0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Manažerská ekonomika

5., aktualizované a doplněné vydání

Synek Miloslav a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6341
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
540  486 
Ihned ke stažení
i: 17950 n: 24775289r: 6341
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Nové, aktualizované a doplněné vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy je určeno všem manažerům, podnikatelům a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření a vztahy mezi nimi) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Dále zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování podniků a internacionalizace podnikových činností, sanace a zánik podniku. Oproti předchozímu vydání je celý text doplněn o nové poznatky a aktualizován v souvislosti s novými právními úpravami, daňovými změnami a vývojem v české a světové ekonomice. Rozšířena je například problematika finančního krizového managementu, sanace podniku a insolvenčního řízení, témata strategického řízení nákl
adů a měření výkonnosti, doplněna je problematika inovací a oblast nákupu. Autorský kolektiv knihy tvoří přední odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze a ČVUT v Praze.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Manažerská ekonomika

O autorech 11
Úvod 13
1. Založení podniku 19
1.1 Úvod 20
1.2 Činnosti související se založením podniku 24
1.3 Volba právní formy podniku 26
1.3.1 Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy 26
1.3.2 Charakteristika nejdůležitějších právních forem podnikání 33
1.3.3 Nové formy obchodních společností 34
1.4 Postup při zakládání podniku 36
1.4.1 Živnost 36
1.4.2 Postup při založení obchodní společnosti 39
1.5 Zakladatelský rozpočet 41
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku 47
2.1 Co rozumíme majetkovou strukturou podniku 48
2.1.1 Co to je dlouhodobý majetek 48
2.1.2 Co to je oběžný majetek 50
2.1.3 Likvidnost a likvidita 51
2.1.4 Na čem závisí majetková struktura podniku 51
2.2 Co to je kapitálová struktura podniku a na čem závisí 52
2.2.1 Vlastní kapitál je základem podnikání 53
2.2.2 Bez cizího kapitálu se obejde málokterý podnik 55
2.2.3 Co to je optimální kapitálová struktura 59
2.3 Rozvaha - obraz majetkové a kapitálové struktury podniku 61
2.4 Jak oceňujeme majetek podniku 63
2.5 Jak oceňujeme dluhy (pasiva) podniku 65
2.6 Oceňování podniku jako celku 66
2.7 Oceňování a inflace 68
2.8 Restrukturalizace podniku - cesta ke zvýšení jeho hodnoty 69
3. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 73
3.1 Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření 74
3.2 Tržby 76
3.3 Náklady 80
3.3.1 Pojetí nákladů 80
3.3.2 Klasifikace nákladů 81
3.3.3 Evidence nákladů 83
3.3.4 Manažerské pojetí nákladů 85
3.3.5 Variabilní a fixní náklady 86
3.3.6 Nákladové funkce 90
3.3.7 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) 93
3.3.8 Plánování nákladů a kontrola 98
3.3.9 Kalkulace nákladů 101
3.3.10 Metody kalkulace 104
3.3.11 Druhy kalkulací 115
3.3.12 Rozbor kalkulací 123
3.3.13 Rozpočty 123
3.3.14 Globální metody plánování a rozboru nákladů 128
4. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku 133
4.1 Úloha zisku v podnikání 134
4.2 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady 135
4.3 Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny 141
4.3.1 Stanovení limitu variabilních nákladů 141
4.3.2 Stanovení limitu fixních nákladů 142
4.3.3 Stanovení limitu minimální výše ceny 143
4.3.4 Kombinované úlohy 144
4.4 Výběr optimální varianty 146
4.5 Stanovení bodu maximálního zisku 148
4.6 Provozní páka a riziko 149
4.7 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků (Cash Break Even Analysis) 152
5. Inovace a marketing 155
5.1 Inovační procesy v podniku 156
5.1.1 Invence - inovace - imitace 156
5.1.2 Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu 157
5.1.3 Efektivnost inovací 163
5.1.4 Financování inovačního procesu 166
5.1.5 Organizační stránka inovačního procesu 172
5.2 Marketing 173
5.2.1 Podstata marketingu 173
5.2.2 Strategická východiska marketingového přístupu 174
5.2.3 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí 179
5.2.4 Marketingový mix 181
5.2.5 Marketingová logistika 195
5.2.6 Podněcování odbytu (komunikační mix, propagace) 196
5.2.7 Marketingový controlling a audit 198
6. Nákup 205
6.1 Základní charakteristika pojmu nákup 206
6.2 Nákup v tržně orientované firmě 207
6.3 Komplexní standardizace a nákup 209
6.4 Model nákupního marketingu 211
6.4.1 Situační analýza 211
6.4.2 Volba nákupní strategie a nákupních cílů 213
6.4.3 Poznání potřeb 216
6.4.4 Analýza a volba nákupního trhu 220
6.4.5 Analýza a volba dodavatele 220
6.4.6 Poptávka a hodnocení nabídky 221
6.4.7 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 222
6.4.8 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 223
6.5 Řízení zásob 224
6.5.1 Výchozí pojmy řízení zásob 224
6.5.2 Vlastní řízení zásob 231
6.6 Materiálová dispozice 236
6.7 Just-In-Time - integrace dodavatelů 238
6.8 Integrace nákupu v rámci hodnototvorného řetězce firmy 241
6.9 Řízení dodavatelského řetězce - supply chain management 242
7. Výroba 251
7.1 Co rozumíme výrobou 252
7.2 Co, jak a pro koho vyrábět 253
7.3 Plánování výroby 254
7.3.1 Plánování výrobního programu 254
7.3.2 Plánování výrobního procesu 258
7.4 Výrobní kapacita 259
7.4.1 Jak počítáme výrobní kapacitu dílen, provozů a závodů 263
7.4.2 Výrobní kapacita daná součtem dílčích výrobních kapacit 263
7.5 Produktivita 267
7.5.1 Produktivita práce 267
7.5.2 Celková produktivita (produktivita souhrnu faktorů) 271
7.5.3 Nové podnikové systémy 276
8. Investiční činnost 281
8.1 Úvod 282
8.2 Makroekonomické a podnikové pojetí investic 282
8.2.1 Makroekonomické pojetí investic 282
8.2.2 Podnikové pojetí investic 283
8.3 Plánování investic a klasifikace investičních projektů 284
8.3.1 Plánování investic 284
8.3.2 Jak klasifikujeme investiční projekty 286
8.4 Klasifikace investic v podniku 288
8.5 Zdroje financování investic 289
8.6 Hodnocení efektivnosti investic 291
8.6.1 Podstata a postup 291
8.6.2 Určení kapitálových výdajů 293
8.6.3 Odhad budoucích peněžních příjmů 294
8.6.4 Určení podnikové diskontní míry 297
8.6.5 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů (cash flow) 299
8.7 Metody hodnocení efektivnosti investic 301
8.7.1 Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic 302
8.7.2 Metoda doby splacení 304
8.7.3 Metoda čisté současné hodnoty 305
8.7.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 307
8.7.5 Metoda volného cash flow 308
8.7.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA v hodnocení investičních projektů 309
8.8 Opce 309
8.9 Leasing 310
8.10 Porovnávání investičních variant 313
8.10.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant 313
8.10.2 Výběry investičních možností - stanovení pořadí akcí 318
8.11 Investiční riziko 318
8.12 Portfolio 323
8.13 Investice do cenných papírů 323
9. Financování podniku 329
9.1 Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu 330
9.2 Jaké druhy financování podniku známe 332
9.3 Běžné (krátkodobé) financování - řízení pracovního kapitálu 334
9.3.1 Jak určíme výši oběžného majetku 335
9.3.2 Věcné řízení oběžného majetku 339
9.3.3 Způsob financování oběžného majetku 340
9.3.4 Zdroje krátkodobého financování 341
9.4 Řízení cash flow 342
9.4.1 Co to je cash flow a jaký má význam 342
9.4.2 Zisk versus cash flow 343
9.4.3 Jak zjistíme cash flow 346
9.5 Finanční analýza - základ finančního řízení 349
9.5.1 Metody a postup analýzy 350
9.5.2 Pravidla financování a kapitálová struktura - bilanční pravidla 352
9.5.3 Poměrové ukazatele a komparativní analýza 353
9.5.4 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA 364
9.5.5 Balanced scorecard 366
9.5.6 Trendová analýza 366
9.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů 367
9.5.8 Fundamentální a technická finanční analýza 368
9.5.9 Mezipodnikové srovnávání 369
9.5.10 Grafická analýza (spider graf) 369
9.5.11 Hodnocení společensko-politických úloh podniku 371
9.6 Finanční plánování 371
9.7 Finanční řízení za krize podniku 373
9.7.1 Symptomy blížící se finanční krize 374
9.7.2 Hlavní opatření k překonání krize 375
10. Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. Společné a nadnárodní podniky 385
10.1 Sdružování podniků 386
10.1.1 Koncentrace a kooperace 386
10.1.2 Fúze a akvizice 389
10.1.3 Strategické aliance 391
10.2 Internacionalizace podnikových činností 392
10.3 Společné a nadnárodní podniky 396
10.3.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti 396
10.3.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí 398
10.3.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) 400
10.3.4 Nadnárodní podniky 402
11. Rozbory, controlling, interní audit 407
11.1 Rozbor výkonnosti podniku 408
11.1.1 Význam rozboru pro řízení 408
11.1.2 Metody rozboru 408
11.1.3 Předpoklady rozboru 409
11.1.4 Ukazatele 409
11.1.5 Soustavy ukazatelů 411
11.1.6 Postup rozboru finanční výkonnosti podniku 412
11.1.7 Měření výkonnosti v rámci rozborové činnosti 413
11.2 Controlling 414
11.2.1 Controlling, podstata, vývoj, funkce 414
11.2.2 Základní controllingové aktivity a nástroje 417
11.2.3 Organizační začlenění controllingu 419
11.3 Interní audit 420
11.3.1 Podstata interního auditu 420
11.3.2 Rozdíly mezi interním a externím auditem 423
11.3.3 Vnitřní podniková kontrola a interní audit 424
11.3.4 Controlling a interní audit 426
11.3.5 Risk-management a interní audit 426
11.3.6 Self auditing (Control Self-Assessment) 427
11.3.7 Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku 427
11.3.8 Výbor pro audit 428
11.3.9 Typy interního auditu 428
11.3.10 Postup interního auditu 429
12. Sanace a zánik podniku 435
12.1 Sanace 436
12.2 Zánik podniku 445
12.2.1 Zrušení a zánik 445
12.2.2 Likvidace společnosti 446
12.2.3 Konkurz 448
Výkladový slovník 451
Summary 463
Rejstřík 465

