0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Makroekonomie

4., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
469  399 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 06. 2024 17:52
i: 44808 n: 27136353r: 13067
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  359 
Ihned ke stažení
i: 44944 n: 27169436r: 13067
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Čtvrté vydání pedagogicky osvědčené učebnice makroekonomie reaguje na změny, ke kterým došlo v posledních letech jak v české a světové ekonomice, tak i v ekonomické teorii. Nové poznatky přitom kombinuje s poznatky ověřenými ekonomickou historií. Aktualizovaný text reflektuje přesun důrazu světové makroekonomie od deflace k inflaci, jejíž tlaky se staly závažným problémem mnoha ekonomik včetně ekonomiky české.
 
Představeny jsou nové metody, které centrální banky a vlády použily při odvrácení pádu ekonomik do deflační pasti, a také nástroje používané při současných snahách o přerušení vzestupné inflační spirály. V učebnici jsou dále zastoupena témata jako základní makroekonomické modely, které umožňují důkladné poznání procesů ovlivňujících hospodářskou rovnováhu, či modely ekonomického růstu a kontroverze týkající se jeho kvality v kontextu environmentální a dalších krizí.
 
Publikace je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření, případně i manažerských kurzů MBA. Je také vhodnou studijní pomůckou pro všechny zájemce o hlubší vhled do dějů v národním hospodářství a do hospodářské politiky, která tyto procesy ovlivňuje.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Makroekonomie

Úvodní slovo recenzentů
O autorech
Úvodem
 
1. Seznámení s makroekonomií
1.1 Seznámení s makroekonomií
1.2 Neoklasická a keynesovská makroekonomie – rozpor, který vás bude provázet
   1.2.1 Neoklasická ekonomie
   1.2.2 Keynesovská ekonomie
   1.2.3 Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií
1.3 Makroekonomie a hospodářské krize
 
Část A Produkt ekonomiky – jeho měření a determinace
 
2. Produkt ekonomiky a jeho měření
2.1 Makroekonomické agregáty
2.2 Nominální a reálný produkt
2.3 Metody výpočtu hrubého domácího produktu
   2.3.1 Výdajová metoda
   2.3.2 Důchodová (příjmová) metoda
   2.3.3 Produkční (výrobní) metoda
2.4 Rozdíl mezi „domácím“ a „národním“ produktem
2.5 Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů
2.6 Alternativní ukazatele
2.7 Ekonomická síla a ekonomická úroveň země
2.8 Osobní a disponibilní důchod domácností
   2.8.1 Osobní důchod
   2.8.2 Disponibilní důchod
 
3. Výdajový model s multiplikátorem
3.1 Spotřební výdaje domácností
3.2 Investiční výdaje soukromých firem
3.3 Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model)
   3.3.1 Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor
   3.3.2 Paradox spořivosti
3.4 Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model)
   3.4.1 Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu
3.5 Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model)
 
4. AS-AD model
4.1 Agregátní poptávka
   4.1.1 Proč je poptávková křivka klesající
   4.1.2 Faktory ovlivňující agregátní poptávku
4.2 Agregátní nabídka
   4.2.1 Krátkodobá agregátní nabídka
   4.2.2 Dlouhodobá agregátní nabídka
   4.2.3 Faktory ovlivňující agregátní nabídku
   4.2.4 Třístupňová křivka agregátní nabídky
4.3 Makroekonomická rovnováha
4.4 Změny makroekonomické rovnováhy
   4.4.1 Změna agregátní poptávky
   4.4.2 Změna agregátní nabídky
   4.4.3 Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické rovnováhy
 
5. Model IS-LM
5.1 Předpoklady a struktura modelu IS-LM
5.2 Trh statků a křivka IS
   5.2.1 Odvození křivky IS
   5.2.2 Sklon a posuny IS křivky
5.3 Trhy aktiv a křivka LM
   5.3.1 Odvození křivky LM
   5.3.2 Sklon a poloha LM křivky
5.4 Celková rovnováha – rovnováha na trzích statků a peněz
5.5 Účinky monetární politiky v modelu IS-LM
5.6 Fiskální politika v IS-LM modelu a vytěsňovací efekt
 
