0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník

Rodinné právo
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
259
Poslední kusyi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 26.2.2017 19:38
i: 21540 n: 24751672r: 8104
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
220
Ihned ke stažení
i: 21541 n: 24791364r: 8104
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely, tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též domácímu násilí. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisejí.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1 Manželství a registrované partnerství
i. Manželství
Vznik manželství
Právní překážky uzavření manželství
Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Zánik manželství
ii. Registrované partnerství
Vznik registrovaného partnerství
Povinnosti a práva partnerů
Zánik partnerství
iii. Zavedení neurčitého pohlaví
Kapitola 2 Uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny, vzájemné zastupování manželů
i. Uspokojování potřeb rodiny
ii. Rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny
iii. Vzájemné zastupování manželů a vzájemné vyživovací povinnosti manželů
iv. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
v. Rodinný závod
Kapitola 3 Manželské majetkové právo
i. Zákonný režim
ii. Správa společného jmění v zákonném režimu
iii. Smluvený režim
iv. Veřejný seznam
v. Správa majetku ve smluveném režimu
vi. Režim založený rozhodnutím soudu
vii. Správa majetku v režimu založeném soudním rozhodnutím a režim oddělných jmění
viii. Ochrana třetích osob
ix. Vypořádání společného jmění
Dohoda o vypořádání
Rozsudek
Zákonná domněnka
x. Bydlení manželů
xi. Bydlení po zániku manželství
Kapitola 4 Vyživovací povinnost
i. Vzájemná vyživovací povinnost manželů
ii. Výživné rozvedeného manžela
iii. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky
iv. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
v. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
Kapitola 5 Příjmení manželů
i. Příjmení manželů při vzniku manželství
ii. Příjmení manželů po rozvodu manželství
Kapitola 6 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
Kapitola 7 Příbuzenství a švagrovství
Kapitola 8 Styk dítěte s osobou blízkou
Kapitola 9 Určování a popírání otcovství
i. Surogátní mateřství
Je ale v českých podmínkách náhradní mateřství legální?
ii. Otcovství
Otcovství svědčí manželu matky
Popření otcovství svědčí manželu matky
Otcovství svědčící muži, který dal souhlas s umělým oplodněním, tzv. jedenapůltá domněnka otcovství
Uznání otcovství souhlasným prohlášením
Otcovství určené soudem
Kapitola 10 Osvojení nezletilého
i. Pojem osvojení
ii. (Ne)zrušitelnost osvojení
iii. Přímé a nepřímé osvojení
iv. Kdo se může stát osvojitelem?
v. Předadopční péče
vi. Souhlas rodiče s osvojením
vii. Kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě
viii. Souhlas dítěte
ix. Které dítě může a které nemůže být osvojeno
x. Jméno a příjmení dítěte, anonymita
xi. Osvojení manželem rodiče dítěte (tzv. nepravé osvojení)
xii. Náhradní mateřství
xiii. Mezinárodní osvojení
Kapitola 11 Osvojení zletilého
Kapitola 12 Rodiče a děti
i. Osobní jméno a příjmení dítěte
ii. Rodičovská odpovědnost
Pozastavení rodičovské odpovědnosti
Omezení rodičovské odpovědnosti
Zbavení rodičovské odpovědnosti
iii. Péče o dítě a jeho ochrana
iv. Osobní styk rodiče s dítětem
v. Zastoupení dítěte
vi. Péče o jmění
vii. Rodičovská odpovědnost po rozvodu manželství
viii. Zvláštní opatření při výchově dítěte
Kapitola 13 Poručenství, opatrovnictví, pěstounství
i. Poručenství
Kdy soud jmenuje dítěti poručníka
Kdo se může stát poručníkem
Kdy funkce poručníka zaniká
Povinnosti poručníka
Co se stane, když poručník zemře
ii. Opatrovnictví dítěte
Opatrovník pro správu jmění dítěte
iii. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
iv. Hostitelská péče
v. Pěstounství
Kdo se může stát pěstounem
Práva a povinnosti pěstouna
ochrany dětí
Zprostředkování pěstounské péče
Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci
Dohoda o výkonu pěstounské péče
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Dávky pěstounské péče
Ústavní výchova

Tištěná kniha

Datum vydání: 21. 02. 2014
Katalogové číslo: 4259
ISBN: 978-80-247-5167-2
Formát / stran: 167×240, 200 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 0.5MB | 3MB | 0.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nový občanský zákoník
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 21. 02. 2014
Katalogové číslo: 4259
ISBN: 978-80-247-5167-2
Formát / stran: 167×240, 200 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 0.5MB | 3MB | 0.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Nový občanský zákoník

Rodinné právo
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely, tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též domácímu násilí. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisejí.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
259
Poslední kusyi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 26.2.2017 19:38
i: 21540 n: 24751672r: 8104
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
220
Ihned ke stažení
i: 21541 n: 24791364r: 8104

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1 Manželství a registrované partnerství
i. Manželství
Vznik manželství
Právní překážky uzavření manželství
Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Zánik manželství
ii. Registrované partnerství
Vznik registrovaného partnerství
Povinnosti a práva partnerů
Zánik partnerství
iii. Zavedení neurčitého pohlaví
Kapitola 2 Uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny, vzájemné zastupování manželů
i. Uspokojování potřeb rodiny
ii. Rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny
iii. Vzájemné zastupování manželů a vzájemné vyživovací povinnosti manželů
iv. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
v. Rodinný závod
Kapitola 3 Manželské majetkové právo
i. Zákonný režim
ii. Správa společného jmění v zákonném režimu
iii. Smluvený režim
iv. Veřejný seznam
v. Správa majetku ve smluveném režimu
vi. Režim založený rozhodnutím soudu
vii. Správa majetku v režimu založeném soudním rozhodnutím a režim oddělných jmění
viii. Ochrana třetích osob
ix. Vypořádání společného jmění
Dohoda o vypořádání
Rozsudek
Zákonná domněnka
x. Bydlení manželů
xi. Bydlení po zániku manželství
Kapitola 4 Vyživovací povinnost
i. Vzájemná vyživovací povinnost manželů
ii. Výživné rozvedeného manžela
iii. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky
iv. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
v. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
Kapitola 5 Příjmení manželů
i. Příjmení manželů při vzniku manželství
ii. Příjmení manželů po rozvodu manželství
Kapitola 6 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
Kapitola 7 Příbuzenství a švagrovství
Kapitola 8 Styk dítěte s osobou blízkou
Kapitola 9 Určování a popírání otcovství
i. Surogátní mateřství
Je ale v českých podmínkách náhradní mateřství legální?
ii. Otcovství
Otcovství svědčí manželu matky
Popření otcovství svědčí manželu matky
Otcovství svědčící muži, který dal souhlas s umělým oplodněním, tzv. jedenapůltá domněnka otcovství
Uznání otcovství souhlasným prohlášením
Otcovství určené soudem
Kapitola 10 Osvojení nezletilého
i. Pojem osvojení
ii. (Ne)zrušitelnost osvojení
iii. Přímé a nepřímé osvojení
iv. Kdo se může stát osvojitelem?
v. Předadopční péče
vi. Souhlas rodiče s osvojením
vii. Kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě
viii. Souhlas dítěte
ix. Které dítě může a které nemůže být osvojeno
x. Jméno a příjmení dítěte, anonymita
xi. Osvojení manželem rodiče dítěte (tzv. nepravé osvojení)
xii. Náhradní mateřství
xiii. Mezinárodní osvojení
Kapitola 11 Osvojení zletilého
Kapitola 12 Rodiče a děti
i. Osobní jméno a příjmení dítěte
ii. Rodičovská odpovědnost
Pozastavení rodičovské odpovědnosti
Omezení rodičovské odpovědnosti
Zbavení rodičovské odpovědnosti
iii. Péče o dítě a jeho ochrana
iv. Osobní styk rodiče s dítětem
v. Zastoupení dítěte
vi. Péče o jmění
vii. Rodičovská odpovědnost po rozvodu manželství
viii. Zvláštní opatření při výchově dítěte
Kapitola 13 Poručenství, opatrovnictví, pěstounství
i. Poručenství
Kdy soud jmenuje dítěti poručníka
Kdo se může stát poručníkem
Kdy funkce poručníka zaniká
Povinnosti poručníka
Co se stane, když poručník zemře
ii. Opatrovnictví dítěte
Opatrovník pro správu jmění dítěte
iii. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
iv. Hostitelská péče
v. Pěstounství
Kdo se může stát pěstounem
Práva a povinnosti pěstouna
ochrany dětí
Zprostředkování pěstounské péče
Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci
Dohoda o výkonu pěstounské péče
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Dávky pěstounské péče
Ústavní výchova

Zařazena v kategoriích

Recenze

Nejsou zde žádné recenze. Přihlaste se a napište první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 199
E-kniha 169

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace