0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Pedagogická komunikace v teorii a praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3131
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, výzkumné, ale i praktické. Zabývá se pedagogickou komunikací v učitelské přípravě, zdůrazňuje její význam ve vzájemných vztazích mezi učitelem a žákem, upozorňuje na poruchy v komunikaci a naznačuje přístupy k účinné pedagogické komunikaci. Kniha by měla být především inspirací pro studenty a učitele, kteří svou erudovaností, tvořivostí i flexibilitou mohou výrazně ovlivnit kvalitu pedagogické komunikace na všech typech a úrovních škol.

Z obsahu knihy Pedagogická komunikace v teorii a praxi

ÚVOD
1. OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE
1.1 Jaký by měl být učitel
1.2 Profesní schopnosti a dovednosti učitele z různých autorských pozic
1.3 Komunikativní dovednosti jako předmět zkoumání dovednostního modelu učitelovy profese

2. ZÁKLADNÍ POZNATKY O PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACI (Co by měl učitel vědět o komunikaci)
2.1 Pedagogický komunikace
Vymezení pojmu pedagogická komunikace
Funkce pedagogické komunikace
Účastníci pedagogické komunikace
Pravidla pedagogické komunikace
Počet pravidel
Proč zavádíme pravidla
Organizační formy a uspořádání učebny
Prostředí, klima, atmosféra
2.2 Verbální komunikace
Otázky a odpovědi
Požadavky na otázku
Zvukové prostředky řeči
2.3 Neverbální komunikace
Mimika – řeč obličeje
Pohledy – řeč očí
Kinezika – řeč pohybů
Gestika – řeč gest
Posturologie – sdělování fyzickými postoji
Haptika – sdělování dotekem
Proxemika – sdělováním přiblížením a oddálením
Paralingvistika – sdělování tónem řeči
Sdělování úpravou zevnějšku
2.4 Komunikace činem

3. KOMUNIKACE V UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ (Jak se stát komunikativně kompetentním učitelem – inspirační trendy)
3.1 Zastoupení předmětu „komunikativní dovednosti“ v přípravě učitelů
3.2 Videozáznam jako prostředek objektivizace reflexe a sebereflexe komunikativní dovedností
3.3 Možnosti zkoumání komunikativních dovedností

4. KOMUNIKACE V UČITELSKÉ PRAXI (Proč a jak je třeba komunikaci rozvíjet)
4.1 Komunikace jako předpoklad vzájemných vztahů mezi učitelem a žákem
Role komunikátora a komunikanta
Poznávání žáků rozhovorem
Sociometrický výzkum komunikace a interakce ve třídě
Rozdílné přístupy k žákům v pedagogické komunikaci
Rozvoj samostatnosti dětí
Odměny a tresty
4.2 Poruchy v komunikaci, vývojové vady řeči
Opožděný vývoj řeči
Vady výslovnosti
Poruchy zvuku řeči
Poruchy tempa řeči
Neurózy řeči
Neuróza u dětí školního věku
4.3 Komunikativní dovednosti jako zdroj účinného pedagogického působení

5. INFORMACE, NÁMĚTY A PRAKTICKÁ CVIČENÍ (Určené pro rozvoj dovedností učitelů a žáků)
5.1 Hlasové ústrojí a hlas, artikulační ústrojí a řeč
Artikulační ústrojí a řeč
5.2 Spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost samohlásek
Spisovná výslovnost souhlásek
Výslovnost cizích slov
5.3 Technika mluveného slova
Dechová technika
Hlasová technika
Artikulační technika
Hlasová hygiena, poruchy hlasu

6. CVIČNÉ TEXTY
6.1 Dechová cvičení
Procvičování délky zadržování dechu vyslovováním několika slov jedním dechem
6.2 Hlasová cvičení
6.3 Artikulační cvičení
Artikulace samohlásek
Nácvik samohlásek
Artikulace souhlásek
Nácvik souhlásek
Cvičení slovních vazeb
Cvičení kumulovaných vokálů
6.4 Jazykolamy
6.5 Smyslové hry
Hry pro rozvoj zrakové paměti a zrakového vnímání
Hry pro sluchové vnímání a sluchovou paměť
Hry pro rozvoj myšlení
Hry pro rozvoj pozornosti, postřehu, pohotovosti
Hry pro rozvoj časoprostorové orientace
Hry pro rozvoj řeči, slovní zásoby
Použitá a doporučená literatura
Seznam her

Titul Pedagogická komunikace v teorii a praxi byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 169
E-kniha 115 -20 %
Tištěná 319
E-kniha 217 -20 %
Tištěná 299
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 149
E-kniha 119 -20 %

Pedagogická komunikace v teorii a praxi

Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, výzkumné, ale i praktické. Zabývá se pedagogickou komunikací v učitelské přípravě, zdůrazňuje její význam ve vzájemných vztazích mezi učitelem a žákem, upozorňuje na poruchy v komunikaci a naznačuje přístupy k účinné pedagogické komunikaci. Kniha by měla být především inspirací pro studenty a učitele, kteří svou erudovaností, tvořivostí i flexibilitou mohou výrazně ovlivnit kvalitu pedagogické komunikace na všech typech a úrovních škol.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3131

Z obsahu knihy Pedagogická komunikace v teorii a praxi

ÚVOD
1. OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE
1.1 Jaký by měl být učitel
1.2 Profesní schopnosti a dovednosti učitele z různých autorských pozic
1.3 Komunikativní dovednosti jako předmět zkoumání dovednostního modelu učitelovy profese

2. ZÁKLADNÍ POZNATKY O PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACI (Co by měl učitel vědět o komunikaci)
2.1 Pedagogický komunikace
Vymezení pojmu pedagogická komunikace
Funkce pedagogické komunikace
Účastníci pedagogické komunikace
Pravidla pedagogické komunikace
Počet pravidel
Proč zavádíme pravidla
Organizační formy a uspořádání učebny
Prostředí, klima, atmosféra
2.2 Verbální komunikace
Otázky a odpovědi
Požadavky na otázku
Zvukové prostředky řeči
2.3 Neverbální komunikace
Mimika – řeč obličeje
Pohledy – řeč očí
Kinezika – řeč pohybů
Gestika – řeč gest
Posturologie – sdělování fyzickými postoji
Haptika – sdělování dotekem
Proxemika – sdělováním přiblížením a oddálením
Paralingvistika – sdělování tónem řeči
Sdělování úpravou zevnějšku
2.4 Komunikace činem

3. KOMUNIKACE V UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ (Jak se stát komunikativně kompetentním učitelem – inspirační trendy)
3.1 Zastoupení předmětu „komunikativní dovednosti“ v přípravě učitelů
3.2 Videozáznam jako prostředek objektivizace reflexe a sebereflexe komunikativní dovedností
3.3 Možnosti zkoumání komunikativních dovedností

4. KOMUNIKACE V UČITELSKÉ PRAXI (Proč a jak je třeba komunikaci rozvíjet)
4.1 Komunikace jako předpoklad vzájemných vztahů mezi učitelem a žákem
Role komunikátora a komunikanta
Poznávání žáků rozhovorem
Sociometrický výzkum komunikace a interakce ve třídě
Rozdílné přístupy k žákům v pedagogické komunikaci
Rozvoj samostatnosti dětí
Odměny a tresty
4.2 Poruchy v komunikaci, vývojové vady řeči
Opožděný vývoj řeči
Vady výslovnosti
Poruchy zvuku řeči
Poruchy tempa řeči
Neurózy řeči
Neuróza u dětí školního věku
4.3 Komunikativní dovednosti jako zdroj účinného pedagogického působení

5. INFORMACE, NÁMĚTY A PRAKTICKÁ CVIČENÍ (Určené pro rozvoj dovedností učitelů a žáků)
5.1 Hlasové ústrojí a hlas, artikulační ústrojí a řeč
Artikulační ústrojí a řeč
5.2 Spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost samohlásek
Spisovná výslovnost souhlásek
Výslovnost cizích slov
5.3 Technika mluveného slova
Dechová technika
Hlasová technika
Artikulační technika
Hlasová hygiena, poruchy hlasu

6. CVIČNÉ TEXTY
6.1 Dechová cvičení
Procvičování délky zadržování dechu vyslovováním několika slov jedním dechem
6.2 Hlasová cvičení
6.3 Artikulační cvičení
Artikulace samohlásek
Nácvik samohlásek
Artikulace souhlásek
Nácvik souhlásek
Cvičení slovních vazeb
Cvičení kumulovaných vokálů
6.4 Jazykolamy
6.5 Smyslové hry
Hry pro rozvoj zrakové paměti a zrakového vnímání
Hry pro sluchové vnímání a sluchovou paměť
Hry pro rozvoj myšlení
Hry pro rozvoj pozornosti, postřehu, pohotovosti
Hry pro rozvoj časoprostorové orientace
Hry pro rozvoj řeči, slovní zásoby
Použitá a doporučená literatura
Seznam her

O Autorovi

Nelešovská Alena

Vedoucí Katedry primární pedagogiky PdF UP v Olomouci. Vyučuje pedagogickou komunikaci, didaktiku, didaktické praktikum, diplomový a pedagogický seminář. Odborně a vědecky se orientuje zejména na pedagogickou komunikaci, koncepce vzdělávání učitelů, uplatnění absolventů oboru, národnostní menšiny a hodnotovou orientaci. Je autorkou monografií, mnoha vědeckých, odborných a popularizačních studií, studijních a učebních textů i metodických materiálů pro primární a mateřské školy.

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 355
E-kniha 242 -20 %
Tištěná 269
Tištěná 99
Tištěná 159
E-kniha 127 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace