0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Řízení platební schopnosti podniku

Režňáková Mária a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
255 -20 %
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 23.2.2018 12:01
i: 17835 n: 24734415r: 6289
E-kniha
PDF
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17836 n: 24773438r: 6289
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty podniku je rozhodující i pro výběr strategie řízení čistého pracovního kapitálu a jeho složek. Z hlediska výnosnosti je zejména vlastníky preferovaná minimalizace čistého pracovního kapitálu, což může vést k růstu rizika výpadků v plynulosti výroby a nedostatku hotovosti. Základním předpokladem udržení platební schopnosti podniku je proto odhad a řízení rizik i nákladů spojených s poskytováním obchodních úvěrů, minimalizací zásob a hotovosti, jakož i s vývojem měnového kursu. Značná pozornost je věnována hodnocení a minimalizaci rizika neschopnosti, resp. neochoty zákazníka uhradit poskytnutý obchodní úvěr, což je nejčastějším důvodem výpadku v příjmech podniků. Autoř
i touto publikací reagují na aktuální problémy podniků spojené s řízením peněžního toku a prezentují výsledky své výzkumné činnosti i praktické zkušenosti.

Z obsahu knihy Řízení platební schopnosti podniku

O autorech 8
Řekli o knize 10
Úvod 11
1 Koncept řízení hodnoty podniku 13
1.1 Hodnotový management 13
1.2 Ekonomická přidaná hodnota 14
1.3 Hodnota podniku 16
1.4 Cash flow 18
1.4.1 Základní terminologie 18
1.4.2 Přehled o peněžních tocích 21
1.4.3 Ukazatele cash flow 24
1.5 Platební neschopnost podniku a její důsledky 26
Použitá literatura 29
2 Řízení čistého pracovního kapitálu 31
2.1
Koloběh oběžného majetku a obratový cyklus peněz 31
2.2 Čistý pracovní kapitál 34
2.3 Strategie řízení čistého pracovního kapitálu 36
2.4 Plánování čistého pracovního kapitálu 39
2.4.1 Plánování čistého pracovního kapitálu metodou obratového cyklu
peněz 40
2.5 Význam řízení čistého pracovního kapitálu 50
Použitá literatura 52
3 Řízení obchodních úvěrů 54
3.1 Výnos z poskytnutí obchodního úvěru 54
3.2 Riziko obchodního úvěru 56
3.3 Rozhodování o poskytnutí obchodního úvěru 58
3.3.1 Délka obchodního úvěru a skonto 61
3.3.2 Kalkulace množstevních rabatů 65
3.4 Hodnocení úvěrového rizika obchodního partnera 67
3.4.1 Úvěrové standardy neboli na jaké informace se zaměřit 68
3.4.2 Bodovací systém 69
3.4.3 Využití existujících bonitních a bankrotních modelů 71
3.4.4 Vývoj vlastního scoringového modelu 73
3.4.5 Použití metod shlukové analýzy 74
3.4.6 Obchodní rating 77
3.5 Způsoby minimalizace platebního rizika 79
3.5.1 Směnka 80
3.5.2 Šek 83
3.5.3 Dokumentární platební styk 85
3.5.4 Bankovní záruka 89
3.5.5 Pojištění obchodních úvěrů 89
3.5.6 Další možnosti minimalizace platebního rizika 91
3.6 Urychlování inkasa pohledávek 92
3.6.1 Faktoring 92
3.6.2 Forfaiting 94
3.7 Organizace credit managementu v podniku 95
3.7.1 Úvěrové limity 97
3.7.2 Kontrola, sledování a vyhodnocování výsledků 98
3.7.3 Vymáhání pohledávek 100
3.7.4 Kapitalizace pohledávek 101
Použitá literatura 102
4 Řízení zásob 105
4.1 Zásoby a jejich význam pro podnik 105
4.1.1 Postavení a funkce zásob v podniku 105
4.1.2 Riziko spojené s držením zásob v logistickém řetězci 106
4.1.3 Základní rozdělení zásob 107
4.1.4 Logistické náklady spojené se zásobami 108
4.1.5 Konflikty při řízení zásob 111
4.1.6 Ukazatele výkonnosti závislé na zásobách 111
4.2 Systémy řízení zásob 113
4.2.1 Základní model řízení zásob a typy zásob 113
4.2.2 Systém s pevným dodávkovým cyklem a proměnným dodacím množstvím 117
4.2.3 Systém s pevným objednacím množstvím a proměnným dodávkovým cyklem 118
4.2.4 Systém s proměnným dodávkovým cyklem a proměnným objednacím množstvím 119
4.3 Zásoby a jejich řízení dle materiálového toku 121
4.3.1 Zásoby hotových výrobků 121
4.3.2 Zásoby rozpracované výroby 124
4.3.3 Zásoby materiálu a nakupovaných dílů 125
4.4 Další nástroje snižování zásob 127
4.4.1 Metody založené na řízení a znalosti spotřeby 127
4.4.2 Diferenciace významu 127
4.4.3 Optimalizace objednacího množství 128
4.4.4 Moderní nástroje snižování zásob 131
Použitá literatura 131
5 Cash management 133
5.1 Důvody držení hotovosti 135
5.2 Náklady držení hotovosti 137
5.3 Modely řízení hotovosti 138
5.3.1 Baumolův model 138
5.3.2 Miller-Orrův model 139
5.4 Automatizované systémy cash managementu - cash pooling 140
5.4.1 Členění cash poolingu 141
5.4.2 Fiktivní cash pooling 142
5.4.3 Reálný cash pooling 145
5.4.4 Víceúrovňové cash poolingové struktury 146
5.4.5 Potřeba úvěrování v rámci cash poolingu 148
5.4.6 Výhody cash poolingu 149
5.4.7 Legislativní aspekty cash poolingu v ČR 152
5.5 Plánování příjmů a výdajů 156
5.5.1 Finanční plán 156
5.5.2 Plán peněžních toků 157
5.6 Financování krátkodobých výkyvů v peněžních tocích 160
5.7 Závěrem 162
Použitá literatura 163
6 Řízení kursového rizika 166
6.1 Kótování devizového kursu 166
6.2 Kursové riziko a kursové rozdíly 170
6.3 Devizová pozice a devizová expozice 171
6.4 Měření kursového rizika 173
6.5 Možnosti řízení kursového rizika 175
6.5.1 Interní metody zajištění kursového rizika 176
6.5.2 Externí metody zajištění kursového rizika 178
6.5.3 Řízení jednotlivých typů devizové expozice 186
Použitá literatura 187
Shrnutí, summary 188
Rejstřík 189