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.30MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Manažerská ekonomika
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.30 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Manažerská ekonomika

5., aktualizované a doplněné vydání

Synek Miloslav a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6341
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
540  486 
Ihned ke stažení
i: 17950 n: 24775289r: 6341
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Nové, aktualizované a doplněné vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy je určeno všem manažerům, podnikatelům a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření a vztahy mezi nimi) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Dále zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování podniků a internacionalizace podnikových činností, sanace a zánik podniku. Oproti předchozímu vydání je celý text doplněn o nové poznatky a aktualizován v souvislosti s novými právními úpravami, daňovými změnami a vývojem v české a světové ekonomice. Rozšířena je například problematika finančního krizového managementu, sanace podniku a insolvenčního řízení, témata strategického řízení nákl
adů a měření výkonnosti, doplněna je problematika inovací a oblast nákupu. Autorský kolektiv knihy tvoří přední odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze a ČVUT v Praze.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Manažerská ekonomika

O autorech 11
Úvod 13
1. Založení podniku 19
1.1 Úvod 20
1.2 Činnosti související se založením podniku 24
1.3 Volba právní formy podniku 26
1.3.1 Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy 26
1.3.2 Charakteristika nejdůležitějších právních forem podnikání 33
1.3.3 Nové formy obchodních společností 34
1.4 Postup při zakládání podniku 36
1.4.1 Živnost 36
1.4.2 Postup při založení obchodní společnosti 39
1.5 Zakladatelský rozpočet 41
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku 47
2.1 Co rozumíme majetkovou strukturou podniku 48
2.1.1 Co to je dlouhodobý majetek 48
2.1.2 Co to je oběžný majetek 50
2.1.3 Likvidnost a likvidita 51
2.1.4 Na čem závisí majetková struktura podniku 51
2.2 Co to je kapitálová struktura podniku a na čem závisí 52
2.2.1 Vlastní kapitál je základem podnikání 53
2.2.2 Bez cizího kapitálu se obejde málokterý podnik 55
2.2.3 Co to je optimální kapitálová struktura 59
2.3 Rozvaha - obraz majetkové a kapitálové struktury podniku 61
2.4 Jak oceňujeme majetek podniku 63
2.5 Jak oceňujeme dluhy (pasiva) podniku 65
2.6 Oceňování podniku jako celku 66
2.7 Oceňování a inflace 68
2.8 Restrukturalizace podniku - cesta ke zvýšení jeho hodnoty 69
3. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 73
3.1 Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření 74
3.2 Tržby 76
3.3 Náklady 80
3.3.1 Pojetí nákladů 80
3.3.2 Klasifikace nákladů 81
3.3.3 Evidence nákladů 83
3.3.4 Manažerské pojetí nákladů 85
3.3.5 Variabilní a fixní náklady 86
3.3.6 Nákladové funkce 90
3.3.7 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) 93
3.3.8 Plánování nákladů a kontrola 98
3.3.9 Kalkulace nákladů 101
3.3.10 Metody kalkulace 104
3.3.11 Druhy kalkulací 115
3.3.12 Rozbor kalkulací 123
3.3.13 Rozpočty 123
3.3.14 Globální metody plánování a rozboru nákladů 128
4. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku 133
4.1 Úloha zisku v podnikání 134
4.2 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady 135
4.3 Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny 141
4.3.1 Stanovení limitu variabilních nákladů 141
4.3.2 Stanovení limitu fixních nákladů 142
