0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Měření výkonnosti

Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5721
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 16810 n: 24767390r: 5721
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Co vlastně znamená ono magické slovo "výkonnost"? Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Tato kniha vám pomůže najít odpovědi na tyto - zdánlivě jednoduché - otázky. Mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují. Je tak určena jak manažerům odpovědným za řízení výkonnosti, tak controllingovým pracovníkům, podnikovým konzultantům i studentům manažersky orientovaných vysokých škol. Autor publikace, působící na Katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, se věnuje problematice měření výkonnosti již více než 10 let a přednáší o ní na řadě vzdělávacích i vědeckých konferencí a seminářů.

Zásilkovna za 20 Kč končí za:

Z obsahu knihy Měření výkonnosti

O autorovi 9
Slovo recenzenta 10
Předmluva 13
1 K pojetí výkonnosti 17
1.1 Co znamená "výkonnostt" 17
1.1.1 Definice výkonnosti 17
1.1.2 Pojetí výkonnosti u vlaštovek a manažerů 17
1.1.3 Specifika v pojetí výkonnosti u organizací 21
1.2 Výkonnost a prospěch 23
1.2.1 Čí prospěch je významný? 24
1.2.2 V jakém čase je prospěch významný? 27
1.2.3 Jaké formy prospěchu jsou významné? 30
1.3 Koncepční otázky pro měření výkonnosti 32
1.4
Úvaha na závěr jako přívažek: Výkonnost organizace s přívlastkem, či bez něj? 33
2 Měření výkonnosti jako proces 35
2.1 Měření - cesta k získání informace 35
2.1.1 Funkce měření 35
2.1.2 Fáze v procesu měření 36
2.1.3 Účinnost procesu měření výkonnosti 38
2.2 Základní pojmy v procesu měření výkonnosti 39
2.3 Měrné veličiny pro měření výkonnosti 41
2.3.1 Fundamentální souvislosti 41
2.3.2 Měrné veličiny v měřítkách výkonnosti 42
2.3.3 Vlastnosti měrných veličin a jejich důsledky pro měření výkonnosti 44
2.4 Diskusní fórum na závěr jako přívažek: Jaké měrné veličiny jsou nejlepší
při měření výkonnosti 49
3 Uživatelé informací a jejich informační potřeby 51
3.1 Měření výkonnosti jako uživatelská redukce 51
3.1.1 Skutečnost a model 51
3.1.2 Vlastnosti modelu 51
3.1.3 Nejčastější chyby při tvorbě uživatelsky orientovaného modelu 52
3.2 Pro koho a proč měříme výkonnost 53
3.2.1 Uživatelská diferenciace 53
3.2.2 Uživatelé informací o výkonnosti 53
3.2.3 Externí uživatelé 54
3.2.4 Interní uživatelé 56
3.2.5 Vztah externích a interních uživatelů 57
4 Výkonnost a reference neboli Benchmarking 61
4.1 Význam srovnání při měření výkonnosti 61
4.2 Východiska pro stanovení referenčních prvků 62
4.2.1 Reálné a fiktivní referenční prvky 63
4.2.2 Interní a externí referenční prvky 69
4.2.3 Výsledkově a průběhově orientované referenční prvky 72
4.2.4 Statické a dynamické referenční prvky 75
4.3 Přístupy k formulaci referenčních prvků 78
4.3.1 Optimální situace 78
4.3.2 Kompromisní řešení 78
5 Měření výkonnosti a čas 81
5.1 Výkonnost, prospěch a čas 81
5.1.1 Potřeba měření výkonnosti v čase 81
5.1.2 Čas jako parametr měření výkonnosti 81
5.1.3 Vnímání času slovníkem geometrie 82
5.2 Čas jako faktor uživatelské významnosti prospěchu 83
5.2.1 Prospěch v nekontinuálním vnímání času 83
5.2.2 Časová dimenze při stanovování cílů 84
5.3 Čas jako faktor rizika a hodnoty prospěchu 86
5.3.1 Důvody, proč platí "zítra není dness" 86
5.3.2 Význam diskontního faktoru 86
5.4
Čas jako faktor spolehlivosti v procesu tvorby prospěchu 89
5.4.1 Podobenství o sedlákovi 89
5.4.2 Okamžik uznání prospěchu 89
5.4.3 Důsledky pro měření výkonnosti 91
5.4.4 Přístupy k měření tvorby prospěchu v čase 91
5.5 Čas jako jednotka periodizace 93
5.5.1 Stanovení délky časové periody měření výkonnosti 94
5.5.2 Pravidelnost časových period a vztahy mezi nimi 96
5.5.3 Horizontální a vertikální vztahy časových period 97
5.6 Trvanlivost informací o výkonnosti 101
6 Kompetence a nestrannost jako determinanty spolehlivosti měření výkonnosti 105
6.1 Co ovlivňuje spolehlivost měření 105
6.1.1 Chyba měření jako objektivní i subjektivní fenomén 105
6.1.2 Faktory spolehlivosti měření 105
6.2 Spolehlivost měření ve společenských oborech 108
6.2.1 Objekty měření ve společenských oborech 108
6.2.2 Lidský faktor v procesu měření 109
6.3 Kompetence a nestrannost subjektu provádějícího měření 111
6.3.1 Kompetence 111
6.3.2 Nestrannost 114
7 Měření podnikové výkonnosti v kontextu ekonomického vývoje 121
7.1 Přišel, viděl, změřil... 121
7.1.1 Potřeba historické reflexe 121
7.1.2 Potřeba uplatnění trychtýře 121
7.2 Odkud jdeme 122
7.2.1 Kde začít 122
7.2.2 Charakteristika výchozího stavu 123
7.3 Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století 124
7.3.1 Nová syntetická měřítka 124
7.3.2 Harmonizace účetnictví 126
7.3.3 Odpovědnostní pohled na řízení výkonnosti podniku 128
7.4 Devadesátá léta 20. století 129
7.4.1 Podnik jako investice 129
7.4.2 Podnik jako socioekonomický systém aneb Moderní manažerský
návrat k tradicím v měnícím se prostředí 130
7.5 Poznámky k současnému vývoji 138
7.5.1 Informace o stavu disciplíny 138
7.5.2 Aktuální vývojové tendence 139
8 Syntetická měřítka výkonnosti 145
8.1 Syntetická a analytická měřítka 145
8.1.1 Základní souvislosti 145
8.1.2 Jsi všestranný ideál... Opravdu?! 148
8.2 Měřítka výkonnosti založená na výsledku hospodaření 150
8.3 Výsledek hospodaření 151
8.3.1 Čeho může být prospěch a oběť důsledkem 151
8.3.2 Uznání prospěchu a oběti v čase 154
8.3.3 Terminologie v oblasti vyjádření různých forem a stadií tvorby
prospěchu a oběti 162
8.3.4 Úrovně výsledku hospodaření 163
8.3.5 Kritika výsledku hospodaření 165
8.4 Rentabilita výnosů a nákladů 170
8.4.1 Základní charakteristika 170
8.4.2 Vztah k rentabilitě aktiv a kapitálu 171
8.5 Rentabilita aktiv a kapitálu 171
8.5.1 Základní koncepce a podoba měřítek 171
8.5.2 Hodnocení měřítek 175
8.5.3 Neporovnatelnost měřítek rentability aktiv a kapitálu a měřítka
zisk na akcii 179
8.6 Ekonomický zisk a ztráta 180
8.6.1 Základní koncepce 180
8.6.2 Ekonomická přidaná hodnota 182
8.6.3 Ekonomický zisk v odpovědnostním řízení výkonnosti 187
8.7 Syntetická prediktivní měřítka 197
8.7.1 Základní charakteristika 197
8.7.2 Představení měřítek 201
9 Analytické přístupy k měření výkonnosti 207
9.1 Potřeba analytického přístupu 207
9.1.1 Chci mapu 207
9.1.2 Co je to analýza aneb Vymezení pojmu 208
9.1.3 Proč nestačí při měření výkonnosti syntetická měřítka 208
9.1.4 Specifika analýzy ve společenských oborech 211
9.2 Základní otázky analytických přístupů k měření výkonnosti 212
9.2.1 Vymezení základních otázek 212
9.2.2 Komponentní analýza 212
9.2.3 Kauzální analýza 218
9.3 Analytické přístupy k měření výkonnosti v praxi 224
9.3.1 Pyramidový rozklad rentabilitních ukazatelů 225
9.3.2 Balanced Scorecard 230
9.4 Desatero měření výkonnosti 235
Použité zdroje 239
Summary 245
Rejstřík 247

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.63MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Měření výkonnosti
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.63 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Měření výkonnosti

Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5721
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 16810 n: 24767390r: 5721
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Co vlastně znamená ono magické slovo "výkonnost"? Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Tato kniha vám pomůže najít odpovědi na tyto - zdánlivě jednoduché - otázky. Mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují. Je tak určena jak manažerům odpovědným za řízení výkonnosti, tak controllingovým pracovníkům, podnikovým konzultantům i studentům manažersky orientovaných vysokých škol. Autor publikace, působící na Katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, se věnuje problematice měření výkonnosti již více než 10 let a přednáší o ní na řadě vzdělávacích i vědeckých konferencí a seminářů.

Zásilkovna za 20 Kč končí za:

Z obsahu knihy Měření výkonnosti

O autorovi 9
Slovo recenzenta 10
Předmluva 13
1 K pojetí výkonnosti 17
1.1 Co znamená "výkonnostt" 17
1.1.1 Definice výkonnosti 17
1.1.2 Pojetí výkonnosti u vlaštovek a manažerů 17
1.1.3 Specifika v pojetí výkonnosti u organizací 21
1.2 Výkonnost a prospěch 23
1.2.1 Čí prospěch je významný? 24
1.2.2 V jakém čase je prospěch významný? 27
1.2.3 Jaké formy prospěchu jsou významné? 30
1.3 Koncepční otázky pro měření výkonnosti 32
1.4
Úvaha na závěr jako přívažek: Výkonnost organizace s přívlastkem, či bez něj? 33
2 Měření výkonnosti jako proces 35
2.1 Měření - cesta k získání informace 35
2.1.1 Funkce měření 35
2.1.2 Fáze v procesu měření 36
2.1.3 Účinnost procesu měření výkonnosti 38
2.2 Základní pojmy v procesu měření výkonnosti 39
2.3 Měrné veličiny pro měření výkonnosti 41
2.3.1 Fundamentální souvislosti 41
2.3.2 Měrné veličiny v měřítkách výkonnosti 42
2.3.3 Vlastnosti měrných veličin a jejich důsledky pro měření výkonnosti 44
2.4 Diskusní fórum na závěr jako přívažek: Jaké měrné veličiny jsou nejlepší
při měření výkonnosti 49
3 Uživatelé informací a jejich informační potřeby 51
3.1 Měření výkonnosti jako uživatelská redukce 51
3.1.1 Skutečnost a model 51
3.1.2 Vlastnosti modelu 51
3.1.3 Nejčastější chyby při tvorbě uživatelsky orientovaného modelu 52
3.2 Pro koho a proč měříme výkonnost 53
3.2.1 Uživatelská diferenciace 53
3.2.2 Uživatelé informací o výkonnosti 53
3.2.3 Externí uživatelé 54
3.2.4 Interní uživatelé 56
3.2.5 Vztah externích a interních uživatelů 57
4 Výkonnost a reference neboli Benchmarking 61
4.1 Význam srovnání při měření výkonnosti 61
4.2 Východiska pro stanovení referenčních prvků 62
4.2.1 Reálné a fiktivní referenční prvky 63
4.2.2 Interní a externí referenční prvky 69
4.2.3 Výsledkově a průběhově orientované referenční prvky 72
4.2.4 Statické a dynamické referenční prvky 75
4.3 Přístupy k formulaci referenčních prvků 78
4.3.1 Optimální situace 78
4.3.2 Kompromisní řešení 78
5 Měření výkonnosti a čas 81
5.1 Výkonnost, prospěch a čas 81
5.1.1 Potřeba měření výkonnosti v čase 81
5.1.2 Čas jako parametr měření výkonnosti 81
5.1.3 Vnímání času slovníkem geometrie 82
5.2 Čas jako faktor uživatelské významnosti prospěchu 83
5.2.1 Prospěch v nekontinuálním vnímání času 83
5.2.2 Časová dimenze při stanovování cílů 84
5.3 Čas jako faktor rizika a hodnoty prospěchu 86
5.3.1 Důvody, proč platí "zítra není dness" 86
5.3.2 Význam diskontního faktoru 86
5.4
Čas jako faktor spolehlivosti v procesu tvorby prospěchu 89
5.4.1 Podobenství o sedlákovi 89
5.4.2 Okamžik uznání prospěchu 89
5.4.3 Důsledky pro měření výkonnosti 91
5.4.4 Přístupy k měření tvorby prospěchu v čase 91
5.5 Čas jako jednotka periodizace 93
5.5.1 Stanovení délky časové periody měření výkonnosti 94
5.5.2 Pravidelnost časových period a vztahy mezi nimi 96
5.5.3 Horizontální a vertikální vztahy časových period 97
5.6 Trvanlivost informací o výkonnosti 101
6 Kompetence a nestrannost jako determinanty spolehlivosti měření výkonnosti 105
6.1 Co ovlivňuje spolehlivost měření 105
6.1.1 Chyba měření jako objektivní i subjektivní fenomén 105
6.1.2 Faktory spolehlivosti měření 105
6.2 Spolehlivost měření ve společenských oborech 108
6.2.1 Objekty měření ve společenských oborech 108
6.2.2 Lidský faktor v procesu měření 109
6.3 Kompetence a nestrannost subjektu provádějícího měření 111
6.3.1 Kompetence 111
6.3.2 Nestrannost 114
7 Měření podnikové výkonnosti v kontextu ekonomického vývoje 121
7.1 Přišel, viděl, změřil... 121
7.1.1 Potřeba historické reflexe 121
7.1.2 Potřeba uplatnění trychtýře 121
7.2 Odkud jdeme 122
7.2.1 Kde začít 122
7.2.2 Charakteristika výchozího stavu 123
7.3 Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století 124
7.3.1 Nová syntetická měřítka 124
7.3.2 Harmonizace účetnictví 126
7.3.3 Odpovědnostní pohled na řízení výkonnosti podniku 128
7.4 Devadesátá léta 20. století 129
7.4.1 Podnik jako investice 129
7.4.2 Podnik jako socioekonomický systém aneb Moderní manažerský
návrat k tradicím v měnícím se prostředí 130
7.5 Poznámky k současnému vývoji 138
7.5.1 Informace o stavu disciplíny 138
7.5.2 Aktuální vývojové tendence 139
8 Syntetická měřítka výkonnosti 145
8.1 Syntetická a analytická měřítka 145
8.1.1 Základní souvislosti 145
8.1.2 Jsi všestranný ideál... Opravdu?! 148
8.2 Měřítka výkonnosti založená na výsledku hospodaření 150
8.3 Výsledek hospodaření 151
8.3.1 Čeho může být prospěch a oběť důsledkem 151
8.3.2 Uznání prospěchu a oběti v čase 154
8.3.3 Terminologie v oblasti vyjádření různých forem a stadií tvorby
prospěchu a oběti 162
8.3.4 Úrovně výsledku hospodaření 163
8.3.5 Kritika výsledku hospodaření 165
8.4 Rentabilita výnosů a nákladů 170
8.4.1 Základní charakteristika 170
8.4.2 Vztah k rentabilitě aktiv a kapitálu 171
8.5 Rentabilita aktiv a kapitálu 171
8.5.1 Základní koncepce a podoba měřítek 171
8.5.2 Hodnocení měřítek 175
8.5.3 Neporovnatelnost měřítek rentability aktiv a kapitálu a měřítka
zisk na akcii 179
8.6 Ekonomický zisk a ztráta 180
8.6.1 Základní koncepce 180
8.6.2 Ekonomická přidaná hodnota 182
8.6.3 Ekonomický zisk v odpovědnostním řízení výkonnosti 187
8.7 Syntetická prediktivní měřítka 197
8.7.1 Základní charakteristika 197
8.7.2 Představení měřítek 201
9 Analytické přístupy k měření výkonnosti 207
9.1 Potřeba analytického přístupu 207
9.1.1 Chci mapu 207
9.1.2 Co je to analýza aneb Vymezení pojmu 208
9.1.3 Proč nestačí při měření výkonnosti syntetická měřítka 208
9.1.4 Specifika analýzy ve společenských oborech 211
9.2 Základní otázky analytických přístupů k měření výkonnosti 212
9.2.1 Vymezení základních otázek 212
9.2.2 Komponentní analýza 212
9.2.3 Kauzální analýza 218
9.3 Analytické přístupy k měření výkonnosti v praxi 224
9.3.1 Pyramidový rozklad rentabilitních ukazatelů 225
9.3.2 Balanced Scorecard 230
9.4 Desatero měření výkonnosti 235
Použité zdroje 239
Summary 245
Rejstřík 247

O Autorovi

Wagner Jaroslav
Absolvoval magisterské i doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře manažerského účetnictví VŠE v Praze, kde se věnuj e pedagogické i výzkumné činnosti v oblastech manažerského a nákladového účetnictví, controllingu a měření výkonnosti. Protože jeho ústředním profesním posláním i zájmem je pedagogická a lektorská čin nost, vyučuje též v kurzech celoživotního vzdělávání pro řadu profesních a vzdělávacích organizací. Problematice měření výkonnosti se věnuje již více než deset let. Jaroslav Wagner je spoluautorem učebnice Nákladové a manažerské účetnictví. Jako člen autorského kolektivu pod vedením prof. Krále se podílel na 2. vydání učebnice Manažerské účetnictví. S příspěvky vystupuje na řadě tuzemských i mezinárodních konferencí a svými články přispívá do odborných časopisů.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 212 
E-kniha 191 
Tištěná 246 
E-kniha 221 
Tištěná 89 
E-kniha 151 
Tištěná 280 
E-kniha 252 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.