0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Krizové řízení podniku

2., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
375 
Do 30 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 30 dnů)
Poslední aktualizace skladu 28.2.2020 19:28
i: 17273 n: 24731568r: 5987
E-kniha
PDF
319 
Ihned ke stažení
i: 17274 n: 24767314r: 5987
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů v
časného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Krizové řízení podniku

O autorech 9
Úvodní slovo recenzentů 11
Předmluva k 1. vydání 13
Předmluva k 2. vydání 15
1 Krize a krizové řízení 17
1.1 Jak vzniklo slovo krize 18
1.2 Krize osobní 20
1.3 Krize sociální a společenská 20
1.4 Krize v důsledku živelních pohrom a havárií 22
1.5 Krize ekonomického charakteru 23
1.6 Spojitost mezi krizemi 24
1.7 Krizové řízení 25
1.8 Tři přístupy ke krizovému řízení podniku 26
Shrnutí 28
2 Krize podniku a krizové řízení 29
2.1 Definice krize 30
2.2 Podnik jako otevřený systém 30
2.3 Charakter okolí podniku 31
2.4 Změny v okolí podniku 36
2.5 Podnik jako složitý systém 38
2.6 Vnitřní a vnější podniková rizika 39
2.7 Proces řízení rizik 46
2.8 Krize jako porušení rovnováhy 48
2.9 Kdy začíná v podniku krize? 49
2.10 Výzva pro podniky 51
Shrnutí 52
3 Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy 53
3.1 Vymezení základních pojmů 54
3.2 Dopady havárií a katastrof 56
3.3 Příklady havárií a katastrof 58
3.4 Havárie jako daň pokroku? 68
Shrnutí 68
4 Procesní charakter krizí 69
4.1 Fáze procesní krize 70
4.2 Zahájení krizového řízení 73
4.3 Včasné odhalení krize 78
Shrnutí 79
5 Krizové scénáře a krizové plány 81
5.1 Krizový scénář 82
5.2 Krizový plán 84
5.3 Postup tvorby krizového scénáře a krizového plánu 85
5.4 Možnosti využití krizových scénářů a krizových plánů a jejich implementace 90
5.5 Krizový tým 92
5.6 Trénink na krizové situace 93
5.7 Učení se z krize 94
5.8 Význam krizového plánování 95
Shrnutí 96
6 Krizová komunikace 97
6.1 Význam veřejného mínění 98
6.2 Krizová komunikace při haváriích a katastrofách 99
6.3 Komunikace v období akutní krize 102
6.4 Zásady krizové komunikace ve vztahu k médiím 105
6.5 Příprava a nácvik krizové komunikace 106
6.6 Spolupráce s odborníky 108
6.7 Krizová komunikace jako příležitost 109
Shrnutí 111
7 Krizové řízení v akutní fázi krize 113
7.1 Situace v akutní fázi 114
7.2 Postup po identifikaci akutní krize 114
7.3 Možnosti řešení akutní krize 116
7.4 Strategie turnaround 121
Shrnutí 129
8 Řízení cash flow a nákladů 131
8.1 Zisk nebo cash flow? 132
8.2 Běžná činnost podniku a platební cyklus 133
8.3 Plánování cash flow 136
8.4 Znalost vlastních nákladů 139
Shrnutí 141
9 Systémy včasného varování podniku 143
9.1 Cíl vytvoření systémů včasného varování 144
9.2 Symptomy a indikátory změn 145
9.3 Struktura systému včasného varování 147
9.4 Systém včasného varování banky 154
9.5 Vytvoření široké informační základny 155
9.6 Využití kontrolních a dalších podnikových systémů 156
9.7 Zhroucení kontrolního systému 161
9.8 Nadpodnikové a dílčí systémy včasného varování 162
Shrnutí 163
10 Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi 165
10.1 Diverzifikace podnikových aktivit 166
10.2 Synergický efekt 168
10.3 Diverzifikace versus specializace 170
10.4 Požadavky na portfolio aktivit a portfolio analýzy 171
10.5 Diverzifikace na nová teritoria a trhy 173
10.6 Diverzifikace zákazníků a dodavatelů 174
10.7 Aliance a strategická partnerství 175
Shrnutí 176
11 Krize a stres 177
11.1 Nejistota a strach 178
11.2 Zvyšování odolnosti vůči stresu 179
11.3 Stres jako prevence 180
Shrnutí 182
12 Krize a podniková kultura 183
12.1 Vztah krize a podnikové kultury 184
12.2 Podniková kultura jako zdroj krize 185
Shrnutí 189
13 Krize v malých a středních podnicích 191
13.1 Specifika malých a středních podniků 192
13.2 Zákonité krize v období růstu podniku 192
13.3 Výhody malého a středního podniku 195
Shrnutí 196
14 Kdy se stává z krize podniku příležitost? 197
Závěrečné desatero 201
Použitá literatura 203
Summary 206
Přílohy 207
Příloha 1 Krizový scénář pro krizovou situaci - Požár v montážní hale 208
Příloha 2 Vzor krizového plánu 209
Příloha 3 Cílové skupiny krizové komunikace 223
Příloha 4 Vzor formuláře pro záznam o vzniku krizové situace 224
Příloha 5 Vzor zásad pro krizovou komunikaci podniku 225
Příloha 6 Vzor pro krizové prohlášení k zaměstnancům 228
Příloha 7 Vzor obecného pokynu pro komunikaci s médii 229
Příloha 8 Sdělení pro média - vzory 230
Příloha 9 Vzor sdělení pro zákazníky 232
Příloha 10 Krizová komunikace společnosti Johnson & Johnson v období
1. Tylenolové krize 234
Příloha 11 Krizová komunikace společnosti Union Carbide v období
Bhopalské tragédie 236
Příloha 12 Krédo firmy Johnson & Johnson 238
Příloha 13 Využití Paretova diagramu pro stanovení priorit 239
Příloha 14 Případová studie: Radial a Jean-Pierre Henzé 243
Příloha 15 Případová studie: úspěšné krizové řízení (turnaround)
v nemocnici Duke Children´s hospital s použitím metody Balanced
Scorecard 245
Příloha 16 Případová studie: firma AB elektro 247
Rejstřík 251

Tištěná kniha

Datum vydání: 22. 09. 2009
Katalogové číslo: 3285
ISBN: 978-80-247-3156-8
Formát / stran: 167×240, 256 stran
Edice: Expert

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Krizové řízení podniku
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 22. 09. 2009
Katalogové číslo: 3285
ISBN: 978-80-247-3156-8
Formát / stran: 167×240, 256 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.3 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
80% 1 hlas

Krizové řízení podniku

2., aktualizované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
375 
Do 30 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 30 dnů)
Poslední aktualizace skladu 28.2.2020 19:28
i: 17273 n: 24731568r: 5987
E-kniha
PDF
319 
Ihned ke stažení
i: 17274 n: 24767314r: 5987
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů v
časného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Krizové řízení podniku

O autorech 9
Úvodní slovo recenzentů 11
Předmluva k 1. vydání 13
Předmluva k 2. vydání 15
1 Krize a krizové řízení 17
1.1 Jak vzniklo slovo krize 18
1.2 Krize osobní 20
1.3 Krize sociální a společenská 20
1.4 Krize v důsledku živelních pohrom a havárií 22
1.5 Krize ekonomického charakteru 23
1.6 Spojitost mezi krizemi 24
1.7 Krizové řízení 25
1.8 Tři přístupy ke krizovému řízení podniku 26
Shrnutí 28
2 Krize podniku a krizové řízení 29
2.1 Definice krize 30
2.2 Podnik jako otevřený systém 30
2.3 Charakter okolí podniku 31
2.4 Změny v okolí podniku 36
2.5 Podnik jako složitý systém 38
2.6 Vnitřní a vnější podniková rizika 39
2.7 Proces řízení rizik 46
2.8 Krize jako porušení rovnováhy 48
2.9 Kdy začíná v podniku krize? 49
2.10 Výzva pro podniky 51
Shrnutí 52
3 Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy 53
3.1 Vymezení základních pojmů 54
3.2 Dopady havárií a katastrof 56
3.3 Příklady havárií a katastrof 58
3.4 Havárie jako daň pokroku? 68
Shrnutí 68
4 Procesní charakter krizí 69
4.1 Fáze procesní krize 70
4.2 Zahájení krizového řízení 73
4.3 Včasné odhalení krize 78
Shrnutí 79
5 Krizové scénáře a krizové plány 81
5.1 Krizový scénář 82
5.2 Krizový plán 84
5.3 Postup tvorby krizového scénáře a krizového plánu 85
5.4 Možnosti využití krizových scénářů a krizových plánů a jejich implementace 90
5.5 Krizový tým 92
5.6 Trénink na krizové situace 93
5.7 Učení se z krize 94
5.8 Význam krizového plánování 95
Shrnutí 96
6 Krizová komunikace 97
6.1 Význam veřejného mínění 98
6.2 Krizová komunikace při haváriích a katastrofách 99
6.3 Komunikace v období akutní krize 102
6.4 Zásady krizové komunikace ve vztahu k médiím 105
6.5 Příprava a nácvik krizové komunikace 106
6.6 Spolupráce s odborníky 108
6.7 Krizová komunikace jako příležitost 109
Shrnutí 111
7 Krizové řízení v akutní fázi krize 113
7.1 Situace v akutní fázi 114
7.2 Postup po identifikaci akutní krize 114
7.3 Možnosti řešení akutní krize 116
7.4 Strategie turnaround 121
Shrnutí 129
8 Řízení cash flow a nákladů 131
8.1 Zisk nebo cash flow? 132
8.2 Běžná činnost podniku a platební cyklus 133
8.3 Plánování cash flow 136
8.4 Znalost vlastních nákladů 139
Shrnutí 141
9 Systémy včasného varování podniku 143
9.1 Cíl vytvoření systémů včasného varování 144
9.2 Symptomy a indikátory změn 145
9.3 Struktura systému včasného varování 147
9.4 Systém včasného varování banky 154
9.5 Vytvoření široké informační základny 155
9.6 Využití kontrolních a dalších podnikových systémů 156
9.7 Zhroucení kontrolního systému 161
9.8 Nadpodnikové a dílčí systémy včasného varování 162
Shrnutí 163
10 Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi 165
10.1 Diverzifikace podnikových aktivit 166
10.2 Synergický efekt 168
10.3 Diverzifikace versus specializace 170
10.4 Požadavky na portfolio aktivit a portfolio analýzy 171
10.5 Diverzifikace na nová teritoria a trhy 173
10.6 Diverzifikace zákazníků a dodavatelů 174
10.7 Aliance a strategická partnerství 175
Shrnutí 176
11 Krize a stres 177
11.1 Nejistota a strach 178
11.2 Zvyšování odolnosti vůči stresu 179
11.3 Stres jako prevence 180
Shrnutí 182
12 Krize a podniková kultura 183
12.1 Vztah krize a podnikové kultury 184
12.2 Podniková kultura jako zdroj krize 185
Shrnutí 189
13 Krize v malých a středních podnicích 191
13.1 Specifika malých a středních podniků 192
13.2 Zákonité krize v období růstu podniku 192
13.3 Výhody malého a středního podniku 195
Shrnutí 196
14 Kdy se stává z krize podniku příležitost? 197
Závěrečné desatero 201
Použitá literatura 203
Summary 206
Přílohy 207
Příloha 1 Krizový scénář pro krizovou situaci - Požár v montážní hale 208
Příloha 2 Vzor krizového plánu 209
Příloha 3 Cílové skupiny krizové komunikace 223
Příloha 4 Vzor formuláře pro záznam o vzniku krizové situace 224
Příloha 5 Vzor zásad pro krizovou komunikaci podniku 225
Příloha 6 Vzor pro krizové prohlášení k zaměstnancům 228
Příloha 7 Vzor obecného pokynu pro komunikaci s médii 229
Příloha 8 Sdělení pro média - vzory 230
Příloha 9 Vzor sdělení pro zákazníky 232
Příloha 10 Krizová komunikace společnosti Johnson & Johnson v období
1. Tylenolové krize 234
Příloha 11 Krizová komunikace společnosti Union Carbide v období
Bhopalské tragédie 236
Příloha 12 Krédo firmy Johnson & Johnson 238
Příloha 13 Využití Paretova diagramu pro stanovení priorit 239
Příloha 14 Případová studie: Radial a Jean-Pierre Henzé 243
Příloha 15 Případová studie: úspěšné krizové řízení (turnaround)
v nemocnici Duke Children´s hospital s použitím metody Balanced
Scorecard 245
Příloha 16 Případová studie: firma AB elektro 247
Rejstřík 251

O Autorovi

Zuzák Roman
Do začátku devadesátých let pracoval převážně ve vedoucích pozicích v ekonomické oblasti, od roku 1991 se zaměřil především na poradenskou činnost v oblasti podnikání a řízení, včetně krizového. V roce 1998 po rozhodnutí naplno se věnovat pedagogické činnosti přešel na katedru řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V pedagogické, vědeckovýzkumné a poradenské činnosti se zabývá především strategickým a krizovým řízením podniků. Vystupuje na přednáškách v oblasti krizového a strategického řízení pro manažery, podnikatele a v rozhlase. Je dlouholetým členem hodnotící komise v prestižní soutěži Manažer roku, členem vědeckých a redakčních rad.
Königová Martina
V roce 2002 absolvovala magisterský studijní obor Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém zaměření na fakultě pokračovala a v roce 2007 zde absolvovala doktorský studijní obor Management. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Provozně ekonomické fakultě ČZU na katedře řízení. V rámci doktorského studia se specializovala na oblast managementu a krizového řízení. Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné práci se zaměřuje na oblast krizového řízení, řízení rizik a řízení lidských zdrojů. Získané poznatky aplikuje při výuce personálního řízení a krizového řízení ve veřejné správě. Je členem Academy of Management, řešitelem a spoluřešitelem několika projektů a grantů a pravidelně publikuje a prezentuje výsledky své práce na odborných konferencích.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 349 
E-kniha 297 
Tištěná 299 
E-kniha 254 
Tištěná 495 
E-kniha 421 
Tištěná 299 
E-kniha 254 
Tištěná 375 
E-kniha 319 
Tištěná 299 
E-kniha 254 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.