Tištěná kniha

Datum vydání: 25. 10. 2010
Katalogové číslo: 3752
ISBN: 978-80-247-3441-5
Formát / stran: 167×240, 192 stran

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Řízení platební schopnosti podniku
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 25. 10. 2010
Katalogové číslo: 3752
ISBN: 978-80-247-3441-5
Formát / stran: 167×240, 192 stran

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Řízení platební schopnosti podniku

Režňáková Mária a kolektiv
Publikace je věnovaná teoretickým východiskům a praktickým otázkám řízení platební schopnosti podniku. Řízení platební schopnost autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Z krátkodobého hlediska má prioritu před řízením výnosnosti. Kritérium růst hodnoty podniku je rozhodující i pro výběr strategie řízení čistého pracovního kapitálu a jeho složek. Z hlediska výnosnosti je zejména vlastníky preferovaná minimalizace čistého pracovního kapitálu, což může vést k růstu rizika výpadků v plynulosti výroby a nedostatku hotovosti. Základním předpokladem udržení platební schopnosti podniku je proto odhad a řízení rizik i nákladů spojených s poskytováním obchodních úvěrů, minimalizací zásob a hotovosti, jakož i s vývojem měnového kursu. Značná pozornost je věnována hodnocení a minimalizaci rizika neschopnosti, resp. neochoty zákazníka uhradit poskytnutý obchodní úvěr, což je nejčastějším důvodem výpadku v příjmech podniků. Autoř
i touto publikací reagují na aktuální problémy podniků spojené s řízením peněžního toku a prezentují výsledky své výzkumné činnosti i praktické zkušenosti.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
255 -20 %
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 23.2.2018 12:01
i: 17835 n: 24734415r: 6289
E-kniha
PDF
217 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17836 n: 24773438r: 6289

