0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální psychologie

2., přepracované a rozšířené vydání

Sociální psychologie
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 25. 09. 2023 12:07
i: 15110 n: 24714288r: 3939
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají mimo jiné o sociálním chování, sociální inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách.
Kniha je určena nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostatních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů a souvisejících profesí, ale také laickým čtenářům, kteří touží lépe porozumět tajům rychle se rozvíjejícího oboru.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 84 Kč 95 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Sociální psychologie

Předmluva k druhému vydání

Část I. Předmět a historie sociální psychologie

1. Předmět a místo sociální psychologie v systému věd
Jozef Výrost, Ivan Slaměník
1.1 Milníky na cestě ke konstituování sociální psychologie
1.2 "Rodičee", "sourozencii" a "dětii" sociální psychologie
1.3 Vývojová období a vývojové úlohy sociální psychologie
1.4 Sociální psychologie a její self-concept: reflexe předmětu vědní disciplíny
1.5 Od hraniční disciplíny přes interdisciplinaritu k transdisciplíně
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

2. Historie sociální psychologie
Alena Zeľová
2.1 K pramenům - myšlenkové zdroje sociální psychologie
2.2 Období rozvoje sociálněpsychologických výzkumů a teoretických koncepcí
2.3 Období pochybností
2.4 Sociálněpsychologická reflexe postmoderního světa
2.5 Na prahu třetího tisíciletí
2.6 Sociální psychologie v Čechách (Československu)
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

3. Socializace
Eva Sollárová
3.1 Socializace jako pojem
3.2 Činitelé socializace
3.2.1 Rodina, škola a vrstevnické skupiny
3.2.2 Socializace v podmínkách práce/organizace
3.2.3 Masmédia
3.3 Sociální učení
3.3.1 Teorie sociálního učení N. E. Millera A. J. Dollarda
3.3.2 Teorie sociálního učení J. Rottera
3.3.3 Teorie sociálního učení R. Searse
3.3.4 Teorie sociálního učení A. Bandury
3.4 Kultura, společnost a osobnost
3.4.1 Kultura
3.4.2 Společnost a osobnost
3.4.3 Kulturní a společenská podmíněnost člověka
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Část II. Jedinec a sociální chování

4. Sociální psychologie osobnosti
Jozef Výrost
4.1 Stručně z historie
4.2 Sociální psychologie a psychologie osobnosti
4.3 Problém stability osobnostních charakteristik
4.4 Problém struktury osobnosti
4.4.1 Pětifaktorový model struktury osobnosti (Big Five)
4.4.2 Struktura interpersonálních osobnostních rysů
4.4.3 Vztahy modelu interpersonálních rysů a modelu struktury rysů osobnosti
4.5 Místo závěru: interakční přístup ke studiu osobnosti
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

5. Sebesystém, vztah k vlastnímu já
Petr Macek
5.1 Specifičnost jáské zkušenosti
5.1.1 Subjektivnost a jedinečnost
5.1.2 Dvojakost jáství
5.2 Já jako subjekt činnosti, poznávání a prožívání
5.2.1 Základní charakteristiky činného já
5.2.2 Selektivní vědomí a pozornost
5.2.3 Souvztažnost činného já a paměti
5.2.4 Činné já a seberegulace
5.3 Já jako objekt vlastní reflexe
5.3.1 Sebesystém a další příbuzné konstrukty
5.3.2 Jáská reprezentace, vztahový rámec uvažování o já
5.4 Kognitivní složka sebesystému - sebepojetí
5.4.1 Obsahové charakteristiky sebepojetí
5.4.2 Hypotetický model obsahu sebepojetí
5.4.3 Formativní parametry obsahu
5.5 Emocionální složka sebesystému - sebehodnocení a celkový vztah k sobě
5.5.1 Interpersonální kontext a obraz sebehodnocení
5.5.2 Globální sebehodnocení a vědomí vlastní hodnoty
5.6 Konativní složka sebesystému - seberegulace
5.6.1 Strategické sebeprezentace
5.6.2 Sebepotvrzující strategie
5.6.3 Sebemonitorování
5.6.4 Osobní a společenské standardy a seberegulace
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

6. Identita v sociální psychologii
Viera Bačová
6.1 Identita - definice, přístupy, zkoumání
6.1.1 Vymezení identity a jejich vývoj
6.1.2 Přístupy k vymezení identity
6.1.3 Zkoumání identity v psychologii
6.2 Teorie a zkoumání identity v psychologických směrech
6.2.1 Teorie ego identity
6.2.2 Teorie identity v symbolickém interakcionismu
6.2.3 Teorie sociální identity a etnolingvistická teorie identity
6.2.4 Procesy konstruování identity
6.2.5 Integrující teorie identity v psychologii
6.2.6 Postmoderní přístupy k identitě v psychologii
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

7. Postoje, jejich utváření a změna
Jozef Výrost
7.1 Základní vymezení a funkce postoje
7.2 Stručný nárys vývoje oblasti výzkumu postoje
7.2.1 První etapa výzkumu postojů v sociální psychologii (1918-1950)
7.2.2 Druhá etapa výzkumu postojů (1950-1970)
7.2.3 Současná etapa rozvoje teorie a výzkumu postojů
7.3 Problém vnitřní struktury postoje a organizace postojů do soustavy
7.4 Změna postojů
7.4.1 Zdroj persvazivní informace
7.4.2 Obsah persvazivní informace
7.4.3 Informační kanál
7.4.4 Faktory na straně přijímatele
7.4.5 Cíl persvazivní komunikace
7.4.6 Proměnné vysvětlující proces změny postoje
7.4.7 Úloha přesvědčení při změně postoje
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

8. Sociální motivace
Jaromír Janoušek, Ivan Slaměník
8.1 Motivace jako psychický proces a jako psychická dispozice
8.2 Základní motivační faktory a jejich sociální povaha
8.3 Společenská determinace a společenské působení lidské motivace
8.3.1 Výkonová motivace
8.3.2 Motiv společné činnosti
8.3.3 Teorie vnímaného sebeuplatnění
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

9. Problematika rodu v psychologii - sociální psychologie ženy a muže
Viera Bačová
9.1 Tradiční přístupy ke zkoumání žen a mužů v psychologii
9.1.1 Biologicko-fyziologický přístup
9.1.2 Sociální a kulturní přístup
9.1.3 Interakcionistické přístupy
9.2 Výsledky hlavního proudu psychologického zkoumání žen a mužů
9.2.1 Zkoumání rozdílů mezi pohlavími
9.2.2 Zkoumání rodu jako osobnostní proměnné
9.2.3 Kritické hodnocení psychologického zkoumání žen a mužů
9.3 Psychologie rodu
9.3.1 Rod jako sociální kategorie
9.3.2 Reflexe způsobů poznávání a zkoumání žen a mužů
9.3.3 Mocenské vztahy v problematice rodu
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Část III. Jedinec v interakci

10. Sociální poznávání
František Baumgartner
10.1 Specifika sociálního poznávání
10.2 Meziosobní percepce
10.2.1 Utváření dojmu o osobě - teoretické modely
10.2.2 Determinanty ovlivňující proces formování dojmu
10.3 Atribuční procesy
10.3.1 Teorie odpovídajících závěrů
10.3.2 Kovariační teorie
10.3.3 Atribuční tendence
10.4 Sociální schéma: organizování dojmů
10.4.1 Druhy schémat
10.4.2 Schémata a fungování paměti
10.4.3 Kognitivní zkratky (zjednodušení)
10.5 Pragmatika sociálního poznávání
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

11. Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
11.1 Sociální inteligence
11.1.1 Vývoj zkoumání sociální inteligence
11.1.2 Psychometrická vs. osobnostní linie studia sociální inteligence
11.1.3 Sociální vs. emocionální inteligence
11.1.4 Měření sociální inteligence
11.2 Sociální kompetence
11.2.1 Sociální kompetence jako konstrukt sociálních způsobilostí
11.2.2 Operacionální definování sociální kompetence a zdroje informací o sociální kompetenci
11.3 Psychologické studium moudrosti
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

12. Sociální komunikace
Jaromír Janoušek
12.1 Základní charakteristika sociální komunikace
12.2 Komunikace verbální a neverbální, záměrná a nezáměrná
12.3 Verbální komunikace
12.4 Neverbální komunikace
12.5 Parajazykové projevy
12.6 Interpersonální komunikace
12.7 Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč
12.8 Skupinová komunikace
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

13. Osobní vztahy
Jozef Výrost
13.1 Konstituování tématu osobní vztahy
13.2 Problém vymezení předmětu zkoumání: interpersonální vs. osobní vztahy
13.3 Blízkost vztahu a možnosti jeho měření
13.4 Ještě jednou o době trvání vztahů: úloha závazků
13.5 Fyzikální a sociální kontext osobních vztahů
13.6 Fenomenologie intimity
13.7 Faktorová analýza struktury vztahů
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Afiliace, atraktivita, láska
Ivan Slaměník
14.1 Afiliace
14.1.1 Fyzická blízkost
14.2 Atraktivita
14.2.1 Atraktivita fyzická a osobní
14.2.2 Teorie atraktivity
14.3 Láska
14.3.1 Trojúhelníková teorie lásky
14.3.2 Druhy lásky
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

15. Agrese
Ladislav Lovaš
15.1 Co je agrese
15.1.1 Agrese a příbuzné pojmy
15.1.2 Typy agrese
15.2 Teoretické přístupy k agresi
15.2.1 Agrese jako instinkt
15.2.2 Frustrace a agrese
15.2.3 Kognitivní neoasociační teorie
15.2.4 Sociální učení
15.2.5 Teorie transferu excitace
15.2.6 Integrativní pohled na agresi
15.3 Příčiny a faktory agresivního chování
15.3.1 Situační faktory agrese
15.3.2 Biologické faktory agrese
15.3.3 Osobní faktory agrese
15.3.4 Faktory ovlivňující inhibici agresivního chování
15.3.5 Faktory sociálního prostředí
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

16. Prosociální chování
Ivan Slaměník, Jaromír Janoušek
16.1 Co je prosociální chování
16.2 Proč pomáháme
16.2.1 Sociální výměna
16.2.2 Sociální normy
16.2.3 Empatie
16.3 Kdy pomáháme
16.3.1 Efekt přihlížejících
16.3.2 Rozptýlená odpovědnost
16.3.3 Osobnostní determinanty
16.4 Komu pomáháme
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

17. Sociální konflikty
Miroslav Frankovský, Michal Kentoš
17.1 Vymezení konfliktu
17.2 Druhy sociálních konfliktů
17.2.1 Dynamika sociálního konfliktu
17.3 Řešení konfliktu
17.3.1 Autoritativní řešení konfliktních situací
17.3.2 Alternativní řešení konfliktních situací
17.3.3 Intervence třetích stran
17.3.4 Vyjednávání
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Část IV. Skupina

18. Malé sociální skupiny
Ladislav Lovaš
18.1 Základní pojmy
18.2 Skupinová struktura a kompozice skupiny
18.2.1 Kompozice skupiny
18.2.2 Skupinová struktura
18.3 Typy skupin
18.4 Vývojové procesy ve skupinách
18.4.1 Vývoj skupiny
18.4.2 Socializace jedince ve skupině
18.5 Skupinový vliv
18.5.1 Sociální facilitace
18.5.2 Sociální zahálení
18.5.3 Skupinová polarizace
18.5.4 Skupinářské myšlení (groupthink)
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

19. Konformita
Ivan Slaměník
19.1 Pojmové vymezení
19.2 Klasické studie konformity
19.2.1 Vysvětlení konformity
19.2.2 Činitelé ovlivňující konformitu
19.3 Vyhovění
19.3.1 Technika nohy ve dveřích
19.3.2 Technika dveří v tváři
19.3.3 Technika nízké koule
19.3.4 Technika to není vše
19.4 Poslušnost
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

20. Makrosociální jevy a procesy
Alena Zell'ová
20.1 Psychologie masových jevů
20.1.1 Terminologie, klasifikace
20.1.2 Teoretické koncepce
20.1.3 Laboratorní studie
20.1.4 Terénní studie
20.2 Psychologie etnicity
20.2.1 Mezietnické vztahy
20.2.2 Etnicita a teorie sociální identity
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

21. Mezikulturní psychologie
Alena Zeľová
21.1 Kde se vzala a co je mezikulturní psychologie
21.2 Klíčový pojem kultura
21.3 Hledání kulturních specifik a univerzálií mezi kulturami
21.4 Když se kultury setkávají
21.5 Problémy a perspektivy mezikulturní psychologie
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný

Tištěná kniha

Datum vydání: 25.03.2008
Katalogové číslo: 2086
ISBN: 978-80-247-1428-8
Formát / stran: 167×240, 416 stran
Edice: Psyché

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Sociální psychologie

Tištěná kniha

Datum vydání: 25.03.2008
Katalogové číslo: 2086
ISBN: 978-80-247-1428-8
Formát / stran: 167×240, 416 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština

Sociální psychologie

2., přepracované a rozšířené vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
499  424 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 25. 09. 2023 12:07
i: 15110 n: 24714288r: 3939
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají mimo jiné o sociálním chování, sociální inteligenci, komunikaci i sociálních skupinách.
Kniha je určena nejen studentům psychologie, sociologie, andragogiky a ostatních humanitních oborů a odborné veřejnosti z řad psychologů a souvisejících profesí, ale také laickým čtenářům, kteří touží lépe porozumět tajům rychle se rozvíjejícího oboru.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 84 Kč 95 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Sociální psychologie

Předmluva k druhému vydání

Část I. Předmět a historie sociální psychologie

1. Předmět a místo sociální psychologie v systému věd
Jozef Výrost, Ivan Slaměník
1.1 Milníky na cestě ke konstituování sociální psychologie
1.2 "Rodičee", "sourozencii" a "dětii" sociální psychologie
1.3 Vývojová období a vývojové úlohy sociální psychologie
1.4 Sociální psychologie a její self-concept: reflexe předmětu vědní disciplíny
1.5 Od hraniční disciplíny přes interdisciplinaritu k transdisciplíně
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

2. Historie sociální psychologie
Alena Zeľová
2.1 K pramenům - myšlenkové zdroje sociální psychologie
2.2 Období rozvoje sociálněpsychologických výzkumů a teoretických koncepcí
2.3 Období pochybností
2.4 Sociálněpsychologická reflexe postmoderního světa
2.5 Na prahu třetího tisíciletí
2.6 Sociální psychologie v Čechách (Československu)
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

3. Socializace
Eva Sollárová
3.1 Socializace jako pojem
3.2 Činitelé socializace
3.2.1 Rodina, škola a vrstevnické skupiny
3.2.2 Socializace v podmínkách práce/organizace
3.2.3 Masmédia
3.3 Sociální učení
3.3.1 Teorie sociálního učení N. E. Millera A. J. Dollarda
3.3.2 Teorie sociálního učení J. Rottera
3.3.3 Teorie sociálního učení R. Searse
3.3.4 Teorie sociálního učení A. Bandury
3.4 Kultura, společnost a osobnost
3.4.1 Kultura
3.4.2 Společnost a osobnost
3.4.3 Kulturní a společenská podmíněnost člověka
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Část II. Jedinec a sociální chování

4. Sociální psychologie osobnosti
Jozef Výrost
4.1 Stručně z historie
4.2 Sociální psychologie a psychologie osobnosti
4.3 Problém stability osobnostních charakteristik
4.4 Problém struktury osobnosti
4.4.1 Pětifaktorový model struktury osobnosti (Big Five)
4.4.2 Struktura interpersonálních osobnostních rysů
4.4.3 Vztahy modelu interpersonálních rysů a modelu struktury rysů osobnosti
4.5 Místo závěru: interakční přístup ke studiu osobnosti
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

5. Sebesystém, vztah k vlastnímu já
Petr Macek
5.1 Specifičnost jáské zkušenosti
5.1.1 Subjektivnost a jedinečnost
5.1.2 Dvojakost jáství
5.2 Já jako subjekt činnosti, poznávání a prožívání
5.2.1 Základní charakteristiky činného já
5.2.2 Selektivní vědomí a pozornost
5.2.3 Souvztažnost činného já a paměti
5.2.4 Činné já a seberegulace
5.3 Já jako objekt vlastní reflexe
5.3.1 Sebesystém a další příbuzné konstrukty
5.3.2 Jáská reprezentace, vztahový rámec uvažování o já
5.4 Kognitivní složka sebesystému - sebepojetí
5.4.1 Obsahové charakteristiky sebepojetí
5.4.2 Hypotetický model obsahu sebepojetí
5.4.3 Formativní parametry obsahu
5.5 Emocionální složka sebesystému - sebehodnocení a celkový vztah k sobě
5.5.1 Interpersonální kontext a obraz sebehodnocení
5.5.2 Globální sebehodnocení a vědomí vlastní hodnoty
5.6 Konativní složka sebesystému - seberegulace
5.6.1 Strategické sebeprezentace
5.6.2 Sebepotvrzující strategie
5.6.3 Sebemonitorování
5.6.4 Osobní a společenské standardy a seberegulace
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

6. Identita v sociální psychologii
Viera Bačová
6.1 Identita - definice, přístupy, zkoumání
6.1.1 Vymezení identity a jejich vývoj
6.1.2 Přístupy k vymezení identity
6.1.3 Zkoumání identity v psychologii
6.2 Teorie a zkoumání identity v psychologických směrech
6.2.1 Teorie ego identity
6.2.2 Teorie identity v symbolickém interakcionismu
6.2.3 Teorie sociální identity a etnolingvistická teorie identity
6.2.4 Procesy konstruování identity
6.2.5 Integrující teorie identity v psychologii
6.2.6 Postmoderní přístupy k identitě v psychologii
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

7. Postoje, jejich utváření a změna
Jozef Výrost
7.1 Základní vymezení a funkce postoje
7.2 Stručný nárys vývoje oblasti výzkumu postoje
7.2.1 První etapa výzkumu postojů v sociální psychologii (1918-1950)
7.2.2 Druhá etapa výzkumu postojů (1950-1970)
7.2.3 Současná etapa rozvoje teorie a výzkumu postojů
7.3 Problém vnitřní struktury postoje a organizace postojů do soustavy
7.4 Změna postojů
7.4.1 Zdroj persvazivní informace
7.4.2 Obsah persvazivní informace
7.4.3 Informační kanál
7.4.4 Faktory na straně přijímatele
7.4.5 Cíl persvazivní komunikace
7.4.6 Proměnné vysvětlující proces změny postoje
7.4.7 Úloha přesvědčení při změně postoje
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

8. Sociální motivace
Jaromír Janoušek, Ivan Slaměník
8.1 Motivace jako psychický proces a jako psychická dispozice
8.2 Základní motivační faktory a jejich sociální povaha
8.3 Společenská determinace a společenské působení lidské motivace
8.3.1 Výkonová motivace
8.3.2 Motiv společné činnosti
8.3.3 Teorie vnímaného sebeuplatnění
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

9. Problematika rodu v psychologii - sociální psychologie ženy a muže
Viera Bačová
9.1 Tradiční přístupy ke zkoumání žen a mužů v psychologii
9.1.1 Biologicko-fyziologický přístup
9.1.2 Sociální a kulturní přístup
9.1.3 Interakcionistické přístupy
9.2 Výsledky hlavního proudu psychologického zkoumání žen a mužů
9.2.1 Zkoumání rozdílů mezi pohlavími
9.2.2 Zkoumání rodu jako osobnostní proměnné
9.2.3 Kritické hodnocení psychologického zkoumání žen a mužů
9.3 Psychologie rodu
9.3.1 Rod jako sociální kategorie
9.3.2 Reflexe způsobů poznávání a zkoumání žen a mužů
9.3.3 Mocenské vztahy v problematice rodu
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Část III. Jedinec v interakci

10. Sociální poznávání
František Baumgartner
10.1 Specifika sociálního poznávání
10.2 Meziosobní percepce
10.2.1 Utváření dojmu o osobě - teoretické modely
10.2.2 Determinanty ovlivňující proces formování dojmu
10.3 Atribuční procesy
10.3.1 Teorie odpovídajících závěrů
10.3.2 Kovariační teorie
10.3.3 Atribuční tendence
10.4 Sociální schéma: organizování dojmů
10.4.1 Druhy schémat
10.4.2 Schémata a fungování paměti
10.4.3 Kognitivní zkratky (zjednodušení)
10.5 Pragmatika sociálního poznávání
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

11. Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
11.1 Sociální inteligence
11.1.1 Vývoj zkoumání sociální inteligence
11.1.2 Psychometrická vs. osobnostní linie studia sociální inteligence
11.1.3 Sociální vs. emocionální inteligence
11.1.4 Měření sociální inteligence
11.2 Sociální kompetence
11.2.1 Sociální kompetence jako konstrukt sociálních způsobilostí
11.2.2 Operacionální definování sociální kompetence a zdroje informací o sociální kompetenci
11.3 Psychologické studium moudrosti
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

12. Sociální komunikace
Jaromír Janoušek
12.1 Základní charakteristika sociální komunikace
12.2 Komunikace verbální a neverbální, záměrná a nezáměrná
12.3 Verbální komunikace
12.4 Neverbální komunikace
12.5 Parajazykové projevy
12.6 Interpersonální komunikace
12.7 Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč
12.8 Skupinová komunikace
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

13. Osobní vztahy
Jozef Výrost
13.1 Konstituování tématu osobní vztahy
13.2 Problém vymezení předmětu zkoumání: interpersonální vs. osobní vztahy
13.3 Blízkost vztahu a možnosti jeho měření
13.4 Ještě jednou o době trvání vztahů: úloha závazků
13.5 Fyzikální a sociální kontext osobních vztahů
13.6 Fenomenologie intimity
13.7 Faktorová analýza struktury vztahů
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Afiliace, atraktivita, láska
Ivan Slaměník
14.1 Afiliace
14.1.1 Fyzická blízkost
14.2 Atraktivita
14.2.1 Atraktivita fyzická a osobní
14.2.2 Teorie atraktivity
14.3 Láska
14.3.1 Trojúhelníková teorie lásky
14.3.2 Druhy lásky
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

15. Agrese
Ladislav Lovaš
15.1 Co je agrese
15.1.1 Agrese a příbuzné pojmy
15.1.2 Typy agrese
15.2 Teoretické přístupy k agresi
15.2.1 Agrese jako instinkt
15.2.2 Frustrace a agrese
15.2.3 Kognitivní neoasociační teorie
15.2.4 Sociální učení
15.2.5 Teorie transferu excitace
15.2.6 Integrativní pohled na agresi
15.3 Příčiny a faktory agresivního chování
15.3.1 Situační faktory agrese
15.3.2 Biologické faktory agrese
15.3.3 Osobní faktory agrese
15.3.4 Faktory ovlivňující inhibici agresivního chování
15.3.5 Faktory sociálního prostředí
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

16. Prosociální chování
Ivan Slaměník, Jaromír Janoušek
16.1 Co je prosociální chování
16.2 Proč pomáháme
16.2.1 Sociální výměna
16.2.2 Sociální normy
16.2.3 Empatie
16.3 Kdy pomáháme
16.3.1 Efekt přihlížejících
16.3.2 Rozptýlená odpovědnost
16.3.3 Osobnostní determinanty
16.4 Komu pomáháme
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

17. Sociální konflikty
Miroslav Frankovský, Michal Kentoš
17.1 Vymezení konfliktu
17.2 Druhy sociálních konfliktů
17.2.1 Dynamika sociálního konfliktu
17.3 Řešení konfliktu
17.3.1 Autoritativní řešení konfliktních situací
17.3.2 Alternativní řešení konfliktních situací
17.3.3 Intervence třetích stran
17.3.4 Vyjednávání
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Část IV. Skupina

18. Malé sociální skupiny
Ladislav Lovaš
18.1 Základní pojmy
18.2 Skupinová struktura a kompozice skupiny
18.2.1 Kompozice skupiny
18.2.2 Skupinová struktura
18.3 Typy skupin
18.4 Vývojové procesy ve skupinách
18.4.1 Vývoj skupiny
18.4.2 Socializace jedince ve skupině
18.5 Skupinový vliv
18.5.1 Sociální facilitace
18.5.2 Sociální zahálení
18.5.3 Skupinová polarizace
18.5.4 Skupinářské myšlení (groupthink)
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

19. Konformita
Ivan Slaměník
19.1 Pojmové vymezení
19.2 Klasické studie konformity
19.2.1 Vysvětlení konformity
19.2.2 Činitelé ovlivňující konformitu
19.3 Vyhovění
19.3.1 Technika nohy ve dveřích
19.3.2 Technika dveří v tváři
19.3.3 Technika nízké koule
19.3.4 Technika to není vše
19.4 Poslušnost
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

20. Makrosociální jevy a procesy
Alena Zell'ová
20.1 Psychologie masových jevů
20.1.1 Terminologie, klasifikace
20.1.2 Teoretické koncepce
20.1.3 Laboratorní studie
20.1.4 Terénní studie
20.2 Psychologie etnicity
20.2.1 Mezietnické vztahy
20.2.2 Etnicita a teorie sociální identity
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

21. Mezikulturní psychologie
Alena Zeľová
21.1 Kde se vzala a co je mezikulturní psychologie
21.2 Klíčový pojem kultura
21.3 Hledání kulturních specifik a univerzálií mezi kulturami
21.4 Když se kultury setkávají
21.5 Problémy a perspektivy mezikulturní psychologie
Souhrn
Klíčová slova
Literatura

Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 509 
E-kniha 433 
Tištěná 314 
E-kniha 267 
Tištěná 254 
E-kniha 216 
E-kniha 332 
E-kniha 310 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.