Část B Peníze v tržní ekonomice
 
6. Peníze a trh peněz
6.1 Peněžní a reálná ekonomika
6.2 Peněžní agregáty
6.3 Kvantitativní teorie peněz
   6.3.1 Rovnice směny
   6.3.2 Trh peněz
6.4 Poptávka po penězích
   6.4.1 Transakční poptávka po penězích
   6.4.2 Spekulační poptávka po penězích
6.5 Nabídka peněz
   6.5.1 Obchodní banky
   6.5.2 Jak vznikly banky
   6.5.3 Jak vznikly banky s částečnými rezervami
   6.5.4 Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank
   6.5.5 Centrální banka a její funkce
   6.5.6 Jak banky tvoří peníze – peněžní multiplikátor
   6.5.7 Kdo a co určuje nabídku peněz
6.6 Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra
6.7 Vztah trhu peněz k trhu zapůjčitelných fondů
 
7. Inflace
7.1 Měření inflace
   7.1.1 Měření cenové hladiny a cenové indexy
   7.1.2 Míra inflace
   7.1.3 Skrytá inflace
   7.1.4 Potlačená inflace
7.2 Obecná příčina inflace
7.3 Typologie inflace
   7.3.1 Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace
   7.3.2 Poptávková inflace
   7.3.3 Nákladová inflace
   7.3.4 Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace
7.4 Inflace a úroková míra
7.5 Setrvačná inflace
7.6 Jádrová inflace
7.7 Důsledky inflace
   7.7.1 „Inflační zdanění“
7.8 Cílování inflace
7.9 Náklady dezinflace
7.10 Deflace jako problém
7.11 Od deflace k inflaci
 
8. Nezaměstnanost
8.1 Měření nezaměstnanosti
   8.1.1 Míra nezaměstnanosti
   8.1.2 Podíl nezaměstnaných osob
   8.1.3 Míra ekonomické aktivity
   8.1.4 Struktura nezaměstnanosti
   8.1.5 Počet uchazečů na jedno volné místo – Beveridgeova křivka
8.2 Typy nezaměstnanosti
8.3 Přirozená míra nezaměstnanosti
   8.3.1 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti
8.4 Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti
   8.4.1 Minimální mzda
   8.4.2 Odbory a kolektivní vyjednávání
8.5 Důsledky nezaměstnanosti
8.6 Cesty snižování nezaměstnanosti
 
9. Vztah inflace a nezaměstnanosti, Phillipsova křivka
9.1 Phillipsova křivka při změnách agregátní poptávky
9.2 Phillipsova křivka při změnách agregátní nabídky
9.3 Phillipsova křivka a role očekávání
   9.3.1 Phillipsova křivka s adaptivními očekáváními
   9.3.2 Phillipsova křivka s racionálními očekáváními
9.4 Taylorova křivka
 
Část D Centrální banka a vláda v ekonomice
 
10. Monetární (peněžní) politika
10.1 Nástroje monetární politiky
   10.1.1 Operace na volném trhu a měnověpolitické sazby
   10.1.2 Povinné minimální rezervy
10.2 Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky
   10.2.1 Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje
   10.2.2 Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery v ekonomice
10.3 Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky
   10.3.1 Monetaristické pravidlo hospodářské politiky
   10.3.2 Problém neutrality peněz
10.4 Ekonomický pragmatismus
10.5 Některá omezení monetární politiky
   10.5.1 Zpoždění účinků monetární politiky
   10.5.2 Dilema centrální banky
   10.5.3 Past likvidity
10.6 Financializace ekonomik
10.7 Monetární politika v krizové ekonomice
   10.7.1 Finanční a hospodářská krize
   10.7.2 Experiment se zápornou úrokovou sazbou
   10.7.3 Kvantitativní uvolňování monetární politiky
10.8 Snahy o stabilizaci
10.9 Eurozóna a Evropská centrální banka
10.10 Dodatek: O tzv. moderní měnové teorii
 
11. Fiskální (rozpočtová) politika
11.1 Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky
   11.1.1 Nástroje fiskální politiky
11.2 Státní rozpočet
   11.2.1 Příjmy státního rozpočtu
   11.2.2 Výdaje ze státního rozpočtu
11.3 Poptávkově zaměřená fiskální politika – stabilizační fiskální politika
   11.3.1 Vliv změn ve výši vládních výdajů
   11.3.2 Vliv změn v míře zdanění
   11.3.3 Kombinace výdajové a daňové politiky
   11.3.4 Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregární nabídky
11.4 Nabídkově zaměřená fiskální politika – ekonomie strany nabídky
   11.4.1 Lafferova křivka
   11.4.2 Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění
11.5 Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet
   11.5.1 Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu
   11.5.2 Financování deficitu státního rozpočtu
   11.5.3 Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt
   11.5.4 Státní a veřejný dluh
   11.5.5 Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci
11.6 Některá omezení fiskální politiky
   11.6.1 Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů
   11.6.2 „Stop and go“ politika a časová zpoždění
   11.6.3 Vytěsňovací efekt vládních výdajů
   11.6.4 Omezená autonomie národní daňové politiky
 
Část E Ekonomický růst a ekonomický cyklus
 
12. Ekonomický růst
12.1 Zdroje a typy ekonomického růstu
12.2 Měření ekonomického růstu
12.3 Teorie ekonomického růstu
   12.3.1 Neoklasická teorie růstu
   12.3.2 Role technologického pokroku
   12.3.3 Problém exogenního pojetí technologického pokroku
   12.3.4 Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu
   12.3.5 Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády
   12.3.6 Sociálně-ekonomické přístupy k růstu
12.4 Institucionální hranice produkčních možností
12.5 Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu
12.6 Ekonomický růst a blahobyt společnosti
   12.6.1 Alternativní měřítka blahobytu
   12.6.2 Ekonomický růst a důchodová nerovnost
   12.6.3 Trvale udržitelný rozvoj
 
13. Ekonomický cyklus
 
13.1 Anatomie ekonomického cyklu
   13.1.1 Fáze cyklu
13.2 Cyklické chování ekonomických veličin
13.3 Zdroje a typy ekonomického cyklu
13.4 Poptávkové a nabídkové změny
13.5 Endogenní mechanismus versus exogenní šoky
13.6 Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem
   13.6.1 Investiční multiplikátor
   13.6.2 Akcelerátor investic
   13.6.3 Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic
13.7 Monetaristický model ekonomického cyklu
   13.7.1 Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání
   13.7.2 Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu
   13.7.3 Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů
13.8 „Nabídkové“ teorie ekonomického cyklu
   13.8.1 Koncepce „přírodního“ cyklu Williama S. Jevonse
   13.8.2 „Inovační model“ ekonomického cyklu Josepha A. Schumpetera
13.9 Politicko-ekonomický cyklus
13.10 Finanční krize a recese
13.11 Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky
 
Část F Vnější vazby otevřené ekonomiky
 
14. Mezinárodní obchod
14.1 Obchodní bilance
14.2 Příčiny existence mezinárodního obchodu
14.3 Teorie absolutních výhod
14.4 Teorie komparativních výhod
   14.4.1 Terms of trade
14.5 Obchodní protekcionismus a jeho důsledky
   14.5.1 Překážky volného mezinárodního obchodu
   14.5.2 Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla
   14.5.3 Sociálně-politické dopady volného obchodu
14.6 Úsilí o volný obchod
 
15. Měnový kurz
15.1 Měnové trhy
15.2 Měnové kurzy
   15.2.1 Nominální a reálný kurz
   15.2.2 Determinace měnového kurzu
   15.2.3 Co způsobují změny měnových kurzů
   15.2.4 Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu
15.3 Režimy měnových kurzů
   15.3.1 Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů
   15.3.2 Režimy měnových kurzů v současnosti
   15.3.3 Ideální měnový režim a „nedosažitelná trojice“
15.4 Česká koruna na měnových trzích
15.5 Budoucnost české měny a vývoj evropské měnové integrace
   15.5.1 Kdy přistoupit k euru
   15.5.2 Dopady vstupu ČR do eurozóny
 
16. Platební bilance
16.1 Dílčí salda platební bilance
16.2 Kumulativní salda platební bilance
16.3 Investiční pozice a zahraniční zadluženost
16.4 Vývoj platební bilance České republiky
 
Část G Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle
 
17. Stát a ekonomika
17.1 Stát v makroekonomice
17.2 Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost
   17.2.1 Magický čtyřúhelník
   17.2.2 Index mizerie
17.3 Národní stát a ekonomická globalizace
17.4 Válečná ekonomika a politická ekonomie strachu
 
Summary
Použitá literatura
Rejstří

Tištěná kniha

Datum vydání: 23.05.2023
Katalogové číslo: 32022
ISBN: 978-80-271-3635-3
Formát / stran: 167×240, 384 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.56MB | 3.56MB | 6.99MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

Autorský kolektiv předkládá studentům a dalším zájemcům o ekonomické vzdělávání další vydání knihy na jedné straně vyhovující přijímaným standardům výuky makroekonomie, knihu logicky strukturovanou, čtivou a vnitřně konzistentní, na druhé straně skutečnou učebnici, která má svůj řád. Kniha se takřka úzkostlivě snaží v každé kapitole říct či diskutovat to, co je potřebné a důležité k pochopení obecných ekonomických souvislostí, a předkládá znalosti, bez kterých se neobejdou nejen studenti ekonomie, ale ani národohospodáři na všech stupních státní a veřejné správy. Základní východiska i těžiště učebnice se nezměnila. Přínos nového vydání spočívá v tom, že v souladu s vývojem ekonomické teorie i hospodářské reality přibyly reakce na problémy a jevy současnosti. Výklad byl bez zásahu do struktury a logiky doplněn o nové přístupy vycházející nejen z vývoje teorie, ale i její reakce na reálnou, ne vždy adekvátní hospodářskou politiku. Výsledek je úměrný odborné kvalitě autorského kolektivu – vychází dílo aktuální a čtivé. Jednoznačně jde o vynikající učebnici.
- Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor Vysoké školy ekonomie a managementu Praha
 
Soudobá ekonomie se rozbíhá do mnoha velmi specializovaných disciplín. Je proto vždy velkým uměním a odvahou předložit konzistentní text pro studenty základního kurzu makroekonomie, jak se o to autoři pokoušejí. Nové aktualizované vydání publikace autorů z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava je bezesporu jedním z dosud nejlepších takových textů, které je domácí trh schopen nabídnout. Autoři jsou jak dlouholetými učiteli, tak osvědčenými autory, což prokázali již publikováním řady jiných textů. Jednou ze základních otázek při psaní učebnice je jak strukturovat text, neboť se jedná o relativně mladou disciplínu, která se má pokusit uvést studenta do – ve skutečnosti velmi heterogenního – oboru. S touto otázkou se autoři vyrovnávají velmi dobře. Kapitoly jsou didakticky propracované, mají bohatou, ale přesto přehlednou vnitřní strukturu, jejich výklad je velmi čtivý, ale zároveň precizní. Závěrem nezbývá než konstatovat, že dílo je velmi zdařilé.
Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Makroekonomie

Tištěná kniha

Datum vydání: 23.05.2023
Katalogové číslo: 32022
ISBN: 978-80-271-3635-3
Formát / stran: 167×240, 384 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.56 MB | 3.56 MB | 6.99 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Makroekonomie

4., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
469  399 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 20. 06. 2024 17:52
i: 44808 n: 27136353r: 13067
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  359 
Ihned ke stažení
i: 44944 n: 27169436r: 13067
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Čtvrté vydání pedagogicky osvědčené učebnice makroekonomie reaguje na změny, ke kterým došlo v posledních letech jak v české a světové ekonomice, tak i v ekonomické teorii. Nové poznatky přitom kombinuje s poznatky ověřenými ekonomickou historií. Aktualizovaný text reflektuje přesun důrazu světové makroekonomie od deflace k inflaci, jejíž tlaky se staly závažným problémem mnoha ekonomik včetně ekonomiky české.
 
Představeny jsou nové metody, které centrální banky a vlády použily při odvrácení pádu ekonomik do deflační pasti, a také nástroje používané při současných snahách o přerušení vzestupné inflační spirály. V učebnici jsou dále zastoupena témata jako základní makroekonomické modely, které umožňují důkladné poznání procesů ovlivňujících hospodářskou rovnováhu, či modely ekonomického růstu a kontroverze týkající se jeho kvality v kontextu environmentální a dalších krizí.
 
Publikace je určena zejména studentům vysokých škol ekonomického zaměření, případně i manažerských kurzů MBA. Je také vhodnou studijní pomůckou pro všechny zájemce o hlubší vhled do dějů v národním hospodářství a do hospodářské politiky, která tyto procesy ovlivňuje.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Makroekonomie

Úvodní slovo recenzentů
O autorech
Úvodem
 
1. Seznámení s makroekonomií
1.1 Seznámení s makroekonomií
1.2 Neoklasická a keynesovská makroekonomie – rozpor, který vás bude provázet
   1.2.1 Neoklasická ekonomie
   1.2.2 Keynesovská ekonomie
   1.2.3 Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií
1.3 Makroekonomie a hospodářské krize
 
Část A Produkt ekonomiky – jeho měření a determinace
 
2. Produkt ekonomiky a jeho měření
2.1 Makroekonomické agregáty
2.2 Nominální a reálný produkt
2.3 Metody výpočtu hrubého domácího produktu
   2.3.1 Výdajová metoda
   2.3.2 Důchodová (příjmová) metoda
   2.3.3 Produkční (výrobní) metoda
2.4 Rozdíl mezi „domácím“ a „národním“ produktem
2.5 Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů
2.6 Alternativní ukazatele
2.7 Ekonomická síla a ekonomická úroveň země
2.8 Osobní a disponibilní důchod domácností
   2.8.1 Osobní důchod
   2.8.2 Disponibilní důchod
 
3. Výdajový model s multiplikátorem
3.1 Spotřební výdaje domácností
3.2 Investiční výdaje soukromých firem
3.3 Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model)
   3.3.1 Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor
   3.3.2 Paradox spořivosti
3.4 Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model)
   3.4.1 Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu
3.5 Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model)
 
4. AS-AD model
4.1 Agregátní poptávka
   4.1.1 Proč je poptávková křivka klesající
   4.1.2 Faktory ovlivňující agregátní poptávku
4.2 Agregátní nabídka
   4.2.1 Krátkodobá agregátní nabídka
   4.2.2 Dlouhodobá agregátní nabídka
   4.2.3 Faktory ovlivňující agregátní nabídku
   4.2.4 Třístupňová křivka agregátní nabídky
4.3 Makroekonomická rovnováha
4.4 Změny makroekonomické rovnováhy
   4.4.1 Změna agregátní poptávky
   4.4.2 Změna agregátní nabídky
   4.4.3 Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické rovnováhy
 
5. Model IS-LM
5.1 Předpoklady a struktura modelu IS-LM
5.2 Trh statků a křivka IS
   5.2.1 Odvození křivky IS
   5.2.2 Sklon a posuny IS křivky
5.3 Trhy aktiv a křivka LM
   5.3.1 Odvození křivky LM
   5.3.2 Sklon a poloha LM křivky
5.4 Celková rovnováha – rovnováha na trzích statků a peněz
5.5 Účinky monetární politiky v modelu IS-LM
5.6 Fiskální politika v IS-LM modelu a vytěsňovací efekt
 
Část B Peníze v tržní ekonomice
 
6. Peníze a trh peněz
6.1 Peněžní a reálná ekonomika
6.2 Peněžní agregáty
6.3 Kvantitativní teorie peněz
   6.3.1 Rovnice směny
   6.3.2 Trh peněz
6.4 Poptávka po penězích
   6.4.1 Transakční poptávka po penězích
   6.4.2 Spekulační poptávka po penězích
6.5 Nabídka peněz
   6.5.1 Obchodní banky
   6.5.2 Jak vznikly banky
   6.5.3 Jak vznikly banky s částečnými rezervami
   6.5.4 Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank
   6.5.5 Centrální banka a její funkce
   6.5.6 Jak banky tvoří peníze – peněžní multiplikátor
   6.5.7 Kdo a co určuje nabídku peněz
6.6 Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra
6.7 Vztah trhu peněz k trhu zapůjčitelných fondů
 
7. Inflace
7.1 Měření inflace
   7.1.1 Měření cenové hladiny a cenové indexy
   7.1.2 Míra inflace
   7.1.3 Skrytá inflace
   7.1.4 Potlačená inflace
7.2 Obecná příčina inflace
7.3 Typologie inflace
   7.3.1 Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace
   7.3.2 Poptávková inflace
   7.3.3 Nákladová inflace
   7.3.4 Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace
7.4 Inflace a úroková míra
7.5 Setrvačná inflace
7.6 Jádrová inflace
7.7 Důsledky inflace
   7.7.1 „Inflační zdanění“
7.8 Cílování inflace
7.9 Náklady dezinflace
7.10 Deflace jako problém
7.11 Od deflace k inflaci
 
8. Nezaměstnanost
8.1 Měření nezaměstnanosti
   8.1.1 Míra nezaměstnanosti
   8.1.2 Podíl nezaměstnaných osob
   8.1.3 Míra ekonomické aktivity
   8.1.4 Struktura nezaměstnanosti
   8.1.5 Počet uchazečů na jedno volné místo – Beveridgeova křivka
8.2 Typy nezaměstnanosti
8.3 Přirozená míra nezaměstnanosti
   8.3.1 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti
8.4 Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti
   8.4.1 Minimální mzda
   8.4.2 Odbory a kolektivní vyjednávání
8.5 Důsledky nezaměstnanosti
8.6 Cesty snižování nezaměstnanosti
 
9. Vztah inflace a nezaměstnanosti, Phillipsova křivka
9.1 Phillipsova křivka při změnách agregátní poptávky
9.2 Phillipsova křivka při změnách agregátní nabídky
9.3 Phillipsova křivka a role očekávání
   9.3.1 Phillipsova křivka s adaptivními očekáváními
   9.3.2 Phillipsova křivka s racionálními očekáváními
9.4 Taylorova křivka
 
Část D Centrální banka a vláda v ekonomice
 
10. Monetární (peněžní) politika
10.1 Nástroje monetární politiky
   10.1.1 Operace na volném trhu a měnověpolitické sazby
   10.1.2 Povinné minimální rezervy
10.2 Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky
   10.2.1 Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje
   10.2.2 Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery v ekonomice
10.3 Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky
   10.3.1 Monetaristické pravidlo hospodářské politiky
   10.3.2 Problém neutrality peněz
10.4 Ekonomický pragmatismus
10.5 Některá omezení monetární politiky
   10.5.1 Zpoždění účinků monetární politiky
   10.5.2 Dilema centrální banky
   10.5.3 Past likvidity
10.6 Financializace ekonomik
10.7 Monetární politika v krizové ekonomice
   10.7.1 Finanční a hospodářská krize
   10.7.2 Experiment se zápornou úrokovou sazbou
   10.7.3 Kvantitativní uvolňování monetární politiky
10.8 Snahy o stabilizaci
10.9 Eurozóna a Evropská centrální banka
10.10 Dodatek: O tzv. moderní měnové teorii
 
11. Fiskální (rozpočtová) politika
11.1 Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky
   11.1.1 Nástroje fiskální politiky
11.2 Státní rozpočet
   11.2.1 Příjmy státního rozpočtu
   11.2.2 Výdaje ze státního rozpočtu
11.3 Poptávkově zaměřená fiskální politika – stabilizační fiskální politika
   11.3.1 Vliv změn ve výši vládních výdajů
   11.3.2 Vliv změn v míře zdanění
   11.3.3 Kombinace výdajové a daňové politiky
   11.3.4 Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregární nabídky
11.4 Nabídkově zaměřená fiskální politika – ekonomie strany nabídky
   11.4.1 Lafferova křivka
   11.4.2 Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění
11.5 Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet
   11.5.1 Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu
   11.5.2 Financování deficitu státního rozpočtu
   11.5.3 Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt
   11.5.4 Státní a veřejný dluh
   11.5.5 Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci
11.6 Některá omezení fiskální politiky
   11.6.1 Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů
   11.6.2 „Stop and go“ politika a časová zpoždění
   11.6.3 Vytěsňovací efekt vládních výdajů
   11.6.4 Omezená autonomie národní daňové politiky
 
Část E Ekonomický růst a ekonomický cyklus
 
12. Ekonomický růst
12.1 Zdroje a typy ekonomického růstu
12.2 Měření ekonomického růstu
12.3 Teorie ekonomického růstu
   12.3.1 Neoklasická teorie růstu
   12.3.2 Role technologického pokroku
   12.3.3 Problém exogenního pojetí technologického pokroku
   12.3.4 Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu
   12.3.5 Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády
   12.3.6 Sociálně-ekonomické přístupy k růstu
12.4 Institucionální hranice produkčních možností
12.5 Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu
12.6 Ekonomický růst a blahobyt společnosti
   12.6.1 Alternativní měřítka blahobytu
   12.6.2 Ekonomický růst a důchodová nerovnost
   12.6.3 Trvale udržitelný rozvoj
 
13. Ekonomický cyklus
 
13.1 Anatomie ekonomického cyklu
   13.1.1 Fáze cyklu
13.2 Cyklické chování ekonomických veličin
13.3 Zdroje a typy ekonomického cyklu
13.4 Poptávkové a nabídkové změny
13.5 Endogenní mechanismus versus exogenní šoky
13.6 Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem
   13.6.1 Investiční multiplikátor
   13.6.2 Akcelerátor investic
   13.6.3 Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic
13.7 Monetaristický model ekonomického cyklu
   13.7.1 Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání
   13.7.2 Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu
   13.7.3 Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů
13.8 „Nabídkové“ teorie ekonomického cyklu
   13.8.1 Koncepce „přírodního“ cyklu Williama S. Jevonse
   13.8.2 „Inovační model“ ekonomického cyklu Josepha A. Schumpetera
13.9 Politicko-ekonomický cyklus
13.10 Finanční krize a recese
13.11 Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky
 
Část F Vnější vazby otevřené ekonomiky
 
14. Mezinárodní obchod
14.1 Obchodní bilance
14.2 Příčiny existence mezinárodního obchodu
14.3 Teorie absolutních výhod
14.4 Teorie komparativních výhod
   14.4.1 Terms of trade
14.5 Obchodní protekcionismus a jeho důsledky
   14.5.1 Překážky volného mezinárodního obchodu
   14.5.2 Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla
   14.5.3 Sociálně-politické dopady volného obchodu
14.6 Úsilí o volný obchod
 
15. Měnový kurz
15.1 Měnové trhy
15.2 Měnové kurzy
   15.2.1 Nominální a reálný kurz
   15.2.2 Determinace měnového kurzu
   15.2.3 Co způsobují změny měnových kurzů
   15.2.4 Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu
15.3 Režimy měnových kurzů
   15.3.1 Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů
   15.3.2 Režimy měnových kurzů v současnosti
   15.3.3 Ideální měnový režim a „nedosažitelná trojice“
15.4 Česká koruna na měnových trzích
15.5 Budoucnost české měny a vývoj evropské měnové integrace
   15.5.1 Kdy přistoupit k euru
   15.5.2 Dopady vstupu ČR do eurozóny
 
16. Platební bilance
16.1 Dílčí salda platební bilance
16.2 Kumulativní salda platební bilance
16.3 Investiční pozice a zahraniční zadluženost
16.4 Vývoj platební bilance České republiky
 
Část G Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle
 
17. Stát a ekonomika
17.1 Stát v makroekonomice
17.2 Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost
   17.2.1 Magický čtyřúhelník
   17.2.2 Index mizerie
17.3 Národní stát a ekonomická globalizace
17.4 Válečná ekonomika a politická ekonomie strachu
 
Summary
Použitá literatura
Rejstří

Recenze

Autorský kolektiv předkládá studentům a dalším zájemcům o ekonomické vzdělávání další vydání knihy na jedné straně vyhovující přijímaným standardům výuky makroekonomie, knihu logicky strukturovanou, čtivou a vnitřně konzistentní, na druhé straně skutečnou učebnici, která má svůj řád. Kniha se takřka úzkostlivě snaží v každé kapitole říct či diskutovat to, co je potřebné a důležité k pochopení obecných ekonomických souvislostí, a předkládá znalosti, bez kterých se neobejdou nejen studenti ekonomie, ale ani národohospodáři na všech stupních státní a veřejné správy. Základní východiska i těžiště učebnice se nezměnila. Přínos nového vydání spočívá v tom, že v souladu s vývojem ekonomické teorie i hospodářské reality přibyly reakce na problémy a jevy současnosti. Výklad byl bez zásahu do struktury a logiky doplněn o nové přístupy vycházející nejen z vývoje teorie, ale i její reakce na reálnou, ne vždy adekvátní hospodářskou politiku. Výsledek je úměrný odborné kvalitě autorského kolektivu – vychází dílo aktuální a čtivé. Jednoznačně jde o vynikající učebnici.
- Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor Vysoké školy ekonomie a managementu Praha
 
Soudobá ekonomie se rozbíhá do mnoha velmi specializovaných disciplín. Je proto vždy velkým uměním a odvahou předložit konzistentní text pro studenty základního kurzu makroekonomie, jak se o to autoři pokoušejí. Nové aktualizované vydání publikace autorů z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava je bezesporu jedním z dosud nejlepších takových textů, které je domácí trh schopen nabídnout. Autoři jsou jak dlouholetými učiteli, tak osvědčenými autory, což prokázali již publikováním řady jiných textů. Jednou ze základních otázek při psaní učebnice je jak strukturovat text, neboť se jedná o relativně mladou disciplínu, která se má pokusit uvést studenta do – ve skutečnosti velmi heterogenního – oboru. S touto otázkou se autoři vyrovnávají velmi dobře. Kapitoly jsou didakticky propracované, mají bohatou, ale přesto přehlednou vnitřní strukturu, jejich výklad je velmi čtivý, ale zároveň precizní. Závěrem nezbývá než konstatovat, že dílo je velmi zdařilé.
Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

O Autorovi

Jurečka Václav
Studoval obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě (dříve Fakultě politické ekonomie) Vysoké školy ekonomické v Praze (1967). Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) se stal docentem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava), kde působí do současné doby. Osmnáct let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě této univerzity. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí, v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.
Macháček Martin
Absolvoval studium v oboru Národohospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava (1996), na téže fakultě získal doktorský titul v oboru Ekonomie (2000) a posléze ve stejném oboru i profesuru (2016). V roce 2010 úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své akademické kariéry působí na katedře ekonomie Ekonomické fakulty, kde přednáší makroekonomii pro magisterské i doktorské studium, filozofii a metodologii ekonomické vědy a rovněž dějiny ekonomických teorií. Současně pedagogicky působí na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Řadu let byl proděkanem fakulty, od roku 2021 vede katedru ekonomie, je členem vědeckých rad a redakčních rad ekonomických časopisů. V minulosti byl prezidentem České společnosti ekonomické, dlouhodobě působí v poradních orgánech Grantové agentury České republiky, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a je členem předsednictva CAMBAS – České asociace MBA škol.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 757 
E-kniha 681 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 203 
E-kniha 183 
Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 302 
E-kniha 272 
Tištěná 331 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.