4.3.3 Stanovení limitu minimální výše ceny 143
4.3.4 Kombinované úlohy 144
4.4 Výběr optimální varianty 146
4.5 Stanovení bodu maximálního zisku 148
4.6 Provozní páka a riziko 149
4.7 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků (Cash Break Even Analysis) 152
5. Inovace a marketing 155
5.1 Inovační procesy v podniku 156
5.1.1 Invence - inovace - imitace 156
5.1.2 Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu 157
5.1.3 Efektivnost inovací 163
5.1.4 Financování inovačního procesu 166
5.1.5 Organizační stránka inovačního procesu 172
5.2 Marketing 173
5.2.1 Podstata marketingu 173
5.2.2 Strategická východiska marketingového přístupu 174
5.2.3 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí 179
5.2.4 Marketingový mix 181
5.2.5 Marketingová logistika 195
5.2.6 Podněcování odbytu (komunikační mix, propagace) 196
5.2.7 Marketingový controlling a audit 198
6. Nákup 205
6.1 Základní charakteristika pojmu nákup 206
6.2 Nákup v tržně orientované firmě 207
6.3 Komplexní standardizace a nákup 209
6.4 Model nákupního marketingu 211
6.4.1 Situační analýza 211
6.4.2 Volba nákupní strategie a nákupních cílů 213
6.4.3 Poznání potřeb 216
6.4.4 Analýza a volba nákupního trhu 220
6.4.5 Analýza a volba dodavatele 220
6.4.6 Poptávka a hodnocení nabídky 221
6.4.7 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 222
6.4.8 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 223
6.5 Řízení zásob 224
6.5.1 Výchozí pojmy řízení zásob 224
6.5.2 Vlastní řízení zásob 231
6.6 Materiálová dispozice 236
6.7 Just-In-Time - integrace dodavatelů 238
6.8 Integrace nákupu v rámci hodnototvorného řetězce firmy 241
6.9 Řízení dodavatelského řetězce - supply chain management 242
7. Výroba 251
7.1 Co rozumíme výrobou 252
7.2 Co, jak a pro koho vyrábět 253
7.3 Plánování výroby 254
7.3.1 Plánování výrobního programu 254
7.3.2 Plánování výrobního procesu 258
7.4 Výrobní kapacita 259
7.4.1 Jak počítáme výrobní kapacitu dílen, provozů a závodů 263
7.4.2 Výrobní kapacita daná součtem dílčích výrobních kapacit 263
7.5 Produktivita 267
7.5.1 Produktivita práce 267
7.5.2 Celková produktivita (produktivita souhrnu faktorů) 271
7.5.3 Nové podnikové systémy 276
8. Investiční činnost 281
8.1 Úvod 282
8.2 Makroekonomické a podnikové pojetí investic 282
8.2.1 Makroekonomické pojetí investic 282
8.2.2 Podnikové pojetí investic 283
8.3 Plánování investic a klasifikace investičních projektů 284
8.3.1 Plánování investic 284
8.3.2 Jak klasifikujeme investiční projekty 286
8.4 Klasifikace investic v podniku 288
8.5 Zdroje financování investic 289
8.6 Hodnocení efektivnosti investic 291
8.6.1 Podstata a postup 291
8.6.2 Určení kapitálových výdajů 293
8.6.3 Odhad budoucích peněžních příjmů 294
8.6.4 Určení podnikové diskontní míry 297
8.6.5 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů (cash flow) 299
8.7 Metody hodnocení efektivnosti investic 301
8.7.1 Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic 302
8.7.2 Metoda doby splacení 304
8.7.3 Metoda čisté současné hodnoty 305
8.7.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 307
8.7.5 Metoda volného cash flow 308
8.7.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA v hodnocení investičních projektů 309
8.8 Opce 309
8.9 Leasing 310
8.10 Porovnávání investičních variant 313
8.10.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant 313
8.10.2 Výběry investičních možností - stanovení pořadí akcí 318
8.11 Investiční riziko 318
8.12 Portfolio 323
8.13 Investice do cenných papírů 323
9. Financování podniku 329
9.1 Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu 330
9.2 Jaké druhy financování podniku známe 332
9.3 Běžné (krátkodobé) financování - řízení pracovního kapitálu 334
9.3.1 Jak určíme výši oběžného majetku 335
9.3.2 Věcné řízení oběžného majetku 339
9.3.3 Způsob financování oběžného majetku 340
9.3.4 Zdroje krátkodobého financování 341
9.4 Řízení cash flow 342
9.4.1 Co to je cash flow a jaký má význam 342
9.4.2 Zisk versus cash flow 343
9.4.3 Jak zjistíme cash flow 346
9.5 Finanční analýza - základ finančního řízení 349
9.5.1 Metody a postup analýzy 350
9.5.2 Pravidla financování a kapitálová struktura - bilanční pravidla 352
9.5.3 Poměrové ukazatele a komparativní analýza 353
9.5.4 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA 364
9.5.5 Balanced scorecard 366
9.5.6 Trendová analýza 366
9.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů 367
9.5.8 Fundamentální a technická finanční analýza 368
9.5.9 Mezipodnikové srovnávání 369
9.5.10 Grafická analýza (spider graf) 369
9.5.11 Hodnocení společensko-politických úloh podniku 371
9.6 Finanční plánování 371
9.7 Finanční řízení za krize podniku 373
9.7.1 Symptomy blížící se finanční krize 374
9.7.2 Hlavní opatření k překonání krize 375
10. Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. Společné a nadnárodní podniky 385
10.1 Sdružování podniků 386
10.1.1 Koncentrace a kooperace 386
10.1.2 Fúze a akvizice 389
10.1.3 Strategické aliance 391
10.2 Internacionalizace podnikových činností 392
10.3 Společné a nadnárodní podniky 396
10.3.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti 396
10.3.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí 398
10.3.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) 400
10.3.4 Nadnárodní podniky 402
11. Rozbory, controlling, interní audit 407
11.1 Rozbor výkonnosti podniku 408
11.1.1 Význam rozboru pro řízení 408
11.1.2 Metody rozboru 408
11.1.3 Předpoklady rozboru 409
11.1.4 Ukazatele 409
11.1.5 Soustavy ukazatelů 411
11.1.6 Postup rozboru finanční výkonnosti podniku 412
11.1.7 Měření výkonnosti v rámci rozborové činnosti 413
11.2 Controlling 414
11.2.1 Controlling, podstata, vývoj, funkce 414
11.2.2 Základní controllingové aktivity a nástroje 417
11.2.3 Organizační začlenění controllingu 419
11.3 Interní audit 420
11.3.1 Podstata interního auditu 420
11.3.2 Rozdíly mezi interním a externím auditem 423
11.3.3 Vnitřní podniková kontrola a interní audit 424
11.3.4 Controlling a interní audit 426
11.3.5 Risk-management a interní audit 426
11.3.6 Self auditing (Control Self-Assessment) 427
11.3.7 Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku 427
11.3.8 Výbor pro audit 428
11.3.9 Typy interního auditu 428
11.3.10 Postup interního auditu 429
12. Sanace a zánik podniku 435
12.1 Sanace 436
12.2 Zánik podniku 445
12.2.1 Zrušení a zánik 445
12.2.2 Likvidace společnosti 446
12.2.3 Konkurz 448
Výkladový slovník 451
Summary 463
Rejstřík 465

O Autorovi

Synek Miloslav
Je profesorem a členem katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, profesorem na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) a lektorem několika vzdělávacích organizací v ČR. Je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze a Fakulty hospodářské Technické univerzity Liberec, členem Vědecké rady VŠE v Praze, členem habilitační komise ČVUT v Praze, externím spolupracovníkem Českého institutu pro akreditaci. Několik let byl předsedou představenstva strojírenské společnosti, v poslední době členem jedné ze subkomisí Ministerstva financí.Svou odbornou specializací je zaměřen na kapacitní výpočty v průmyslu, teorii a řízení nákladů, finanční management, investice a jejich hodnocení

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 552 
E-kniha 497 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.