0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Rozvoj a vzdělávání manažerů

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
300 -20 %
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 18:14
i: 17079 n: 24730677r: 5881
E-kniha
PDF
255 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17080 n: 24763675r: 5881
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha se zabývá moderními metodami rozvoje a vzdělávání manažerů ve vyspělých zemích a u nás. Je neocenitelnou příručkou pro všechny personalisty, manažery, pracovníky vzdělávacích agentur a studenty andragogiky. Autorka vychází z nároků kladených na současné manažery, specifikuje schopnosti a dovednosti úspěšných manažerů a pojmenovává z toho plynoucí požadavky na rozvoj manažerů. Podrobně se seznámíte s nejvýznamnějšími moderními metodami rozvoje a vzdělávání manažerů, kterými jsou programy seberozvoje, koučování, metoda 360° zpětné vazby, učení se akcí a neurolingvistické programování. Důležitá součást knihy se zabývá vyhodnocováním efektivity jednotlivých metod. Publikace je hojně doplněna příklady z praxe a výsledky výzkumu současného stavu vzdělávání a rozvoje manažerů v České republice.

Z obsahu knihy Rozvoj a vzdělávání manažerů

Názory odborníků na knihu 8
O autorce 9
Úvod 11
1 Role manažera a její požadavky 13
1.1
Kvalitní vedení - zdroj konkurenční výhody 14
1.2 Kdo je manažer? 14
1.3 Vlastnosti úspěšného manažera 15
1.4 Situace v České republice 23
2 Rozvoj manažerů 27
2.1 Definice pojmů 28
2.2 Manažerské schopnosti 30
2.3 Modelování manažerských schopností 31
2.4 Politika rozvoje manažerů 34
2.5 Česká realita 45
3 Styly učení manažerů 49
3.1 Vývoj přístupů k učení manažerů aneb trocha teorie nikoho nezabije 50
3.2 Nedirektivní vzdělávání - přístup Carla Rogerse 52
3.3 Přístup Malcolma Knowlese 54
3.4 Přístup Reginalda Revanse 54
3.5 Kolbův cyklus učení 55
3.6 Přístup Chrise Argyrise 59
3.7 Shrnutí teorií učení 60
3.8 Učení manažerů a jejich motivace 60
4 Metody rozvoje manažerů 63
4.1 Přístupy k rozvoji manažerů 64
4.2 Formální programy vzdělávání a rozvoje 66
4.3 Situace v České republice 68
4.4 Hodnocení efektivity metod 70
5 Strukturovaný seberozvoj 73
5.1 Definice seberozvoje 74
5.2 Předpoklady úspěchu seberozvoje 75
5.3 Seberozvoj a změna 80
5.4 Seberozvoj jako proces 81
5.5 Příprava programu seberozvoje 82
5.6 Pěstování seberozvoje 84
5.7 Seberozvoj a česká realita 85
6 Koučování 87
6.1 Základy koučování 88
6.2 Definice koučování - pohled odborníků 89
6.3 Definice koučování - pohled manažerů 90
6.4 Druhy koučování 91
6.5 Východiska koučování 93
6.6 Koučování není vyučování 94
6.7 Model GROW (goal, reality, options, wrap-up) 96
6.8 Model RAFAEL 98
6.9 Systemický přístup 99
6.10 Výhody a nevýhody koučování 101
6.11 Koučování a mentoring 102
6.12 Koučování a counselling (konzultace) 102
6.13 Závěr 103
6.14 Rozšíření koučování v České republice 104
7 Metoda 360° zpětné vazby 105
7.1 Zpětná vazba 106
7.2 Využití metody 360° zpětné vazby* pro rozvoj manažerů 107
7.3 Výhody metody 109
7.4 Možné problémy spojené s metodou 110
7.5 Využití metody pro hodnocení nebo pro rozvoj 112
7.6 360° zpětná vazba a časová náročnost 115
7.7 Je organizace připravena na 360° zpětnou vazbu? 115
7.8 Zásady úspěšné implementace systému 119
7.9 Jak nejlépe využít 360° zpětnou vazbu? 121
7.10 České prostředí a 360° zpětná vazba 122
8 Učení se akcí 125
8.1 Co je to učení se akcí? 126
8.2 Revans a jeho pojetí 126
8.3 Argyris a Schon a jejich "akční vědaa" (action science) 128
8.4 Učení se akcí a změna 132
8.5 Rozdělení rolí při učení se akcí 134
8.6 Umění moderovat učící se skupiny 136
8.7 Role facilitátora 140
8.8 Využití metody učení se akcí pro rozvoj manažerů 141
8.9 Shrnutí a situace v České republice 143
9 Neurolingvistické programování - nástroj rozvoje manažerů i organizace 145
9.1 Co je neurolingvistické programování (NLP)? 146
9.2 NLP a principy učící se organizace 147
9.3 Rozvoj a učení organizace 148
9.4 Individuální a organizační učení 150
9.5 Budování vztahů jako základ úspěchu 151
9.6 Důležitost neverbální komunikace při vytváření raportu 153
9.7 Odpojení se 156
9.8 Neurologické úrovně podle Diltse 156
9.9 Modely jazyka 158
9.10 NLP a orientace na výsledky 160
9.11 Model vůdcovství podle NLP 161
9.12 Řízení změn 163
9.13 Shrnutí o NLP 164
10 Vyhodnocování vzdělávání a rozvoje manažerů 167
10.1 Jak hodnotit efektivitu investic do vzdělávání a rozvoje? 168
10.2 Hodnocení efektivity jako součást systematického procesu 170
10.3 Hodnocení efektivity a jeho vazba na identifikaci potřeb 171
10.4 Jak a kdy měřit efekty vzdělávání a rozvoje 172
10.5 Postup při procesu vyhodnocování 172
10.6 Metody hodnocení investic do vzdělávání a rozvoje 176
10.7 Shrnutí a tipy pro vyhodnocování vzdělávání a rozvoje manažerů 201
10.8 Situace v České republice 204
11 Kafeteria model 207
11.1 Základní směry vzdělávání a rozvoje manažerů 208
11.2 Kafeteria model 208
11.3 Návrh programů pro jednotlivé úrovně řízení 210
11.4 Výhody modelu 214
11.5 Nevýhody modelu 215
11.6 Předpoklady modelu 215
12 Výzkum vzdělávání a rozvoje manažerů v ČR 217
12.1 Cíle výzkumu 218
12.2 Hlavní závěry výzkumu 218
Závěrečné shrnutí 224
Summary 225
Seznam použité literatury 226
Přílohy 231

Tištěná kniha

Datum vydání: 16. 03. 2010
Katalogové číslo: 3738
ISBN: 978-80-247-3067-7
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Manažer

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Rozvoj a vzdělávání manažerů
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 16. 03. 2010
Katalogové číslo: 3738
ISBN: 978-80-247-3067-7
Formát / stran: 167×240, 240 stran
Edice: Manažer

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Rozvoj a vzdělávání manažerů

Kniha se zabývá moderními metodami rozvoje a vzdělávání manažerů ve vyspělých zemích a u nás. Je neocenitelnou příručkou pro všechny personalisty, manažery, pracovníky vzdělávacích agentur a studenty andragogiky. Autorka vychází z nároků kladených na současné manažery, specifikuje schopnosti a dovednosti úspěšných manažerů a pojmenovává z toho plynoucí požadavky na rozvoj manažerů. Podrobně se seznámíte s nejvýznamnějšími moderními metodami rozvoje a vzdělávání manažerů, kterými jsou programy seberozvoje, koučování, metoda 360° zpětné vazby, učení se akcí a neurolingvistické programování. Důležitá součást knihy se zabývá vyhodnocováním efektivity jednotlivých metod. Publikace je hojně doplněna příklady z praxe a výsledky výzkumu současného stavu vzdělávání a rozvoje manažerů v České republice.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
300 -20 %
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 18:14
i: 17079 n: 24730677r: 5881
E-kniha
PDF
255 -20 %
Ihned ke stažení
i: 17080 n: 24763675r: 5881

Soubory ke stažení

Z obsahu knihy Rozvoj a vzdělávání manažerů

Názory odborníků na knihu 8
O autorce 9
Úvod 11
1 Role manažera a její požadavky 13
1.1
Kvalitní vedení - zdroj konkurenční výhody 14
1.2 Kdo je manažer? 14
1.3 Vlastnosti úspěšného manažera 15
1.4 Situace v České republice 23
2 Rozvoj manažerů 27
2.1 Definice pojmů 28
2.2 Manažerské schopnosti 30
2.3 Modelování manažerských schopností 31
2.4 Politika rozvoje manažerů 34
2.5 Česká realita 45
3 Styly učení manažerů 49
3.1 Vývoj přístupů k učení manažerů aneb trocha teorie nikoho nezabije 50
3.2 Nedirektivní vzdělávání - přístup Carla Rogerse 52
3.3 Přístup Malcolma Knowlese 54
3.4 Přístup Reginalda Revanse 54
3.5 Kolbův cyklus učení 55
3.6 Přístup Chrise Argyrise 59
3.7 Shrnutí teorií učení 60
3.8 Učení manažerů a jejich motivace 60
4 Metody rozvoje manažerů 63
4.1 Přístupy k rozvoji manažerů 64
4.2 Formální programy vzdělávání a rozvoje 66
4.3 Situace v České republice 68
4.4 Hodnocení efektivity metod 70
5 Strukturovaný seberozvoj 73
5.1 Definice seberozvoje 74
5.2 Předpoklady úspěchu seberozvoje 75
5.3 Seberozvoj a změna 80
5.4 Seberozvoj jako proces 81
5.5 Příprava programu seberozvoje 82
5.6 Pěstování seberozvoje 84
5.7 Seberozvoj a česká realita 85
6 Koučování 87
6.1 Základy koučování 88
6.2 Definice koučování - pohled odborníků 89
6.3 Definice koučování - pohled manažerů 90
6.4 Druhy koučování 91
6.5 Východiska koučování 93
6.6 Koučování není vyučování 94
6.7 Model GROW (goal, reality, options, wrap-up) 96
6.8 Model RAFAEL 98
6.9 Systemický přístup 99
6.10 Výhody a nevýhody koučování 101
6.11 Koučování a mentoring 102
6.12 Koučování a counselling (konzultace) 102
6.13 Závěr 103
6.14 Rozšíření koučování v České republice 104
7 Metoda 360° zpětné vazby 105
7.1 Zpětná vazba 106
7.2 Využití metody 360° zpětné vazby* pro rozvoj manažerů 107
7.3 Výhody metody 109
7.4 Možné problémy spojené s metodou 110
7.5 Využití metody pro hodnocení nebo pro rozvoj 112
7.6 360° zpětná vazba a časová náročnost 115
7.7 Je organizace připravena na 360° zpětnou vazbu? 115
7.8 Zásady úspěšné implementace systému 119
7.9 Jak nejlépe využít 360° zpětnou vazbu? 121
7.10 České prostředí a 360° zpětná vazba 122
8 Učení se akcí 125
8.1 Co je to učení se akcí? 126
8.2 Revans a jeho pojetí 126
8.3 Argyris a Schon a jejich "akční vědaa" (action science) 128
8.4 Učení se akcí a změna 132
8.5 Rozdělení rolí při učení se akcí 134
8.6 Umění moderovat učící se skupiny 136
8.7 Role facilitátora 140
8.8 Využití metody učení se akcí pro rozvoj manažerů 141
8.9 Shrnutí a situace v České republice 143
9 Neurolingvistické programování - nástroj rozvoje manažerů i organizace 145
9.1 Co je neurolingvistické programování (NLP)? 146
9.2 NLP a principy učící se organizace 147
9.3 Rozvoj a učení organizace 148
9.4 Individuální a organizační učení 150
9.5 Budování vztahů jako základ úspěchu 151
9.6 Důležitost neverbální komunikace při vytváření raportu 153
9.7 Odpojení se 156
9.8 Neurologické úrovně podle Diltse 156
9.9 Modely jazyka 158
9.10 NLP a orientace na výsledky 160
9.11 Model vůdcovství podle NLP 161
9.12 Řízení změn 163
9.13 Shrnutí o NLP 164
10 Vyhodnocování vzdělávání a rozvoje manažerů 167
10.1 Jak hodnotit efektivitu investic do vzdělávání a rozvoje? 168
10.2 Hodnocení efektivity jako součást systematického procesu 170
10.3 Hodnocení efektivity a jeho vazba na identifikaci potřeb 171
10.4 Jak a kdy měřit efekty vzdělávání a rozvoje 172
10.5 Postup při procesu vyhodnocování 172
10.6 Metody hodnocení investic do vzdělávání a rozvoje 176
10.7 Shrnutí a tipy pro vyhodnocování vzdělávání a rozvoje manažerů 201
10.8 Situace v České republice 204
11 Kafeteria model 207
11.1 Základní směry vzdělávání a rozvoje manažerů 208
11.2 Kafeteria model 208
11.3 Návrh programů pro jednotlivé úrovně řízení 210
11.4 Výhody modelu 214
11.5 Nevýhody modelu 215
11.6 Předpoklady modelu 215
12 Výzkum vzdělávání a rozvoje manažerů v ČR 217
12.1 Cíle výzkumu 218
12.2 Hlavní závěry výzkumu 218
Závěrečné shrnutí 224
Summary 225
Seznam použité literatury 226
Přílohy 231

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 215 -20 %
E-kniha 183 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %
Tištěná 231 -20 %
E-kniha 197 -20 %
Tištěná 319 -20 %
E-kniha 271 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %
Tištěná 223 -20 %
E-kniha 190 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace