0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Krizové řízení podniku

2., aktualizované a rozšířené vydání

- 25 % z DMOC
Krizové řízení podniku
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5987
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
319  239  -25 %
Ihned ke stažení
i: 17274 n: 24767314r: 5987
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů v
časného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Krizové řízení podniku

O autorech 9
Úvodní slovo recenzentů 11
Předmluva k 1. vydání 13
Předmluva k 2. vydání 15
1 Krize a krizové řízení 17
1.1 Jak vzniklo slovo krize 18
1.2 Krize osobní 20
1.3 Krize sociální a společenská 20
1.4 Krize v důsledku živelních pohrom a havárií 22
1.5 Krize ekonomického charakteru 23
1.6 Spojitost mezi krizemi 24
1.7 Krizové řízení 25
1.8 Tři přístupy ke krizovému řízení podniku 26
Shrnutí 28
2 Krize podniku a krizové řízení 29
2.1 Definice krize 30
2.2 Podnik jako otevřený systém 30
2.3 Charakter okolí podniku 31
2.4 Změny v okolí podniku 36
2.5 Podnik jako složitý systém 38
2.6 Vnitřní a vnější podniková rizika 39
2.7 Proces řízení rizik 46
2.8 Krize jako porušení rovnováhy 48
2.9 Kdy začíná v podniku krize? 49
2.10 Výzva pro podniky 51
Shrnutí 52
3 Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy 53
3.1 Vymezení základních pojmů 54
3.2 Dopady havárií a katastrof 56
3.3 Příklady havárií a katastrof 58
3.4 Havárie jako daň pokroku? 68
Shrnutí 68
4 Procesní charakter krizí 69
4.1 Fáze procesní krize 70
4.2 Zahájení krizového řízení 73
4.3 Včasné odhalení krize 78
Shrnutí 79
5 Krizové scénáře a krizové plány 81
5.1 Krizový scénář 82
5.2 Krizový plán 84
5.3 Postup tvorby krizového scénáře a krizového plánu 85
5.4 Možnosti využití krizových scénářů a krizových plánů a jejich implementace 90
5.5 Krizový tým 92
5.6 Trénink na krizové situace 93
5.7 Učení se z krize 94
5.8 Význam krizového plánování 95
Shrnutí 96
6 Krizová komunikace 97
6.1 Význam veřejného mínění 98
6.2 Krizová komunikace při haváriích a katastrofách 99
6.3 Komunikace v období akutní krize 102
6.4 Zásady krizové komunikace ve vztahu k médiím 105
6.5 Příprava a nácvik krizové komunikace 106
6.6 Spolupráce s odborníky 108
6.7 Krizová komunikace jako příležitost 109
Shrnutí 111
7 Krizové řízení v akutní fázi krize 113
7.1 Situace v akutní fázi 114
7.2 Postup po identifikaci akutní krize 114
7.3 Možnosti řešení akutní krize 116
7.4 Strategie turnaround 121
Shrnutí 129
8 Řízení cash flow a nákladů 131
8.1 Zisk nebo cash flow? 132
8.2 Běžná činnost podniku a platební cyklus 133
8.3 Plánování cash flow 136
8.4 Znalost vlastních nákladů 139
Shrnutí 141
9 Systémy včasného varování podniku 143
9.1 Cíl vytvoření systémů včasného varování 144
9.2 Symptomy a indikátory změn 145
9.3 Struktura systému včasného varování 147
9.4 Systém včasného varování banky 154
9.5 Vytvoření široké informační základny 155
9.6 Využití kontrolních a dalších podnikových systémů 156
9.7 Zhroucení kontrolního systému 161
9.8 Nadpodnikové a dílčí systémy včasného varování 162
Shrnutí 163
10 Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi 165
10.1 Diverzifikace podnikových aktivit 166
10.2 Synergický efekt 168
10.3 Diverzifikace versus specializace 170
10.4 Požadavky na portfolio aktivit a portfolio analýzy 171
10.5 Diverzifikace na nová teritoria a trhy 173
10.6 Diverzifikace zákazníků a dodavatelů 174
10.7 Aliance a strategická partnerství 175
Shrnutí 176
11 Krize a stres 177
11.1 Nejistota a strach 178
11.2 Zvyšování odolnosti vůči stresu 179
11.3 Stres jako prevence 180
Shrnutí 182
12 Krize a podniková kultura 183
12.1 Vztah krize a podnikové kultury 184
12.2 Podniková kultura jako zdroj krize 185
Shrnutí 189
13 Krize v malých a středních podnicích 191
13.1 Specifika malých a středních podniků 192
13.2 Zákonité krize v období růstu podniku 192
13.3 Výhody malého a středního podniku 195
Shrnutí 196
14 Kdy se stává z krize podniku příležitost? 197
Závěrečné desatero 201
Použitá literatura 203
Summary 206
Přílohy 207
Příloha 1 Krizový scénář pro krizovou situaci - Požár v montážní hale 208
Příloha 2 Vzor krizového plánu 209
Příloha 3 Cílové skupiny krizové komunikace 223
Příloha 4 Vzor formuláře pro záznam o vzniku krizové situace 224
Příloha 5 Vzor zásad pro krizovou komunikaci podniku 225
Příloha 6 Vzor pro krizové prohlášení k zaměstnancům 228
Příloha 7 Vzor obecného pokynu pro komunikaci s médii 229
Příloha 8 Sdělení pro média - vzory 230
Příloha 9 Vzor sdělení pro zákazníky 232
Příloha 10 Krizová komunikace společnosti Johnson & Johnson v období
1. Tylenolové krize 234
Příloha 11 Krizová komunikace společnosti Union Carbide v období
Bhopalské tragédie 236
Příloha 12 Krédo firmy Johnson & Johnson 238
Příloha 13 Využití Paretova diagramu pro stanovení priorit 239
Příloha 14 Případová studie: Radial a Jean-Pierre Henzé 243
Příloha 15 Případová studie: úspěšné krizové řízení (turnaround)
v nemocnici Duke Children´s hospital s použitím metody Balanced
Scorecard 245
Příloha 16 Případová studie: firma AB elektro 247
Rejstřík 251

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.24MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Krizové řízení podniku
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.24 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Krizové řízení podniku

2., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5987
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
319  239  -25 %
Ihned ke stažení
i: 17274 n: 24767314r: 5987
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů v
časného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Krizové řízení podniku

O autorech 9
Úvodní slovo recenzentů 11
Předmluva k 1. vydání 13
Předmluva k 2. vydání 15
1 Krize a krizové řízení 17
1.1 Jak vzniklo slovo krize 18
1.2 Krize osobní 20
1.3 Krize sociální a společenská 20
1.4 Krize v důsledku živelních pohrom a havárií 22
1.5 Krize ekonomického charakteru 23
1.6 Spojitost mezi krizemi 24
1.7 Krizové řízení 25
1.8 Tři přístupy ke krizovému řízení podniku 26
Shrnutí 28
2 Krize podniku a krizové řízení 29
2.1 Definice krize 30
2.2 Podnik jako otevřený systém 30
2.3 Charakter okolí podniku 31
2.4 Změny v okolí podniku 36
2.5 Podnik jako složitý systém 38
2.6 Vnitřní a vnější podniková rizika 39
2.7 Proces řízení rizik 46
2.8 Krize jako porušení rovnováhy 48
2.9 Kdy začíná v podniku krize? 49
2.10 Výzva pro podniky 51
Shrnutí 52
3 Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy 53
3.1 Vymezení základních pojmů 54
3.2 Dopady havárií a katastrof 56
3.3 Příklady havárií a katastrof 58
3.4 Havárie jako daň pokroku? 68
Shrnutí 68
4 Procesní charakter krizí 69
4.1 Fáze procesní krize 70
4.2 Zahájení krizového řízení 73
4.3 Včasné odhalení krize 78
Shrnutí 79
5 Krizové scénáře a krizové plány 81
5.1 Krizový scénář 82
5.2 Krizový plán 84
5.3 Postup tvorby krizového scénáře a krizového plánu 85
5.4 Možnosti využití krizových scénářů a krizových plánů a jejich implementace 90
5.5 Krizový tým 92
5.6 Trénink na krizové situace 93
5.7 Učení se z krize 94
5.8 Význam krizového plánování 95
Shrnutí 96
6 Krizová komunikace 97
6.1 Význam veřejného mínění 98
6.2 Krizová komunikace při haváriích a katastrofách 99
6.3 Komunikace v období akutní krize 102
6.4 Zásady krizové komunikace ve vztahu k médiím 105
6.5 Příprava a nácvik krizové komunikace 106
6.6 Spolupráce s odborníky 108
6.7 Krizová komunikace jako příležitost 109
Shrnutí 111
7 Krizové řízení v akutní fázi krize 113
7.1 Situace v akutní fázi 114
7.2 Postup po identifikaci akutní krize 114
7.3 Možnosti řešení akutní krize 116
7.4 Strategie turnaround 121
Shrnutí 129
8 Řízení cash flow a nákladů 131
8.1 Zisk nebo cash flow? 132
8.2 Běžná činnost podniku a platební cyklus 133
8.3 Plánování cash flow 136
8.4 Znalost vlastních nákladů 139
Shrnutí 141
9 Systémy včasného varování podniku 143
9.1 Cíl vytvoření systémů včasného varování 144
9.2 Symptomy a indikátory změn 145
9.3 Struktura systému včasného varování 147
9.4 Systém včasného varování banky 154
9.5 Vytvoření široké informační základny 155
9.6 Využití kontrolních a dalších podnikových systémů 156
9.7 Zhroucení kontrolního systému 161
9.8 Nadpodnikové a dílčí systémy včasného varování 162
Shrnutí 163
10 Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi 165
10.1 Diverzifikace podnikových aktivit 166
10.2 Synergický efekt 168
10.3 Diverzifikace versus specializace 170
10.4 Požadavky na portfolio aktivit a portfolio analýzy 171
10.5 Diverzifikace na nová teritoria a trhy 173
10.6 Diverzifikace zákazníků a dodavatelů 174
10.7 Aliance a strategická partnerství 175
Shrnutí 176
11 Krize a stres 177
11.1 Nejistota a strach 178
11.2 Zvyšování odolnosti vůči stresu 179
11.3 Stres jako prevence 180
Shrnutí 182
12 Krize a podniková kultura 183
12.1 Vztah krize a podnikové kultury 184
12.2 Podniková kultura jako zdroj krize 185
Shrnutí 189
13 Krize v malých a středních podnicích 191
13.1 Specifika malých a středních podniků 192
13.2 Zákonité krize v období růstu podniku 192
13.3 Výhody malého a středního podniku 195
Shrnutí 196
14 Kdy se stává z krize podniku příležitost? 197
Závěrečné desatero 201
Použitá literatura 203
Summary 206
Přílohy 207
Příloha 1 Krizový scénář pro krizovou situaci - Požár v montážní hale 208
Příloha 2 Vzor krizového plánu 209
Příloha 3 Cílové skupiny krizové komunikace 223
Příloha 4 Vzor formuláře pro záznam o vzniku krizové situace 224
Příloha 5 Vzor zásad pro krizovou komunikaci podniku 225
Příloha 6 Vzor pro krizové prohlášení k zaměstnancům 228
Příloha 7 Vzor obecného pokynu pro komunikaci s médii 229
Příloha 8 Sdělení pro média - vzory 230
Příloha 9 Vzor sdělení pro zákazníky 232
Příloha 10 Krizová komunikace společnosti Johnson & Johnson v období
1. Tylenolové krize 234
Příloha 11 Krizová komunikace společnosti Union Carbide v období
Bhopalské tragédie 236
Příloha 12 Krédo firmy Johnson & Johnson 238
Příloha 13 Využití Paretova diagramu pro stanovení priorit 239
Příloha 14 Případová studie: Radial a Jean-Pierre Henzé 243
Příloha 15 Případová studie: úspěšné krizové řízení (turnaround)
v nemocnici Duke Children´s hospital s použitím metody Balanced
Scorecard 245
Příloha 16 Případová studie: firma AB elektro 247
Rejstřík 251

O Autorovi

Zuzák Roman
Do začátku devadesátých let pracoval převážně ve vedoucích pozicích v ekonomické oblasti, od roku 1991 se zaměřil především na poradenskou činnost v oblasti podnikání a řízení, včetně krizového. V roce 1998 po rozhodnutí naplno se věnovat pedagogické činnosti přešel na katedru řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V pedagogické, vědeckovýzkumné a poradenské činnosti se zabývá především strategickým a krizovým řízením podniků. Vystupuje na přednáškách v oblasti krizového a strategického řízení pro manažery, podnikatele a v rozhlase. Je dlouholetým členem hodnotící komise v prestižní soutěži Manažer roku, členem vědeckých a redakčních rad.
Königová Martina
V roce 2002 absolvovala magisterský studijní obor Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém zaměření na fakultě pokračovala a v roce 2007 zde absolvovala doktorský studijní obor Management. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Provozně ekonomické fakultě ČZU na katedře řízení. V rámci doktorského studia se specializovala na oblast managementu a krizového řízení. Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné práci se zaměřuje na oblast krizového řízení, řízení rizik a řízení lidských zdrojů. Získané poznatky aplikuje při výuce personálního řízení a krizového řízení ve veřejné správě. Je členem Academy of Management, řešitelem a spoluřešitelem několika projektů a grantů a pravidelně publikuje a prezentuje výsledky své práce na odborných konferencích.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 299  -25 %
E-kniha 254  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %
Tištěná 337  -25 %
E-kniha 287  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.