTRUMENTY 479 1 Vymezení promptních a termínových obchodů 480 1.1 Promptní obchody 480 1.2 Termínové obchody 480 2 Základní druhy termínových derivátových instrumentů 482 2.1 Členění termínových kontraktů podle vlastností a obchodovatelnosti 482 2.2 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 483 3 Pevné termínové kontrakty typu forward a futures 484 3.1 Kontrakty typu forward 485 3.2 Kontrakty typu futures 493 4 Swapové kontrakty 503 4.1 Standardizované swapové kontrakty 504 4.2 Nestandardní swapové kontrakty 509 4.3 Vzájemné kombinace swapových kontraktů 510 5 Opční instrumenty 511 5.1 Základní druhy opčních instrumentů (("Plain Vanillaa" opce) 512 5.2 Exotické opce 530 6 Syntetické termínové derivátové instrumenty 574 6.1 Syntetické termínové derivátové instrumenty první generace 574 6.2 Syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585 6.3 Syntetické termínové derivátové instrumenty vyšších generací 594 KAPITOLA 8 CENNÉ PAPÍRY MAJETKOVÝCH INVESTIČNÍCH A PODÍLOVÝCH FONDŮ 595 1 Vymezení majetkových investičních a podílových fondů 596 2 "Klasickéé" investiční a podílové fondy kolektivního investování 596 2.1 Cenné papíry investičních fondů kolektivního investování 597 2.2 Cenné papíry podílových fondů kolektivního investování 598 2.3 Základní faktory investiční strategie při kolektivním investování 600 3 "Exchange Traded Fundss" 607 3.1 Základní charakteristika "Exchange Traded Fundss" 607 3.2 Druhy "Exchange Traded Fundss" 610 4 Hedgeové fondy, resp. fondy kvalifikovaných investorů 612 KAPITOLA 9 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY 615 1 Základní vymezení strukturovaných produktů 616 2 Strukturované vklady 618 3 Strukturované dluhové cenné papíry 620 3.1 Strukturované dluhopisy 621 3.2 Investiční (strukturované) certifikáty 635 3.3 "Exchange Traded Notess" 648 3.4 Úvěrové (kreditní) dluhopisy 649 4 Cenné papíry strukturovaných fondů 664 4.1 Strukturované fondy kolektivního investování 664 4.2 Strukturované fondy kvalifikovaných investorů 668 5 Sekuritizované pákové deriváty 669 5.1 Warranty 669 5.2 Knock-out certifikáty 679 5.3 "Contracts for Differencee" 687 6 Kombinace strukturovaných produktů s jinými finančními instrumenty 695 KAPITOLA 10 REGULACE A DOHLED VE FINANČNÍM SYSTÉMU 697 1 Regulace finančního systému jako součást státní hospodářské politiky 698 2 Vymezení pojmů "regulacee" a "dohledd" 698 2.1 Regulace 699 2.2 Dohled 699 3 Regulace a dohled nad finančními institucemi 700 3.1 Základní typy možného tržního selhání ve finančním systému 701 3.2 Soudobé systémy dohledu nad činnostmi finančních institucí 703 3.3 Samoregulace 707 3.4 Regulace a dohled nad jednotlivými druhy finančních institucí 707 4 Regulace a dozorování finančních konglomerátů 719 4.1 Specifické faktory rizikovosti finančních konglomerátů 720 4.2 Konsolidovaný dohled nad finančními konglomeráty 723 5 Mezinárodní regulace a dohled 724 5.1 Soudobé způsoby mezinárodní regulace a dohledu 724 5.2 Soudobý vývoj mezinárodní regulace a dohledu ve finančním sektoru 725 KAPITOLA 11 SOUDOBÝ VÝVOJ SVĚTOVÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU A SVĚTOVÉ EKONOMIKY 727 1 Vývojové trendy finančních trhů a světového finančního systému 728 1.1 Všeobecné předpoklady rozvoje finančních trhů 728 1.2 Faktory ovlivňující podmínky finančního podnikání 729 1.3 Nejvýznamnější soudobé vývojové trendy světového finančního systému 730 2 Rizikové faktory soudobého finančního systému a světové ekonomiky 733 2.1 Faktory ekonomické povahy ohrožující funkčnost světové ekonomiky 733 2.2 Role člověka jako tvůrce a uživatele finančního a ekonomického systému 737 3 Celosvětová globalizace finančního systému a ekonomiky 738 DOSLOV 739 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 741 PŘÍLOHA FIO BANKY 747

Partneři knihy

Partners Partners Financial Services, a.s. fio.gif Fio banka, a.s.
www.partners.cz www.fio.cz

O Autorovi

Rejnuš Oldřich
Profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Absolvent magisterského studijního oboru Ekonomika a řízení a vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru Finance, v roce 2003 jmenován profesorem v oboru Odvětvová ekonomika a management. Profesní kariéru začal jako plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na GŘ ŠKODA Plzeň. Poté nastoupil od roku 1990 jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde posléze působil 7 let jako vedoucí Ústavu financí. Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně a vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. V minulosti byl členem „Moravské záchranné ekonomické komise“ jihomoravského hejtmana.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 352  -25 %
E-kniha 299  -25 %
Tištěná 299  -25 %
E-kniha 274  -25 %
Tištěná 239  -25 %
E-kniha 203  -25 %
Tištěná 266  -25 %
E-kniha 227  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.