0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Ekonomika turismu

Turismus České republiky - 2., aktualizované a rozšířené vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 21259 n: 24793078r: 7950
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 24. 07. 2024 16:27
i: 21258 n: 24736433r: 7950
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. Nové vydání je rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací turismu. Zásadně je aktualizována problematika turismu v národní ekonomice obecně a problematika pasivního, aktivního a domácího turismu České republiky. Aktualizována je i tematika turismu ČR v kontextu členství v EU.
První část publikace se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v ČR a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku ČR a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu ČR se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu ČR.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Ekonomika turismu

Obsah
O autorkách 9
Úvod 10
1. Základní otázky vymezení turismu 11
1.1 Pojetí a de?nování turismu 11
1.2 Stručný historický vývoj turismu 13
1.2.1 První etapa - do první světové války 14
1.2.2 Druhá etapa - mezi dvěma světovými válkami 15
1.2.3 Třetí etapa - od druhé světové války do počátku 90. let 15
1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16
1.3 Shrnutí a úkoly 17
2. Typologie turismu 19
2.1 Typy turismu dle místa realizace 19
2.2 Typy turismu dle vztahu k platební bilanci státu 20
2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21
2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22
2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22
2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23
2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 23
2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24
2.9 Shrnutí a úkoly 27
3. Trh turismu 28
3.1 Trh dle ekonomické teorie 28
3.2 Součásti trhu turismu 29
3.2.1 Tržní subjekty v turismu 30
3.2.2 Tržní objekty v turismu 30
3.3 Možnosti vymezení trhu turismu 31
3.4 Speci?ka trhu turismu 31
3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 32
3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 32
3.5.2 Ekonomické faktory 33
3.5.3 Demogra?cké faktory 34
3.5.4 Technicko-technologické faktory 35
3.5.5 Sociální faktory 36
3.5.6 Ekologické faktory 36
3.6 Shrnutí a úkoly 36
4. Poptávka v turismu 38
4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38
4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39
4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41
4.3.1 Faktory na straně poptávky 42
4.3.2 Faktory na straně nabídky 43
4.3.3 Faktory vnějšího prostředí 44
4.4 Tržní poptávka v turismu 44
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45
4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45
6 / Ekonomika turismu
4.5 Současné trendy poptávky v turismu 47
4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu 48
4.6.1 Spotřeba v turismu 48
4.6.2 Spotřební chování v turismu 49
4.7 Segmentace v turismu 51
4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky .51
4.7.2 Segmentační základny 52
4.8 Shrnutí a úkoly 57
5. Nabídka v turismu 59
5.1 Nabídka dle ekonomické teorie 59
5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) 60
5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou 62
5.4 Služby jako významná součást nabídky turismu 62
5.4.1 Speci?cké vlastnosti služeb turismu 63
5.4.2 Členění služeb 64
5.5 Produkt turismu 65
5.5.1 Vymezení pojmu produkt turismu 65
5.5.2 Vytváření komplexního produktu turismu 67
5.5.3 Partnerství pro vytváření a realizaci produktu 69
5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) 70
5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění 70
5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury 71
5.7 Současné trendy nabídky 75
5.8 Shrnutí a úkoly 77
6. Cena jako součást trhu turismu 79
6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie 79
6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 80
6.3 Obecné postupy tvorby ceny 80
6.3.1 Nákladově orientovaná cena 81
6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů 82
6.3.3 Cena stanovená dle konkurence 82
6.4 Formy cenové diskriminace 82
6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně 82
6.4.2 Cenová diskriminace v čase 83
6.5 Yield management 83
6.6 Shrnutí a úkoly 84
7. Konkurenceschopnost na trhu turismu 86
7.1 Vymezení pojmu konkurenceschopnost 86
7.2 Obecné přístupy k dosahování konkurenční výhody 87
7.3 Možnosti měření konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.1 Modely hodnocení konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.2 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (TTCI index) 92
7.3.3 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (OECD index) 93
7.4 Shrnutí a úkoly 95
8. Statistický monitoring turismu České republiky 97
8.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu 97
8.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu 97
8.1.2 Mezinárodní kontext 97
8.1.3 Český statistický úřad (ČSÚ) 99
8.2 Statistický monitoring vybraných institucí 100
8.2.1 Česká národní banka (ČNB) 100
8.2.2 CzechTourism a MMR 101
8.2.3 Regionální a místní úroveň 102
8.3 Shrnutí a úkoly 102
9. Turismus v národní ekonomice 104
9.1 Přístupy k hodnocení vlivu a významu turismu v národním hospodářství 104
9.1.1 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.4 Sociokulturní hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 126
9.2 Platební bilance a turismus 127
9.2.1 Zachycení turismu v platební bilanci 127
9.2.2 Položka turismus v platební bilanci 130
9.2.3 Hodnocení vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance
České republiky 131
9.3 Satelitní účet turismu 135
9.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního účtu turismu 135
9.3.2 Výstupy satelitního účtu turismu 136
9.3.3 Základní metodika satelitního účtu turismu 136
9.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 137
9.3.5 Neo?ciální satelitní účet turismu 139
9.4 Význam turismu pro národní hospodářství České republiky 141
9.5 Shrnutí a úkoly 145
10. Vývoj turismu České republiky 148
10.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 148
10.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 149
10.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 150
10.1.3 Meziválečný vývoj turismu 1918-1939 152
10.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 154
10.2 Turismus na území České republiky po roce 1989 157
10.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 157
10.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 158
10.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 159
10.3 Nabídka destinace Česká republika 161
10.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 161
10.3.2 Sekundární nabídka destinace Česká republika 163
10.4 Shrnutí a úkoly 165
11. Pasivní turismus České republiky 167
11.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 167
11.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 167
11.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 168
11.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 169
11.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 169
11.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 172
11.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 173
11.3 Spotřební chování účastníků pasivního turismu 177
11.3.1 Spotřební chování na delších cestách 177
11.3.2 Spotřební chování na kratších cestách 179
11.3.3 Spotřební chování na služebních cestách 179
11.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech 180
11.4 Shrnutí a úkoly 180

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.06.2014
Katalogové číslo: 3300
ISBN: 978-80-247-3643-3
Formát / stran: 167×240, 264 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.80MB | 4.80MB | 5.85MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Ekonomika turismu

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.06.2014
Katalogové číslo: 3300
ISBN: 978-80-247-3643-3
Formát / stran: 167×240, 264 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.80 MB | 4.80 MB | 5.85 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Ekonomika turismu

Turismus České republiky - 2., aktualizované a rozšířené vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 21259 n: 24793078r: 7950
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 24. 07. 2024 16:27
i: 21258 n: 24736433r: 7950
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. Nové vydání je rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací turismu. Zásadně je aktualizována problematika turismu v národní ekonomice obecně a problematika pasivního, aktivního a domácího turismu České republiky. Aktualizována je i tematika turismu ČR v kontextu členství v EU.
První část publikace se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v ČR a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku ČR a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu ČR se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu ČR.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Ekonomika turismu

Obsah
O autorkách 9
Úvod 10
1. Základní otázky vymezení turismu 11
1.1 Pojetí a de?nování turismu 11
1.2 Stručný historický vývoj turismu 13
1.2.1 První etapa - do první světové války 14
1.2.2 Druhá etapa - mezi dvěma světovými válkami 15
1.2.3 Třetí etapa - od druhé světové války do počátku 90. let 15
1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16
1.3 Shrnutí a úkoly 17
2. Typologie turismu 19
2.1 Typy turismu dle místa realizace 19
2.2 Typy turismu dle vztahu k platební bilanci státu 20
2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21
2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22
2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22
2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23
2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 23
2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24
2.9 Shrnutí a úkoly 27
3. Trh turismu 28
3.1 Trh dle ekonomické teorie 28
3.2 Součásti trhu turismu 29
3.2.1 Tržní subjekty v turismu 30
3.2.2 Tržní objekty v turismu 30
3.3 Možnosti vymezení trhu turismu 31
3.4 Speci?ka trhu turismu 31
3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 32
3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 32
3.5.2 Ekonomické faktory 33
3.5.3 Demogra?cké faktory 34
3.5.4 Technicko-technologické faktory 35
3.5.5 Sociální faktory 36
3.5.6 Ekologické faktory 36
3.6 Shrnutí a úkoly 36
4. Poptávka v turismu 38
4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38
4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39
4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41
4.3.1 Faktory na straně poptávky 42
4.3.2 Faktory na straně nabídky 43
4.3.3 Faktory vnějšího prostředí 44
4.4 Tržní poptávka v turismu 44
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45
4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45
6 / Ekonomika turismu
4.5 Současné trendy poptávky v turismu 47
4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu 48
4.6.1 Spotřeba v turismu 48
4.6.2 Spotřební chování v turismu 49
4.7 Segmentace v turismu 51
4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky .51
4.7.2 Segmentační základny 52
4.8 Shrnutí a úkoly 57
5. Nabídka v turismu 59
5.1 Nabídka dle ekonomické teorie 59
5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) 60
5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou 62
5.4 Služby jako významná součást nabídky turismu 62
5.4.1 Speci?cké vlastnosti služeb turismu 63
5.4.2 Členění služeb 64
5.5 Produkt turismu 65
5.5.1 Vymezení pojmu produkt turismu 65
5.5.2 Vytváření komplexního produktu turismu 67
5.5.3 Partnerství pro vytváření a realizaci produktu 69
5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) 70
5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění 70
5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury 71
5.7 Současné trendy nabídky 75
5.8 Shrnutí a úkoly 77
6. Cena jako součást trhu turismu 79
6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie 79
6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 80
6.3 Obecné postupy tvorby ceny 80
6.3.1 Nákladově orientovaná cena 81
6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů 82
6.3.3 Cena stanovená dle konkurence 82
6.4 Formy cenové diskriminace 82
6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně 82
6.4.2 Cenová diskriminace v čase 83
6.5 Yield management 83
6.6 Shrnutí a úkoly 84
7. Konkurenceschopnost na trhu turismu 86
7.1 Vymezení pojmu konkurenceschopnost 86
7.2 Obecné přístupy k dosahování konkurenční výhody 87
7.3 Možnosti měření konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.1 Modely hodnocení konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.2 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (TTCI index) 92
7.3.3 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (OECD index) 93
7.4 Shrnutí a úkoly 95
8. Statistický monitoring turismu České republiky 97
8.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu 97
8.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu 97
8.1.2 Mezinárodní kontext 97
8.1.3 Český statistický úřad (ČSÚ) 99
8.2 Statistický monitoring vybraných institucí 100
8.2.1 Česká národní banka (ČNB) 100
8.2.2 CzechTourism a MMR 101
8.2.3 Regionální a místní úroveň 102
8.3 Shrnutí a úkoly 102
9. Turismus v národní ekonomice 104
9.1 Přístupy k hodnocení vlivu a významu turismu v národním hospodářství 104
9.1.1 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.4 Sociokulturní hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 126
9.2 Platební bilance a turismus 127
9.2.1 Zachycení turismu v platební bilanci 127
9.2.2 Položka turismus v platební bilanci 130
9.2.3 Hodnocení vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance
České republiky 131
9.3 Satelitní účet turismu 135
9.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního účtu turismu 135
9.3.2 Výstupy satelitního účtu turismu 136
9.3.3 Základní metodika satelitního účtu turismu 136
9.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 137
9.3.5 Neo?ciální satelitní účet turismu 139
9.4 Význam turismu pro národní hospodářství České republiky 141
9.5 Shrnutí a úkoly 145
10. Vývoj turismu České republiky 148
10.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 148
10.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 149
10.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 150
10.1.3 Meziválečný vývoj turismu 1918-1939 152
10.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 154
10.2 Turismus na území České republiky po roce 1989 157
10.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 157
10.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 158
10.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 159
10.3 Nabídka destinace Česká republika 161
10.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 161
10.3.2 Sekundární nabídka destinace Česká republika 163
10.4 Shrnutí a úkoly 165
11. Pasivní turismus České republiky 167
11.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 167
11.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 167
11.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 168
11.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 169
11.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 169
11.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 172
11.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 173
11.3 Spotřební chování účastníků pasivního turismu 177
11.3.1 Spotřební chování na delších cestách 177
11.3.2 Spotřební chování na kratších cestách 179
11.3.3 Spotřební chování na služebních cestách 179
11.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech 180
11.4 Shrnutí a úkoly 180

O Autorovi

Palatková Monika
Pracovala na České centrále cestovního ruchu (CzechTourism), kde se zabývala marketingovými průzkumy zaměřenými zejména na zkoumání zahraniční poptávky po destinaci Česká republika. Od roku 1998 působila na pozici ředitelky marketingu a zastupovala CzechTourism v sekci Evropské komise cestovního ruchu zaměřené na marketingový výzkum a plánování. Později působila v cestovní kanceláři Fischer, nejprve jako manažerka produktu pro domácí a příjezdový turismus a poté jako manažerka pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu. V současné době se věnuje přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Od roku 1998 je členkou mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST.
Zichová Jitka
Svoji profesní kariéru začala ve vnitřním obchodě, krátce nato i v zahraničním. Od roku 1996 se zabývá ekonomickým poradenstvím a outsourcingem ekonomických aktivit převážně zahraničních ? rem. V souč asné době se vedle těchto činností věnuje zejména přednáškové a konzultační činnosti v rámci vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. V rámci expertní činnosti participuje na projektech zaměřených na rozvoj turismu v různých oblastech.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.