0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetnictví 2

Pokročilé aplikace

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6159
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Hlavní témata jsou nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly. Osvojíte si specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o finančním majetku včetně cenných papírů, účtování o dlouhodobém majetku, leasingu, zásobách, pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech. Dále se obeznámíte s přípravnými pracemi k účetní závěrce a porozumíte sestavování výkazů finančního účetnictví spolu s výpočtem daně z příjmů splatné i odložené s dopadem na ukazatele finanční analýzy. Poslední kapitola vyhodnocuje rozdílnost účetnictví vedeného dle právních norem ČR od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS a IFRS for SME) a hlavní rozdíly demonstruje na praktických příkladech.
Publikace je určena všem, kteří se již seznámili se základními principy účetnictví podnikatelů a dále chtějí své znalosti prohloubit a rozšířit o mezinárodně uplatňovaná řešení.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví 2

O autorkách 7
Řekli o knize 8
Úvod 9
1
Specifika účtování jednotlivých typů společností 11
1.1 Akciová společnost 11
1.2 Společnost s ručením omezeným 12
1.3 Veřejná obchodní společnost 13
1.4 Komanditní společnost 15
1.5 Družstvo 16
1.6 Likvidace obchodní společnosti 17
2 Finanční majetek 27
2.1 Pokladna, ceniny, bankovní účty 27
2.2 Cenné papíry 29
3
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 45
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 45
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 49
3.3 Dotace 55
4 Leasingové financování majetku 62
5 Zásoby 77
5.1 Nakupované zásoby 77
5.2 Zásoby vlastní výroby 80
6 Pohledávky a závazky 88
6.1 Pohledávky a závazky z obchodního styku 88
6.2 Pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 90
6.3 Pohledávky a závazky vůči státu 94
6.4 Cizoměnové operace 96
7 Vlastní kapitál 104
8 Náklady a výnosy 111
9 Přípravné práce k účetní závěrce 121
9.1 Inventarizace 121
9.2 Tvorba a zúčtování rezerv 125
9.3 Kurzové rozdíly a jejich vypořádání 129
9.4 Úprava ocenění majetku 132
10 Účetní závěrka - první část 143
11 Účetní závěrka - druhá část 160
11.1 Přehled o peněžních tocích 160
11.2 Přehled o změnách vlastního kapitálu 165
12 Daň z příjmů 172
12.1 Daň z příjmů splatná 172
12.2 Odložená daň z příjmů 175
13
Základní ukazatele finanční analýzy 185
13.1 Ukazatele rentability 185
13.2 Ukazatele aktivity 186
13.3 Ukazatele likvidity 187
13.4 Míra zadlužení 189
13.5 Ukazatele kapitálového trhu 189
13.6 Komplexnější rozbory, soustavy ukazatelů 189
14
Účtování a vykazování dle IAS/IFRS a IFRS for SME 197
Příloha 1 Typový účtový rozvrh pro podnikatele 203
Příloha 2 Vzory výkazů finančního účetnictví 211
Příloha 3 Anglická účetní terminologie 220
3.1 Česko-anglická část 220
3.2 Anglicko-česká část 222
Příloha 4 Právní předpisy související s finančním účetnictvím 225
Seznam zkratek 226
Literatura 228
Rejstřík 229
Shrnutí / Summary 231

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Účetnictví 2 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 254 
E-kniha 203  -20 %
Tištěná 229 
E-kniha 183  -20 %

Účetnictví 2

Pokročilé aplikace

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6159
Publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Hlavní témata jsou nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly. Osvojíte si specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o finančním majetku včetně cenných papírů, účtování o dlouhodobém majetku, leasingu, zásobách, pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech. Dále se obeznámíte s přípravnými pracemi k účetní závěrce a porozumíte sestavování výkazů finančního účetnictví spolu s výpočtem daně z příjmů splatné i odložené s dopadem na ukazatele finanční analýzy. Poslední kapitola vyhodnocuje rozdílnost účetnictví vedeného dle právních norem ČR od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS a IFRS for SME) a hlavní rozdíly demonstruje na praktických příkladech.
Publikace je určena všem, kteří se již seznámili se základními principy účetnictví podnikatelů a dále chtějí své znalosti prohloubit a rozšířit o mezinárodně uplatňovaná řešení.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví 2

O autorkách 7
Řekli o knize 8
Úvod 9
1
Specifika účtování jednotlivých typů společností 11
1.1 Akciová společnost 11
1.2 Společnost s ručením omezeným 12
1.3 Veřejná obchodní společnost 13
1.4 Komanditní společnost 15
1.5 Družstvo 16
1.6 Likvidace obchodní společnosti 17
2 Finanční majetek 27
2.1 Pokladna, ceniny, bankovní účty 27
2.2 Cenné papíry 29
3
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 45
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 45
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 49
3.3 Dotace 55
4 Leasingové financování majetku 62
5 Zásoby 77
5.1 Nakupované zásoby 77
5.2 Zásoby vlastní výroby 80
6 Pohledávky a závazky 88
6.1 Pohledávky a závazky z obchodního styku 88
6.2 Pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 90
6.3 Pohledávky a závazky vůči státu 94
6.4 Cizoměnové operace 96
7 Vlastní kapitál 104
8 Náklady a výnosy 111
9 Přípravné práce k účetní závěrce 121
9.1 Inventarizace 121
9.2 Tvorba a zúčtování rezerv 125
9.3 Kurzové rozdíly a jejich vypořádání 129
9.4 Úprava ocenění majetku 132
10 Účetní závěrka - první část 143
11 Účetní závěrka - druhá část 160
11.1 Přehled o peněžních tocích 160
11.2 Přehled o změnách vlastního kapitálu 165
12 Daň z příjmů 172
12.1 Daň z příjmů splatná 172
12.2 Odložená daň z příjmů 175
13
Základní ukazatele finanční analýzy 185
13.1 Ukazatele rentability 185
13.2 Ukazatele aktivity 186
13.3 Ukazatele likvidity 187
13.4 Míra zadlužení 189
13.5 Ukazatele kapitálového trhu 189
13.6 Komplexnější rozbory, soustavy ukazatelů 189
14
Účtování a vykazování dle IAS/IFRS a IFRS for SME 197
Příloha 1 Typový účtový rozvrh pro podnikatele 203
Příloha 2 Vzory výkazů finančního účetnictví 211
Příloha 3 Anglická účetní terminologie 220
3.1 Česko-anglická část 220
3.2 Anglicko-česká část 222
Příloha 4 Právní předpisy související s finančním účetnictvím 225
Seznam zkratek 226
Literatura 228
Rejstřík 229
Shrnutí / Summary 231

O Autorovi

Hinke Jana
V roce 2002 dokončila inženýrské studium na ČZU v Praze (obor Provoz a ekonomika) a současně dokončila kombinované studium učitelství odborných předmětů. Během studia působila jako finanční účetní a pedagog na SŠ. V roce 2006 dovršila doktorské studium obhajobou disertační práce na téma: Oceňování aktiv v účetnictví. Od té doby vyučovala na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a Ekonomické fakultě ZČU v Plzni, kde v současnosti garantuje předměty účetnictví.
Bárková Dana
V roce 1985 ukončila studium na VŠE v oboru učitelství odborných předmětů ekonomických. Sedm let působila jako učitelka na středních školách zaměřených na ekonomickou problematiku (SEŠ, obchodní akad emie). V akademickém roce 1992-1993 absolvovala roční stáž v USA v rámci programu ECESP, kde se zaměřila na výuku předmětů spojených s účetní problematikou na vysokých školách v USA. Od roku 1993 půs obí na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE v Praze. S problematikou účetnictví se setkává jako vyučující na fa kultách právnické a ekonomické i jako tajemnice fakulty. Je spoluautorkou několika vysokoškolských učebnic, skript a článků v odborných časopisech.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 238  -20 %
Tištěná 297 
E-kniha 238  -20 %
E-kniha 202  -20 %
E-kniha 202  -20 %
E-kniha 202  -20 %
E-kniha 202  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.