Z obsahu knihy Řízení platební schopnosti podniku

O autorech 8
Řekli o knize 10
Úvod 11
1 Koncept řízení hodnoty podniku 13
1.1 Hodnotový management 13
1.2 Ekonomická přidaná hodnota 14
1.3 Hodnota podniku 16
1.4 Cash flow 18
1.4.1 Základní terminologie 18
1.4.2 Přehled o peněžních tocích 21
1.4.3 Ukazatele cash flow 24
1.5 Platební neschopnost podniku a její důsledky 26
Použitá literatura 29
2 Řízení čistého pracovního kapitálu 31
2.1
Koloběh oběžného majetku a obratový cyklus peněz 31
2.2 Čistý pracovní kapitál 34
2.3 Strategie řízení čistého pracovního kapitálu 36
2.4 Plánování čistého pracovního kapitálu 39
2.4.1 Plánování čistého pracovního kapitálu metodou obratového cyklu
peněz 40
2.5 Význam řízení čistého pracovního kapitálu 50
Použitá literatura 52
3 Řízení obchodních úvěrů 54
3.1 Výnos z poskytnutí obchodního úvěru 54
3.2 Riziko obchodního úvěru 56
3.3 Rozhodování o poskytnutí obchodního úvěru 58
3.3.1 Délka obchodního úvěru a skonto 61
3.3.2 Kalkulace množstevních rabatů 65
3.4 Hodnocení úvěrového rizika obchodního partnera 67
3.4.1 Úvěrové standardy neboli na jaké informace se zaměřit 68
3.4.2 Bodovací systém 69
3.4.3 Využití existujících bonitních a bankrotních modelů 71
3.4.4 Vývoj vlastního scoringového modelu 73
3.4.5 Použití metod shlukové analýzy 74
3.4.6 Obchodní rating 77
3.5 Způsoby minimalizace platebního rizika 79
3.5.1 Směnka 80
3.5.2 Šek 83
3.5.3 Dokumentární platební styk 85
3.5.4 Bankovní záruka 89
3.5.5 Pojištění obchodních úvěrů 89
3.5.6 Další možnosti minimalizace platebního rizika 91
3.6 Urychlování inkasa pohledávek 92
3.6.1 Faktoring 92
3.6.2 Forfaiting 94
3.7 Organizace credit managementu v podniku 95
3.7.1 Úvěrové limity 97
3.7.2 Kontrola, sledování a vyhodnocování výsledků 98
3.7.3 Vymáhání pohledávek 100
3.7.4 Kapitalizace pohledávek 101
Použitá literatura 102
4 Řízení zásob 105
4.1 Zásoby a jejich význam pro podnik 105
4.1.1 Postavení a funkce zásob v podniku 105
4.1.2 Riziko spojené s držením zásob v logistickém řetězci 106
4.1.3 Základní rozdělení zásob 107
4.1.4 Logistické náklady spojené se zásobami 108
4.1.5 Konflikty při řízení zásob 111
4.1.6 Ukazatele výkonnosti závislé na zásobách 111
4.2 Systémy řízení zásob 113
4.2.1 Základní model řízení zásob a typy zásob 113
4.2.2 Systém s pevným dodávkovým cyklem a proměnným dodacím množstvím 117
4.2.3 Systém s pevným objednacím množstvím a proměnným dodávkovým cyklem 118
4.2.4 Systém s proměnným dodávkovým cyklem a proměnným objednacím množstvím 119
4.3 Zásoby a jejich řízení dle materiálového toku 121
4.3.1 Zásoby hotových výrobků 121
4.3.2 Zásoby rozpracované výroby 124
4.3.3 Zásoby materiálu a nakupovaných dílů 125
4.4 Další nástroje snižování zásob 127
4.4.1 Metody založené na řízení a znalosti spotřeby 127
4.4.2 Diferenciace významu 127
4.4.3 Optimalizace objednacího množství 128
4.4.4 Moderní nástroje snižování zásob 131
Použitá literatura 131
5 Cash management 133
5.1 Důvody držení hotovosti 135
5.2 Náklady držení hotovosti 137
5.3 Modely řízení hotovosti 138
5.3.1 Baumolův model 138
5.3.2 Miller-Orrův model 139
5.4 Automatizované systémy cash managementu - cash pooling 140
5.4.1 Členění cash poolingu 141
5.4.2 Fiktivní cash pooling 142
5.4.3 Reálný cash pooling 145
5.4.4 Víceúrovňové cash poolingové struktury 146
5.4.5 Potřeba úvěrování v rámci cash poolingu 148
5.4.6 Výhody cash poolingu 149
5.4.7 Legislativní aspekty cash poolingu v ČR 152
5.5 Plánování příjmů a výdajů 156
5.5.1 Finanční plán 156
5.5.2 Plán peněžních toků 157
5.6 Financování krátkodobých výkyvů v peněžních tocích 160
5.7 Závěrem 162
Použitá literatura 163
6 Řízení kursového rizika 166
6.1 Kótování devizového kursu 166
6.2 Kursové riziko a kursové rozdíly 170
6.3 Devizová pozice a devizová expozice 171
6.4 Měření kursového rizika 173
6.5 Možnosti řízení kursového rizika 175
6.5.1 Interní metody zajištění kursového rizika 176
6.5.2 Externí metody zajištění kursového rizika 178
6.5.3 Řízení jednotlivých typů devizové expozice 186
Použitá literatura 187
Shrnutí, summary 188
Rejstřík 189

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 396 -20 %
E-kniha 337 -20 %
Tištěná 239 -20 %
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 215 -20 %
E-kniha 183 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %
Tištěná 799 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace